Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., poz. 50).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 05909990000715
2 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990722198
3 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991036065
4 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990786497
5 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909991231705
6 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990240814
7 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990718566
8 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990719501
9 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990719570
10 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990719648
11 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990889600
12 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990891351
13 Latanoprostum Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 poj.po 2,5 ml 05909990859702
14 Levocetirizini dihydrochloridum Levocetirizine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991099862
15 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909990810758
16 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg 50 szt. 05909990453726
17 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg 100 szt. 05909990807703
18 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990807741
19 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990849741
20 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 05909990821006
21 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 05909990821228
22 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909990821280
23 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990722419
24 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 kaps. 05909991012465
25 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 kaps. 05909991012496
26 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 05909991012502
27 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909991242008
28 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909991247829
29 Dorzolamidum + Timololum Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 poj.po 5 ml 05909990864225
30 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997203416
31 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991251529
32 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990802050
33 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 28 szt. 05055565723616
34 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 56 szt. 05055565723623
35 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 28 szt. 05055565723630
36 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 56 szt. 05055565723647
37 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990848904
38 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990849086
39 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990849246
40 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909990740543
41 Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909991094041
42 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991260620
43 Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991020507
44 Indapamidum Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990586806
45 Losartanum Losartanum 123ratio, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990862238
46 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909990925964
47 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 05909990925971
48 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990793341
49 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990793365
50 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990793389
51 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 10 mg 28 szt. 05909990796205
52 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909991229016
53 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909991229160
54 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. 05909991144227
55 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. 05909991144234
56 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909990778898
57 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990886296
58 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990886302
59 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990886364
60 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990886401
61 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990886425
62 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 05909990706464
63 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 100 szt. 05909990706594
64 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 100 szt. 05909990706693
65 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 05909991232092
66 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. 05909991240523
67 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991235369
68 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991235376
69 Valsartanum Valsotens, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990693276
70 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990804542
71 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990804580
72 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990801961
73 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990802005
74 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 05909990813995
75 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991264529
76 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909991265717
77 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909991265694
78 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997218090
79 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997218113
80 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991247157
81 Aripiprazolum Aripriprazole Accord, tabl., 15 mg 14 szt. 05055565723906
82 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230740
83 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991255329
84 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909997203836
85 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg 10 szt. 05909990934058
86 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg 10 szt. 05909990934171
87 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909990774746
88 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991266509
89 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990851478
90 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991079802
91 Valsartanum Ivisart, tabl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990686254
92 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990617555
93 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) 05909990895717
94 Aripiprazolum Lemilvo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991236137
95 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfil) 05909990005741
96 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml 05909990812905
97 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.po 1ml 05909990812981
98 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 1 fiol.po 4,5 ml (stęż. 3) 05909991047061
99 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991263713
100 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 05909991263904
101 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 szt. 05909991256197
102 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. 05909997197821
103 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459513
104 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 szt. 05909997228495
105 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 05909997229157
106 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909991261788
107 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991261801
108 Valsartanum Valsartan Aurobindo, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990986057
109 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909991045500
110 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 05909991046750
111 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991046767
112 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990877386
113 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990877201
114 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909991067557
115 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 05909991067564
116 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 05909991088118
117 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909991088101
118 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991264673
119 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997211992
120 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997212296
121 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997198606
122 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997198378
123 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990737673
124 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909990907731
125 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 szt. 05909990907755
126 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 szt. 05909990907762
127 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 szt. 05909990907786
128 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990800469
129 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990800551
130 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg 20 szt. 05909990778041
131 Aripiprazolum Aripiprazole STADA, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991251604
132 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990887262
133 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990810208
134 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991228057
135 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909991024420
136 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990877553
137 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990877669
138 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990942855
139 Dorzolamidum + Timololum Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990894383
140 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 05909990866144
141 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 szt. 05909990884582
142 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990906154
143 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990855636
144 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990855681
145 Finasteridum Uronezyr, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991088842
146 Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990644933
147 Indapamidum Indapamide SR Mercapharm, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909991271671
148 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg 20 szt. 05909990794553
149 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml 10 amp.po 2 ml 05909990794607
150 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 szt. 05909990961092
151 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 poj. 05909991102883
152 Losartanum Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990760770
153 Losartanum Zeprez, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990887194
154 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909991228262
155 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 30 szt. 05909991228279
156 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990078967
157 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990078998
158 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990079032
159 Metforminum Glucophage, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909990789306
160 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990213436
161 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990624768
162 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909990864461
163 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909991252069
164 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909990933167
165 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 05909990933174
166 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 7,5 mg 4 amp.-strz. 05909991252700
167 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg 4 amp.-strz. 05909991252724
168 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 15 mg 4 amp.-strz. 05909991252762
169 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg 4 amp.-strz. 05909991252809
170 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg 4 amp.-strz. 05909991252847
171 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 30 mg 4 amp.-strz. 05909991252885
172 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991073541
173 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990871650
174 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990871766
175 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990871858
176 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990893188
177 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990893294
178 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909991007263
179 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909991007270
180 Montelukastum Romilast, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991007300
181 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990860685
182 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990860692
183 Omeprazolum Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990077663
184 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990920747
185 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991272739
186 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991272753
187 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990793907
188 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990794188
189 Paroxetinum Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990655724
190 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 30 szt. 05906414001839
191 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 60 szt. 05906414001846
192 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 30 szt. 05906414001860
193 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 60 szt. 05906414001877
194 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 30 szt. 05906414001891
195 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 60 szt. 05906414001907
196 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 30 szt. 05906414001921
197 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 60 szt. 05906414001938
198 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909990897780
199 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 05909990910762
200 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 05909990910779
201 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990953882
202 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990723591
203 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990723812
204 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990723829
205 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990724031
206 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990706549
207 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990706648
208 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 05909991265878
209 Telmisartanum Actelsar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990891863
210 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990974863
211 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990974979
212 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990902002
213 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990902095
214 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 szt. 05909991086626
215 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 szt. 05909991086633
216 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991095994
217 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991096007
218 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991096038
219 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991096045
220 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991096069
221 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991096076
222 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 28 szt. 05902020926016
223 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909990831159
224 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 05909990830176
225 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 05909990830244
226 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991077495
227 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990711949
228 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990711987
229 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05906414001501
230 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 05909990622726
231 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 250+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274931
232 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274955
233 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909997206714
234 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 szt. 05909990283514
235 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089146
236 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 szt. 05909991089122
237 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 szt. 05909991089139
238 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 szt. 05909991089108
239 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089153
240 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 szt. 05909990948536
241 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 05909990948543
242 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 60 szt. 05909991271367
243 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991106904
244 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991106898
245 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05906414001648
246 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 05906414001655
247 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05906414001662
248 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 05906414001679
249 Aripiprazolum Aribit ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991251475
250 Aripiprazolum Aribit, tabl., 10 mg 56 szt. 05907529463284
251 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 56 szt. 05907529463338
252 Aripiprazolum Aribit, tabl., 30 mg 56 szt. 05907529463383
253 Aripiprazolum Aricogan, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991265526
254 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991205423
255 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990623488
256 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990900053
257 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990899920
258 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990900275
259 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909991185879
260 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909991077341
261 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909991077372
262 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991242893
263 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 05909991242916
264 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 05909991077655
265 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 05909991077792
266 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991242787
267 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990635344
268 Azithromycinum Azytact, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991071752
269 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991097066
270 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991097073
271 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909991140779
272 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990874194
273 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991248185
274 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990800360
275 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990739653
276 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990739592
277 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991255145
278 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991255152
279 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991255183
280 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991255190
281 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991282028
282 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909997013800
283 Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990795093
284 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. 05909997199627
285 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997013947
286 Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 05909990795284
287 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991276492
288 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 05909991276508
289 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 05909997065892
290 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 05909990405312
291 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 05909990405411
292 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 05909990641185
293 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991282288
294 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 05909990774869
295 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp. 05909990774852
296 Pantoprazolum Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991245399
297 Pantoprazolum Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991245337
298 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990965373
299 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909990965403
300 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909990965441
301 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 szt. 05909990185214
302 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990879687
303 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990858651
304 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991282776
305 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 05909990946075
306 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 05909990946198
307 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990345618
308 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991272340
309 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991268404
310 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 05909991268411
311 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991268428
312 Methotrexatum Metotab, tabl., 10 mg 100 tabl. 05909991064303
313 Methotrexatum Metotab, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 05909991064228
314 Methotrexatum Metotab, tabl., 7,5 mg 100 tabl. 05909991064266
315 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990277919
316 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 szt. 05909991107925
317 Nebivololum Nedal, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990642809
318 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05906395161096
319 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05906395161010
320 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05906395161034
321 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05906395161058
322 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05906395161072
323 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990865956
324 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990866021
325 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990865901
326 Diclofenacum Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990457137
327 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990892761
328 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990892853
329 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991046897
330 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990817184
331 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990817320
332 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991256890
333 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990964673
334 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990964765
335 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955503
336 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955541
337 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 2 g 60 sasz. 05909990974184
338 Perindoprilum Perindanor, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990957606
339 Perindoprilum Perindanor, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990957774
340 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991079451
341 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991079598
342 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991079703
343 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969012
344 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 96 ml 05909990969029
345 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991239725
346 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991239831
347 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991239886
348 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991239671
349 Propranololum Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg 50 szt. 05909991033590
350 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990983582
351 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990983803
352 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990983971
353 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990706402
354 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991138363
355 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991138349
356 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991138356
357 Tamsulosinum Symlosin SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05909991136321
358 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990840472
359 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990840557
360 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991073732
361 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909990875245
362 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909990866625
363 Valganciclovirum Valganciclovir Teva, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991195151
364 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki, tabl. powl., 160 mg 90 szt. 05909990818990
365 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 90 szt. 05909990818860
366 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+10 mg 30 szt. 05909991137571
