Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 662), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r., poz. 88).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania GTIN charakterystyka
1 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990240814
2 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990802050
3 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990793341
4 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990793365
5 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990793389
6 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990617555
7 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) 05909990895717
8 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfil) 05909990005741
9 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml 05909990812905
10 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.po 1ml 05909990812981
11 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 szt. 05909991256197
12 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459513
13 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991138363
14 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991138349
15 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991138356
16 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713846
17 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713860
18 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713853
19 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713877
20 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991276027
21 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991208349
22 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991208448
23 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991291242
24 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 56 szt. 05906414001730
25 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 84 szt. 05906414001747
26 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 56 szt. 05906414001754
27 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 84 szt. 05906414001761
28 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991229641
29 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990670758
30 Brinzolamidum Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991250386
31 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990800629
32 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990957255
33 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990957170
34 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991265984
35 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 90 szt. 05909991265991
36 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991290016
37 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991288457
38 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991297763
39 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991297480
40 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991297633
41 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991290887
42 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991276621
43 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991262617
44 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991262679
45 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991262457
46 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991262488
47 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991264710
48 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991264734
49 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990865185
50 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909990865222
51 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 szt. 05909990865260
52 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990865147
53 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909991207489
54 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909991207649
55 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 05909990879342
56 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 05909990879373
57 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 05909990879076
58 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 05909990879106
59 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 05909990879168
60 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 05909990879199
61 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 05909990879250
62 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 05909990879281
63 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991281038
64 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991280918
65 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991271442
66 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990893263
67 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 IU 12 szt. 05909991260330
68 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 12 szt. 05909991260460
69 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 30 szt. 05909991260484
70 Ramiprilum Piramil, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991286132
71 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909991031992
72 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909991032043
73 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909991031497
74 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909991031602
75 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909991031640
76 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909991031886
77 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991085674
78 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991085759
79 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991085841
80 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991261184
81 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991261238
82 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991287733
83 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991275778
84 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991275747
85 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990956395
86 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 szt. 05909990805594
87 Insulinum glargine Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 05909991231538
88 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 05909991191214
89 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991199081
90 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05907587609235
91 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 37,5 g (1 but.po 75 ml) 05909990453610
92 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 g (1 but.po 100 ml) 05909990453627
93 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990802753
94 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991260071
95 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991260095
96 Alfuzosinum Alfurion, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991291945
97 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml (65,3 g) 05909991298258
98 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991284237
99 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 90 szt. 05909991232887
100 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+12,5 mg 28 tabl. 05909991057596
101 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+25 mg 28 tabl. 05909991058609
102 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991271602
103 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991298319
104 Desloratadinum Teslor, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 05909991095932
105 Desloratadinum Teslor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991095987
106 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991298043
107 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 05909991298050
108 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 szt. 05909990227310
109 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990798094
110 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kapsułki twarde, 150 mg 1 kaps. 05909990869763
111 Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum Ultibro Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 85+43 µg 30 szt. + inhal. 05909991080921
112 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787111
113 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787210
114 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787319
115 Lamotriginum Verpin, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909990939640
116 Lamotriginum Verpin, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909990939930
117 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909990940370
118 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 60 tabl. w blistrze 05909990940530
119 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990908608
120 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990928200
121 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990928224
122 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990928231
123 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990928248
124 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990973361
125 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990973446
126 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990973583
127 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990973682
128 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990925858
129 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990925872
130 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990925889
131 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990925926
132 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990925940
133 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990925957
134 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990935956
135 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990936052
136 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990936151
137 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990936250
138 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730881
139 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730898
140 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730904
141 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730911
142 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730928
143 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730935
144 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,25 ml 05055565730959
145 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730966
146 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730973
147 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730980
148 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,35 ml 05055565731000
149 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731024
150 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731031
151 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731048
152 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,45 ml 05055565731062
153 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731079
154 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731086
155 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731093
156 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731116
157 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731123
158 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731130
159 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990653300
160 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909991250850
161 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909991250874
162 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990126217
163 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991021184
164 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991021337
165 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991021375
166 Tamsulosinum Ranlosin, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991092184
167 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991018429
168 Tiotropii bromidum Braltus, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 10 µg/dawkę dostarczaną 30 kaps. 05909991299545
169 Umeclidinii bromidum + Vilanterolum Anoro, proszek do inhalacji, 55+22 µg 30 dawek 05909991108984
170 Valganciclovirum Valhit, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991284381
171 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909990688548
172 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909990688739
173 Valsartanum Ivisart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990685981
174 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 05909990935253
175 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 180 mg 120 tabl. 05909991227272
176 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 360 mg 120 tabl. 05909991227319
177 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 28 szt. 05906414001068
178 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 28 szt. 05906414001075
179 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991285708
180 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 20 tabl. 05909991263416
181 Desloratadinum Delorissa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 butelka 150 ml 05909990986842
182 Furaginum Furazek, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991304102
183 Gliclazidum Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909991267230
184 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991307349
185 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 tabl. 05909991307370
186 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909991039158
187 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990949281
188 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990949304
189 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990949359
190 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990949373
191 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,375 ml 05907626701869
192 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05907626701920
193 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,75 ml 05907626702040
194 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1 ml 05909990735242
195 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,25 ml 05909990735273
196 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,5 ml 05909990735303
197 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990793402
198 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 98 tabl. 05909991230609
199 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 98 tabl. 05909991230616
200 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991304140
201 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909990916474
202 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909990916535
203 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909990916580
204 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 tabl. 05909991086107
205 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991307479
206 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 tabl. 05909991087005
207 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991087180
208 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991087258
209 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909991087302
210 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990959457
211 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 szt. 05909990959563
212 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 05909991103163
213 Allopurinolum Allupol, tabletki, 300 mg 30 tabl. 05909991316228
214 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991312374
215 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991312367
216 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05902020926788
217 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05902020926771
218 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 56 tabl. 05909991305611
219 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05909991305673
220 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991305659
221 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 14 tabl. 05909991305642
222 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991305598
223 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991105594
224 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki 3 ml 05909991105600
225 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05907553017644
226 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991152017
227 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991151911
228 Brimonidinum Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991304751
229 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002515
230 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002522
231 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002539
232 Cefuroximum Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991272531
233 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 14 tabl. 05909991263355
234 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991263331
235 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 20 tabl. 05909991263362
236 Cetirizini dihydrochloridum Amertil, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05907695215250
237 Desloratadinum Delortan, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990969678
238 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05900257101015
239 Doxazosinum Adadox, tabletki, 2 mg 30 tabl. 05909990901890
240 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 90 tabl. 05909990902293
241 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 30 tabl. 05909990902255
242 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102531
243 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102500
244 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102555
245 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102548
246 Fluconazolum Flucofast, kapsułki twarde, 200 mg 7 kaps. 05909991283247
247 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034870
248 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034887
249 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inhalator 60 dawek 05909991034894
250 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534670
251 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534687
252 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220177
253 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220184
254 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220191
255 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038480
256 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038701
257 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038565
258 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabletki powlekane, 5 mg 84 tabletki 05907695215267
259 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. 05909991253998
260 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. z inhalatorem 05909991254001
261 Valganciclovirum Sperart, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991257354
262 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991253912
263 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991253226
264 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991299590
265 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991299583
266 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991251857
267 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991254407
268 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991305949
269 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 14 tabl. 05909991305932
270 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991136116
271 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991136376
272 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 tabl. 05909991135850
273 Amlodipinum Agen 10, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991302184
274 Amlodipinum Agen 5, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991295226
275 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 05907626702361
276 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991324315
277 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05909990905539
278 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990905553
279 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990905652
280 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990905676
281 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990905805
282 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990905867
283 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991263386
284 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991263409
285 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991316761
286 Desloratadinum Dynid, tabletki, 5 mg 30 szt. 05909991326487
287 Doxazosinum Doxar, tabletki, 4 mg 28 tabl. 05909991325626
288 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991320737
289 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991320751
290 Enzyma pancreatis Lipancrea 16 000, kapsułki, 16000 j.Ph. Eur. Lipazy 60 szt. 05909990723164
291 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 120 tabl. 05909991284053
292 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909991289430
293 Fluconazolum Fluconazole Hasco, syrop, 5 mg 1 but. 150 ml 05909991273798
294 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991226299
295 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991226305
296 Indapamidum Indix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 90 tabl. 05908289660401
297 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909991201982
298 Irbesartanum Irprestan, tabletki powlekane, 300 mg 28 tabl. 05909991324575
299 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909990368624
300 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990452118
301 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 10 mg 30 szt. 05909991309138
302 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05909991309145
303 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990921751
304 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990921737
305 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990921492
306 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990921591
307 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990921577
308 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990921652
309 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 tabl. 05909991266608
310 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 100 mg 28 tabl. 05909991297060
311 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 50 mg 28 tabl. 05909991296940
312 Propranololum Propranolol Accord, tabletki powlekane, 10 mg 50 tabl. 05909991033507
313 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991308971
314 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991264918
315 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 28 tabl. 05909991264994
316 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 28 tabl. 05909991265076
317 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909991264840
318 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990895304
319 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909990895458
320 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990895588
321 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909990895724
322 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990895892
323 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990895182
324 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 05909990792009
325 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane, 37,5 + 325 mg 90 tabl. 05909990964086
326 Valganciclovirum Valcyclox, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991228620
327 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991266455
328 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 56 tabl. 05909991266479
329 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991325749
330 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 szt. 05909991325572
331 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991266387
332 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991295233
333 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 30 szt. 05055565738177
334 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 30 szt. 05055565738078
335 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991322939
336 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991232849
337 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 60 szt. 05909991232863
338 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306137
339 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306144
340 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306151
341 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991306991
342 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 8 mg 28 szt. 05909991306885
343 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991283575
344 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991318543
345 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020661474
346 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909991267155
347 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991267162
348 Glimepiridum Glimorion, tabl., 1 mg 30 szt. 05909991325282
349 Glimepiridum Glimorion, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991325305
350 Glimepiridum Glimorion, tabl., 3 mg 30 szt. 05909991325312
351 Glimepiridum Glimorion, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991325329
352 Insulinum lisprum Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml 10 szt. 05909991333553
353 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991298586
354 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991298654
355 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990883998
356 Quetiapinum Atrolak, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991086138
357 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991326319
358 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991326371
359 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991326432
360 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 28 szt. 05909991333959
361 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909991333973
362 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 28 szt. 05909991334062
