Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2016 r., poz. 48).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990001125
2 Alergeny pyłków roślin Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990000722
3 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 5909990713608
4 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124
5 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431021
6 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431076
7 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907
8 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 1 fiol.a 3ml 5909990456116
9 Gliclazidum Glazide, tabl. , 80 mg 60 tabl. 5909991036218
10 Insulinum lisprum Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657742
11 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657766
12 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657780
13 Letrozolum Mionic, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990708772
14 Lisinoprilum Diroton, tabl. , 10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990466511
15 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670604
16 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670666
17 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670758
18 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990640249
19 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139
20 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634873
21 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) 5909990634903
22 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990206735
23 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759
24 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990695669
25 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990695690
26 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990695775
27 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990696932
28 Torasemidum TRIFAS 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324
29 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990696857
30 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990698004
31 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990698356
32 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 2, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990224586
33 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 1, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990335046
34 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 590999065943
35 Losartanum kalicum Losargamma, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. Powl. 5909990858293
36 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 10mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073443
37 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 20mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073450
38 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 40mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073467
39 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063
40 Candesartanum Atacand, tabl., 16mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116
41 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 tabl. 5909991001537
42 Lamotriginum Trogine, tabl. 100mg 30 tabl. 5909990079438
43 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. 5909990779840
44 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492
45 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 25mg 30 tabl. 5909990896677
46 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 50mg 30 tabl. 5909990896691
47 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766673
48 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766680
49 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487
50 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10mg 28 tabl. 5909990801442
51 Olanzapinum Olazax, tabl., 20mg 28 tabl. 5909990925179
52 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10mg 28 tabl. 5909990638482
53 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990638444
54 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990767045
55 Ramiprilum Mitrip, tabl., 10mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397
56 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763542
57 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763559
58 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 56 kaps. 5909990795383
59 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 56 kaps. 5909990795574
60 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 56 kaps. 5909990795604
61 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 1,5mg 28 kaps. twardych 5909990795307
62 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 28 kaps. twardych 5909990795376
63 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 28 kaps. twardych 5909990795567
64 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 28 kaps. twardych 5909990795598
65 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 98 tabl. 5909990794133
66 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990794102
67 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40mg 98 tabl. 5909990794096
68 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10mg 98 tabl. 5909990793860
69 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 98 kaps. 5909990795819
70 Alergeny pyłków roślin "Pollinex Tree, zawiesina do wstrzykiwań, dawki do leczenia podstawowego: 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml; SU/ml" 3 fiolki po 1 ml ( fiolka nr 1- 600 SU/ml, fiolka nr 2 - 1600 SU/ml, fiolka nr 3- 4000 SU/ml )+ 5 st 5909990687411
71 Alergeny pyłków roślin Pollinex Tree, zawiesina do wstrzykiwań, dawki do leczenia podtrzymującego: 4000 SU/ml SU/ml 1 fiolka po 1,5 ml ( fiolka nr 3- 4000 SU/ml )+ 3 strzykawki jednorazowego użytku + 3 igły jednoraz 5909990687428
72 Alergeny pyłków roślin "Pollinex+Rye, zawiesina do wstrzykiwań, dawki do leczenia podstawowego: 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml; SU/ml" 3 fiolki po 1 ml ( fiolka nr 1- 600 SU/ml, fiolka nr 2 - 1600 SU/ml, fiolka nr 3- 4000 SU/ml )+ 5 st 5909990684816
73 Alergeny pyłków roślin Pollinex+Rye, zawiesina do wstrzykiwań, dawki do leczenia podtrzymującego: 4000 SU/ml SU/ml 1 fiolka po 1,5 ml ( fiolka nr 3- 4000 SU/ml )+ 3 strzykawki jednorazowego użytku + 3 igły jednoraz 5909990684823
74 Amlodipinum Finamlox, tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990794430
75 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909997200576
76 Azithromycinum Bactrazol, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml 20 ml 5909990073559
77 Biperideni hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990503834
78 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990801350
79 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990801367
80 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml 63,47g granulatu/100ml zawiesiny 5909997207827
81 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997198378
82 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909997198606
83 Cetirizini dihydrochloridum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990910793
84 Donepezilum Donectil, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 tabl. 5909990851478
85 Donepezilum Donectil, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 30 tabl. 5909990851492
86 Dorzolamidum + Timololum Dotiteva, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990799343
87 Exemestanum Symex, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990853090
88 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 kaps. 5909997069852
89 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181
90 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 5909990774746
91 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775
92 Indapamidum Indipam SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.5 mg 30 tabl. 5909990702534
93 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml 5 wkł.a 3ml (Penfil) 5909990005741
94 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990809790
95 Losartanum Loreblok, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990770601
96 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losacor HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729685
97 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Sortabax HCT, tabl. powl., 0,05+0,0125 g 28 tabl. 5909990806195
98 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Sortabax HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990806201
99 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339
100 Megestroli acetas Megastril, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990895977
101 Meloxicamum Aglan 15, tabl. , 15 mg 20 tabl. 5909990224883
102 Meloxicamum Aglan 15, tabl. , 15 mg 30 tabl. 5909990610006
103 Meloxicamum Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg 20 tabl. 5909990042401
104 Meloxicamum Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg 30 tabl. 5909990042425
105 Meloxicamum Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg 10 tabl. 5909990637034
106 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 50 sasz. 5909990855315
107 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg 1 fiolka z proszkiem, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem 5909990236718
108 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 mg 1 fiolka z proszkiem, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem 5909990236817
109 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabs. 5909990881758
110 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabs. 5909990881772
111 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990893188
112 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990893263
113 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990893294
114 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml 5909990459513
115 Omeprazolum Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990921324
116 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555
117 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793
118 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990867066
119 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601
120 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990796649
121 Simvastatinum Simvastatin 40 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990037575
122 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871
123 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895
124 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949
125 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (blister) 5909990793853
126 Tafluprostum Taflotan, krople do oczu, roztwór, 0.015 mg/ml 30 szt. (3sasz.po 10pojem.) 5909990675944
127 Telmisartanum Tezeo , tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990818150
128 Telmisartanum Tezeo , tabl. , 40 mg 28 tabl. 5909990818082
129 Telmisartanum Tolura 40 mg tabletki, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909997077604
130 Telmisartanum Tolura 80 mg tabletki, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909997077673
131 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 tabl. powl. 5909990877201
132 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 tabl. powl. 5909990877386
133 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 80 + 12,5 mg 28 tabl. (2 blistry po 14szt.) 5909990740833
134 Dorzolamidum Dorzostill 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór, krople do oczu, 20mg/ml 5 ml 5909990795284
135 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 160mg 28 tabl. 5909990917365
136 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25mg 28 tabl. 5909990917082
137 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990917266
138 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 250mg 50 tabl. 5909990945139
139 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 500mg 50 tabl. 5909990945221
140 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 750mg 50 tabl. 5909990945306
141 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 1000mg 50 tabl. 5909990945405
142 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750mg 100 szt 5909990935208
143 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500mg 100 szt 5909990935178
144 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250mg 100 szt 5909990935147
145 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000mg 100 szt 5909990935246
146 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20mg 90 kaps. 5909997070348
147 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990959976
148 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990959952
149 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml butelka 30ml (1200mg) 5909990635344
150 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990957071
151 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990937080
152 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990937172
153 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990937264
154 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 8 mg 56 tabl. 5909990772179
155 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 16 mg 56 tabl. 5909990772209
156 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 32 mg 28 tabl. 5909990772230
157 Irbesartanum Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg 28 szt. 5909990914050
158 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 5909990796359
159 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 40 mg 28 tabl. 5909990796533
160 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990936670
161 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990936700
162 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909997077628
163 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909997077697
164 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990870561
165 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990870905
166 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. 5909990912032
167 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. 5909990912070
168 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 3 poj. z kroplomierzem zawierające 2,5 ml roztw. 5909990969760
169 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 1 poj. z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztw. 5909990969753
170 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl.powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990904365
171 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 5909990818365
172 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg 30 szt. 5909990952106
173 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg 30 szt. 5909990952373
174 Acidum zolendronicum Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5ml 1 fiol. 5909990948994
175 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3ml 5909990617555
176 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) 5909990895717
177 Acidum zoledronicum Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5ml 1 fiol. (5ml) 5909991016197
178 Acidum zoledronicum Symdronic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5ml 1 fiol. 5909991009281
179 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990989058
180 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997222974
181 Nebivololum Emzok, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990743872
182 Acidum zoledronicum Zoledronic Acid Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 5909990967506
183 Acidum zoledronicum Osporil, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 5909991028145
184 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Zentiva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 5909991041779
185 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 1 but.a 9,5 ml 5909990001132
186 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715
187 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739
188 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882113
189 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909991079314
190 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882014
191 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787319
192 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787210
193 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787111
194 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990798964
195 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990799053
196 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458
197 Acidum alendronicum Alendronat Aurobindo, tabl., 70 mg 4 tabl. 5909990951802
198 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909990887262
199 Desloratadinum Desloratadine Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990944651
200 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990068579
201 Dorzolamidum + Timololum Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. (5 ml) 5909990894383
202 Finasteridum Uronezyr, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909991088842
203 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator 5909991000882
204 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 5909990078967
205 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990078998
206 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 90 tabl. 5909990079032
207 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 5909990933167
208 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 90 tabl. 5909990933174
209 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909991073541
210 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991073640
211 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909991007263
212 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909991007270
213 Montelukastum Romilast, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991007300
214 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990920747
215 Paroxetinum Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990655724
216 Sertralinum Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990636129
217 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909991086626
218 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909991086633
219 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991095994
220 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 56 tabl. 5909991096007
221 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909991096038
222 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909991096045
223 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 28 tabl. 5909991096069
224 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 56 tabl. 5909991096076
225 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902020926016
226 Tramadolum + Paracetamolum ApoPatram, tabl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909991035662
227 Tramadolum + Paracetamolum ApoPatram, tabl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909991071288
228 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 tabl. 5909991143923
229 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 tabl. 5909991143930
230 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 tabl. 5909990806300
231 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 10 tabl. 5909990971602
232 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 tabl. 5909990971633
233 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990971640
234 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990971671
235 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 tabl. 5909990840984
236 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990840991
237 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990841004
238 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 tabl. 5909990981472
239 Tramadolum + Paracetamolum Symtram, tabl., 75+650 mg 30 tabl. 5909991073220
240 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990959488
241 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo, tabl. powl., 160+25 mg 28 tabl. 5909991077495
242 Venlafaxinum Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991053475
243 Venlafaxinum Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991053482
244 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990737673
245 Acidum zoledronicum Acidum zoledronicum medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 4037353013506
246 Acidum zoledronicum Acidum zoledronicum medac, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 but.a 100 ml 4037353014305
247 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 kaps. 5909990907731
248 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 kaps. 5909990907755
249 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 kaps. 5909990907762
250 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 kaps. 5909990907786
251 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990800469
252 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990800551
253 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg 20 tabl. 5909990778041
254 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909990810208
255 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909990826773
256 Clopidogrelum Cloropid, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990851300
257 Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990761647
258 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990877553
259 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990877669
260 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.a 5 ml 5909990942855
261 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 5909990866144
262 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 tabl. 5909990884582
263 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909990906154
264 Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl 5909990644933
265 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 50 mg 20 kaps. 5909990794522
266 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg 20 kaps. 5909990794553
267 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml 10 amp.a 2 ml 5909990794607
268 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 tabl. 5909990961092
269 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 poj. 5909991102883
270 Losartanum Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990760770
271 Metforminum Glucophage, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990789306
272 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 tabl. 5909990213436
273 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 5909990624768
274 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 tabl. 5909990864461
275 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990871650
276 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990871766
277 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990871858
278 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990860685
279 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990860692
280 Omeprazolum Goprazol 20mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 14 kaps. 5909990077656
281 Omeprazolum Goprazol 20mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990077663
282 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990793907
283 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990794188
284 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990897780
285 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 5909990910762
286 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 5909990910779
287 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990953882
288 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990723591
289 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990723812
290 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990723829
291 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990724031
292 Telmisartanum Actelsar, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990891863
293 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990974863
294 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990974979
295 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 tabl. 5909990902002
296 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990902095
297 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909990831159
298 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 tabl. 5909990830176
299 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909990830244
300 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 tabl. 5909991089108
301 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 tabl. 5909991089153
302 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 tabl. 5909991089122
303 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 tabl. 5909991089139
304 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 tabl. 5909991089146
305 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 tabl. 5909997233642
306 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990623488
307 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990961474
308 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990961573
309 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990899920
310 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909990900053
311 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990900275
312 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.a 3 ml 5909991097066
313 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.a 3 ml 5909991097073
314 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990874194
315 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 amp.a 2 ml 5909991107925
316 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 tabl. 5909990277919
317 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990739592
318 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990739653
319 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909990800360
320 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5902023770463
321 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5902023770579
322 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997232508
323 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 tabl. 5909990345618
324 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990946075
325 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990946198
326 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909997013800
327 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp. 5909990774852
328 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 5909990774869
329 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 tabl. 5909997199627