367 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+5 mg 30 szt. 05909991137526
368 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+10 mg 30 szt. 05909991137472
369 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+5 mg 30 szt. 05909991137212
370 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991283797
371 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909991003081
372 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991002794
373 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. 05909991220365
374 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. 05909991220396
375 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 05909990937981
376 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990802623
377 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909990802647
378 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 05909990802708
379 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 05909990802777
380 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990802562
381 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909990802586
382 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990645497
383 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990645503
384 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05903060609709
385 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 05903060609716
386 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 05909990849581
387 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05903060609723
388 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990849635
389 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05903060609693
390 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. - blister 05909991235635
391 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. - blister 05909991235642
392 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713846
393 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713860
394 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713853
395 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713877
396 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991276027
397 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991208349
398 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991208448
399 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991291242
400 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 56 szt. 05906414001730
401 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 84 szt. 05906414001747
402 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 56 szt. 05906414001754
403 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 84 szt. 05906414001761
404 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991229641
405 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990670758
406 Brinzolamidum Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991250386
407 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990800629
408 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990957255
409 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990957170
410 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991265984
411 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 90 szt. 05909991265991
412 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991290016
413 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991288457
414 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991297763
415 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991297480
416 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991297633
417 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991290887
418 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991276621
419 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991262617
420 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991262679
421 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991262457
422 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991262488
423 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991264710
424 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991264734
425 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990865185
426 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909990865222
427 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 szt. 05909990865260
428 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990865147
429 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909991207489
430 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909991207649
431 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 05909990879342
432 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 05909990879373
433 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 05909990879076
434 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 05909990879106
435 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 05909990879168
436 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 05909990879199
437 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 05909990879250
438 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 05909990879281
439 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991281038
440 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991280918
441 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991271442
442 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990893263
443 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 IU 12 szt. 05909991260330
444 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 12 szt. 05909991260460
445 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 30 szt. 05909991260484
446 Ramiprilum Piramil, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991286132
447 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909991031992
448 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909991032043
449 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909991031497
450 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909991031602
451 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909991031640
452 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909991031886
453 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991085674
454 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991085759
455 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991085841
456 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991261184
457 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991261238
458 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991287733
459 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991275778
460 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991275747
461 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990956395
462 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 szt. 05909990805594
463 Insulinum glargine Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 05909991231538
464 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 05909991191214
465 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991199081
466 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05907587609235
467 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 37,5 g (1 but.po 75 ml) 05909990453610
468 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 g (1 but.po 100 ml) 05909990453627
469 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990802753
470 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991260071
471 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991260095
472 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Claris, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 5 fiol.po 5 ml 05909991236533
473 Alfuzosinum Alfurion, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991291945
474 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml (65,3 g) 05909991298258
475 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991284237
476 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 90 szt. 05909991232887
477 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+12,5 mg 28 tabl. 05909991057596
478 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+25 mg 28 tabl. 05909991058609
479 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991271602
480 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991298319
481 Desloratadinum Teslor, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 05909991095932
482 Desloratadinum Teslor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991095987
483 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991298043
484 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 05909991298050
485 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 szt. 05909990227310
486 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990798094
487 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kapsułki twarde, 150 mg 1 kaps. 05909990869763
488 Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum Ultibro Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 85+43 µg 30 szt. + inhal. 05909991080921
489 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787111
490 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787210
491 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787319
492 Lamotriginum Verpin, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909990939640
493 Lamotriginum Verpin, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909990939930
494 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909990940370
495 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 60 tabl. w blistrze 05909990940530
496 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990908608
497 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990928200
498 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990928224
499 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990928231
500 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990928248
501 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990973361
502 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990973446
503 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990973583
504 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990973682
505 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990925858
506 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990925872
507 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990925889
508 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990925926
509 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990925940
510 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990925957
511 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990935956
512 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990936052
513 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990936151
514 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990936250
515 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730881
516 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730898
517 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730904
518 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730911
519 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730928
520 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730935
521 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,25 ml 05055565730959
522 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730966
523 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730973
524 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730980
525 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,35 ml 05055565731000
526 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731024
527 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731031
528 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731048
529 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,45 ml 05055565731062
530 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731079
531 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731086
532 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731093
533 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731116
534 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731123
535 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731130
536 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990653300
537 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909991250850
538 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909991250874
539 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990126217
540 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 13,3 mg/24 h 30 szt. 05909991239091
541 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991021184
542 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991021337
543 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991021375
544 Tamsulosinum Ranlosin, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991092184
545 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991018429
546 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991268770
547 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991268787
548 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991268794
549 Tiotropii bromidum Braltus, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 10 µg/dawkę dostarczaną 30 kaps. 05909991299545
550 Umeclidinii bromidum + Vilanterolum Anoro, proszek do inhalacji, 55+22 µg 30 dawek 05909991108984
551 Valganciclovirum Valhit, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991284381
552 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909990688548
553 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909990688739
554 Valsartanum Ivisart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990685981
555 Voriconazolum Voriconazole Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 20 tabl. 05909991223489
556 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 05909990935253
557 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 180 mg 120 tabl. 05909991227272
558 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 360 mg 120 tabl. 05909991227319
559 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 28 szt. 05906414001068
560 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 28 szt. 05906414001075
561 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991285708
562 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster,35 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274092
563 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 52,5 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274191
564 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 70 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274290
565 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 20 tabl. 05909991263416
566 Desloratadinum Delorissa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 butelka 150 ml 05909990986842
567 Furaginum Furazek, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991304102
568 Gliclazidum Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909991267230
569 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991307349
570 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 tabl. 05909991307370
571 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909991039158
572 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990949281
573 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990949304
574 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990949359
575 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990949373
576 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990968725
577 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990968824
578 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,375 ml 05907626701869
579 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05907626701920
580 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,75 ml 05907626702040
581 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1 ml 05909990735242
582 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,25 ml 05909990735273
583 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,5 ml 05909990735303
584 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990793402
585 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 98 tabl. 05909991230609
586 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 98 tabl. 05909991230616
587 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991304140
588 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 szt. 05909990741359
589 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 szt. 05909990741465
590 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 30 szt. 05909990741861
591 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,18 mg 100 szt. 05909990804450
592 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909990916474
593 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909990916535
594 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909990916580
595 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 tabl. 05909991086107
596 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991307479
597 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 tabl. 05909991087005
598 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991087180
599 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991087258
600 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909991087302
601 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 1,5 mg 28 kaps. 05909991062170
602 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 3 mg 28 kaps. 05909991062385
603 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 4,5 mg 28 kaps. 05909991062590
604 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 6 mg 28 kaps. 05909991062781
605 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990959457
606 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 szt. 05909990959563
607 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 05909991103163
608 Allopurinolum Allupol, tabletki, 300 mg 30 tabl. 05909991316228
609 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991312374
610 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991312367
611 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05902020926788
612 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05902020926771
613 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 56 tabl. 05909991305611
614 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05909991305673
615 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991305659
616 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 14 tabl. 05909991305642
617 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991305598
618 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991105594
619 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki 3 ml 05909991105600
620 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05907553017644
621 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991152017
622 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991151911
623 Brimonidinum Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991304751
624 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002515
625 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002522
626 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002539
627 Cefuroximum Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991272531
628 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 14 tabl. 05909991263355
629 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991263331
630 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 20 tabl. 05909991263362
631 Cetirizini dihydrochloridum Amertil, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05907695215250
632 Desloratadinum Delortan, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990969678
633 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05900257101015
634 Doxazosinum Adadox, tabletki, 2 mg 30 tabl. 05909990901890
635 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 90 tabl. 05909990902293
636 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 30 tabl. 05909990902255
637 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102531
638 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102500
639 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102555
640 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102548
641 Fluconazolum Flucofast, kapsułki twarde, 200 mg 7 kaps. 05909991283247
642 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034870
643 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034887
644 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inhalator 60 dawek 05909991034894
645 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534670
646 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534687
647 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220177
648 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220184
649 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220191
650 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038480
651 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038701
652 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038565
653 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabletki powlekane, 5 mg 84 tabletki 05907695215267
654 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. 05909991253998
655 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. z inhalatorem 05909991254001
656 Valganciclovirum Sperart, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991257354
657 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991253912
658 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991253226
659 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991055929
660 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991055899
661 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991299590
662 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991299583
663 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991251857
664 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991254407
665 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991305949
666 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 14 tabl. 05909991305932
667 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991136116
668 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991136376
669 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 tabl. 05909991135850
670 Amlodipinum Agen 10, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991302184
671 Amlodipinum Agen 5, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991295226
672 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 05907626702361
673 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991324315
674 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05909990905539
675 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990905553
676 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990905652
677 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990905676
678 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990905805
679 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990905867
680 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991263386
681 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991263409
682 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991316761
683 Desloratadinum Dynid, tabletki, 5 mg 30 szt. 05909991326487
684 Doxazosinum Doxar, tabletki, 4 mg 28 tabl. 05909991325626
685 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991320737
686 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991320751
687 Enzyma pancreatis Lipancrea 16 000, kapsułki, 16000 j.Ph. Eur. Lipazy 60 szt. 05909990723164
688 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 120 tabl. 05909991284053
689 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909991289430
690 Fluconazolum Fluconazole Hasco, syrop, 5 mg 1 but. 150 ml 05909991273798
691 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991226299
692 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991226305
693 Indapamidum Indix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 90 tabl. 05908289660401
694 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909991201982
695 Irbesartanum Irprestan, tabletki powlekane, 300 mg 28 tabl. 05909991324575
696 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909990368624
697 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990452118
698 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 10 mg 30 szt. 05909991309138
699 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05909991309145
700 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990921751
701 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990921737
702 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990921492
703 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990921591
704 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990921577
705 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990921652
706 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 tabl. 05909991266608
707 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 100 mg 28 tabl. 05909991297060
708 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 50 mg 28 tabl. 05909991296940
709 Nimesulidum Minesulin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz. 05909990997220
710 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 szt. 05908289660425
711 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 szt. 05908289660432
712 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 szt. 05908289660449
713 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 60 szt. 05908289660418
714 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 tabl. 05909991327958
715 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 tabl. 05909991327989
716 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 tabl. 05909991328184
717 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 tabl. 05909991328214
718 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 30 tabl. 05909991328405
719 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 tabl. 05909991328436
720 Propranololum Propranolol Accord, tabletki powlekane, 10 mg 50 tabl. 05909991033507
721 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991308971
722 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 05909991142728
723 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 05909991142643
724 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 05909991142674
725 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 05909991142513
726 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991264918
727 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 05909991264925
