Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016r., poz. 79).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990001125
2 Alergeny pyłków roślin Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990000722
3 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 5909990713608
4 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124
5 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431021
6 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431076
7 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907
8 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 1 fiol.a 3ml 5909990456116
9 Gliclazidum Glazide, tabl. , 80 mg 60 tabl. 5909991036218
10 Insulinum lisprum Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657742
11 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657766
12 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657780
13 Letrozolum Mionic, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990708772
14 Lisinoprilum Diroton, tabl. , 10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990466511
15 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670604
16 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670666
17 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670758
18 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990640249
19 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139
20 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634873
21 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) 5909990634903
22 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990206735
23 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759
24 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990695669
25 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990695690
26 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990695775
27 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990696932
28 Torasemidum TRIFAS 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324
29 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990696857
30 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990698004
31 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990698356
32 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 2, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990224586
33 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 1, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990335046
34 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 590999065943
35 Losartanum kalicum Losargamma, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. Powl. 5909990858293
36 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 10mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073443
37 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 20mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073450
38 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 40mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073467
39 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063
40 Candesartanum Atacand, tabl., 16mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116
41 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 tabl. 5909991001537
42 Lamotriginum Trogine, tabl. 100mg 30 tabl. 5909990079438
43 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. 5909990779840
44 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492
45 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 25mg 30 tabl. 5909990896677
46 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 50mg 30 tabl. 5909990896691
47 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766673
48 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766680
49 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487
50 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10mg 28 tabl. 5909990801442
51 Olanzapinum Olazax, tabl., 20mg 28 tabl. 5909990925179
52 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10mg 28 tabl. 5909990638482
53 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990638444
54 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990767045
55 Ramiprilum Mitrip, tabl., 10mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397
56 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763542
57 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763559
58 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 56 kaps. 5909990795383
59 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 56 kaps. 5909990795574
60 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 56 kaps. 5909990795604
61 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 1,5mg 28 kaps. twardych 5909990795307
62 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 28 kaps. twardych 5909990795376
63 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 28 kaps. twardych 5909990795567
64 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 28 kaps. twardych 5909990795598
65 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 98 tabl. 5909990794133
66 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990794102
67 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40mg 98 tabl. 5909990794096
68 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10mg 98 tabl. 5909990793860
69 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909997200576
70 Azithromycinum Bactrazol, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml 20 ml 5909990073559
71 Dorzolamidum + Timololum Dotiteva, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990799343
72 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 kaps. 5909997069852
73 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181
74 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775
75 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990809790
76 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Sortabax HCT, tabl. powl., 0,05+0,0125 g 28 tabl. 5909990806195
77 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Sortabax HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990806201
78 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339
79 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990893263
80 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555
81 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793
82 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990867066
83 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601
84 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990796649
85 Simvastatinum Simvastatin 40 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990037575
86 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871
87 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895
88 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949
89 Dorzolamidum Dorzostill 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór, krople do oczu, 20mg/ml 5 ml 5909990795284
90 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 160mg 28 tabl. 5909990917365
91 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25mg 28 tabl. 5909990917082
92 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990917266
93 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 250mg 50 tabl. 5909990945139
94 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 500mg 50 tabl. 5909990945221
95 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 750mg 50 tabl. 5909990945306
96 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 1000mg 50 tabl. 5909990945405
97 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750mg 100 szt 5909990935208
98 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500mg 100 szt 5909990935178
99 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250mg 100 szt 5909990935147
100 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000mg 100 szt 5909990935246
101 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20mg 90 kaps. 5909997070348
102 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990959976
103 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990959952
104 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml butelka 30ml (1200mg) 5909990635344
105 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990957071
106 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990937080
107 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990937172
108 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990937264
109 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 8 mg 56 tabl. 5909990772179
110 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 16 mg 56 tabl. 5909990772209
111 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 32 mg 28 tabl. 5909990772230
112 Irbesartanum Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg 28 szt. 5909990914050
113 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 5909990796359
114 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 40 mg 28 tabl. 5909990796533
115 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990936670
116 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990936700
117 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909997077628
118 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909997077697
119 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990870561
120 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990870905
121 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. 5909990912032
122 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. 5909990912070
123 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 3 poj. z kroplomierzem zawierające 2,5 ml roztw. 5909990969760
124 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 1 poj. z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztw. 5909990969753
125 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl.powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990904365
126 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 5909990818365
127 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg 30 szt. 5909990952106
128 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg 30 szt. 5909990952373
129 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990989058
130 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997222974
131 Nebivololum Emzok, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990743872
132 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Zentiva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 5909991041779
133 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 1 but.a 9,5 ml 5909990001132
134 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715
135 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739
136 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882113
137 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909991079314
138 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882014
139 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787319
140 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787210
141 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787111
142 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990798964
143 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990799053
144 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458
145 Acidum alendronicum Alendronat Aurobindo, tabl., 70 mg 4 tabl. 5909990951802
146 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991073640
147 Sertralinum Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990636129
148 Venlafaxinum Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991053475
149 Venlafaxinum Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991053482
150 Acidum zoledronicum Acidum zoledronicum medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 4037353013506
151 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909990826773
152 Clopidogrelum Cloropid, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990851300
153 Omeprazolum Goprazol 20mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 14 kaps. 5909990077656
154 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 tabl. 5909991089108
155 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 tabl. 5909991089153
156 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 tabl. 5909991089122
157 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 tabl. 5909991089139
158 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 tabl. 5909991089146
159 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 tabl. 5909997233642
160 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990623488
161 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990961474
162 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990961573
163 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990899920
164 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909990900053
165 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990900275
166 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.a 3 ml 5909991097066
167 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.a 3 ml 5909991097073
168 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990874194
169 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 amp.a 2 ml 5909991107925
170 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 tabl. 5909990277919
171 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990739592
172 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990739653
173 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909990800360
174 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5902023770463
175 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5902023770579
176 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997232508
177 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 tabl. 5909990345618
178 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990946075
179 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990946198
180 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909997013800
181 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp. 5909990774852
182 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 5909990774869
183 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 tabl. 5909997199627
184 Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 5909990795284
185 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955541
186 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5902023772061
187 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 5909990937981
188 Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990795093
189 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 tabl. 5909991092566
190 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 tabl. 5909991092597
191 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 10 ml (200 daw.) 5909991185879
192 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 tabl. 5909991138349
193 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 tabl. 5909991138356
194 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 tabl. 5909991138363
195 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990879687
196 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990858651
197 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909990944361
198 Meloxicamum Lormed, tabl., 15 mg 20 tabl. 5909990573073
199 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 tabl. 5909990866625
200 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 tabl. 5909990283514
201 Methotrexatum Metotab, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 5909991064228
202 Methotrexatum Metotab, tabl., 7,5 mg 100 tabl. 5909991064266
203 Methotrexatum Metotab, tabl., 10 mg 100 tabl. 5909991064303
204 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 tabl. 5909990948536
205 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 tabl. 5909990948543
206 Nebivololum Nedal, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990642809
207 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990865901
208 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990865956
209 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990866021
210 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990866045
211 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 tabl. 5909990849581
212 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990849635
213 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909991140779
214 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20 mg 28 kaps. 5909997014852
215 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909997013947
216 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909997065892
217 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 tabl. 5909990741359
218 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 tabl. 5909990741465
219 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 30 tabl. 5909990741861
220 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990892761
221 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990892853
222 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909991046897
223 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990817184
224 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990817320
225 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 5+5 mg 30 tabl. 5909991137212
226 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 5+10 mg 30 tabl. 5909991137472
227 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 10+5 mg 30 tabl. 5909991137526
228 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 10+10 mg 30 tabl. 5909991137571
229 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909990965373
230 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909990965403
231 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 5909990965441
232 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 kapsułek 5909990936779
233 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 kapsułek 5909990936809
234 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 kapsułek 5909990936854
235 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 kapsułek 5909990936885
236 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990983582
237 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990983803
238 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990983971
239 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909991106898
240 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991106904
241 Tamsulosinum Symlosin SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 5909991136321
242 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg 28 tabl. 5909990840472
243 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990840557
244 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991079451
245 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909991079598
246 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+25 mg 28 tabl. 5909991079703
247 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991073732
248 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 14 tabl. 5909990645497
249 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 tabl. 5909990645503
250 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990875245
251 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 tabl. 5909990185214
252 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.a 10 ml 5909990969012
253 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.a 96 ml 5909990969029
254 Triptorelinum Decapeptyl Depot, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. (1 amp. strz. proszku + 1 amp. sztrz. rozpuszczalnika) 5909990366118
255 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 90 tabl. 5909990818990
256 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg 90 tabl. 5909990818860
257 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990959976
258 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909991002794
259 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909991003081
260 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713846
261 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713860
262 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713853
263 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713877
264 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 5909990908189
265 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 5909990908158
266 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 5909990908264
267 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 5909990908233
268 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 5909990936502
269 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 5909990936557
270 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991041298
271 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991197049
272 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991197056
273 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991197063
274 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991197070
275 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 tabl. 5909997231563
276 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990813551
277 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990813483
278 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990974641
279 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909990800629
280 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909990957255
281 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909990957170
282 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991192600
283 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909990744848
284 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909990633869
285 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909990633807
286 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 5909990740253
287 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 5909990740284
288 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909990740192
289 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909990740208
290 Desloratadinum Delortan, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990969371
291 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990975921
292 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990979981
293 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 5909990713974
294 Bimatoprostum Glabrilux, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991087869
295 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909991004002
296 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 5909991004026
297 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 tabl. 5909990865185
298 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 tabl. 5909990865222
299 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 tabl. 5909990865260
300 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 tabl. 5909990865147
301 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990879342
302 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990879373
303 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990879076
304 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990879106
305 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990879168
306 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990879199
307 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990879250
308 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990879281
309 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909997204659
310 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 5902020241133
311 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 5902020241140
312 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990810796
313 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990933198
314 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909990644186
315 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 5909990854462
316 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 5909990854479
317 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990711161
318 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909990711277
319 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990711444
320 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990710454
321 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990781874
322 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 5909990071029
323 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 5909990363223
324 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991186371
325 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991186418
326 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772368
327 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5902023772375
328 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 5909990914838
329 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909991031992
330 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909991032043
331 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909991031497
332 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909991031602
333 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909991031640
334 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909991031886
335 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 5909990867653
336 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 5909991184827
337 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 5909991184865
338 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 5909991184902
339 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 5909991184742
340 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 5909991184940
341 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 5909990928156
342 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078232
343 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078263
344 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991085674
345 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909991085759
346 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909991085841
347 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909997012759
348 Tiotropii bromidum Spiriva Respimat, roztwór do inhalacji, 2,5 µg/dawkę odmierzoną 1 wkł.po 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat 5909990735839
349 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 5909990045419
350 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 5909990045211
