Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r., poz. 19).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 05909990713608
2 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 05909990000715
3 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990722198
4 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991036065
5 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990786497
6 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909991231705
7 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990240814
8 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990718566
9 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990719501
10 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990719570
11 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990719648
12 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990889600
13 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990891351
14 Latanoprostum Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 poj.po 2,5 ml 05909990859702
15 Levocetirizini dihydrochloridum Levocetirizine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991099862
16 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909990810758
17 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg 50 szt. 05909990453726
18 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg 100 szt. 05909990807703
19 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990807741
20 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990849741
21 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 05909990821006
22 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 05909990821228
23 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909990821280
24 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990722419
25 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 kaps. 05909991012465
26 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 kaps. 05909991012496
27 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 05909991012502
28 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909991242008
29 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909991247829
30 Dorzolamidum + Timololum Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 poj.po 5 ml 05909990864225
31 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997203416
32 Acarbosum Adeksa, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990893386
33 Acarbosum Adeksa, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990893423
34 Aciclovirum Hascovir, tabl., 800 mg 30 szt. 05909990835782
35 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991210328
36 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990746576
37 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990842476
38 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990842698
39 Amlodipinum Finamlox, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990794461
40 Amoxicillinum Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 05909990788453
41 Amoxicillinum Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg 20 szt. 05909990788477
42 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991250324
43 Anastrozolum Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990802432
44 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990082162
45 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991251529
46 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990802050
47 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991232733
48 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 56 szt. (8 blist.po 7) 05909991232856
49 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 28 szt. 05055565723616
50 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 56 szt. 05055565723623
51 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 28 szt. 05055565723630
52 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 56 szt. 05055565723647
53 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909990885282
54 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909990885336
55 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990885374
56 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990848904
57 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990849086
58 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990849246
59 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991042097
60 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991042103
61 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991042134
62 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991042141
63 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990810161
64 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 37,5 ml (1500 mg) 05907626702682
65 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909990740543
66 Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909991094041
67 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991260620
68 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991097400
69 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991097448
70 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991097523
71 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991097554
72 Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991020507
73 Cetirizinum Cetirizine Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990969739
74 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990787289
75 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990787357
76 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990787463
77 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991257316
78 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991260255
79 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991251949
80 Clopidogrelum Vixam, tabl., 75 mg 30 szt. 05909990866533
81 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990683581
82 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990683666
83 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 05909990825639
84 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05909990825745
85 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990798933
86 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990798940
87 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990850075
88 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990850204
89 Dorzolamidum Dorzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991234904
90 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 05909991067274
91 Everolimusum Certican, tabl., 0,5 mg 60 szt. (6 blist. po 10 szt.) 05909990211357
92 Exemestanum Glandex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990812202
93 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 05909990754526
94 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990811045
95 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 05909991207311
96 Fluconazolum Flumycon, syrop, 5 mg/ml 150 ml w butelce 05909990841707
97 Fluoxetinum Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990742509
98 Fluticasonum Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę poj. 10 ml (120 dawek) 05909990933839
99 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 05909991109523
100 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. 05909990849000
101 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 1 mg 30 szt. 05909991075378
102 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991075590
103 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 3 mg 30 szt. 05909991075798
104 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991075996
105 Indapamidum Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990586806
106 Indapamidum Ivipamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990834730
107 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990008483
108 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 5 wkł.po 3 ml OPTIPEN 05909990008575
109 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990747054
110 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 05909990747085
111 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 05909990747122
112 Latanoprostum Latalux, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990813582
113 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml 1 but.po 2,5 ml 05909990841448
114 Letrozolum Letrozole Bluefish, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990794683
115 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 3,6 mg 1 implant 05909990836246
116 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 5 mg 1 implant 05909990836277
117 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990958726
118 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 05909990958764
119 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990958856
120 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 05909990958894
121 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990958986
122 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990959037
123 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990959129
124 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990959167
125 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990998135
126 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990998180
127 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990998258
128 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990656929
129 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990656943
130 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909990904099
131 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990904129
132 Levocetirizini dihydrochloridum Lecetax, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990997640
133 Levocetirizini dihydrochloridum Levocedo, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909991238995
134 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990765034
135 Losartanum Losartanum 123ratio, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990862238
136 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Loreblok HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909990778843
137 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HL, tabl. powl., 100+12,5 mg 28 szt. 05909990816484
138 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909990925964
139 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 05909990925971
140 Lovastatinum Lovasterol, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990422159
141 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 60 szt. 05909990974375
142 Mesalazinum Salofalk 1 g, czopki, 1 g 30 szt. 05909990806430
143 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990765386
144 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990765409
145 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990765430
146 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,15 ml 05909990791286
147 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990791347
148 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990791392
149 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990791477
150 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990791521
151 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990928125
152 Montelukastum Astmodil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990881734
153 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05907626703481
154 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990780266
155 Montelukastum Promonta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990671052
156 Montelukastum Promonta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990671076
157 Montelukastum Promonta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990671090
158 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990715268
159 Nebivololum Nebilenin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990689774
160 Nebivololum Nebispes, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990673865
161 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909990827343
162 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991095666
163 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990793341
164 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990793365
165 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990793389
166 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 05909991230586
167 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05909991230593
168 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990766895
169 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990766901
170 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990767052
171 Olanzapinum Olazax, tabl., 5 mg 28 tabl. 05909990782239
172 Olanzapinum Olazax, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909990782246
173 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 05909990782253
174 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990782260
175 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990925186
176 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 05909991094539
177 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 112 szt. 05909991231910
178 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 112 szt. 05909991231927
179 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 56 szt. 05909990420544
180 Omeprazolum Omeprazolum 123ratio, kaps. dojel. twarde, 20 mg 1 but.po 28 szt. 05909990659456
181 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 10 mg 28 szt. 05909990796205
182 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990796298
183 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991239503
184 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909991229016
185 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909991229160
186 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 20 mg 112 szt. (8 blist.po 14 szt.) 05909991246525
187 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 40 mg 112 szt. (8 blist.po 14 szt.) 05909991246532
188 Pantoprazolum Pantoprazol Vitama, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991202040
189 Pantoprazolum Pantoprazol Vitama, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991202101
190 Paroxetinum Paroxinor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990798346
191 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 30 szt. 05909990908134
192 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 30 szt. 05909990908165
193 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 30 szt. 05909990908196
194 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 30 szt. 05909990908240
195 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa, tabl., 8+2,5 mg 30 szt. 05909990850167
196 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909991209728
197 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. 05909991209858
198 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. 05909991210021
199 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909991210199
200 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990722327
201 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991219383
202 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909991219420
203 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991219468
204 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991219505
205 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991219543
206 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990081196
207 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990081233
208 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990736492
209 Ramiprilum Ivipril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 05909990961955
210 Ramiprilum Ivipril, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990961986
211 Ramiprilum Ivipril, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990962020
212 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. 05909991144227
213 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. 05909991144234
214 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909990782048
215 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg 56 szt. 05909990782055
216 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990782079
217 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990782086
218 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990782147
219 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 05909990782154
220 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990782178
221 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990782185
222 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990816255
223 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990816262
224 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 05909990816279
225 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990816286
226 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990816293
227 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909990778898
228 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990778935
229 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990778942
230 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990778966
231 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 05909990778973
232 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990778997
233 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990779000
234 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990886296
235 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990886302
236 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990886364
237 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990886401
238 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990886425
239 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909990803156
240 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990803545
241 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990803569
242 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990803781
243 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 05909990803804
244 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990804085
245 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990804108
246 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990877683
247 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990878000
248 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990878086
249 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909991049294
250 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909991049355
251 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909991049393
252 Salbutamolum Sabumalin, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg/dawkę 1 poj.po 8,5 g (200 daw.) 05909990764150
253 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990804344
254 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990804368
255 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990794089
256 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990794140
257 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20 mg 98 szt. 05909990794157
258 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 05909990706464
259 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 100 szt. 05909990706594
260 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 100 szt. 05909990706693
261 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 05909991232092
262 Tamsulosinum Bazetham Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 05909990894598
263 Tamsulosinum Tanyz ERAS, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 05909990847808
264 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 84 szt. 05909997077635
265 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 84 szt. 05909997077703
266 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991073848
267 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991073909
268 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 84 szt. 05909991045265
269 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 84 szt. 05909991045746
270 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 84 szt. 05909991045876
271 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. 05909991240523
272 Tizanidinum Tizanor, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990784486
273 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991235369
274 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991235376
275 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991249038
276 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991249045
277 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909990779925
278 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990779970
279 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990780068
280 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909990780136
281 Travoprostum Travoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909991197629
282 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 80 mg 28 szt.. (4 blist.po 7 szt.) 05909990773695
283 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 160 mg 28 szt.. (4 blist.po 7 szt.) 05909990773763
284 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909990779147
285 Valsartanum Valsotens, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990693276
286 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990804542
287 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990804580
288 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990827459
289 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990827480
290 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-valsacor, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 05909990847464
291 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-valsacor, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 05909990847501
292 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990801961
293 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990802005
294 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 05909990813995
295 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909990862351
296 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990862375
297 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990862399
298 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990795789
299 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 98 szt. 05909990795796
300 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990795802
301 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990795826
302 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 98 szt. 05909990795833
303 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909991091996
304 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909991092030
305 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991067540
306 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991067533
307 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990224883
308 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990610006
309 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909990503834
310 Acidum alendronicum Alendronic Acid Genoptim, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990675302
311 Cetirizinum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990910793
312 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991264529
313 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909991265717
314 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909991265694
315 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990955008
316 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990954254
317 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997218090
318 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997218113
319 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991247157
320 Aripiprazolum Aripriprazole +pharma, tabl., 15 mg 30 szt. 05901720140241
321 Aripiprazolum Aripriprazole Accord, tabl., 15 mg 14 szt. 05055565723906
322 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991259075
323 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991259143
324 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991259013
325 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991266202
326 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990881758
327 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990881772
328 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990938926
329 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990938995
330 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230740
331 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909997223537
332 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909997223551
333 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojelitowe twarde, 40 mg 56 szt. 05909991140809
334 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991255329
335 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909997203836
336 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml (63,47 g) 05909997207827
337 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg 10 szt. 05909990934058
338 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg 10 szt. 05909990934171
339 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991267131
340 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990740833
341 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 98 szt. 05909990740260
342 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 98 szt. 05909990740291
343 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 98 szt. 05909990740239
344 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 15 szt. 05907529110003
345 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 30 szt. 05907529110027
346 Mesalazinum Crohnax, czopki, 500 mg 30 szt. 05907529109809
347 Nebivololum Daneb, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990750290
348 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 05909991055271
349 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml (0,05%) 25 ml 05909997201375
350 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909990774746
351 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991266509
352 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 30 szt. 05909990851492
353 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990851478
354 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 05909991078386
355 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 05909991078454
356 Amlodipinum Finamlox, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909990794430
357 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990912896
358 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990912988
359 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990913466
360 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990912346
361 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990912360
362 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 120 szt. 05909991086602
363 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991272418
364 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991079802
