Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r., poz. 133).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990001125
2 Alergeny pyłków roślin Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990000722
3 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 5909990713608
4 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124
5 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431021
6 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431076
7 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907
8 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 1 fiol.a 3ml 5909990456116
9 Gliclazidum Glazide, tabl. , 80 mg 60 tabl. 5909991036218
10 Insulinum lisprum Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657742
11 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657766
12 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657780
13 Letrozolum Mionic, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990708772
14 Lisinoprilum Diroton, tabl. , 10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990466511
15 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670604
16 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670666
17 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990640249
18 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139
19 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634873
20 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) 5909990634903
21 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990206735
22 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759
23 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990695669
24 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990695690
25 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990695775
26 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990696932
27 Torasemidum TRIFAS 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324
28 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990696857
29 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990698004
30 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990698356
31 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 2, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990224586
32 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 1, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990335046
33 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 590999065943
34 Losartanum kalicum Losargamma, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. Powl. 5909990858293
35 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 10mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073443
36 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 20mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073450
37 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 40mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073467
38 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063
39 Candesartanum Atacand, tabl., 16mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116
40 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 tabl. 5909991001537
41 Lamotriginum Trogine, tabl. 100mg 30 tabl. 5909990079438
42 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. 5909990779840
43 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492
44 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 25mg 30 tabl. 5909990896677
45 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 50mg 30 tabl. 5909990896691
46 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766673
47 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766680
48 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487
49 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10mg 28 tabl. 5909990801442
50 Olanzapinum Olazax, tabl., 20mg 28 tabl. 5909990925179
51 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10mg 28 tabl. 5909990638482
52 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990638444
53 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990767045
54 Ramiprilum Mitrip, tabl., 10mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397
55 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763542
56 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763559
57 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 56 kaps. 5909990795383
58 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 56 kaps. 5909990795574
59 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 56 kaps. 5909990795604
60 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 1,5mg 28 kaps. twardych 5909990795307
61 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 28 kaps. twardych 5909990795376
62 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 28 kaps. twardych 5909990795567
63 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 28 kaps. twardych 5909990795598
64 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 98 tabl. 5909990794133
65 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990794102
66 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40mg 98 tabl. 5909990794096
67 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10mg 98 tabl. 5909990793860
68 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909997200576
69 Azithromycinum Bactrazol, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml 20 ml 5909990073559
70 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 kaps. 5909997069852
71 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181
72 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775
73 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990809790
74 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339
75 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555
76 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793
77 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601
78 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990796649
79 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871
80 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895
81 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949
82 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 160mg 28 tabl. 5909990917365
83 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25mg 28 tabl. 5909990917082
84 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990917266
85 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 250mg 50 tabl. 5909990945139
86 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 500mg 50 tabl. 5909990945221
87 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 750mg 50 tabl. 5909990945306
88 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 1000mg 50 tabl. 5909990945405
89 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750mg 100 szt 5909990935208
90 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500mg 100 szt 5909990935178
91 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250mg 100 szt 5909990935147
92 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000mg 100 szt 5909990935246
93 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20mg 90 kaps. 5909997070348
94 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990957071
95 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990937080
96 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990937172
97 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990937264
98 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 8 mg 56 tabl. 5909990772179
99 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 16 mg 56 tabl. 5909990772209
100 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 32 mg 28 tabl. 5909990772230
101 Irbesartanum Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg 28 szt. 5909990914050
102 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 5909990796359
103 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 40 mg 28 tabl. 5909990796533
104 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990936670
105 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990936700
106 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909997077628
107 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909997077697
108 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990870561
109 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990870905
110 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. 5909990912032
111 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. 5909990912070
112 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 3 poj. z kroplomierzem zawierające 2,5 ml roztw. 5909990969760
113 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 1 poj. z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztw. 5909990969753
114 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl.powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990904365
115 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 5909990818365
116 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg 30 szt. 5909990952106
117 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg 30 szt. 5909990952373
118 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990989058
119 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997222974
120 Nebivololum Emzok, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990743872
121 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 1 but.a 9,5 ml 5909990001132
122 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715
123 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739
124 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882113
125 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909991079314
126 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882014
127 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787319
128 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787210
129 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787111
130 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990798964
131 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990799053
132 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458
133 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990961474
134 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990961573
135 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 5909990908189
136 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 5909990908158
137 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 5909990908264
138 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 5909990908233
139 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 5909990936502
140 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 5909990936557
141 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991041298
142 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991197049
143 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991197056
144 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991197063
145 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991197070
146 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 tabl. 5909997231563
147 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990813551
148 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990813483
149 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990974641
150 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991192600
151 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909990744848
152 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909990633869
153 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909990633807
154 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 5909990740253
155 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 5909990740284
156 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909990740192
157 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909990740208
158 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 5909990713974
159 Bimatoprostum Glabrilux, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991087869
160 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909991004002
161 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 5909991004026
162 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909997204659
163 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 5902020241133
164 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 5902020241140
165 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990810796
166 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990933198
167 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909990644186
168 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 5909990854462
169 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 5909990854479
170 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990711161
171 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909990711277
172 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990711444
173 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990710454
174 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990781874
175 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 5909990071029
176 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 5909990363223
177 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991186371
178 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991186418
179 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772368
180 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5902023772375
181 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 5909990914838
182 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 5909990867653
183 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 5909991184827
184 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 5909991184865
185 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 5909991184902
186 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 5909991184742
187 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 5909991184940
188 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 5909990928156
189 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078232
190 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078263
191 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909997012759
192 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 5909990045419
193 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 5909990045211
194 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 5909990045310
195 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991107871
196 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 kaps. 5909991135096
197 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 tabl. 5909997223681
198 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990810178
199 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990810185
200 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909997217963
201 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5901878600123
202 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990752690
203 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990752720
204 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997231501
205 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 5909991012960
206 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990623471
207 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909991013806
208 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990900459
209 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 5909990073573
210 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990866106
211 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005733
212 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909991190699
213 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990865130
214 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 5909991139582
215 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990762194
216 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 kaps. 5909990887453
217 Desloratadinum Desloratadine Actavis, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991006303
218 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990841332
219 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990841363
220 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 kaps. 5909990227310
221 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990798094
222 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990273232
223 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990286232
224 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual N, aerozol inhalacyjny, roztwór, 50+21 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 200 dawek 5909990917815
225 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 5909991022549
226 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 5909991022556
227 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034870
228 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034887
229 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034894
230 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034900
231 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034924
232 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034931
233 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 5909990938001
234 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 5909990938025
235 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 5909991200237
236 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 5909990799398
237 Konestat alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. 5909990796090
238 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 6 mg 28 tabl. 5909991105549
239 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 4 mg 28 tabl. 5909991105563
240 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019709
241 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990946587
242 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060606630
243 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (blister) 5909990908608
244 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990928200
245 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990928224
246 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990928231
247 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990928248
248 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990900695
249 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990900701
250 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990900725
251 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990900732
252 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990900749
253 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990900756
254 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990900763
255 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990900770
256 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990973361
257 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990973446
258 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990973583
259 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990973682
260 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990925858
261 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990925872
262 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990925889
263 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990925926
264 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990925940
265 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990925957
266 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935956
267 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990936052
268 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990936151
269 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990936250
270 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 30 tabl. 5909991105655
271 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 60 tabl. 5909991105679
272 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 90 tabl. 5909991105693
273 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 30 tabl. 5909991105723
274 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 60 tabl. 5909991105747
275 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 90 tabl. 5909991105761
276 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+5 mg 30 tabl. 5909991105785
277 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+10 mg 30 tabl. 5909991105853
278 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991120962
279 Montelukastum Montelukast Aurobindo, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991088255
280 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990653300
281 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990914630
282 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990914647
283 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990914654
284 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990914661
285 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909991046941
286 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909997225579
287 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990126217
288 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991033453
289 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 5909991033422
290 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990984954
291 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990924608
292 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990924646
293 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990924653
294 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 5909991093280
295 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991093303
296 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991093334
297 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+5 mg 30 kaps. 5909991142520
298 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+5 mg 30 kaps. 5909991142636
299 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+10 mg 30 kaps. 5909991142681
300 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+10 mg 30 kaps. 5909991142759
301 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 5909990910601
302 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 5909990910663
303 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 5909990910700
304 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990990085
305 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990990092
306 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990990108
307 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 5909991033781
308 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 5909991033798
309 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 5909991033804
310 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991000103
311 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991000141
312 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991000158
313 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991000165
314 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 5909990895403
315 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 5909990895687
316 Salbutamolum Aspulmo, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 5909990848065
317 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990919888
318 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990919987
319 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990997152
320 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 5909991008642
321 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991008666
322 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991008680
323 Tramadolum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 30 tabl. 5909991195076
324 Travoprostum Bondulc, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991144241
325 Travoprostum Lytrescio, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 5909991188559
326 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991202286
327 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 5909991202330
328 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 5909991197728
329 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991197735
330 Amlodipinum Agen 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909997232904
331 Amlodipinum Agen 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997232928
332 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067991
333 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 90 tabl. 5909991068035
334 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991068097
335 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 90 tabl. 5909991068141
336 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991205225
337 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 5909991205256
338 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 5909991205324
339 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 5909991205355
340 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 5909990885299
341 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5907695215137
342 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5907695215144
343 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5907695215151
344 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990745340
345 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990745579
346 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990745807
347 Azithromycinum azitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5902023772399
348 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5902023772306
349 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991199913
350 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909997076140
351 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991066529
352 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991066420
353 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990739707
354 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909991190552
355 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 5909991036546
356 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991029388
357 Dorzolamidum Dolopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990653331
358 Dorzolamidum + Timololum Dolopt Plus, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746545