351 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 5909990045310
352 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+10 mg 30 kaps. 5909990988334
353 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+5 mg 30 kaps. 5909990988297
354 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+10 mg 30 kaps. 5909990988273
355 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+5 mg 30 kaps. 5909990988259
356 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991107871
357 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 kaps. 5909991135096
358 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990956395
359 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 tabl. 5909990805594
360 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990964000
361 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990964055
362 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 tabl. 5909997223681
363 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990810178
364 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990810185
365 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909997217963
366 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990802753
367 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5901878600123
368 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5055565711958
369 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990752690
370 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990752720
371 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997231501
372 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 5909991012960
373 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990623471
374 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909991013806
375 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990900459
376 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 5909990073573
377 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990866106
378 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005733
379 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909991190699
380 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990865130
381 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 5909991139582
382 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990762194
383 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 kaps. 5909990887453
384 Desloratadinum Desloratadine Actavis, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991006303
385 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990841332
386 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990841363
387 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 kaps. 5909990227310
388 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990798094
389 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990273232
390 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990286232
391 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual N, aerozol inhalacyjny, roztwór, 50+21 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 200 dawek 5909990917815
392 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 5909991022549
393 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 5909991022556
394 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034870
395 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034887
396 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034894
397 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034900
398 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034924
399 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034931
400 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 5909990938001
401 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 5909990938025
402 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 5909991200237
403 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 5909990799398
404 Konestat alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. 5909990796090
405 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 6 mg 28 tabl. 5909991105549
406 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 4 mg 28 tabl. 5909991105563
407 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019709
408 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990946587
409 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060606630
410 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (blister) 5909990908608
411 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990928200
412 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990928224
413 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990928231
414 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990928248
415 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990900695
416 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990900701
417 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990900725
418 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990900732
419 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990900749
420 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990900756
421 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990900763
422 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990900770
423 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990973361
424 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990973446
425 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990973583
426 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990973682
427 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990925858
428 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990925872
429 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990925889
430 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990925926
431 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990925940
432 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990925957
433 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935956
434 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990936052
435 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990936151
436 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990936250
437 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 30 tabl. 5909991105655
438 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 60 tabl. 5909991105679
439 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 90 tabl. 5909991105693
440 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 30 tabl. 5909991105723
441 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 60 tabl. 5909991105747
442 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 90 tabl. 5909991105761
443 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+5 mg 30 tabl. 5909991105785
444 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+10 mg 30 tabl. 5909991105853
445 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991120962
446 Montelukastum Montelukast Aurobindo, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991088255
447 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990653300
448 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990914630
449 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990914647
450 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990914654
451 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990914661
452 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909991046941
453 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909997225579
454 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990126217
455 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991033453
456 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 5909991033422
457 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990984954
458 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990924608
459 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990924646
460 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990924653
461 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 5909991093280
462 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991093303
463 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991093334
464 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+5 mg 30 kaps. 5909991142520
465 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+5 mg 30 kaps. 5909991142636
466 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+10 mg 30 kaps. 5909991142681
467 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+10 mg 30 kaps. 5909991142759
468 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 5909990910601
469 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 5909990910663
470 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 5909990910700
471 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990990085
472 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990990092
473 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990990108
474 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 5909991033781
475 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 5909991033798
476 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 5909991033804
477 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991000103
478 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991000141
479 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991000158
480 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991000165
481 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 5909990895403
482 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 5909990895687
483 Salbutamolum Aspulmo, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 5909990848065
484 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990919888
485 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990919987
486 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990997152
487 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 5909991008642
488 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991008666
489 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991008680
490 Tramadolum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 30 tabl. 5909991195076
491 Travoprostum Bondulc, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991144241
492 Travoprostum Lytrescio, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 5909991188559
493 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991202286
494 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 5909991202330
495 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 5909991197728
496 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991197735
497 Amlodipinum Agen 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909997232904
498 Amlodipinum Agen 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997232928
499 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067991
500 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 90 tabl. 5909991068035
501 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991068097
502 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 90 tabl. 5909991068141
503 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991205225
504 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 5909991205256
505 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 5909991205324
506 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 5909991205355
507 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 5909990885299
508 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5907695215137
509 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5907695215144
510 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5907695215151
511 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990745340
512 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990745579
513 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990745807
514 Azithromycinum azitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5902023772399
515 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5902023772306
516 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991199913
517 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909997076140
518 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991066529
519 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991066420
520 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990739707
521 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909991190552
522 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 5909991036546
523 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991029388
524 Dorzolamidum Dolopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990653331
525 Dorzolamidum + Timololum Dolopt Plus, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746545
526 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 5909991013820
527 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990926497
528 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990926534
529 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991074975
530 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991074999
531 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990876280
532 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990876778
533 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830527
534 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830626
535 Finasteridum Finpros, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991025595
536 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997219868
537 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 5909990017874
538 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 5909990017881
539 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 5909990780181
540 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511
541 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 5909990859610
542 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 5909990859672
543 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 5909990859719
544 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 5909991074258
545 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 5909991074296
546 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990706280
547 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990706297
548 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990995479
549 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019693
550 Latanoprostum Polprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990873005
551 Latanoprostum + Timololum Latanoprost + Timolol STADA, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990872824
552 Latanoprostum + Timololum Polprost Plus, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990872879
553 Latanoprostum + Timololum Timlatan, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990919505
554 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991039158
555 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990949281
556 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990949304
557 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990949359
558 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990949373
559 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990968725
560 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990968824
561 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701869
562 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701920
563 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702040
564 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1 ml 5909990735242
565 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735273
566 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735303
567 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990834464
568 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909997213224
569 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990670185
570 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990896738
571 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990896745
572 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335350
573 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335374
574 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 5909990069279
575 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 5909990069293
576 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 5909990069347
577 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 5909990069361
578 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 5909990069736
579 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 5909990069750
580 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 5909990069873
581 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 5909990069897
582 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 5909990069989
583 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 5909990070046
584 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990668779
585 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5902023772696
586 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 5909990845521
587 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 5909990845552
588 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 5909990943944
589 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 5909990944125
590 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 5909990070923
591 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 5909991103231
592 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991205591
593 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991205676
594 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991205737
595 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5901384806057
596 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990938544
597 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990938704
598 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990938766
599 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772139
600 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990919659
601 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5907553016012
602 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5907553016029
603 Tamsulosinum Tanyz Eras, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 5909990847822
604 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909990974887
605 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909990974993
606 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990941841
607 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990941926
608 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 tabl. 5902023773020
609 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902023773037
610 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990959457
611 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 tabl. 5909990959563
612 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 5909991103163
613 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909991069711
614 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991200732
615 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991209483
616 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990887279
617 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990887286
618 Brinzolamidum Brinzolamide Sandoz, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991189648
619 Cefuroximum Tacefur, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990988891
620 Cefuroximum Tacefur, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990988921
621 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 5909991039486
622 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 5909991039509
623 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991095109
624 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246
625 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 5908289660289
626 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 5909991201173
627 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 5909991212339
628 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 5909991074593
629 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 5909991074647
630 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 5909991074685
631 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 5909991074739
632 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 5909991074777
633 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 5909991074821
634 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102500
635 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102531
636 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102548
637 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102555
638 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220177
639 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220184
640 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220191
641 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 5909990337446
642 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909991183882
643 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991183899
644 Itraconazolum Itrokast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991140533
645 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909991134907
646 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 5909991134938
647 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 5909991134969
648 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909997233451
649 Meloxicam Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 5907695215168
650 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 5909990922741
651 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 5909990922758
652 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 5909990922765
653 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 5909990922772
654 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990805495
655 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990685202
656 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 5903792743061
657 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 5903792743078
658 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991191177
659 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991191184
660 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991210861
661 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 5909991206390
662 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991197605
663 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990821792
664 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990821839
665 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg 1 amp.-strz.po 3 ml 5909990740635
666 Azithromycinum Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909990969876
667 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997210605
668 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990774616
669 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 5909991054410
670 Fluconazolum Flumycon, kaps., 200 mg 7 kaps. 5909991034214
671 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991056100
672 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991056131
673 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990828340
674 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990957125
675 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935130
676 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990935161
677 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990935192
678 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990935239
679 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990956180
680 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990956197
681 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990956203
682 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990956258
683 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990656936
684 Levocetirizini dihydrochloridum Votrezin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990961269
685 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5907695215014
686 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan Hydrochlorothiazyd KRKA, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990822980
687 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990457328
688 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701852
689 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701913
690 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702033
691 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990735235
692 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735266
693 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735297
694 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990750993
695 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990754472
696 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990685189
697 Nicotinamidum Vitaminum PP Omega Pharma, tabl., 200 mg 20 szt. 5909990150717
698 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 5909990411436
699 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 5909990763443
700 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763467
701 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990943890
702 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990944095
703 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991165710
704 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990998586
705 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990998982
706 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990999156
707 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990984299
708 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990984398
709 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990963874
710 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990964239
711 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990964321
712 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990706396
713 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990706532
714 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990706631
715 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0,4 mg 30 szt. 5909990980451
716 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991018436
717 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991045180
718 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991045203