363 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909991334086
364 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991279615
365 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 84 szt. 05909991279660
366 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991279516
367 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991279561
368 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991283032
369 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991283056
370 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991283148
371 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991283308
372 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991283322
373 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3.6 mg 1 amp.-strz. 05909990082315
374 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990990368
375 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990994540
376 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 05909991213053
377 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990989805
378 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990989379
379 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 05909990935901
380 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 05909990908189
381 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 05909990908158
382 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 05909990908264
383 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 05909990908233
384 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990936502
385 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 05909990936557
386 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 05909990870905
387 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 05909990870561
388 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991041298
389 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05907695215359
390 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05907695215366
391 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05907695215373
392 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg mg 28 szt. 05909991340131
393 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991340186
394 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991197049
395 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991197056
396 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991197070
397 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991197063
398 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991335663
399 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991335670
400 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909990813551
401 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909990813483
402 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990974641
403 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909991291778
404 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909991291846
405 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. 05909991291730
406 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 05909990937172
407 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990937264
408 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 05909990937080
409 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991312831
410 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 05909990928149
411 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991192600
412 Clopidogrelum Clopidogrel Bluefish, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990768141
413 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 05907695215380
414 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909990633869
415 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909990633807
416 Budesonidum CortimentMMX, tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 05909991205966
417 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 05909990740253
418 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 05909990740284
419 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 05909990740192
420 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 05909990740208
421 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg 1 inhalator (120 dawek) 05909991136932
422 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 320+9 µg 1 inhalator (60 dawek) 05909991136963
423 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990662456
424 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 05909990713974
425 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909991245696
426 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909991004002
427 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 05909991004026
428 Gliclazidum Gliclazide Zentiva, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991205867
429 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (14 g) 05909991233846
430 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991233525
431 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991233624
432 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991322779
433 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991322786
434 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 56 tabl. 05909990772209
435 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990772230
436 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 56 tabl. 05909990772179
437 Latanoprostum + Timololum Latanoprost Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but. po 2,5 ml 05909991306649
438 Insulinum lisprum Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990005536
439 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 05902020241133
440 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 05902020241140
441 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 05909991303082
442 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909991302931
443 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 05909990810796
444 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps.(1 blist.po 14 kaps.) 05909990009350
445 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009367
446 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 05909990009282
447 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009299
448 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 05909990933198
449 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 90 szt. 05909990935277
450 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909990644186
451 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 05909990854462
452 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. po 5 ml 05909991340674
453 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but. po 5 ml 05909991340681
454 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990711161
455 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 05909990711277
456 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990711444
457 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 05909990710454
458 Olanzapinum Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020926870
459 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990781874
460 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 05909990071029
461 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 05909990363223
462 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909991186371
463 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 05909991186418
464 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 4 g 30 sasz. 05909991273989
465 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909990914838
466 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990936670
467 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990936700
468 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991099688
469 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 05909990867653
470 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 05909991184827
471 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 05909991184865
472 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 05909991184902
473 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 05909991184742
474 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 05909991184940
475 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 05909990928156
476 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05903060611542
477 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05903060611504
478 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05903060611467
479 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05903060611429
480 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909991213060
481 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909991213084
482 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909991213107
483 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990919604
484 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990919673
485 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990919574
486 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990921997
487 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990922185
488 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990922406
489 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990921805
490 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 05909990045419
491 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 05909990045211
492 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 05909990045310
493 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991107871
494 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 kaps. 05909991135096
495 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739387
496 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739448
497 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909997077628
498 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909997077697
499 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990957071
500 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 05909990925841
501 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990810178
502 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 05909990810185
503 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909990796359
504 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909990796533
505 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 05909997217963
506 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 90 szt. 05909991004392
507 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 90 szt. 05909991004378
508 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 90 szt. 05909991004385
509 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05901878600123
510 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687787
511 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687763
512 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687848
513 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687800
514 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991344368
515 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 100 tabl. 05907626706529
516 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 50 tabl. 05907626706505
517 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 100 tabl. 05907626706628
518 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 30 tabl. 05907626706604
519 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909997231501
520 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909991337742
521 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991337599
522 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991012960
523 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05909991013806
524 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990623471
525 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990900459
526 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 05909990073573
527 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990866106
528 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005733
529 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990865130
530 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 05909991139582
531 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 05909990762194
532 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 50 tabl. 05909991327705
533 Clozapinum Clopizam, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909991327606
534 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 05909990641253
535 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 05909990641260
536 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. 05909990887453
537 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 05909990641215
538 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 05909990641222
539 Desloratadinum Desloratadine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991010980
540 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990981458
541 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 05909990981359
542 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990981373
543 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991225735
544 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 0,5 mg 20 tabl. 05909991353735
545 Donepezilum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabletek 05909991328726
546 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990825677
547 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990825561
548 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 butelka 5 ml 05909991344306
549 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki 5 ml 05909991344313
550 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991310936
551 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991310943
552 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991311049
553 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991311056
554 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 1 mg 30 tabletek 05909991288679
555 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 2 mg 30 tabletek 05909991288815
556 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 4 mg 30 tabletek 05909991288945
557 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 05909991022556
558 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 05909991022549
559 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034900
560 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034924
561 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034931
562 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 05909990938001
563 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 05909990938025
564 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 150 j.m./0,25 ml 1 wstrzykiwacz po 0,25 ml 05997001308486
565 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 225 j.m./0,375 ml 1 wstrzykiwacz po 0,375 ml 05997001308493
566 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wstrzykiwacz po 0,5 ml 05997001308509
567 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 100 kaps. 05909991320966
568 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 50 kaps. 05909991320911
569 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 100 kaps. 05909991321109
570 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 50 kaps. 05909991321048
571 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 100 kaps. 05909991321369
572 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 50 kaps. 05909991321307
573 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 05909991200237
574 Goserelinum Xanderla, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335564
575 Goserelinum Xanderla LA, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335595
576 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 05909990799398
577 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 05909990713639
578 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991350741
579 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991353957
580 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019709
581 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 05909990946587
582 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05903060606630
583 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 150 ml + strz.po 3 ml 05909990935895
584 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219338
585 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219307
586 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 100 tabl. 05055565744369
587 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 50 tabl. 05055565744352
588 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 05055565744161
589 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 50 tabl. 05055565744154
590 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991120962
591 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990914647
592 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990914654
593 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990914661
594 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990914630
595 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991339357
596 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991292980
597 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991339364
598 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991292997
599 Oxybutyninum Uralex, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991036034
600 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909991046941
601 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991033453
602 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991033422
603 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990984954
604 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669400
605 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669332
606 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669387
607 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669301
608 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990884339
609 Ramiprilum Ampril 10 mg, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991340766
610 Ramiprilum Ampril 10mg tabletki, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991347420
611 Ramiprilum Piramil, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991344603
612 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990924653
613 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 05909990924608
614 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990924646
615 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909991093334
616 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 05909991093280
617 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909991093303
618 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990990085
619 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990990092
620 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990990108
621 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 05909991033781
622 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 05909991033798
623 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 05909991033804
624 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991000141
625 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991000158
626 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991000165
627 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991000103
628 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909990895403
629 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909990895687
630 Salbutamolum Aspulmo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 05909990848065
631 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990919987
632 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990919888
633 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 20 tabl. 05909991277192
634 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 05909991277208
635 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 05909991277123
636 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 20 tabl. 05909991277079
637 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909991277086
638 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 05909991277147
639 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 05909990997152
640 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 05909991008642
641 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991008666
642 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991008680
643 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 05909991202330
644 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991202286
645 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991351090
646 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991343989
647 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991197735
648 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 05909991197728
649 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 10 szt. 05909991095826
650 Acidum tranexamicum Tranexamic acid Accord, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 05909991313692
651 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991228392
652 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990975730
653 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 05909991068097
654 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991067991
655 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991353940
656 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991205225
657 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 05909991205256
658 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 05909991205324
659 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 05909991205355
660 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 05909990885299
661 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05907695215137
662 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05907695215144
663 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05907695215151
664 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991066529
665 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991066420
666 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002140
667 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414002089
668 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414002119
669 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002171
670 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414001969
671 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002027
672 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414001990
673 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002058
674 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990739707
675 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 05909991036546
676 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 05909991327309
677 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. 05909991327323
678 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. 05909991327347
679 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 05909991327217
680 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. 05909991327224
681 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. 05909991327248
682 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 28 tabl. 05909991327262
683 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 7 tabl. 05909991327200
684 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991029388
685 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991032838
686 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991032852
687 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990964574
688 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990964611
689 Desloratadinum Jovesto, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990994465
690 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990994533
691 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991344481
692 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 05909991013820
693 Doxycyclinum Doxycyclinum Polfarmex, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909991330576
694 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 60 szt. 05907594031500
695 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 90 szt. 05907594031609
696 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 60 szt. 05907594031708
697 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 90 szt. 05907594031807
698 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726068
699 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726075
700 Finasteridum Finiprost, tabletki powlekane, 5 mg 30 szt. 05909991317720
701 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 05909990780181
702 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 05909990859719
703 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 05909990017874
704 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 05909990017881
705 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990859511
706 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 05909990859610
707 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 05909990859672
708 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 05909991074258
709 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 05909991074296
710 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 poj. po 120 daw. 05908289660371
711 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991257392
712 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991351274
713 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909991311629
714 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909991311698
715 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990995479
716 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019693
717 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 05909990958672
718 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909990790807
719 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,55 ml 05055565736319
720 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990834464
721 Mometasoni furoas Momecutan, maść, 1 mg/g 100 g 05909991236199
722 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909997213224
723 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990670185
724 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990896745