359 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 5909991013820
360 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990926497
361 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990926534
362 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991074975
363 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991074999
364 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990876280
365 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990876778
366 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830527
367 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830626
368 Finasteridum Finpros, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991025595
369 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997219868
370 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 5909990017874
371 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 5909990017881
372 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 5909990780181
373 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511
374 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 5909990859610
375 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 5909990859672
376 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 5909990859719
377 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 5909991074258
378 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 5909991074296
379 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990706280
380 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990706297
381 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990995479
382 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019693
383 Latanoprostum Polprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990873005
384 Latanoprostum + Timololum Latanoprost + Timolol STADA, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990872824
385 Latanoprostum + Timololum Polprost Plus, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990872879
386 Latanoprostum + Timololum Timlatan, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990919505
387 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991039158
388 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990949281
389 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990949304
390 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990949359
391 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990949373
392 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990968725
393 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990968824
394 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701869
395 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701920
396 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702040
397 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1 ml 5909990735242
398 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735273
399 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735303
400 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990834464
401 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909997213224
402 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990670185
403 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990896738
404 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990896745
405 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335350
406 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335374
407 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 5909990069279
408 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 5909990069293
409 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 5909990069347
410 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 5909990069361
411 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 5909990069736
412 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 5909990069750
413 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 5909990069873
414 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 5909990069897
415 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 5909990069989
416 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 5909990070046
417 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990668779
418 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5902023772696
419 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 5909990845521
420 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 5909990845552
421 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 5909990943944
422 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 5909990944125
423 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 5909990070923
424 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 5909991103231
425 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991205591
426 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991205676
427 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991205737
428 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5901384806057
429 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990938544
430 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990938704
431 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990938766
432 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772139
433 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990919659
434 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5907553016012
435 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5907553016029
436 Tamsulosinum Tanyz Eras, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 5909990847822
437 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909990974887
438 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909990974993
439 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990941841
440 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990941926
441 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 tabl. 5902023773020
442 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902023773037
443 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990959457
444 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 tabl. 5909990959563
445 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 5909991103163
446 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909991069711
447 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991200732
448 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991209483
449 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990887279
450 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990887286
451 Brinzolamidum Brinzolamide Sandoz, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991189648
452 Cefuroximum Tacefur, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990988891
453 Cefuroximum Tacefur, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990988921
454 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 5909991039486
455 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 5909991039509
456 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991095109
457 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246
458 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 5908289660289
459 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 5909991201173
460 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 5909991212339
461 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 5909991074593
462 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 5909991074647
463 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 5909991074685
464 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 5909991074739
465 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 5909991074777
466 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 5909991074821
467 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102500
468 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102531
469 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102548
470 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102555
471 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220177
472 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220184
473 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220191
474 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 5909990337446
475 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909991183882
476 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991183899
477 Itraconazolum Itrokast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991140533
478 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909991134907
479 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 5909991134938
480 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 5909991134969
481 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909997233451
482 Meloxicam Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 5907695215168
483 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 5909990922741
484 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 5909990922758
485 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 5909990922765
486 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 5909990922772
487 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990805495
488 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990685202
489 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 5903792743061
490 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 5903792743078
491 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991191177
492 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991191184
493 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991210861
494 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 5909991206390
495 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991197605
496 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990821792
497 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990821839
498 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg 1 amp.-strz.po 3 ml 5909990740635
499 Azithromycinum Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909990969876
500 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997210605
501 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990774616
502 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 5909991054410
503 Fluconazolum Flumycon, kaps., 200 mg 7 kaps. 5909991034214
504 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991056100
505 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991056131
506 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990828340
507 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990957125
508 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990956180
509 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990956197
510 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990956203
511 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990956258
512 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990656936
513 Levocetirizini dihydrochloridum Votrezin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990961269
514 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5907695215014
515 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan Hydrochlorothiazyd KRKA, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990822980
516 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990457328
517 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701852
518 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701913
519 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702033
520 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990735235
521 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735266
522 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735297
523 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990750993
524 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990754472
525 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990685189
526 Nicotinamidum Vitaminum PP Omega Pharma, tabl., 200 mg 20 szt. 5909990150717
527 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 5909990411436
528 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 5909990763443
529 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763467
530 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990943890
531 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990944095
532 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991165710
533 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990998586
534 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990998982
535 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990999156
536 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990963874
537 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990964239
538 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990964321
539 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990706396
540 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990706532
541 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990706631
542 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0,4 mg 30 szt. 5909990980451
543 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991018436
544 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991045180
545 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991045203
546 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991045692
547 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991045722
548 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991045807
549 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991045852
550 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990847600
551 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990847655
552 Venlafaxinum Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. 5909990663507
553 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038480
554 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038565
555 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038701
556 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990762972
557 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909990744800
558 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 5909991042080
559 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991204372
560 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991216405
561 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066512
562 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066413
563 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991203986
564 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991204082
565 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005696
566 Buprenorphinum Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990938056
567 Buprenorphinum Melodyn 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990938087
568 Buprenorphinum Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990938131
569 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909991063702
570 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 5909991064051
571 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. powlekane, 250 mg 10 szt. 5909991205997
572 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 5907626701760
573 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 5909991217860
574 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991214975
575 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990879458
576 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 5909990643011
577 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990938797
578 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991096571
579 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991096601
580 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991025014
581 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 5909991201982
582 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990921492
583 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990921577
584 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990921591
585 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990921652
586 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990921737
587 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990921751
588 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990966738
589 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990966899
590 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990966929
591 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990967063
592 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990967247
593 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990967261
594 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5906414000726
595 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5906414000733
596 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 5909990970520
597 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 5909990935253
598 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 5909990935260
599 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 5909990930142
600 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990640997
601 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990641000
602 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909991136451
603 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991136475
604 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422241
605 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422258
606 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422265
607 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422272
608 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 5909991189020
609 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909991135133
610 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991135171
611 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991135324
612 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 5909990940233
613 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 5909990940769
614 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 5909990941247
615 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 5909990941407
616 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 5909990941568
617 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909991216580
618 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909991217631
619 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990883806
620 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990884032
621 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990884360
622 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990884520
623 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 5909991142513
624 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 5909991142643
625 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 5909991142674
626 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 5909991142728
627 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24 h 30 szt. 5909991067595
628 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
629 Sertralinum Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990636136
630 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991192341
631 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997225937
632 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
633 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
634 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 5909991201821
635 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 5909991139520
636 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 5902768001082
637 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991216306
638 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991063177
639 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990988204
640 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990988242
641 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990988198
642
643 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909991203924
644 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991230845
645 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991231811
646 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991225650
647 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997217345
648 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997219684
649 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230542
650 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5906414001020
651 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5906414001037
652 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 5907529463314
653 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 5907626705690
654 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 5907626705713
655 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 5907626705836
656 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 5907626705850
657 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229634
658 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 5902020241447
659 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229733
660 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991011383
661 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991231125
662 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991231149
663 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991231194
664 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991231217
665 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997200118
666 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997201559
667 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990990368
668 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5902023774119
669 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990994540
670 Dinatrii pamidronas Pamisol 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224395
671 Dinatrii pamidronas Pamisol 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224371
672 Dinatrii pamidronas Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 9 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224364
673 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990800308
674 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990800353
675 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990880591
676 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990898305
677 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990926725
678 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990926886
679 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 10 szt. 5909991204853
680 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 10 szt. 5909991204822
681 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 10 szt. 5909991204839
682 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 10 szt. 5909991204846
683 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991222673
684 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 7 szt. 5909991029951
685 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991218140
686 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 5909991213053
687 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909990858255
688 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990858262
689 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990989379
690 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990989805
691 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 5909990935901
692 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 5909990933181
693 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 5909990939220
694 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990662425
695 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648719
696 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 5907626703597
697 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763481
698 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763498
699 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991225797
700 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991230456
701 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 5909990892105
702 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5909990892143
703 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5909990892174
704 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 5909990892341
705 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990920983
706 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 5909991057480
707 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991057497
708 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991231668
709 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 5909990839469
710 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909990839643
711 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909990839780
712 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909990840038
713 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 5909990840182
714 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991231378
715 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991139759
716 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 5909990641192
717 Quetiapinum Symquel XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909990925698
718 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990082629
719 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991048488
720 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991048495
721 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991060220
722 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 5909991060268
723 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991036768
724 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991036867
725 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991229801
726 Tianeptinum Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990944590
727 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990915446
728 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909990830985
729 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991225971
730 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991225988