365 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991080051
366 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991080174
367 Omeprazolum Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990921324
368 Valsartanum Ivisart, tabl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990686254
369 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 84 szt. 05909991136840
370 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 8+12,5 mg 84 szt. 05909991136833
371 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990617555
372 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) 05909990895717
373 Latanoprostum Latanoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990931873
374 Latanoprostum Latanoprost STADA, krople do oczu, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990853007
375 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990952229
376 Clarithromycinum Lekoklar mite, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990952205
377 Aripiprazolum Lemilvo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991236137
378 Levothyroxinum natricum Letrox 125 mikrogramów, tabl., 125 µg 50 szt. 05909991107307
379 Levothyroxinum natricum Letrox 75 mikrogramów, tabl., 75 µg 50 szt. 05909991107260
380 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfil) 05909990005741
381 Losartanum Loreblok, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990770601
382 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losacor HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990729685
383 Megestroli acetas Megastril, zawiesina doustna, 40 mg/ml 1 but.po 240 ml 05909990895977
384 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml 05909990812905
385 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.po 1ml 05909990812981
386 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 10 szt. 05909991023782
387 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 20 szt. 05909991023799
388 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 30 szt. 05909991023805
389 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 05909991023836
390 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990998302
391 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 1 fiol.po 4,5 ml (stęż. 3) 05909991047061
392 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 98 szt. 05909990795819
393 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 szt. 05909990996681
394 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg 56 szt. 05909991069681
395 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 50 sasz.po 2 g granulatu 05909990855315
396 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991263713
397 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 05909991263904
398 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991269784
399 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990801350
400 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990801367
401 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 szt. 05909991256210
402 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 szt. 05909991256197
403 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909997223414
404 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909990982981
405 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990983162
406 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990983179
407 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990983308
408 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 05909990983322
409 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990983506
410 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990983544
411 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. 05909997197821
412 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 poj. 05909991102890
413 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05900411001298
414 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459513
415 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990793853
416 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 mg 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. 05909990236817
417 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. 05909990236718
418 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909997213538
419 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991244651
420 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909991244668
421 Terbinafinum Terbinafine Aurobindo, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990955268
422 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 28 tabl. 05909990818082
423 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909990818150
424 Telmisartanum Tolura 40 mg tabletki, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 05909997077604
425 Telmisartanum Tolura 80 mg tabletki, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 05909997077673
426 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 szt. 05909997228495
427 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 05909997229157
428 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 05909991191221
429 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909991261788
430 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 05909997226293
431 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991261801
432 Valsartanum Valsartan Aurobindo, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990986057
433 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909991045500
434 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 05909991046750
435 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991046767
436 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990877386
437 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990877201
438 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909991067557
439 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 05909991067564
440 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 05909991088118
441 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909991088101
442 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991264673
443 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997211992
444 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997212296
445 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991265328
446 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997198606
447 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997198378
448 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 05906414000610
449 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 05906414000603
450 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 112 szt. 05906414000696
451 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 112 szt. 05906414000702
452 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 112 szt. 05906414000719
453 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 112 szt. 05906414000658
454 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990737673
455 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909990907731
456 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 szt. 05909990907755
457 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 szt. 05909990907762
458 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 szt. 05909990907786
459 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990800469
460 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990800551
461 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg 20 szt. 05909990778041
462 Aripiprazolum Aripiprazole STADA, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991251604
463 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990887262
464 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990810208
465 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991228057
466 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg 30 szt. 05909990068579
467 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909991024420
468 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990877553
469 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990877669
470 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990942855
471 Dorzolamidum + Timololum Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990894383
472 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 05909990866144
473 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 szt. 05909990884582
474 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990906154
475 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990855636
476 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990855681
477 Finasteridum Uronezyr, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991088842
478 Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990644933
479 Indapamidum Indapamide SR Mercapharm, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909991271671
480 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg 20 szt. 05909990794553
481 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml 10 amp.po 2 ml 05909990794607
482 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 szt. 05909990961092
483 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 poj. 05909991102883
484 Losartanum Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990760770
485 Losartanum Zeprez, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990887194
486 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909991228262
487 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 30 szt. 05909991228279
488 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990078967
489 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990078998
490 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990079032
491 Metforminum Glucophage, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909990789306
492 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990213436
493 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990624768
494 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909990864461
495 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909991252069
496 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909990933167
497 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 05909990933174
498 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 7,5 mg 4 amp.-strz. 05909991252700
499 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg 4 amp.-strz. 05909991252724
500 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 15 mg 4 amp.-strz. 05909991252762
501 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg 4 amp.-strz. 05909991252809
502 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg 4 amp.-strz. 05909991252847
503 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 30 mg 4 amp.-strz. 05909991252885
504 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991073541
505 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990871650
506 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990871766
507 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990871858
508 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990893188
509 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990893294
510 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909991007263
511 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909991007270
512 Montelukastum Romilast, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991007300
513 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990860685
514 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990860692
515 Omeprazolum Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990077663
516 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990920747
517 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991272739
518 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991272753
519 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990793907
520 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990794188
521 Paroxetinum Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990655724
522 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 30 szt. 05906414001839
523 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 60 szt. 05906414001846
524 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 30 szt. 05906414001860
525 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 60 szt. 05906414001877
526 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 30 szt. 05906414001891
527 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 60 szt. 05906414001907
528 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 30 szt. 05906414001921
529 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 60 szt. 05906414001938
530 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909990897780
531 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 05909990910762
532 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 05909990910779
533 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990953882
534 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990723591
535 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990723812
536 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990723829
537 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990724031
538 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990706549
539 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990706648
540 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 05909991265878
541 Telmisartanum Actelsar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990891863
542 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990974863
543 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990974979
544 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990902002
545 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990902095
546 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 szt. 05909991086626
547 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 szt. 05909991086633
548 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991095994
549 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991096007
550 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991096038
551 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991096045
552 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991096069
553 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991096076
554 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 28 szt. 05902020926016
555 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909990831159
556 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 05909990830176
557 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 05909990830244
558 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991077495
559 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990711949
560 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990711987
561 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05906414001501
562 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 05909990622726
563 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 250+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274931
564 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274955
565 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909997206714
566 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 szt. 05909990283514
567 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089146
568 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 szt. 05909991089122
569 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 szt. 05909991089139
570 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 szt. 05909991089108
571 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089153
572 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 szt. 05909990948536
573 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 05909990948543
574 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 60 szt. 05909991271367
575 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991106904
576 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991106898
577 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05906414001648
578 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 05906414001655
579 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05906414001662
580 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 05906414001679
581 Aripiprazolum Aribit ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991251475
582 Aripiprazolum Aribit, tabl., 10 mg 56 szt. 05907529463284
583 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 56 szt. 05907529463338
584 Aripiprazolum Aribit, tabl., 30 mg 56 szt. 05907529463383
585 Aripiprazolum Aricogan, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991265526
586 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991205423
587 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990623488
588 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990900053
589 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990899920
590 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990900275
591 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909991185879
592 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909991077341
593 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909991077372
594 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991242893
595 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 05909991242916
596 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 05909991077655
597 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 05909991077792
598 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991242787
599 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990635344
600 Azithromycinum Azytact, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991071752
601 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991097066
602 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991097073
603 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909991140779
604 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990874194
605 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991248185
606 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990800360
607 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990739653
608 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990739592
609 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991255145
610 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991255152
611 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991255183
612 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991255190
613 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991282028
614 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909997013800
615 Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990795093
616 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. 05909997199627
617 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997013947
618 Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 05909990795284
619 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991276492
620 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 05909991276508
621 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 05909997065892
622 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 05909990405312
623 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 05909990405411
624 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 05909990641185
625 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991282288
626 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 05909990774869
627 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp. 05909990774852
628 Pantoprazolum Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991245399
629 Pantoprazolum Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991245337
630 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990965373
631 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909990965403
632 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909990965441
633 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 szt. 05909990185214
634 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990879687
635 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990858651
636 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991282776
637 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 05909990946075
638 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 05909990946198
639 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990345618
640 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991272340
641 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991268404
642 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 05909991268411
643 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991268428
644 Methotrexatum Metotab, tabl., 10 mg 100 tabl. 05909991064303
645 Methotrexatum Metotab, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 05909991064228
646 Methotrexatum Metotab, tabl., 7,5 mg 100 tabl. 05909991064266
647 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990277919
648 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 szt. 05909991107925
649 Nebivololum Nedal, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990642809
650 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05906395161096
651 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05906395161010
652 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05906395161034
653 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05906395161058
654 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05906395161072
655 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990865956
656 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990866021
657 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990865901
658 Diclofenacum Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990457137
659 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990892761
660 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990892853
661 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991046897
662 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990817184
663 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990817320
664 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991256890
665 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990964673
666 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990964765
667 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955503
668 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955541
669 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 2 g 60 sasz. 05909990974184
670 Perindoprilum Perindanor, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990957606
671 Perindoprilum Perindanor, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990957774
672 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991079451
673 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991079598
674 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991079703
675 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969012
676 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 96 ml 05909990969029
677 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991239725
678 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991239831
679 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991239886
680 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991239671
681 Propranololum Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg 50 szt. 05909991033590
682 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990983582
683 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990983803
684 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990983971
685 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990706402
686 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991138363
687 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991138349
688 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991138356
689 Tamsulosinum Symlosin SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05909991136321
690 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990840472
691 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990840557
692 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991073732
693 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909990875245
694 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909990866625
695 Valganciclovirum Valganciclovir Teva, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991195151
696 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki, tabl. powl., 160 mg 90 szt. 05909990818990
697 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 90 szt. 05909990818860
698 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+10 mg 30 szt. 05909991137571
699 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+5 mg 30 szt. 05909991137526
700 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+10 mg 30 szt. 05909991137472
701 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+5 mg 30 szt. 05909991137212
702 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991283797
703 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909991003081
704 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991002794
705 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. 05909991220365
706 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. 05909991220396
707 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 05909990937981
708 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990802623
709 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909990802647
710 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 05909990802708
711 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 05909990802777
712 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990802562
713 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909990802586
714 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990645497
715 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990645503
716 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05903060609709
717 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 05903060609716
718 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 05909990849581
719 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05903060609723
720 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990849635
721 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05903060609693
722 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. - blister 05909991235635
723 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. - blister 05909991235642
724 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713846
725 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713860
726 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713853
727 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713877
728 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991276027
729 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991208349
730 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991208448