330 Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 5909990795284
331 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955541
332 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5902023772061
333 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 5909990937981
334 Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990795093
335 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 tabl. 5909991092566
336 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 tabl. 5909991092597
337 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 10 ml (200 daw.) 5909991185879
338 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 tabl. 5909991138349
339 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 tabl. 5909991138356
340 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 tabl. 5909991138363
341 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990879687
342 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990858651
343 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909990944361
344 Meloxicamum Lormed, tabl., 15 mg 20 tabl. 5909990573073
345 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 tabl. 5909990866625
346 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 tabl. 5909990283514
347 Methotrexatum Metotab, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 5909991064228
348 Methotrexatum Metotab, tabl., 7,5 mg 100 tabl. 5909991064266
349 Methotrexatum Metotab, tabl., 10 mg 100 tabl. 5909991064303
350 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 tabl. 5909990948536
351 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 tabl. 5909990948543
352 Nebivololum Nedal, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990642809
353 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990865901
354 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990865956
355 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990866021
356 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990866045
357 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 tabl. 5909990849581
358 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990849635
359 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909991140779
360 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20 mg 28 kaps. 5909997014852
361 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909997013947
362 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909997065892
363 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 tabl. 5909990741359
364 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 tabl. 5909990741465
365 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 30 tabl. 5909990741861
366 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990892761
367 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990892853
368 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909991046897
369 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990817184
370 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990817320
371 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 5+5 mg 30 tabl. 5909991137212
372 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 5+10 mg 30 tabl. 5909991137472
373 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 10+5 mg 30 tabl. 5909991137526
374 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 10+10 mg 30 tabl. 5909991137571
375 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909990965373
376 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909990965403
377 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 5909990965441
378 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 kapsułek 5909990936779
379 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 kapsułek 5909990936809
380 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 kapsułek 5909990936854
381 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 kapsułek 5909990936885
382 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990983582
383 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990983803
384 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990983971
385 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909991106898
386 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991106904
387 Tamsulosinum Symlosin SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 5909991136321
388 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg 28 tabl. 5909990840472
389 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990840557
390 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991079451
391 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909991079598
392 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+25 mg 28 tabl. 5909991079703
393 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991073732
394 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 14 tabl. 5909990645497
395 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 tabl. 5909990645503
396 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990875245
397 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 tabl. 5909990185214
398 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.a 10 ml 5909990969012
399 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.a 96 ml 5909990969029
400 Triptorelinum Decapeptyl Depot, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. (1 amp. strz. proszku + 1 amp. sztrz. rozpuszczalnika) 5909990366118
401 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 90 tabl. 5909990818990
402 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg 90 tabl. 5909990818860
403 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990959976
404 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909991002794
405 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909991003081
406 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713846
407 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713860
408 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713853
409 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713877
410 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 5909990908189
411 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 5909990908158
412 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 5909990908264
413 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 5909990908233
414 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 5909990936502
415 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 5909990936557
416 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991041298
417 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991197049
418 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991197056
419 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991197063
420 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991197070
421 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 tabl. 5909997231563
422 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990813551
423 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990813483
424 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990974641
425 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909990800629
426 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909990957255
427 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909990957170
428 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991192600
429 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909990744848
430 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909990633869
431 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909990633807
432 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 5909990740253
433 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 5909990740284
434 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909990740192
435 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909990740208
436 Desloratadinum Delortan, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990969371
437 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990975921
438 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990979981
439 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 5909990713974
440 Bimatoprostum Glabrilux, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991087869
441 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909991004002
442 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 5909991004026
443 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 tabl. 5909990865185
444 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 tabl. 5909990865222
445 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 tabl. 5909990865260
446 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 tabl. 5909990865147
447 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990879342
448 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990879373
449 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990879076
450 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990879106
451 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990879168
452 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990879199
453 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990879250
454 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990879281
455 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909997204659
456 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 5902020241133
457 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 5902020241140
458 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990810796
459 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990933198
460 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909990644186
461 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 5909990854462
462 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 5909990854479
463 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990711161
464 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909990711277
465 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990711444
466 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990710454
467 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990781874
468 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 5909990071029
469 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 5909990363223
470 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991186371
471 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991186418
472 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772368
473 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5902023772375
474 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 5909990914838
475 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909991031992
476 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909991032043
477 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909991031497
478 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909991031602
479 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909991031640
480 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909991031886
481 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 5909990867653
482 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 5909991184827
483 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 5909991184865
484 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 5909991184902
485 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 5909991184742
486 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 5909991184940
487 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 5909990928156
488 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078232
489 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078263
490 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991085674
491 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909991085759
492 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909991085841
493 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909997012759
494 Tiotropii bromidum Spiriva Respimat, roztwór do inhalacji, 2,5 µg/dawkę odmierzoną 1 wkł.po 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat 5909990735839
495 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 5909990045419
496 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 5909990045211
497 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 5909990045310
498 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+10 mg 30 kaps. 5909990988334
499 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+5 mg 30 kaps. 5909990988297
500 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+10 mg 30 kaps. 5909990988273
501 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+5 mg 30 kaps. 5909990988259
502 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991107871
503 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 kaps. 5909991135096
504 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990956395
505 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 tabl. 5909990805594
506 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990964000
507 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990964055
508 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 tabl. 5909997223681
509 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990810178
510 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990810185
511 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909997217963
512 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990802753
513 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5901878600123
514 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5055565711958
515 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990752690
516 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990752720
517 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997231501
518 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 5909991012960
519 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990623471
520 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909991013806
521 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990900459
522 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 5909990073573
523 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990866106
524 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005733
525 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909991190699
526 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990865130
527 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 5909991139582
528 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990762194
529 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 kaps. 5909990887453
530 Desloratadinum Desloratadine Actavis, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991006303
531 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990841332
532 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990841363
533 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 kaps. 5909990227310
534 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990798094
535 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990273232
536 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990286232
537 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual N, aerozol inhalacyjny, roztwór, 50+21 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 200 dawek 5909990917815
538 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 5909991022549
539 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 5909991022556
540 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034870
541 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034887
542 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034894
543 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034900
544 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034924
545 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034931
546 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 5909990938001
547 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 5909990938025
548 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 5909991200237
549 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 5909990799398
550 Konestat alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. 5909990796090
551 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 6 mg 28 tabl. 5909991105549
552 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 4 mg 28 tabl. 5909991105563
553 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019709
554 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990946587
555 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060606630
556 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (blister) 5909990908608
557 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990928200
558 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990928224
559 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990928231
560 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990928248
561 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990900695
562 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990900701
563 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990900725
564 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990900732
565 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990900749
566 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990900756
567 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990900763
568 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990900770
569 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990973361
570 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990973446
571 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990973583
572 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990973682
573 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990925858
574 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990925872
575 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990925889
576 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990925926
577 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990925940
578 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990925957
579 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935956
580 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990936052
581 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990936151
582 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990936250
583 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 30 tabl. 5909991105655
584 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 60 tabl. 5909991105679
585 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 90 tabl. 5909991105693
586 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 30 tabl. 5909991105723
587 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 60 tabl. 5909991105747
588 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 90 tabl. 5909991105761
589 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+5 mg 30 tabl. 5909991105785
590 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+10 mg 30 tabl. 5909991105853
591 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991120962
592 Montelukastum Montelukast Aurobindo, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991088255
593 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990653300
594 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990914630
595 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990914647
596 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990914654
597 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990914661
598 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909991046941
599 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909997225579
600 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990126217
601 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991033453
602 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 5909991033422
603 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990984954
604 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990924608
605 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990924646
606 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990924653
607 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 5909991093280
608 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991093303
609 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991093334
610 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+5 mg 30 kaps. 5909991142520
611 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+5 mg 30 kaps. 5909991142636
612 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+10 mg 30 kaps. 5909991142681
613 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+10 mg 30 kaps. 5909991142759
614 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 5909990910601
615 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 5909990910663
616 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 5909990910700
617 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990990085
618 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990990092
619 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990990108
620 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 5909991033781
621 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 5909991033798
622 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 5909991033804
623 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991000103
624 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991000141
625 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991000158
626 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991000165
627 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 5909990895403
628 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 5909990895687
629 Salbutamolum Aspulmo, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 5909990848065
630 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990919888
631 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990919987
632 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990997152
633 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 5909991008642
634 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991008666
635 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991008680
636 Tramadolum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 30 tabl. 5909991195076
637 Travoprostum Bondulc, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991144241
638 Travoprostum Lytrescio, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 5909991188559
639 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991202286
640 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 5909991202330
641 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 5909991197728
642 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991197735
643 Amlodipinum Agen 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909997232904
644 Amlodipinum Agen 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997232928
645 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067991
646 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 90 tabl. 5909991068035
647 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991068097
648 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 90 tabl. 5909991068141
649 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991205225
650 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 5909991205256
651 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 5909991205324
652 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 5909991205355
653 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 5909990885299
654 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5907695215137
655 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5907695215144
656 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5907695215151
657 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990745340
658 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990745579
659 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990745807
660 Azithromycinum azitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5902023772399
661 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5902023772306
662 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991199913
663 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909997076140
664 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991066529
665 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991066420
666 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990739707
667 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909991190552
668 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 5909991036546
669 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991029388
670 Dorzolamidum Dolopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990653331
671 Dorzolamidum + Timololum Dolopt Plus, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746545
672 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 5909991013820
673 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990926497
674 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990926534
675 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991074975
676 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991074999
677 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990876280
678 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990876778
679 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830527
680 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830626
681 Finasteridum Finpros, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991025595
682 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997219868
683 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 5909990017874
684 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 5909990017881
685 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 5909990780181
686 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511
687 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 5909990859610
688 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 5909990859672
689 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 5909990859719
690 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 5909991074258
691 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 5909991074296
692 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990706280
693 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990706297
694 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990995479
695 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019693
696 Latanoprostum Polprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990873005