731 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909990830008
732 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 5909991095741
733 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991095840
734 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909991082192
735 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990002306
736 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042371
737 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042364
738 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707010
739 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707119
740 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 5909991080129
741 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990706914
742 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 5909990055715
743 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109319
744 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109210
745 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990334971
746 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990667116
747 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991056247
748 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991056773
749 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 5909990451210
750 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990237920
751 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125516
752 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125615
753 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125417
754 Tramadolum Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936137
755 Tramadolum Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936236
756 Tramadolum Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936335
757 Tramadolum Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936038
758 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642267
759 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642311
760 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990182510
761 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt.. 5909990051052
762 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt.. 5909990051076
763 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt.. 5909990699957
764 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt.. 5909990051137
765 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990068425
766 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991099022
767 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991098926
768 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748
769 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990193219
770 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990500604
771 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008734
772 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008635
773 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990072156
774 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990623112
775 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990693726
776 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990880836
777 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0,25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296828
778 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296927
779 Alfuzosinum AlfuLEK 10, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990609246
780 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619580
781 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 0 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001323
782 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml; B- 10000 TU/ml 0 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001316
783 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 5909991103811
784 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 5909991103835
785 Cetirizinum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990851119
786 Cetirizinum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990569441
787 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990109418
788 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024
789 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990037933
790 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990047956
791 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990047895
792 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212064
793 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218530
794 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212057
795 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218523
796 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990744817
797 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990744916
798 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990745012
799 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990745111
800 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990410729
801 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990410736
802 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762965
803 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762996
804 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990763009
805 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991049010
806 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991048914
807 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909990043910
808 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642625
809 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642618
810 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048977
811 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048939
812 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990799817
813 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990799718
814 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990649747
815 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990646906
816 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 5909990894819
817 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 5909990894826
818 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 5909990894833
819 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990081912
820 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115
821 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728
822 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043520
823 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629
824 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 5909990794379
825 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517
826 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319
827 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571468
828 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571499
829 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl., 5+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573233
830 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573226
831 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990295111
832 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990294916
833 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990295012
834 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 5909991054991
835 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 5909991055066
836 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990615438
837 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990624515
838 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991065515
839 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990657476
840 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990657483
841 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055470
842 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621040
843 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621026
844 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990221073
845 Anastrozolum Ansyn, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635511
846 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990067770
847 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 szt. 5909990067787
848 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 5909990617197
849 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565993
850 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991236687
851 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565986
852 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990787586
853 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990787609
854 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990787647
855 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990646616
856 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990938315
857 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990770045
858 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990770038
859 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990969517
860 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990969616
861 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990969715
862 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990909414
863 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990048670
864 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990941612
865 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 5909990941629
866 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990702886
867 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 5909990661404
868 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 5909990661435
869 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990661442
870 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653379
871 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653355
872 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653362
873 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618279
874 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618286
875 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618293
876 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990045006
877 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5909990900794
878 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 5909990977826
879 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 5909990977925
880 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991167011
881 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990756711
882 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991232832
883 Aripiprazolum Aripriprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991221546
884 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990047109
885 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991060718
886 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,25 mg 210 szt. 5909990731954
887 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. 5909990731985
888 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 1 mg 21 szt. 5909990732074
889 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 2 mg 21 szt. 5909990732227
890 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 5 mg 21 szt. 5909990732333
891 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083816
892 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 5909991084011
893 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083915
894 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909991084110
895 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990963317
896 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990963218
897 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422685
898 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422692
899 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 5909991106638
900 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430123
901 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990430017
902 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430024
903 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 5909990370610
904 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990011414
905 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 5909990620777
906 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990336647
907 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990991815
908 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5909990419173
909 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990991914
910 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990623464
911 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991200787
912 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990077847
913 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990077939
914 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078028
915 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573400
916 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573530
917 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573547
918 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 5909990744510
919 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078141
920 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078264
921 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078356
922 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570430
923 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570409
924 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570454
925 Atropinum Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 5909990243112
926 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990999019
927 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 5909990322114
928 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124618
929 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124717
930 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124816
931 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909991090029
932 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 5909990614288
933 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 5909990614318
934 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985
935 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419319
936 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419326
937 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419333
938 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120
939 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235
940 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521
941 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 5909990411320
942 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990411337
943 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 5909990094813
944 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 5909990419814
945 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765423
946 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765379
947 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765393
948 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090715
949 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090814
950 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090913
951 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991091019
952 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074099
953 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074129
954 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074051
955 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337989
956 Ramiprilum Axtil, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337958
957 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337972
958 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991230234
959 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909990830138
960 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991230333
961 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909990829941
962 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909990831081
963 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991230395
964 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660650
965 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660636
966 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660643
967 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 5909990232819
968 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 5909990232826
969 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991054816
970 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 125 mg 6 szt. 5909991034313
971 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909991034412
972 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991035518
973 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738
974 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990573752
975 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 5909990635320
976 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 5909990635337
977 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991087319
978 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990869114
979 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909991098421
980 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991098520
981 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990312610
982 Tamsulosinum Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565894
983 Metildigoxinum Bemecor, tabl., 0,1 mg 30 szt. 5909990174614
984 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 5909990101917
985 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990376414
986 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751877
987 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751594
988 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990186518
989 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 5909990186525
990 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5 ml 60 ml (45 g) 5909990780211
991 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 5909990780310
992 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990780419
993 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 5909990780518
994 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 5909990059515
995 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 10 ml 5909990806812
996 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 5909990806911
997 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 5909990059416
998 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990880218
999 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990880225
1000 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727
1001 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734
1002 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840
1003 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857
1004 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697
1005 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703
1006 Sotalolum Biosotal 40, tabl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990365715
1007 Sotalolum Biosotal 80, tabl., 80 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990365616
1008 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990372317
1009 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990412112
1010 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117529
1011 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117611
1012 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990117710
1013 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990117819
1014 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015114
1015 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015015
1016 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990029815
1017 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990029822
1018 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990719853
1019 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990720163
1020 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990719389
1021 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990720309
1022 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990173013
1023 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990211913
1024 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 5909991033224
1025 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 5909991033248
1026 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337354
1027 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337323
1028 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337286
1029 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335169
1030 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335176
1031 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137458
1032 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137465
1033 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137625
1034 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. 5909990351718
1035 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. 5909990351817
1036 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991106928
1037 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991107826
1038 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 ml 240 ml 5909990614608
1039 Calcitoninum Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 amp.po 1 ml 5909990808410
1040 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 5909990356713
1041 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990760244
1042 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907519
1043 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907311
1044 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907410
1045 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 5909990431410
1046 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 5909990431519
1047 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727148
1048 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727193
1049 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727100
1050 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338856
1051 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338931
1052 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338788
1053 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991017019
1054 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909991017118
1055 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016814
1056 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016913
1057 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990957279
1058 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990957194
1059 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 5909990937196
1060 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 5909990937103
1061 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 5909990781676
1062 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990678648
1063 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990678655
1064 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679
1065 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 5909990676514
1066 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 5909990676613
1067 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 5909990676620
1068 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 5909990676712
1069 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137411
1070 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137428
1071 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137510
1072 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137527
1073 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990775910
1074 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990775927
1075 Cefalexinum Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (1 blist.po 16 szt.) 5909990657216
1076 Valganciclovirum Ceglar, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991207229
1077 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990707614
1078 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 5909990980918
1079 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 5909990707515
1080 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009212
1081 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009229
1082 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009113
1083 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009120
1084 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991010614
1085 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991010621
1086 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991012519
1087 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991012526
1088 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211654
1089 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211845
1090 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 5909990928149
1091 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g 20 g 5909990297610
1092 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203017
1093 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203116
1094 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990783489
1095 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990783571
1096 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990783533
1097 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066636
1098 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066667
1099 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066780
1100 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066803
1101 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990499113
1102 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990066414
1103 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990066216
1104 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990308514
1105 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964
1106 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990308712
1107 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012
1108 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 5909990210817
1109 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990891429
1110 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990891528
1111 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990048328
