Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r., poz. 51).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1
2 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990001125
3 Alergeny pyłków roślin Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990000722
4 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 5909990713608
5 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124
6 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431021
7 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431076
8 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907
9 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 1 fiol.a 3ml 5909990456116
10 Gliclazidum Glazide, tabl. , 80 mg 60 tabl. 5909991036218
11 Insulinum lisprum Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657742
12 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657766
13 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657780
14 Letrozolum Mionic, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990708772
15 Lisinoprilum Diroton, tabl. , 10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990466511
16 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670604
17 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670666
18 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990640249
19 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139
20 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634873
21 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) 5909990634903
22 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990206735
23 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759
24 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990695669
25 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990695690
26 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990695775
27 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990696932
28 Torasemidum TRIFAS 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324
29 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990696857
30 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990698004
31 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990698356
32 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 2, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990224586
33 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 1, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990335046
34 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 590999065943
35 Losartanum kalicum Losargamma, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. Powl. 5909990858293
36 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 10mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073443
37 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 20mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073450
38 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 40mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073467
39 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063
40 Candesartanum Atacand, tabl., 16mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116
41 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 tabl. 5909991001537
42 Lamotriginum Trogine, tabl. 100mg 30 tabl. 5909990079438
43 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. 5909990779840
44 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492
45 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 25mg 30 tabl. 5909990896677
46 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 50mg 30 tabl. 5909990896691
47 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766673
48 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766680
49 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487
50 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10mg 28 tabl. 5909990801442
51 Olanzapinum Olazax, tabl., 20mg 28 tabl. 5909990925179
52 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10mg 28 tabl. 5909990638482
53 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990638444
54 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990767045
55 Ramiprilum Mitrip, tabl., 10mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397
56 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763542
57 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763559
58 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 56 kaps. 5909990795383
59 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 56 kaps. 5909990795574
60 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 56 kaps. 5909990795604
61 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 1,5mg 28 kaps. twardych 5909990795307
62 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 28 kaps. twardych 5909990795376
63 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 28 kaps. twardych 5909990795567
64 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 28 kaps. twardych 5909990795598
65 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 98 tabl. 5909990794133
66 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990794102
67 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40mg 98 tabl. 5909990794096
68 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10mg 98 tabl. 5909990793860
69 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909997200576
70 Azithromycinum Bactrazol, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml 20 ml 5909990073559
71 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 kaps. 5909997069852
72 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181
73 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775
74 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990809790
75 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339
76 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555
77 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793
78 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601
79 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990796649
80 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871
81 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895
82 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949
83 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 160mg 28 tabl. 5909990917365
84 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25mg 28 tabl. 5909990917082
85 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990917266
86 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 250mg 50 tabl. 5909990945139
87 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 500mg 50 tabl. 5909990945221
88 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 750mg 50 tabl. 5909990945306
89 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 1000mg 50 tabl. 5909990945405
90 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750mg 100 szt 5909990935208
91 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500mg 100 szt 5909990935178
92 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250mg 100 szt 5909990935147
93 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000mg 100 szt 5909990935246
94 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20mg 90 kaps. 5909997070348
95 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990957071
96 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990937080
97 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990937172
98 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990937264
99 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 8 mg 56 tabl. 5909990772179
100 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 16 mg 56 tabl. 5909990772209
101 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 32 mg 28 tabl. 5909990772230
102 Irbesartanum Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg 28 szt. 5909990914050
103 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 5909990796359
104 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 40 mg 28 tabl. 5909990796533
105 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990936670
106 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990936700
107 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909997077628
108 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909997077697
109 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990870561
110 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990870905
111 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. 5909990912032
112 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. 5909990912070
113 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 3 poj. z kroplomierzem zawierające 2,5 ml roztw. 5909990969760
114 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 1 poj. z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztw. 5909990969753
115 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl.powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990904365
116 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 5909990818365
117 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg 30 szt. 5909990952106
118 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg 30 szt. 5909990952373
119 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990989058
120 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997222974
121 Nebivololum Emzok, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990743872
122 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 1 but.a 9,5 ml 5909990001132
123 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715
124 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739
125 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882113
126 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909991079314
127 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882014
128 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990798964
129 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990799053
130 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458
131 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990961474
132 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990961573
133 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 5909990908189
134 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 5909990908158
135 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 5909990908264
136 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 5909990908233
137 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 5909990936502
138 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 5909990936557
139 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991041298
140 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991197049
141 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991197056
142 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991197063
143 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991197070
144 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 tabl. 5909997231563
145 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990813551
146 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990813483
147 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990974641
148 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991192600
149 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909990744848
150 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909990633869
151 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909990633807
152 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 5909990740253
153 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 5909990740284
154 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909990740192
155 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909990740208
156 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 5909990713974
157 Bimatoprostum Glabrilux, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991087869
158 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909991004002
159 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 5909991004026
160 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909997204659
161 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 5902020241133
162 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 5902020241140
163 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990810796
164 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990933198
165 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909990644186
166 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 5909990854462
167 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 5909990854479
168 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990711161
169 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909990711277
170 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990711444
171 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990710454
172 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990781874
173 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 5909990071029
174 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 5909990363223
175 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991186371
176 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991186418
177 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772368
178 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5902023772375
179 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 5909990914838
180 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 5909990867653
181 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 5909991184827
182 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 5909991184865
183 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 5909991184902
184 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 5909991184742
185 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 5909991184940
186 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 5909990928156
187 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078232
188 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078263
189 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909997012759
190 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 5909990045419
191 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 5909990045211
192 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 5909990045310
193 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991107871
194 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 kaps. 5909991135096
195 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 tabl. 5909997223681
196 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990810178
197 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990810185
198 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909997217963
199 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5901878600123
200 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990752690
201 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990752720
202 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997231501
203 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 5909991012960
204 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990623471
205 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909991013806
206 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990900459
207 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 5909990073573
208 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990866106
209 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005733
210 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909991190699
211 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990865130
212 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 5909991139582
213 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990762194
214 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990273232
215 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990286232
216 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 5909991022549
217 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 5909991022556
218 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034870
219 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034887
220 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034894
221 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034900
222 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034924
223 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034931
224 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 5909990938001
225 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 5909990938025
226 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 5909991200237
227 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 5909990799398
228 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 6 mg 28 tabl. 5909991105549
229 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 4 mg 28 tabl. 5909991105563
230 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019709
231 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990946587
232 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060606630
233 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991120962
234 Montelukastum Montelukast Aurobindo, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991088255
235 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990914630
236 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990914647
237 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990914654
238 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990914661
239 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909991046941
240 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909997225579
241 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991033453
242 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 5909991033422
243 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990984954
244 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990924608
245 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990924646
246 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990924653
247 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 5909991093280
248 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991093303
249 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991093334
250 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990990085
251 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990990092
252 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990990108
253 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 5909991033781
254 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 5909991033798
255 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 5909991033804
256 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991000103
257 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991000141
258 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991000158
259 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991000165
260 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 5909990895403
261 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 5909990895687
262 Salbutamolum Aspulmo, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 5909990848065
263 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990919888
264 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990919987
265 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990997152
266 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 5909991008642
267 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991008666
268 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991008680
269 Travoprostum Bondulc, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991144241
270 Travoprostum Lytrescio, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 5909991188559
271 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991202286
272 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 5909991202330
273 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 5909991197728
274 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991197735
275 Amlodipinum Agen 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909997232904
276 Amlodipinum Agen 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997232928
277 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067991
278 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 90 tabl. 5909991068035
279 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991068097
280 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 90 tabl. 5909991068141
281 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991205225
282 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 5909991205256
283 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 5909991205324
284 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 5909991205355
285 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 5909990885299
286 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5907695215137
287 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5907695215144
288 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5907695215151
289 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990745340
290 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990745579
291 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990745807
292 Azithromycinum azitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5902023772399
293 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5902023772306
294 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991199913
295 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909997076140
296 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991066529
297 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991066420
298 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990739707
299 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909991190552
300 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 5909991036546
301 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991029388
302 Dorzolamidum Dolopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990653331
303 Dorzolamidum + Timololum Dolopt Plus, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746545
304 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 5909991013820
305 Finasteridum Finpros, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991025595
306 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997219868
307 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 5909990017874
308 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 5909990017881
309 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 5909990780181
310 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511
311 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 5909990859610
312 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 5909990859672
313 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 5909990859719
314 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 5909991074258
315 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 5909991074296
316 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990706280
317 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990706297
318 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990995479
319 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019693
320 Latanoprostum Polprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990873005
321 Latanoprostum + Timololum Latanoprost + Timolol STADA, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990872824
322 Latanoprostum + Timololum Polprost Plus, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990872879
323 Latanoprostum + Timololum Timlatan, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990919505
324 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990834464
325 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909997213224
326 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990670185
327 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990896738
328 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990896745
329 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335350
330 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335374
331 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 5909990069279
332 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 5909990069293
333 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 5909990069347
334 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 5909990069361
335 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 5909990069736
336 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 5909990069750
337 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 5909990069873
338 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 5909990069897
339 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 5909990069989
340 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 5909990070046
341 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990668779
342 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5902023772696
343 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 5909990845521
344 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 5909990845552
345 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 5909990943944
346 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 5909990944125
347 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 5909990070923
348 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 5909991103231
349 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991205591
350 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991205676
351 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991205737
352 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5901384806057
353 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990938544
354 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990938704
355 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990938766
356 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772139
357 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990919659
358 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5907553016012