697 Latanoprostum + Timololum Latanoprost + Timolol STADA, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990872824
698 Latanoprostum + Timololum Polprost Plus, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990872879
699 Latanoprostum + Timololum Timlatan, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990919505
700 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991039158
701 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990949281
702 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990949304
703 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990949359
704 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990949373
705 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990968725
706 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990968824
707 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701869
708 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701920
709 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702040
710 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1 ml 5909990735242
711 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735273
712 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735303
713 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990834464
714 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909997213224
715 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990670185
716 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990896738
717 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990896745
718 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335350
719 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335374
720 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 5909990069279
721 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 5909990069293
722 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 5909990069347
723 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 5909990069361
724 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 5909990069736
725 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 5909990069750
726 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 5909990069873
727 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 5909990069897
728 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 5909990069989
729 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 5909990070046
730 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990668779
731 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5902023772696
732 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 5909990845521
733 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 5909990845552
734 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 5909990943944
735 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 5909990944125
736 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 5909990070923
737 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 5909991103231
738 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991205591
739 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991205676
740 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991205737
741 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5901384806057
742 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990938544
743 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990938704
744 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990938766
745 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772139
746 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990919659
747 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5907553016012
748 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5907553016029
749 Tamsulosinum Tanyz Eras, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 5909990847822
750 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909990974887
751 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909990974993
752 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990941841
753 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990941926
754 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 tabl. 5902023773020
755 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902023773037
756 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990959457
757 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 tabl. 5909990959563
758 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 5909991103163
759 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909991069711
760 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991200732
761 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991209483
762 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990887279
763 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990887286
764 Brinzolamidum Brinzolamide Sandoz, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991189648
765 Cefuroximum Tacefur, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990988891
766 Cefuroximum Tacefur, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990988921
767 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 5909991039486
768 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 5909991039509
769 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991095109
770 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246
771 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 5908289660289
772 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 5909991201173
773 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 5909991212339
774 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 5909991074593
775 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 5909991074647
776 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 5909991074685
777 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 5909991074739
778 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 5909991074777
779 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 5909991074821
780 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102500
781 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102531
782 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102548
783 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102555
784 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220177
785 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220184
786 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220191
787 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 5909990337446
788 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909991183882
789 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991183899
790 Itraconazolum Itrokast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991140533
791 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909991134907
792 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 5909991134938
793 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 5909991134969
794 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909997233451
795 Meloxicam Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 5907695215168
796 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 5909990922741
797 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 5909990922758
798 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 5909990922765
799 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 5909990922772
800 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990805495
801 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990685202
802 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 5903792743061
803 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 5903792743078
804 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991191177
805 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991191184
806 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991210861
807 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 5909991206390
808 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991197605
809 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990821792
810 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990821839
811 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg 1 amp.-strz.po 3 ml 5909990740635
812 Azithromycinum Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909990969876
813 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997210605
814 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990774616
815 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 5909991054410
816 Fluconazolum Flumycon, kaps., 200 mg 7 kaps. 5909991034214
817 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991056100
818 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991056131
819 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990828340
820 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990957125
821 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935130
822 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990935161
823 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990935192
824 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990935239
825 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990956180
826 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990956197
827 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990956203
828 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990956258
829 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990656936
830 Levocetirizini dihydrochloridum Votrezin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990961269
831 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5907695215014
832 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan Hydrochlorothiazyd KRKA, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990822980
833 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990457328
834 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701852
835 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701913
836 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702033
837 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990735235
838 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735266
839 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735297
840 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990750993
841 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990754472
842 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990685189
843 Nicotinamidum Vitaminum PP Omega Pharma, tabl., 200 mg 20 szt. 5909990150717
844 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 5909990411436
845 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 5909990763443
846 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763467
847 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990943890
848 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990944095
849 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991165710
850 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990998586
851 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990998982
852 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990999156
853 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990984299
854 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990984398
855 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990963874
856 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990964239
857 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990964321
858 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990706396
859 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990706532
860 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990706631
861 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0,4 mg 30 szt. 5909990980451
862 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991018436
863 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991045180
864 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991045203
865 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991045692
866 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991045722
867 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991045807
868 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991045852
869 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990847600
870 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990847655
871 Venlafaxinum Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. 5909990663507
872 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038480
873 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038565
874 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038701
875 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990762972
876 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909990744800
877 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 5909991042080
878 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991204372
879 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991216405
880 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066512
881 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066413
882 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991203986
883 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991204082
884 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005696
885 Buprenorphinum Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990938056
886 Buprenorphinum Melodyn 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990938087
887 Buprenorphinum Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990938131
888 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909991063702
889 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 5909991064051
890 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. powlekane, 250 mg 10 szt. 5909991205997
891 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 5907626701760
892 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 5909991217860
893 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991214975
894 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990879458
895 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 5909990643011
896 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990938797
897 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991096571
898 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991096601
899 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991025014
900 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 5909991201982
901 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990921492
902 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990921577
903 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990921591
904 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990921652
905 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990921737
906 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990921751
907 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990966738
908 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990966899
909 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990966929
910 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990967063
911 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990967247
912 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990967261
913 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5906414000726
914 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5906414000733
915 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 5909990970520
916 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 5909990935253
917 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 5909990935260
918 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 5909990930142
919 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990640997
920 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990641000
921 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909991136451
922 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991136475
923 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422241
924 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422258
925 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422265
926 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422272
927 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 5909991189020
928 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909991135133
929 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991135171
930 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991135324
931 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 5909990940233
932 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 5909990940769
933 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 5909990941247
934 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 5909990941407
935 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 5909990941568
936 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909991216580
937 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909991217631
938 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990883806
939 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990884032
940 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990884360
941 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990884520
942 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 5909991142513
943 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 5909991142643
944 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 5909991142674
945 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 5909991142728
946 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24 h 30 szt. 5909991067595
947 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
948 Sertralinum Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990636136
949 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991192341
950 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997225937
951 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
952 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
953 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 5909991201821
954 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 5909991139520
955 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 5902768001082
956 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991216306
957 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991063177
958 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990988204
959 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990988242
960 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990988198
961
962 Acidum alendronicum Aledronic Acid Genoptim, tabl., 70 mg 4 tabl. 5909990675302
963 Acidum zoledronicum Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5909991009250
964 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 4 fiol. (5 ml) 5909990975747
965 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Sandoz, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5909991027766
966 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 1 fiol.a 4,5 ml (stęż. 3) 5909991047061
967 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991067540
968 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067533
969 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990954254
970 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990955008
971 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997218090
972 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909997218113
973 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909990815623
974 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg 14 tabl. 5909990815883
975 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (but.) 5909991050443
976 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (but.) 5909991050467
977 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (but.) 5909991050665
978 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230740
979 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2,5 mg 20 tabl. 5909990861040
980 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990938926
981 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990938995
982 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 tabl. 5909997223537
983 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909997223551
984 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909997213538
985 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 84 tabl. 5909991136833
986 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 84 tabl. 5909991136840
987 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909997203836
988 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990934058
989 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990934171
990 Cefuroximum Cefuroximum 123ratio, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990785643
991 Cefuroximum Cefuroximum 123ratio, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990785674
992 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997213811
993 Cetrorelixum Cetrotide, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0,25 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. 5909990488926
994 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. 5909990952229
995 Clarithromycinum Lekoklar mite, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. 5909990952205
996 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 25 ml 5909997201375
997 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. 5909997223414
998 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739394
999 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 10 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739400
1000 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739455
1001 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 10 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739462
1002 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990912346
1003 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990912360
1004 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990912896
1005 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990912988
1006 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990913466
1007 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 szt. 5909990996681
1008 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909997077208
1009 Haloperidolum Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.a 1 ml 5909990077311
1010 Latanoprostum Latanoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 2,5 ml (but.) 5909990931873
1011 Latanoprostum Latanoprost STADA, krople do oczu, 50 µg/ml 2,5 ml (but.) 5909990853007
1012 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990998302
1013 Levothyroxinum natricum Letrox 125 mikrogramów, tabl., 0,125 mg 50 tabl. 5909991107307
1014 Levothyroxinum natricum Letrox 75 mikrogramów, tabl., 0,075 mg 50 tabl. 5909991107260
1015 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 10 tabl. 5909991023782
1016 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 20 tabl. 5909991023799
1017 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 30 tabl. 5909991023805
1018 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 60 tabl. 5909991023836
1019 Nebivololum Daneb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990750290
1020 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909997231129
1021 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909997228495
1022 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909997229157
1023 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 5909991069681
1024 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997211992
1025 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909997212296
1026 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078386
1027 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078454
1028 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990982981
1029 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990983162
1030 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990983179
1031 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990983308
1032 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990983322
1033 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990983506
1034 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990983544
1035 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 tabl. 5909997197821
1036 Tamsulosinum Urostad, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 tabl. 5909997226293
1037 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 tabl. 5901878600147
1038 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991079802
1039 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991080051
1040 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991080174
1041 Terbinafinum Terbinafine Aurobindo, tabl., 250 mg 14 szt. 5909990955244
1042 Terbinafinum Terbinafine Aurobindo, tabl., 250 mg 28 szt. 5909990955268
1043 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991055271
1044 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990735167
1045 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 tabl. 5909990936595
1046 Tramadolum + Paracetamolum Symtram, tabl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909991073138
1047 Valsartanum Valsartan Aurobindo, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990986057
1048 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909991088101
1049 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909991088118
1050 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 98 tabl. 5909990740239
1051 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 98 tabl. 5909990740260
1052 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 98 tabl. 5909990740291
1053 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 tabl. 5909991045500
1054 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 14 tabl. 5909991046750
1055 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 28 tabl. 5909991046767
1056 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909991067557
1057 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909991067564
1058 Acidum zoledronicum Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol. (100 ml) 5909991078577
1059 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m. 1 wkł. 5909990339754
1060 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m. 1 wkł. 5909990339761
1061 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg 1 amp.-strz. 5909997077482
1062 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 150 µg 1 amp.-strz. 5909997077499
1063 Ganirelixum Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0,25 mg 1 amp.-strz. 5909990880911