1112 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990048427
1113 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990774821
1114 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990774920
1115 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990775026
1116 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990458318
1117 Clindamycinum Clindamycin-MIP 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ ml 5 fiol.po 4 ml 5909991003043
1118 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438
1119 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 5909991001520
1120 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544
1121 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990067794
1122 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135615
1123 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135516
1124 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990141012
1125 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990625826
1126 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990774401
1127 Clopidogrelum Clopidogrel Teva, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990718245
1128 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990189212
1129 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990189229
1130 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126729
1131 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126828
1132 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711
1133 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990370214
1134 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990740857
1135 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990740864
1136 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909991062927
1137 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991024413
1138 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991024314
1139 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 5909990366514
1140 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990570546
1141 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655021
1142 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655038
1143 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990772452
1144 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990772506
1145 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990772292
1146 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128814
1147 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128418
1148 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706
1149 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720
1150 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990478767
1151 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478774
1152 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990689842
1153 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689859
1154 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 5909990244317
1155 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 5909990244416
1156 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 5909990023813
1157 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990023912
1158 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990641086
1159 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990746569
1160 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669400
1161 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669332
1162 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669387
1163 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669301
1164 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
1165 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
1166 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
1167 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633852
1168 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633791
1169 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061440
1170 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908615
1171 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061303
1172 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908714
1173 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 5909990170319
1174 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 5909990216505
1175 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990216567
1176 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 5909990216604
1177 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 5909990983315
1178 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990442423
1179 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740246
1180 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740277
1181 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073428
1182 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990674411
1183 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 5909991074012
1184 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990187713
1185 Fluticasonum Cutivate, krem, 0,5 mg/g 15 g 5909990365012
1186 Fluticasonum Cutivate, maść, 0,05 mg/g 15 g 5909990365111
1187 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304219
1188 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990613311
1189 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990613328
1190 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071210
1191 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435
1192 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071111
1193 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 5909990812714
1194 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990837816
1195 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990925339
1196 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5+2,5 mg 28 szt. 5909990973118
1197 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg 28 szt. 5909990973217
1198 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 5909990694327
1199 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 5909990694426
1200 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991229610
1201 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 5909990425693
1202 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 5909990425754
1203 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 5909990425709
1204 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 5909990425730
1205 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 5909990425747
1206 Natrii valproas Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml 5909990307418
1207 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990236312
1208 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990154814
1209 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 5909990236510
1210 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990747610
1211 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991120948
1212 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909991121051
1213 Clobetasolum Dermovate, krem, 0,5 mg/g 25 g 5909990004713
1214 Clobetasolum Dermovate, maść, 0,5 mg/g 25 g 5909990004812
1215 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 25 ml 5909990369911
1216 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909990369928
1217 Colecalciferolum (vit. D3) Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml 10 ml 5909990260218
1218 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne, roztwór, 150 µg/ml 10 ml 5909990227211
1219 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909990217045
1220 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 5909990217069
1221 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990359912
1222 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990222216
1223 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990222230
1224 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909990443017
1225 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566082
1226 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566105
1227 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566129
1228 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566143
1229 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990911127
1230 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957811
1231 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957828
1232 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957712
1233 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957729
1234 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 5909990753017
1235 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 5909990753024
1236 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044
1237 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990752010
1238 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 5909990413829
1239 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516
1240 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 100 µg 30 szt. 5909990012114
1241 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 250 µg 30 szt. 5909990221516
1242 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990037711
1243 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717613
1244 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716111
1245 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 5909990482917
1246 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 5909990483310
1247 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909990213214
1248 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929214
1249 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990929238
1250 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929115
1251 Triptorelinum Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990894413
1252 Triptorelinum Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990486915
1253 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990167111
1254 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990121625
1255 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990701803
1256 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990163519
1257 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990975815
1258 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5 mg/0,5 g 28 szt. 5909990447619
1259 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 5909990447718
1260 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990661411
1261 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724819
1262 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725113
1263 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724918
1264 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725014
1265 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873
1266 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781
1267 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991056018
1268 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991055912
1269 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990776900
1270 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990776870
1271 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657360
1272 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657353
1273 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990037957
1274 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854318
1275 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854417
1276 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854516
1277 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484911
1278 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt.. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485017
1279 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485116
1280 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149611
1281 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149710
1282 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 5909990072316
1283 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 5901720140005
1284 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 5901720140012
1285 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990783816
1286 Amoxicillinum Duomox, tabl., 1000 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063413
1287 Amoxicillinum Duomox, tabl., 250 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215
1288 Amoxicillinum Duomox, tabl., 375 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314
1289 Amoxicillinum Duomox, tabl., 500 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314
1290 Amoxicillinum Duomox, tabl., 750 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413
1291 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990586172
1292 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990051113
1293 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 20 szt. 5909990051120
1294 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990050819
1295 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990050826
1296 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 5909990050918
1297 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml 5909990050925
1298 Cefadroxilum Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g 10 szt. 5909990764617
1299 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990765713
1300 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605
1301 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990765416
1302 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990765515
1303 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990765614
1304 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990494019
1305 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990493913
1306 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990715374
1307 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990715299
1308 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990715350
1309 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 5909990643035
1310 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 5909990643059
1311 Isosorbidi mononitras Effox 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909990368334
1312 Isosorbidi mononitras Effox 20, tabl., 20 mg 50 szt. 5909990368426
1313 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990368624
1314 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990452118
1315 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990082148
1316 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075751
1317 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 5909990634057
1318 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075768
1319 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 100 µg 100 szt. 5909990001712
1320 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 50 µg 100 szt. 5909990001613
1321 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 5909990007387
1322 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990015030
1323 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990015054
1324 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990020829
1325 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990020836
1326 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014934
1327 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014958
1328 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990170715
1329 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170616
1330 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 5909990405329
1331 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 5909990405428
1332 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990297016
1333 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 5909990430314
1334 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. 5909991192709
1335 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 5909991192730
1336 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 5909991192754
1337 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909991192761
1338 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017676
1339 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751
1340 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017652
1341 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017669
1342 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649594
1343 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649617
1344 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649556
1345 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649570
1346 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334766
1347 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334759
1348 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946624
1349 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990946426
1350 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946525
1351 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 5909990946716
1352 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990621057
1353 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990621064
1354 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 5909990211517
1355 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24h + 4,8 mg; 250 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816514
1356 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 µg/24h + 2,7 mg; 140 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816613
1357 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 5909990823215
1358 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 5909990330713
1359 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698141
1360 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698172
1361 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698257
1362 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698271
1363 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990806362
1364 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990806386
1365 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990806355
1366 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990061495
1367 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990061464
1368 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990061488
1369 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990061471
1370 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990710201
1371 Theophyllinum Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665419
1372 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450114
1373 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450213
1374 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051419
1375 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051426
1376 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719006
1377 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051518
1378 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051525
1379 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719037
1380 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051617
1381 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051624
1382 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051716
1383 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051815
1384 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051112
1385 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051129
1386 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051211
1387 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051228
1388 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051310
1389 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051327
1390 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990718986
1391 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990306916
1392 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990309313
1393 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 5909990036011
1394 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990035915
1395 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 13,3 mg/24h 30 sasz. 5909991032609
1396 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h 30 sasz. 5909990066704
1397 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h 30 sasz. 5909990066766
1398 Ezetimibum Ezetrol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990221066
1399 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014729
1400 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014736
1401 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014828
1402 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014835
1403 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 5909990570720
1404 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990721528
1405 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990721498
1406 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990721504
1407 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990691883
1408 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990691760
1409 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990691906
1410 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990413317
1411 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 5909990973316
1412 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314
1413 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611065
1414 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990000098
1415 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990000036
1416 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990000050
1417 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990000081
1418 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990347827
1419 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 5909990347728
1420 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990692781
1421 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990082391
1422 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991069315
1423 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991151218
1424 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055098
1425 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 5909991030315
1426 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991014216
1427 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 5909991014223
1428 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909991014117
1429 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990965977
1430 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990965854
1431 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt.. 5909990965861
1432 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990965878
1433 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 5909990965885
1434 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017973
1435 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990050895
1436 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 5909990933822
1437 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484621
1438 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484720
1439 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484522
1440 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484829
1441 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 5909990851416
1442 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 5909990851423
1443 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 5909990851515
1444 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 5909990851522
1445 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 5909990851317
1446 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956517
1447 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956616
1448 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990223343
1449 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990223350
1450 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990739233
1451 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 5909990739318
1452 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990127214
1453 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990662371
1454 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388
1455 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 5909990490615
1456 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990490516
1457 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990490523
1458 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991097219
1459 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990869732
1460 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990869756
1461 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990869770
1462 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990869688
1463 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990869695
1464 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 7 szt. 5909990356119
1465 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990356126
1466 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 1 szt. 5909991034115
1467 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990356010
1468 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990652273
1469 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990776955
1470 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770311
1471 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt.. (5 blist.po 20 szt.) 5909990139217
1472 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785858
1473 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785889
1474 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573585
1475 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990573592
1476 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990792924
1477 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990614400
1478 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087
1479 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg 20 szt. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015
1480 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114
1481 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078974
1482 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078981
1483 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078943
1484 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078950
1485 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990079001