728 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 28 tabl. 05909991264994
729 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 05909991265007
730 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 28 tabl. 05909991265076
731 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 05909991265083
732 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909991264840
733 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 30 tabl. 05909991264857
734 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990895304
735 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909990895458
736 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990895588
737 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909990895724
738 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990895892
739 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990895182
740 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 05909990792009
741 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane, 37,5 + 325 mg 90 tabl. 05909990964086
742 Valganciclovirum Valcyclox, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991228620
743 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 05902768001082
744 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991266455
745 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 56 tabl. 05909991266479
746 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991325749
747 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 szt. 05909991325572
748 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991063177
749 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991266387
750 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 90 szt. 05909991314675
751 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991295233
752 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 30 szt. 05055565738177
753 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 60 szt. 05055565738191
754 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 30 szt. 05055565738078
755 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 60 szt. 05055565738092
756 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 90 szt. 05055565738108
757 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991322939
758 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991232849
759 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 60 szt. 05909991232863
760 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306137
761 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306144
762 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306151
763 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991306991
764 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 8 mg 28 szt. 05909991306885
765 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991283575
766 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991318543
767 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020661474
768 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909991267155
769 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991267162
770 Glimepiridum Glimorion, tabl., 1 mg 30 szt. 05909991325282
771 Glimepiridum Glimorion, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991325305
772 Glimepiridum Glimorion, tabl., 3 mg 30 szt. 05909991325312
773 Glimepiridum Glimorion, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991325329
774 Insulinum lisprum Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml 10 szt. 05909991333553
775 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991298586
776 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991298654
777 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990883998
778 Quetiapinum Atrolak, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991086138
779 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991326319
780 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991326371
781 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991326432
782 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 28 szt. 05909991333959
783 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909991333973
784 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 28 szt. 05909991334062
785 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909991334086
786 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991279615
787 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 84 szt. 05909991279660
788 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991279516
789 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991279561
790 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991283032
791 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991283056
792 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991283148
793 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991283308
794 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991283322
795 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3.6 mg 1 amp.-strz. 05909990082315
796 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909991203924
797 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990990368
798 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990994540
799 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991218140
800 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 05909991213053
801 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990989805
802 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990989379
803 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 05909990935901
804 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 05909991057480
805 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 05909991057497
806 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991095840
807 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 05909991095741
808 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909991082192
809 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 05909990908189
810 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 05909990908158
811 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 05909990908264
812 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 05909990908233
813 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990936502
814 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 05909990936557
815 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 05909990870905
816 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 05909990870561
817 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991041298
818 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05907695215359
819 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05907695215366
820 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05907695215373
821 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg mg 28 szt. 05909991340131
822 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991340186
823 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991197049
824 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991197056
825 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991197070
826 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991197063
827 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991335663
828 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991335670
829 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909990813551
830 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909990813483
831 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990974641
832 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909991291778
833 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909991291846
834 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. 05909991291730
835 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 05909990937172
836 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990937264
837 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 05909990937080
838 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991312831
839 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 05909990928149
840 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991192600
841 Clopidogrelum Clopidogrel Bluefish, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990768141
842 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 05907695215380
843 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909990633869
844 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909990633807
845 Budesonidum CortimentMMX, tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 05909991205966
846 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 05909990740253
847 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 05909990740284
848 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 05909990740192
849 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 05909990740208
850 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg 1 inhalator (120 dawek) 05909991136932
851 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 320+9 µg 1 inhalator (60 dawek) 05909991136963
852 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990662456
853 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 05909990713974
854 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909991245696
855 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909991004002
856 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 05909991004026
857 Gliclazidum Gliclazide Zentiva, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991205867
858 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (14 g) 05909991233846
859 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991233525
860 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991233624
861 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991337568
862 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991337582
863 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991322779
864 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991322786
865 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 56 tabl. 05909990772209
866 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990772230
867 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 56 tabl. 05909990772179
868 Latanoprostum + Timololum Latanoprost Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but. po 2,5 ml 05909991306649
869 Insulinum lisprum Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990005536
870 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 05902020241133
871 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 05902020241140
872 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 05909991303082
873 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909991302931
874 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 05909990810796
875 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps.(1 blist.po 14 kaps.) 05909990009350
876 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009367
877 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 05909990009282
878 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009299
879 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 05909990933198
880 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 90 szt. 05909990935277
881 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909990644186
882 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 05909990854462
883 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 05909990854479
884 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. po 5 ml 05909991340674
885 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but. po 5 ml 05909991340681
886 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990711161
887 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 05909990711277
888 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990711444
889 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 05909990710454
890 Olanzapinum Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020926870
891 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990781874
892 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 05909990071029
893 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 05909990363223
894 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909991186371
895 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 05909991186418
896 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 4 g 30 sasz. 05909991273989
897 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909990914838
898 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990936670
899 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990936700
900 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991099688
901 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 05909990867653
902 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 05909991184827
903 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 05909991184865
904 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 05909991184902
905 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 05909991184742
906 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 05909991184940
907 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 05909990928156
908 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05903060611542
909 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05903060611504
910 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05903060611467
911 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05903060611429
912 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909991213060
913 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909991213084
914 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909991213107
915 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24h 30 szt. 05909991078232
916 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9.5 mg/24h 30 szt. 05909991078263
917 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990919604
918 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990919673
919 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990919574
920 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990921997
921 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990922185
922 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990922406
923 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990921805
924 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 05909990045419
925 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 05909990045211
926 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 05909990045310
927 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991107871
928 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 kaps. 05909991135096
929 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739387
930 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739448
931 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909997077628
932 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909997077697
933 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990957071
934 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 05909990925841
935 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990810178
936 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 05909990810185
937 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909990796359
938 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909990796533
939 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 05909997217963
940 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 90 szt. 05909991004392
941 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 90 szt. 05909991004378
942 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 90 szt. 05909991004385
943 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05901878600123
944 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687787
945 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687763
946 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687848
947 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687800
948 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991344368
949 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 100 tabl. 05907626706529
950 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 50 tabl. 05907626706505
951 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 100 tabl. 05907626706628
952 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 30 tabl. 05907626706604
953 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909997231501
954 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909991337742
955 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991337599
956 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991012960
957 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05909991013806
958 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990623471
959 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990900459
960 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 05909990073573
961 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990866106
962 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005733
963 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990865130
964 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 05909991139582
965 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 05909990762194
966 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 50 tabl. 05909991327705
967 Clozapinum Clopizam, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909991327606
968 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 05909990641253
969 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 05909990641260
970 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. 05909990887453
971 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 05909990641215
972 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 05909990641222
973 Desloratadinum Desloratadine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991010980
974 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990981458
975 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 05909990981359
976 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990981373
977 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991225735
978 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 0,5 mg 20 tabl. 05909991353735
979 Donepezilum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabletek 05909991328726
980 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990825677
981 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990825561
982 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 butelka 5 ml 05909991344306
983 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki 5 ml 05909991344313
984 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991310936
985 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991310943
986 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991311049
987 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991311056
988 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 1 mg 30 tabletek 05909991288679
989 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 2 mg 30 tabletek 05909991288815
990 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 4 mg 30 tabletek 05909991288945
991 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 05909990273232
992 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 05909990286232
993 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 05909991022556
994 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 05909991022549
995 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034900
996 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034924
997 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034931
998 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 05909990938001
999 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 05909990938025
1000 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 150 j.m./0,25 ml 1 wstrzykiwacz po 0,25 ml 05997001308486
1001 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 225 j.m./0,375 ml 1 wstrzykiwacz po 0,375 ml 05997001308493
1002 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wstrzykiwacz po 0,5 ml 05997001308509
1003 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 100 kaps. 05909991320966
1004 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 50 kaps. 05909991320911
1005 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 100 kaps. 05909991321109
1006 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 50 kaps. 05909991321048
1007 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 100 kaps. 05909991321369
1008 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 50 kaps. 05909991321307
1009 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 05909991200237
1010 Goserelinum Xanderla, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335564
1011 Goserelinum Xanderla LA, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335595
1012 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 05909990799398
1013 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 05909990713639
1014 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991350741
1015 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991353957
1016 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019709
1017 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 05909990946587
1018 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05903060606630
1019 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 150 ml + strz.po 3 ml 05909990935895
1020 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219338
1021 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219307
1022 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 100 tabl. 05055565744369
1023 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 50 tabl. 05055565744352
1024 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 05055565744161
1025 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 50 tabl. 05055565744154
1026 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991120962
1027 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990914647
1028 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990914654
1029 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990914661
1030 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990914630
1031 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991339357
1032 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991292980
1033 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991339364
1034 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991292997
1035 Oxybutyninum Uralex, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991036034
1036 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909991046941
1037 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991033453
1038 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991033422
1039 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990984954
1040 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669400
1041 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669332
1042 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669387
1043 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669301
1044 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990884339
1045 Ramiprilum Ampril 10 mg, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991340766
1046 Ramiprilum Ampril 10mg tabletki, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991347420
1047 Ramiprilum Piramil, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991344603
1048 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990924653
1049 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 05909990924608
1050 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990924646
1051 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909991093334
1052 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 05909991093280
1053 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909991093303
1054 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg 28 kaps. 05909990973392
1055 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 05909990973545
1056 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg 28 kaps. 05909990973774
1057 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 05909990973880
1058 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990990085
1059 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990990092
1060 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990990108
1061 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 05909991033781
1062 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 05909991033798
1063 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 05909991033804
1064 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991000141
1065 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991000158
1066 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991000165
1067 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991000103
1068 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909990895403
1069 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909990895687
1070 Salbutamolum Aspulmo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 05909990848065
1071 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990919987
1072 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990919888
1073 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 20 tabl. 05909991277192
1074 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 05909991277208
1075 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 05909991277123
1076 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 20 tabl. 05909991277079
1077 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909991277086
1078 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 05909991277147
1079 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 05909990997152
1080 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 05909991008642
1081 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991008666
1082 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991008680
1083 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 05909991202330
1084 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991202286
1085 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991351090
1086 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991343989
1087 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991197735
1088 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 05909991197728
1089 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 10 szt. 05909991095826