1064 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.a 1 ml 5909990812905
1065 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990812981
1066 Triptorelinum Gonapeptyl Daily, roztwór do wstrzykiwań, 0,1 mg/ml 7 amp.-strz.a 1 ml 5909990707553
1067 Folitropina alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m.(IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) 1 wstrzykiwacz 5909990007240
1068 Folitropina alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg) 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 5909990697304
1069 Folitropina alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m.(IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) 1 wstrzykiwacz 5909990007257
1070 Urofollitropinum Fostimon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.a 75 j.m. + 1 amp.a 1 ml 5909991083212
1071 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955503
1072 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909991203924
1073 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991230845
1074 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991231811
1075 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991225650
1076 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997217345
1077 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997219684
1078 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230542
1079 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5906414001020
1080 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5906414001037
1081 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 5907529463314
1082 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 5907626705690
1083 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 5907626705713
1084 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 5907626705836
1085 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 5907626705850
1086 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229634
1087 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 5902020241447
1088 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229733
1089 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991011383
1090 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991231125
1091 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991231149
1092 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991231194
1093 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991231217
1094 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997200118
1095 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997201559
1096 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990990368
1097 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5902023774119
1098 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990994540
1099 Dinatrii pamidronas Pamisol 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224395
1100 Dinatrii pamidronas Pamisol 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224371
1101 Dinatrii pamidronas Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 9 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224364
1102 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990800308
1103 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990800353
1104 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990880591
1105 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990898305
1106 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990926725
1107 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990926886
1108 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 10 szt. 5909991204853
1109 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 10 szt. 5909991204822
1110 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 10 szt. 5909991204839
1111 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 10 szt. 5909991204846
1112 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991222673
1113 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 7 szt. 5909991029951
1114 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991218140
1115 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 5909991213053
1116 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909990858255
1117 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990858262
1118 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990989379
1119 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990989805
1120 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 5909990935901
1121 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991226671
1122 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 5909990933181
1123 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 5909990939220
1124 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990662425
1125 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648719
1126 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 5907626703597
1127 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763481
1128 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763498
1129 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991225797
1130 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991230456
1131 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 5909990892105
1132 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5909990892143
1133 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5909990892174
1134 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 5909990892341
1135 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990920983
1136 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 5909991057480
1137 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991057497
1138 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991231668
1139 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 5909990839469
1140 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909990839643
1141 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909990839780
1142 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909990840038
1143 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 5909990840182
1144 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991231378
1145 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991139759
1146 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 5909990641192
1147 Quetiapinum Symquel XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909990925698
1148 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990082629
1149 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991048488
1150 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991048495
1151 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991060220
1152 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 5909991060268
1153 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991036768
1154 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991036867
1155 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991229801
1156 Tianeptinum Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990944590
1157 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990915446
1158 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909990830985
1159 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991225971
1160 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991225988
1161 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909990830008
1162 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 5909991095741
1163 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991095840
1164 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909991082192
1165 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990002306
1166 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042371
1167 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042364
1168 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707010
1169 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707119
1170 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 5909991080129
1171 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990706914
1172 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 5909990055715
1173 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109319
1174 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109210
1175 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990334971
1176 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990667116
1177 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991056247
1178 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991056773
1179 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 5909990451210
1180 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990237920
1181 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125516
1182 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125615
1183 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125417
1184 Tramadolum Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936137
1185 Tramadolum Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936236
1186 Tramadolum Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936335
1187 Tramadolum Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936038
1188 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642267
1189 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642311
1190 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990182510
1191 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt.. 5909990051052
1192 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt.. 5909990051076
1193 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt.. 5909990699957
1194 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt.. 5909990051137
1195 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 14 szt. 5909990068401
1196 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990068425
1197 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991099022
1198 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991098926
1199 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748
1200 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990193219
1201 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990500604
1202 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008734
1203 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008635
1204 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990072156
1205 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990623112
1206 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990693726
1207 Acidum alendronicum Alendronatum 123ratio, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990036653
1208 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990880836
1209 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0,25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296828
1210 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296927
1211 Alfuzosinum AlfuLEK 10, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990609246
1212 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619580
1213 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 0 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001323
1214 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml; B- 10000 TU/ml 0 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001316
1215 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 5909991103811
1216 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 5909991103835
1217 Cetirizinum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990851119
1218 Cetirizinum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990569441
1219 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990109418
1220 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024
1221 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990037933
1222 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990047956
1223 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990047895
1224 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212064
1225 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218530
1226 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212057
1227 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218523
1228 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990744817
1229 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990744916
1230 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990745012
1231 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990745111
1232 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990410729
1233 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990410736
1234 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762965
1235 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762996
1236 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990763009
1237 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991049010
1238 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991048914
1239 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909990043910
1240 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642625
1241 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642618
1242 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048977
1243 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048939
1244 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990799817
1245 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990799718
1246 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990649747
1247 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990646906
1248 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 5909990894819
1249 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 5909990894826
1250 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 5909990894833
1251 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990081912
1252 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115
1253 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728
1254 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043520
1255 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629
1256 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 5909990794379
1257 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517
1258 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319
1259 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571468
1260 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571499
1261 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl., 5+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573233
1262 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573226
1263 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990295111
1264 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990294916
1265 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990295012
1266 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 5909991054991
1267 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 5909991055066
1268 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990615438
1269 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990624515
1270 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991065515
1271 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990657476
1272 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990657483
1273 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055470
1274 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621040
1275 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621026
1276 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990221073
1277 Anastrozolum Ansyn, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635511
1278 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990067770
1279 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 szt. 5909990067787
1280 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 5909990617197
1281 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565993
1282 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991236687
1283 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565986
1284 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990787586
1285 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990787609
1286 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990787647
1287 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990646616
1288 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990938315
1289 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990770045
1290 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990770038
1291 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990969517
1292 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990969616
1293 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990969715
1294 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990909414
1295 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990048670
1296 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990941612
1297 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 5909990941629
1298 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990702886
1299 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 5909990661404
1300 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 5909990661435
1301 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990661442
1302 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653379
1303 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653355
1304 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653362
1305 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618279
1306 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618286
1307 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618293
1308 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990045006
1309 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5909990900794
1310 Quinaprilum AprilGen 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014439
1311 Quinaprilum AprilGen 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990014460
1312 Quinaprilum AprilGen 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014507
1313 Quinaprilum AprilGen 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990014354
1314 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 5909990977826
1315 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 5909990977925
1316 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991167011
1317 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990756711
1318 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991232832
1319 Aripiprazolum Aripriprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991221546
1320 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990047109
1321 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991060718
1322 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,25 mg 210 szt. 5909990731954
1323 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. 5909990731985
1324 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 1 mg 21 szt. 5909990732074
1325 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 2 mg 21 szt. 5909990732227
1326 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 5 mg 21 szt. 5909990732333
1327 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083816
1328 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 5909991084011
1329 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083915
1330 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909991084110
1331 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990963317
1332 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990963218
1333 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422685
1334 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422692
1335 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 5909991106638
1336 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430123
1337 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990430017
1338 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430024
1339 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 5909990370610
1340 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990011414
1341 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 5909990620777
1342 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990336647
1343 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990991815
1344 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5909990419173
1345 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990991914
1346 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990623464
1347 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991200787
1348 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990077847
1349 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990077939
1350 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078028
1351 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573400
1352 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573530
1353 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573547
1354 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 5909990744510
1355 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078141
1356 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078264
1357 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078356
1358 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570430
1359 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570409
1360 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570454
1361 Atropinum Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 5909990243112
1362 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990999019
1363 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 5909990322114
1364 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124618
1365 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124717
1366 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124816
1367 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909991090029
1368 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 5909990614288
1369 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 5909990614318
1370 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985
1371 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419319
1372 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419326
1373 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419333
1374 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120
1375 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235
1376 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521
1377 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 5909990411320
1378 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990411337
1379 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 5909990094813
1380 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 5909990419814
1381 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765423
1382 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765379
1383 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765393
1384 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090715
1385 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090814
1386 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090913
1387 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991091019
1388 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074099
1389 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074129
1390 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074051
1391 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337989
1392 Ramiprilum Axtil, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337958
1393 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337972
1394 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991230234
1395 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909990830138
1396 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991230333
1397 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909990829941
1398 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909990831081
1399 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991230395
1400 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660650
1401 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660636
1402 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660643
1403 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 5909990232819
1404 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 5909990232826
1405 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991054816
1406 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 125 mg 6 szt. 5909991034313
1407 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909991034412
1408 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991035518
1409 Azithromycinum Azithromycinum 123ratio, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990609925
1410 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909990635641
1411 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990635702
1412 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738
1413 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990573752
1414 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 5909990635320
1415 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 5909990635337
1416 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991087319
1417 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990869114
1418 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909991098421
1419 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991098520
1420 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990312610
1421 Tamsulosinum Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565894
1422 Metildigoxinum Bemecor, tabl., 0,1 mg 30 szt. 5909990174614
1423 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 5909990101917
1424 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990376414
1425 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751877
1426 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751594
1427 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990186518
1428 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 5909990186525
1429 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5 ml 60 ml (45 g) 5909990780211
1430 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 5909990780310
1431 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990780419
1432 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 5909990780518
1433 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 5909990059515
1434 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 10 ml 5909990806812
