Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r., poz. 13).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990001125
2 Alergeny pyłków roślin Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990000722
3 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 5909990713608
4 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124
5 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431021
6 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431076
7 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907
8 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 1 fiol.a 3ml 5909990456116
9 Gliclazidum Glazide, tabl. , 80 mg 60 tabl. 5909991036218
10 Insulinum lisprum Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657742
11 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657766
12 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657780
13 Letrozolum Mionic, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990708772
14 Lisinoprilum Diroton, tabl. , 10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990466511
15 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670604
16 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670666
17 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990640249
18 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139
19 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634873
20 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) 5909990634903
21 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990206735
22 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759
23 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990695669
24 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990695690
25 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990695775
26 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990696932
27 Torasemidum TRIFAS 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324
28 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990696857
29 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990698004
30 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990698356
31 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 2, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990224586
32 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 1, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990335046
33 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 590999065943
34 Losartanum kalicum Losargamma, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. Powl. 5909990858293
35 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 10mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073443
36 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 20mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073450
37 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 40mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073467
38 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063
39 Candesartanum Atacand, tabl., 16mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116
40 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 tabl. 5909991001537
41 Lamotriginum Trogine, tabl. 100mg 30 tabl. 5909990079438
42 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. 5909990779840
43 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492
44 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 25mg 30 tabl. 5909990896677
45 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 50mg 30 tabl. 5909990896691
46 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766673
47 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766680
48 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487
49 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10mg 28 tabl. 5909990801442
50 Olanzapinum Olazax, tabl., 20mg 28 tabl. 5909990925179
51 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10mg 28 tabl. 5909990638482
52 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990638444
53 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990767045
54 Ramiprilum Mitrip, tabl., 10mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397
55 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763542
56 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763559
57 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 56 kaps. 5909990795383
58 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 56 kaps. 5909990795574
59 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 56 kaps. 5909990795604
60 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 1,5mg 28 kaps. twardych 5909990795307
61 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 28 kaps. twardych 5909990795376
62 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 28 kaps. twardych 5909990795567
63 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 28 kaps. twardych 5909990795598
64 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 98 tabl. 5909990794133
65 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990794102
66 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40mg 98 tabl. 5909990794096
67 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10mg 98 tabl. 5909990793860
68 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909997200576
69 Azithromycinum Bactrazol, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml 20 ml 5909990073559
70 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 kaps. 5909997069852
71 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181
72 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775
73 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990809790
74 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339
75 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555
76 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793
77 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601
78 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990796649
79 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871
80 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895
81 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949
82 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 160mg 28 tabl. 5909990917365
83 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25mg 28 tabl. 5909990917082
84 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990917266
85 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 250mg 50 tabl. 5909990945139
86 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 500mg 50 tabl. 5909990945221
87 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 750mg 50 tabl. 5909990945306
88 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 1000mg 50 tabl. 5909990945405
89 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750mg 100 szt 5909990935208
90 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500mg 100 szt 5909990935178
91 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250mg 100 szt 5909990935147
92 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000mg 100 szt 5909990935246
93 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20mg 90 kaps. 5909997070348
94 Irbesartanum Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg 28 szt. 5909990914050
95 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. 5909990912032
96 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. 5909990912070
97 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 3 poj. z kroplomierzem zawierające 2,5 ml roztw. 5909990969760
98 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 1 poj. z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztw. 5909990969753
99 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl.powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990904365
100 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 5909990818365
101 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg 30 szt. 5909990952106
102 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg 30 szt. 5909990952373
103 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990989058
104 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997222974
105 Nebivololum Emzok, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990743872
106 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 1 but.a 9,5 ml 5909990001132
107 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715
108 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739
109 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882113
110 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909991079314
111 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882014
112 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990798964
113 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990799053
114 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458
115 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990961474
116 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990961573
117 Bimatoprostum Glabrilux, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991087869
118 Amlodipinum Agen 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909997232904
119 Amlodipinum Agen 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997232928
120 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067991
121 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 90 tabl. 5909991068035
122 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991068097
123 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 90 tabl. 5909991068141
124 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991205225
125 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 5909991205256
126 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 5909991205324
127 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 5909991205355
128 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 5909990885299
129 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5907695215137
130 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5907695215144
131 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5907695215151
132 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990745340
133 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990745579
134 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990745807
135 Azithromycinum azitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5902023772399
136 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5902023772306
137 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991199913
138 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909997076140
139 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991066529
140 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991066420
141 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990739707
142 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909991190552
143 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 5909991036546
144 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991029388
145 Dorzolamidum Dolopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990653331
146 Dorzolamidum + Timololum Dolopt Plus, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746545
147 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 5909991013820
148 Finasteridum Finpros, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991025595
149 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997219868
150 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 5909990017874
151 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 5909990017881
152 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 5909990780181
153 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511
154 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 5909990859610
155 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 5909990859672