725 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990896738
726 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335374
727 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335350
728 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 05909990069347
729 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 05909990069873
730 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 05909990069897
731 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 05909990069361
732 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 05909990069989
733 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 05909990070046
734 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 05909990069736
735 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 05909990069279
736 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 05909990069293
737 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 05909990069750
738 Olanzapinum Zolafren-swift, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991347390
739 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991274467
740 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991274511
741 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990668779
742 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 05909990048809
743 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909990048823
744 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909990048854
745 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 150 mg 50 tabl. 05909991303518
746 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 300 mg 50 tabl. 05909991300661
747 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 600 mg 50 tabl. 05909991300739
748 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 05909990845521
749 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 05909990845552
750 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 05909990070923
751 Posaconazolum Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05909990335244
752 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 05909991103231
753 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991205591
754 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991205676
755 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991205737
756 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990938544
757 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990938704
758 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05901384806057
759 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990938766
760 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990919659
761 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990791606
762 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909991347079
763 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909991347109
764 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05907553016012
765 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05907553016029
766 Tamsulosini hydrochloridum Bazetham Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909990894642
767 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909990974887
768 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909990974993
769 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990806287
770 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990806294
771 Valsartanum Bespres, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991350680
772 Valsartanum Valtap, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991344375
773 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+12,5 mg 28 szt. 05909991349721
774 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991349707
775 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990941841
776 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990941926
777 Acidum zoledronicum Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991009250
778 Acidum zoledronicum Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991078577
779 Acidum zoledronicum Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991016197
780 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 4 fiol. (5 ml) 05909990975747
781 Acidum zoledronicum Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990948994
782 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991361020
783 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991361013
784 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991200732
785 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991209483
786 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2.5 mg 20 tabl. 05909990861040
787 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990887279
788 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990887286
789 Brimonidini tartras Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05907553017897
790 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283629
791 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283650
792 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283698
793 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223793
794 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223809
795 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. 05909990873074
796 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997210605
797 Cetrorelixum Cetrotide, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0.25 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. 05909990488926
798 Clopidogrelum Zyllt, tabletki powlekane, 75 mg 28 szt. 05901878600475
799 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 05909991039486
800 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 05909991039509
801 Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 05909991302108
802 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 05908289660289
803 Ezetimibum Ezetimibe Mylan, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991189822
804 Ezetimibum Ezoleta, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991311407
805 Ezetimibum Symezet, tabletki w blistrze, 10 mg 30 szt. 05909991347529
806 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 05909991212339
807 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 05909991201173
808 Fentanylum Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990054695
809 Fentanylum Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990054589
810 Fentanylum Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990054626
811 Fentanylum Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990054664
812 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 05909991074647
813 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 05909991074685
814 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 05909991074739
815 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 05909991074777
816 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 05909991074593
817 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 05909991074821
818 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739394
819 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739455
820 Fluconazolum Candifluc, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991257804
821 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007257
822 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg) 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 05909990697304
823 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007240
824 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m. 1 wkł. 05909990339754
825 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m. 1 wkł. 05909990339761
826 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 05909990337446
827 Ganirelixum Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg 1 amp.-strz. 05909990880911
828 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991056100
829 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991056131
830 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909990828340
831 Haloperidolum Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990077311
832 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909990740635
833 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909990957125
834 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991183899
835 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909991183882
836 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 28 szt. 05055565740507
837 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 56 szt. 05055565740514
838 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 28 szt. 05055565740538
839 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 56 szt. 05055565740545
840 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 112 szt. 05909991329822
841 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 56 szt. 05909991329785
842 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 112 szt. 05909991329891
843 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 szt. 05909991329853
844 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg 1 amp.-strz. 05909997077482
845 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 150 µg 1 amp.-strz. 05909997077499
846 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991134907
847 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 05909991134938
848 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 05909991134969
849 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 3 but.po 2,5 ml 05909991189792
850 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990656936
851 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05907695215014
852 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 05907695215168
853 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 120 tabl. 05909991352417
854 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 60 tabl. 05909991352400
855 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 05909990457328
856 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 05907626701852
857 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 05909990922741
858 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 05909990922758
859 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 05909990922765
860 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 05909990922772
861 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 05909991031275
862 Mycophenolas mofetil Mycofit, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990754472
863 Mycophenolas mofetil Mycofit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990750993
864 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990805495
865 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990685189
866 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. 05909990685202
867 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 05909990411436
868 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763467
869 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 05909990763443
870 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 05903792743061
871 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 05903792743078
872 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991191184
873 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991191177
874 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861194
875 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861200
876 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861187
877 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990943890
878 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990944095
879 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991165710
880 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990998586
881 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990998982
882 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990999156
883 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 05909990963874
884 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 05909990964239
885 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 05909990964321
886 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 05909991206390
887 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990706396
888 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990706532
889 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990706631
890 Solifenacinum Vesicare 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215584
891 Solifenacinum Vesicare 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215553
892 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0.4 mg 30 szt. 05909990980451
893 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991018436
894 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990821839
895 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990821792
896 Telmisartanum Telmizek, tabletki, 80 mg 28 szt. 05909991361969
897 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991045180
898 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991045203
899 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991045692
900 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991045722
901 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991045807
902 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991045852
903 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990735167
904 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909990936595
905 Triptorelinum Gonapeptyl Daily, roztwór do wstrzykiwań, 0.1 mg/ml 7 amp.-strz.po 1 ml 05909990707553
906 Umeclidinii bromidum Incruse, proszek do inhalacji, 55 ?g 30 daw. 05909991108953
907 Urofollitropinum Fostimon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m./ml 1 fiol. z prosz.po 75 j.m. + 1 amp. z rozp.po 1 ml 05909991083212
908 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990847600
909 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990847655
910 Ezetimibum Mizetib, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05903060613973
911 Ezetimibum Ezehron, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991347161
912 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990414741
913 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990762972
914 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991248949
915 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991042080
916 Aripiprazolum Abilify Maintena, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 1 fiol. 05702157142200
917 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991216405
918 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991204082
919 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991203986
920 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005696
921 Buprenorphinum Melodyn 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 05909990938056
922 Buprenorphinum Melodyn 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 05909990938087
923 Buprenorphinum Melodyn 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 05909990938131
924 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909991063702
925 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 05909991064051
926 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 05909991217860
927 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 05907626701760
928 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 30 kaps. 05909991328696
929 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 90 kaps. 05909991328702
930 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990879458
931 Exemestanum Symex, tabletki drażowane, 25 mg 30 tabl. 05909991335489
932 Ezetimibum Ezolip, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991304416
933 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 tabl. 05909990643011
934 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990938797
935 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991096571
936 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991096601
937 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991256548
938 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991263171
939 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator 05909991000882
940 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909991025014
941 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991326470
942 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 7.5 mg 56 tabl. 05909991326494
943 Lakozamid Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 05909990935505
944 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 05909990662593
945 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 05909990662623
946 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 05909990662661
947 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 05909990662555
948 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 250 mg 100 tabl. 05909990921522
949 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 750 mg 100 tabl. 05909990921676
950 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05906414000726
951 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 05906414000733
952 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 05909990970520
953 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 05909990935260
954 Mometasonum Metmin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991141004
955 Mometasonum Momecutan, maść, 1 mg/g 50 g 05909991137441
956 Mometasonum Momester, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 140 dawek 05909991195366
957 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 05909990930142
958 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990641000
959 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990640997
960 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991136475
961 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909991136451
962 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422241
963 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422258
964 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422265
965 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422272
966 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 05909990940769
967 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 05909990941247
968 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 05909990941407
969 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 05909990940233
970 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 05909990941568
971 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 05907553017927
972 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 40 mg 56 tabl. 05907553017934
973 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 05909991216580
974 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 05909991217631
975 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 150 mg 56 kaps. 05901878600550
976 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 75 mg 56 kaps. 05901878600543
977 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990884032
978 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990884360
979 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990883806
980 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990884520
981 Ramiprilum Tritace 10, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991367084
982 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 05909990658145
983 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 05909990910601
984 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 05909990910663
985 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 05909990910700
986 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24 h 30 szt. 05909991067595
987 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990988198
988 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990988204
989 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990988242
990 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 56 tabl. 05997001369333
991 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 56 tabl. 05997001369340
992 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 100 mg 30 tabl. 05909991279622
993 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 50 mg 30 tabl. 05909991279523
994 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. 05909997225937
995 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. 05909990865598
996 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909990865635
997 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990865666
998 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 60 szt. 05909990865697
999 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909990865567
1000 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 05909991139520
1001 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909991143923
1002 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991143930
1003 Tramadolum + Paracetamolum Exbol, tabl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990971763
1004 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990806300
1005 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 szt. 05909990840984
1006 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990840991
1007 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990841004
1008 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990981472
1009 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990959488
1010 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991216306
1011 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990802685
1012 Ezetimibum Ezen, tabletki, 10 mg 28 szt. 05909991096229
1013 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 05909991201821
1014 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 05909991189020
1015 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 05909991321949
1016 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 3 poj.a 2,5 ml 05909991321956
1017 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991310769
1018 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991310776
1019 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991339951
1020 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. w blistrach perforowanych 05909991270223
1021 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991230845
1022 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991231811
1023 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991225650
1024 Amlodipinum Amlomyl, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991362195
1025 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991371784
1026 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991371708
1027 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabletki powlekane, 500 + 125 mg 14 tabl. 05909991284220
1028 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909997219684
1029 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997217345
1030 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230542
1031 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05906414001020
1032 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05906414001037
1033 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 05907529463314
1034 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 05907626705690
1035 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 05907626705713
1036 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 05907626705836
1037 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 05907626705850
1038 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229634
1039 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 05902020241447
1040 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229733
1041 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990899951
1042 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990899975
1043 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990900305
1044 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990900336
1045 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991011383
1046 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 100 ml 05909991254995
1047 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 50 ml 05909991254988
1048 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991137403
1049 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991137397
1050 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991223588
1051 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05909990948376
1052 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909990948383
1053 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991231125
1054 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991231149
1055 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991231194
1056 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991231217
1057 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997201559
1058 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997200118
1059 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg mg 20 szt. 05909991297879
1060 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990880591
1061 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990898305
1062 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204853
1063 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204822
1064 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204839
1065 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204846
1066 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955527
1067 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955558
1068 Finasteridum Finahit, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990855605
1069 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991222673
1070 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 ?g 180 szt. 07613421020934
1071 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991373238
1072 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 szt. 05909991092566
1073 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 szt. 05909991092597
1074 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990858262
1075 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909990858255
1076 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 28 szt. 05906414000801
1077 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 4 szt. 05906414000795
1078 Ivabradinum Bixebra, tabl., 5 mg 56 szt. 05909991286613
1079 Ivabradinum Bixebra, tabl., 7.5 mg 56 szt. 05909991286927
1080 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991358358