719 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991045692
720 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991045722
721 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991045807
722 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991045852
723 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990847600
724 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990847655
725 Venlafaxinum Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. 5909990663507
726 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038480
727 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038565
728 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038701
729 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990762972
730 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909990744800
731 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 5909991042080
732 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991204372
733 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991216405
734 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066512
735 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066413
736 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991203986
737 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991204082
738 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005696
739 Buprenorphinum Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990938056
740 Buprenorphinum Melodyn 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990938087
741 Buprenorphinum Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990938131
742 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909991063702
743 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 5909991064051
744 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. powlekane, 250 mg 10 szt. 5909991205997
745 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 5907626701760
746 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 5909991217860
747 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991214975
748 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990879458
749 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 5909990643011
750 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990938797
751 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991096571
752 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991096601
753 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991025014
754 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 5909991201982
755 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990921492
756 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990921577
757 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990921591
758 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990921652
759 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990921737
760 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990921751
761 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990966738
762 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990966899
763 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990966929
764 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990967063
765 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990967247
766 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990967261
767 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5906414000726
768 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5906414000733
769 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 5909990970520
770 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 5909990935253
771 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 5909990935260
772 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 5909990930142
773 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990640997
774 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990641000
775 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909991136451
776 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991136475
777 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422241
778 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422258
779 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422265
780 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422272
781 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 5909991189020
782 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909991135133
783 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991135171
784 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991135324
785 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 5909990940233
786 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 5909990940769
787 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 5909990941247
788 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 5909990941407
789 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 5909990941568
790 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909991216580
791 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909991217631
792 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990883806
793 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990884032
794 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990884360
795 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990884520
796 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 5909991142513
797 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 5909991142643
798 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 5909991142674
799 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 5909991142728
800 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24 h 30 szt. 5909991067595
801 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
802 Sertralinum Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990636136
803 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991192341
804 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997225937
805 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
806 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
807 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 5909991201821
808 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 5909991139520
809 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 5902768001082
810 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991216306
811 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991063177
812 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990988204
813 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990988242
814 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990988198
815
816 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Sandoz, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5909991027766
817 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997213811
818 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909997077208
819 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909997231129
820 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 tabl. 5901878600147
821 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955503
822 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909991203924
823 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991230845
824 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991231811
825 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991225650
826 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997217345
827 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997219684
828 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230542
829 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5906414001020
830 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5906414001037
831 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 5907529463314
832 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 5907626705690
833 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 5907626705713
834 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 5907626705836
835 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 5907626705850
836 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229634
837 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 5902020241447
838 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229733
839 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991011383
840 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991231125
841 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991231149
842 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991231194
843 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991231217
844 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997200118
845 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997201559
846 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990990368
847 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5902023774119
848 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990994540
849 Dinatrii pamidronas Pamisol 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224395
850 Dinatrii pamidronas Pamisol 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224371
851 Dinatrii pamidronas Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 9 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224364
852 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990800308
853 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990800353
854 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990880591
855 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990898305
856 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990926725
857 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990926886
858 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 10 szt. 5909991204853
859 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 10 szt. 5909991204822
860 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 10 szt. 5909991204839
861 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 10 szt. 5909991204846
862 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991222673
863 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 7 szt. 5909991029951
864 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991218140
865 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 5909991213053
866 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909990858255
867 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990858262
868 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990989379
869 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990989805
870 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 5909990935901
871 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991226671
872 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 5909990933181
873 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 5909990939220
874 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990662425
875 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648719
876 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 5907626703597
877 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763481
878 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763498
879 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991225797
880 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991230456
881 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 5909990892105
882 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5909990892143
883 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5909990892174
884 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 5909990892341
885 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990920983
886 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 5909991057480
887 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991057497
888 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991231668
889 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 5909990839469
890 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909990839643
891 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909990839780
892 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909990840038
893 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 5909990840182
894 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991231378
895 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991139759
896 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 5909990641192
897 Quetiapinum Symquel XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909990925698
898 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990082629
899 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991048488
900 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991048495
901 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991060220
902 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 5909991060268
903 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991036768
904 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991036867
905 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991229801
906 Tianeptinum Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990944590
907 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990915446
908 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909990830985
909 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991225971
910 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991225988
911 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909990830008
912 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 5909991095741
913 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991095840
914 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909991082192
915 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990002306
916 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042371
917 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042364
918 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707010
919 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707119
920 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 5909991080129
921 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990706914
922 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 5909990055715
923 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109319
924 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109210
925 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990334971
926 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990667116
927 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991056247
928 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991056773
929 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 5909990451210
930 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990237920
931 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125516
932 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125615
933 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125417
934 Tramadolum Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936137
935 Tramadolum Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936236
936 Tramadolum Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936335
937 Tramadolum Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936038
938 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642267
939 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642311
940 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990182510
941 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt.. 5909990051052
942 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt.. 5909990051076
943 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt.. 5909990699957
944 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt.. 5909990051137
945 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 14 szt. 5909990068401
946 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990068425
947 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991099022
948 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991098926
949 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748
950 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990193219
951 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990500604
952 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008734
953 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008635
954 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990072156
955 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990623112
956 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990693726
957 Acidum alendronicum Alendronatum 123ratio, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990036653
958 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990880836
959 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0,25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296828
960 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296927
961 Alfuzosinum AlfuLEK 10, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990609246
962 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619580
963 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 0 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001323
964 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml; B- 10000 TU/ml 0 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001316
965 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 5909991103811
966 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 5909991103835
967 Cetirizinum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990851119
968 Cetirizinum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990569441
969 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990109418
970 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024
971 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990037933
972 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990047956
973 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990047895
974 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212064
975 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218530
976 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212057
977 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218523
978 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990744817
979 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990744916
980 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990745012
981 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990745111
982 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990410729
983 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990410736
984 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762965
985 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762996
986 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990763009
987 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991049010
988 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991048914
989 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909990043910
990 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642625
991 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642618
992 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048977
993 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048939
994 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990799817
995 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990799718
996 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990649747
997 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990646906
998 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 5909990894819
999 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 5909990894826
1000 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 5909990894833
1001 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990081912
1002 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115
1003 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728
1004 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043520
1005 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629
1006 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 5909990794379
1007 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517
1008 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319
1009 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571468
1010 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571499
1011 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl., 5+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573233
1012 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573226
1013 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990295111
1014 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990294916
1015 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990295012
1016 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 5909991054991
1017 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 5909991055066
1018 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990615438
1019 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990624515
1020 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991065515
1021 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990657476
1022 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990657483
1023 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055470
1024 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621040
1025 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621026
1026 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990221073
1027 Anastrozolum Ansyn, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635511
1028 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990067770
1029 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 szt. 5909990067787
1030 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 5909990617197
1031 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565993
1032 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991236687
1033 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565986
1034 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990787586
1035 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990787609
1036 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990787647
1037 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990646616
1038 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990938315
1039 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990770045
1040 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990770038
1041 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990969517
1042 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990969616
1043 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990969715
1044 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990909414
1045 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990048670
1046 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990941612
1047 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 5909990941629
1048 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990702886
1049 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 5909990661404
1050 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 5909990661435
1051 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990661442
1052 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653379
1053 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653355
1054 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653362
1055 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618279
1056 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618286
1057 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618293
1058 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990045006
1059 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5909990900794
1060 Quinaprilum AprilGen 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014439
1061 Quinaprilum AprilGen 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990014460
1062 Quinaprilum AprilGen 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014507
1063 Quinaprilum AprilGen 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990014354
1064 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 5909990977826
1065 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 5909990977925
1066 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991167011
1067 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990756711
1068 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991232832
1069 Aripiprazolum Aripriprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991221546
1070 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990047109
1071 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991060718
1072 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,25 mg 210 szt. 5909990731954
1073 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. 5909990731985
1074 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 1 mg 21 szt. 5909990732074
1075 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 2 mg 21 szt. 5909990732227
1076 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 5 mg 21 szt. 5909990732333
1077 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083816
1078 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 5909991084011
1079 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083915
1080 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909991084110
1081 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990963317
1082 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990963218
1083 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422685
1084 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422692
1085 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 5909991106638
1086 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430123
1087 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990430017
1088 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430024
1089 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 5909990370610
1090 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990011414
1091 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 5909990620777
1092 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990336647
1093 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990991815