731 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991291242
732 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 56 szt. 05906414001730
733 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 84 szt. 05906414001747
734 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 56 szt. 05906414001754
735 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 84 szt. 05906414001761
736 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991229641
737 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990670758
738 Brinzolamidum Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991250386
739 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990800629
740 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990957255
741 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990957170
742 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991265984
743 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 90 szt. 05909991265991
744 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991290016
745 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991288457
746 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991297763
747 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991297480
748 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991297633
749 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991290887
750 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991276621
751 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991262617
752 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991262679
753 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991262457
754 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991262488
755 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991264710
756 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991264734
757 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990865185
758 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909990865222
759 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 szt. 05909990865260
760 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990865147
761 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909991207489
762 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909991207649
763 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 05909990879342
764 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 05909990879373
765 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 05909990879076
766 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 05909990879106
767 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 05909990879168
768 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 05909990879199
769 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 05909990879250
770 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 05909990879281
771 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991281038
772 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991280918
773 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991271442
774 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990893263
775 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 IU 12 szt. 05909991260330
776 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 12 szt. 05909991260460
777 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 30 szt. 05909991260484
778 Ramiprilum Piramil, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991286132
779 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909991031992
780 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909991032043
781 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909991031497
782 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909991031602
783 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909991031640
784 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909991031886
785 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991085674
786 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991085759
787 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991085841
788 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991261184
789 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991261238
790 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991287733
791 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991275778
792 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991275747
793 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990956395
794 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 szt. 05909990805594
795 Insulinum glargine Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 05909991231538
796 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 05909991191214
797 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991199081
798 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05907587609235
799 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 37,5 g (1 but.po 75 ml) 05909990453610
800 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 g (1 but.po 100 ml) 05909990453627
801 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990802753
802 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991260071
803 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991260095
804 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Claris, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 5 fiol.po 5 ml 05909991236533
805 Alfuzosinum Alfurion, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991291945
806 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml (65,3 g) 05909991298258
807 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991284237
808 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 90 szt. 05909991232887
809 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+12,5 mg 28 tabl. 05909991057596
810 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+25 mg 28 tabl. 05909991058609
811 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991271602
812 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991298319
813 Desloratadinum Teslor, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 05909991095932
814 Desloratadinum Teslor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991095987
815 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991298043
816 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 05909991298050
817 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 szt. 05909990227310
818 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990798094
819 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kapsułki twarde, 150 mg 1 kaps. 05909990869763
820 Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum Ultibro Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 85+43 µg 30 szt. + inhal. 05909991080921
821 Konestat alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. 05909990796090
822 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787111
823 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787210
824 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787319
825 Lamotriginum Verpin, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909990939640
826 Lamotriginum Verpin, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909990939930
827 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909990940370
828 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 60 tabl. w blistrze 05909990940530
829 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990908608
830 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990928200
831 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990928224
832 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990928231
833 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990928248
834 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990973361
835 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990973446
836 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990973583
837 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990973682
838 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990925858
839 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990925872
840 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990925889
841 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990925926
842 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990925940
843 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990925957
844 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990935956
845 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990936052
846 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990936151
847 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990936250
848 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730881
849 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730898
850 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730904
851 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730911
852 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730928
853 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730935
854 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,25 ml 05055565730959
855 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730966
856 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730973
857 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730980
858 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,35 ml 05055565731000
859 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731024
860 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731031
861 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731048
862 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,45 ml 05055565731062
863 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731079
864 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731086
865 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731093
866 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731116
867 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731123
868 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731130
869 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990653300
870 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909991250850
871 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909991250874
872 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990126217
873 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 13,3 mg/24 h 30 szt. 05909991239091
874 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991021184
875 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991021337
876 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991021375
877 Tamsulosinum Ranlosin, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991092184
878 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991018429
879 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991268770
880 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991268787
881 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991268794
882 Tiotropii bromidum Braltus, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 10 µg/dawkę dostarczaną 30 kaps. 05909991299545
883 Umeclidinii bromidum + Vilanterolum Anoro, proszek do inhalacji, 55+22 µg 30 dawek 05909991108984
884 Valganciclovirum Valhit, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991284381
885 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909990688548
886 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909990688739
887 Valsartanum Ivisart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990685981
888 Voriconazolum Voriconazole Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 20 tabl. 05909991223489
889 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 05909990935253
890 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 180 mg 120 tabl. 05909991227272
891 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 360 mg 120 tabl. 05909991227319
892 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 28 szt. 05906414001068
893 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 28 szt. 05906414001075
894 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991285708
895 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster,35 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274092
896 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 52,5 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274191
897 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 70 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274290
898 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 20 tabl. 05909991263416
899 Desloratadinum Delorissa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 butelka 150 ml 05909990986842
900 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 kaps. 05909990926497
901 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 28 kaps. 05909990926534
902 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 kaps. 05909991074975
903 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 56 kaps. 05909991074999
904 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990876280
905 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990876778
906 Furaginum Furazek, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991304102
907 Gliclazidum Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909991267230
908 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991307349
909 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 tabl. 05909991307370
910 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909991039158
911 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990949281
912 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990949304
913 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990949359
914 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990949373
915 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990968725
916 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990968824
917 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,375 ml 05907626701869
918 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05907626701920
919 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,75 ml 05907626702040
920 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1 ml 05909990735242
921 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,25 ml 05909990735273
922 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,5 ml 05909990735303
923 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 05909991309206
924 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990793402
925 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 98 tabl. 05909991230609
926 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 98 tabl. 05909991230616
927 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991304140
928 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 szt. 05909990741359
929 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 szt. 05909990741366
930 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 szt. 05909990741465
931 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 szt. 05909990741472
932 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 szt. 05909990741595
933 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 30 szt. 05909990741861
934 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 60 szt. 05909990741878
935 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,18 mg 100 szt. 05909990804450
936 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909990916474
937 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909990916535
938 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909990916580
939 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 tabl. 05909991086107
940 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991307479
941 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 tabl. 05909991087005
942 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991087180
943 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991087258
944 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909991087302
945 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 1,5 mg 28 kaps. 05909991062170
946 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 3 mg 28 kaps. 05909991062385
947 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 4,5 mg 28 kaps. 05909991062590
948 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 6 mg 28 kaps. 05909991062781
949 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990959457
950 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 szt. 05909990959563
951 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 05909991103163
952 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909991069711
953 Allopurinolum Allupol, tabletki, 300 mg 30 tabl. 05909991316228
954 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991312374
955 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991312367
956 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05902020926788
957 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05902020926771
958 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 56 tabl. 05909991305611
959 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05909991305673
960 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991305659
961 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 14 tabl. 05909991305642
962 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991305598
963 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991105594
964 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki 3 ml 05909991105600
965 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05907553017644
966 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991152017
967 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991151911
968 Brimonidinum Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991304751
969 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002515
970 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002522
971 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002539
972 Cefuroximum Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991272531
973 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 14 tabl. 05909991263355
974 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991263331
975 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 20 tabl. 05909991263362
976 Cetirizini dihydrochloridum Amertil, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05907695215250
977 Desloratadinum Delortan, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990969678
978 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05900257101015
979 Doxazosinum Adadox, tabletki, 2 mg 30 tabl. 05909990901890
980 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 90 tabl. 05909990902293
981 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 30 tabl. 05909990902255
982 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102531
983 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102500
984 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102555
985 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102548
986 Fluconazolum Flucofast, kapsułki twarde, 200 mg 7 kaps. 05909991283247
987 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034870
988 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034887
989 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inhalator 60 dawek 05909991034894
990 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534670
991 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534687
992 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220177
993 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220184
994 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220191
995 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038480
996 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038701
997 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038565
998 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabletki powlekane, 5 mg 84 tabletki 05907695215267
999 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. 05909991253998
1000 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. z inhalatorem 05909991254001
1001 Valganciclovirum Sperart, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991257354
1002 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991253912
1003 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991253226
1004 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991055929
1005 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991055899
1006 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991299590
1007 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991299583
1008 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991251857
1009 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991254407
1010 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991305949
1011 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 14 tabl. 05909991305932
1012 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991136116
1013 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991136376
1014 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 tabl. 05909991135850
1015 Amlodipinum Agen 10, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991302184
1016 Amlodipinum Agen 5, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991295226
1017 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 05907626702361
1018 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991324315
1019 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05909990905539
1020 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990905553
1021 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990905652
1022 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990905676
1023 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990905805
1024 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990905867
1025 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991263386
1026 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991263409
1027 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991316761
1028 Desloratadinum Dynid, tabletki, 5 mg 30 szt. 05909991326487
1029 Doxazosinum Doxar, tabletki, 4 mg 28 tabl. 05909991325626
1030 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991320737
1031 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991320751
1032 Enzyma pancreatis Lipancrea 16 000, kapsułki, 16000 j.Ph. Eur. Lipazy 60 szt. 05909990723164
1033 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 120 tabl. 05909991284053
1034 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909991289430
1035 Fluconazolum Fluconazole Hasco, syrop, 5 mg 1 but. 150 ml 05909991273798
1036 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991226299
1037 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991226305
1038 Indapamidum Indix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 90 tabl. 05908289660401
1039 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909991201982
1040 Irbesartanum Irprestan, tabletki powlekane, 300 mg 28 tabl. 05909991324575
1041 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909990368624
1042 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990452118
1043 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 10 mg 30 szt. 05909991309138
1044 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05909991309145
1045 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990921751
1046 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990921737
1047 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990921492
1048 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990921591
1049 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990921577
1050 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990921652
1051 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 tabl. 05909991266608
1052 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 100 mg 28 tabl. 05909991297060
1053 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 50 mg 28 tabl. 05909991296940
1054 Nimesulidum Minesulin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz. 05909990997220
1055 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 szt. 05908289660425
1056 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 szt. 05908289660432
1057 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 szt. 05908289660449
1058 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 60 szt. 05908289660418
1059 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 tabl. 05909991327958
1060 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 tabl. 05909991327989
1061 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 tabl. 05909991328184
1062 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 tabl. 05909991328214
1063 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 30 tabl. 05909991328405
1064 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 tabl. 05909991328436
1065 Propranololum Propranolol Accord, tabletki powlekane, 10 mg 50 tabl. 05909991033507
1066 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991308971
1067 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 05909991142728
1068 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 05909991142643
1069 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 05909991142674
1070 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 05909991142513
1071 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991264918
1072 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 05909991264925
1073 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 28 tabl. 05909991264994
1074 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 05909991265007
1075 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 28 tabl. 05909991265076
1076 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 05909991265083
1077 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909991264840
1078 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 30 tabl. 05909991264857
1079 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990895304
1080 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909990895458
1081 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990895588
1082 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909990895724
1083 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990895892
1084 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990895182
1085 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 05909990792009
1086 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane, 37,5 + 325 mg 90 tabl. 05909990964086
1087 Valganciclovirum Valcyclox, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991228620
1088 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 05902768001082
1089 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991266455
1090 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 56 tabl. 05909991266479
1091 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991325749
1092 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 szt. 05909991325572
1093 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991063177
1094 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991266387