1486 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990079025
1487 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909990054152
1488 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990958818
1489 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990949519
1490 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990949618
1491 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 5909990949717
1492 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776412
1493 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776511
1494 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990949410
1495 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990075621
1496 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990716821
1497 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990075720
1498 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990716920
1499 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990075829
1500 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990836932
1501 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990837038
1502 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990837137
1503 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990773626
1504 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010
1505 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990818013
1506 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990059522
1507 Furaginum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990357215
1508 Furaginum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990988235
1509 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990223794
1510 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 5909990135028
1511 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990714322
1512 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339495
1513 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339709
1514 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339600
1515 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338542
1516 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338658
1517 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 5909990058839
1518 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 5909990058846
1519 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990058822
1520 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990574315
1521 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990420537
1522 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do sporządzania roztworu, 15 sasz.po 4,15 g 5909990012312
1523 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990853014
1524 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853113
1525 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853311
1526 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853519
1527 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852314
1528 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852413
1529 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852017
1530 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852116
1531 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990095711
1532 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990095728
1533 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990092413
1534 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097615
1535 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097516
1536 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097417
1537 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097318
1538 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990647224
1539 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 5909990647231
1540 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430543
1541 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430567
1542 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337453
1543 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337521
1544 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338078
1545 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338146
1546 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338207
1547 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990791712
1548 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 5909990693313
1549 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285518
1550 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285419
1551 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990335541
1552 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990717248
1553 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990789276
1554 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990789290
1555 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990624751
1556 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990213429
1557 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990727667
1558 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 5909990492114
1559 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990109814
1560 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 5909990281312
1561 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412
1562 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 5909990969319
1563 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 5909990104017
1564 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990722617
1565 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991049515
1566 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991052218
1567 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 5909990420612
1568 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 5909990420629
1569 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 5909990422654
1570 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840014
1571 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840113
1572 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840229
1573 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 5909990066018
1574 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 5909990066117
1575 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990083619
1576 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455010
1577 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455614
1578 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990692422
1579 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246014
1580 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246717
1581 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990247011
1582 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 5909990950317
1583 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 5909990944927
1584 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017997
1585 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909997205762
1586 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048489
1587 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048496
1588 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048502
1589 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048540
1590 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048465
1591 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048472
1592 Terazosinum Hytrin, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990768011
1593 Terazosinum Hytrin, tabl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767816
1594 Terazosinum Hytrin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767915
1595 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990970513
1596 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990433612
1597 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990830732
1598 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990132928
1599 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 szt. 5909990044986
1600 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 5909991029333
1601 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990694846
1602 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990694853
1603 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909990277810
1604 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665907
1605 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 5909990863013
1606 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990223121
1607 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+2,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991070915
1608 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071011
1609 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 2+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071110
1610 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 5909991050290
1611 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 5909991050344
1612 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 5909990699735
1613 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 5909990699889
1614 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 5909990699643
1615 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348923
1616 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915019
1617 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915613
1618 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990914715
1619 Clonidinum Iporel, tabl., 75 µg 50 szt. 5909990282814
1620 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990085033
1621 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990082643
1622 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990012688
1623 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 5909990015412
1624 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990617463
1625 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 5909991047818
1626 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990257515
1627 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990257539
1628 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 5909990269310
1629 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990022571
1630 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491315
1631 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491414
1632 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990962945
1633 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990962839
1634 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990772193
1635 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990772162
1636 Cefalexinum Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411
1637 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213
1638 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312
1639 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722365
1640 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722426
1641 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990722198
1642 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 5909990006755
1643 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990901319
1644 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990901326
1645 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990901111
1646 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990901128
1647 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990901210
1648 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990901227
1649 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990006649
1650 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990006670
1651 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055562
1652 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055593
1653 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055531
1654 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055630
1655 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058778
1656 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058785
1657 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058754
1658 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058761
1659 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058808
1660 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990779062
1661 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg 10 szt. 5909991045418
1662 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990064694
1663 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990046485
1664 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.po 2 ml 5909990659524
1665 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430857
1666 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430888
1667 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990430840
1668 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620647
1669 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620654
1670 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620661
1671 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620678
1672 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990081165
1673 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532
1674 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990045549
1675 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934
1676 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965
1677 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030
1678 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061
1679 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 5909990331710
1680 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990331727
1681 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990780624
1682 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990780631
1683 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990331819
1684 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990331826
1685 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990719419
1686 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991030223
1687 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991030117
1688 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 5909990745814
1689 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 5909990067510
1690 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 600 mg/4 ml 5 fiol.po 4 ml 5909990405817
1691 Estradiolum + Levonorgestrelum Klimonorm, tabl. drażowane, 2+0,15 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990059713
1692 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 5909990329717
1693 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139521
1694 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139422
1695 Terazosinum Kornam, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484119
1696 Terazosinum Kornam, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484317
1697 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 5909990042579
1698 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219901
1699 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219963
1700 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991220020
1701 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991219758
1702 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990074143
1703 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990074235
1704 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990074068
1705 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990074280
1706 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990688234
1707 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 5909990688272
1708 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990688296
1709 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990688241
1710 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990688265
1711 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650521
1712 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650620
1713 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990625697
1714 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. 5909990673728
1715 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990673803
1716 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990673766
1717 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991108212
1718 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991061111
1719 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346318
1720 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990346325
1721 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990354818
1722 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346219
1723 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006617
1724 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006419
1725 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006518
1726 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990869817
1727 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990727018
1728 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990727025
1729 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727032
1730 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 5907695215205
1731 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 5907695215212
1732 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 5907695215229
1733 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078530
1734 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078707
1735 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078790
1736 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5906414000948
1737 Latanoprostum Latanoprost Arrow, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990713158
1738 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215
1739 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157716
1740 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157822
1741 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990869725
1742 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990168910
1743 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 5909990820610
1744 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990374014
1745 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol.po 50 ml 5909991117566
1746 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158
1747 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990092819
1748 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 5909990376612
1749 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990687947
1750 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 5909990492817
1751 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903917
1752 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990431342
1753 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990842315
1754 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013417
1755 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991235826
1756 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013516
1757 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909991235819
1758 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013318
1759 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939817
1760 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939916
1761 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939718
1762 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 5909990708352
1763 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 5909990708369
1764 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 30 szt. 5909991167714
1765 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990682447
1766 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990682461
1767 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990682409
1768 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990148714
1769 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990038220
1770 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990670253
1771 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990670260
1772 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990795420
1773 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990909049
1774 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 5909990839018
1775 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990337392
1776 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645565
1777 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659
1778 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914
1779 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991055110
1780 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990639885
1781 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621439
1782 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991100926
1783 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118915
1784 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990119011
1785 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118816
1786 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990756629
1787 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990573905
1788 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611980
1789 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 zest. 5909990418015
1790 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. 5909990686117
1791 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990008469
1792 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990812615
1793 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 5909990260614
1794 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 5909990267422
1795 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 5909991076207
1796 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 5909990569380
1797 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733
1798 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009350
1799 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009367
1800 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009282
1801 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009299
1802 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990095018
1803 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 5909990748723
1804 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 5909990095117
1805 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 5909990094912
1806 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 5909990748624
1807 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990377510
1808 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 5909990095216
1809 Diclofenacum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 5909990033614
1810 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043330
1811 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043163
1812 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043279
1813 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043385
1814 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043224
1815 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652198
1816 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652204
1817 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652181
1818 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 5909990652235
1819 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 5909990652242
1820 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 5909990652259
1821 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 5909990652266
1822 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990683215
1823 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990683123
1824 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990437627
1825 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909991054519
1826 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990186112
1827 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 5909991014421
1828 Metforminum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990654598
1829 Metforminum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991032913
1830 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990053056
1831 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990126316
1832 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 5909990450718
1833 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 5909990652112
1834 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990705894
1835 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990705474
1836 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990705726
1837 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990462018
1838 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990928019
1839 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 5909990718917
1840 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 5909990719013
1841 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 5909990792016
1842 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990495115
1843 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034529
1844 Metoprololum Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034420
1845 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt.. 5909990316618
1846 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990316519
1847 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909991124311
1848 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990796618
1849 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 5909990796625
1850 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990883813
1851 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909990883820
1852 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990764242
1853 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 5909990883929
1854 Telmisartanum Micardis, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990440726
1855 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 szt. 5909990440818
1856 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990440825
1857 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991020026
1858 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 14 szt. 5909990653010
1859 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990653027
1860 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990060016
1861 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990060023
1862 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926213
1863 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926312