1094 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5909990419173
1095 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990991914
1096 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990623464
1097 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991200787
1098 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990077847
1099 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990077939
1100 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078028
1101 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573400
1102 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573530
1103 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573547
1104 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 5909990744510
1105 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078141
1106 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078264
1107 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078356
1108 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570430
1109 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570409
1110 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570454
1111 Atropinum Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 5909990243112
1112 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990999019
1113 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 5909990322114
1114 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124618
1115 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124717
1116 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124816
1117 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909991090029
1118 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 5909990614288
1119 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 5909990614318
1120 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985
1121 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419319
1122 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419326
1123 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419333
1124 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120
1125 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235
1126 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521
1127 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 5909990411320
1128 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990411337
1129 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 5909990094813
1130 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 5909990419814
1131 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765423
1132 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765379
1133 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765393
1134 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090715
1135 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090814
1136 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090913
1137 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991091019
1138 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074099
1139 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074129
1140 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074051
1141 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337989
1142 Ramiprilum Axtil, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337958
1143 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337972
1144 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991230234
1145 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909990830138
1146 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991230333
1147 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909990829941
1148 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909990831081
1149 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991230395
1150 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660650
1151 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660636
1152 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660643
1153 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 5909990232819
1154 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 5909990232826
1155 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991054816
1156 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 125 mg 6 szt. 5909991034313
1157 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909991034412
1158 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991035518
1159 Azithromycinum Azithromycinum 123ratio, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990609925
1160 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909990635641
1161 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990635702
1162 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738
1163 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990573752
1164 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 5909990635320
1165 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 5909990635337
1166 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991087319
1167 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990869114
1168 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909991098421
1169 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991098520
1170 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990312610
1171 Tamsulosinum Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565894
1172 Metildigoxinum Bemecor, tabl., 0,1 mg 30 szt. 5909990174614
1173 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 5909990101917
1174 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990376414
1175 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751877
1176 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751594
1177 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990186518
1178 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 5909990186525
1179 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5 ml 60 ml (45 g) 5909990780211
1180 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 5909990780310
1181 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990780419
1182 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 5909990780518
1183 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 5909990059515
1184 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 10 ml 5909990806812
1185 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 5909990806911
1186 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 5909990059416
1187 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990880218
1188 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990880225
1189 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727
1190 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734
1191 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840
1192 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857
1193 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697
1194 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703
1195 Sotalolum Biosotal 40, tabl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990365715
1196 Sotalolum Biosotal 80, tabl., 80 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990365616
1197 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990372317
1198 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990412112
1199 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117529
1200 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117611
1201 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990117710
1202 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990117819
1203 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015114
1204 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015015
1205 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990029815
1206 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990029822
1207 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990719853
1208 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990720163
1209 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990719389
1210 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990720309
1211 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990173013
1212 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990211913
1213 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 5909991033224
1214 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 5909991033248
1215 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337354
1216 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337323
1217 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337286
1218 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335169
1219 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335176
1220 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137458
1221 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137465
1222 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137625
1223 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. 5909990351718
1224 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. 5909990351817
1225 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991106928
1226 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991107826
1227 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 ml 240 ml 5909990614608
1228 Calcitoninum Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 amp.po 1 ml 5909990808410
1229 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 5909990356713
1230 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990760244
1231 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907519
1232 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907311
1233 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907410
1234 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 5909990431410
1235 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 5909990431519
1236 Carvedilolum Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419654
1237 Carvedilolum Carvedigamma 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419609
1238 Carvedilolum Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419685
1239 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727148
1240 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727193
1241 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727100
1242 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338856
1243 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338931
1244 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338788
1245 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991017019
1246 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909991017118
1247 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016814
1248 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016913
1249 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990957279
1250 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990957194
1251 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 5909990937196
1252 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 5909990937103
1253 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 5909990781676
1254 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990678648
1255 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990678655
1256 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679
1257 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 5909990676514
1258 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 5909990676613
1259 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 5909990676620
1260 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 5909990676712
1261 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137411
1262 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137428
1263 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137510
1264 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137527
1265 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990775910
1266 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990775927
1267 Cefalexinum Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (1 blist.po 16 szt.) 5909990657216
1268 Valganciclovirum Ceglar, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991207229
1269 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990707614
1270 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 5909990980918
1271 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 5909990707515
1272 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009212
1273 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009229
1274 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009113
1275 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009120
1276 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991010614
1277 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991010621
1278 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991012519
1279 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991012526
1280 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211654
1281 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211845
1282 Cetirizinum Cetigran, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990044559
1283 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 5909990928149
1284 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g 20 g 5909990297610
1285 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203017
1286 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203116
1287 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990783489
1288 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990783571
1289 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990783533
1290 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066636
1291 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066667
1292 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066780
1293 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066803
1294 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990499113
1295 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990066414
1296 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990066216
1297 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990308514
1298 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964
1299 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990308712
1300 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012
1301 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 5909990210817
1302 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990891429
1303 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990891528
1304 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990048328
1305 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990048427
1306 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990774821
1307 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990774920
1308 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990775026
1309 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990458318
1310 Clindamycinum Clindamycin-MIP 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ ml 5 fiol.po 4 ml 5909991003043
1311 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438
1312 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 5909991001520
1313 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544
1314 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990067794
1315 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135615
1316 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135516
1317 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990141012
1318 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990625826
1319 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990774401
1320 Clopidogrelum Clopidogrel Teva, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990718245
1321 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990189212
1322 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990189229
1323 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126729
1324 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126828
1325 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711
1326 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990370214
1327 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990740857
1328 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990740864
1329 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909991062927
1330 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991024413
1331 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991024314
1332 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 5909990366514
1333 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990570546
1334 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655021
1335 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655038
1336 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990772452
1337 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990772506
1338 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990772292
1339 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128814
1340 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128418
1341 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706
1342 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720
1343 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990478767
1344 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478774
1345 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990689842
1346 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689859
1347 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 5909990244317
1348 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 5909990244416
1349 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 5909990023813
1350 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990023912
1351 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990641086
1352 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990746569
1353 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669400
1354 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669332
1355 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669387
1356 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669301
1357 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
1358 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
1359 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
1360 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633852
1361 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633791
1362 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061440
1363 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908615
1364 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061303
1365 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908714
1366 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 5909990170319
1367 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 5909990216505
1368 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990216567
1369 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 5909990216604
1370 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 5909990983315
1371 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990442423
1372 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740246
1373 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740277
1374 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073428
1375 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990674411
1376 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 5909991074012
1377 Natrii cromoglicas Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0,01 g/ml 50 poj.po 2 ml 5909990375318
1378 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990187713
1379 Fluticasonum Cutivate, krem, 0,5 mg/g 15 g 5909990365012
1380 Fluticasonum Cutivate, maść, 0,05 mg/g 15 g 5909990365111
1381 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304219
1382 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990613311
1383 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990613328
1384 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071210
1385 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435
1386 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071111
1387 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 5909990812714
1388 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990837816
1389 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990925339
1390 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5+2,5 mg 28 szt. 5909990973118
1391 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg 28 szt. 5909990973217
1392 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 5909990694327
1393 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 5909990694426
1394 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991229610
1395 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 5909990425693
1396 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 5909990425754
1397 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 5909990425709
1398 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 5909990425730
1399 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 5909990425747
1400 Natrii valproas Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml 5909990307418
1401 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990236312
1402 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990154814
1403 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 5909990236510
1404 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990747610
1405 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991120948
1406 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909991121051
1407 Clobetasolum Dermovate, krem, 0,5 mg/g 25 g 5909990004713
1408 Clobetasolum Dermovate, maść, 0,5 mg/g 25 g 5909990004812
1409 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 25 ml 5909990369911
1410 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909990369928
1411 Colecalciferolum (vit. D3) Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml 10 ml 5909990260218
1412 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne, roztwór, 150 µg/ml 10 ml 5909990227211
1413 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909990217045
1414 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 5909990217069
1415 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990359912
1416 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990222216
1417 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990222230
1418 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909990443017
1419 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566082
1420 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566105
1421 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566129
1422 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566143
1423 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990911127
1424 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957811
1425 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957828
1426 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957712
1427 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957729
1428 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 5909990753017
1429 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 5909990753024
1430 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044
1431 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990752010
1432 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 5909990413829
1433 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516
1434 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 100 µg 30 szt. 5909990012114
1435 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 250 µg 30 szt. 5909990221516
1436 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990037711
1437 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717613
1438 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716111
1439 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 5909990482917
1440 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 5909990483310
1441 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909990213214
1442 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929214
1443 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990929238
1444 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929115
1445 Triptorelinum Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990894413
1446 Triptorelinum Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990486915
1447 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990167111
1448 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990121625
1449 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990701803
1450 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990163519
1451 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990975815
1452 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5 mg/0,5 g 28 szt. 5909990447619
1453 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 5909990447718
1454 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990661411
1455 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724819
1456 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725113
1457 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724918
1458 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725014
1459 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873
1460 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781
1461 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991056018
1462 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991055912
1463 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990776900
1464 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990776870
1465 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657360
1466 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657353
1467 Dorzolamidum Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990695744
1468 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990037957
1469 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854318
1470 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854417
1471 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854516
1472 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484911