1095 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 90 szt. 05909991314675
1096 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991295233
1097 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 30 szt. 05055565738177
1098 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 60 szt. 05055565738191
1099 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 30 szt. 05055565738078
1100 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 60 szt. 05055565738092
1101 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 90 szt. 05055565738108
1102 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991322939
1103 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991232849
1104 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 60 szt. 05909991232863
1105 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306137
1106 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306144
1107 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306151
1108 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991306991
1109 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 8 mg 28 szt. 05909991306885
1110 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991283575
1111 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991318543
1112 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020661474
1113 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909991267155
1114 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991267162
1115 Glimepiridum Glimorion, tabl., 1 mg 30 szt. 05909991325282
1116 Glimepiridum Glimorion, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991325305
1117 Glimepiridum Glimorion, tabl., 3 mg 30 szt. 05909991325312
1118 Glimepiridum Glimorion, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991325329
1119 Insulinum lisprum Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml 10 szt. 05909991333553
1120 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991298586
1121 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991298654
1122 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990883998
1123 Quetiapinum Atrolak, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991086138
1124 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991326319
1125 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991326371
1126 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991326432
1127 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 28 szt. 05909991333959
1128 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909991333973
1129 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 28 szt. 05909991334062
1130 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909991334086
1131 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991279615
1132 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 84 szt. 05909991279660
1133 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991279516
1134 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991279561
1135 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991283032
1136 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991283056
1137 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991283148
1138 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991283308
1139 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991283322
1140 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3.6 mg 1 amp.-strz. 05909990082315
1141 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909991203924
1142 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990990368
1143 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990994540
1144 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991218140
1145 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 05909991213053
1146 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990989805
1147 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990989379
1148 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 05909990935901
1149 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 05909991057480
1150 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 05909991057497
1151 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991095840
1152 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 05909991095741
1153 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909991082192
1154 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 05909990908189
1155 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 05909990908158
1156 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 05909990908264
1157 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 05909990908233
1158 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990936502
1159 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 05909990936557
1160 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 05909990870905
1161 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 05909990870561
1162 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991041298
1163 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05907695215359
1164 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05907695215366
1165 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05907695215373
1166 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg mg 28 szt. 05909991340131
1167 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991340186
1168 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991197049
1169 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991197056
1170 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991197070
1171 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991197063
1172 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991335663
1173 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991335670
1174 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909990813551
1175 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909990813483
1176 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990974641
1177 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909991291778
1178 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909991291846
1179 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. 05909991291730
1180 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 05909990937172
1181 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990937264
1182 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 05909990937080
1183 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991312831
1184 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 05909990928149
1185 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991192600
1186 Clopidogrelum Clopidogrel Bluefish, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990768141
1187 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 05907695215380
1188 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909990633869
1189 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909990633807
1190 Budesonidum CortimentMMX, tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 05909991205966
1191 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 05909990740253
1192 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 05909990740284
1193 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 05909990740192
1194 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 05909990740208
1195 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg 1 inhalator (120 dawek) 05909991136932
1196 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 320+9 µg 1 inhalator (60 dawek) 05909991136963
1197 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990662456
1198 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 05909990713974
1199 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909991245696
1200 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909991004002
1201 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 05909991004026
1202 Gliclazidum Gliclazide Zentiva, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991205867
1203 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (14 g) 05909991233846
1204 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991233525
1205 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991233624
1206 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991337568
1207 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991337582
1208 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991322779
1209 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991322786
1210 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 56 tabl. 05909990772209
1211 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990772230
1212 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 56 tabl. 05909990772179
1213 Latanoprostum + Timololum Latanoprost Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but. po 2,5 ml 05909991306649
1214 Insulinum lisprum Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990005536
1215 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 05902020241133
1216 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 05902020241140
1217 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 05909991303082
1218 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909991302931
1219 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 05909990810796
1220 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps.(1 blist.po 14 kaps.) 05909990009350
1221 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009367
1222 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 05909990009282
1223 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009299
1224 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 05909990933198
1225 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 90 szt. 05909990935277
1226 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909990644186
1227 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 05909990854462
1228 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 05909990854479
1229 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. po 5 ml 05909991340674
1230 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but. po 5 ml 05909991340681
1231 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990711161
1232 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 05909990711277
1233 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990711444
1234 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 05909990710454
1235 Olanzapinum Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020926870
1236 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990781874
1237 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 05909990071029
1238 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 05909990363223
1239 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909991186371
1240 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 05909991186418
1241 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 4 g 30 sasz. 05909991273989
1242 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909990914838
1243 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990936670
1244 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990936700
1245 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991099688
1246 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 05909990867653
1247 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 05909991184827
1248 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 05909991184865
1249 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 05909991184902
1250 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 05909991184742
1251 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 05909991184940
1252 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 05909990928156
1253 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05903060611542
1254 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05903060611504
1255 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05903060611467
1256 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05903060611429
1257 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909991213060
1258 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909991213084
1259 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909991213107
1260 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24h 30 szt. 05909991078232
1261 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9.5 mg/24h 30 szt. 05909991078263
1262 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990919604
1263 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990919673
1264 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990919574
1265 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990921997
1266 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990922185
1267 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990922406
1268 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990921805
1269 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 05909990045419
1270 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 05909990045211
1271 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 05909990045310
1272 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991107871
1273 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 kaps. 05909991135096
1274 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739387
1275 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739448
1276 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909997077628
1277 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909997077697
1278 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990957071
1279 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 05909990925841
1280 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990810178
1281 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 05909990810185
1282 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909990796359
1283 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909990796533
1284 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 05909997217963
1285 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 90 szt. 05909991004392
1286 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 90 szt. 05909991004378
1287 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 90 szt. 05909991004385
1288 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05901878600123
1289 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687787
1290 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687763
1291 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687848
1292 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687800
1293 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991344368
1294 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 100 tabl. 05907626706529
1295 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 50 tabl. 05907626706505
1296 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 100 tabl. 05907626706628
1297 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 30 tabl. 05907626706604
1298 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909997231501
1299 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909991337742
1300 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991337599
1301 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991012960
1302 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05909991013806
1303 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990623471
1304 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990900459
1305 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 05909990073573
1306 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990866106
1307 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005733
1308 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990865130
1309 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 05909991139582
1310 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 05909990762194
1311 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 50 tabl. 05909991327705
1312 Clozapinum Clopizam, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909991327606
1313 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 05909990641253
1314 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 05909990641260
1315 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. 05909990887453
1316 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 05909990641215
1317 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 05909990641222
1318 Desloratadinum Desloratadine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991010980
1319 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990981458
1320 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 05909990981359
1321 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990981373
1322 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991225735
1323 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 0,5 mg 20 tabl. 05909991353735
1324 Donepezilum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabletek 05909991328726
1325 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990825677
1326 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990825561
1327 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 butelka 5 ml 05909991344306
1328 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki 5 ml 05909991344313
1329 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991310936
1330 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991310943
1331 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991311049
1332 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991311056
1333 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 1 mg 30 tabletek 05909991288679
1334 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 2 mg 30 tabletek 05909991288815
1335 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 4 mg 30 tabletek 05909991288945
1336 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 05909990273232
1337 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 05909990286232
1338 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 05909991022556
1339 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 05909991022549
1340 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034900
1341 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034924
1342 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034931
1343 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 05909990938001
1344 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 05909990938025
1345 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 150 j.m./0,25 ml 1 wstrzykiwacz po 0,25 ml 05997001308486
1346 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 225 j.m./0,375 ml 1 wstrzykiwacz po 0,375 ml 05997001308493
1347 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wstrzykiwacz po 0,5 ml 05997001308509
1348 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 100 kaps. 05909991320966
1349 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 50 kaps. 05909991320911
1350 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 100 kaps. 05909991321109
1351 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 50 kaps. 05909991321048
1352 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 100 kaps. 05909991321369
1353 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 50 kaps. 05909991321307
1354 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 05909991200237
1355 Goserelinum Xanderla, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335564
1356 Goserelinum Xanderla LA, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335595
1357 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 05909990799398
1358 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 05909990713639
1359 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991350741
1360 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991353957
1361 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019709
1362 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 05909990946587
1363 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05903060606630
1364 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 150 ml + strz.po 3 ml 05909990935895
1365 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219338
1366 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219307
1367 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 100 tabl. 05055565744369
1368 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 50 tabl. 05055565744352
1369 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 05055565744161
1370 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 50 tabl. 05055565744154
1371 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991120962
1372 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990914647
1373 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990914654
1374 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990914661
1375 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990914630
1376 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991339357
1377 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991292980
1378 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991339364
1379 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991292997
1380 Oxybutyninum Uralex, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991036034
1381 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909991046941
1382 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991033453
1383 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991033422
1384 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990984954
1385 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669400
1386 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669332
1387 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669387
1388 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669301
1389 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990884339
1390 Ramiprilum Ampril 10 mg, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991340766
1391 Ramiprilum Ampril 10mg tabletki, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991347420
1392 Ramiprilum Piramil, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991344603
1393 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990924653
1394 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 05909990924608
1395 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990924646
1396 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909991093334
1397 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 05909991093280
1398 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909991093303
1399 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg 28 kaps. 05909990973392
1400 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 05909990973545
1401 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg 28 kaps. 05909990973774
1402 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 05909990973880
1403 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990990085
1404 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990990092
1405 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990990108
1406 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 05909991033781
1407 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 05909991033798
1408 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 05909991033804
1409 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991000141
1410 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991000158
1411 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991000165
1412 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991000103
1413 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909990895403
1414 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909990895687
1415 Salbutamolum Aspulmo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 05909990848065
1416 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990919987
1417 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990919888
1418 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 20 tabl. 05909991277192
1419 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 05909991277208
1420 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 05909991277123
1421 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 20 tabl. 05909991277079
1422 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909991277086
1423 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 05909991277147
1424 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 05909990997152
1425 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 05909991008642
1426 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991008666
1427 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991008680
1428 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 05909991202330
1429 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991202286
1430 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991351090
1431 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991343989
1432 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991197735
1433 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 05909991197728
1434 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 10 szt. 05909991095826
1435 Acidum tranexamicum Tranexamic acid Accord, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 05909991313692
1436 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991228392
1437 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990975730
1438 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 05909991068097
1439 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991067991
1440 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991353940
1441 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05909990002337
1442 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 30 mg 56 tabl. 05909990002382
1443 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991205225
1444 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 05909991205256
1445 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 05909991205324
1446 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 05909991205355
1447 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 05909990885299
1448 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05907695215137
1449 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05907695215144
1450 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05907695215151
1451 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991066529
1452 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991066420
1453 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002140
1454 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414002089
1455 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414002119
1456 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002171
1457 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414001969
1458 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002027
1459 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414001990