359 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5907553016029
360 Tamsulosinum Tanyz Eras, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 5909990847822
361 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909990974887
362 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909990974993
363 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990941841
364 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990941926
365 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 tabl. 5902023773020
366 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902023773037
367 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 5909991103163
368 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909991069711
369 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991200732
370 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991209483
371 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990887279
372 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990887286
373 Brinzolamidum Brinzolamide Sandoz, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991189648
374 Cefuroximum Tacefur, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990988891
375 Cefuroximum Tacefur, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990988921
376 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 5909991039486
377 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 5909991039509
378 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991095109
379 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246
380 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 5908289660289
381 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 5909991201173
382 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 5909991212339
383 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 5909991074593
384 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 5909991074647
385 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 5909991074685
386 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 5909991074739
387 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 5909991074777
388 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 5909991074821
389 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102500
390 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102531
391 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102548
392 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102555
393 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220177
394 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220184
395 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220191
396 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 5909990337446
397 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909991183882
398 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991183899
399 Itraconazolum Itrokast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991140533
400 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909991134907
401 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 5909991134938
402 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 5909991134969
403 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909997233451
404 Meloxicam Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 5907695215168
405 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 5909990922741
406 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 5909990922758
407 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 5909990922765
408 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 5909990922772
409 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990805495
410 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990685202
411 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 5903792743061
412 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 5903792743078
413 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991191177
414 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991191184
415 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991210861
416 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 5909991206390
417 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991197605
418 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990821792
419 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990821839
420 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg 1 amp.-strz.po 3 ml 5909990740635
421 Azithromycinum Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909990969876
422 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997210605
423 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990774616
424 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 5909991054410
425 Fluconazolum Flumycon, kaps., 200 mg 7 kaps. 5909991034214
426 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991056100
427 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991056131
428 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990828340
429 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990957125
430 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990956180
431 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990956197
432 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990956203
433 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990956258
434 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990656936
435 Levocetirizini dihydrochloridum Votrezin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990961269
436 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5907695215014
437 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan Hydrochlorothiazyd KRKA, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990822980
438 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990457328
439 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701852
440 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701913
441 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702033
442 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990735235
443 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735266
444 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735297
445 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990750993
446 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990754472
447 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990685189
448 Nicotinamidum Vitaminum PP Omega Pharma, tabl., 200 mg 20 szt. 5909990150717
449 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 5909990411436
450 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 5909990763443
451 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763467
452 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990943890
453 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990944095
454 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991165710
455 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990998586
456 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990998982
457 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990999156
458 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990963874
459 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990964239
460 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990964321
461 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990706396
462 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990706532
463 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990706631
464 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0,4 mg 30 szt. 5909990980451
465 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991018436
466 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991045180
467 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991045203
468 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991045692
469 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991045722
470 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991045807
471 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991045852
472 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990847600
473 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990847655
474 Venlafaxinum Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. 5909990663507
475 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038480
476 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038565
477 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038701
478 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990762972
479 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909990744800
480 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 5909991042080
481 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991204372
482 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991216405
483 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066512
484 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066413
485 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991203986
486 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991204082
487 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005696
488 Buprenorphinum Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990938056
489 Buprenorphinum Melodyn 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990938087
490 Buprenorphinum Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990938131
491 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909991063702
492 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 5909991064051
493 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. powlekane, 250 mg 10 szt. 5909991205997
494 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 5907626701760
495 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 5909991217860
496 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991214975
497 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990879458
498 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 5909990643011
499 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990938797
500 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991096571
501 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991096601
502 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991025014
503 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 5909991201982
504 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990921492
505 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990921577
506 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990921591
507 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990921652
508 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990921737
509 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990921751
510 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990966738
511 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990966899
512 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990966929
513 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990967063
514 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990967247
515 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990967261
516 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5906414000726
517 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5906414000733
518 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 5909990970520
519 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 5909990935260
520 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 5909990930142
521 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990640997
522 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990641000
523 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909991136451
524 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991136475
525 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422241
526 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422258
527 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422265
528 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422272
529 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 5909991189020
530 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909991135133
531 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991135171
532 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991135324
533 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 5909990940233
534 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 5909990940769
535 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 5909990941247
536 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 5909990941407
537 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 5909990941568
538 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909991216580
539 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909991217631
540 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990883806
541 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990884032
542 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990884360
543 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990884520
544 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 5909991142513
545 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 5909991142643
546 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 5909991142674
547 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 5909991142728
548 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24 h 30 szt. 5909991067595
549 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
550 Sertralinum Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990636136
551 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991192341
552 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997225937
553 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
554 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
555 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 5909991201821
556 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 5909991139520
557 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 5902768001082
558 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991216306
559 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991063177
560 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990988204
561 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990988242
562 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990988198
563
564 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909991203924
565 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991230845
566 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991231811
567 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991225650
568 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997217345
569 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997219684
570 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230542
571 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5906414001020
572 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5906414001037
573 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 5907529463314
574 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 5907626705690
575 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 5907626705713
576 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 5907626705836
577 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 5907626705850
578 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229634
579 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 5902020241447
580 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229733
581 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991011383
582 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991231125
583 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991231149
584 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991231194
585 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991231217
586 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997200118
587 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997201559
588 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990990368
589 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5902023774119
590 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990994540
591 Dinatrii pamidronas Pamisol 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224395
592 Dinatrii pamidronas Pamisol 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224371
593 Dinatrii pamidronas Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 9 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224364
594 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990800308
595 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990800353
596 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990880591
597 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990898305
598 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990926725
599 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990926886
600 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 10 szt. 5909991204853
601 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 10 szt. 5909991204822
602 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 10 szt. 5909991204839
603 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 10 szt. 5909991204846
604 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991222673
605 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 7 szt. 5909991029951
606 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991218140
607 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 5909991213053
608 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909990858255
609 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990858262
610 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990989379
611 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990989805
612 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 5909990935901
613 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 5909990933181
614 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 5909990939220
615 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990662425
616 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648719
617 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 5907626703597
618 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763481
619 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763498
620 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991225797
621 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991230456
622 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 5909990892105
623 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5909990892143
624 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5909990892174
625 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 5909990892341
626 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990920983
627 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 5909991057480
628 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991057497
629 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991231668
630 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 5909990839469
631 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909990839643
632 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909990839780
633 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909990840038
634 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 5909990840182
635 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991231378
636 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991139759
637 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 5909990641192
638 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990082629
639 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991048488
640 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991048495
641 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991060220
642 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 5909991060268
643 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991036768
644 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991036867
645 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991229801
646 Tianeptinum Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990944590
647 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990915446
648 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909990830985
649 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991225971
650 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991225988
651 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909990830008
652 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 5909991095741
653 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991095840
654 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909991082192
655 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990002306
656 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042371
657 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042364
658 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707010
659 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707119
660 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 5909991080129
661 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990706914
662 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 5909990055715
663 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109319
664 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109210
665 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990334971
666 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990667116
667 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991056247
668 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991056773
669 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 5909990451210
670 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990237920
671 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125516
672 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125615
673 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125417
674 Tramadolum Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936137
675 Tramadolum Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936236
676 Tramadolum Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936335
677 Tramadolum Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936038
678 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642267
679 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642311
680 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990182510
681 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt.. 5909990051052
682 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt.. 5909990051076
683 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt.. 5909990699957
684 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt.. 5909990051137
685 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990068425
686 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991099022
687 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991098926
688 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748
689 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990193219
690 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990500604
691 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008734
692 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008635
693 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990072156
694 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990623112
695 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990693726
696 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990880836
697 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0,25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296828
698 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296927
699 Alfuzosinum AlfuLEK 10, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990609246
700 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619580
701 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 0 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001323
702 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml; B- 10000 TU/ml 0 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001316
703 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 5909991103811
704 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 5909991103835
705 Cetirizinum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990851119
706 Cetirizinum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990569441
707 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990109418
708 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024
709 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990037933
710 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990047956
711 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990047895
712 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212064
713 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218530
714 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212057
715 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218523
716 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990744817
717 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990744916
718 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990745012
719 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990745111
720 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990410729
721 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990410736
722 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762965
723 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762996
724 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990763009
725 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991049010
726 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991048914
727 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909990043910
728 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642625
729 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642618
730 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048977
731 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048939