1473 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt.. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485017
1474 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485116
1475 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149611
1476 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149710
1477 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 5909990072316
1478 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 5901720140005
1479 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 5901720140012
1480 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990783816
1481 Amoxicillinum Duomox, tabl., 1000 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063413
1482 Amoxicillinum Duomox, tabl., 250 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215
1483 Amoxicillinum Duomox, tabl., 375 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314
1484 Amoxicillinum Duomox, tabl., 500 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314
1485 Amoxicillinum Duomox, tabl., 750 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413
1486 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990586172
1487 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990051113
1488 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 20 szt. 5909990051120
1489 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990050819
1490 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990050826
1491 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 5909990050918
1492 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml 5909990050925
1493 Cefadroxilum Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g 10 szt. 5909990764617
1494 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990765713
1495 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605
1496 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990765416
1497 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990765515
1498 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990765614
1499 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990494019
1500 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990493913
1501 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990715374
1502 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990715299
1503 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990715350
1504 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 4 szt. 5909990643004
1505 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 4 szt. 5909990643028
1506 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 5909990643035
1507 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 5909990643059
1508 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 600 µg 28 szt. 5909990643073
1509 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 800 µg 28 szt. 5909990643097
1510 Isosorbidi mononitras Effox 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909990368334
1511 Isosorbidi mononitras Effox 20, tabl., 20 mg 50 szt. 5909990368426
1512 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990368624
1513 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990452118
1514 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990082148
1515 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075751
1516 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 5909990634057
1517 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075768
1518 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 100 µg 100 szt. 5909990001712
1519 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 50 µg 100 szt. 5909990001613
1520 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 5909990007387
1521 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990015030
1522 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990015054
1523 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990020829
1524 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990020836
1525 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014934
1526 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014958
1527 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990170715
1528 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170616
1529 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 5909990405329
1530 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 5909990405428
1531 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990297016
1532 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 5909990430314
1533 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. 5909991192709
1534 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 5909991192730
1535 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 5909991192754
1536 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909991192761
1537 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017676
1538 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751
1539 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017652
1540 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017669
1541 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649594
1542 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649617
1543 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649556
1544 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649570
1545 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334766
1546 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334759
1547 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946624
1548 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990946426
1549 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946525
1550 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 5909990946716
1551 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990621057
1552 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990621064
1553 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 5909990211517
1554 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24h + 4,8 mg; 250 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816514
1555 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 µg/24h + 2,7 mg; 140 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816613
1556 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 5909990823215
1557 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 5909990330713
1558 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698141
1559 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698172
1560 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698257
1561 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698271
1562 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990806362
1563 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990806386
1564 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990806355
1565 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990061495
1566 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990061464
1567 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990061488
1568 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990061471
1569 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990710201
1570 Theophyllinum Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665419
1571 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450114
1572 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450213
1573 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051419
1574 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051426
1575 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719006
1576 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051518
1577 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051525
1578 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719037
1579 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051617
1580 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051624
1581 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051716
1582 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051815
1583 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051112
1584 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051129
1585 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051211
1586 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051228
1587 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051310
1588 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051327
1589 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990718986
1590 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990306916
1591 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990309313
1592 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 5909990036011
1593 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990035915
1594 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 13,3 mg/24h 30 sasz. 5909991032609
1595 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h 30 sasz. 5909990066704
1596 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h 30 sasz. 5909990066766
1597 Ezetimibum Ezetrol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990221066
1598 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014729
1599 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014736
1600 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014828
1601 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014835
1602 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 5909990570720
1603 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990721528
1604 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990721498
1605 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990721504
1606 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990691883
1607 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990691760
1608 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990691906
1609 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990413317
1610 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 5909990973316
1611 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314
1612 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611065
1613 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990000098
1614 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990000036
1615 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990000050
1616 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990000081
1617 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990347827
1618 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 5909990347728
1619 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990692781
1620 Finasteridum Finanorm, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990670130
1621 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990082391
1622 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991069315
1623 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991151218
1624 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055098
1625 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 5909991030315
1626 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991014216
1627 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 5909991014223
1628 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909991014117
1629 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990965977
1630 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990965854
1631 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt.. 5909990965861
1632 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990965878
1633 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 5909990965885
1634 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017973
1635 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990050895
1636 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 5909990933822
1637 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484621
1638 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484720
1639 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484522
1640 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484829
1641 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 5909990851416
1642 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 5909990851423
1643 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 5909990851515
1644 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 5909990851522
1645 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 5909990851317
1646 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956517
1647 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956616
1648 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990223343
1649 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990223350
1650 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990739233
1651 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 5909990739318
1652 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990127214
1653 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990662371
1654 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388
1655 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 5909990490615
1656 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990490516
1657 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990490523
1658 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991097219
1659 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990869732
1660 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990869756
1661 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990869770
1662 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990869688
1663 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990869695
1664 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 7 szt. 5909990356119
1665 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990356126
1666 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 1 szt. 5909991034115
1667 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990356010
1668 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990652273
1669 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990776955
1670 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770311
1671 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt.. (5 blist.po 20 szt.) 5909990139217
1672 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785858
1673 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785889
1674 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573585
1675 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990573592
1676 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990792924
1677 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990614400
1678 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087
1679 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg 20 szt. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015
1680 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114
1681 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078974
1682 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078981
1683 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078943
1684 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078950
1685 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990079001
1686 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990079025
1687 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909990054152
1688 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990958818
1689 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990949519
1690 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990949618
1691 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 5909990949717
1692 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776412
1693 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776511
1694 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990949410
1695 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990075621
1696 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990716821
1697 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990075720
1698 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990716920
1699 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990075829
1700 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990836932
1701 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990837038
1702 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990837137
1703 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990773626
1704 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010
1705 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990818013
1706 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990059522
1707 Furaginum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990357215
1708 Furaginum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990988235
1709 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990223794
1710 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 5909990135028
1711 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990714322
1712 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339495
1713 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339709
1714 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339600
1715 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338542
1716 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338658
1717 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 5909990058839
1718 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 5909990058846
1719 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990058822
1720 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990574315
1721 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990420537
1722 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do sporządzania roztworu, 15 sasz.po 4,15 g 5909990012312
1723 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990853014
1724 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853113
1725 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853311
1726 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853519
1727 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852314
1728 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852413
1729 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852017
1730 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852116
1731 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990095711
1732 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990095728
1733 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990092413
1734 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097615
1735 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097516
1736 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097417
1737 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097318
1738 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990647224
1739 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 5909990647231
1740 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430543
1741 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430567
1742 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337453
1743 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337521
1744 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338078
1745 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338146
1746 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338207
1747 Glimepiridum Glipid, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420179
1748 Glimepiridum Glipid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420186
1749 Glimepiridum Glipid, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420193
1750 Glimepiridum Glipid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420209
1751 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990791712
1752 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 5909990693313
1753 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285518
1754 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285419
1755 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990335541
1756 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990717248
1757 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990789276
1758 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990789290
1759 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990624751
1760 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990213429
1761 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990727667
1762 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 5909990492114
1763 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990109814
1764 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 5909990281312
1765 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412
1766 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 5909990969319
1767 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 5909990104017
1768 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990722617
1769 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991049515
1770 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991052218
1771 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 5909990420612
1772 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 5909990420629
1773 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 5909990422654
1774 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840014
1775 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840113
1776 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840229
1777 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 5909990066018
1778 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 5909990066117
1779 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990083619
1780 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455010
1781 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455614
1782 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990692422
1783 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246014
1784 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246717
1785 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990247011
1786 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 5909990950317
1787 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 5909990944927
1788 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017997
1789 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909997205762
1790 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048489
1791 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048496
1792 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048502
1793 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048540
1794 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048465
1795 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048472
1796 Terazosinum Hytrin, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990768011
1797 Terazosinum Hytrin, tabl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767816
1798 Terazosinum Hytrin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767915
1799 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990970513
1800 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990433612
1801 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990830732
1802 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990132928
1803 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 szt. 5909990044986
1804 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 5909991029333
1805 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990694846
1806 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990694853
1807 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909990277810
1808 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665907
1809 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 5909990863013
1810 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990223121
1811 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+2,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991070915
1812 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071011
1813 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 2+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071110
1814 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 5909991050290
1815 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 5909991050344
1816 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 5909990699735
1817 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 5909990699889
1818 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 5909990699643
1819 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348923
1820 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915019
1821 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915613
1822 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990914715
1823 Clonidinum Iporel, tabl., 75 µg 50 szt. 5909990282814
1824 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990085033
1825 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990082643
1826 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990012688
1827 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 5909990015412
1828 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990617463
1829 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 5909991047818
1830 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990257515
1831 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990257539
1832 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 5909990269310
1833 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990022571
1834 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491315
1835 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491414
1836 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990962945
1837 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990962839
1838 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990772193
1839 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990772162
1840 Cefalexinum Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411
1841 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213
1842 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312
1843 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722365
1844 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722426
1845 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990722198
1846 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 5909990006755