1435 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 5909990806911
1436 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 5909990059416
1437 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990880218
1438 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990880225
1439 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727
1440 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734
1441 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840
1442 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857
1443 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697
1444 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703
1445 Sotalolum Biosotal 40, tabl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990365715
1446 Sotalolum Biosotal 80, tabl., 80 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990365616
1447 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990372317
1448 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990412112
1449 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117529
1450 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117611
1451 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990117710
1452 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990117819
1453 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015114
1454 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015015
1455 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990029815
1456 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990029822
1457 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990719853
1458 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990720163
1459 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990719389
1460 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990720309
1461 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990173013
1462 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990211913
1463 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 5909991033224
1464 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 5909991033248
1465 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337354
1466 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337323
1467 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337286
1468 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335169
1469 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335176
1470 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137458
1471 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137465
1472 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137625
1473 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. 5909990351718
1474 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. 5909990351817
1475 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991106928
1476 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991107826
1477 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 ml 240 ml 5909990614608
1478 Calcitoninum Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 amp.po 1 ml 5909990808410
1479 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 5909990356713
1480 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990760244
1481 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907519
1482 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907311
1483 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907410
1484 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 5909990431410
1485 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 5909990431519
1486 Carvedilolum Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419654
1487 Carvedilolum Carvedigamma 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419609
1488 Carvedilolum Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419685
1489 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727148
1490 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727193
1491 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727100
1492 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338856
1493 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338931
1494 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338788
1495 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991017019
1496 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909991017118
1497 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016814
1498 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016913
1499 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990957279
1500 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990957194
1501 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 5909990937196
1502 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 5909990937103
1503 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 5909990781676
1504 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990678648
1505 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990678655
1506 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679
1507 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 5909990676514
1508 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 5909990676613
1509 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 5909990676620
1510 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 5909990676712
1511 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137411
1512 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137428
1513 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137510
1514 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137527
1515 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990775910
1516 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990775927
1517 Cefalexinum Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (1 blist.po 16 szt.) 5909990657216
1518 Valganciclovirum Ceglar, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991207229
1519 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990707614
1520 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 5909990980918
1521 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 5909990707515
1522 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009212
1523 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009229
1524 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009113
1525 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009120
1526 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991010614
1527 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991010621
1528 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991012519
1529 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991012526
1530 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211654
1531 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211845
1532 Cetirizinum Cetigran, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990044559
1533 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 5909990928149
1534 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g 20 g 5909990297610
1535 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203017
1536 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203116
1537 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990783489
1538 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990783571
1539 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990783533
1540 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066636
1541 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066667
1542 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066780
1543 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066803
1544 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990499113
1545 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990066414
1546 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990066216
1547 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990308514
1548 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964
1549 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990308712
1550 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012
1551 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 5909990210817
1552 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990891429
1553 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990891528
1554 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990048328
1555 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990048427
1556 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990774821
1557 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990774920
1558 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990775026
1559 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990458318
1560 Clindamycinum Clindamycin-MIP 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ ml 5 fiol.po 4 ml 5909991003043
1561 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438
1562 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 5909991001520
1563 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544
1564 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990067794
1565 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135615
1566 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135516
1567 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990141012
1568 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990625826
1569 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990774401
1570 Clopidogrelum Clopidogrel Teva, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990718245
1571 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990189212
1572 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990189229
1573 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126729
1574 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126828
1575 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711
1576 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990370214
1577 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990740857
1578 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990740864
1579 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909991062927
1580 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991024413
1581 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991024314
1582 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 5909990366514
1583 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990570546
1584 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655021
1585 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655038
1586 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990772452
1587 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990772506
1588 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990772292
1589 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128814
1590 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128418
1591 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706
1592 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720
1593 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990478767
1594 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478774
1595 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990689842
1596 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689859
1597 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 5909990244317
1598 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 5909990244416
1599 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 5909990023813
1600 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990023912
1601 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990641086
1602 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990746569
1603 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669400
1604 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669332
1605 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669387
1606 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669301
1607 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
1608 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
1609 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
1610 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633852
1611 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633791
1612 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061440
1613 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908615
1614 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061303
1615 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908714
1616 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 5909990170319
1617 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 5909990216505
1618 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990216567
1619 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 5909990216604
1620 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 5909990983315
1621 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990442423
1622 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740246
1623 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740277
1624 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073428
1625 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990674411
1626 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 5909991074012
1627 Natrii cromoglicas Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0,01 g/ml 50 poj.po 2 ml 5909990375318
1628 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990187713
1629 Fluticasonum Cutivate, krem, 0,5 mg/g 15 g 5909990365012
1630 Fluticasonum Cutivate, maść, 0,05 mg/g 15 g 5909990365111
1631 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304219
1632 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990613311
1633 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990613328
1634 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071210
1635 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435
1636 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071111
1637 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 5909990812714
1638 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990837816
1639 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990925339
1640 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5+2,5 mg 28 szt. 5909990973118
1641 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg 28 szt. 5909990973217
1642 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 5909990694327
1643 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 5909990694426
1644 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991229610
1645 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 5909990425693
1646 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 5909990425754
1647 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 5909990425709
1648 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 5909990425730
1649 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 5909990425747
1650 Natrii valproas Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml 5909990307418
1651 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990236312
1652 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990154814
1653 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 5909990236510
1654 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990747610
1655 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991120948
1656 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909991121051
1657 Clobetasolum Dermovate, krem, 0,5 mg/g 25 g 5909990004713
1658 Clobetasolum Dermovate, maść, 0,5 mg/g 25 g 5909990004812
1659 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 25 ml 5909990369911
1660 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909990369928
1661 Colecalciferolum (vit. D3) Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml 10 ml 5909990260218
1662 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne, roztwór, 150 µg/ml 10 ml 5909990227211
1663 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909990217045
1664 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 5909990217069
1665 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990359912
1666 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990222216
1667 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990222230
1668 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909990443017
1669 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566082
1670 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566105
1671 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566129
1672 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566143
1673 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990911127
1674 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957811
1675 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957828
1676 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957712
1677 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957729
1678 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 5909990753017
1679 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 5909990753024
1680 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044
1681 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990752010
1682 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 5909990413829
1683 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516
1684 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 100 µg 30 szt. 5909990012114
1685 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 250 µg 30 szt. 5909990221516
1686 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990037711
1687 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717613
1688 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716111
1689 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 5909990482917
1690 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 5909990483310
1691 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909990213214
1692 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929214
1693 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990929238
1694 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929115
1695 Triptorelinum Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990894413
1696 Triptorelinum Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990486915
1697 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990167111
1698 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990121625
1699 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990701803
1700 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990163519
1701 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990975815
1702 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5 mg/0,5 g 28 szt. 5909990447619
1703 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 5909990447718
1704 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990661411
1705 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724819
1706 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725113
1707 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724918
1708 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725014
1709 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873
1710 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781
1711 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991056018
1712 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991055912
1713 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990776900
1714 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990776870
1715 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657360
1716 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657353
1717 Dorzolamidum Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990695744
1718 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990037957
1719 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854318
1720 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854417
1721 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854516
1722 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484911
1723 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt.. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485017
1724 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485116
1725 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149611
1726 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149710
1727 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 5909990072316
1728 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 5901720140005
1729 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 5901720140012
1730 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990783816
1731 Amoxicillinum Duomox, tabl., 1000 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063413
1732 Amoxicillinum Duomox, tabl., 250 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215
1733 Amoxicillinum Duomox, tabl., 375 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314
1734 Amoxicillinum Duomox, tabl., 500 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314
1735 Amoxicillinum Duomox, tabl., 750 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413
1736 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990586172
1737 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990051113
1738 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 20 szt. 5909990051120
1739 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990050819
1740 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990050826
1741 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 5909990050918
1742 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml 5909990050925
1743 Cefadroxilum Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g 10 szt. 5909990764617
1744 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990765713
1745 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605
1746 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990765416
1747 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990765515
1748 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990765614
1749 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990494019
1750 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990493913
1751 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990715374
1752 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990715299
1753 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990715350
1754 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 4 szt. 5909990643004
1755 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 4 szt. 5909990643028
1756 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 5909990643035
1757 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 5909990643059
1758 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 600 µg 28 szt. 5909990643073
1759 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 800 µg 28 szt. 5909990643097
1760 Isosorbidi mononitras Effox 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909990368334
1761 Isosorbidi mononitras Effox 20, tabl., 20 mg 50 szt. 5909990368426
1762 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990368624
1763 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990452118
1764 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990082148
1765 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075751
1766 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 5909990634057
1767 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075768
1768 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 100 µg 100 szt. 5909990001712
1769 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 50 µg 100 szt. 5909990001613
1770 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 5909990007387
1771 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990015030
1772 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990015054
1773 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990020829
1774 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990020836
1775 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014934
1776 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014958
1777 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990170715
1778 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170616
1779 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 5909990405329
1780 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 5909990405428
1781 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990297016
1782 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 5909990430314
1783 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. 5909991192709
1784 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 5909991192730
1785 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 5909991192754
1786 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909991192761
1787 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017676
1788 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751
1789 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017652
1790 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017669
1791 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649594
1792 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649617
1793 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649556
1794 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649570
1795 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334766
1796 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334759
1797 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946624
1798 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990946426
1799 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946525
1800 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 5909990946716
1801 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990621057
1802 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990621064
1803 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 5909990211517
1804 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24h + 4,8 mg; 250 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816514
1805 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 µg/24h + 2,7 mg; 140 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816613
1806 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 5909990823215
1807 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 5909990330713
1808 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698141
1809 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698172
1810 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698257
1811 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698271
1812 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990806362