1460 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002058
1461 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990739707
1462 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 05909991036546
1463 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 05909991327309
1464 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. 05909991327323
1465 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. 05909991327347
1466 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 05909991327217
1467 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. 05909991327224
1468 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. 05909991327248
1469 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 28 tabl. 05909991327262
1470 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 7 tabl. 05909991327200
1471 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991029388
1472 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991032838
1473 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991032852
1474 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990964574
1475 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990964611
1476 Desloratadinum Jovesto, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990994465
1477 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990994533
1478 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991344481
1479 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 05909991013820
1480 Doxycyclinum Doxycyclinum Polfarmex, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909991330576
1481 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 60 szt. 05907594031500
1482 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 90 szt. 05907594031609
1483 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 60 szt. 05907594031708
1484 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 90 szt. 05907594031807
1485 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726068
1486 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726075
1487 Finasteridum Finiprost, tabletki powlekane, 5 mg 30 szt. 05909991317720
1488 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 05909990780181
1489 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 05909990859719
1490 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 05909990017874
1491 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 05909990017881
1492 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990859511
1493 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 05909990859610
1494 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 05909990859672
1495 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 05909991074258
1496 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 05909991074296
1497 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 poj. po 120 daw. 05908289660371
1498 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991257392
1499 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 300 ?g 30 szt. + inhalator 05909990738472
1500 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991351274
1501 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909991311629
1502 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909991311698
1503 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990995479
1504 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019693
1505 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 05909990958672
1506 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909990790807
1507 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,55 ml 05055565736319
1508 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990834464
1509 Mometasoni furoas Momecutan, maść, 1 mg/g 100 g 05909991236199
1510 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909997213224
1511 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990670185
1512 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990896745
1513 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990896738
1514 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335374
1515 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335350
1516 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 05909990069347
1517 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 05909990069873
1518 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 05909990069897
1519 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 05909990069361
1520 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 05909990069989
1521 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 05909990070046
1522 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 05909990069736
1523 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 05909990069279
1524 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 05909990069293
1525 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 05909990069750
1526 Olanzapinum Zolafren-swift, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991347390
1527 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991274467
1528 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991274511
1529 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990668779
1530 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 05909990048809
1531 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909990048823
1532 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909990048854
1533 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 150 mg 50 tabl. 05909991303518
1534 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 300 mg 50 tabl. 05909991300661
1535 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 600 mg 50 tabl. 05909991300739
1536 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 05909990845521
1537 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 05909990845552
1538 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 05909990070923
1539 Posaconazolum Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05909990335244
1540 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 05909991103231
1541 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991205591
1542 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991205676
1543 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991205737
1544 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990938544
1545 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990938704
1546 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05901384806057
1547 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990938766
1548 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990919659
1549 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990791606
1550 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909991347079
1551 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909991347109
1552 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05907553016012
1553 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05907553016029
1554 Tamsulosini hydrochloridum Bazetham Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909990894642
1555 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909990974887
1556 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909990974993
1557 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990806287
1558 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990806294
1559 Valsartanum Bespres, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991350680
1560 Valsartanum Valtap, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991344375
1561 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+12,5 mg 28 szt. 05909991349721
1562 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991349707
1563 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 150 µg 30 szt. + inhalator 05909990738397
1564 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990941841
1565 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990941926
1566 Acidum zoledronicum Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991009250
1567 Acidum zoledronicum Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991078577
1568 Acidum zoledronicum Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991016197
1569 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 4 fiol. (5 ml) 05909990975747
1570 Acidum zoledronicum Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990948994
1571 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991361020
1572 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991361013
1573 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991200732
1574 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991209483
1575 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2.5 mg 20 tabl. 05909990861040
1576 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990887279
1577 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990887286
1578 Brimonidini tartras Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05907553017897
1579 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283629
1580 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283650
1581 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283698
1582 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223793
1583 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223809
1584 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. 05909990873074
1585 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997210605
1586 Cetrorelixum Cetrotide, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0.25 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. 05909990488926
1587 Clopidogrelum Zyllt, tabletki powlekane, 75 mg 28 szt. 05901878600475
1588 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 05909991039486
1589 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 05909991039509
1590 Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 05909991302108
1591 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991095246
1592 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 05908289660289
1593 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 05909990774616
1594 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 05909991054410
1595 Ezetimibum Ezetimibe Mylan, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991189822
1596 Ezetimibum Ezoleta, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991311407
1597 Ezetimibum Symezet, tabletki w blistrze, 10 mg 30 szt. 05909991347529
1598 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 05909991212339
1599 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 05909991201173
1600 Fentanylum Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990054695
1601 Fentanylum Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990054589
1602 Fentanylum Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990054626
1603 Fentanylum Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990054664
1604 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 05909991074647
1605 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 05909991074685
1606 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 05909991074739
1607 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 05909991074777
1608 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 05909991074593
1609 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 05909991074821
1610 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739394
1611 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739455
1612 Fluconazolum Candifluc, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991257804
1613 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007257
1614 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg) 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 05909990697304
1615 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007240
1616 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wkład + 10 igieł iniekcyjnych 05909991088125
1617 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 900 j.m./1,5 ml 1 wkład + 20 igieł iniekcyjnych 05909991088149
1618 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m. 1 wkł. 05909990339754
1619 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m. 1 wkł. 05909990339761
1620 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 05909990337446
1621 Ganirelixum Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg 1 amp.-strz. 05909990880911
1622 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991056100
1623 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991056131
1624 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909990828340
1625 Haloperidolum Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990077311
1626 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909990740635
1627 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909990957125
1628 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991183899
1629 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909991183882
1630 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 28 szt. 05055565740507
1631 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 56 szt. 05055565740514
1632 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 28 szt. 05055565740538
1633 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 56 szt. 05055565740545
1634 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 112 szt. 05909991329822
1635 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 56 szt. 05909991329785
1636 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 112 szt. 05909991329891
1637 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 szt. 05909991329853
1638 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg 1 amp.-strz. 05909997077482
1639 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 150 µg 1 amp.-strz. 05909997077499
1640 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991134907
1641 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 05909991134938
1642 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 05909991134969
1643 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 3 but.po 2,5 ml 05909991189792
1644 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990656936
1645 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05907695215014
1646 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 05907695215168
1647 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 120 tabl. 05909991352417
1648 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 60 tabl. 05909991352400
1649 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 05909990457328
1650 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 05907626701852
1651 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 05909990922741
1652 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 05909990922758
1653 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 05909990922765
1654 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 05909990922772
1655 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 05909991031275
1656 Mycophenolas mofetil Mycofit, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990754472
1657 Mycophenolas mofetil Mycofit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990750993
1658 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990805495
1659 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990685189
1660 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. 05909990685202
1661 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 05909990411436
1662 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763467
1663 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 05909990763443
1664 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 05903792743061
1665 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 05903792743078
1666 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991191184
1667 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991191177
1668 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861194
1669 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861200
1670 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861187
1671 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990943890
1672 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990944095
1673 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991165710
1674 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990998586
1675 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990998982
1676 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990999156
1677 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 05909990963874
1678 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 05909990964239
1679 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 05909990964321
1680 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 05909991206390
1681 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990706396
1682 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990706532
1683 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990706631
1684 Solifenacinum Vesicare 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215584
1685 Solifenacinum Vesicare 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215553
1686 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0.4 mg 30 szt. 05909990980451
1687 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991018436
1688 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990821839
1689 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990821792
1690 Telmisartanum Telmizek, tabletki, 80 mg 28 szt. 05909991361969
1691 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991045180
1692 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991045203
1693 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991045692
1694 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991045722
1695 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991045807
1696 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991045852
1697 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990735167
1698 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909990936595
1699 Triptorelinum Gonapeptyl Daily, roztwór do wstrzykiwań, 0.1 mg/ml 7 amp.-strz.po 1 ml 05909990707553
1700 Umeclidinii bromidum Incruse, proszek do inhalacji, 55 ?g 30 daw. 05909991108953
1701 Urofollitropinum Fostimon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m./ml 1 fiol. z prosz.po 75 j.m. + 1 amp. z rozp.po 1 ml 05909991083212
1702 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990847600
1703 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990847655
1704 Ezetimibum Mizetib, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05903060613973
1705 Ezetimibum Ezehron, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991347161
1706 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990414741
1707 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990762972
1708 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991248949
1709 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991042080
1710 Aripiprazolum Abilify Maintena, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 1 fiol. 05702157142200
1711 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991216405
1712 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991204082
1713 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991203986
1714 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005696
1715 Buprenorphinum Melodyn 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 05909990938056
1716 Buprenorphinum Melodyn 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 05909990938087
1717 Buprenorphinum Melodyn 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 05909990938131
1718 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909991063702
1719 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 05909991064051
1720 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 05909991217860
1721 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 05907626701760
1722 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 30 kaps. 05909991328696
1723 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 90 kaps. 05909991328702
1724 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990879458
1725 Exemestanum Symex, tabletki drażowane, 25 mg 30 tabl. 05909991335489
1726 Ezetimibum Ezolip, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991304416
1727 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 tabl. 05909990643011
1728 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990938797
1729 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991096571
1730 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991096601
1731 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991256548
1732 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991263171
1733 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator 05909991000882
1734 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909991025014
1735 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991326470
1736 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 7.5 mg 56 tabl. 05909991326494
1737 Lakozamid Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 05909990935505
1738 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 05909990662593
1739 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 05909990662623
1740 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 05909990662661
1741 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 05909990662555
1742 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 250 mg 100 tabl. 05909990921522
1743 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 750 mg 100 tabl. 05909990921676
1744 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05906414000726
1745 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 05906414000733
1746 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 05909990970520
1747 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 05909990935260
1748 Mometasonum Metmin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991141004
1749 Mometasonum Momecutan, maść, 1 mg/g 50 g 05909991137441
1750 Mometasonum Momester, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 140 dawek 05909991195366
1751 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 05909990930142
1752 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990641000
1753 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990640997
1754 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991136475
1755 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909991136451
1756 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422241
1757 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422258
1758 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422265
1759 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422272
1760 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 05909990940769
1761 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 05909990941247
1762 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 05909990941407
1763 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 05909990940233
1764 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 05909990941568
1765 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 05907553017927
1766 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 40 mg 56 tabl. 05907553017934
1767 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 05909991216580
1768 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 05909991217631
1769 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.088 mg 30 szt. 05909990804405
1770 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.18 mg 30 szt. 05909990804443
1771 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 100 szt. 05909990804474
1772 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 30 szt. 05909990804467
1773 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 100 szt. 05909990804498
1774 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 30 szt. 05909990804481
1775 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 150 mg 56 kaps. 05901878600550
1776 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 75 mg 56 kaps. 05901878600543
1777 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990884032
1778 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990884360
1779 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990883806
1780 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990884520
1781 Ramiprilum Tritace 10, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991367084
1782 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 05909990658145
1783 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 05909990910601
1784 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 05909990910663
1785 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 05909990910700
1786 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24 h 30 szt. 05909991067595
1787 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990988198
1788 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990988204
1789 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990988242
1790 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 56 tabl. 05997001369333
1791 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 56 tabl. 05997001369340
1792 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 100 mg 30 tabl. 05909991279622
1793 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 50 mg 30 tabl. 05909991279523
1794 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. 05909997225937
1795 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. 05909990865598
1796 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909990865635
1797 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990865666
1798 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 60 szt. 05909990865697
1799 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909990865567
1800 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990992058
1801 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990992065
1802 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 05909991139520
1803 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909991143923
1804 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991143930
1805 Tramadolum + Paracetamolum Exbol, tabl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990971763
1806 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990806300
1807 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 szt. 05909990840984
1808 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990840991
1809 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990841004
1810 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990981472
1811 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990959488
1812 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991216306
1813 Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909990761647
1814 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990802685
1815 Ezetimibum Ezen, tabletki, 10 mg 28 szt. 05909991096229
1816 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 05909991201821
1817 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 05909991189020