1081 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991358365
1082 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991358372
1083 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991358341
1084 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991311773
1085 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991365691
1086 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991357337
1087 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 30 tabl. 05909991271756
1088 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 tabl. 05909991271763
1089 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 tabl. 05909991271695
1090 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 05909991271701
1091 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 tabl. 05909991271732
1092 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 tabl. 05909991271749
1093 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990933181
1094 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346805
1095 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 12.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346836
1096 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 15 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346867
1097 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 17.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346898
1098 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346928
1099 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 25 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346980
1100 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 30 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991347048
1101 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 7.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346775
1102 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 05909990939220
1103 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990662425
1104 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990648719
1105 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 05907626703597
1106 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763481
1107 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763498
1108 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05909990892143
1109 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05909990892174
1110 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 05909990892341
1111 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 05909990892105
1112 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990920983
1113 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909990839643
1114 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909990839780
1115 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909990840038
1116 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 05909990839469
1117 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 05909990840182
1118 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991139759
1119 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,26+0,52+1,05 mg 21 szt. 05909991238773
1120 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.05 mg 30 szt. 05909991238582
1121 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.57 mg 30 szt. 05909991238629
1122 Pramipexolum Oprymea tabl. o przedł. uwalnianiu, 2.1 mg 30 szt. 05909991238667
1123 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 05909990641192
1124 Propafenoni hydrochloridum Tonicard, tabl. powl., 150 mg 60 tabl. 05909991341558
1125 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05909990936885
1126 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05909990936854
1127 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05909990936809
1128 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05909990936779
1129 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991048488
1130 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991048495
1131 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991060220
1132 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991060268
1133 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991036768
1134 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991036867
1135 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991229801
1136 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 20 szt. 05909991283735
1137 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 05909991283742
1138 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909991283759
1139 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991283766
1140 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990915446
1141 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909990830985
1142 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909990830008
1143 Voriconazolum Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991191917
1144 Prednisolonum Predasol, tabletki, 20 mg 20 tabl. 05909991356712
1145 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991267193
1146 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991267186
1147 Azithromycinum Macromax, tabletki powlekane, 500 mg 3 tabl. 05909990713608
1148 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991376895
1149 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991376949
1150 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991376970
1151 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991377007
1152 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05902020241584
1153 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05902020241591
1154 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05902020241607
1155 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05902020241614
1156 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743331
1157 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743348
1158 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743355
1159 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. w blistrze 05055565743324
1160 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991363963
1161 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991364083
1162 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991364038
1163 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991364137
1164 8-Methoxypsoralenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244713
1165 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285518
1166 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285419
1167 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990335541
1168 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990109920
1169 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990110018
1170 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 05909990055715
1171 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991049515
1172 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991052218
1173 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840014
1174 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840113
1175 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840229
1176 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990072156
1177 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990623112
1178 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991081713
1179 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991087418
1180 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909991087425
1181 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991032517
1182 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109319
1183 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109210
1184 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 05909990036011
1185 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990035915
1186 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 05909990023813
1187 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 05909990244317
1188 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 05909990244416
1189 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 05909990694327
1190 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991229610
1191 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 05909990694426
1192 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 05909990425693
1193 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 05909990425754
1194 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 05909990425709
1195 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 05909990425730
1196 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 05909990425747
1197 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619658
1198 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619672
1199 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 05055565711958
1200 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 05909990697021
1201 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 05909990696925
1202 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990182510
1203 Agomelatinum Valdoxan, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 05909990686568
1204 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 05909990001118
1205 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001323
1206 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml ; B- 10000 TU/ml 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001316
1207 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975310
1208 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975419
1209 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0.25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296828
1210 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296927
1211 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619580
1212 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990037933
1213 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 05909990812714
1214 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990837816
1215 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990109418
1216 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 05909990163212
1217 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 05909990414819
1218 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990320912
1219 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 05909990030927
1220 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 05909990206025
1221 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 05909990373819
1222 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990086818
1223 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762965
1224 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762996
1225 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990763009
1226 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909990840915
1227 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990841011
1228 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991049010
1229 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991048914
1230 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642267
1231 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642311
1232 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991099022
1233 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991098926
1234 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008734
1235 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008635
1236 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642625
1237 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642618
1238 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048977
1239 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048939
1240 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990799817
1241 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990799718
1242 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991236687
1243 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565993
1244 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565986
1245 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907519
1246 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907311
1247 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907410
1248 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990993116
1249 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990993017
1250 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963119
1251 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963010
1252 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990421824
1253 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991042912
1254 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990621217
1255 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691319
1256 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691517
1257 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 05909990794379
1258 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043728
1259 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043520
1260 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043629
1261 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 05909990066018
1262 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990083619
1263 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990066117
1264 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 05909990293322
1265 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990293124
1266 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 05909990293223
1267 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 05909990894833
1268 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 05909990894819
1269 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 05909990894826
1270 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990081912
1271 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990411115
1272 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990649747
1273 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990646906
1274 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990064120
1275 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419326
1276 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419333
1277 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419319
1278 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990368235
1279 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990717521
1280 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 05909990614318
1281 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 05909990614288
1282 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990041985
1283 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991042073
1284 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 05909990793587
1285 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 05909990793594
1286 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 05909990793600
1287 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990430628
1288 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990430611
1289 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909991087715
1290 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990756711
1291 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909991090029
1292 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909990082148
1293 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909990007387
1294 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991232832
1295 Aripiprazolum Aripiprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991221546
1296 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 05909990370610
1297 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990011414
1298 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568574
1299 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568550
1300 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568642
1301 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568628
1302 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568680
1303 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568666
1304 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568727
1305 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568703
1306 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990787586
1307 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990787609
1308 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990787647
1309 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990991815
1310 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990336647
1311 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990991914
1312 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990419173
1313 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990623464
1314 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 05909991382896
1315 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 05909991382902
1316 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 05909991382926
1317 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991200787
1318 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990077847
1319 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990077939
1320 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990078028
1321 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573400
1322 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573530
1323 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573547
1324 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078141
1325 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078264
1326 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078356
1327 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124618
1328 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124717
1329 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124816
1330 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991150914
1331 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151010
1332 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151119
1333 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078707
1334 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338290
1335 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338368
1336 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338436
1337 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990338443
1338 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053179
1339 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053230
1340 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053278
1341 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998814
1342 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998821
1343 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998838
1344 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998913
1345 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998920
1346 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998937
1347 Atropini sulfas Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 05909990243112
1348 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 05909990232826
1349 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 05909990232819
1350 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909990277810
1351 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991054816
1352 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991034412
1353 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991035518
1354 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 05909990635320
1355 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 05909990635337
1356 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990573738
1357 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909990573752
1358 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991087319
1359 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 05909991098421
1360 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991098520
1361 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 05909991108830
1362 Azithromycinum Sumamed, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742110
1363 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990846214
1364 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990742318
1365 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 05909990742424
1366 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990742417
1367 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742219
1368 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990742226
1369 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909990054152
1370 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118915
1371 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990119011
1372 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118816
1373 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990121625
1374 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 10 ml 05909990186525
1375 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 5 ml 05909990186518
1376 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 05909990925513
1377 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0.3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990008469
1378 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990574315
1379 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990193219
1380 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015114
1381 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015015
1382 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633852
1383 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633791
1384 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990865024
1385 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990677733
1386 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990570546
1387 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990869114
1388 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990173013
1389 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990211913
1390 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 05909991033248
1391 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 05909991033224
1392 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337354
1393 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337323
1394 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337286
1395 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335169
1396 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335176
1397 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 05909990430314
1398 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926213
1399 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926312
1400 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445615
1401 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445714
1402 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991233099
1403 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445813
1404 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990677313
1405 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 05909990677412
1406 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335183
1407 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335190
1408 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137458
1409 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137465
1410 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137625
1411 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990873241
1412 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990872886
1413 Buprenorphinum Transtec 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966127
1414 Buprenorphinum Transtec 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966226
1415 Buprenorphinum Transtec 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966325
1416 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073603
1417 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073597
1418 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 05909990356713
1419 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430123
1420 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990430017
1421 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430024
1422 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909990937196
1423 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 05909990937103
1424 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990962945
1425 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990962839
1426 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990772193
1427 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990772162
1428 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 16+12,5 mg 28 tabl. 05909991245610
1429 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 8+12,5 mg 28 tabl. 05909991245528
1430 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990957279
1431 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990957194
1432 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909990043910
1433 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991014117
1434 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909991030315
1435 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909991014216
1436 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 05909991014223
1437 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244515
1438 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244614
1439 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 05909990341917
1440 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 05909990341924
1441 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990120215
1442 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990120116
1443 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 05909990032211
1444 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12.5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570430
1445 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570409
1446 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6.25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570454
1447 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074099
1448 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074129
1449 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074051
1450 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727148
1451 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727193