1090 Acidum tranexamicum Tranexamic acid Accord, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 05909991313692
1091 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991228392
1092 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990975730
1093 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 05909991068097
1094 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991067991
1095 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991353940
1096 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991205225
1097 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 05909991205256
1098 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 05909991205324
1099 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 05909991205355
1100 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 05909990885299
1101 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05907695215137
1102 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05907695215144
1103 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05907695215151
1104 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991066529
1105 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991066420
1106 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002140
1107 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414002089
1108 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414002119
1109 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002171
1110 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414001969
1111 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002027
1112 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414001990
1113 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002058
1114 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990739707
1115 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 05909991036546
1116 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 05909991327309
1117 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. 05909991327323
1118 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. 05909991327347
1119 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 05909991327217
1120 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. 05909991327224
1121 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. 05909991327248
1122 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 28 tabl. 05909991327262
1123 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 7 tabl. 05909991327200
1124 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991029388
1125 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991032838
1126 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991032852
1127 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990964574
1128 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990964611
1129 Desloratadinum Jovesto, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990994465
1130 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990994533
1131 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991344481
1132 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 05909991013820
1133 Doxycyclinum Doxycyclinum Polfarmex, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909991330576
1134 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 60 szt. 05907594031500
1135 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 90 szt. 05907594031609
1136 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 60 szt. 05907594031708
1137 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 90 szt. 05907594031807
1138 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726068
1139 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726075
1140 Finasteridum Finiprost, tabletki powlekane, 5 mg 30 szt. 05909991317720
1141 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 05909990780181
1142 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 05909990859719
1143 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 05909990017874
1144 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 05909990017881
1145 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990859511
1146 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 05909990859610
1147 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 05909990859672
1148 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 05909991074258
1149 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 05909991074296
1150 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 poj. po 120 daw. 05908289660371
1151 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991257392
1152 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 300 ?g 30 szt. + inhalator 05909990738472
1153 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991351274
1154 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909991311629
1155 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909991311698
1156 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990995479
1157 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019693
1158 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 05909990958672
1159 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909990790807
1160 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,55 ml 05055565736319
1161 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990834464
1162 Mometasoni furoas Momecutan, maść, 1 mg/g 100 g 05909991236199
1163 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909997213224
1164 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990670185
1165 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990896745
1166 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990896738
1167 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335374
1168 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335350
1169 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 05909990069347
1170 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 05909990069873
1171 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 05909990069897
1172 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 05909990069361
1173 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 05909990069989
1174 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 05909990070046
1175 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 05909990069736
1176 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 05909990069279
1177 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 05909990069293
1178 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 05909990069750
1179 Olanzapinum Zolafren-swift, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991347390
1180 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991274467
1181 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991274511
1182 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990668779
1183 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 05909990048809
1184 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909990048823
1185 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909990048854
1186 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 150 mg 50 tabl. 05909991303518
1187 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 300 mg 50 tabl. 05909991300661
1188 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 600 mg 50 tabl. 05909991300739
1189 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 05909990845521
1190 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 05909990845552
1191 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 05909990070923
1192 Posaconazolum Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05909990335244
1193 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 05909991103231
1194 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991205591
1195 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991205676
1196 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991205737
1197 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990938544
1198 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990938704
1199 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05901384806057
1200 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990938766
1201 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990919659
1202 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990791606
1203 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909991347079
1204 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909991347109
1205 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05907553016012
1206 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05907553016029
1207 Tamsulosini hydrochloridum Bazetham Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909990894642
1208 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909990974887
1209 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909990974993
1210 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990806287
1211 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990806294
1212 Valsartanum Bespres, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991350680
1213 Valsartanum Valtap, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991344375
1214 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+12,5 mg 28 szt. 05909991349721
1215 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991349707
1216 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 150 µg 30 szt. + inhalator 05909990738397
1217 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990941841
1218 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990941926
1219 Acidum zoledronicum Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991009250
1220 Acidum zoledronicum Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991078577
1221 Acidum zoledronicum Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991016197
1222 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 4 fiol. (5 ml) 05909990975747
1223 Acidum zoledronicum Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990948994
1224 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991361020
1225 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991361013
1226 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991200732
1227 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991209483
1228 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2.5 mg 20 tabl. 05909990861040
1229 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990887279
1230 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990887286
1231 Brimonidini tartras Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05907553017897
1232 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283629
1233 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283650
1234 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283698
1235 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223793
1236 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223809
1237 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. 05909990873074
1238 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997210605
1239 Cetrorelixum Cetrotide, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0.25 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. 05909990488926
1240 Clopidogrelum Zyllt, tabletki powlekane, 75 mg 28 szt. 05901878600475
1241 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 05909991039486
1242 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 05909991039509
1243 Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 05909991302108
1244 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991095246
1245 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 05908289660289
1246 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 05909990774616
1247 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 05909991054410
1248 Ezetimibum Ezetimibe Mylan, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991189822
1249 Ezetimibum Ezoleta, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991311407
1250 Ezetimibum Symezet, tabletki w blistrze, 10 mg 30 szt. 05909991347529
1251 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 05909991212339
1252 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 05909991201173
1253 Fentanylum Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990054695
1254 Fentanylum Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990054589
1255 Fentanylum Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990054626
1256 Fentanylum Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990054664
1257 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 05909991074647
1258 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 05909991074685
1259 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 05909991074739
1260 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 05909991074777
1261 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 05909991074593
1262 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 05909991074821
1263 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739394
1264 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739455
1265 Fluconazolum Candifluc, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991257804
1266 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007257
1267 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg) 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 05909990697304
1268 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007240
1269 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wkład + 10 igieł iniekcyjnych 05909991088125
1270 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 900 j.m./1,5 ml 1 wkład + 20 igieł iniekcyjnych 05909991088149
1271 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m. 1 wkł. 05909990339754
1272 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m. 1 wkł. 05909990339761
1273 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 05909990337446
1274 Ganirelixum Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg 1 amp.-strz. 05909990880911
1275 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991056100
1276 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991056131
1277 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909990828340
1278 Haloperidolum Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990077311
1279 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909990740635
1280 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909990957125
1281 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991183899
1282 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909991183882
1283 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 28 szt. 05055565740507
1284 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 56 szt. 05055565740514
1285 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 28 szt. 05055565740538
1286 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 56 szt. 05055565740545
1287 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 112 szt. 05909991329822
1288 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 56 szt. 05909991329785
1289 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 112 szt. 05909991329891
1290 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 szt. 05909991329853
1291 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg 1 amp.-strz. 05909997077482
1292 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 150 µg 1 amp.-strz. 05909997077499
1293 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991134907
1294 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 05909991134938
1295 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 05909991134969
1296 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 3 but.po 2,5 ml 05909991189792
1297 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990656936
1298 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05907695215014
1299 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 05907695215168
1300 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 120 tabl. 05909991352417
1301 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 60 tabl. 05909991352400
1302 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 05909990457328
1303 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 05907626701852
1304 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 05909990922741
1305 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 05909990922758
1306 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 05909990922765
1307 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 05909990922772
1308 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 05909991031275
1309 Mycophenolas mofetil Mycofit, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990754472
1310 Mycophenolas mofetil Mycofit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990750993
1311 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990805495
1312 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990685189
1313 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. 05909990685202
1314 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 05909990411436
1315 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763467
1316 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 05909990763443
1317 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 05903792743061
1318 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 05903792743078
1319 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991191184
1320 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991191177
1321 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861194
1322 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861200
1323 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861187
1324 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990943890
1325 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990944095
1326 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991165710
1327 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990998586
1328 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990998982
1329 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990999156
1330 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 05909990963874
1331 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 05909990964239
1332 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 05909990964321
1333 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 05909991206390
1334 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990706396
1335 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990706532
1336 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990706631
1337 Solifenacinum Vesicare 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215584
1338 Solifenacinum Vesicare 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215553
1339 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0.4 mg 30 szt. 05909990980451
1340 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991018436
1341 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990821839
1342 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990821792
1343 Telmisartanum Telmizek, tabletki, 80 mg 28 szt. 05909991361969
1344 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991045180
1345 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991045203
1346 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991045692
1347 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991045722
1348 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991045807
1349 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991045852
1350 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990735167
1351 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909990936595
1352 Triptorelinum Gonapeptyl Daily, roztwór do wstrzykiwań, 0.1 mg/ml 7 amp.-strz.po 1 ml 05909990707553
1353 Umeclidinii bromidum Incruse, proszek do inhalacji, 55 ?g 30 daw. 05909991108953
1354 Urofollitropinum Fostimon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m./ml 1 fiol. z prosz.po 75 j.m. + 1 amp. z rozp.po 1 ml 05909991083212
1355 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990847600
1356 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990847655
1357 Ezetimibum Mizetib, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05903060613973
1358 Ezetimibum Ezehron, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991347161
1359 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990414741
1360 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990762972
1361 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991248949
1362 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991042080
1363 Aripiprazolum Abilify Maintena, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 1 fiol. 05702157142200
1364 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991216405
1365 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991204082
1366 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991203986
1367 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005696
1368 Buprenorphinum Melodyn 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 05909990938056
1369 Buprenorphinum Melodyn 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 05909990938087
1370 Buprenorphinum Melodyn 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 05909990938131
1371 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909991063702
1372 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 05909991064051
1373 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 05909991217860
1374 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 05907626701760
1375 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 30 kaps. 05909991328696
1376 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 90 kaps. 05909991328702
1377 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990879458
1378 Exemestanum Symex, tabletki drażowane, 25 mg 30 tabl. 05909991335489
1379 Ezetimibum Ezolip, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991304416
1380 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 tabl. 05909990643011
1381 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990938797
1382 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991096571
1383 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991096601
1384 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991256548
1385 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991263171
1386 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator 05909991000882
1387 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909991025014
1388 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991326470
1389 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 7.5 mg 56 tabl. 05909991326494
1390 Lakozamid Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 05909990935505
1391 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 05909990662593
1392 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 05909990662623
1393 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 05909990662661
1394 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 05909990662555
1395 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 250 mg 100 tabl. 05909990921522
1396 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 750 mg 100 tabl. 05909990921676
1397 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05906414000726
1398 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 05906414000733
1399 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 05909990970520
1400 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 05909990935260
1401 Mometasonum Metmin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991141004
1402 Mometasonum Momecutan, maść, 1 mg/g 50 g 05909991137441
1403 Mometasonum Momester, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 140 dawek 05909991195366
1404 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 05909990930142
1405 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990641000
1406 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990640997
1407 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991136475
1408 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909991136451
1409 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422241
1410 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422258
1411 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422265
1412 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422272
1413 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 05909990940769
1414 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 05909990941247
1415 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 05909990941407
1416 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 05909990940233
1417 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 05909990941568
1418 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 05907553017927
1419 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 40 mg 56 tabl. 05907553017934
1420 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 05909991216580
1421 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 05909991217631
1422 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.088 mg 30 szt. 05909990804405
1423 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.18 mg 30 szt. 05909990804443
1424 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 100 szt. 05909990804474
1425 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 30 szt. 05909990804467
1426 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 100 szt. 05909990804498
1427 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 30 szt. 05909990804481
1428 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 150 mg 56 kaps. 05901878600550
1429 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 75 mg 56 kaps. 05901878600543
1430 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990884032
1431 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990884360
1432 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990883806
1433 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990884520
1434 Ramiprilum Tritace 10, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991367084
1435 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 05909990658145
1436 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 05909990910601
1437 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 05909990910663
1438 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 05909990910700
1439 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24 h 30 szt. 05909991067595
1440 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990988198
1441 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990988204