1818 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 05909991321949
1819 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 3 poj.a 2,5 ml 05909991321956
1820 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991310769
1821 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991310776
1822 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991339951
1823 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. w blistrach perforowanych 05909991270223
1824 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991230845
1825 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991231811
1826 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991225650
1827 Amlodipinum Amlomyl, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991362195
1828 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991371784
1829 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991371708
1830 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabletki powlekane, 500 + 125 mg 14 tabl. 05909991284220
1831 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909997219684
1832 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997217345
1833 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230542
1834 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05906414001020
1835 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05906414001037
1836 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 05907529463314
1837 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 05907626705690
1838 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 05907626705713
1839 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 05907626705836
1840 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 05907626705850
1841 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229634
1842 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 05902020241447
1843 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229733
1844 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990899951
1845 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990899975
1846 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990900305
1847 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990900336
1848 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991011383
1849 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 100 ml 05909991254995
1850 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 50 ml 05909991254988
1851 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991137403
1852 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991137397
1853 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991223588
1854 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05909990948376
1855 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909990948383
1856 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991231125
1857 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991231149
1858 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991231194
1859 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991231217
1860 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997201559
1861 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997200118
1862 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg mg 20 szt. 05909991297879
1863 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990880591
1864 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990898305
1865 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204853
1866 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204822
1867 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204839
1868 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204846
1869 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955527
1870 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955558
1871 Finasteridum Finahit, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990855605
1872 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991222673
1873 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 ?g 180 szt. 07613421020934
1874 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991373238
1875 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 szt. 05909991092566
1876 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 szt. 05909991092597
1877 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990858262
1878 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909990858255
1879 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 28 szt. 05906414000801
1880 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 4 szt. 05906414000795
1881 Ivabradinum Bixebra, tabl., 5 mg 56 szt. 05909991286613
1882 Ivabradinum Bixebra, tabl., 7.5 mg 56 szt. 05909991286927
1883 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991358358
1884 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991358365
1885 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991358372
1886 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991358341
1887 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991311773
1888 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991365691
1889 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991357337
1890 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 30 tabl. 05909991271756
1891 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 tabl. 05909991271763
1892 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 tabl. 05909991271695
1893 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 05909991271701
1894 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 tabl. 05909991271732
1895 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 tabl. 05909991271749
1896 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990933181
1897 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346805
1898 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 12.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346836
1899 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 15 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346867
1900 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 17.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346898
1901 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346928
1902 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 25 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346980
1903 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 30 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991347048
1904 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 7.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346775
1905 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 05909990939220
1906 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990662425
1907 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990648719
1908 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 05907626703597
1909 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763481
1910 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763498
1911 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05909990892143
1912 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05909990892174
1913 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 05909990892341
1914 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 05909990892105
1915 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990920983
1916 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909990839643
1917 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909990839780
1918 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909990840038
1919 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 05909990839469
1920 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 05909990840182
1921 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991139759
1922 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,26+0,52+1,05 mg 21 szt. 05909991238773
1923 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.05 mg 30 szt. 05909991238582
1924 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.57 mg 30 szt. 05909991238629
1925 Pramipexolum Oprymea tabl. o przedł. uwalnianiu, 2.1 mg 30 szt. 05909991238667
1926 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 05909990641192
1927 Propafenoni hydrochloridum Tonicard, tabl. powl., 150 mg 60 tabl. 05909991341558
1928 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05909990936885
1929 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05909990936854
1930 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05909990936809
1931 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05909990936779
1932 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991048488
1933 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991048495
1934 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991060220
1935 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991060268
1936 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991036768
1937 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991036867
1938 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991229801
1939 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 20 szt. 05909991283735
1940 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 05909991283742
1941 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909991283759
1942 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991283766
1943 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990915446
1944 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909990830985
1945 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909990830008
1946 Voriconazolum Voriconazole Actavis, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991248437
1947 Voriconazolum Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991191917
1948 Prednisolonum Predasol, tabletki, 20 mg 20 tabl. 05909991356712
1949 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991267193
1950 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991267186
1951 Azithromycinum Macromax, tabletki powlekane, 500 mg 3 tabl. 05909990713608
1952 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991376895
1953 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991376949
1954 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991376970
1955 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991377007
1956 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05902020241584
1957 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05902020241591
1958 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05902020241607
1959 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05902020241614
1960 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743331
1961 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743348
1962 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743355
1963 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. w blistrze 05055565743324
1964 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991377038
1965 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991377045
1966 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991377052
1967 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991377083
1968 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991363963
1969 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991364083
1970 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991364038
1971 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991364137
1972 8-Methoxypsoralenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244713
1973 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285518
1974 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285419
1975 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990335541
1976 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990109920
1977 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990110018
1978 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 05909990055715
1979 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991049515
1980 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991052218
1981 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840014
1982 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840113
1983 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840229
1984 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990072156
1985 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990623112
1986 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991081713
1987 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991087418
1988 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909991087425
1989 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991032517
1990 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109319
1991 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109210
1992 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 05909990036011
1993 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990035915
1994 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 05909990023813
1995 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 05909990244317
1996 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 05909990244416
1997 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 05909990694327
1998 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991229610
1999 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 05909990694426
2000 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 05909990425693
2001 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 05909990425754
2002 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 05909990425709
2003 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 05909990425730
2004 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 05909990425747
2005 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619658
2006 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619672
2007 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 05055565711958
2008 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 05909990697021
2009 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 05909990696925
2010 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990182510
2011 Agomelatinum Valdoxan, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 05909990686568
2012 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 05909990001118
2013 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001323
2014 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml ; B- 10000 TU/ml 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001316
2015 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975310
2016 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975419
2017 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0.25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296828
2018 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296927
2019 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619580
2020 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990037933
2021 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 05909990812714
2022 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990837816
2023 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990109418
2024 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 05909990163212
2025 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 05909990414819
2026 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990320912
2027 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 05909990030927
2028 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 05909990206025
2029 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 05909990373819
2030 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990086818
2031 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762965
2032 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762996
2033 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990763009
2034 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909990840915
2035 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990841011
2036 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991049010
2037 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991048914
2038 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642267
2039 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642311
2040 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991099022
2041 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991098926
2042 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008734
2043 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008635
2044 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642625
2045 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642618
2046 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048977
2047 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048939
2048 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990799817
2049 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990799718
2050 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991236687
2051 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565993
2052 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565986
2053 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907519
2054 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907311
2055 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907410
2056 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990993116
2057 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990993017
2058 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963119
2059 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963010
2060 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990421824
2061 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991042912
2062 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990621217
2063 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691319
2064 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691517
2065 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 05909990794379
2066 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043728
2067 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043520
2068 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043629
2069 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 05909990066018
2070 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990083619
2071 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990066117
2072 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 05909990293322
2073 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990293124
2074 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 05909990293223
2075 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 05909990894833
2076 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 05909990894819
2077 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 05909990894826
2078 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990081912
2079 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990411115
2080 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990649747
2081 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990646906
2082 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990064120
2083 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419326
2084 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419333
2085 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419319
2086 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990368235
2087 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990717521
2088 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 05909990614318
2089 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 05909990614288
2090 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990041985
2091 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991042073
2092 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 05909990793587
2093 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 05909990793594
2094 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 05909990793600
2095 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990430628
2096 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990430611
2097 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909991087715
2098 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990756711
2099 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909991090029
2100 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909990082148
2101 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909990007387
2102 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 05909990002306
2103 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991232832
2104 Aripiprazolum Aripiprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991221546
2105 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 05909990370610
2106 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990011414
2107 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568574
2108 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568550
2109 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568642
2110 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568628
2111 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568680
2112 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568666
2113 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568727
2114 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568703
2115 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990787586
2116 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990787609
2117 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990787647
2118 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990991815
2119 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990336647
2120 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990991914
2121 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990419173
2122 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990623464
2123 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 05909991382896
2124 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 05909991382902
2125 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 05909991382926
2126 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991200787
2127 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990077847
2128 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990077939
2129 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990078028
2130 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573400
2131 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573530
2132 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573547
2133 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078141
2134 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078264
2135 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078356
2136 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124618
2137 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124717
2138 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124816
2139 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991150914
2140 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151010
2141 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151119
2142 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078707
2143 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338290
2144 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338368
2145 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338436
2146 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990338443
2147 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053179
2148 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053230
2149 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053278
2150 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998814
2151 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998821
2152 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998838
2153 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998913
2154 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998920
2155 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998937
2156 Atropini sulfas Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 05909990243112
2157 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 05909990232826
2158 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 05909990232819
2159 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909990277810
2160 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991054816
2161 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991034412
2162 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991035518
2163 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 05909990635320
2164 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 05909990635337
2165 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990573738
2166 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909990573752
2167 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991087319
2168 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 05909991098421
2169 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991098520
2170 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 05909991108830
2171 Azithromycinum Sumamed, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742110
2172 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990846214
2173 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990742318
2174 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 05909990742424
2175 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990742417
2176 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742219
2177 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990742226
2178 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909990054152
2179 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118915
2180 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990119011
2181 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118816
2182 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990121625
2183 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 10 ml 05909990186525
2184 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 5 ml 05909990186518
2185 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 05909990925513
2186 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0.3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990008469
2187 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990574315
2188 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990193219
2189 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015114
2190 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015015
2191 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633852
2192 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633791
2193 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990865024
2194 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990677733
2195 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990570546
2196 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990869114