732 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990799817
733 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990799718
734 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990649747
735 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990646906
736 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 5909990894819
737 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 5909990894826
738 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 5909990894833
739 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990081912
740 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115
741 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728
742 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043520
743 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629
744 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 5909990794379
745 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517
746 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319
747 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571468
748 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571499
749 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl., 5+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573233
750 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573226
751 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990295111
752 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990294916
753 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990295012
754 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 5909991054991
755 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 5909991055066
756 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990615438
757 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990624515
758 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991065515
759 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990657476
760 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990657483
761 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055470
762 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621040
763 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621026
764 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990221073
765 Anastrozolum Ansyn, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635511
766 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990067770
767 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 szt. 5909990067787
768 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 5909990617197
769 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565993
770 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991236687
771 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565986
772 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990787586
773 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990787609
774 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990787647
775 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990646616
776 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990938315
777 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990770045
778 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990770038
779 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990969517
780 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990969616
781 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990969715
782 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990909414
783 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990048670
784 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990941612
785 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 5909990941629
786 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990702886
787 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 5909990661404
788 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 5909990661435
789 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990661442
790 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653379
791 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653355
792 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653362
793 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618279
794 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618286
795 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618293
796 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990045006
797 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5909990900794
798 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 5909990977826
799 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 5909990977925
800 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991167011
801 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990756711
802 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991232832
803 Aripiprazolum Aripriprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991221546
804 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990047109
805 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991060718
806 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,25 mg 210 szt. 5909990731954
807 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. 5909990731985
808 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 1 mg 21 szt. 5909990732074
809 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 2 mg 21 szt. 5909990732227
810 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 5 mg 21 szt. 5909990732333
811 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083816
812 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 5909991084011
813 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083915
814 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909991084110
815 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990963317
816 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990963218
817 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422685
818 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422692
819 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 5909991106638
820 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430123
821 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990430017
822 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430024
823 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 5909990370610
824 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990011414
825 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 5909990620777
826 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990336647
827 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990991815
828 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5909990419173
829 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990991914
830 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990623464
831 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991200787
832 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990077847
833 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990077939
834 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078028
835 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573400
836 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573530
837 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573547
838 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 5909990744510
839 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078141
840 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078264
841 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078356
842 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570430
843 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570409
844 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570454
845 Atropinum Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 5909990243112
846 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990999019
847 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 5909990322114
848 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124618
849 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124717
850 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124816
851 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909991090029
852 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 5909990614288
853 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 5909990614318
854 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985
855 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419319
856 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419326
857 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419333
858 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120
859 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235
860 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521
861 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 5909990411320
862 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990411337
863 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 5909990094813
864 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 5909990419814
865 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765423
866 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765379
867 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765393
868 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090715
869 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090814
870 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090913
871 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991091019
872 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074099
873 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074129
874 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074051
875 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337989
876 Ramiprilum Axtil, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337958
877 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337972
878 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991230234
879 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909990830138
880 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991230333
881 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909990829941
882 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909990831081
883 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991230395
884 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660650
885 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660636
886 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660643
887 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 5909990232819
888 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 5909990232826
889 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991054816
890 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909991034412
891 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991035518
892 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738
893 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990573752
894 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 5909990635320
895 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 5909990635337
896 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991087319
897 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990869114
898 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909991098421
899 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991098520
900 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990312610
901 Tamsulosinum Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565894
902 Metildigoxinum Bemecor, tabl., 0,1 mg 30 szt. 5909990174614
903 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 5909990101917
904 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990376414
905 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751877
906 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751594
907 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990186518
908 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 5909990186525
909 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5 ml 60 ml (45 g) 5909990780211
910 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 5909990780310
911 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990780419
912 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 5909990780518
913 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 5909990059515
914 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 10 ml 5909990806812
915 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 5909990806911
916 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 5909990059416
917 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990880218
918 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990880225
919 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727
920 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734
921 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840
922 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857
923 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697
924 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703
925 Sotalolum Biosotal 40, tabl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990365715
926 Sotalolum Biosotal 80, tabl., 80 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990365616
927 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990372317
928 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990412112
929 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117529
930 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117611
931 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990117710
932 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990117819
933 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015114
934 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015015
935 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990029815
936 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990029822
937 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990719853
938 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990720163
939 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990719389
940 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990720309
941 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990173013
942 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990211913
943 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 5909991033224
944 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 5909991033248
945 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337354
946 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337323
947 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337286
948 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335169
949 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335176
950 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137458
951 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137465
952 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137625
953 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. 5909990351718
954 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. 5909990351817
955 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991106928
956 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991107826
957 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 ml 240 ml 5909990614608
958 Calcitoninum Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 amp.po 1 ml 5909990808410
959 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 5909990356713
960 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990760244
961 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907519
962 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907311
963 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907410
964 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 5909990431410
965 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 5909990431519
966 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727148
967 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727193
968 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727100
969 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338856
970 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338931
971 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338788
972 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991017019
973 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909991017118
974 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016814
975 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016913
976 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990957279
977 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990957194
978 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 5909990937196
979 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 5909990937103
980 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 5909990781676
981 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990678648
982 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990678655
983 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679
984 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 5909990676514
985 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 5909990676613
986 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 5909990676620
987 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 5909990676712
988 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137411
989 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137428
990 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137510
991 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137527
992 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990775910
993 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990775927
994 Cefalexinum Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (1 blist.po 16 szt.) 5909990657216
995 Valganciclovirum Ceglar, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991207229
996 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990707614
997 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 5909990980918
998 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 5909990707515
999 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009212
1000 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009229
1001 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009113
1002 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009120
1003 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991010614
1004 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991010621
1005 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991012519
1006 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991012526
1007 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211654
1008 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211845
1009 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 5909990928149
1010 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g 20 g 5909990297610
1011 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203017
1012 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203116
1013 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990783489
1014 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990783571
1015 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990783533
1016 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066636
1017 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066667
1018 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066780
1019 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066803
1020 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990499113
1021 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990066414
1022 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990066216
1023 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990308514
1024 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964
1025 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990308712
1026 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012
1027 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 5909990210817
1028 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990891429
1029 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990891528
1030 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990048328
1031 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990048427
1032 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990774821
1033 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990774920
1034 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990775026
1035 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990458318
1036 Clindamycinum Clindamycin-MIP 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ ml 5 fiol.po 4 ml 5909991003043
1037 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438
1038 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 5909991001520
1039 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544
1040 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990067794
1041 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135615
1042 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135516
1043 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990141012
1044 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990625826
1045 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990774401
1046 Clopidogrelum Clopidogrel Teva, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990718245
1047 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990189212
1048 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990189229
1049 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126729
1050 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126828
1051 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711
1052 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990370214
1053 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990740857
1054 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990740864
1055 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909991062927
1056 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991024413
1057 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991024314
1058 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 5909990366514
1059 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990570546
1060 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655021
1061 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655038
1062 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990772452
1063 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990772506
1064 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990772292
1065 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128814
1066 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128418
1067 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706
1068 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720
1069 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990478767
1070 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478774
1071 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990689842
1072 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689859
1073 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 5909990244317
1074 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 5909990244416
1075 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 5909990023813
1076 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990023912
1077 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990641086
1078 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990746569
1079 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669400
1080 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669332
1081 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669387
1082 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669301
1083 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
1084 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
1085 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
1086 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633852
1087 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633791
1088 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061440
1089 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908615
1090 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061303
1091 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908714
1092 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 5909990170319
1093 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 5909990216505
1094 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990216567
1095 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 5909990216604
1096 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 5909990983315
1097 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990442423
1098 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740246
1099 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740277
1100 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073428
1101 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990674411
1102 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 5909991074012
1103 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990187713
1104 Fluticasonum Cutivate, krem, 0,5 mg/g 15 g 5909990365012
1105 Fluticasonum Cutivate, maść, 0,05 mg/g 15 g 5909990365111
1106 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304219
1107 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990613311
1108 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990613328
1109 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071210
1110 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435
1111 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071111
1112 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 5909990812714
1113 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990837816
1114 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990925339