1452 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727100
1453 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909991017019
1454 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991017118
1455 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909991016814
1456 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909991016913
1457 Carvedilolum Coryol, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909990983315
1458 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909990216505
1459 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990216567
1460 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909990216604
1461 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048496
1462 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048489
1463 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048540
1464 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048502
1465 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048472
1466 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048465
1467 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074754
1468 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074662
1469 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074792
1470 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687909
1471 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687930
1472 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687862
1473 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687879
1474 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687886
1475 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687893
1476 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137411
1477 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137428
1478 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137510
1479 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137527
1480 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990775910
1481 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990775927
1482 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 05909990676514
1483 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 05909990676613
1484 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 05909990676620
1485 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 05909990676712
1486 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0.25 g/5 ml 60 ml (45 g) 05909990780211
1487 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 05909990780518
1488 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 05909990780419
1489 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 05909990780310
1490 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 05909990059515
1491 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 17 ml 05909990806812
1492 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 05909990806911
1493 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 05909990059416
1494 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063727
1495 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063734
1496 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063840
1497 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063857
1498 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063697
1499 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063703
1500 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991312671
1501 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009212
1502 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009229
1503 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009113
1504 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009120
1505 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224951
1506 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05907626701753
1507 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224456
1508 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990216383
1509 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991067946
1510 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990216390
1511 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991067953
1512 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 05909990069927
1513 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 05909990069828
1514 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 05909990083213
1515 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990051335
1516 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 05909990051342
1517 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990083312
1518 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990468812
1519 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990083411
1520 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990083435
1521 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990569441
1522 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990851119
1523 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 05909991103811
1524 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 05909991103835
1525 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990410729
1526 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990410736
1527 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990869725
1528 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 05909990781515
1529 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990184637
1530 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 05909990184736
1531 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203017
1532 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203116
1533 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212064
1534 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218530
1535 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212057
1536 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218523
1537 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946624
1538 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990946716
1539 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990946426
1540 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946525
1541 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 05909990406111
1542 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990336814
1543 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 05909990336913
1544 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990336616
1545 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990336715
1546 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990678648
1547 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2.5 mg 28 szt. 05909990678655
1548 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990678679
1549 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066636
1550 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066667
1551 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066780
1552 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066803
1553 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 05909990781676
1554 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 05909990376612
1555 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990499113
1556 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990066414
1557 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990066216
1558 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990308514
1559 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 05909990334964
1560 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990308712
1561 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990729012
1562 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033514
1563 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033613
1564 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990818013
1565 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990059522
1566 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990773626
1567 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990781010
1568 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990081165
1569 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990045532
1570 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990045549
1571 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620654
1572 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620647
1573 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620678
1574 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620661
1575 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 05909990331727
1576 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 05909990331710
1577 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990331819
1578 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990331826
1579 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909990780631
1580 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 05909990780624
1581 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990719419
1582 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991030223
1583 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991030117
1584 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991023416
1585 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991001438
1586 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 05909991001520
1587 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991001544
1588 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071210
1589 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 05909990306435
1590 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071111
1591 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 05909990067510
1592 Clobetasoli propionas Dermovate, krem, 0.5 mg/g 25 g 05909990004713
1593 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 50 ml 05909990369928
1594 Clobetasolum Dermovate, maść, 0.5 mg/g 25 g 05909990004812
1595 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 25 ml 05909990369911
1596 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990294916
1597 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990295012
1598 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990295111
1599 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135615
1600 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135516
1601 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909990141012
1602 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990754748
1603 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991167011
1604 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990625826
1605 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990774401
1606 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990727667
1607 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990762729
1608 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991109219
1609 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990363711
1610 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990295715
1611 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139521
1612 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139422
1613 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 05909991047818
1614 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 05909990366514
1615 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1.2 j./g 20 g 05909990015412
1616 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990244010
1617 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990657476
1618 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990657483
1619 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990222216
1620 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990222230
1621 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990046171
1622 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990046188
1623 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990037773
1624 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990086788
1625 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990958818
1626 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990949519
1627 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990949618
1628 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 05909990949717
1629 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776412
1630 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776511
1631 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990949410
1632 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 05909990925339
1633 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990969654
1634 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990975921
1635 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990979981
1636 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 05909990068548
1637 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 05909990068494
1638 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 05909990170517
1639 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 05909990170418
1640 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 05909990264018
1641 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751518
1642 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751617
1643 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 05909990753024
1644 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 05909990753017
1645 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 05909990074044
1646 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990752010
1647 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909991026516
1648 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909990145317
1649 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 05909990241910
1650 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990487714
1651 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990974122
1652 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990457120
1653 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 05909990413829
1654 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990161119
1655 Diclofenacum natricum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 05909990033614
1656 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990037711
1657 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909990217045
1658 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 05909990217069
1659 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 05909990482917
1660 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 05909990483310
1661 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909990213214
1662 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990112616
1663 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990416318
1664 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990121120
1665 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 05909990661671
1666 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661688
1667 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661695
1668 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990770045
1669 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990770038
1670 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991024413
1671 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991024314
1672 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990689873
1673 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990689781
1674 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991056018
1675 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991055912
1676 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990776900
1677 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990776870
1678 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657360
1679 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657353
1680 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726936
1681 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726929
1682 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990993314
1683 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990993215
1684 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 05909990375813
1685 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990643929
1686 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990661329
1687 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990442423
1688 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990746705
1689 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991305291
1690 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991305420
1691 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990969517
1692 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990969616
1693 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990969715
1694 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 05909990431410
1695 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 05909990431519
1696 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990037957
1697 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854318
1698 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854417
1699 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854516
1700 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990484911
1701 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485017
1702 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485116
1703 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149611
1704 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149710
1705 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 05901720140005
1706 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 05901720140012
1707 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491315
1708 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491414
1709 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990022571
1710 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990903320
1711 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903429
1712 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903511
1713 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990080267
1714 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 05909990072316
1715 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990015030
1716 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990015054
1717 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990020836
1718 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990020829
1719 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014934
1720 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014958
1721 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990048328
1722 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990048427
1723 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990774821
1724 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990775026
1725 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990774920
1726 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990891429
1727 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990891528
1728 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05909991379001
1729 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz. 05909991378783
1730 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz. 05909991379186
1731 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz. 05909991379100
1732 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05909991378943
1733 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05906395161126
1734 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05906395161164
1735 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 05909990042579
1736 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990868414
1737 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 05909990211517
1738 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 05909991268275
1739 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991268282
1740 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 05909990458318
1741 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0.5 mg/0,5 g 28 szt. 05909990447619
1742 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 05909990447718
1743 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 05909990330713
1744 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 05909990823215
1745 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 05909990761517
1746 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 05909990761616
1747 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3.2 mg 6 szt. 05909990169214
1748 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990221073
1749 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 05909990973316
1750 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990661411
1751 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 05909990451210
1752 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990067794
1753 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 05909990329717
1754 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 05909990444717
1755 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 05909990444816
1756 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990304219
1757 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990060016
1758 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990060023
1759 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990873319
1760 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 05909990072514
1761 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990244911
1762 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211654
1763 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211845
1764 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014736
1765 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014729
1766 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014835
1767 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014828
1768 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 05909990344918
1769 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 05909990344819
1770 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 05909990909414
1771 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611065
1772 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990109814
1773 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 05909990492114
1774 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990687947
1775 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 05909990492817
1776 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903917
1777 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990431342
1778 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990376414
1779 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 05909990101917
1780 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990765713
1781 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990765416
1782 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990765515
1783 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990765614
1784 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 05909990643035
1785 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 05909990643059
1786 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 5 szt. 05909990000098
1787 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 5 szt. 05909990000050
1788 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 5 szt. 05909990000081
1789 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 05909990699735
1790 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 05909990699889
1791 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 05909990699643
1792 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043330
1793 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043163
1794 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043279
1795 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043385
1796 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043224
1797 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990904747
1798 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904778
1799 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904808
1800 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990055470
1801 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 05909990067770
1802 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990048670
1803 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990692781
1804 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990082391
1805 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991151218
1806 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990055098
1807 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017973
1808 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990050895
1809 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017997
1810 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990077267
1811 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990077274
1812 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990362110
1813 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990074105
1814 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991053710
1815 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990662388
1816 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990662371
1817 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 05909990490615
1818 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. 05909990490523
1819 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990490516
1820 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909991097219
1821 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990869756
1822 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990869732
1823 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990869770
1824 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990869695
1825 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990869688
1826 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990980611
1827 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990642533
1828 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909991118914
1829 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990980512
1830 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 05909990170319
1831 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991065515
1832 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990372317