1442 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990988242
1443 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 56 tabl. 05997001369333
1444 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 56 tabl. 05997001369340
1445 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 100 mg 30 tabl. 05909991279622
1446 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 50 mg 30 tabl. 05909991279523
1447 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. 05909997225937
1448 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. 05909990865598
1449 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909990865635
1450 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990865666
1451 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 60 szt. 05909990865697
1452 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909990865567
1453 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990992058
1454 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990992065
1455 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 05909991139520
1456 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909991143923
1457 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991143930
1458 Tramadolum + Paracetamolum Exbol, tabl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990971763
1459 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990806300
1460 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 szt. 05909990840984
1461 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990840991
1462 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990841004
1463 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990981472
1464 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990959488
1465 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991216306
1466 Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909990761647
1467 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990802685
1468 Ezetimibum Ezen, tabletki, 10 mg 28 szt. 05909991096229
1469 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 05909991201821
1470 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 05909991189020
1471 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 05909991321949
1472 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 3 poj.a 2,5 ml 05909991321956
1473 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991310769
1474 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991310776
1475 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991339951
1476 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. w blistrach perforowanych 05909991270223
1477 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991230845
1478 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991231811
1479 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991225650
1480 Amlodipinum Amlomyl, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991362195
1481 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991371784
1482 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991371708
1483 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabletki powlekane, 500 + 125 mg 14 tabl. 05909991284220
1484 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909997219684
1485 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997217345
1486 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230542
1487 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05906414001020
1488 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05906414001037
1489 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 05907529463314
1490 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 05907626705690
1491 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 05907626705713
1492 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 05907626705836
1493 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 05907626705850
1494 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229634
1495 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 05902020241447
1496 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229733
1497 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990899951
1498 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990899975
1499 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990900305
1500 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990900336
1501 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991011383
1502 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 100 ml 05909991254995
1503 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 50 ml 05909991254988
1504 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991137403
1505 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991137397
1506 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991223588
1507 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05909990948376
1508 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909990948383
1509 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991231125
1510 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991231149
1511 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991231194
1512 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991231217
1513 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997201559
1514 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997200118
1515 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg mg 20 szt. 05909991297879
1516 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990880591
1517 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990898305
1518 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204853
1519 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204822
1520 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204839
1521 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204846
1522 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955527
1523 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955558
1524 Finasteridum Finahit, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990855605
1525 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991222673
1526 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 ?g 180 szt. 07613421020934
1527 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991373238
1528 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 szt. 05909991092566
1529 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 szt. 05909991092597
1530 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990858262
1531 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909990858255
1532 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 28 szt. 05906414000801
1533 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 4 szt. 05906414000795
1534 Ivabradinum Bixebra, tabl., 5 mg 56 szt. 05909991286613
1535 Ivabradinum Bixebra, tabl., 7.5 mg 56 szt. 05909991286927
1536 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991358358
1537 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991358365
1538 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991358372
1539 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991358341
1540 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991311773
1541 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991365691
1542 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991357337
1543 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 30 tabl. 05909991271756
1544 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 tabl. 05909991271763
1545 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 tabl. 05909991271695
1546 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 05909991271701
1547 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 tabl. 05909991271732
1548 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 tabl. 05909991271749
1549 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990933181
1550 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346805
1551 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 12.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346836
1552 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 15 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346867
1553 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 17.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346898
1554 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346928
1555 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 25 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346980
1556 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 30 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991347048
1557 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 7.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346775
1558 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 05909990939220
1559 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990662425
1560 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990648719
1561 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 05907626703597
1562 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763481
1563 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763498
1564 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05909990892143
1565 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05909990892174
1566 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 05909990892341
1567 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 05909990892105
1568 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990920983
1569 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909990839643
1570 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909990839780
1571 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909990840038
1572 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 05909990839469
1573 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 05909990840182
1574 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991139759
1575 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,26+0,52+1,05 mg 21 szt. 05909991238773
1576 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.05 mg 30 szt. 05909991238582
1577 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.57 mg 30 szt. 05909991238629
1578 Pramipexolum Oprymea tabl. o przedł. uwalnianiu, 2.1 mg 30 szt. 05909991238667
1579 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 05909990641192
1580 Propafenoni hydrochloridum Tonicard, tabl. powl., 150 mg 60 tabl. 05909991341558
1581 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05909990936885
1582 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05909990936854
1583 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05909990936809
1584 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05909990936779
1585 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991048488
1586 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991048495
1587 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991060220
1588 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991060268
1589 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991036768
1590 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991036867
1591 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991229801
1592 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 20 szt. 05909991283735
1593 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 05909991283742
1594 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909991283759
1595 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991283766
1596 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990915446
1597 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909990830985
1598 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909990830008
1599 Voriconazolum Voriconazole Actavis, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991248437
1600 Voriconazolum Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991191917
1601 Prednisolonum Predasol, tabletki, 20 mg 20 tabl. 05909991356712
1602 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991267193
1603 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991267186
1604 Azithromycinum Macromax, tabletki powlekane, 500 mg 3 tabl. 05909990713608
1605 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991376895
1606 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991376949
1607 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991376970
1608 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991377007
1609 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05902020241584
1610 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05902020241591
1611 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05902020241607
1612 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05902020241614
1613 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743331
1614 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743348
1615 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743355
1616 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. w blistrze 05055565743324
1617 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991377038
1618 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991377045
1619 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991377052
1620 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991377083
1621 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991363963
1622 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991364083
1623 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991364038
1624 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991364137
1625 8-Methoxypsoralenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244713
1626 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285518
1627 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285419
1628 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990335541
1629 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990109920
1630 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990110018
1631 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 05909990055715
1632 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991049515
1633 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991052218
1634 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840014
1635 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840113
1636 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840229
1637 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990072156
1638 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990623112
1639 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991081713
1640 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991087418
1641 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909991087425
1642 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991032517
1643 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109319
1644 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109210
1645 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 05909990036011
1646 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990035915
1647 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 05909990023813
1648 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 05909990244317
1649 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 05909990244416
1650 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 05909990694327
1651 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991229610
1652 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 05909990694426
1653 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 05909990425693
1654 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 05909990425754
1655 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 05909990425709
1656 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 05909990425730
1657 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 05909990425747
1658 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619658
1659 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619672
1660 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 05055565711958
1661 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 05909990697021
1662 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 05909990696925
1663 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990182510
1664 Agomelatinum Valdoxan, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 05909990686568
1665 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 05909990001118
1666 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001323
1667 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml ; B- 10000 TU/ml 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001316
1668 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975310
1669 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975419
1670 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0.25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296828
1671 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296927
1672 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619580
1673 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990037933
1674 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 05909990812714
1675 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990837816
1676 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990109418
1677 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 05909990163212
1678 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 05909990414819
1679 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990320912
1680 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 05909990030927
1681 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 05909990206025
1682 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 05909990373819
1683 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990086818
1684 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762965
1685 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762996
1686 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990763009
1687 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909990840915
1688 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990841011
1689 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991049010
1690 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991048914
1691 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642267
1692 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642311
1693 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991099022
1694 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991098926
1695 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008734
1696 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008635
1697 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642625
1698 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642618
1699 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048977
1700 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048939
1701 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990799817
1702 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990799718
1703 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991236687
1704 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565993
1705 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565986
1706 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907519
1707 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907311
1708 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907410
1709 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990993116
1710 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990993017
1711 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963119
1712 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963010
1713 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990421824
1714 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991042912
1715 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990621217
1716 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691319
1717 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691517
1718 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 05909990794379
1719 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043728
1720 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043520
1721 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043629
1722 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 05909990066018
1723 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990083619
1724 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990066117
1725 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 05909990293322
1726 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990293124
1727 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 05909990293223
1728 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 05909990894833
1729 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 05909990894819
1730 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 05909990894826
1731 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990081912
1732 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990411115
1733 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990649747
1734 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990646906
1735 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990064120
1736 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419326
1737 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419333
1738 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419319
1739 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990368235
1740 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990717521
1741 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 05909990614318
1742 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 05909990614288
1743 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990041985
1744 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991042073
1745 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 05909990793587
1746 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 05909990793594
1747 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 05909990793600
1748 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990430628
1749 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990430611
1750 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909991087715
1751 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990756711
1752 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909991090029
1753 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909990082148
1754 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909990007387
1755 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991232832
1756 Aripiprazolum Aripiprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991221546
1757 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 05909990370610
1758 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990011414
1759 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568574
1760 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568550
1761 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568642
1762 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568628
1763 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568680
1764 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568666
1765 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568727
1766 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568703
1767 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990787586
1768 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990787609
1769 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990787647
1770 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990991815
1771 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990336647
1772 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990991914
1773 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990419173
1774 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990623464
1775 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 05909991382896
1776 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 05909991382902
1777 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 05909991382926
1778 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991200787
1779 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990077847
1780 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990077939
1781 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990078028
1782 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573400
1783 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573530
1784 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573547
1785 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078141
1786 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078264
1787 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078356
1788 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124618
1789 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124717
1790 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124816
1791 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991150914
1792 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151010
1793 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151119
1794 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078707
1795 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338290
1796 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338368
1797 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338436
1798 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990338443
1799 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053179
1800 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053230
1801 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053278
1802 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998814
1803 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998821
1804 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998838
1805 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998913
1806 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998920
1807 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998937
1808 Atropini sulfas Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 05909990243112
1809 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 05909990232826
1810 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 05909990232819
1811 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909990277810
1812 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991054816