1115 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5+2,5 mg 28 szt. 5909990973118
1116 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg 28 szt. 5909990973217
1117 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 5909990694327
1118 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 5909990694426
1119 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991229610
1120 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 5909990425693
1121 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 5909990425754
1122 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 5909990425709
1123 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 5909990425730
1124 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 5909990425747
1125 Natrii valproas Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml 5909990307418
1126 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990236312
1127 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990154814
1128 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 5909990236510
1129 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990747610
1130 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991120948
1131 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909991121051
1132 Clobetasolum Dermovate, krem, 0,5 mg/g 25 g 5909990004713
1133 Clobetasolum Dermovate, maść, 0,5 mg/g 25 g 5909990004812
1134 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 25 ml 5909990369911
1135 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909990369928
1136 Colecalciferolum (vit. D3) Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml 10 ml 5909990260218
1137 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne, roztwór, 150 µg/ml 10 ml 5909990227211
1138 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909990217045
1139 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 5909990217069
1140 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990359912
1141 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990222216
1142 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990222230
1143 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909990443017
1144 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566082
1145 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566105
1146 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566129
1147 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566143
1148 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990911127
1149 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957811
1150 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957828
1151 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957712
1152 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957729
1153 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 5909990753017
1154 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 5909990753024
1155 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044
1156 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990752010
1157 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 5909990413829
1158 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516
1159 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 100 µg 30 szt. 5909990012114
1160 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 250 µg 30 szt. 5909990221516
1161 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990037711
1162 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717613
1163 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716111
1164 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 5909990482917
1165 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 5909990483310
1166 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909990213214
1167 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929214
1168 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990929238
1169 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929115
1170 Triptorelinum Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990894413
1171 Triptorelinum Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990486915
1172 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990167111
1173 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990121625
1174 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990701803
1175 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990163519
1176 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990975815
1177 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5 mg/0,5 g 28 szt. 5909990447619
1178 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 5909990447718
1179 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990661411
1180 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724819
1181 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725113
1182 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724918
1183 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725014
1184 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873
1185 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781
1186 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991056018
1187 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991055912
1188 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990776900
1189 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990776870
1190 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657360
1191 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657353
1192 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990037957
1193 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854318
1194 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854417
1195 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854516
1196 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484911
1197 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt.. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485017
1198 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485116
1199 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149611
1200 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149710
1201 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 5909990072316
1202 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 5901720140005
1203 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 5901720140012
1204 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990783816
1205 Amoxicillinum Duomox, tabl., 1000 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063413
1206 Amoxicillinum Duomox, tabl., 250 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215
1207 Amoxicillinum Duomox, tabl., 375 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314
1208 Amoxicillinum Duomox, tabl., 500 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314
1209 Amoxicillinum Duomox, tabl., 750 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413
1210 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990586172
1211 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990051113
1212 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 20 szt. 5909990051120
1213 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990050819
1214 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990050826
1215 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 5909990050918
1216 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml 5909990050925
1217 Cefadroxilum Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g 10 szt. 5909990764617
1218 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990765713
1219 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605
1220 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990765416
1221 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990765515
1222 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990765614
1223 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990494019
1224 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990493913
1225 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990715374
1226 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990715299
1227 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990715350
1228 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 5909990643035
1229 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 5909990643059
1230 Isosorbidi mononitras Effox 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909990368334
1231 Isosorbidi mononitras Effox 20, tabl., 20 mg 50 szt. 5909990368426
1232 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990368624
1233 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990452118
1234 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990082148
1235 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075751
1236 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 5909990634057
1237 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075768
1238 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 100 µg 100 szt. 5909990001712
1239 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 50 µg 100 szt. 5909990001613
1240 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 5909990007387
1241 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990015030
1242 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990015054
1243 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990020829
1244 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990020836
1245 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014934
1246 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014958
1247 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990170715
1248 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170616
1249 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 5909990430314
1250 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. 5909991192709
1251 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 5909991192730
1252 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 5909991192754
1253 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909991192761
1254 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017676
1255 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751
1256 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017652
1257 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017669
1258 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649594
1259 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649617
1260 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649556
1261 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649570
1262 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334766
1263 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334759
1264 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946624
1265 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990946426
1266 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946525
1267 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 5909990946716
1268 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990621057
1269 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990621064
1270 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 5909990211517
1271 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24h + 4,8 mg; 250 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816514
1272 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 µg/24h + 2,7 mg; 140 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816613
1273 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 5909990823215
1274 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 5909990330713
1275 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698141
1276 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698172
1277 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698257
1278 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698271
1279 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990806362
1280 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990806386
1281 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990806355
1282 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990061495
1283 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990061464
1284 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990061488
1285 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990061471
1286 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990710201
1287 Theophyllinum Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665419
1288 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450114
1289 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450213
1290 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051419
1291 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051426
1292 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719006
1293 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051518
1294 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051525
1295 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719037
1296 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051617
1297 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051624
1298 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051716
1299 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051815
1300 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051112
1301 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051129
1302 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051211
1303 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051228
1304 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051310
1305 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051327
1306 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990718986
1307 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990306916
1308 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990309313
1309 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 5909990036011
1310 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990035915
1311 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 13,3 mg/24h 30 sasz. 5909991032609
1312 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h 30 sasz. 5909990066704
1313 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h 30 sasz. 5909990066766
1314 Ezetimibum Ezetrol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990221066
1315 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014729
1316 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014736
1317 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014828
1318 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014835
1319 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 5909990570720
1320 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990721528
1321 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990721498
1322 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990721504
1323 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990691883
1324 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990691760
1325 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990691906
1326 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990413317
1327 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 5909990973316
1328 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314
1329 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611065
1330 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990000098
1331 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990000036
1332 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990000050
1333 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990000081
1334 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990347827
1335 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 5909990347728
1336 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990692781
1337 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990082391
1338 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991069315
1339 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991151218
1340 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055098
1341 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 5909991030315
1342 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991014216
1343 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 5909991014223
1344 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909991014117
1345 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990965977
1346 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990965854
1347 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt.. 5909990965861
1348 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990965878
1349 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 5909990965885
1350 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017973
1351 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990050895
1352 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 5909990933822
1353 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484621
1354 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484720
1355 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484522
1356 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484829
1357 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 5909990851416
1358 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 5909990851423
1359 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 5909990851515
1360 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 5909990851522
1361 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 5909990851317
1362 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956517
1363 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956616
1364 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990223343
1365 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990223350
1366 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990739233
1367 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 5909990739318
1368 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990127214
1369 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990662371
1370 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388
1371 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 5909990490615
1372 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990490516
1373 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990490523
1374 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991097219
1375 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990869732
1376 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990869756
1377 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990869770
1378 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990869688
1379 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990869695
1380 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 7 szt. 5909990356119
1381 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990356126
1382 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 1 szt. 5909991034115
1383 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990356010
1384 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990652273
1385 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990776955
1386 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770311
1387 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt.. (5 blist.po 20 szt.) 5909990139217
1388 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785858
1389 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785889
1390 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573585
1391 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990573592
1392 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990792924
1393 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990614400
1394 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087
1395 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg 20 szt. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015
1396 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114
1397 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078974
1398 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078981
1399 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078943
1400 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078950
1401 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990079001
1402 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990079025
1403 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909990054152
1404 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990958818
1405 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990949519
1406 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990949618
1407 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 5909990949717
1408 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776412
1409 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776511
1410 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990949410
1411 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990075621
1412 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990716821
1413 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990075720
1414 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990716920
1415 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990075829
1416 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990836932
1417 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990837038
1418 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990837137
1419 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990773626
1420 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010
1421 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990818013
1422 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990059522
1423 Furaginum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990357215
1424 Furaginum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990988235
1425 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990223794
1426 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 5909990135028
1427 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990714322
1428 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339495
1429 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339709
1430 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339600
1431 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338542
1432 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338658
1433 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 5909990058839
1434 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 5909990058846
1435 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990058822
1436 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990574315
1437 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990420537
1438 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do sporządzania roztworu, 15 sasz.po 4,15 g 5909990012312
1439 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990853014
1440 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853113
1441 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853311
1442 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853519
1443 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852314
1444 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852413
1445 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852017
1446 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852116
1447 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990095711
1448 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990095728
1449 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990092413
1450 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097615
1451 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097516
1452 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097417
1453 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097318
1454 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990647224
1455 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 5909990647231
1456 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430543
1457 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430567
1458 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337453
1459 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337521
1460 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338078
1461 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338146
1462 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338207
1463 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990791712
1464 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 5909990693313
1465 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285518
1466 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285419
1467 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990335541
1468 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990717248
1469 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990789276
1470 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990789290
1471 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990624751
1472 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990213429
1473 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990727667
1474 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 5909990492114
1475 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990109814
1476 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 5909990281312
1477 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412
1478 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 5909990969319
1479 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 5909990104017
1480 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990722617
1481 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991049515
1482 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991052218
1483 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 5909990420612
1484 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 5909990420629
1485 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 5909990422654
1486 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840014