1813 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990806386
1814 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990806355
1815 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990061495
1816 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990061464
1817 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990061488
1818 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990061471
1819 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990710201
1820 Theophyllinum Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665419
1821 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450114
1822 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450213
1823 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051419
1824 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051426
1825 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719006
1826 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051518
1827 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051525
1828 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719037
1829 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051617
1830 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051624
1831 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051716
1832 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051815
1833 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051112
1834 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051129
1835 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051211
1836 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051228
1837 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051310
1838 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051327
1839 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990718986
1840 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990306916
1841 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990309313
1842 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 5909990036011
1843 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990035915
1844 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 13,3 mg/24h 30 sasz. 5909991032609
1845 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h 30 sasz. 5909990066704
1846 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h 30 sasz. 5909990066766
1847 Ezetimibum Ezetrol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990221066
1848 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014729
1849 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014736
1850 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014828
1851 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014835
1852 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 5909990570720
1853 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990721528
1854 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990721498
1855 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990721504
1856 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990691883
1857 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990691760
1858 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990691906
1859 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990413317
1860 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 5909990973316
1861 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314
1862 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611065
1863 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990000098
1864 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990000036
1865 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990000050
1866 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990000081
1867 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990347827
1868 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 5909990347728
1869 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990692781
1870 Finasteridum Finanorm, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990670130
1871 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990082391
1872 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991069315
1873 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991151218
1874 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055098
1875 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 5909991030315
1876 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991014216
1877 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 5909991014223
1878 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909991014117
1879 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990965977
1880 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990965854
1881 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt.. 5909990965861
1882 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990965878
1883 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 5909990965885
1884 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017973
1885 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990050895
1886 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 5909990933822
1887 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484621
1888 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484720
1889 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484522
1890 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484829
1891 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 5909990851416
1892 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 5909990851423
1893 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 5909990851515
1894 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 5909990851522
1895 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 5909990851317
1896 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956517
1897 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956616
1898 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990223343
1899 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990223350
1900 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990739233
1901 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 5909990739318
1902 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990127214
1903 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990662371
1904 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388
1905 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 5909990490615
1906 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990490516
1907 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990490523
1908 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991097219
1909 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990869732
1910 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990869756
1911 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990869770
1912 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990869688
1913 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990869695
1914 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 7 szt. 5909990356119
1915 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990356126
1916 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 1 szt. 5909991034115
1917 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990356010
1918 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990652273
1919 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990776955
1920 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770311
1921 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt.. (5 blist.po 20 szt.) 5909990139217
1922 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785858
1923 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785889
1924 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573585
1925 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990573592
1926 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990792924
1927 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990614400
1928 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087
1929 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg 20 szt. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015
1930 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114
1931 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078974
1932 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078981
1933 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078943
1934 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078950
1935 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990079001
1936 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990079025
1937 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909990054152
1938 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990958818
1939 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990949519
1940 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990949618
1941 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 5909990949717
1942 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776412
1943 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776511
1944 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990949410
1945 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990075621
1946 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990716821
1947 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990075720
1948 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990716920
1949 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990075829
1950 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990836932
1951 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990837038
1952 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990837137
1953 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990773626
1954 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010
1955 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990818013
1956 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990059522
1957 Furaginum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990357215
1958 Furaginum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990988235
1959 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990223794
1960 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 5909990135028
1961 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990714322
1962 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339495
1963 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339709
1964 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339600
1965 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338542
1966 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338658
1967 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 5909990058839
1968 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 5909990058846
1969 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990058822
1970 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990574315
1971 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990420537
1972 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do sporządzania roztworu, 15 sasz.po 4,15 g 5909990012312
1973 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990853014
1974 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853113
1975 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853311
1976 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853519
1977 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852314
1978 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852413
1979 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852017
1980 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852116
1981 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990095711
1982 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990095728
1983 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990092413
1984 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097615
1985 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097516
1986 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097417
1987 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097318
1988 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990647224
1989 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 5909990647231
1990 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430543
1991 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430567
1992 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337453
1993 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337521
1994 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338078
1995 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338146
1996 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338207
1997 Glimepiridum Glipid, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420179
1998 Glimepiridum Glipid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420186
1999 Glimepiridum Glipid, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420193
2000 Glimepiridum Glipid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420209
2001 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990791712
2002 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 5909990693313
2003 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285518
2004 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285419
2005 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990335541
2006 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990717248
2007 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990789276
2008 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990789290
2009 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990624751
2010 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990213429
2011 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990727667
2012 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 5909990492114
2013 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990109814
2014 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 5909990281312
2015 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412
2016 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 5909990969319
2017 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 5909990104017
2018 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990722617
2019 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991049515
2020 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991052218
2021 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 5909990420612
2022 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 5909990420629
2023 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 5909990422654
2024 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840014
2025 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840113
2026 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840229
2027 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 5909990066018
2028 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 5909990066117
2029 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990083619
2030 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455010
2031 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455614
2032 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990692422
2033 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246014
2034 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246717
2035 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990247011
2036 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 5909990950317
2037 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 5909990944927
2038 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017997
2039 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909997205762
2040 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048489
2041 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048496
2042 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048502
2043 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048540
2044 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048465
2045 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048472
2046 Terazosinum Hytrin, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990768011
2047 Terazosinum Hytrin, tabl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767816
2048 Terazosinum Hytrin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767915
2049 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990970513
2050 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990433612
2051 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990830732
2052 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990132928
2053 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 szt. 5909990044986
2054 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 5909991029333
2055 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990694846
2056 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990694853
2057 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909990277810
2058 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665907
2059 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 5909990863013
2060 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990223121
2061 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+2,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991070915
2062 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071011
2063 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 2+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071110
2064 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 5909991050290
2065 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 5909991050344
2066 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 5909990699735
2067 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 5909990699889
2068 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 5909990699643
2069 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348923
2070 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915019
2071 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915613
2072 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990914715
2073 Clonidinum Iporel, tabl., 75 µg 50 szt. 5909990282814
2074 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990085033
2075 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990082643
2076 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990012688
2077 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 5909990015412
2078 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990617463
2079 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 5909991047818
2080 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990257515
2081 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990257539
2082 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 5909990269310
2083 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990022571
2084 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491315
2085 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491414
2086 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990962945
2087 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990962839
2088 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990772193
2089 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990772162
2090 Cefalexinum Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411
2091 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213
2092 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312
2093 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722365
2094 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722426
2095 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990722198
2096 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 5909990006755
2097 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990901319
2098 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990901326
2099 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990901111
2100 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990901128
2101 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990901210
2102 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990901227
2103 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990006649
2104 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990006670
2105 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055562
2106 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055593
2107 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055531
2108 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055630
2109 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058778
2110 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058785
2111 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058754
2112 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058761
2113 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058808
2114 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990779062
2115 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg 10 szt. 5909991045418
2116 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990064694
2117 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990046485
2118 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.po 2 ml 5909990659524
2119 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430857
2120 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430888
2121 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990430840
2122 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620647
2123 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620654
2124 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620661
2125 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620678
2126 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990081165
2127 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532
2128 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990045549
2129 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934
2130 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965
2131 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030
2132 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061
2133 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 5909990331710
2134 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990331727
2135 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990780624
2136 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990780631
2137 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990331819
2138 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990331826
2139 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990719419
2140 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991030223
2141 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991030117
2142 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 5909990745814
2143 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 5909990067510
2144 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 600 mg/4 ml 5 fiol.po 4 ml 5909990405817
2145 Estradiolum + Levonorgestrelum Klimonorm, tabl. drażowane, 2+0,15 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990059713
2146 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 5909990329717
2147 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139521
2148 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139422
2149 Terazosinum Kornam, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484119
2150 Terazosinum Kornam, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484317
2151 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 5909990042579
2152 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219901
2153 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219963
2154 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991220020
2155 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991219758
2156 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990074143
2157 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990074235
2158 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990074068
2159 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990074280
2160 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990688234
2161 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 5909990688272
2162 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990688296
2163 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990688241
2164 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990688265
2165 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650521
2166 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650620
2167 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990625697
2168 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. 5909990673728
2169 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990673803
2170 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990673766
2171 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991108212
2172 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991061111
2173 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346318
2174 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990346325
2175 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990354818
2176 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346219
2177 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006617
2178 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006419
2179 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006518
2180 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990869817
2181 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990727018
2182 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990727025
2183 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727032
2184 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 5907695215205
2185 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 5907695215212
2186 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 5907695215229
2187 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078530
2188 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078707
2189 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078790
2190 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5906414000948
2191 Latanoprostum Latanoprost Arrow, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990713158
2192 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215
2193 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157716
2194 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157822
2195 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990869725
2196 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990168910