2197 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990173013
2198 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990211913
2199 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 05909991033248
2200 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 05909991033224
2201 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337354
2202 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337323
2203 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337286
2204 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335169
2205 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335176
2206 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 05909990430314
2207 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926213
2208 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926312
2209 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445615
2210 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445714
2211 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991233099
2212 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445813
2213 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990677313
2214 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 05909990677412
2215 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335183
2216 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335190
2217 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137458
2218 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137465
2219 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137625
2220 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990873241
2221 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990872886
2222 Buprenorphinum Transtec 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966127
2223 Buprenorphinum Transtec 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966226
2224 Buprenorphinum Transtec 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966325
2225 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073603
2226 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073597
2227 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 05909990356713
2228 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430123
2229 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990430017
2230 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430024
2231 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909990937196
2232 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 05909990937103
2233 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990962945
2234 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990962839
2235 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990772193
2236 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990772162
2237 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 16+12,5 mg 28 tabl. 05909991245610
2238 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 8+12,5 mg 28 tabl. 05909991245528
2239 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990957279
2240 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990957194
2241 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909990043910
2242 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991014117
2243 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909991030315
2244 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909991014216
2245 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 05909991014223
2246 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244515
2247 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244614
2248 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 05909990341917
2249 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 05909990341924
2250 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990120215
2251 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990120116
2252 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 05909990032211
2253 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12.5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570430
2254 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570409
2255 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6.25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570454
2256 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074099
2257 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074129
2258 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074051
2259 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727148
2260 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727193
2261 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727100
2262 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909991017019
2263 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991017118
2264 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909991016814
2265 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909991016913
2266 Carvedilolum Coryol, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909990983315
2267 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909990216505
2268 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990216567
2269 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909990216604
2270 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048496
2271 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048489
2272 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048540
2273 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048502
2274 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048472
2275 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048465
2276 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074754
2277 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074662
2278 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074792
2279 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687909
2280 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687930
2281 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687862
2282 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687879
2283 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687886
2284 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687893
2285 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137411
2286 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137428
2287 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137510
2288 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137527
2289 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990775910
2290 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990775927
2291 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 05909990676514
2292 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 05909990676613
2293 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 05909990676620
2294 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 05909990676712
2295 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0.25 g/5 ml 60 ml (45 g) 05909990780211
2296 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 05909990780518
2297 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 05909990780419
2298 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 05909990780310
2299 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 05909990059515
2300 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 17 ml 05909990806812
2301 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 05909990806911
2302 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 05909990059416
2303 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063727
2304 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063734
2305 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063840
2306 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063857
2307 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063697
2308 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063703
2309 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991312671
2310 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009212
2311 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009229
2312 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009113
2313 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009120
2314 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224951
2315 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05907626701753
2316 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224456
2317 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990216383
2318 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991067946
2319 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990216390
2320 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991067953
2321 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 05909990069927
2322 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 05909990069828
2323 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 05909990083213
2324 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990051335
2325 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 05909990051342
2326 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990083312
2327 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990468812
2328 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990083411
2329 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990083435
2330 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990569441
2331 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990851119
2332 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 05909991103811
2333 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 05909991103835
2334 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990410729
2335 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990410736
2336 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990869725
2337 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 05909990781515
2338 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990184637
2339 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 05909990184736
2340 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203017
2341 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203116
2342 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212064
2343 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218530
2344 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212057
2345 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218523
2346 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946624
2347 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990946716
2348 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990946426
2349 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946525
2350 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 05909990406111
2351 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990336814
2352 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 05909990336913
2353 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990336616
2354 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990336715
2355 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990678648
2356 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2.5 mg 28 szt. 05909990678655
2357 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990678679
2358 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066636
2359 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066667
2360 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066780
2361 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066803
2362 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 05909990781676
2363 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 05909990376612
2364 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990499113
2365 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990066414
2366 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990066216
2367 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990308514
2368 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 05909990334964
2369 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990308712
2370 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990729012
2371 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033514
2372 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033613
2373 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990818013
2374 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990059522
2375 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990773626
2376 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990781010
2377 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990081165
2378 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990045532
2379 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990045549
2380 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620654
2381 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620647
2382 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620678
2383 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620661
2384 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 05909990331727
2385 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 05909990331710
2386 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990331819
2387 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990331826
2388 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909990780631
2389 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 05909990780624
2390 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990719419
2391 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991030223
2392 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991030117
2393 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991023416
2394 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991001438
2395 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 05909991001520
2396 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991001544
2397 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071210
2398 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 05909990306435
2399 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071111
2400 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 05909990745814
2401 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 05909990067510
2402 Clobetasoli propionas Dermovate, krem, 0.5 mg/g 25 g 05909990004713
2403 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 50 ml 05909990369928
2404 Clobetasolum Dermovate, maść, 0.5 mg/g 25 g 05909990004812
2405 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 25 ml 05909990369911
2406 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990294916
2407 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990295012
2408 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990295111
2409 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135615
2410 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135516
2411 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909990141012
2412 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990754748
2413 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991167011
2414 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990625826
2415 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990774401
2416 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990727667
2417 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990762729
2418 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991109219
2419 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990363711
2420 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990295715
2421 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139521
2422 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139422
2423 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 05909991047818
2424 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 05909990366514
2425 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1.2 j./g 20 g 05909990015412
2426 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990244010
2427 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990657476
2428 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990657483
2429 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990222216
2430 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990222230
2431 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990046171
2432 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990046188
2433 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990037773
2434 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990086788
2435 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990958818
2436 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990949519
2437 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990949618
2438 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 05909990949717
2439 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776412
2440 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776511
2441 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990949410
2442 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 05909990925339
2443 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990969654
2444 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990975921
2445 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990979981
2446 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 05909990068548
2447 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 05909990068494
2448 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 05909990170517
2449 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 05909990170418
2450 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 05909990264018
2451 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751518
2452 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751617
2453 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 05909990753024
2454 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 05909990753017
2455 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 05909990074044
2456 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990752010
2457 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909991026516
2458 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909990145317
2459 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 05909990241910
2460 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990487714
2461 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990974122
2462 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990457113
2463 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990457120
2464 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 05909990413829
2465 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990161119
2466 Diclofenacum natricum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 05909990033614
2467 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 05909990776962
2468 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990037711
2469 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909990217045
2470 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 05909990217069
2471 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 05909990482917
2472 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 05909990483310
2473 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909990213214
2474 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990112616
2475 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990416318
2476 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990121120
2477 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 05909990661671
2478 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661688
2479 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661695
2480 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990770045
2481 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990770038
2482 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991024413
2483 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991024314
2484 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990689873
2485 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990689781
2486 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991056018
2487 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991055912
2488 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990776900
2489 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990776870
2490 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657360
2491 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657353
2492 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726936
2493 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726929
2494 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990993314
2495 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990993215
2496 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 05909990375813
2497 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990643929
2498 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990661329
2499 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990442423
2500 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990746705
2501 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991305291
2502 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991305420
2503 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990969517
2504 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990969616
2505 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990969715
2506 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 05909990431410
2507 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 05909990431519
2508 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990037957
2509 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854318
2510 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854417
2511 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854516
2512 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990484911
2513 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485017
2514 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485116
2515 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149611
2516 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149710
2517 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 05901720140005
2518 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 05901720140012
2519 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491315
2520 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491414
2521 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990022571
2522 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990903320
2523 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903429
2524 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903511
2525 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990080267
2526 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 05909990072316
2527 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990015030
2528 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990015054
2529 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990020836
2530 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990020829
2531 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014934
2532 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014958
2533 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990048328
2534 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990048427
2535 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990774821
2536 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990775026
2537 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990774920
2538 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990891429
2539 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990891528
2540 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05909991379001
2541 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz. 05909991378783
2542 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz. 05909991379186
2543 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz. 05909991379100
2544 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05909991378943
2545 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05906395161126
2546 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05906395161164
2547 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 05909990042579
2548 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990868414
2549 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 05909990211517
2550 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 05909991268275
2551 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991268282
2552 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 05909990458318
2553 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0.5 mg/0,5 g 28 szt. 05909990447619
2554 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 05909990447718
2555 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 05909990330713
2556 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 05909990823215
2557 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 05909990761517
2558 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 05909990761616
2559 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3.2 mg 6 szt. 05909990169214
2560 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990221073
2561 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 05909990973316
2562 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990661411
2563 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 05909990451210
2564 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990067794
2565 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 05909990329717
2566 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 05909990444717
2567 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 05909990444816
2568 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990304219
2569 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990060016
2570 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990060023
2571 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990873319
2572 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 05909990072514
2573 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990244911
2574 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211654
2575 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211845
2576 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014736
2577 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014729
2578 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014835
2579 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014828
2580 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 05909990344918
2581 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 05909990344819
2582 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 05909990909414
2583 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611065
2584 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990109814
2585 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 05909990492114