1487 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840113
1488 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840229
1489 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 5909990066018
1490 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 5909990066117
1491 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990083619
1492 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455010
1493 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455614
1494 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990692422
1495 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246014
1496 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246717
1497 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990247011
1498 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 5909990950317
1499 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 5909990944927
1500 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017997
1501 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909997205762
1502 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048489
1503 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048496
1504 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048502
1505 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048540
1506 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048465
1507 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048472
1508 Terazosinum Hytrin, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990768011
1509 Terazosinum Hytrin, tabl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767816
1510 Terazosinum Hytrin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767915
1511 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990970513
1512 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990433612
1513 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990830732
1514 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990132928
1515 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 szt. 5909990044986
1516 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 5909991029333
1517 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990694846
1518 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990694853
1519 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909990277810
1520 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665907
1521 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 5909990863013
1522 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990223121
1523 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+2,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991070915
1524 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071011
1525 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 2+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071110
1526 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 5909991050290
1527 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 5909991050344
1528 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 5909990699735
1529 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 5909990699889
1530 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 5909990699643
1531 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348923
1532 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915019
1533 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915613
1534 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990914715
1535 Clonidinum Iporel, tabl., 75 µg 50 szt. 5909990282814
1536 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990085033
1537 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990082643
1538 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990012688
1539 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 5909990015412
1540 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990617463
1541 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 5909991047818
1542 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990257515
1543 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990257539
1544 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 5909990269310
1545 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990022571
1546 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491315
1547 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491414
1548 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990962945
1549 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990962839
1550 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990772193
1551 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990772162
1552 Cefalexinum Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411
1553 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213
1554 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312
1555 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722365
1556 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722426
1557 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990722198
1558 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 5909990006755
1559 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990901319
1560 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990901326
1561 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990901111
1562 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990901128
1563 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990901210
1564 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990901227
1565 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990006649
1566 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990006670
1567 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055562
1568 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055593
1569 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055531
1570 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055630
1571 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058778
1572 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058785
1573 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058754
1574 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058761
1575 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058808
1576 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990779062
1577 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg 10 szt. 5909991045418
1578 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990064694
1579 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990046485
1580 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.po 2 ml 5909990659524
1581 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430857
1582 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430888
1583 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990430840
1584 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620647
1585 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620654
1586 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620661
1587 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620678
1588 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990081165
1589 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532
1590 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990045549
1591 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934
1592 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965
1593 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030
1594 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061
1595 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 5909990331710
1596 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990331727
1597 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990780624
1598 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990780631
1599 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990331819
1600 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990331826
1601 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990719419
1602 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991030223
1603 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991030117
1604 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 5909990745814
1605 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 5909990067510
1606 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 600 mg/4 ml 5 fiol.po 4 ml 5909990405817
1607 Estradiolum + Levonorgestrelum Klimonorm, tabl. drażowane, 2+0,15 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990059713
1608 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 5909990329717
1609 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139521
1610 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139422
1611 Terazosinum Kornam, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484119
1612 Terazosinum Kornam, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484317
1613 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 5909990042579
1614 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219901
1615 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219963
1616 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991220020
1617 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991219758
1618 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990074143
1619 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990074235
1620 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990074068
1621 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990074280
1622 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990688234
1623 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 5909990688272
1624 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990688296
1625 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990688241
1626 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990688265
1627 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650521
1628 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650620
1629 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990625697
1630 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. 5909990673728
1631 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990673803
1632 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990673766
1633 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991108212
1634 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991061111
1635 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346318
1636 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990346325
1637 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990354818
1638 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346219
1639 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006617
1640 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006419
1641 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006518
1642 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990869817
1643 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990727018
1644 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990727025
1645 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727032
1646 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 5907695215205
1647 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 5907695215212
1648 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 5907695215229
1649 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078530
1650 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078707
1651 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078790
1652 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5906414000948
1653 Latanoprostum Latanoprost Arrow, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990713158
1654 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215
1655 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157716
1656 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157822
1657 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990869725
1658 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990168910
1659 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 5909990820610
1660 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990374014
1661 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol.po 50 ml 5909991117566
1662 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158
1663 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990092819
1664 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 5909990376612
1665 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990687947
1666 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 5909990492817
1667 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903917
1668 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990431342
1669 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990842315
1670 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013417
1671 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991235826
1672 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013516
1673 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909991235819
1674 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013318
1675 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939817
1676 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939916
1677 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939718
1678 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 5909990708352
1679 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 5909990708369
1680 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 30 szt. 5909991167714
1681 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990682447
1682 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990682461
1683 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990682409
1684 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990148714
1685 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990038220
1686 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990670253
1687 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990670260
1688 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990795420
1689 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990909049
1690 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 5909990839018
1691 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990337392
1692 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645565
1693 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659
1694 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914
1695 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991055110
1696 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990639885
1697 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621439
1698 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991100926
1699 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118915
1700 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990119011
1701 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118816
1702 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990756629
1703 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990573905
1704 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611980
1705 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 zest. 5909990418015
1706 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. 5909990686117
1707 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990008469
1708 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990812615
1709 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 5909990260614
1710 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 5909990267422
1711 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 5909991076207
1712 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 5909990569380
1713 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733
1714 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009350
1715 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009367
1716 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009282
1717 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009299
1718 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990095018
1719 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 5909990748723
1720 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 5909990095117
1721 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 5909990094912
1722 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 5909990748624
1723 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990377510
1724 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 5909990095216
1725 Diclofenacum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 5909990033614
1726 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043330
1727 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043163
1728 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043279
1729 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043385
1730 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043224
1731 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652198
1732 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652204
1733 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652181
1734 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 5909990652235
1735 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 5909990652242
1736 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 5909990652259
1737 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 5909990652266
1738 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990683215
1739 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990683123
1740 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990437627
1741 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909991054519
1742 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990186112
1743 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 5909991014421
1744 Metforminum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990654598
1745 Metforminum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991032913
1746 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990053056
1747 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 5909990450718
1748 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 5909990652112
1749 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990705894
1750 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990705474
1751 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990705726
1752 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990462018
1753 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990928019
1754 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 5909990718917
1755 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 5909990719013
1756 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 5909990792016
1757 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990495115
1758 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034529
1759 Metoprololum Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034420
1760 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt.. 5909990316618
1761 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990316519
1762 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909991124311
1763 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990796618
1764 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 5909990796625
1765 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990883813
1766 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909990883820
1767 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990764242
1768 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 5909990883929
1769 Telmisartanum Micardis, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990440726
1770 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 szt. 5909990440818
1771 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990440825
1772 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991020026
1773 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 14 szt. 5909990653010
1774 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990653027
1775 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990060016
1776 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990060023
1777 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926213
1778 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926312
1779 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668144
1780 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668120
1781 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668137
1782 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 5909990163212
1783 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 5909990414819
1784 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 5909990068548
1785 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 5909990068494
1786 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990238323
1787 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990347124
1788 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348121
1789 Primidonum Mizodin, tabl., 250 mg 60 szt. 5909990274413
1790 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990966813
1791 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990953714
1792 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990662685
1793 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990662647
1794 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990671243
1795 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990669011
1796 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990669028
1797 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010516
1798 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011727
1799 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010622
1800 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010714
1801 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011529
1802 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990404919
1803 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990405015
1804 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990464418
1805 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990464425
1806 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476237
1807 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476534
1808 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476633
1809 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476336
1810 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476435
1811 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211
1812 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990419036
1813 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990419050
1814 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990718375
1815 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990718405
1816 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 5909990129812
1817 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990642533
1818 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990980611
1819 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909991118914
1820 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990980512
1821 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990638185
1822 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990638208
1823 Acidum mycophenolicum Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219797
1824 Acidum mycophenolicum Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219209
1825 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 5909990030927
1826 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990962419
1827 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990962426
1828 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317
1829 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990487714
1830 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 5909990241910
1831 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175314
1832 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175215
1833 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 5909991040529
1834 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 5909991040536
1835 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 5909990644179
1836 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 5909990914319
1837 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 5909990914418
1838 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990466726
1839 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990466818
1840 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 5909990697021
1841 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 5909990696925
1842 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651535
1843 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651566
1844 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651603
1845 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769216
1846 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769315
1847 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769414
1848 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017422
1849 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017521
1850 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244515
1851 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244614
1852 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 5909991040338
1853 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990700646
1854 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990700684
1855 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990700707
1856 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990700738
1857 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990700752
1858 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990700790
1859 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990700844
1860 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg 28 szt. 5909990700660
1861 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 28 szt. 5909990700691
1862 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 56 szt. 5909990700721