2197 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 5909990820610
2198 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990374014
2199 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol.po 50 ml 5909991117566
2200 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158
2201 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990092819
2202 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 5909990376612
2203 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990687947
2204 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 5909990492817
2205 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903917
2206 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990431342
2207 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990842315
2208 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013417
2209 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991235826
2210 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013516
2211 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909991235819
2212 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013318
2213 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939817
2214 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939916
2215 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939718
2216 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 5909990708352
2217 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 5909990708369
2218 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 30 szt. 5909991167714
2219 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990682447
2220 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990682461
2221 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990682409
2222 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990148714
2223 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990038220
2224 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990670253
2225 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990670260
2226 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990795420
2227 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990909049
2228 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 5909990839018
2229 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990337392
2230 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645565
2231 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659
2232 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914
2233 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991055110
2234 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990639885
2235 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621439
2236 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991100926
2237 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118915
2238 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990119011
2239 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118816
2240 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990756629
2241 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990573905
2242 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611980
2243 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 zest. 5909990418015
2244 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. 5909990686117
2245 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990008469
2246 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990812615
2247 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 5909990260614
2248 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 5909990267422
2249 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 5909991076207
2250 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 5909990569380
2251 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733
2252 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009350
2253 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009367
2254 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009282
2255 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009299
2256 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990095018
2257 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 5909990748723
2258 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 5909990095117
2259 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 5909990094912
2260 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 5909990748624
2261 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990377510
2262 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 5909990095216
2263 Diclofenacum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 5909990033614
2264 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043330
2265 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043163
2266 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043279
2267 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043385
2268 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043224
2269 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652198
2270 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652204
2271 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652181
2272 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 5909990652235
2273 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 5909990652242
2274 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 5909990652259
2275 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 5909990652266
2276 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990683215
2277 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990683123
2278 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990437627
2279 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909991054519
2280 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990186112
2281 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 5909991014421
2282 Metforminum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990654598
2283 Metforminum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991032913
2284 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990053056
2285 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990126316
2286 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 5909990450718
2287 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 5909990652112
2288 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990705894
2289 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990705474
2290 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990705726
2291 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990462018
2292 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990928019
2293 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 5909990718917
2294 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 5909990719013
2295 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 5909990792016
2296 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990495115
2297 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034529
2298 Metoprololum Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034420
2299 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt.. 5909990316618
2300 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990316519
2301 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909991124311
2302 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990796618
2303 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 5909990796625
2304 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990883813
2305 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909990883820
2306 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990764242
2307 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 5909990883929
2308 Telmisartanum Micardis, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990440726
2309 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 szt. 5909990440818
2310 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990440825
2311 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991020026
2312 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 14 szt. 5909990653010
2313 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990653027
2314 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990060016
2315 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990060023
2316 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926213
2317 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926312
2318 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668144
2319 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668120
2320 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668137
2321 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 5909990163212
2322 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 5909990414819
2323 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 5909990068548
2324 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 5909990068494
2325 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990238323
2326 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990347124
2327 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348121
2328 Primidonum Mizodin, tabl., 250 mg 60 szt. 5909990274413
2329 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990966813
2330 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990953714
2331 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990662685
2332 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990662647
2333 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990671243
2334 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990669011
2335 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990669028
2336 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010516
2337 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011727
2338 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010622
2339 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010714
2340 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011529
2341 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990404919
2342 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990405015
2343 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990464418
2344 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990464425
2345 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476237
2346 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476534
2347 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476633
2348 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476336
2349 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476435
2350 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211
2351 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990419036
2352 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990419050
2353 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990718375
2354 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990718405
2355 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 5909990129812
2356 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990642533
2357 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990980611
2358 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909991118914
2359 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990980512
2360 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990638185
2361 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990638208
2362 Acidum mycophenolicum Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219797
2363 Acidum mycophenolicum Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219209
2364 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 5909990030927
2365 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990962419
2366 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990962426
2367 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317
2368 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990487714
2369 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 5909990241910
2370 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175314
2371 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175215
2372 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 5909991040529
2373 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 5909991040536
2374 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 5909990644179
2375 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 5909990914319
2376 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 5909990914418
2377 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990466726
2378 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990466818
2379 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 5909990697021
2380 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 5909990696925
2381 Pegfilgrastimum Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml (z zab.igły) 5909990007523
2382 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/ml 5 fiol.po 1 ml 5909990312214
2383 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830510
2384 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830619
2385 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651535
2386 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651566
2387 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651603
2388 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769216
2389 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769315
2390 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769414
2391 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017422
2392 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017521
2393 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244515
2394 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244614
2395 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 5909991040338
2396 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990700646
2397 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990700684
2398 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990700707
2399 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990700738
2400 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990700752
2401 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990700790
2402 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990700844
2403 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg 28 szt. 5909990700660
2404 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 28 szt. 5909990700691
2405 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 56 szt. 5909990700721
2406 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 28 szt. 5909990700745
2407 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 56 szt. 5909990700769
2408 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 28 szt. 5909990700806
2409 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 56 szt. 5909990700851
2410 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694778
2411 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694785
2412 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694754
2413 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694761
2414 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 5909990156825
2415 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/ml 11 g (200 daw.) 5909991223649
2416 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990904747
2417 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904778
2418 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904808
2419 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640
2420 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732
2421 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571086
2422 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571338
2423 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570812
2424 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 5909991108830
2425 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 5909990085323
2426 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990707782
2427 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055029
2428 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075003
2429 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075089
2430 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990127412
2431 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990993116
2432 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990993017
2433 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991102838
2434 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990726844
2435 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990726776
2436 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 0 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 5909990001118
2437 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990879915
2438 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 5909990614981
2439 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990451814
2440 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990046171
2441 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990046188
2442 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 5909990761517
2443 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 5909990761616
2444 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990073610
2445 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 5909990073719
2446 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990697649
2447 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990697526
2448 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218
2449 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126
2450 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990974122
2451 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990161119
2452 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990457113
2453 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990457120
2454 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990781805
2455 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781782
2456 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367
2457 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991066000
2458 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 5909991144265
2459 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343
2460 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991065942
2461 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991144258
2462 Tamsulosinum Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716418
2463 Tamsulosinum Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990219070
2464 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586196
2465 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 5909990777044
2466 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 5909990777150
2467 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990086818
2468 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770182
2469 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513
2470 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634354
2471 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634378
2472 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634392
2473 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634231
2474 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634255
2475 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634279
2476 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634293
2477 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634316
2478 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634330
2479 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715169
2480 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715084
2481 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715145
2482 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990690138
2483 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205
2484 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230
2485 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359
2486 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990004317
2487 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990004331
2488 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 5909990293322
2489 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990293124
2490 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 5909990293223
2491 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909990070916
2492 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909990071012
2493 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 5909990363216
2494 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991081713
2495 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991087418
2496 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909991087425
2497 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991032517
2498 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445219
2499 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445318
2500 Methoxsalenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244713
2501 Oxybutyninum Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991035983
2502 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990112616
2503 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416318
2504 Diltiazemum Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 240 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416417
2505 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990121120
2506 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643943
2507 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644001
2508 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644025
2509 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643905
2510 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644049
2511 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170517
2512 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 5909990170418
2513 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990133215
2514 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990133314
2515 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990587841
2516 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 20 ml 5909990587872
2517 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 30 ml 5909990587902
2518 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 5909990661671
2519 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661688
2520 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661695
2521 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726936
2522 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726929
2523 Dinatrii pamidronas Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml 1 amp.po 6 ml 5909991012687
2524 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990698981
2525 Pantoprazolum Pantogen 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990780587
2526 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652334
2527 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652372
2528 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990425877
2529 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990425884
2530 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010189
2531 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010202
2532 Glimepiridum Pemidal, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570577
2533 Glimepiridum Pemidal, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570591
2534 Glimepiridum Pemidal, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570614
2535 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990077267
2536 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990077274
2537 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990656813
2538 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990656820
2539 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990662111
2540 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 5909990818815
2541 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990858514
2542 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990858415
2543 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990199518
2544 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990202614
2545 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990244911
2546 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990093519
2547 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820122
2548 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820320
2549 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820528
2550 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820313
2551 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820115
2552 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820511
2553 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990237524
2554 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990788590
2555 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990788651
2556 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990788583
2557 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990788675
2558 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991218690
2559 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991218423
2560 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756
2561 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212170
2562 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212248
2563 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990762729
2564 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 5909990344918
2565 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 5909990344819
2566 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 5909990034123
2567 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022921
2568 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023027
2569 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023126
2570 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023324
2571 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022525
2572 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022822
2573 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731
2574 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667
2575 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694655
2576 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694631
2577 Tramadolum Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990968916
2578 Tramadolum Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990968817
2579 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967612
2580 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967629