1864 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668144
1865 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668120
1866 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668137
1867 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 5909990163212
1868 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 5909990414819
1869 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 5909990068548
1870 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 5909990068494
1871 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990238323
1872 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990347124
1873 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348121
1874 Primidonum Mizodin, tabl., 250 mg 60 szt. 5909990274413
1875 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990966813
1876 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990953714
1877 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990662685
1878 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990662647
1879 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990671243
1880 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990669011
1881 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990669028
1882 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010516
1883 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011727
1884 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010622
1885 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010714
1886 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011529
1887 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990404919
1888 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990405015
1889 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990464418
1890 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990464425
1891 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476237
1892 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476534
1893 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476633
1894 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476336
1895 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476435
1896 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211
1897 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990419036
1898 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990419050
1899 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990718375
1900 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990718405
1901 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 5909990129812
1902 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990642533
1903 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990980611
1904 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909991118914
1905 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990980512
1906 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990638185
1907 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990638208
1908 Acidum mycophenolicum Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219797
1909 Acidum mycophenolicum Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219209
1910 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 5909990030927
1911 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990962419
1912 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990962426
1913 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317
1914 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990487714
1915 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 5909990241910
1916 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175314
1917 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175215
1918 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 5909991040529
1919 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 5909991040536
1920 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 5909990644179
1921 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 5909990914319
1922 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 5909990914418
1923 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990466726
1924 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990466818
1925 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 5909990697021
1926 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 5909990696925
1927 Pegfilgrastimum Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml (z zab.igły) 5909990007523
1928 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/ml 5 fiol.po 1 ml 5909990312214
1929 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830510
1930 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830619
1931 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651535
1932 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651566
1933 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651603
1934 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769216
1935 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769315
1936 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769414
1937 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017422
1938 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017521
1939 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244515
1940 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244614
1941 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 5909991040338
1942 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990700646
1943 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990700684
1944 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990700707
1945 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990700738
1946 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990700752
1947 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990700790
1948 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990700844
1949 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg 28 szt. 5909990700660
1950 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 28 szt. 5909990700691
1951 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 56 szt. 5909990700721
1952 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 28 szt. 5909990700745
1953 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 56 szt. 5909990700769
1954 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 28 szt. 5909990700806
1955 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 56 szt. 5909990700851
1956 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694778
1957 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694785
1958 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694754
1959 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694761
1960 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 5909990156825
1961 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/ml 11 g (200 daw.) 5909991223649
1962 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990904747
1963 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904778
1964 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904808
1965 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640
1966 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732
1967 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571086
1968 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571338
1969 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570812
1970 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 5909991108830
1971 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 5909990085323
1972 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990707782
1973 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055029
1974 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075003
1975 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075089
1976 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990127412
1977 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990993116
1978 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990993017
1979 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991102838
1980 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990726844
1981 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990726776
1982 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 0 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 5909990001118
1983 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990879915
1984 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 5909990614981
1985 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990451814
1986 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990046171
1987 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990046188
1988 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 5909990761517
1989 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 5909990761616
1990 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990073610
1991 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 5909990073719
1992 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990697649
1993 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990697526
1994 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218
1995 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126
1996 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990974122
1997 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990161119
1998 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990457113
1999 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990457120
2000 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990781805
2001 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781782
2002 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367
2003 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991066000
2004 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 5909991144265
2005 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343
2006 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991065942
2007 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991144258
2008 Tamsulosinum Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716418
2009 Tamsulosinum Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990219070
2010 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586196
2011 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 5909990777044
2012 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 5909990777150
2013 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990086818
2014 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770182
2015 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513
2016 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634354
2017 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634378
2018 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634392
2019 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634231
2020 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634255
2021 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634279
2022 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634293
2023 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634316
2024 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634330
2025 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715169
2026 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715084
2027 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715145
2028 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990690138
2029 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205
2030 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230
2031 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359
2032 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990004317
2033 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990004331
2034 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 5909990293322
2035 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990293124
2036 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 5909990293223
2037 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909990070916
2038 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909990071012
2039 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 5909990363216
2040 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991081713
2041 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991087418
2042 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909991087425
2043 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991032517
2044 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445219
2045 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445318
2046 Methoxsalenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244713
2047 Oxybutyninum Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991035983
2048 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990112616
2049 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416318
2050 Diltiazemum Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 240 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416417
2051 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990121120
2052 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643943
2053 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644001
2054 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644025
2055 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643905
2056 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644049
2057 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170517
2058 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 5909990170418
2059 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990133215
2060 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990133314
2061 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990587841
2062 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 20 ml 5909990587872
2063 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 30 ml 5909990587902
2064 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 5909990661671
2065 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661688
2066 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661695
2067 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726936
2068 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726929
2069 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990698981
2070 Pantoprazolum Pantogen 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990780587
2071 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652334
2072 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652372
2073 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990425877
2074 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990425884
2075 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010189
2076 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010202
2077 Glimepiridum Pemidal, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570577
2078 Glimepiridum Pemidal, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570591
2079 Glimepiridum Pemidal, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570614
2080 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990077267
2081 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990077274
2082 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990656813
2083 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990656820
2084 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990662111
2085 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 5909990818815
2086 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990858514
2087 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990858415
2088 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990199518
2089 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990202614
2090 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990244911
2091 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990093519
2092 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820122
2093 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820320
2094 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820528
2095 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820313
2096 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820115
2097 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820511
2098 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990237524
2099 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990788590
2100 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990788651
2101 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990788583
2102 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990788675
2103 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991218690
2104 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991218423
2105 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756
2106 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212170
2107 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212248
2108 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990762729
2109 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 5909990344918
2110 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 5909990344819
2111 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 5909990034123
2112 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022921
2113 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023027
2114 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023126
2115 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023324
2116 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022525
2117 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022822
2118 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731
2119 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667
2120 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694655
2121 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694631
2122 Tramadolum Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990968916
2123 Tramadolum Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990968817
2124 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967612
2125 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967629
2126 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967636
2127 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967711
2128 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967728
2129 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967735
2130 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967810
2131 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967827
2132 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967834
2133 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990968718
2134 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 5909990641253
2135 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 5909990641260
2136 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 5909990641215
2137 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 5909990641222
2138 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990772919
2139 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 szt. (1 poj.po 7 szt.) 5909990772926
2140 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990772933
2141 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727520
2142 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727490
2143 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727506
2144 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909990713530
2145 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990569311
2146 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990662494
2147 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721894
2148 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721641
2149 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724352
2150 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724345
2151 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990336081
2152 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990337774
2153 Telmisartanum Pritor, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990463428
2154 Telmisartanum Pritor, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990463527
2155 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991068325
2156 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991068424
2157 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990644834
2158 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990340439
2159 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909990340477
2160 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990098514
2161 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990790418
2162 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990760718
2163 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990635450
2164 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991148713
2165 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447213
2166 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447312
2167 Estradiolum Progynova-21, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304110
2168 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990846320
2169 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112111
2170 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112210
2171 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990362110
2172 Tamsulosinum Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573257
2173 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990155514
2174 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990236411
2175 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033514
2176 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033613
2177 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990677313
2178 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 5909990677412
2179 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445615
2180 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445714
2181 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445813
2182 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991233099
2183 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109424
2184 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator 5909991109431
2185 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813
2186 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975310
2187 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975419
2188 Pyrantelum Pyrantelum Medana, zawiesina doustna, 250 mg/5 ml 15 ml 5909990276417
2189 Pyrantelum Pyrantelum Polpharma, tabl., 250 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990206414
2190 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 5909990263516
2191 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718009
2192 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990717903
2193 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717705
2194 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718108
2195 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991070540
2196 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991070441
2197 Ramiprilum Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017461
2198 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017447
2199 Ramiprilum Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017454
2200 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. 5909991200152
2201 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg 30 szt. 5909991200183
2202 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991042073
2203 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047987
2204 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047949
2205 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047963
2206 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990206728
2207 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100
2208 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179
2209 Tamsulosinum Ranlosin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990048007
2210 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990640287
2211 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133122
2212 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133023
2213 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991132927
2214 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075157
2215 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075164
2216 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075171
2217 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075188
2218 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645
2219 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt.. 5909990985210
2220 Losartanum Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990085644
2221 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990424801
2222 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990424849
2223 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990675593
2224 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 5909990264018
2225 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518
2226 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617
2227 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013685
2228 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013890
2229 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013586
2230 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013968
2231 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644728
2232 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644612
2233 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644636
2234 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991006310
2235 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335183
2236 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335190
2237 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 5909990086115
2238 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 5909990086214
2239 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 5909990085019
2240 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 5909990084913
2241 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990873319
2242 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990082599