1863 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 28 szt. 5909990700745
1864 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 56 szt. 5909990700769
1865 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 28 szt. 5909990700806
1866 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 56 szt. 5909990700851
1867 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694778
1868 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694785
1869 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694754
1870 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694761
1871 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 5909990156825
1872 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/ml 11 g (200 daw.) 5909991223649
1873 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990904747
1874 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904778
1875 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904808
1876 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640
1877 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732
1878 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571086
1879 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571338
1880 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570812
1881 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 5909991108830
1882 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 5909990085323
1883 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990707782
1884 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055029
1885 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075003
1886 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075089
1887 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990127412
1888 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990993116
1889 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990993017
1890 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991102838
1891 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990726844
1892 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990726776
1893 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 0 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 5909990001118
1894 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990879915
1895 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 5909990614981
1896 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990451814
1897 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990046171
1898 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990046188
1899 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 5909990761517
1900 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 5909990761616
1901 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990073610
1902 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 5909990073719
1903 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990697649
1904 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990697526
1905 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218
1906 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126
1907 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990974122
1908 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990161119
1909 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990457113
1910 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990457120
1911 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990781805
1912 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781782
1913 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367
1914 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991066000
1915 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 5909991144265
1916 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343
1917 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991065942
1918 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991144258
1919 Tamsulosinum Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716418
1920 Tamsulosinum Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990219070
1921 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586196
1922 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 5909990777044
1923 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 5909990777150
1924 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990086818
1925 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770182
1926 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513
1927 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634354
1928 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634378
1929 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634392
1930 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634231
1931 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634255
1932 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634279
1933 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634293
1934 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634316
1935 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634330
1936 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715169
1937 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715084
1938 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715145
1939 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990690138
1940 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205
1941 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230
1942 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359
1943 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990004317
1944 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990004331
1945 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 5909990293322
1946 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990293124
1947 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 5909990293223
1948 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909990070916
1949 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909990071012
1950 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 5909990363216
1951 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991081713
1952 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991087418
1953 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909991087425
1954 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991032517
1955 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445219
1956 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445318
1957 Methoxsalenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244713
1958 Oxybutyninum Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991035983
1959 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990112616
1960 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416318
1961 Diltiazemum Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 240 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416417
1962 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990121120
1963 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643943
1964 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644001
1965 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644025
1966 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643905
1967 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644049
1968 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170517
1969 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 5909990170418
1970 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990133215
1971 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990133314
1972 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990587841
1973 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 20 ml 5909990587872
1974 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 30 ml 5909990587902
1975 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 5909990661671
1976 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661688
1977 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661695
1978 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726936
1979 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726929
1980 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990698981
1981 Pantoprazolum Pantogen 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990780587
1982 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652334
1983 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652372
1984 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990425877
1985 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990425884
1986 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010189
1987 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010202
1988 Glimepiridum Pemidal, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570577
1989 Glimepiridum Pemidal, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570591
1990 Glimepiridum Pemidal, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570614
1991 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990077267
1992 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990077274
1993 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990656813
1994 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990656820
1995 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990662111
1996 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 5909990818815
1997 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990858514
1998 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990858415
1999 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990199518
2000 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990202614
2001 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990244911
2002 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990093519
2003 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820122
2004 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820320
2005 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820528
2006 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820313
2007 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820115
2008 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820511
2009 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990237524
2010 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990788590
2011 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990788651
2012 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990788583
2013 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990788675
2014 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991218690
2015 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991218423
2016 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756
2017 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212170
2018 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212248
2019 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990762729
2020 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 5909990344918
2021 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 5909990344819
2022 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 5909990034123
2023 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022921
2024 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023027
2025 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023126
2026 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023324
2027 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022525
2028 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022822
2029 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731
2030 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667
2031 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694655
2032 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694631
2033 Tramadolum Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990968916
2034 Tramadolum Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990968817
2035 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967612
2036 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967629
2037 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967636
2038 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967711
2039 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967728
2040 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967735
2041 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967810
2042 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967827
2043 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967834
2044 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990968718
2045 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 5909990641253
2046 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 5909990641260
2047 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 5909990641215
2048 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 5909990641222
2049 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990772919
2050 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 szt. (1 poj.po 7 szt.) 5909990772926
2051 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990772933
2052 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727520
2053 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727490
2054 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727506
2055 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909990713530
2056 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990569311
2057 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990662494
2058 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721894
2059 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721641
2060 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724352
2061 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724345
2062 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990336081
2063 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990337774
2064 Telmisartanum Pritor, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990463428
2065 Telmisartanum Pritor, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990463527
2066 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991068325
2067 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991068424
2068 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990644834
2069 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990340439
2070 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909990340477
2071 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990098514
2072 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990790418
2073 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990760718
2074 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990635450
2075 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991148713
2076 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447213
2077 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447312
2078 Estradiolum Progynova-21, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304110
2079 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990846320
2080 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112111
2081 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112210
2082 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990362110
2083 Tamsulosinum Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573257
2084 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990155514
2085 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990236411
2086 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033514
2087 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033613
2088 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990677313
2089 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 5909990677412
2090 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445615
2091 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445714
2092 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445813
2093 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991233099
2094 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109424
2095 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator 5909991109431
2096 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813
2097 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975310
2098 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975419
2099 Pyrantelum Pyrantelum Polpharma, tabl., 250 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990206414
2100 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 5909990263516
2101 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718009
2102 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990717903
2103 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717705
2104 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718108
2105 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991070540
2106 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991070441
2107 Ramiprilum Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017461
2108 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017447
2109 Ramiprilum Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017454
2110 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. 5909991200152
2111 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg 30 szt. 5909991200183
2112 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991042073
2113 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047987
2114 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047949
2115 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047963
2116 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990206728
2117 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100
2118 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179
2119 Tamsulosinum Ranlosin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990048007
2120 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990640287
2121 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133122
2122 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133023
2123 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991132927
2124 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075157
2125 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075164
2126 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075171
2127 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075188
2128 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645
2129 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt.. 5909990985210
2130 Losartanum Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990085644
2131 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990424801
2132 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990424849
2133 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990675593
2134 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 5909990264018
2135 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518
2136 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617
2137 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013685
2138 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013890
2139 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013586
2140 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013968
2141 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644728
2142 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644612
2143 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644636
2144 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991006310
2145 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335183
2146 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335190
2147 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 5909990086115
2148 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 5909990086214
2149 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 5909990085019
2150 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 5909990084913
2151 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990873319
2152 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990082599
2153 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044481
2154 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044344
2155 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044252
2156 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044146
2157 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336524
2158 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336548
2159 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336487
2160 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336500
2161 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336555
2162 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336579
2163 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336586
2164 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336609
2165 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058227
2166 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058128
2167 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058029
2168 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990423828
2169 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670413
2170 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670512
2171 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670611
2172 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670710
2173 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 5909990847914
2174 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 5909990848010
2175 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 50 mg 10 szt. 5909990847815
2176 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990098613
2177 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990692118
2178 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746705
2179 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990643929
2180 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990785919
2181 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990085910
2182 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 5909990721399
2183 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990721405
2184 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567683
2185 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567737
2186 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567935
2187 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568031
2188 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 5909990832712
2189 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990312818
2190 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (1 poj.po 10 szt.) 5909990864416
2191 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990864423
2192 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990317516
2193 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990088829
2194 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990422227
2195 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990400119
2196 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 5909990970117
2197 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 5909990406111
2198 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990336814
2199 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990336616
2200 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990336715
2201 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 5909990336913
2202 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459711
2203 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459612
2204 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042913
2205 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042715
2206 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909990109920
2207 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990110018
2208 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990039692
2209 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990039708
2210 Selegilinum Segan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990746026
2211 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990404315
2212 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 12 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089313
2213 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089412
2214 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991089214
2215 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907014
2216 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907113
2217 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990906918
2218 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832422
2219 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832521
2220 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832620
2221 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990437825
2222 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 5909990623099
2223 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374410
2224 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374427
2225 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374311
2226 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374328
2227 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990046621
2228 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990046690
2229 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990663163
2230 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990663040
2231 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571963
2232 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571925
2233 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990994717
2234 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336425
2235 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019723
2236 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019822
2237 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019945
2238 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940110
2239 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940219
2240 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940318
2241 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941025
2242 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941124