1847 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990901319
1848 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990901326
1849 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990901111
1850 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990901128
1851 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990901210
1852 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990901227
1853 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990006649
1854 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990006670
1855 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055562
1856 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055593
1857 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055531
1858 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055630
1859 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058778
1860 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058785
1861 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058754
1862 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058761
1863 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058808
1864 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990779062
1865 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg 10 szt. 5909991045418
1866 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990064694
1867 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990046485
1868 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.po 2 ml 5909990659524
1869 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430857
1870 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430888
1871 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990430840
1872 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620647
1873 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620654
1874 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620661
1875 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620678
1876 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990081165
1877 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532
1878 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990045549
1879 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934
1880 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965
1881 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030
1882 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061
1883 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 5909990331710
1884 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990331727
1885 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990780624
1886 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990780631
1887 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990331819
1888 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990331826
1889 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990719419
1890 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991030223
1891 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991030117
1892 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 5909990745814
1893 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 5909990067510
1894 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 600 mg/4 ml 5 fiol.po 4 ml 5909990405817
1895 Estradiolum + Levonorgestrelum Klimonorm, tabl. drażowane, 2+0,15 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990059713
1896 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 5909990329717
1897 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139521
1898 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139422
1899 Terazosinum Kornam, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484119
1900 Terazosinum Kornam, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484317
1901 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 5909990042579
1902 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219901
1903 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219963
1904 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991220020
1905 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991219758
1906 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990074143
1907 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990074235
1908 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990074068
1909 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990074280
1910 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990688234
1911 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 5909990688272
1912 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990688296
1913 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990688241
1914 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990688265
1915 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650521
1916 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650620
1917 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990625697
1918 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. 5909990673728
1919 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990673803
1920 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990673766
1921 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991108212
1922 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991061111
1923 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346318
1924 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990346325
1925 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990354818
1926 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346219
1927 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006617
1928 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006419
1929 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006518
1930 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990869817
1931 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990727018
1932 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990727025
1933 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727032
1934 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 5907695215205
1935 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 5907695215212
1936 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 5907695215229
1937 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078530
1938 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078707
1939 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078790
1940 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5906414000948
1941 Latanoprostum Latanoprost Arrow, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990713158
1942 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215
1943 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157716
1944 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157822
1945 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990869725
1946 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990168910
1947 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 5909990820610
1948 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990374014
1949 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol.po 50 ml 5909991117566
1950 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158
1951 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990092819
1952 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 5909990376612
1953 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990687947
1954 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 5909990492817
1955 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903917
1956 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990431342
1957 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990842315
1958 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013417
1959 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991235826
1960 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013516
1961 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909991235819
1962 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013318
1963 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939817
1964 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939916
1965 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939718
1966 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 5909990708352
1967 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 5909990708369
1968 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 30 szt. 5909991167714
1969 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990682447
1970 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990682461
1971 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990682409
1972 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990148714
1973 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990038220
1974 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990670253
1975 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990670260
1976 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990795420
1977 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990909049
1978 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 5909990839018
1979 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990337392
1980 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645565
1981 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659
1982 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914
1983 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991055110
1984 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990639885
1985 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621439
1986 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991100926
1987 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118915
1988 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990119011
1989 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118816
1990 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990756629
1991 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990573905
1992 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611980
1993 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 zest. 5909990418015
1994 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. 5909990686117
1995 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990008469
1996 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990812615
1997 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 5909990260614
1998 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 5909990267422
1999 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 5909991076207
2000 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 5909990569380
2001 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733
2002 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009350
2003 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009367
2004 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009282
2005 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009299
2006 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990095018
2007 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 5909990748723
2008 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 5909990095117
2009 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 5909990094912
2010 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 5909990748624
2011 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990377510
2012 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 5909990095216
2013 Diclofenacum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 5909990033614
2014 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043330
2015 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043163
2016 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043279
2017 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043385
2018 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043224
2019 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652198
2020 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652204
2021 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652181
2022 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 5909990652235
2023 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 5909990652242
2024 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 5909990652259
2025 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 5909990652266
2026 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990683215
2027 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990683123
2028 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990437627
2029 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909991054519
2030 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990186112
2031 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 5909991014421
2032 Metforminum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990654598
2033 Metforminum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991032913
2034 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990053056
2035 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990126316
2036 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 5909990450718
2037 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 5909990652112
2038 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990705894
2039 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990705474
2040 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990705726
2041 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990462018
2042 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990928019
2043 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 5909990718917
2044 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 5909990719013
2045 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 5909990792016
2046 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990495115
2047 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034529
2048 Metoprololum Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034420
2049 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt.. 5909990316618
2050 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990316519
2051 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909991124311
2052 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990796618
2053 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 5909990796625
2054 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990883813
2055 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909990883820
2056 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990764242
2057 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 5909990883929
2058 Telmisartanum Micardis, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990440726
2059 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 szt. 5909990440818
2060 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990440825
2061 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991020026
2062 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 14 szt. 5909990653010
2063 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990653027
2064 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990060016
2065 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990060023
2066 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926213
2067 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926312
2068 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668144
2069 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668120
2070 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668137
2071 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 5909990163212
2072 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 5909990414819
2073 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 5909990068548
2074 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 5909990068494
2075 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990238323
2076 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990347124
2077 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348121
2078 Primidonum Mizodin, tabl., 250 mg 60 szt. 5909990274413
2079 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990966813
2080 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990953714
2081 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990662685
2082 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990662647
2083 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990671243
2084 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990669011
2085 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990669028
2086 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010516
2087 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011727
2088 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010622
2089 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010714
2090 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011529
2091 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990404919
2092 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990405015
2093 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990464418
2094 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990464425
2095 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476237
2096 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476534
2097 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476633
2098 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476336
2099 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476435
2100 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211
2101 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990419036
2102 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990419050
2103 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990718375
2104 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990718405
2105 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 5909990129812
2106 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990642533
2107 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990980611
2108 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909991118914
2109 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990980512
2110 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990638185
2111 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990638208
2112 Acidum mycophenolicum Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219797
2113 Acidum mycophenolicum Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219209
2114 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 5909990030927
2115 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990962419
2116 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990962426
2117 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317
2118 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990487714
2119 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 5909990241910
2120 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175314
2121 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175215
2122 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 5909991040529
2123 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 5909991040536
2124 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 5909990644179
2125 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 5909990914319
2126 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 5909990914418
2127 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990466726
2128 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990466818
2129 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 5909990697021
2130 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 5909990696925
2131 Pegfilgrastimum Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml (z zab.igły) 5909990007523
2132 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/ml 5 fiol.po 1 ml 5909990312214
2133 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830510
2134 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830619
2135 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651535
2136 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651566
2137 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651603
2138 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769216
2139 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769315
2140 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769414
2141 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017422
2142 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017521
2143 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244515
2144 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244614
2145 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 5909991040338
2146 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990700646
2147 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990700684
2148 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990700707
2149 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990700738
2150 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990700752
2151 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990700790
2152 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990700844
2153 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg 28 szt. 5909990700660
2154 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 28 szt. 5909990700691
2155 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 56 szt. 5909990700721
2156 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 28 szt. 5909990700745
2157 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 56 szt. 5909990700769
2158 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 28 szt. 5909990700806
2159 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 56 szt. 5909990700851
2160 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694778
2161 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694785
2162 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694754
2163 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694761
2164 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 5909990156825
2165 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/ml 11 g (200 daw.) 5909991223649
2166 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990904747
2167 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904778
2168 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904808
2169 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640
2170 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732
2171 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571086
2172 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571338
2173 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570812
2174 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 5909991108830
2175 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 5909990085323
2176 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990707782
2177 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055029
2178 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075003
2179 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075089
2180 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990127412
2181 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990993116
2182 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990993017
2183 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991102838
2184 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990726844
2185 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990726776
2186 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 0 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 5909990001118
2187 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990879915
2188 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 5909990614981
2189 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990451814
2190 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990046171
2191 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990046188
2192 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 5909990761517
2193 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 5909990761616
2194 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990073610
2195 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 5909990073719
2196 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990697649
2197 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990697526
2198 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218
2199 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126
2200 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990974122
2201 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990161119
2202 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990457113
2203 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990457120
2204 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990781805
2205 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781782
2206 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367
2207 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991066000
2208 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 5909991144265
2209 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343
2210 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991065942
2211 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991144258
2212 Tamsulosinum Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716418
2213 Tamsulosinum Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990219070
2214 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586196
2215 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 5909990777044
2216 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 5909990777150
2217 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990086818
2218 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770182
2219 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513
2220 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634354
2221 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634378
2222 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634392
2223 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634231
2224 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634255
2225 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634279
2226 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634293