1813 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991034412
1814 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991035518
1815 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 05909990635320
1816 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 05909990635337
1817 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990573738
1818 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909990573752
1819 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991087319
1820 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 05909991098421
1821 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991098520
1822 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 05909991108830
1823 Azithromycinum Sumamed, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742110
1824 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990846214
1825 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990742318
1826 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 05909990742424
1827 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990742417
1828 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742219
1829 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990742226
1830 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909990054152
1831 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118915
1832 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990119011
1833 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118816
1834 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990121625
1835 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 10 ml 05909990186525
1836 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 5 ml 05909990186518
1837 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 05909990925513
1838 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0.3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990008469
1839 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990574315
1840 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990193219
1841 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015114
1842 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015015
1843 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633852
1844 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633791
1845 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990865024
1846 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990677733
1847 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990570546
1848 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990869114
1849 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990173013
1850 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990211913
1851 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 05909991033248
1852 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 05909991033224
1853 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337354
1854 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337323
1855 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337286
1856 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335169
1857 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335176
1858 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 05909990430314
1859 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926213
1860 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926312
1861 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445615
1862 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445714
1863 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991233099
1864 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445813
1865 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990677313
1866 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 05909990677412
1867 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335183
1868 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335190
1869 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137458
1870 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137465
1871 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137625
1872 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990873241
1873 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990872886
1874 Buprenorphinum Transtec 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966127
1875 Buprenorphinum Transtec 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966226
1876 Buprenorphinum Transtec 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966325
1877 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073603
1878 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073597
1879 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 05909990356713
1880 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430123
1881 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990430017
1882 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430024
1883 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909990937196
1884 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 05909990937103
1885 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990962945
1886 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990962839
1887 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990772193
1888 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990772162
1889 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 16+12,5 mg 28 tabl. 05909991245610
1890 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 8+12,5 mg 28 tabl. 05909991245528
1891 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990957279
1892 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990957194
1893 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909990043910
1894 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991014117
1895 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909991030315
1896 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909991014216
1897 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 05909991014223
1898 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244515
1899 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244614
1900 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 05909990341917
1901 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 05909990341924
1902 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990120215
1903 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990120116
1904 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 05909990032211
1905 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12.5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570430
1906 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570409
1907 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6.25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570454
1908 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074099
1909 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074129
1910 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074051
1911 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727148
1912 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727193
1913 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727100
1914 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909991017019
1915 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991017118
1916 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909991016814
1917 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909991016913
1918 Carvedilolum Coryol, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909990983315
1919 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909990216505
1920 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990216567
1921 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909990216604
1922 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048496
1923 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048489
1924 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048540
1925 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048502
1926 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048472
1927 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048465
1928 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074754
1929 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074662
1930 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074792
1931 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687909
1932 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687930
1933 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687862
1934 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687879
1935 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687886
1936 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687893
1937 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137411
1938 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137428
1939 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137510
1940 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137527
1941 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990775910
1942 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990775927
1943 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 05909990676514
1944 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 05909990676613
1945 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 05909990676620
1946 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 05909990676712
1947 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0.25 g/5 ml 60 ml (45 g) 05909990780211
1948 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 05909990780518
1949 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 05909990780419
1950 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 05909990780310
1951 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 05909990059515
1952 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 17 ml 05909990806812
1953 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 05909990806911
1954 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 05909990059416
1955 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063727
1956 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063734
1957 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063840
1958 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063857
1959 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063697
1960 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063703
1961 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991312671
1962 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009212
1963 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009229
1964 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009113
1965 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009120
1966 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224951
1967 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05907626701753
1968 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224456
1969 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990216383
1970 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991067946
1971 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990216390
1972 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991067953
1973 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 05909990069927
1974 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 05909990069828
1975 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 05909990083213
1976 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990051335
1977 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 05909990051342
1978 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990083312
1979 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990468812
1980 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990083411
1981 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990083435
1982 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990569441
1983 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990851119
1984 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 05909991103811
1985 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 05909991103835
1986 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990410729
1987 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990410736
1988 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990869725
1989 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 05909990781515
1990 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990184637
1991 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 05909990184736
1992 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203017
1993 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203116
1994 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212064
1995 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218530
1996 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212057
1997 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218523
1998 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946624
1999 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990946716
2000 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990946426
2001 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946525
2002 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 05909990406111
2003 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990336814
2004 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 05909990336913
2005 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990336616
2006 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990336715
2007 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990678648
2008 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2.5 mg 28 szt. 05909990678655
2009 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990678679
2010 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066636
2011 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066667
2012 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066780
2013 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066803
2014 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 05909990781676
2015 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 05909990376612
2016 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990499113
2017 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990066414
2018 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990066216
2019 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990308514
2020 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 05909990334964
2021 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990308712
2022 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990729012
2023 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033514
2024 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033613
2025 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990818013
2026 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990059522
2027 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990773626
2028 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990781010
2029 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990081165
2030 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990045532
2031 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990045549
2032 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620654
2033 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620647
2034 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620678
2035 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620661
2036 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 05909990331727
2037 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 05909990331710
2038 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990331819
2039 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990331826
2040 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909990780631
2041 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 05909990780624
2042 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990719419
2043 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991030223
2044 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991030117
2045 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991023416
2046 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991001438
2047 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 05909991001520
2048 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991001544
2049 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071210
2050 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 05909990306435
2051 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071111
2052 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 05909990745814
2053 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 05909990067510
2054 Clobetasoli propionas Dermovate, krem, 0.5 mg/g 25 g 05909990004713
2055 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 50 ml 05909990369928
2056 Clobetasolum Dermovate, maść, 0.5 mg/g 25 g 05909990004812
2057 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 25 ml 05909990369911
2058 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990294916
2059 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990295012
2060 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990295111
2061 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135615
2062 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135516
2063 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909990141012
2064 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990754748
2065 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991167011
2066 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990625826
2067 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990774401
2068 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990727667
2069 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990762729
2070 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991109219
2071 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990363711
2072 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990295715
2073 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139521
2074 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139422
2075 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 05909991047818
2076 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 05909990366514
2077 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1.2 j./g 20 g 05909990015412
2078 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990244010
2079 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990657476
2080 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990657483
2081 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990222216
2082 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990222230
2083 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990046171
2084 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990046188
2085 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990037773
2086 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990086788
2087 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990958818
2088 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990949519
2089 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990949618
2090 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 05909990949717
2091 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776412
2092 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776511
2093 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990949410
2094 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 05909990925339
2095 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990969654
2096 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990975921
2097 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990979981
2098 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 05909990068548
2099 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 05909990068494
2100 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 05909990170517
2101 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 05909990170418
2102 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 05909990264018
2103 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751518
2104 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751617
2105 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 05909990753024
2106 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 05909990753017
2107 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 05909990074044
2108 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990752010
2109 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909991026516
2110 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909990145317
2111 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 05909990241910
2112 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990487714
2113 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990974122
2114 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990457113
2115 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990457120
2116 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 05909990413829
2117 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990161119
2118 Diclofenacum natricum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 05909990033614
2119 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 05909990776962
2120 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990037711
2121 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909990217045
2122 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 05909990217069
2123 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 05909990482917
2124 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 05909990483310
2125 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909990213214
2126 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990112616
2127 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990416318
2128 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990121120
2129 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 05909990661671
2130 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661688
2131 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661695
2132 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990770045
2133 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990770038
2134 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991024413
2135 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991024314
2136 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990689873
2137 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990689781
2138 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991056018
2139 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991055912
2140 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990776900
2141 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990776870
2142 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657360
2143 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657353
2144 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726936
2145 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726929
2146 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990993314
2147 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990993215
2148 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 05909990375813
2149 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990643929
2150 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990661329
2151 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990442423
2152 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990746705
2153 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991305291
2154 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991305420
2155 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990969517
2156 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990969616
2157 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990969715
2158 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 05909990431410
2159 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 05909990431519
2160 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990037957
2161 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854318
2162 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854417
2163 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854516
2164 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990484911
2165 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485017
2166 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485116
2167 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149611
2168 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149710
2169 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 05901720140005
2170 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 05901720140012
2171 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491315
2172 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491414
2173 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990022571
2174 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990903320
2175 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903429
2176 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903511
2177 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990080267
2178 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 05909990072316
2179 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990015030
2180 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990015054
2181 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990020836
2182 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990020829
2183 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014934
2184 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014958
2185 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990048328
2186 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990048427
2187 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990774821
2188 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990775026
2189 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990774920
2190 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990891429
2191 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990891528
2192 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05909991379001
2193 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz. 05909991378783
2194 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz. 05909991379186
2195 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz. 05909991379100