2243 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941223
2244 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336623
2245 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336630
2246 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146016
2247 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146115
2248 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146214
2249 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743650
2250 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743667
2251 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623273
2252 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623297
2253 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623334
2254 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990436316
2255 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990436415
2256 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927616
2257 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927715
2258 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838
2259 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990421879
2260 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990953530
2261 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 5909990020416
2262 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990220984
2263 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990220991
2264 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990221004
2265 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990221028
2266 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457212
2267 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990457229
2268 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457311
2269 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671410
2270 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990841011
2271 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909990840915
2272 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094614
2273 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094515
2274 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309115
2275 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl., 40 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991014711
2276 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309016
2277 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073603
2278 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073597
2279 Risperidonum Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567836
2280 Risperidonum Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567881
2281 Risperidonum Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567980
2282 Risperidonum Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568147
2283 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990985111
2284 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler) 5909990985128
2285 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 5909990673124
2286 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990110216
2287 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 5909990110223
2288 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 5909990072514
2289 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990994816
2290 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568550
2291 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568574
2292 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568628
2293 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568642
2294 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568666
2295 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568680
2296 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568703
2297 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568727
2298 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 5909990283316
2299 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909990283323
2300 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990283217
2301 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159314
2302 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159512
2303 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 12 szt. (1 blist.po 12 szt.) 5909990159413
2304 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990159437
2305 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742219
2306 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990742226
2307 Azithromycinum Sumamed, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742110
2308 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 5909990742318
2309 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990846214
2310 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990742417
2311 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 5909990742424
2312 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990183036
2313 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990734993
2314 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990074105
2315 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873029
2316 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873241
2317 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990872886
2318 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662104
2319 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570348
2320 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570355
2321 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570362
2322 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573196
2323 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570379
2324 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685554
2325 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685561
2326 Tamsulosinum Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990044382
2327 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939
2328 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762
2329 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892
2330 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074754
2331 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074662
2332 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074792
2333 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990037773
2334 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990086788
2335 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990295715
2336 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990704866
2337 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990704750
2338 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg 6 szt. 5909990169214
2339 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 5909990444717
2340 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 5909990444816
2341 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991023416
2342 Budesonidum Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 200 daw. 5909990849611
2343 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990331017
2344 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990775316
2345 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565948
2346 Tamsulosinum Tamsugen 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990570690
2347 Tamsulosinum TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570386
2348 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069919
2349 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991070014
2350 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069810
2351 Tamsulosinum Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430895
2352 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990111213
2353 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 5909990793587
2354 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 5909990793594
2355 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 5909990793600
2356 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990430611
2357 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990430628
2358 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715
2359 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990120215
2360 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990120116
2361 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917
2362 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924
2363 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 30 szt. 5909991085209
2364 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 60 szt. 5909991085247
2365 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 30 szt. 5909991085339
2366 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 60 szt. 5909991085353
2367 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 30 szt. 5909991085469
2368 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 60 szt. 5909991085483
2369 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963119
2370 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990421824
2371 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963010
2372 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704132
2373 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704262
2374 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065
2375 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877
2376 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990224845
2377 Terbinafinum Terbisil, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990950515
2378 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990715206
2379 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055678
2380 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990738212
2381 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739387
2382 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739448
2383 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990868414
2384 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990261215
2385 Theophyllinum Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990803910
2386 Theophyllinum Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990149926
2387 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 5909990373819
2388 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 5909990206025
2389 Latanoprostum + Timololum Timprost, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991004897
2390 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990183418
2391 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 5909990193912
2392 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990768981
2393 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909990769025
2394 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759019
2395 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759118
2396 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758814
2397 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758913
2398 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671496
2399 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671502
2400 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671472
2401 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671489
2402 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 szt. 5909990242610
2403 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 szt. 5909990242511
2404 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034932
2405 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680849
2406 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034994
2407 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680863
2408 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338290
2409 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338368
2410 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338436
2411 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990338443
2412 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053179
2413 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053230
2414 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053278
2415 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990294619
2416 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml 10 ml (1 but.po 10 ml) 5909990294718
2417 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786213
2418 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786220
2419 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786237
2420 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786312
2421 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786329
2422 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786336
2423 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786411
2424 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786428
2425 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786435
2426 Tramadolum Tramal, czopki, 100 mg 5 szt. 5909990253715
2427 Tramadolum Tramal, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990253616
2428 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 10 ml 5909990253913
2429 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 96 ml 5909990253920
2430 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 1 ml 5909990253814
2431 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 2 ml 5909990253821
2432 Tramadolum Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990947416
2433 Buprenorphinum Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966127
2434 Buprenorphinum Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966226
2435 Buprenorphinum Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966325
2436 Travoprostum Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990942619
2437 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990730346
2438 Methotrexatum Trexan, tabl., 2,5 mg 100 szt. (but.) 5909990111619
2439 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825615
2440 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825714
2441 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 5909990747115
2442 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991053819
2443 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991053826
2444 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990916016
2445 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885312
2446 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478217
2447 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 5 Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885411
2448 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478316
2449 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990918720
2450 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990918621
2451 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990821921
2452 Tropicamidum Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125524
2453 Tropicamidum Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125623
2454 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 5909990925841
2455 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990661329
2456 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998814
2457 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998821
2458 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998838
2459 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998913
2460 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998920
2461 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998937
2462 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 20 szt. 5909990273225
2463 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 20 szt. 5909990286225
2464 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml 250 ml (1 but.po 250 ml) 5909990164615
2465 Sultamicillinum Unasyn, tabl. powl., 375 mg 12 szt. 5909990065110
2466 Testosteronum Undestor Testocaps, kaps., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990665082
2467 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566068
2468 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990566075
2469 Tolterodinum Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648559
2470 Tolterodinum Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648641
2471 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566280
2472 Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990727407
2473 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074969
2474 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074945
2475 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990810697
2476 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990810635
2477 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990914012
2478 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990914111
2479 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990982714
2480 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073114
2481 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073213
2482 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626724
2483 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626670
2484 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093815
2485 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093822
2486 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093914
2487 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093921
2488 Venlafaxinum Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056293
2489 Venlafaxinum Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055982
2490 Venlafaxinum Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056279
2491 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743827
2492 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744121
2493 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744220
2494 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743926
2495 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744022
2496 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990767625
2497 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990767601
2498 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990424672
2499 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040971
2500 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040995
2501 Sucralfatum Venter, tabl., 1 g 50 szt. 5909990242818
2502 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990442010
2503 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454013
2504 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454112
2505 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909990500949
2506 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909990250615
2507 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 5909990488513
2508 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 5909990488414
2509 Spironolactonum Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990117215
2510 Voriconazolum Vfend, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909990991235
2511 Perindoprilum Vidotin, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653614
2512 Perindoprilum Vidotin, tabl., 8 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653621
2513 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991042912
2514 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990621217
2515 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990320912
2516 Aciclovirum Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g 4,5 g 5909990053049
2517 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 5909990776962
2518 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990772810
2519 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990244010
2520 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610525
2521 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610532
2522 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226862
2523 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610433
2524 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610440
2525 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610488
2526 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610495
2527 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687909
2528 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687930
2529 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687862
2530 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687879
2531 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687886
2532 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687893
2533 Warfarinum Warfin, tabl., 3 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622368
2534 Warfarinum Warfin, tabl., 5 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622382
2535 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909991057213
2536 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 5909990411818
2537 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990741311
2538 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 5909990658145
2539 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990481118
2540 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570515
2541 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935116
2542 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055722
2543 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935215
2544 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935314
2545 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990971718
2546 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5907626701753
2547 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224951
2548 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224456
2549 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059546
2550 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059591
2551 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 5909990619627
2552 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990918041
2553 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990918072
2554 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990993314
2555 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990993215
2556 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 5909990975914
2557 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 5909990064045
2558 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 5909990064076
2559 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991081911
2560 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991081812
2561 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990069866
2562 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990069958
2563 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990070008
2564 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990069705
2565 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990216383
2566 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991067946
2567 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990216390
2568 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991067953
2569 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991226381
2570 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991226398
2571 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991226404
2572 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777785
2573 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777839
2574 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687787
2575 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687763
2576 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687848
2577 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687800
2578 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991053710
2579 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781720
2580 Azithromycinum Zetamax, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g 1 but.po 2 g 5909990707577
2581 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 5909990069927
2582 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 5909990069828
2583 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990051335
2584 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 5909990051342
2585 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990468812
2586 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 5909990083213
2587 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990083312
2588 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990083411
2589 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909990083435
2590 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990365913
2591 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990366026
2592 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990769124
2593 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 4 mg 10 szt. 5909990887910
2594 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 5909990888016
2595 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 szt. 5909990810529
2596 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5 ml 50 ml 5909990810611
2597 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001811
2598 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001910
2599 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg 1 amp.-strz. 5909990783212
2600 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg 1 amp.-strz. 5909990082315
2601 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 5909991064716
2602 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909991064518
2603 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg 30 szt. 5909991064617
2604 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990917013
2605 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990916917
2606 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990775682
2607 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990775712
2608 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990775729
2609 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990775675
2610 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991097011
2611 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991096816
2612 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753215
2613 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753116
2614 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990569472
2615 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990013982