1833 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990776955
1834 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770311
1835 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990127214
1836 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 05909990941612
1837 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 05909990941629
1838 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt. (5 blist.po 20 szt.) 05909990139217
1839 Fluticasoni propionas Cutivate, maść, 0.05 mg/g 15 g 05909990365111
1840 Fluticasoni propionas Cutivate, krem, 0.5 mg/g 15 g 05909990365012
1841 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907014
1842 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907113
1843 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990906918
1844 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832422
1845 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832521
1846 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832620
1847 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991078980
1848 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991079055
1849 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 05909990570720
1850 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 05909990933822
1851 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956517
1852 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 05909990851423
1853 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 05909990851416
1854 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956616
1855 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 05909990851522
1856 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 05909990851515
1857 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 05909990851317
1858 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484621
1859 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484720
1860 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484522
1861 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484829
1862 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785858
1863 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785889
1864 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990347827
1865 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909990347728
1866 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 05909990620777
1867 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990792924
1868 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990614400
1869 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4.5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445219
1870 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445318
1871 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 05909990975914
1872 Furaginum/Furazidinum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990357215
1873 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990988235
1874 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990223794
1875 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 05909990135028
1876 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990714322
1877 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339495
1878 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339709
1879 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339600
1880 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338542
1881 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338658
1882 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651535
1883 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651566
1884 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651603
1885 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769216
1886 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769315
1887 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769414
1888 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017422
1889 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017521
1890 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685554
1891 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685561
1892 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990095711
1893 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990095728
1894 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990092413
1895 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990359912
1896 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909990443017
1897 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990911127
1898 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990647224
1899 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 05909990647231
1900 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990744817
1901 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990744916
1902 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990745012
1903 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990745111
1904 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090715
1905 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090814
1906 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090913
1907 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991091019
1908 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566082
1909 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566105
1910 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566129
1911 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566143
1912 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097615
1913 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097516
1914 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097417
1915 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097318
1916 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430543
1917 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430567
1918 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337453
1919 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337521
1920 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338078
1921 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338146
1922 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338207
1923 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570348
1924 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570355
1925 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570362
1926 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573196
1927 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570379
1928 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990791712
1929 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 05909990693313
1930 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909990156825
1931 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909991223649
1932 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990183036
1933 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10.8 mg 1 amp.-strz. 05909990783212
1934 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 05909990239412
1935 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 05909990104017
1936 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990722617
1937 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969319
1938 Hydrocortisoni butyras Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 05909990229215
1939 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 05909990950317
1940 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 05909990944927
1941 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990830732
1942 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990132928
1943 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069919
1944 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991070014
1945 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069810
1946 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990975815
1947 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2.5 mg 20 szt. 05909990863013
1948 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990665907
1949 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909990223121
1950 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990012688
1951 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770182
1952 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990424801
1953 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990424849
1954 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990734993
1955 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990738212
1956 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915613
1957 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990238323
1958 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990347124
1959 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348121
1960 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022921
1961 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023027
1962 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023126
1963 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023324
1964 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990237920
1965 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990914715
1966 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990879915
1967 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 05909990614981
1968 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990451814
1969 Insulinum glargine Semglee, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 05901797710040
1970 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 05909990617197
1971 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990853014
1972 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853113
1973 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853311
1974 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853519
1975 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852314
1976 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852413
1977 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852017
1978 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852116
1979 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246014
1980 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246717
1981 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990247011
1982 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022525
1983 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022822
1984 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348923
1985 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915019
1986 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455010
1987 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455614
1988 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990692422
1989 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 05909990322114
1990 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990999019
1991 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990669011
1992 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990669028
1993 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010516
1994 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011727
1995 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010622
1996 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010714
1997 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011529
1998 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990617463
1999 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990004331
2000 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990004317
2001 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909991053826
2002 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991053819
2003 Ivabradinum Ivabradine Aurovitas, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991348762
2004 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990257539
2005 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 05909990269310
2006 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 05909990210817
2007 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990412112
2008 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990413317
2009 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990064694
2010 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990046485
2011 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990098514
2012 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990760718
2013 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990790418
2014 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990675593
2015 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650521
2016 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650620
2017 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990625697
2018 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 05907695215205
2019 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 05907695215212
2020 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 05907695215229
2021 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334766
2022 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334759
2023 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346318
2024 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990346325
2025 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990354818
2026 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346219
2027 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006617
2028 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006419
2029 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006518
2030 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094614
2031 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094515
2032 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990727032
2033 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990869817
2034 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909990064045
2035 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909990064076
2036 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 05909990411818
2037 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909990741311
2038 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05906414000948
2039 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909991057213
2040 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 05909990977826
2041 Leflunomidum Arava, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05901878600482
2042 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 05909990977925
2043 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991060718
2044 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990710201
2045 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991061111
2046 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075751
2047 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 05909990634057
2048 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075768
2049 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 05909990006755
2050 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990901326
2051 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990901319
2052 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 05909990901128
2053 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990901111
2054 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990901227
2055 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990901210
2056 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 05909990006670
2057 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990006649
2058 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990918072
2059 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990918041
2060 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909991376550
2061 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 05909990619627
2062 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781720
2063 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 05909990095216
2064 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990095018
2065 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 05909990748723
2066 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 05909990095117
2067 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 05909990094912
2068 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 05909990748624
2069 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990377510
2070 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175215
2071 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175314
2072 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 05909990020416
2073 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 05909990193912
2074 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990183418
2075 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051426
2076 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051419
2077 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719006
2078 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051525
2079 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051518
2080 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719037
2081 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051624
2082 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051617
2083 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051716
2084 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051815
2085 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051129
2086 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051112
2087 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051228
2088 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051211
2089 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051327
2090 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051310
2091 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990718986
2092 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990168910
2093 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 05909990820610
2094 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990374014
2095 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990092819
2096 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991235826
2097 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013417
2098 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991235819
2099 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013516
2100 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013318
2101 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939817
2102 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939916
2103 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939718
2104 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990682447
2105 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990682461
2106 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990682409
2107 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133122
2108 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133023
2109 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991132927
2110 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990701803
2111 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 05909990708352
2112 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 05909990708369
2113 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 28 szt. 05909991167714
2114 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990148714
2115 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990038220
2116 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 05909990739318
2117 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990739233
2118 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990223343
2119 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990223350
2120 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990795420
2121 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990670253
2122 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990670260
2123 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990909049
2124 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 05909990839018
2125 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990702886
2126 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990674411
2127 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991108212
2128 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990638659
2129 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990818914
2130 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991055110
2131 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990639885
2132 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621439
2133 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990573905
2134 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990724345
2135 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990481118
2136 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990433612
2137 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990337392
2138 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645565
2139 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611980
2140 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721894
2141 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721641
2142 Losartanum kalicum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991073428
2143 Losartanum kalicum+ Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990970513
2144 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990842315
2145 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990756629
2146 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990167111
2147 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 05909990250615
2148 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 05909990236510
2149 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990155514
2150 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990236411
2151 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990614608
2152 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990437627
2153 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909991054519
2154 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990464425
2155 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990464418
2156 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990186112
2157 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 05909991084011
2158 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083816
2159 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909991084110
2160 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083915
2161 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 05909991074012
2162 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990656820
2163 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990656813
2164 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 05909990818815
2165 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990662111
2166 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 05909990970117
2167 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 05909990422227
2168 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990400119
2169 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 05903792661600
2170 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 05903792661563
2171 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 850 mg 90 tabl. 05903792661587
2172 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698141
2173 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698172
2174 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698257
2175 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698271
2176 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078974
2177 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990078981
2178 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078943
2179 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990078950
2180 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990079001
2181 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990079025
2182 Metformini hydrochloridum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990654598
2183 Metformini hydrochloridum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991032913
2184 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990053056
2185 Metformini hydrochloridum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990126316
2186 Metformini hydrochloridum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 05909990450718
2187 Metformini hydrochloridum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909990652112
2188 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765423
2189 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765379
2190 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765393
2191 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990717248
2192 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990789276
2193 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990789290
2194 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990624751
2195 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990213429
2196 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990705894
2197 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990705474
2198 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990705726
2199 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990462018
2200 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990928019
2201 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990495115
2202 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 05909990221028
2203 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990220984
2204 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990220991
2205 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990221004
2206 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990457212
2207 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990457229
2208 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990457311
2209 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 05909990719013
2210 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 05909990792016
2211 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 05909990718917
2212 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 05909990730346
2213 Methotrexatum Trexan, tabl., 2.5 mg 100 szt. (but.) 05909990111619
2214 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 05909990655021