2227 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634316
2228 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634330
2229 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715169
2230 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715084
2231 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715145
2232 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990690138
2233 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205
2234 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230
2235 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359
2236 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990004317
2237 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990004331
2238 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 5909990293322
2239 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990293124
2240 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 5909990293223
2241 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909990070916
2242 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909990071012
2243 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 5909990363216
2244 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991081713
2245 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991087418
2246 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909991087425
2247 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991032517
2248 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445219
2249 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445318
2250 Methoxsalenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244713
2251 Oxybutyninum Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991035983
2252 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990112616
2253 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416318
2254 Diltiazemum Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 240 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416417
2255 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990121120
2256 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643943
2257 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644001
2258 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644025
2259 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643905
2260 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644049
2261 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170517
2262 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 5909990170418
2263 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990133215
2264 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990133314
2265 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990587841
2266 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 20 ml 5909990587872
2267 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 30 ml 5909990587902
2268 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 5909990661671
2269 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661688
2270 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661695
2271 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726936
2272 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726929
2273 Dinatrii pamidronas Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml 1 amp.po 6 ml 5909991012687
2274 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990698981
2275 Pantoprazolum Pantogen 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990780587
2276 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652334
2277 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652372
2278 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990425877
2279 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990425884
2280 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010189
2281 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010202
2282 Glimepiridum Pemidal, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570577
2283 Glimepiridum Pemidal, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570591
2284 Glimepiridum Pemidal, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570614
2285 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990077267
2286 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990077274
2287 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990656813
2288 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990656820
2289 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990662111
2290 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 5909990818815
2291 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990858514
2292 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990858415
2293 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990199518
2294 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990202614
2295 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990244911
2296 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990093519
2297 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820122
2298 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820320
2299 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820528
2300 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820313
2301 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820115
2302 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820511
2303 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990237524
2304 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990788590
2305 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990788651
2306 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990788583
2307 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990788675
2308 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991218690
2309 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991218423
2310 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756
2311 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212170
2312 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212248
2313 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990762729
2314 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 5909990344918
2315 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 5909990344819
2316 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 5909990034123
2317 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022921
2318 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023027
2319 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023126
2320 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023324
2321 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022525
2322 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022822
2323 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731
2324 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667
2325 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694655
2326 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694631
2327 Tramadolum Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990968916
2328 Tramadolum Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990968817
2329 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967612
2330 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967629
2331 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967636
2332 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967711
2333 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967728
2334 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967735
2335 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967810
2336 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967827
2337 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967834
2338 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990968718
2339 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 5909990641253
2340 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 5909990641260
2341 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 5909990641215
2342 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 5909990641222
2343 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990772919
2344 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 szt. (1 poj.po 7 szt.) 5909990772926
2345 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990772933
2346 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727520
2347 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727490
2348 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727506
2349 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909990713530
2350 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990569311
2351 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990662494
2352 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721894
2353 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721641
2354 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724352
2355 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724345
2356 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990336081
2357 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990337774
2358 Telmisartanum Pritor, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990463428
2359 Telmisartanum Pritor, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990463527
2360 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991068325
2361 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991068424
2362 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990644834
2363 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990340439
2364 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909990340477
2365 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990098514
2366 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990790418
2367 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990760718
2368 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990635450
2369 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991148713
2370 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447213
2371 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447312
2372 Estradiolum Progynova-21, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304110
2373 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990846320
2374 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112111
2375 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112210
2376 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990362110
2377 Tamsulosinum Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573257
2378 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990155514
2379 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990236411
2380 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033514
2381 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033613
2382 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990677313
2383 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 5909990677412
2384 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445615
2385 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445714
2386 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445813
2387 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991233099
2388 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109424
2389 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator 5909991109431
2390 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813
2391 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975310
2392 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975419
2393 Pyrantelum Pyrantelum Medana, zawiesina doustna, 250 mg/5 ml 15 ml 5909990276417
2394 Pyrantelum Pyrantelum Polpharma, tabl., 250 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990206414
2395 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 5909990263516
2396 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718009
2397 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990717903
2398 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717705
2399 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718108
2400 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991070540
2401 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991070441
2402 Ramiprilum Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017461
2403 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017447
2404 Ramiprilum Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017454
2405 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. 5909991200152
2406 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg 30 szt. 5909991200183
2407 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991042073
2408 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047987
2409 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047949
2410 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047963
2411 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990206728
2412 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100
2413 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179
2414 Tamsulosinum Ranlosin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990048007
2415 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990640287
2416 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133122
2417 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133023
2418 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991132927
2419 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075157
2420 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075164
2421 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075171
2422 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075188
2423 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645
2424 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt.. 5909990985210
2425 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990984268
2426 Losartanum Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990085644
2427 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990424801
2428 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990424849
2429 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990675593
2430 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 5909990264018
2431 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518
2432 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617
2433 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013685
2434 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013890
2435 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013586
2436 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013968
2437 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644728
2438 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644612
2439 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644636
2440 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991006310
2441 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335183
2442 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335190
2443 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 5909990086115
2444 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 5909990086214
2445 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 5909990085019
2446 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 5909990084913
2447 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990873319
2448 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990082599
2449 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044481
2450 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044344
2451 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044252
2452 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044146
2453 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336524
2454 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336548
2455 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336487
2456 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336500
2457 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336555
2458 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336579
2459 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336586
2460 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336609
2461 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058227
2462 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058128
2463 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058029
2464 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990423828
2465 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670413
2466 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670512
2467 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670611
2468 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670710
2469 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 5909990847914
2470 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 5909990848010
2471 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 50 mg 10 szt. 5909990847815
2472 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990098613
2473 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990692118
2474 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746705
2475 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990643929
2476 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990785919
2477 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990085910
2478 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 5909990721399
2479 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990721405
2480 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567683
2481 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567737
2482 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567935
2483 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568031
2484 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 5909990832712
2485 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990312818
2486 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (1 poj.po 10 szt.) 5909990864416
2487 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990864423
2488 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990317516
2489 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990088829
2490 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990422227
2491 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990400119
2492 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 5909990970117
2493 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 5909990406111
2494 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990336814
2495 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990336616
2496 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990336715
2497 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 5909990336913
2498 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459711
2499 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459612
2500 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042913
2501 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042715
2502 Losartanum Sarve 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990045594
2503 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909990109920
2504 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990110018
2505 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990039692
2506 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990039708
2507 Selegilinum Segan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990746026
2508 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990404315
2509 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 12 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089313
2510 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089412
2511 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991089214
2512 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907014
2513 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907113
2514 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990906918
2515 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832422
2516 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832521
2517 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832620
2518 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990437825
2519 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 5909990623099
2520 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374410
2521 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374427
2522 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374311
2523 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374328
2524 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990046621
2525 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990046690
2526 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990663163
2527 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990663040
2528 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571963
2529 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571925
2530 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990994717
2531 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336425
2532 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860210
2533 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860319
2534 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860418
2535 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019723
2536 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019822
2537 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019945
2538 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940110
2539 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940219
2540 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940318
2541 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941025
2542 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941124
2543 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941223
2544 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336623
2545 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336630
2546 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146016
2547 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146115
2548 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146214
2549 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743650
2550 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743667
2551 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623273
2552 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623297
2553 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623334
2554 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990436316
2555 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990436415
2556 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927616
2557 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927715
2558 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838
2559 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990421879
2560 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990953530
2561 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 5909990020416
2562 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990220984
2563 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990220991
2564 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990221004
2565 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990221028
2566 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457212
2567 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990457229
2568 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457311
2569 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671410
2570 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990841011
2571 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909990840915
2572 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094614
2573 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094515
2574 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309115
2575 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl., 40 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991014711
2576 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309016
2577 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073603
2578 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073597
2579 Risperidonum Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567836
2580 Risperidonum Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567881
2581 Risperidonum Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567980
2582 Risperidonum Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568147
2583 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990985111
2584 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler) 5909990985128
2585 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 5909990673124
2586 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990110216
2587 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 5909990110223
2588 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 5909990072514
2589 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990994816
2590 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568550
2591 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568574
2592 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568628
2593 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568642
2594 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568666
2595 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568680
2596 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568703
2597 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568727
2598 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 5909990283316
2599 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909990283323
2600 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990283217
2601 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159314
2602 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159512
2603 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 12 szt. (1 blist.po 12 szt.) 5909990159413
2604 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990159437
2605 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742219
2606 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990742226
2607 Azithromycinum Sumamed, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742110
2608 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 5909990742318