2616 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990903320
2617 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903429
2618 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990080267
2619 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903511
2620 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991109219
2621 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686803
2622 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 1 fiol.pr.po 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686827
2623 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 5909990686834
2624 Ziprasidonum Zypsila, kaps. twarde, 80 mg 56 szt. 5909990681228
2625 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 5909990184736
2626 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 5909990781515
2627 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990184637
2628 Budesonidum Cortiment MMX, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 5909991205966
2629 Telmisartanum Actelsar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990891832
2630 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226909
2631 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991226916
2632 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991036065
2633 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991068073
2634 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991067977
2635 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047901
2636 Amisulpridum Amisan , tabl., 50 mg 60 szt. (5 blist.po 12) 5909990762880
2637 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997213699
2638 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997213675
2639 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991243319
2640 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571475
2641 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571505
2642 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990786497
2643 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990806799
2644 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990806843
2645 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990806881
2646 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990806751
2647 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990992607
2648 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990992683
2649 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990992775
2650 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum ApoValsart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991028688
2651 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990997527
2652 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991200527
2653 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991201050
2654 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997199702
2655 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997198385
2656 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990829989
2657 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990830107
2658 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990829927
2659 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990831067
2660 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990830961
2661 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909990859887
2662 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990859955
2663 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909997214023
2664 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909997214030
2665 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 20 ml 5909990073566
2666 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 5909990713639
2667 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990754496
2668 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 but.po 5 ml 5906414000900
2669 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990799923
2670 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991231705
2671 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990874255
2672 Perindoprilum + Indapamidum Co-Indipam, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990733668
2673 Desloratadinum Desloratadine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991010980
2674 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+10 mg 30 szt. 5909990761685
2675 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990814138
2676 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990814077
2677 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909990790951
2678 Dorzolamidum Dropzol, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but. 5909990838325
2679 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990662401
2680 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990824106
2681 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990824076
2682 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990240814
2683 Aripiprazolum Explemed Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991237141
2684 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991236946
2685 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 56 szt. 5909991236953
2686 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990713127
2687 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990713141
2688 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 120 szt (2 but.po 60 szt.) 5909991218287
2689 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 180 szt (3 but.po 60 szt.) 5909991218294
2690 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990653409
2691 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990653539
2692 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990718566
2693 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990719501
2694 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990719570
2695 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990719648
2696 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085903
2697 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085927
2698 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085934
2699 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085941
2700 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990889600
2701 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990891351
2702 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990981458
2703 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 5909990981359
2704 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 5909990981373
2705 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg 100 szt. (1 but.po 250 ml) 5909990836758
2706 Ibuprofenum Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg 60 szt. 5909990853540
2707 Insulinum humanum Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672448
2708 Insulinum humanum Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672585
2709 Insulinum humanum Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, roztwór do wstrzykiwąń we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672363
2710 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991225735
2711 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 5909990865178
2712 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991255367
2713 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 5906414000894
2714 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990905508
2715 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990905638
2716 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990905782
2717 Latanoprostum Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 poj.po 2,5 ml 5909990859702
2718 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 4037353010604
2719 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 4037353015388
2720 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 4037353010628
2721 Levocetirizini dihydrochloridum Levocetirizine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991099862
2722 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. 5909990879465
2723 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990686339
2724 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990686360
2725 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990649112
2726 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990649129
2727 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990810758
2728 Losartanum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990956647
2729 Losartanum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990956654
2730 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990431151
2731 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990431168
2732 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 5909991219338
2733 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 5909991219307
2734 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 16 mg 30 szt. 5909990835539
2735 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990834501
2736 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg 50 szt. 5909990453924
2737 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg 50 szt. 5909990453726
2738 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg 50 szt. 5909990453825
2739 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909991064525
2740 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990803743
2741 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990803767
2742 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg 100 szt. 5909990807703
2743 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990807741
2744 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991067267
2745 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075041
2746 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075126
2747 Levocetirizini dihydrochloridum Nossin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991060589
2748 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990849741
2749 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990612406
2750 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990612420
2751 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991223571
2752 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 5909990831258
2753 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. 5909990831265
2754 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. 5909990831272
2755 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. 5909990831289
2756 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. 5909990831296
2757 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698974
2758 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990699209
2759 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991035631
2760 Clopidogrelum Pegorel, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990793730
2761 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990855766
2762 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990855773
2763 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990855780
2764 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909991085698
2765 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 5909991085773
2766 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 5909991085865
2767 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991085599
2768 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991085636
2769 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990895250
2770 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990895380
2771 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990895533
2772 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 30 mg 28 szt. 5909990895663
2773 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990895786
2774 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990895106
2775 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 x 5 ml w butelce 5906414000955
2776 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 x 5 ml 5906414000962
2777 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991067632
2778 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990736393
2779 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990736461
2780 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649532
2781 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649655
2782 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 4013054024331
2783 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990457236
2784 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 4013054024348
2785 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990457335
2786 Amisulpridum Solian, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990840816
2787 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 5909997201450
2788 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990791743
2789 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990791873
2790 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990821006
2791 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990821228
2792 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990821280
2793 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990836857
2794 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990836888
2795 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990836949
2796 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990722419
2797 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10) 5909990565962
2798 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 kaps. 5909991012465
2799 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 kaps. 5909991012496
2800 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 5909991012502
2801 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991082338
2802 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991082529
2803 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991082598
2804 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991035235
2805 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991035549
2806 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991023485
2807 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991023522
2808 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 10 szt. 5909990780303
2809 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990780334
2810 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. 5909990780341
2811 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991242008
2812 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991247829
2813 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990715497
2814 Dorzolamidum + Timololum Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 poj.po 5 ml 5909990864225
2815 Tamsulosinum Urostad, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997216393
2816 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200+87 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619658
2817 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 333+145 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619672
2818 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 60 szt. 5909990818983
2819 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg 60 szt. 5909990818853
2820 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990857081
2821 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990856954
2822 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 150 ml + strz.po 3 ml 5909990935895
2823 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997203416
2824 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 10 szt. 5909991095826
2825 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990894543
2826 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060601673
2827 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997196350
2828 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997196077
2829 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991082932
2830 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991082949
2831 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 5906414000665
2832 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 5906414000672
2833 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 84 szt. 5906414000689
2834 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 84 szt. 5906414000641
2835 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990892129
2836 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990892150
2837 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990892303
2838 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990892082
2839 substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN
2840 Acarbosum Adeksa, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990893386
2841 Acarbosum Adeksa, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990893423
2842 Aciclovirum Hascovir, tabl., 800 mg 30 szt. 5909990835782
2843 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991210328
2844 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 5909991228392
2845 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909990975730
2846 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990746576
2847 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990842476
2848 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990842698
2849 Amlodipinum Finamlox, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990794461
2850 Amoxicillinum Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 5909990788453
2851 Amoxicillinum Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg 20 szt. 5909990788477
2852 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991250324
2853 Anastrozolum Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802432
2854 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990082162
2855 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909991251529
2856 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802050
2857 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991232733
2858 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 56 szt. (8 blist.po 7) 5909991232856
2859 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 28 szt. 5055565723616
2860 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 56 szt. 5055565723623
2861 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 28 szt. 5055565723630
2862 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 56 szt. 5055565723647
2863 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990885282
2864 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909990885336
2865 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909990885374
2866 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990848904
2867 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990849086
2868 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990849246
2869 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991042097
2870 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991042103
2871 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991042134
2872 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991042141
2873 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990810161
2874 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 37,5 ml (1500 mg) 5907626702682
2875 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990740543
2876 Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991094041
2877 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991260620
2878 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991097400
2879 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991097448
2880 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991097523
2881 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 5909991097554
2882 Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 8 mg 28 szt. 5909991020309
2883 Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 16 mg 28 szt. 5909991020507
2884 Cetirizinum Cetirizine Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990969739
2885 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990787289
2886 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990787357
2887 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990787463
2888 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991257316
2889 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991260255
2890 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991251949
2891 Clopidogrelum Vixam, tabl., 75 mg 30 szt. 5909990866533
2892 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991032838
2893 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991032852
2894 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990964574
2895 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990964611
2896 Desloratadinum Jovesto, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990994465
2897 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909990994533
2898 Desloratadinum Suprodeslon, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990980642
2899 Desloratadinum Suprodeslon, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990981106
2900 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990683581
2901 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990683666
2902 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 5909990825639
2903 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 5909990825745
2904 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990798933
2905 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990798940
2906 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990850075
2907 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990850204
2908 Dorzolamidum Dorzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991234904
2909 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 5909991067274
2910 Everolimusum Certican, tabl., 0,5 mg 60 szt. (6 blist. po 10 szt.) 5909990211357
2911 Exemestanum Glandex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990812202
2912 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909990754526
2913 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 5055565726068
2914 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 5055565726075
2915 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990811045
2916 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991207311
2917 Fluconazolum Flumycon, syrop, 5 mg/ml 150 ml w butelce 5909990841707
2918 Fluoxetinum Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990742509
2919 Fluticasonum Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę poj. 10 ml (120 dawek) 5909990933839
2920 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109523
2921 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. 5909990849000
2922 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 1 mg 30 szt. 5909991075378
2923 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 2 mg 30 szt. 5909991075590
2924 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 3 mg 30 szt. 5909991075798
2925 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991075996
2926 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 150 µg 30 szt. + inhalator 5909990738397
2927 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 300 µg 30 szt. + inhalator 5909990738472
2928 Indapamidum Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586806
2929 Indapamidum Ivipamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990834730
2930 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990008483
2931 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 5 wkł.po 3 ml OPTIPEN 5909990008575
2932 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990747054
2933 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990747085
2934 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990747122
2935 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 5909990662555
2936 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 5909990662593
2937 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 5909990662623
2938 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 5909990662661
2939 Lakozamid Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 5909990935505
2940 Latanoprostum Latalux, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990813582
2941 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml 1 but.po 2,5 ml 5909990841448
2942 Letrozolum Letrozole Bluefish, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990794683
2943 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 3,6 mg 1 implant 5909990836246
2944 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 5 mg 1 implant 5909990836277
2945 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 5909990958672
2946 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990958726
2947 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990958764
2948 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990958856
2949 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990958894
2950 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990958986
2951 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990959037
2952 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990959129
2953 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990959167
2954 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990998135
2955 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990998180
2956 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990998258
2957 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990656929
2958 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990656943
2959 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 5909990904099
2960 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990904129
2961 Levocetirizini dihydrochloridum Lecetax, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990997640
2962 Levocetirizini dihydrochloridum Levocedo, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 5909991238995
2963 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990765034
2964 Losartanum Losartanum 123ratio, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990862238
2965 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Loreblo