2215 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 05909990655038
2216 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652198
2217 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652204
2218 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652181
2219 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 05909990652235
2220 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 05909990652242
2221 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 05909990652259
2222 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 05909990652266
2223 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990154814
2224 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990683215
2225 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990683123
2226 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt. 05909990316618
2227 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990316519
2228 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990236312
2229 Metoprololi tartras Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990034420
2230 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990034529
2231 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991120948
2232 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991121051
2233 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157716
2234 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157822
2235 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990796618
2236 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 05909990796625
2237 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909991124311
2238 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990883813
2239 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990883820
2240 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 05909990883929
2241 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909990764242
2242 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 05909990281312
2243 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 05909990129812
2244 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 05909990094813
2245 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 05909990419814
2246 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990966813
2247 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990953714
2248 Mometasoni furoas Momecutan Fettcreme, krem, 1 mg/g 50 g 05909991097059
2249 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 05909991106638
2250 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991367428
2251 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 but.po 140 daw. 05909991099695
2252 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668137
2253 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668144
2254 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668120
2255 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990671243
2256 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990662685
2257 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990662647
2258 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990724819
2259 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990725113
2260 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990724918
2261 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990725014
2262 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990404919
2263 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990405015
2264 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476237
2265 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476534
2266 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476633
2267 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476336
2268 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476435
2269 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990336425
2270 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990743827
2271 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744121
2272 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744220
2273 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990743926
2274 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744022
2275 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 05909990980918
2276 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990707614
2277 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 05909990707515
2278 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990718375
2279 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990718405
2280 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 kaps. 05909990638185
2281 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 05909990638208
2282 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0.5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990962419
2283 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0.5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990962426
2284 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990075621
2285 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990716821
2286 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990075720
2287 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990716920
2288 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990075829
2289 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990836932
2290 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990837038
2291 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990837137
2292 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990615438
2293 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990624515
2294 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 05909991054991
2295 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 05909991055066
2296 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 05909990661404
2297 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 05909990661435
2298 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990661442
2299 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 05909991040529
2300 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 05909991040536
2301 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 05909990644179
2302 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 05909990914319
2303 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 05909990914418
2304 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990466726
2305 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990466818
2306 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 05909990042371
2307 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 05909990042364
2308 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 05909990023912
2309 Natrii valproas Depakine, syrop, 288.2 mg/5 ml 150 ml 05909990307418
2310 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 05909990411320
2311 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990411337
2312 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 05909991040338
2313 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990694778
2314 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990694785
2315 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990694761
2316 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990694754
2317 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 05909990085323
2318 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042913
2319 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042715
2320 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459711
2321 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459612
2322 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990111213
2323 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990697649
2324 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990697526
2325 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990637218
2326 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990637126
2327 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990781805
2328 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781782
2329 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990335367
2330 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991066000
2331 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990335343
2332 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991065942
2333 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990640287
2334 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990704866
2335 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990704750
2336 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990069866
2337 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991081911
2338 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990069958
2339 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990070008
2340 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990069705
2341 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991081812
2342 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990917013
2343 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909991064716
2344 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990916917
2345 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909991064518
2346 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7.5 mg 30 szt. 05909991064617
2347 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990775682
2348 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990775712
2349 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990775729
2350 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990775675
2351 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991097011
2352 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991096816
2353 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 05909990686803
2354 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 1 fiol.pr.po 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 05909990686827
2355 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 05909990686834
2356 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990068425
2357 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909990880218
2358 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909990880225
2359 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990420537
2360 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 05909990420612
2361 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 05909990420629
2362 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 05909990422654
2363 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990772667
2364 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990077731
2365 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909990772919
2366 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909990772933
2367 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 05909990635450
2368 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 05909990744510
2369 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 05909990777044
2370 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 05909990777150
2371 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990994717
2372 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 szt. 05909990810529
2373 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990001811
2374 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5 ml 50 ml 05909990810611
2375 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990001910
2376 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 05909990888016
2377 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990825615
2378 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 05909990747115
2379 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990825714
2380 Oxybutynini hydrochloridum Uralex/Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991035983
2381 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990163519
2382 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990783816
2383 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990643943
2384 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644001
2385 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644025
2386 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990643905
2387 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644049
2388 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621026
2389 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621040
2390 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909991128814
2391 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909991128418
2392 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990736706
2393 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990478767
2394 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990478774
2395 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990689842
2396 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990689859
2397 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990085033
2398 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990082643
2399 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645640
2400 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645732
2401 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990075003
2402 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990075089
2403 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 05909990698981
2404 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990652334
2405 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990652372
2406 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990730100
2407 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990730179
2408 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990047109
2409 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990425877
2410 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990425884
2411 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010189
2412 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010202
2413 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991006310
2414 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570515
2415 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990858514
2416 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990858415
2417 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990199518
2418 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990202614
2419 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 x 30 szt.) 05909990569311
2420 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990336081
2421 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990337774
2422 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 05909991050290
2423 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 05909991050344
2424 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990707782
2425 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990055029
2426 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990715206
2427 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990055678
2428 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 05909990260614
2429 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990812615
2430 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 05909990071012
2431 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 05909990363216
2432 Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 05909990070916
2433 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990093519
2434 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990772810
2435 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 05909990237524
2436 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990846320
2437 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 05909990170715
2438 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 05909990170616
2439 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 05909991076207
2440 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 05909990569380
2441 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 05909990267422
2442 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 05909990034123
2443 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990112111
2444 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990112210
2445 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 05909990263516
2446 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 05909991014421
2447 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990719853
2448 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990720163
2449 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990719389
2450 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990720309
2451 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990806362
2452 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990806386
2453 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990806355
2454 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990722365
2455 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990722426
2456 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990055562
2457 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990055593
2458 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990055531
2459 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990055630
2460 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990058785
2461 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990058778
2462 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990058761
2463 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990058754
2464 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990058808
2465 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990779062
2466 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990430857
2467 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990430888
2468 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990430840
2469 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991219901
2470 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991219963
2471 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991220020
2472 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909991219758
2473 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990074143
2474 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990074235
2475 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990074068
2476 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990074280
2477 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990688234
2478 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 05909990688272
2479 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990688296
2480 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990688241
2481 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990688265
2482 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990788590
2483 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990788651
2484 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990788583
2485 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990788675
2486 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 05909990707010
2487 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 05909990707119
2488 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 05909991080129
2489 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 05909990706914
2490 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991125516
2491 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991125615
2492 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991125417
2493 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990571468
2494 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990571499
2495 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990653379
2496 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 2.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990653355
2497 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990653362
2498 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337989
2499 Ramiprilum Axtil, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337958
2500 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337972
2501 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990661756
2502 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990212170
2503 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990212248
2504 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990694655
2505 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990694631
2506 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991070540
2507 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991070441
2508 Ramiprilum Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990017461
2509 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl., 2.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990017447
2510 Ramiprilum Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990017454
2511 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990916016
2512 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl., 2.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990478217
2513 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990478316
2514 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990610532
2515 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990610440
2516 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990610495
2517 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05909990988334
2518 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05909990988297
2519 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05909990988273
2520 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05909990988259
2521 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5+2,5 mg 28 szt. 05909990973118
2522 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg 28 szt. 05909990973217
2523 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl., 5+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573233
2524 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573226
2525 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990885312
2526 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 5 Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990885411
2527 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990206728
2528 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 05909990085019
2529 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909990084913
2530 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 05909990086115
2531 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 05909990086214
2532 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990082599
2533 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 05909990690138
2534 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990075157
2535 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990075164
2536 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990075171
2537 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990075188
2538 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990044481
2539 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990044344
2540 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990044252
2541 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990044146
2542 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990336524
2543 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990336548
2544 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990336487
2545 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990336500
2546 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990336555
2547 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990336579
2548 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990336586
2549 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990336609
2550 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990670413
2551 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 05909990423828
2552 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990670512
2553 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990670611
2554 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990670710
2555 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 05909991058227
2556 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37.5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 05909991058128
2557 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 05909991058029
2558 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990567683
2559 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 05909990721405
2560 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 05909990721399
2561 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990567737
2562 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990567935
2563 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990568031
2564 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990034932
2565 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990680849
2566 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990034994
2567 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990680863
2568 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 13.3 mg/24h 30 sasz. 05909991032609
2569 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 4.6 mg/24h 30 sasz. 05909990066704
2570 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 9.5 mg/24h 30 sasz. 05909990066766
2571 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 1.5 mg 28 szt. 05909990700646
2572 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1.5 mg 28 szt. 05909990700660
2573 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990700684
2574 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 28 szt. 05909990700691
2575 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990700707
2576 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 56 szt. 05909990700721
2577 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4.5 mg 28 szt. 05909990700738
2578 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4.5 mg 28 szt. 05909990700745
2579 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4.5 mg 56 szt. 05909990700752
2580 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4.5 mg 56 szt. 05909990700769
2581 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990700790
2582 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 28 szt. 05909990700806