2586 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990687947
2587 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 05909990492817
2588 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903917
2589 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990431342
2590 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990376414
2591 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 05909990101917
2592 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990765713
2593 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990765416
2594 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990765515
2595 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990765614
2596 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 05909990643035
2597 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 05909990643059
2598 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 5 szt. 05909990000098
2599 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 5 szt. 05909990000050
2600 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 5 szt. 05909990000081
2601 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 05909990699735
2602 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 05909990699889
2603 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 05909990699643
2604 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043330
2605 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043163
2606 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043279
2607 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043385
2608 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043224
2609 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990904747
2610 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904778
2611 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904808
2612 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990055470
2613 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 05909990067770
2614 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990048670
2615 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990692781
2616 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990082391
2617 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991151218
2618 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990055098
2619 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017973
2620 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990050895
2621 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017997
2622 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990077267
2623 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990077274
2624 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990362110
2625 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990074105
2626 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991053710
2627 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990662388
2628 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990662371
2629 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 05909990490615
2630 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. 05909990490523
2631 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990490516
2632 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909991097219
2633 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990869756
2634 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990869732
2635 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990869770
2636 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990869695
2637 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990869688
2638 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990980611
2639 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990642533
2640 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909991118914
2641 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990980512
2642 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 05909990170319
2643 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991065515
2644 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990372317
2645 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990776955
2646 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770311
2647 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990127214
2648 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 05909990941612
2649 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 05909990941629
2650 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt. (5 blist.po 20 szt.) 05909990139217
2651 Fluticasoni propionas Cutivate, maść, 0.05 mg/g 15 g 05909990365111
2652 Fluticasoni propionas Cutivate, krem, 0.5 mg/g 15 g 05909990365012
2653 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907014
2654 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907113
2655 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990906918
2656 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832422
2657 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832521
2658 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832620
2659 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991078980
2660 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991079055
2661 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 05909990570720
2662 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 05909990933822
2663 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956517
2664 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 05909990851423
2665 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 05909990851416
2666 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956616
2667 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 05909990851522
2668 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 05909990851515
2669 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 05909990851317
2670 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484621
2671 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484720
2672 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484522
2673 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484829
2674 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785858
2675 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785889
2676 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990347827
2677 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909990347728
2678 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 05909990620777
2679 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990792924
2680 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990614400
2681 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4.5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445219
2682 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445318
2683 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 05909990975914
2684 Furaginum/Furazidinum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990357215
2685 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990988235
2686 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990223794
2687 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 05909990135028
2688 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990714322
2689 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339495
2690 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339709
2691 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339600
2692 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338542
2693 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338658
2694 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651535
2695 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651566
2696 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651603
2697 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769216
2698 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769315
2699 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769414
2700 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017422
2701 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017521
2702 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685554
2703 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685561
2704 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990095711
2705 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990095728
2706 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990092413
2707 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990359912
2708 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909990443017
2709 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990911127
2710 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990647224
2711 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 05909990647231
2712 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990744817
2713 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990744916
2714 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990745012
2715 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990745111
2716 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090715
2717 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090814
2718 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090913
2719 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991091019
2720 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566082
2721 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566105
2722 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566129
2723 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566143
2724 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097615
2725 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097516
2726 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097417
2727 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097318
2728 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430543
2729 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430567
2730 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337453
2731 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337521
2732 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338078
2733 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338146
2734 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338207
2735 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570348
2736 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570355
2737 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570362
2738 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573196
2739 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570379
2740 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990791712
2741 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 05909990693313
2742 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909990156825
2743 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909991223649
2744 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990183036
2745 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10.8 mg 1 amp.-strz. 05909990783212
2746 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 05909990239412
2747 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 05909990104017
2748 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990722617
2749 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969319
2750 Hydrocortisoni butyras Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 05909990229215
2751 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 05909990950317
2752 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 05909990944927
2753 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990830732
2754 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990132928
2755 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069919
2756 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991070014
2757 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069810
2758 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990975815
2759 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2.5 mg 20 szt. 05909990863013
2760 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990665907
2761 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909990223121
2762 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990012688
2763 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770182
2764 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990424801
2765 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990424849
2766 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990734993
2767 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990738212
2768 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915613
2769 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990238323
2770 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990347124
2771 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348121
2772 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022921
2773 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023027
2774 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023126
2775 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023324
2776 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990237920
2777 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990914715
2778 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990879915
2779 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 05909990614981
2780 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990451814
2781 Insulinum glargine Semglee, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 05901797710040
2782 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 05909990617197
2783 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990853014
2784 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853113
2785 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853311
2786 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853519
2787 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852314
2788 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852413
2789 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852017
2790 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852116
2791 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246014
2792 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246717
2793 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990247011
2794 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022525
2795 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022822
2796 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348923
2797 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915019
2798 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455010
2799 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455614
2800 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990692422
2801 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 05909990322114
2802 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990999019
2803 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990669011
2804 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990669028
2805 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010516
2806 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011727
2807 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010622
2808 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010714
2809 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011529
2810 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990617463
2811 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990004331
2812 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990004317
2813 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909991053826
2814 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991053819
2815 Ivabradinum Ivabradine Aurovitas, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991348762
2816 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990257539
2817 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 05909990269310
2818 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 05909990210817
2819 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990412112
2820 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990413317
2821 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990064694
2822 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990046485
2823 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990098514
2824 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990760718
2825 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990790418
2826 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990675593
2827 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650521
2828 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650620
2829 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990625697
2830 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 05907695215205
2831 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 05907695215212
2832 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 05907695215229
2833 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334766
2834 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334759
2835 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346318
2836 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990346325
2837 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990354818
2838 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346219
2839 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006617
2840 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006419
2841 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006518
2842 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094614
2843 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094515
2844 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990727032
2845 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990869817
2846 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909990064045
2847 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909990064076
2848 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 05909990411818
2849 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909990741311
2850 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05906414000948
2851 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909991057213
2852 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 05909990977826
2853 Leflunomidum Arava, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05901878600482
2854 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 05909990977925
2855 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991060718
2856 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990710201
2857 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991061111
2858 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075751
2859 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 05909990634057
2860 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075768
2861 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 05909990006755
2862 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990901326
2863 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990901319
2864 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 05909990901128
2865 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990901111
2866 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990901227
2867 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990901210
2868 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 05909990006670
2869 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990006649
2870 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990918072
2871 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990918041
2872 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909991376550
2873 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 05909990619627
2874 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781720
2875 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 05909990095216
2876 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990095018
2877 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 05909990748723
2878 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 05909990095117
2879 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 05909990094912
2880 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 05909990748624
2881 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990377510
2882 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175215
2883 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175314
2884 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 05909990020416
2885 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 05909990193912
2886 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990183418
2887 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051426
2888 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051419
2889 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719006
2890 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051525
2891 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051518
2892 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719037
2893 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051624
2894 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051617
2895 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051716
2896 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051815
2897 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051129
2898 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051112
2899 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051228
2900 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051211
2901 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051327
2902 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051310
2903 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990718986
2904 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990168910
2905 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 05909990820610
2906 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990374014
2907 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990092819
2908 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991235826
2909 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013417
2910 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991235819
2911 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013516
2912 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013318
2913 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939817
2914 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939916
2915 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939718
2916 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990682447
2917 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990682461
2918 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990682409
2919 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133122
2920 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133023
2921 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991132927
2922 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990701803
2923 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 05909990708352
2924 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 05909990708369
2925 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 28 szt. 05909991167714
2926 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990148714
2927 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990038220
2928 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 05909990739318
2929 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990739233
2930 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990223343
2931 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990223350
2932 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990795420
2933 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990670253
2934 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990670260
2935 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990909049
2936 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 05909990839018
2937 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990702886
2938 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990674411
2939 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991108212
2940 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990638659
2941 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990818914
2942 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991055110
2943 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990639885
2944 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621439
2945 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990573905
2946 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990724345
2947 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990481118
2948 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990433612
2949 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990337392
2950 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645565
2951 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611980
2952 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721894
2953 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721641
2954 Losartanum kalicum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991073428
2955 Losartanum kalicum+ Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990970513
2956 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990842315
2957 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990756629
2958 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990167111
2959 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 05909990250615
2960 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 05909990236510
2961 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990155514
2962 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990236411
2963 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990614608
2964 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990437627
2965 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909991054519
2966 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990464425
2967 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990464418
2968 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990186112
2969 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 05909991084011
2970 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083816
2971 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909991084110
2972 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083915
2973 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 05909991074012
2974 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990656820
2975 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990656813
2976 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 05909990818815
2977 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990662111
2978 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 05909990970117