2581 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967636
2582 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967711
2583 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967728
2584 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967735
2585 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967810
2586 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967827
2587 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967834
2588 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990968718
2589 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 5909990641253
2590 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 5909990641260
2591 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 5909990641215
2592 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 5909990641222
2593 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990772919
2594 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 szt. (1 poj.po 7 szt.) 5909990772926
2595 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990772933
2596 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727520
2597 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727490
2598 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727506
2599 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909990713530
2600 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990569311
2601 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990662494
2602 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721894
2603 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721641
2604 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724352
2605 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724345
2606 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990336081
2607 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990337774
2608 Telmisartanum Pritor, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990463428
2609 Telmisartanum Pritor, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990463527
2610 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991068325
2611 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991068424
2612 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990644834
2613 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990340439
2614 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909990340477
2615 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990098514
2616 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990790418
2617 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990760718
2618 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990635450
2619 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991148713
2620 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447213
2621 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447312
2622 Estradiolum Progynova-21, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304110
2623 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990846320
2624 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112111
2625 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112210
2626 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990362110
2627 Tamsulosinum Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573257
2628 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990155514
2629 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990236411
2630 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033514
2631 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033613
2632 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990677313
2633 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 5909990677412
2634 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445615
2635 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445714
2636 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445813
2637 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991233099
2638 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109424
2639 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator 5909991109431
2640 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813
2641 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975310
2642 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975419
2643 Pyrantelum Pyrantelum Medana, zawiesina doustna, 250 mg/5 ml 15 ml 5909990276417
2644 Pyrantelum Pyrantelum Polpharma, tabl., 250 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990206414
2645 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 5909990263516
2646 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718009
2647 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990717903
2648 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717705
2649 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718108
2650 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991070540
2651 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991070441
2652 Ramiprilum Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017461
2653 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017447
2654 Ramiprilum Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017454
2655 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. 5909991200152
2656 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg 30 szt. 5909991200183
2657 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991042073
2658 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047987
2659 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047949
2660 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047963
2661 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990206728
2662 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100
2663 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179
2664 Tamsulosinum Ranlosin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990048007
2665 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990640287
2666 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133122
2667 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133023
2668 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991132927
2669 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075157
2670 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075164
2671 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075171
2672 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075188
2673 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645
2674 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt.. 5909990985210
2675 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990984268
2676 Losartanum Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990085644
2677 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990424801
2678 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990424849
2679 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990675593
2680 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 5909990264018
2681 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518
2682 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617
2683 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013685
2684 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013890
2685 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013586
2686 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013968
2687 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644728
2688 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644612
2689 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644636
2690 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991006310
2691 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335183
2692 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335190
2693 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 5909990086115
2694 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 5909990086214
2695 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 5909990085019
2696 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 5909990084913
2697 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990873319
2698 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990082599
2699 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044481
2700 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044344
2701 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044252
2702 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044146
2703 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336524
2704 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336548
2705 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336487
2706 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336500
2707 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336555
2708 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336579
2709 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336586
2710 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336609
2711 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058227
2712 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058128
2713 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058029
2714 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990423828
2715 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670413
2716 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670512
2717 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670611
2718 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670710
2719 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 5909990847914
2720 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 5909990848010
2721 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 50 mg 10 szt. 5909990847815
2722 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990098613
2723 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990692118
2724 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746705
2725 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990643929
2726 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990785919
2727 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990085910
2728 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 5909990721399
2729 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990721405
2730 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567683
2731 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567737
2732 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567935
2733 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568031
2734 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 5909990832712
2735 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990312818
2736 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (1 poj.po 10 szt.) 5909990864416
2737 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990864423
2738 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990317516
2739 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990088829
2740 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990422227
2741 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990400119
2742 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 5909990970117
2743 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 5909990406111
2744 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990336814
2745 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990336616
2746 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990336715
2747 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 5909990336913
2748 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459711
2749 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459612
2750 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042913
2751 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042715
2752 Losartanum Sarve 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990045594
2753 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909990109920
2754 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990110018
2755 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990039692
2756 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990039708
2757 Selegilinum Segan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990746026
2758 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990404315
2759 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 12 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089313
2760 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089412
2761 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991089214
2762 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907014
2763 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907113
2764 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990906918
2765 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832422
2766 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832521
2767 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832620
2768 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990437825
2769 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 5909990623099
2770 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374410
2771 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374427
2772 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374311
2773 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374328
2774 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990046621
2775 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990046690
2776 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990663163
2777 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990663040
2778 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571963
2779 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571925
2780 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990994717
2781 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336425
2782 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860210
2783 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860319
2784 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860418
2785 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019723
2786 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019822
2787 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019945
2788 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940110
2789 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940219
2790 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940318
2791 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941025
2792 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941124
2793 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941223
2794 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336623
2795 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336630
2796 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146016
2797 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146115
2798 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146214
2799 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743650
2800 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743667
2801 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623273
2802 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623297
2803 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623334
2804 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990436316
2805 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990436415
2806 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927616
2807 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927715
2808 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838
2809 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990421879
2810 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990953530
2811 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 5909990020416
2812 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990220984
2813 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990220991
2814 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990221004
2815 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990221028
2816 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457212
2817 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990457229
2818 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457311
2819 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671410
2820 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990841011
2821 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909990840915
2822 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094614
2823 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094515
2824 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309115
2825 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl., 40 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991014711
2826 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309016
2827 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073603
2828 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073597
2829 Risperidonum Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567836
2830 Risperidonum Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567881
2831 Risperidonum Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567980
2832 Risperidonum Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568147
2833 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990985111
2834 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler) 5909990985128
2835 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 5909990673124
2836 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990110216
2837 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 5909990110223
2838 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 5909990072514
2839 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990994816
2840 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568550
2841 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568574
2842 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568628
2843 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568642
2844 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568666
2845 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568680
2846 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568703
2847 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568727
2848 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 5909990283316
2849 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909990283323
2850 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990283217
2851 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159314
2852 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159512
2853 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 12 szt. (1 blist.po 12 szt.) 5909990159413
2854 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990159437
2855 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742219
2856 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990742226
2857 Azithromycinum Sumamed, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742110
2858 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 5909990742318
2859 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990846214
2860 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990742417
2861 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 5909990742424
2862 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990183036
2863 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990734993
2864 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990074105
2865 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873029
2866 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873241
2867 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990872886
2868 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662203
2869 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662104
2870 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570348
2871 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570355
2872 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570362
2873 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573196
2874 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570379
2875 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685554
2876 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685561
2877 Tamsulosinum Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990044382
2878 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939
2879 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762
2880 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892
2881 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074754
2882 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074662
2883 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074792
2884 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990037773
2885 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990086788
2886 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990295715
2887 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990704866
2888 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990704750
2889 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg 6 szt. 5909990169214
2890 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 5909990444717
2891 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 5909990444816
2892 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990898114
2893 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991023416
2894 Budesonidum Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 200 daw. 5909990849611
2895 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990331017
2896 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990775316
2897 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565948
2898 Tamsulosinum Tamsugen 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990570690
2899 Tamsulosinum TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570386
2900 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069919
2901 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991070014
2902 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069810
2903 Tamsulosinum Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430895
2904 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990111213
2905 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 5909990793587
2906 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 5909990793594
2907 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 5909990793600
2908 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990430611
2909 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990430628
2910 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715
2911 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990120215
2912 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990120116
2913 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917
2914 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924
2915 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 30 szt. 5909991085209
2916 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 60 szt. 5909991085247
2917 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 30 szt. 5909991085339
2918 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 60 szt. 5909991085353
2919 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 30 szt. 5909991085469
2920 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 60 szt. 5909991085483
2921 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963119
2922 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990421824
2923 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963010
2924 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704132
2925 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704262
2926 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065
2927 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877
2928 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990224845
2929 Terbinafinum Terbisil, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990950515
2930 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990715206
2931 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055678
2932 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990738212
2933 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739387
2934 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739448
2935 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990868414
2936 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990261215
2937 Theophyllinum Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990803910
2938 Theophyllinum Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990149926
2939 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 5909990373819
2940 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 5909990206025
2941 Latanoprostum + Timololum Timprost, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991004897
2942 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990183418
2943 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 5909990193912
2944 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990768981
2945 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909990769025
2946 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759019
2947 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759118
2948 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758814
2949 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758913
2950 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671496
2951 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671502
2952 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671472
2953 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671489
2954 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 szt. 5909990242610
2955 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 szt. 5909990242511
2956 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034932
2957 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680849
2958 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034994
2959 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680863
2960 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338290
2961 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338368
2962 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338436
2963 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990338443
2964 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053179
2965 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053230
2966 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053278