2583 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990700844
2584 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 56 szt. 05909990700851
2585 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0.25 mg 210 szt. 05909990731954
2586 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0.5 mg 21 szt. 05909990731985
2587 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 1 mg 21 szt. 05909990732074
2588 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 2 mg 21 szt. 05909990732227
2589 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 5 mg 21 szt. 05909990732333
2590 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0.5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990013685
2591 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990013890
2592 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990013586
2593 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990013968
2594 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990644728
2595 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990644612
2596 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990644636
2597 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990777785
2598 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990777839
2599 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 05909990847914
2600 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 05909990848010
2601 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990085910
2602 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990785919
2603 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 05909991106928
2604 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 05909991107826
2605 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990317516
2606 Salbutamolum Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora, 1 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 05909990454013
2607 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990442010
2608 Salbutamolum Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora, 2 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 05909990454112
2609 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 05909991109424
2610 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator 05909991109431
2611 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 05909990623099
2612 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990437825
2613 Selegilini hydrochloridum Segan, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990746026
2614 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 05909990404315
2615 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 12 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991089313
2616 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991089412
2617 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991089214
2618 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990963317
2619 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990963218
2620 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422685
2621 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422692
2622 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990046621
2623 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990046690
2624 Sertralinum Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 05909990636136
2625 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990663163
2626 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990663040
2627 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990571963
2628 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990571925
2629 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990994816
2630 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990753215
2631 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990753116
2632 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990569472
2633 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990013982
2634 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990618279
2635 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990618286
2636 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990618293
2637 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991019723
2638 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991019822
2639 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991019945
2640 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990940110
2641 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990940219
2642 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990940318
2643 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990941025
2644 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990941124
2645 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990941223
2646 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990336623
2647 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990336630
2648 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991146115
2649 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990743650
2650 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990743667
2651 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990623273
2652 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990623297
2653 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990623334
2654 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990927616
2655 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990927715
2656 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990927838
2657 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990914012
2658 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990914111
2659 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990982714
2660 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991073114
2661 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991073213
2662 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990935116
2663 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990055722
2664 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990935215
2665 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990935314
2666 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990365913
2667 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990366026
2668 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990769124
2669 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt. 05909990985210
2670 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 05909990893645
2671 Sotalolum Biosotal 40, tabl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990365715
2672 Sotalolum Biosotal 80, tabl., 80 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990365616
2673 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990309115
2674 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl., 40 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909991014711
2675 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990309016
2676 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1.5 mln j.m. 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990098613
2677 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990692118
2678 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990965977
2679 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt. 05909990965861
2680 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990965854
2681 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 05909990965885
2682 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990965878
2683 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 05909990110223
2684 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990110216
2685 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 05909990673124
2686 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 05909990488513
2687 Spironolactonum Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990117215
2688 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 05909990488414
2689 Stiripentolum Diacomit, kaps. twarde, 250 mg 60 kaps. 05909990017232
2690 Stiripentolum Diacomit, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg 60 sasz. 05909990017294
2691 Stiripentolum Diacomit, kaps. twarde, 500 mg 60 kaps. 05909990017263
2692 Stiripentolum Diacomit, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg 60 sasz. 05909990017331
2693 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml 250 ml (1 but.po 250 ml) 05909990164615
2694 Sucralfatum Venter, tabl., 1 g 50 szt. 05909990242818
2695 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990312610
2696 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990117819
2697 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909990117529
2698 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909990117611
2699 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990117710
2700 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 05909990864423
2701 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (1 poj.po 50 szt.) 05909990864416
2702 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909990283323
2703 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 05909990283316
2704 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990283217
2705 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 05909990159314
2706 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 12 szt. (1 blist.po 12 szt.) 05909990159413
2707 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990159437
2708 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 05909990159512
2709 Sultamicillinum Unasyn, tabl. powl., 375 mg 12 szt. 05909990065110
2710 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0.5 mg 30 szt. 05909990051052
2711 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt. 05909990051076
2712 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt. 05909990699957
2713 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt. 05909990051137
2714 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0.75 mg 30 szt. 05909991192709
2715 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 05909991192730
2716 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 05909991192754
2717 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909991192761
2718 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991148713
2719 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990447213
2720 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990447312
2721 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990127412
2722 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990331017
2723 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990775316
2724 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990045006
2725 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 90 szt. 05909990900794
2726 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573585
2727 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990573592
2728 Tamsulosinum Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990716418
2729 Tamsulosinum Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990219070
2730 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990586196
2731 Tamsulosinum Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573257
2732 Tamsulosinum Ranlosin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0.4 mg 30 szt. 05909990048007
2733 Tamsulosinum Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990044382
2734 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565948
2735 Tamsulosinum Tamsugen 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. 05909990570690
2736 Tamsulosinum Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430895
2737 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566068
2738 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990566075
2739 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566280
2740 Telmisartanum Micardis, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990440726
2741 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 szt. 05909990440818
2742 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990440825
2743 Telmisartanum Pritor, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990463428
2744 Telmisartanum Pritor, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990463527
2745 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991056247
2746 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991056773
2747 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991020026
2748 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 14 szt. 05909990653010
2749 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909990653027
2750 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991068325
2751 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991068424
2752 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909990644834
2753 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991226381
2754 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991226398
2755 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991226404
2756 Terazosinum Hytrin, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990768011
2757 Terazosinum Hytrin, tabl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990767816
2758 Terazosinum Hytrin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990767915
2759 Terazosinum Kornam, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990484119
2760 Terazosinum Kornam, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990484317
2761 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990621057
2762 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990621064
2763 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990419036
2764 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990419050
2765 Terbinafinum Terbisil, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990950515
2766 tert-Butylamini Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990662494
2767 tert-Butylamini Perindoprilum Vidotin, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990653614
2768 tert-Butylamini Perindoprilum Vidotin, tabl., 8 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990653621
2769 tert-Butylamini Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990746569
2770 tert-Butylamini Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990641086
2771 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990450114
2772 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990450213
2773 Theophyllinum Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990803910
2774 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990261215
2775 Theophyllinum Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990149926
2776 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6.5 mg 50 szt. 05909990242511
2777 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6.5 mg 6 szt. 05909990242610
2778 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 05909990058839
2779 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 05909990058846
2780 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 05909990058822
2781 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990370214
2782 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0.25 g 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909990667116
2783 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0.25 g 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990334971
2784 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 05909990938315
2785 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990646616
2786 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990694853
2787 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990694846
2788 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990187713
2789 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2.5 mg/ml 5 ml 05909990073610
2790 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 05909990073719
2791 Tiotropii bromidum Spiriva Respimat, roztwór do inhalacji, 2.5 µg/dawkę odmierzoną 1 wkł.po 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat 05909990735839
2792 Tiotropium Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler) 05909990985128
2793 Tiotropium Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990985111
2794 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990671410
2795 Tolterodinum Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990648641
2796 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990649594
2797 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990649617
2798 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990649556
2799 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990649570
2800 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990061495
2801 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909990061464
2802 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909990061488
2803 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990061471
2804 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990715169
2805 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990715084
2806 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990715145
2807 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 05909990759019
2808 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 05909990759118
2809 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 05909990758814
2810 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 05909990758913
2811 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990671496
2812 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990671502
2813 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990671472
2814 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990671489
2815 Tramadoli hydrochloridum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990968718
2816 Tramadoli hydrochloridum Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990968916
2817 Tramadoli hydrochloridum Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990968817
2818 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990967612
2819 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990967629
2820 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990967636
2821 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990967711
2822 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990967728
2823 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990967735
2824 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990967810
2825 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990967827
2826 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990967834
2827 Tramadoli hydrochloridum Tramal, czopki, 100 mg 5 szt. 05909990253715
2828 Tramadoli hydrochloridum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 10 ml 05909990253913
2829 Tramadoli hydrochloridum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 96 ml 05909990253920
2830 Tramadoli hydrochloridum Tramal, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990253616
2831 Tramadoli hydrochloridum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 1 ml 05909990253814
2832 Tramadoli hydrochloridum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 2 ml 05909990253821
2833 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990786213
2834 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990786220
2835 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990786237
2836 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990786312
2837 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990786329
2838 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990786336
2839 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990786411
2840 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990786428
2841 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990786435
2842 Tramadolum Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990936137
2843 Tramadolum Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990936236
2844 Tramadolum Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990936335
2845 Tramadolum Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990936038
2846 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml 10 ml (1 but.po 10 ml) 05909990294718
2847 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990294619
2848 Tramadolum Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990947416
2849 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990964000
2850 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990964055
2851 Travoprostum Travatan, krople do oczu, roztwór, 0.04 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990942619
2852 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990586172
2853 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990918720
2854 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990918621
2855 Triptorelinum Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11.25 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 05909990894413
2856 Triptorelinum Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3.75 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 05909990486915
2857 Tropicamidum Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 05909990125524
2858 Tropicamidum Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 05909990125623
2859 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909991230395
2860 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 05909990831081
2861 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990751877
2862 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990751594
2863 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990929238
2864 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990929214
2865 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990929115
2866 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990682065
2867 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990681877
2868 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990074969
2869 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990074945
2870 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909991230234
2871 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991230333
2872 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 05909990830138
2873 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909990829941
2874 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990740864
2875 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909991062927
2876 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990740246
2877 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990740277
2878 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990704132
2879 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990704262
2880 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990047956
2881 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990047895
2882 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990660650
2883 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990660636
2884 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990660643
2885 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990494019
2886 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990493913
2887 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990715374
2888 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 szt. 05909990715299
2889 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990715350
2890 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990721528
2891 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 szt. 05909990721498
2892 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990721504
2893 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990691883
2894 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 szt. 05909990691760
2895 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990691906
2896 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990673803
2897 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37.5 mg 28 szt. 05909990673728
2898 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990673766
2899 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990727520
2900 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990727490
2901 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990727506
2902 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37.5 mg 28 szt. 05909991093815
2903 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37.5 mg 56 szt. 05909991093822
2904 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 28 szt. 05909991093914
2905 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 56 szt. 05909991093921
2906 Venlafaxinum Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990056293
2907 Venlafaxinum Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990055982
2908 Venlafaxinum Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990056279
2909 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990767625
2910 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990767601
2911 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990424672
2912 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37.5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990040971
2913 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990040995
2914 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990312818
2915 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 05909990832712
2916 Warfarinum Warfin, tabl., 3 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 05909990622368
2917 Warfarinum Warfin, tabl., 5 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 05909990622382
2918 Ziprasidonum Zypsila, kaps. twarde, 80 mg 56 szt. 05909990681228
2919 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 05909990126729
2920 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 05909990126828
2921 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990189212
2922 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990189229
2923 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990374328
2924 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990374311
2925 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991261139
2926 Telmisartanum Actelsar, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990891832
2927 Febuxostatum Adenuric, tabl. powl., 120 mg 28 tabl. 05909990761562
2928 Febuxostatum Adenuric, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 05909990761548
2929 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991226909