156 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 5909990859719
157 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 5909991074258
158 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 5909991074296
159 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990706280
160 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990706297
161 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990995479
162 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019693
163 Latanoprostum Polprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990873005
164 Latanoprostum + Timololum Latanoprost + Timolol STADA, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990872824
165 Latanoprostum + Timololum Polprost Plus, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990872879
166 Latanoprostum + Timololum Timlatan, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990919505
167 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990834464
168 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909997213224
169 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990670185
170 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990896738
171 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990896745
172 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335350
173 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335374
174 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 5909990069279
175 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 5909990069293
176 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 5909990069347
177 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 5909990069361
178 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 5909990069736
179 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 5909990069750
180 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 5909990069873
181 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 5909990069897
182 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 5909990069989
183 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 5909990070046
184 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990668779
185 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5902023772696
186 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 5909990845521
187 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 5909990845552
188 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 5909990943944
189 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 5909990944125
190 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 5909990070923
191 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 5909991103231
192 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991205591
193 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991205676
194 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991205737
195 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5901384806057
196 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990938544
197 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990938704
198 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990938766
199 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772139
200 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990919659
201 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5907553016012
202 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5907553016029
203 Tamsulosinum Tanyz Eras, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 5909990847822
204 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909990974887
205 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909990974993
206 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990941841
207 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990941926
208 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 tabl. 5902023773020
209 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902023773037
210 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991200732
211 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991209483
212 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990887279
213 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990887286
214 Brinzolamidum Brinzolamide Sandoz, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991189648
215 Cefuroximum Tacefur, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990988891
216 Cefuroximum Tacefur, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990988921
217 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 5909991039486
218 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 5909991039509
219 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991095109
220 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246
221 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 5908289660289
222 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 5909991201173
223 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 5909991212339
224 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 5909991074593
225 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 5909991074647
226 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 5909991074685
227 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 5909991074739
228 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 5909991074777
229 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 5909991074821
230 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 5909990337446
231 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909991183882
232 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991183899
233 Itraconazolum Itrokast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991140533
234 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909991134907
235 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 5909991134938
236 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 5909991134969
237 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909997233451
238 Meloxicam Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 5907695215168
239 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 5909990922741
240 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 5909990922758
241 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 5909990922765
242 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 5909990922772
243 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990805495
244 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990685202
245 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 5903792743061
246 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 5903792743078
247 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991191177
248 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991191184
249 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991210861
250 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 5909991206390
251 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991197605
252 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990821792
253 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990821839
254 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997210605
255 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990774616
256 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 5909991054410
257 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991056100
258 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991056131
259 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990828340
260 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990957125
261 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990956180
262 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990956197
263 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990956203
264 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990956258
265 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990656936
266 Levocetirizini dihydrochloridum Votrezin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990961269
267 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5907695215014
268 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan Hydrochlorothiazyd KRKA, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990822980
269 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990457328
270 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701852
271 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701913
272 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702033
273 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990735235
274 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735266
275 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735297
276 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990750993
277 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990754472
278 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990685189
279 Nicotinamidum Vitaminum PP Omega Pharma, tabl., 200 mg 20 szt. 5909990150717
280 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 5909990411436
281 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 5909990763443
282 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763467
283 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990943890
284 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990944095
285 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991165710
286 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990998586
287 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990998982
288 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990999156
289 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990963874
290 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990964239
291 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990964321
292 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990706396
293 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990706532
294 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990706631
295 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0,4 mg 30 szt. 5909990980451
296 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991018436
297 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991045180
298 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991045203
299 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991045692
300 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991045722
301 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991045807
302 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991045852
303 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990847600
304 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990847655
305 Venlafaxinum Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. 5909990663507
306 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990762972
307 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909990744800
308 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 5909991042080
309 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991204372
310 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991216405
311 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991203986
312 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991204082
313 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005696
314 Buprenorphinum Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990938056
315 Buprenorphinum Melodyn 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990938087
316 Buprenorphinum Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990938131
317 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909991063702
318 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 5909991064051
319 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. powlekane, 250 mg 10 szt. 5909991205997