2609 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990846214
2610 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990742417
2611 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 5909990742424
2612 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990183036
2613 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990734993
2614 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990074105
2615 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873029
2616 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873241
2617 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990872886
2618 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662203
2619 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662104
2620 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570348
2621 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570355
2622 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570362
2623 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573196
2624 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570379
2625 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685554
2626 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685561
2627 Tamsulosinum Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990044382
2628 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939
2629 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762
2630 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892
2631 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074754
2632 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074662
2633 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074792
2634 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990037773
2635 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990086788
2636 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990295715
2637 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990704866
2638 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990704750
2639 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg 6 szt. 5909990169214
2640 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 5909990444717
2641 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 5909990444816
2642 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990898114
2643 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991023416
2644 Budesonidum Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 200 daw. 5909990849611
2645 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990331017
2646 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990775316
2647 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565948
2648 Tamsulosinum Tamsugen 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990570690
2649 Tamsulosinum TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570386
2650 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069919
2651 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991070014
2652 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069810
2653 Tamsulosinum Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430895
2654 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990111213
2655 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 5909990793587
2656 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 5909990793594
2657 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 5909990793600
2658 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990430611
2659 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990430628
2660 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715
2661 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990120215
2662 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990120116
2663 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917
2664 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924
2665 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 30 szt. 5909991085209
2666 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 60 szt. 5909991085247
2667 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 30 szt. 5909991085339
2668 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 60 szt. 5909991085353
2669 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 30 szt. 5909991085469
2670 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 60 szt. 5909991085483
2671 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963119
2672 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990421824
2673 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963010
2674 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704132
2675 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704262
2676 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065
2677 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877
2678 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990224845
2679 Terbinafinum Terbisil, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990950515
2680 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990715206
2681 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055678
2682 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990738212
2683 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739387
2684 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739448
2685 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990868414
2686 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990261215
2687 Theophyllinum Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990803910
2688 Theophyllinum Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990149926
2689 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 5909990373819
2690 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 5909990206025
2691 Latanoprostum + Timololum Timprost, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991004897
2692 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990183418
2693 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 5909990193912
2694 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990768981
2695 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909990769025
2696 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759019
2697 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759118
2698 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758814
2699 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758913
2700 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671496
2701 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671502
2702 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671472
2703 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671489
2704 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 szt. 5909990242610
2705 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 szt. 5909990242511
2706 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034932
2707 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680849
2708 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034994
2709 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680863
2710 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338290
2711 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338368
2712 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338436
2713 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990338443
2714 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053179
2715 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053230
2716 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053278
2717 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990294619
2718 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml 10 ml (1 but.po 10 ml) 5909990294718
2719 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786213
2720 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786220
2721 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786237
2722 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786312
2723 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786329
2724 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786336
2725 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786411
2726 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786428
2727 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786435
2728 Tramadolum Tramal, czopki, 100 mg 5 szt. 5909990253715
2729 Tramadolum Tramal, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990253616
2730 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 10 ml 5909990253913
2731 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 96 ml 5909990253920
2732 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 1 ml 5909990253814
2733 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 2 ml 5909990253821
2734 Tramadolum Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990947416
2735 Buprenorphinum Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966127
2736 Buprenorphinum Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966226
2737 Buprenorphinum Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966325
2738 Travoprostum Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990942619
2739 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990730346
2740 Methotrexatum Trexan, tabl., 2,5 mg 100 szt. (but.) 5909990111619
2741 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825615
2742 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825714
2743 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 5909990747115
2744 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991053819
2745 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991053826
2746 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990916016
2747 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885312
2748 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478217
2749 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 5 Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885411
2750 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478316
2751 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990918720
2752 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990918621
2753 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990821921
2754 Tropicamidum Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125524
2755 Tropicamidum Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125623
2756 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 5909990925841
2757 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990661329
2758 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998814
2759 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998821
2760 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998838
2761 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998913
2762 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998920
2763 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998937
2764 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 20 szt. 5909990273225
2765 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 20 szt. 5909990286225
2766 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml 250 ml (1 but.po 250 ml) 5909990164615
2767 Sultamicillinum Unasyn, tabl. powl., 375 mg 12 szt. 5909990065110
2768 Testosteronum Undestor Testocaps, kaps., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990665082
2769 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566068
2770 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990566075
2771 Tolterodinum Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648559
2772 Tolterodinum Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648641
2773 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566280
2774 Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990727407
2775 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074969
2776 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074945
2777 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990810697
2778 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990810635
2779 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990914012
2780 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990914111
2781 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990982714
2782 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073114
2783 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073213
2784 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626724
2785 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626670
2786 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093815
2787 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093822
2788 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093914
2789 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093921
2790 Venlafaxinum Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056293
2791 Venlafaxinum Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055982
2792 Venlafaxinum Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056279
2793 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743827
2794 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744121
2795 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744220
2796 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743926
2797 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744022
2798 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990767625
2799 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990767601
2800 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990424672
2801 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040971
2802 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040995
2803 Sucralfatum Venter, tabl., 1 g 50 szt. 5909990242818
2804 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990442010
2805 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454013
2806 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454112
2807 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909990500949
2808 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909990250615
2809 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 5909990488513
2810 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 5909990488414
2811 Spironolactonum Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990117215
2812 Voriconazolum Vfend, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909990991235
2813 Perindoprilum Vidotin, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653614
2814 Perindoprilum Vidotin, tabl., 8 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653621
2815 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991042912
2816 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990621217
2817 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990320912
2818 Aciclovirum Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g 4,5 g 5909990053049
2819 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 5909990776962
2820 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990772810
2821 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990244010
2822 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610525
2823 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610532
2824 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226862
2825 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610433
2826 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610440
2827 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610488
2828 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610495
2829 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687909
2830 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687930
2831 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687862
2832 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687879
2833 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687886
2834 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687893
2835 Warfarinum Warfin, tabl., 3 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622368
2836 Warfarinum Warfin, tabl., 5 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622382
2837 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909991057213
2838 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 5909990411818
2839 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990741311
2840 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 5909990658145
2841 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990481118
2842 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570515
2843 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935116
2844 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055722
2845 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935215
2846 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935314
2847 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990971718
2848 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5907626701753
2849 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224951
2850 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224456
2851 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059546
2852 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059591
2853 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 5909990619627
2854 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990918041
2855 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990918072
2856 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990993314
2857 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990993215
2858 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 5909990975914
2859 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 5909990064045
2860 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 14 szt. 5909990064069
2861 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 5909990064076
2862 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991081911
2863 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991081812
2864 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990069866
2865 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990069958
2866 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990070008
2867 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990069705
2868 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990216383
2869 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991067946
2870 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990216390
2871 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991067953
2872 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991226381
2873 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991226398
2874 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991226404
2875 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777785
2876 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777839
2877 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687787
2878 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687763
2879 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687848
2880 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687800
2881 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991053710
2882 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781720
2883 Azithromycinum Zetamax, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g 1 but.po 2 g 5909990707577
2884 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 5909990069927
2885 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 5909990069828
2886 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990051335
2887 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 5909990051342
2888 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990468812
2889 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 5909990083213
2890 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990083312
2891 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990083411
2892 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909990083435
2893 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990016952
2894 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990016983
2895 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990017003
2896 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990017041
2897 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990365913
2898 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990366026
2899 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990769124
2900 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 4 mg 10 szt. 5909990887910
2901 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 5909990888016
2902 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 szt. 5909990810529
2903 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5 ml 50 ml 5909990810611
2904 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001811
2905 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001910
2906 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg 1 amp.-strz. 5909990783212
2907 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg 1 amp.-strz. 5909990082315
2908 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 5909991064716
2909 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909991064518
2910 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg 30 szt. 5909991064617
2911 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990917013
2912 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990916917
2913 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990775682
2914 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990775712
2915 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990775729
2916 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990775675
2917 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991097011
2918 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991096816
2919 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753215
2920 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753116
2921 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990569472
2922 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990013982
2923 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990903320
2924 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903429
2925 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990080267
2926 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903511
2927 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991109219
2928 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686803
2929 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 1 fiol.pr.po 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686827
2930 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 5909990686834
2931 Ziprasidonum Zypsila, kaps. twarde, 80 mg 56 szt. 5909990681228
2932 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 5909990184736
2933 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 5909990781515
2934 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990184637
2935 Budesonidum Cortiment MMX, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 5909991205966
2936 Telmisartanum Actelsar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990891832
2937 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226909
2938 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991226916
2939 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991036065
2940 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991068073
2941 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991067977
2942 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047901
2943 Amisulpridum Amisan , tabl., 50 mg 60 szt. (5 blist.po 12) 5909990762880
2944 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, Amlodipine Teva, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721603
2945 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997213699
2946 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997213675
2947 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991243319
2948 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571475
2949 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571505
2950 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990786497
2951 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990806799
2952 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990806843
2953 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990806881
2954 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990806751
2955 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990992607
2956 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990992683
2957 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990992775
2958 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum ApoValsart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991028688
2959 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990997527
2960 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991200527
2961 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991201050
2962 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997199702
2963 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997198385
2964 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990829989
2965 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990830107
2966 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990829927
2967 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990831067
2968 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990830961
2969 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909990859887
2970 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990859955
2971 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909997214023
2972 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909997214030
2973 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 20 ml 5909990073566
2974 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 5909990713639
2975 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990754496
2976 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 but.po 5 ml 5906414000900
2977 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990799923
2978 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991231705
2979 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990874255
2980 Perindoprilum + Indapamidum Co-Indipam, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990733668