2243 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044481
2244 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044344
2245 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044252
2246 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044146
2247 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336524
2248 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336548
2249 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336487
2250 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336500
2251 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336555
2252 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336579
2253 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336586
2254 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336609
2255 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058227
2256 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058128
2257 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058029
2258 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990423828
2259 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670413
2260 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670512
2261 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670611
2262 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670710
2263 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 5909990847914
2264 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 5909990848010
2265 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 50 mg 10 szt. 5909990847815
2266 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990098613
2267 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990692118
2268 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746705
2269 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990643929
2270 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990785919
2271 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990085910
2272 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 5909990721399
2273 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990721405
2274 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567683
2275 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567737
2276 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567935
2277 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568031
2278 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 5909990832712
2279 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990312818
2280 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (1 poj.po 10 szt.) 5909990864416
2281 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990864423
2282 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990317516
2283 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990088829
2284 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990422227
2285 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990400119
2286 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 5909990970117
2287 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 5909990406111
2288 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990336814
2289 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990336616
2290 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990336715
2291 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 5909990336913
2292 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459711
2293 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459612
2294 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042913
2295 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042715
2296 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909990109920
2297 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990110018
2298 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990039692
2299 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990039708
2300 Selegilinum Segan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990746026
2301 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990404315
2302 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 12 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089313
2303 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089412
2304 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991089214
2305 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907014
2306 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907113
2307 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990906918
2308 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832422
2309 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832521
2310 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832620
2311 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990437825
2312 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 5909990623099
2313 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374410
2314 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374427
2315 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374311
2316 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374328
2317 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990046621
2318 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990046690
2319 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990663163
2320 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990663040
2321 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571963
2322 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571925
2323 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990994717
2324 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336425
2325 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860210
2326 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860319
2327 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860418
2328 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019723
2329 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019822
2330 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019945
2331 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940110
2332 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940219
2333 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940318
2334 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941025
2335 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941124
2336 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941223
2337 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336623
2338 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336630
2339 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146016
2340 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146115
2341 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146214
2342 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743650
2343 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743667
2344 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623273
2345 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623297
2346 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623334
2347 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990436316
2348 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990436415
2349 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927616
2350 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927715
2351 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838
2352 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990421879
2353 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990953530
2354 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 5909990020416
2355 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990220984
2356 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990220991
2357 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990221004
2358 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990221028
2359 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457212
2360 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990457229
2361 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457311
2362 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671410
2363 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990841011
2364 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909990840915
2365 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094614
2366 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094515
2367 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309115
2368 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl., 40 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991014711
2369 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309016
2370 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073603
2371 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073597
2372 Risperidonum Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567836
2373 Risperidonum Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567881
2374 Risperidonum Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567980
2375 Risperidonum Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568147
2376 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990985111
2377 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler) 5909990985128
2378 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 5909990673124
2379 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990110216
2380 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 5909990110223
2381 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 5909990072514
2382 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990994816
2383 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568550
2384 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568574
2385 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568628
2386 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568642
2387 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568666
2388 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568680
2389 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568703
2390 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568727
2391 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 5909990283316
2392 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909990283323
2393 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990283217
2394 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159314
2395 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159512
2396 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 12 szt. (1 blist.po 12 szt.) 5909990159413
2397 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990159437
2398 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742219
2399 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990742226
2400 Azithromycinum Sumamed, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742110
2401 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 5909990742318
2402 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990846214
2403 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990742417
2404 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 5909990742424
2405 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990183036
2406 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990734993
2407 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990074105
2408 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873029
2409 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873241
2410 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990872886
2411 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662203
2412 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662104
2413 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570348
2414 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570355
2415 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570362
2416 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573196
2417 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570379
2418 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685554
2419 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685561
2420 Tamsulosinum Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990044382
2421 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939
2422 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762
2423 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892
2424 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074754
2425 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074662
2426 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074792
2427 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990037773
2428 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990086788
2429 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990295715
2430 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990704866
2431 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990704750
2432 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg 6 szt. 5909990169214
2433 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 5909990444717
2434 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 5909990444816
2435 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990898114
2436 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991023416
2437 Budesonidum Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 200 daw. 5909990849611
2438 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990331017
2439 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990775316
2440 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565948
2441 Tamsulosinum Tamsugen 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990570690
2442 Tamsulosinum TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570386
2443 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069919
2444 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991070014
2445 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069810
2446 Tamsulosinum Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430895
2447 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990111213
2448 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 5909990793587
2449 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 5909990793594
2450 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 5909990793600
2451 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990430611
2452 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990430628
2453 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715
2454 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990120215
2455 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990120116
2456 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917
2457 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924
2458 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 30 szt. 5909991085209
2459 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 60 szt. 5909991085247
2460 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 30 szt. 5909991085339
2461 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 60 szt. 5909991085353
2462 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 30 szt. 5909991085469
2463 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 60 szt. 5909991085483
2464 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963119
2465 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990421824
2466 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963010
2467 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704132
2468 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704262
2469 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065
2470 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877
2471 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990224845
2472 Terbinafinum Terbisil, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990950515
2473 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990715206
2474 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055678
2475 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990738212
2476 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739387
2477 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739448
2478 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990868414
2479 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990261215
2480 Theophyllinum Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990803910
2481 Theophyllinum Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990149926
2482 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 5909990373819
2483 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 5909990206025
2484 Latanoprostum + Timololum Timprost, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991004897
2485 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990183418
2486 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 5909990193912
2487 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990768981
2488 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909990769025
2489 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759019
2490 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759118
2491 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758814
2492 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758913
2493 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671496
2494 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671502
2495 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671472
2496 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671489
2497 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 szt. 5909990242610
2498 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 szt. 5909990242511
2499 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034932
2500 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680849
2501 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034994
2502 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680863
2503 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338290
2504 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338368
2505 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338436
2506 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990338443
2507 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053179
2508 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053230
2509 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053278
2510 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990294619
2511 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml 10 ml (1 but.po 10 ml) 5909990294718
2512 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786213
2513 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786220
2514 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786237
2515 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786312
2516 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786329
2517 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786336
2518 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786411
2519 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786428
2520 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786435
2521 Tramadolum Tramal, czopki, 100 mg 5 szt. 5909990253715
2522 Tramadolum Tramal, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990253616
2523 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 10 ml 5909990253913
2524 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 96 ml 5909990253920
2525 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 1 ml 5909990253814
2526 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 2 ml 5909990253821
2527 Tramadolum Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990947416
2528 Buprenorphinum Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966127
2529 Buprenorphinum Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966226
2530 Buprenorphinum Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966325
2531 Travoprostum Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990942619
2532 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990730346
2533 Methotrexatum Trexan, tabl., 2,5 mg 100 szt. (but.) 5909990111619
2534 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825615
2535 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825714
2536 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 5909990747115
2537 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991053819
2538 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991053826
2539 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990916016
2540 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885312
2541 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478217
2542 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 5 Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885411
2543 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478316
2544 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990918720
2545 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990918621
2546 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990821921
2547 Tropicamidum Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125524
2548 Tropicamidum Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125623
2549 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 5909990925841
2550 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990661329
2551 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998814
2552 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998821
2553 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998838
2554 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998913
2555 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998920
2556 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998937
2557 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 20 szt. 5909990273225
2558 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 20 szt. 5909990286225
2559 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml 250 ml (1 but.po 250 ml) 5909990164615
2560 Sultamicillinum Unasyn, tabl. powl., 375 mg 12 szt. 5909990065110
2561 Testosteronum Undestor Testocaps, kaps., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990665082
2562 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566068
2563 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990566075
2564 Tolterodinum Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648559
2565 Tolterodinum Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648641
2566 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566280
2567 Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990727407
2568 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074969
2569 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074945
2570 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990810697
2571 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990810635
2572 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990914012
2573 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990914111
2574 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990982714
2575 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073114
2576 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073213
2577 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626724
2578 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626670
2579 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093815
2580 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093822
2581 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093914
2582 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093921
2583 Venlafaxinum Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056293
2584 Venlafaxinum Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055982
2585 Venlafaxinum Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056279
2586 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743827
2587 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744121
2588 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744220
2589 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743926
2590 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744022
2591 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990767625
2592 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990767601
2593 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990424672
2594 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040971
2595 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040995
2596 Sucralfatum Venter, tabl., 1 g 50 szt. 5909990242818
2597 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990442010
2598 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454013
2599 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454112
2600 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909990500949
2601 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909990250615
2602 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 5909990488513
2603 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 5909990488414
2604 Spironolactonum Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990117215
2605 Voriconazolum Vfend, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909990991235
2606 Perindoprilum Vidotin, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653614
2607 Perindoprilum Vidotin, tabl., 8 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653621
2608 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991042912
2609 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990621217
2610 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990320912
2611 Aciclovirum Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g 4,5 g 5909990053049
2612 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 5909990776962
2613 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990772810
2614 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990244010
2615 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610525
2616 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610532
2617 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226862
2618 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610433
2619 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610440