2196 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05909991378943
2197 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05906395161126
2198 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05906395161164
2199 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 05909990042579
2200 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990868414
2201 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 05909990211517
2202 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 05909991268275
2203 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991268282
2204 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 05909990458318
2205 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0.5 mg/0,5 g 28 szt. 05909990447619
2206 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 05909990447718
2207 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 05909990330713
2208 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 05909990823215
2209 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 05909990761517
2210 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 05909990761616
2211 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3.2 mg 6 szt. 05909990169214
2212 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990221073
2213 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 05909990973316
2214 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990661411
2215 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 05909990451210
2216 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990067794
2217 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 05909990329717
2218 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 05909990444717
2219 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 05909990444816
2220 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990304219
2221 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990060016
2222 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990060023
2223 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990873319
2224 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 05909990072514
2225 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990244911
2226 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211654
2227 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211845
2228 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014736
2229 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014729
2230 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014835
2231 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014828
2232 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 05909990344918
2233 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 05909990344819
2234 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 05909990909414
2235 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611065
2236 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990109814
2237 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 05909990492114
2238 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990687947
2239 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 05909990492817
2240 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903917
2241 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990431342
2242 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990376414
2243 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 05909990101917
2244 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990765713
2245 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990765416
2246 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990765515
2247 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990765614
2248 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 05909990643035
2249 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 05909990643059
2250 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 5 szt. 05909990000098
2251 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 5 szt. 05909990000050
2252 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 5 szt. 05909990000081
2253 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 05909990699735
2254 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 05909990699889
2255 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 05909990699643
2256 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043330
2257 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043163
2258 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043279
2259 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043385
2260 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043224
2261 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990904747
2262 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904778
2263 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904808
2264 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990055470
2265 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 05909990067770
2266 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990048670
2267 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990692781
2268 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990082391
2269 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991151218
2270 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990055098
2271 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017973
2272 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990050895
2273 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017997
2274 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990077267
2275 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990077274
2276 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990362110
2277 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990074105
2278 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991053710
2279 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990662388
2280 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990662371
2281 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 05909990490615
2282 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. 05909990490523
2283 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990490516
2284 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909991097219
2285 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990869756
2286 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990869732
2287 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990869770
2288 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990869695
2289 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990869688
2290 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990980611
2291 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990642533
2292 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909991118914
2293 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990980512
2294 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 05909990170319
2295 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991065515
2296 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990372317
2297 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990776955
2298 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770311
2299 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990127214
2300 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 05909990941612
2301 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 05909990941629
2302 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt. (5 blist.po 20 szt.) 05909990139217
2303 Fluticasoni propionas Cutivate, maść, 0.05 mg/g 15 g 05909990365111
2304 Fluticasoni propionas Cutivate, krem, 0.5 mg/g 15 g 05909990365012
2305 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907014
2306 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907113
2307 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990906918
2308 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832422
2309 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832521
2310 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832620
2311 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991078980
2312 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991079055
2313 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 05909990570720
2314 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 05909990933822
2315 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956517
2316 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 05909990851423
2317 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 05909990851416
2318 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956616
2319 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 05909990851522
2320 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 05909990851515
2321 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 05909990851317
2322 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484621
2323 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484720
2324 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484522
2325 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484829
2326 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785858
2327 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785889
2328 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990347827
2329 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909990347728
2330 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 05909990620777
2331 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990792924
2332 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990614400
2333 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4.5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445219
2334 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445318
2335 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 05909990975914
2336 Furaginum/Furazidinum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990357215
2337 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990988235
2338 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990223794
2339 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 05909990135028
2340 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990714322
2341 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339495
2342 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339709
2343 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339600
2344 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338542
2345 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338658
2346 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651535
2347 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651566
2348 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651603
2349 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769216
2350 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769315
2351 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769414
2352 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017422
2353 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017521
2354 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685554
2355 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685561
2356 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990095711
2357 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990095728
2358 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990092413
2359 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990359912
2360 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909990443017
2361 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990911127
2362 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990647224
2363 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 05909990647231
2364 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990744817
2365 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990744916
2366 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990745012
2367 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990745111
2368 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090715
2369 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090814
2370 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090913
2371 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991091019
2372 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566082
2373 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566105
2374 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566129
2375 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566143
2376 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097615
2377 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097516
2378 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097417
2379 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097318
2380 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430543
2381 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430567
2382 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337453
2383 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337521
2384 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338078
2385 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338146
2386 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338207
2387 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570348
2388 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570355
2389 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570362
2390 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573196
2391 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570379
2392 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990791712
2393 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 05909990693313
2394 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909990156825
2395 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909991223649
2396 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990183036
2397 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10.8 mg 1 amp.-strz. 05909990783212
2398 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 05909990239412
2399 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 05909990104017
2400 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990722617
2401 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969319
2402 Hydrocortisoni butyras Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 05909990229215
2403 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 05909990950317
2404 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 05909990944927
2405 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990830732
2406 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990132928
2407 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069919
2408 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991070014
2409 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069810
2410 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990975815
2411 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2.5 mg 20 szt. 05909990863013
2412 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990665907
2413 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909990223121
2414 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990012688
2415 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770182
2416 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990424801
2417 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990424849
2418 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990734993
2419 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990738212
2420 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915613
2421 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990238323
2422 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990347124
2423 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348121
2424 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022921
2425 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023027
2426 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023126
2427 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023324
2428 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990237920
2429 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990914715
2430 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990879915
2431 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 05909990614981
2432 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990451814
2433 Insulinum glargine Semglee, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 05901797710040
2434 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 05909990617197
2435 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990853014
2436 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853113
2437 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853311
2438 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853519
2439 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852314
2440 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852413
2441 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852017
2442 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852116
2443 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246014
2444 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246717
2445 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990247011
2446 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022525
2447 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022822
2448 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348923
2449 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915019
2450 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455010
2451 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455614
2452 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990692422
2453 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 05909990322114
2454 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990999019
2455 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990669011
2456 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990669028
2457 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010516
2458 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011727
2459 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010622
2460 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010714
2461 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011529
2462 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990617463
2463 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990004331
2464 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990004317
2465 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909991053826
2466 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991053819
2467 Ivabradinum Ivabradine Aurovitas, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991348762
2468 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990257539
2469 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 05909990269310
2470 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 05909990210817
2471 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990412112
2472 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990413317
2473 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990064694
2474 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990046485
2475 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990098514
2476 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990760718
2477 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990790418
2478 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990675593
2479 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650521
2480 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650620
2481 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990625697
2482 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 05907695215205
2483 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 05907695215212
2484 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 05907695215229
2485 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334766
2486 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334759
2487 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346318
2488 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990346325
2489 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990354818
2490 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346219
2491 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006617
2492 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006419
2493 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006518
2494 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094614
2495 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094515
2496 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990727032
2497 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990869817
2498 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909990064045
2499 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909990064076
2500 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 05909990411818
2501 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909990741311
2502 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05906414000948
2503 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909991057213
2504 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 05909990977826
2505 Leflunomidum Arava, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05901878600482
2506 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 05909990977925
2507 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991060718
2508 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990710201
2509 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991061111
2510 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075751
2511 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 05909990634057
2512 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075768
2513 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 05909990006755
2514 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990901326
2515 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990901319
2516 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 05909990901128
2517 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990901111
2518 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990901227
2519 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990901210
2520 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 05909990006670
2521 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990006649
2522 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990918072
2523 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990918041
2524 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909991376550
2525 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 05909990619627
2526 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781720
2527 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 05909990095216
2528 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990095018
2529 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 05909990748723
2530 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 05909990095117
2531 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 05909990094912
2532 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 05909990748624
2533 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990377510
2534 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175215
2535 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175314
2536 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 05909990020416
2537 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 05909990193912
2538 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990183418
2539 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051426
2540 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051419
2541 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719006
2542 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051525
2543 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051518
2544 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719037
2545 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051624
2546 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051617
2547 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051716
2548 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051815
2549 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051129
2550 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051112
2551 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051228
2552 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051211
2553 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051327
2554 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051310
2555 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990718986
2556 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990168910
2557 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 05909990820610
2558 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990374014
2559 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990092819
2560 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991235826
2561 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013417
2562 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991235819
2563 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013516
2564 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013318
2565 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939817
2566 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939916
2567 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939718
2568 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990682447
2569 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990682461
2570 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990682409
2571 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133122
2572 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133023
2573 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991132927
2574 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990701803
2575 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 05909990708352
2576 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 05909990708369
2577 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 28 szt. 05909991167714
2578 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990148714
2579 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990038220
2580 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 05909990739318