2620 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610488
2621 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610495
2622 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687909
2623 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687930
2624 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687862
2625 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687879
2626 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687886
2627 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687893
2628 Warfarinum Warfin, tabl., 3 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622368
2629 Warfarinum Warfin, tabl., 5 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622382
2630 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909991057213
2631 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 5909990411818
2632 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990741311
2633 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 5909990658145
2634 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990481118
2635 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570515
2636 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935116
2637 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055722
2638 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935215
2639 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935314
2640 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990971718
2641 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5907626701753
2642 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224951
2643 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224456
2644 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059546
2645 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059591
2646 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 5909990619627
2647 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990918041
2648 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990918072
2649 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990993314
2650 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990993215
2651 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 5909990975914
2652 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 5909990064045
2653 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 5909990064076
2654 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991081911
2655 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991081812
2656 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990069866
2657 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990069958
2658 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990070008
2659 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990069705
2660 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990216383
2661 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991067946
2662 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990216390
2663 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991067953
2664 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991226381
2665 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991226398
2666 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991226404
2667 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777785
2668 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777839
2669 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687787
2670 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687763
2671 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687848
2672 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687800
2673 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991053710
2674 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781720
2675 Azithromycinum Zetamax, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g 1 but.po 2 g 5909990707577
2676 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 5909990069927
2677 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 5909990069828
2678 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990051335
2679 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 5909990051342
2680 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990468812
2681 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 5909990083213
2682 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990083312
2683 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990083411
2684 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909990083435
2685 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990365913
2686 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990366026
2687 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990769124
2688 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 4 mg 10 szt. 5909990887910
2689 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 5909990888016
2690 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 szt. 5909990810529
2691 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5 ml 50 ml 5909990810611
2692 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001811
2693 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001910
2694 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg 1 amp.-strz. 5909990783212
2695 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg 1 amp.-strz. 5909990082315
2696 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 5909991064716
2697 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909991064518
2698 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg 30 szt. 5909991064617
2699 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990917013
2700 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990916917
2701 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990775682
2702 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990775712
2703 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990775729
2704 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990775675
2705 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991097011
2706 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991096816
2707 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753215
2708 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753116
2709 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990569472
2710 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990013982
2711 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990903320
2712 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903429
2713 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990080267
2714 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903511
2715 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991109219
2716 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686803
2717 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 1 fiol.pr.po 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686827
2718 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 5909990686834
2719 Ziprasidonum Zypsila, kaps. twarde, 80 mg 56 szt. 5909990681228
2720 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 5909990184736
2721 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 5909990781515
2722 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990184637
2723 Budesonidum Cortiment MMX, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 5909991205966
2724 Telmisartanum Actelsar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990891832
2725 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226909
2726 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991226916
2727 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991036065
2728 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991068073
2729 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991067977
2730 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047901
2731 Amisulpridum Amisan , tabl., 50 mg 60 szt. (5 blist.po 12) 5909990762880
2732 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997213699
2733 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997213675
2734 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991243319
2735 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571475
2736 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571505
2737 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990786497
2738 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990806799
2739 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990806843
2740 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990806881
2741 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990806751
2742 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990992607
2743 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990992683
2744 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990992775
2745 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum ApoValsart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991028688
2746 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990997527
2747 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991200527
2748 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991201050
2749 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997199702
2750 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997198385
2751 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990829989
2752 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990830107
2753 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990829927
2754 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990831067
2755 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990830961
2756 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909990859887
2757 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990859955
2758 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909997214023
2759 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909997214030
2760 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 20 ml 5909990073566
2761 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 5909990713639
2762 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990754496
2763 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 but.po 5 ml 5906414000900
2764 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990799923
2765 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991231705
2766 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990874255
2767 Perindoprilum + Indapamidum Co-Indipam, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990733668
2768 Desloratadinum Desloratadine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991010980
2769 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+10 mg 30 szt. 5909990761685
2770 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990814138
2771 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990814077
2772 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909990790951
2773 Dorzolamidum Dropzol, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but. 5909990838325
2774 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990662401
2775 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990824106
2776 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990824076
2777 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990240814
2778 Aripiprazolum Explemed Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991237141
2779 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991236946
2780 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 56 szt. 5909991236953
2781 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990713127
2782 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990713141
2783 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 120 szt (2 but.po 60 szt.) 5909991218287
2784 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 180 szt (3 but.po 60 szt.) 5909991218294
2785 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990653409
2786 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990653539
2787 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990718566
2788 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990719501
2789 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990719570
2790 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990719648
2791 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085903
2792 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085927
2793 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085934
2794 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085941
2795 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990889600
2796 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990891351
2797 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990981458
2798 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 5909990981359
2799 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 5909990981373
2800 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg 100 szt. (1 but.po 250 ml) 5909990836758
2801 Ibuprofenum Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg 60 szt. 5909990853540
2802 Insulinum humanum Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672448
2803 Insulinum humanum Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672585
2804 Insulinum humanum Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, roztwór do wstrzykiwąń we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672363
2805 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991225735
2806 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 5909990865178
2807 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991255367
2808 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 5906414000894
2809 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990905508
2810 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990905638
2811 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990905782
2812 Latanoprostum Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 poj.po 2,5 ml 5909990859702
2813 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 4037353010604
2814 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 4037353015388
2815 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 4037353010628
2816 Levocetirizini dihydrochloridum Levocetirizine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991099862
2817 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. 5909990879465
2818 Lipegfilgrastimum Lonquex, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml z urządzeniem zabezpieczającym 5909991072469
2819 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990686339
2820 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990686360
2821 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990649112
2822 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990649129
2823 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990810758
2824 Losartanum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990956647
2825 Losartanum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990956654
2826 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990431151
2827 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990431168
2828 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 5909991219338
2829 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 5909991219307
2830 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 16 mg 30 szt. 5909990835539
2831 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990834501
2832 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg 50 szt. 5909990453924
2833 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg 50 szt. 5909990453726
2834 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg 50 szt. 5909990453825
2835 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909991064525
2836 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990803743
2837 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990803767
2838 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg 100 szt. 5909990807703
2839 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990807741
2840 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991067267
2841 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075041
2842 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075126
2843 Levocetirizini dihydrochloridum Nossin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991060589
2844 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990849741
2845 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990612406
2846 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990612420
2847 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991223571
2848 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 5909990831258
2849 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. 5909990831265
2850 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. 5909990831272
2851 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. 5909990831289
2852 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. 5909990831296
2853 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698974
2854 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990699209
2855 Pantoprazolum Pantopraz 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990889167
2856 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991035631
2857 Clopidogrelum Pegorel, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990793730
2858 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990855766
2859 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990855773
2860 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990855780
2861 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909991085698
2862 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 5909991085773
2863 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 5909991085865
2864 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991085599
2865 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991085636
2866 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990895250
2867 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990895380
2868 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990895533
2869 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 30 mg 28 szt. 5909990895663
2870 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990895786
2871 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990895106
2872 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 x 5 ml w butelce 5906414000955
2873 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 x 5 ml 5906414000962
2874 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991067632
2875 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990736393
2876 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990736461
2877 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649532
2878 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649655
2879 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 4013054024331
2880 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990457236
2881 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 4013054024348
2882 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990457335
2883 Amisulpridum Solian, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990840816
2884 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 5909997201450
2885 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990791743
2886 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990791873
2887 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990821006
2888 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990821228
2889 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990821280
2890 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990836857
2891 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990836888
2892 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990836949
2893 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990722419
2894 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10) 5909990565962
2895 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 kaps. 5909991012465
2896 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 kaps. 5909991012496
2897 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 5909991012502
2898 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991082338
2899 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991082529
2900 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991082598
2901 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991035235
2902 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991035549
2903 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991023485
2904 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991023522
2905 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 10 szt. 5909990780303
2906 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990780334
2907 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. 5909990780341
2908 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991242008
2909 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991247829
2910 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990715497
2911 Dorzolamidum + Timololum Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 poj.po 5 ml 5909990864225
2912 Tamsulosinum Urostad, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997216393
2913 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200+87 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619658
2914 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 333+145 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619672
2915 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 60 szt. 5909990818983
2916 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg 60 szt. 5909990818853
2917 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990857081
2918 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990856954
2919 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 150 ml + strz.po 3 ml 5909990935895
2920 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997203416
2921 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 10 szt. 5909991095826
2922 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990894543
2923 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060601673
2924 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997196350
2925 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997196077
2926 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991082932
2927 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991082949
2928 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 5906414000665
2929 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 5906414000672
2930 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 84 szt. 5906414000689
2931 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 84 szt. 5906414000641
2932 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990892129
2933 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990892150
2934 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990892303
2935 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990892082
2936 substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN
2937 Acarbosum Adeksa, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990893386
2938 Acarbosum Adeksa, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990893423
2939 Aciclovirum Hascovir, tabl., 800 mg 30 szt. 5909990835782
2940 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991210328
2941 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 5909991228392
2942 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909990975730
2943 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990746576
2944 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990842476
2945 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990842698
2946 Amlodipinum Finamlox, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990794461
2947 Amoxicillinum Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 5909990788453
2948 Amoxicillinum Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg 20 szt. 5909990788477
2949 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991250324
2950 Anastrozolum Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802432
2951 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990082162
2952 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909991251529
2953 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802050
2954 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991232733
2955 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 56 szt. (8 blist.po 7) 5909991232856
2956 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 28 szt. 5055565723616
2957 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 56 szt. 5055565723623
2958 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 28 szt. 5055565723630
2959 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 56 szt. 5055565723647
2960 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990885282
2961 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909990885336
2962 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909990885374
2963 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990848904
2964 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990849086
2965 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990849246
2966 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991042097
2967 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991042103
2968 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991042134
2969 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991042141
2970 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990810161
2971 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 37,5 ml (1500 mg) 5907626702682
2972 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990740543
2973 Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991094041
2974 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991260620
2975 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991097400
2976 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991097448
2977 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991097523
2978 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 59099910