2581 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990739233
2582 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990223343
2583 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990223350
2584 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990795420
2585 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990670253
2586 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990670260
2587 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990909049
2588 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 05909990839018
2589 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990702886
2590 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990674411
2591 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991108212
2592 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990638659
2593 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990818914
2594 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991055110
2595 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990639885
2596 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621439
2597 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990573905
2598 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990724345
2599 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990481118
2600 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990433612
2601 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990337392
2602 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645565
2603 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611980
2604 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721894
2605 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721641
2606 Losartanum kalicum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991073428
2607 Losartanum kalicum+ Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990970513
2608 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990842315
2609 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990756629
2610 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990167111
2611 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 05909990250615
2612 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 05909990236510
2613 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990155514
2614 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990236411
2615 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990614608
2616 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990437627
2617 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909991054519
2618 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990464425
2619 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990464418
2620 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990186112
2621 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 05909991084011
2622 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083816
2623 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909991084110
2624 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083915
2625 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 05909991074012
2626 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990656820
2627 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990656813
2628 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 05909990818815
2629 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990662111
2630 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 05909990970117
2631 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 05909990422227
2632 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990400119
2633 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 05903792661600
2634 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 05903792661563
2635 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 850 mg 90 tabl. 05903792661587
2636 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698141
2637 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698172
2638 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698257
2639 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698271
2640 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078974
2641 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990078981
2642 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078943
2643 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990078950
2644 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990079001
2645 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990079025
2646 Metformini hydrochloridum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990654598
2647 Metformini hydrochloridum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991032913
2648 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990053056
2649 Metformini hydrochloridum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990126316
2650 Metformini hydrochloridum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 05909990450718
2651 Metformini hydrochloridum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909990652112
2652 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765423
2653 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765379
2654 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765393
2655 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990717248
2656 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990789276
2657 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990789290
2658 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990624751
2659 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990213429
2660 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990705894
2661 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990705474
2662 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990705726
2663 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990462018
2664 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990928019
2665 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990495115
2666 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 05909990221028
2667 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990220984
2668 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990220991
2669 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990221004
2670 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990457212
2671 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990457229
2672 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990457311
2673 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 05909990719013
2674 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 05909990792016
2675 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 05909990718917
2676 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 05909990730346
2677 Methotrexatum Trexan, tabl., 2.5 mg 100 szt. (but.) 05909990111619
2678 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 05909990655021
2679 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 05909990655038
2680 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652198
2681 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652204
2682 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652181
2683 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 05909990652235
2684 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 05909990652242
2685 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 05909990652259
2686 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 05909990652266
2687 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990154814
2688 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990683215
2689 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990683123
2690 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt. 05909990316618
2691 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990316519
2692 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990236312
2693 Metoprololi tartras Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990034420
2694 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990034529
2695 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991120948
2696 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991121051
2697 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157716
2698 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157822
2699 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990796618
2700 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 05909990796625
2701 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909991124311
2702 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990883813
2703 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990883820
2704 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 05909990883929
2705 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909990764242
2706 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 05909990281312
2707 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 05909990129812
2708 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 05909990094813
2709 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 05909990419814
2710 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990966813
2711 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990953714
2712 Mometasoni furoas Momecutan Fettcreme, krem, 1 mg/g 50 g 05909991097059
2713 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 05909991106638
2714 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991367428
2715 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 but.po 140 daw. 05909991099695
2716 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668137
2717 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668144
2718 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668120
2719 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990671243
2720 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990662685
2721 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990662647
2722 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990724819
2723 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990725113
2724 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990724918
2725 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990725014
2726 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990404919
2727 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990405015
2728 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476237
2729 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476534
2730 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476633
2731 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476336
2732 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476435
2733 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990336425
2734 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990743827
2735 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744121
2736 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744220
2737 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990743926
2738 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744022
2739 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 05909990980918
2740 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990707614
2741 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 05909990707515
2742 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990718375
2743 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990718405
2744 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 kaps. 05909990638185
2745 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 05909990638208
2746 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0.5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990962419
2747 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0.5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990962426
2748 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990075621
2749 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990716821
2750 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990075720
2751 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990716920
2752 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990075829
2753 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990836932
2754 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990837038
2755 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990837137
2756 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990615438
2757 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990624515
2758 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 05909991054991
2759 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 05909991055066
2760 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 05909990661404
2761 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 05909990661435
2762 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990661442
2763 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 05909991040529
2764 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 05909991040536
2765 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 05909990644179
2766 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 05909990914319
2767 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 05909990914418
2768 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990466726
2769 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990466818
2770 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 05909990042371
2771 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 05909990042364
2772 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 05909990023912
2773 Natrii valproas Depakine, syrop, 288.2 mg/5 ml 150 ml 05909990307418
2774 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 05909990411320
2775 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990411337
2776 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 05909991040338
2777 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990694778
2778 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990694785
2779 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990694761
2780 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990694754
2781 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 05909990085323
2782 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042913
2783 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042715
2784 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459711
2785 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459612
2786 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990111213
2787 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990697649
2788 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990697526
2789 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990637218
2790 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990637126
2791 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990781805
2792 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781782
2793 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990335367
2794 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991066000
2795 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990335343
2796 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991065942
2797 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990640287
2798 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990704866
2799 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990704750
2800 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990069866
2801 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991081911
2802 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990069958
2803 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990070008
2804 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990069705
2805 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991081812
2806 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990917013
2807 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909991064716
2808 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990916917
2809 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909991064518
2810 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7.5 mg 30 szt. 05909991064617
2811 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990775682
2812 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990775712
2813 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990775729
2814 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990775675
2815 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991097011
2816 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991096816
2817 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 05909990686803
2818 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 1 fiol.pr.po 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 05909990686827
2819 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 05909990686834
2820 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990068425
2821 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909990880218
2822 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909990880225
2823 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990420537
2824 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 05909990420612
2825 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 05909990420629
2826 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 05909990422654
2827 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990772667
2828 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990077731
2829 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909990772919
2830 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909990772933
2831 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 05909990635450
2832 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 05909990744510
2833 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 05909990777044
2834 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 05909990777150
2835 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990994717
2836 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 szt. 05909990810529
2837 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990001811
2838 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5 ml 50 ml 05909990810611
2839 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990001910
2840 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 05909990888016
2841 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990825615
2842 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 05909990747115
2843 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990825714
2844 Oxybutynini hydrochloridum Uralex/Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991035983
2845 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990163519
2846 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990783816
2847 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990643943
2848 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644001
2849 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644025
2850 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990643905
2851 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644049
2852 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621026
2853 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621040
2854 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909991128814
2855 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909991128418
2856 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990736706
2857 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990478767
2858 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990478774
2859 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990689842
2860 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990689859
2861 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990085033
2862 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990082643
2863 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645640
2864 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645732
2865 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990075003
2866 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990075089
2867 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 05909990698981
2868 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990652334
2869 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990652372
2870 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990730100
2871 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990730179
2872 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990047109
2873 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990425877
2874 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990425884
2875 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010189
2876 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010202
2877 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991006310
2878 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570515
2879 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990858514
2880 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990858415
2881 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990199518
2882 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990202614
2883 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 x 30 szt.) 05909990569311
2884 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990336081
2885 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990337774
2886 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 05909991050290
2887 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 05909991050344
2888 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990707782
2889 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990055029
2890 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990715206
2891 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990055678
2892 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 05909990260614
2893 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990812615
2894 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 05909990071012
2895 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 05909990363216
2896 Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 05909990070916
2897 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990093519
2898 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990772810
2899 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 05909990237524
2900 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990846320
2901 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 05909990170715
2902 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 05909990170616
2903 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 05909991076207
2904 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 05909990569380
2905 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 05909990267422
2906 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 05909990034123
2907 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990112111
2908 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990112210
2909 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 05909990263516
2910 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 05909991014421
2911 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990719853
2912 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990720163
2913 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990719389
2914 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990720309
2915 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990806362
2916 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990806386
2917 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990806355
2918 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990722365
2919 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990722426
2920 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990055562
2921 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990055593
2922 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990055531
2923 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990055630
2924 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990058785
2925 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990058778
2926 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990058761
2927 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990058754
2928 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990058808
2929 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990779062
2930 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990430857
2931 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990430888
2932 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990430840
2933 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991219901
2934 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991219963
2935 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991220020
2936 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909991219758
2937 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990074143
2938 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990074235
2939 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990074068
2940 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990074280
2941 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990688234
2942 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 05909990688272
2943 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990688296
2944 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990688241
2945 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990688265
2946 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990788590
2947 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990788651
2948 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990788583
2949 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990788675
2950 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 05909990707010
2951 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 05909990707119
2952 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 05909991080129
2953 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 05909990706914
2954 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991125516
2955 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991125615
2956 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991125417
2957 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990571468
2958 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990571499
2959 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990653379