320 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 5907626701760
321 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 5909991217860
322 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990879458
323 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 5909990643011
324 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990938797
325 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991096571
326 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991096601
327 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991025014
328 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5906414000726
329 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5906414000733
330 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 5909990970520
331 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 5909990935260
332 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 5909990930142
333 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990640997
334 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990641000
335 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909991136451
336 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991136475
337 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422241
338 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422258
339 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422265
340 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422272
341 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 5909991189020
342 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909991135133
343 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991135171
344 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991135324
345 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 5909990940233
346 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 5909990940769
347 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 5909990941247
348 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 5909990941407
349 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 5909990941568
350 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909991216580
351 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909991217631
352 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990883806
353 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990884032
354 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990884360
355 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990884520
356 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24 h 30 szt. 5909991067595
357 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
358 Sertralinum Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990636136
359 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991192341
360 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997225937
361 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
362 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
363 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 5909991201821
364 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 5909991139520
365 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991216306
366 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990988204
367 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990988242
368 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990988198
369 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991230845
370 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991231811
371 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991225650
372 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997217345
373 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997219684
374 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230542
375 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5906414001020
376 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5906414001037
377 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 5907529463314
378 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 5907626705690
379 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 5907626705713
380 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 5907626705836
381 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 5907626705850
382 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229634
383 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 5902020241447
384 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229733
385 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991011383
386 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991231125
387 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991231149
388 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991231194
389 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991231217
390 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997200118
391 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997201559
392 Dinatrii pamidronas Pamisol 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224395
393 Dinatrii pamidronas Pamisol 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224371
394 Dinatrii pamidronas Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 9 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224364
395 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990800308
396 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990800353
397 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990880591
398 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990898305
399 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 10 szt. 5909991204853
400 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 10 szt. 5909991204822
401 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 10 szt. 5909991204839
402 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 10 szt. 5909991204846
403 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991222673
404 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909990858255
405 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990858262
406 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 5909990933181
407 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 5909990939220
408 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990662425
409 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648719
410 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 5907626703597
411 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763481
412 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763498
413 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991225797
414 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991230456
415 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 5909990892105
416 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5909990892143
417 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5909990892174
418 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 5909990892341
419 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990920983
420 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991231668
421 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 5909990839469
422 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909990839643
423 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909990839780
424 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909990840038
425 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 5909990840182
426 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991231378
427 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991139759
428 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 5909990641192
429 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990082629
430 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991048488
431 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991048495
432 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991060220
433 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 5909991060268
434 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991036768
435 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991036867
436 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991229801
437 Tianeptinum Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990944590
438 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990915446
439 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909990830985
440 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991225971
441 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991225988
442 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909990830008
443 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990002306
444 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042371
445 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042364
446 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707010
447 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707119
448 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 5909991080129
449 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990706914
450 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 5909990055715
451 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109319
452 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109210
453 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990334971
454 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990667116
455 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991056247
456 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991056773
457 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 5909990451210
458 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990237920
459 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125516
460 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125615
461 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125417
462 Tramadolum Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936137
463 Tramadolum Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936236
464 Tramadolum Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936335
465 Tramadolum Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936038
466 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642267
467 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642311
468 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990182510
469 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt.. 5909990051052
470 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt.. 5909990051076
471 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt.. 5909990699957
472 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt.. 5909990051137
473 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990068425
474 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991099022
475 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991098926
476 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748
477 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990193219
478 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990500604
479 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008734
480 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008635
481 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990072156
482 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990623112
483 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990693726
484 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990880836
485 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0,25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296828
486 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296927
487 Alfuzosinum AlfuLEK 10, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990609246
488 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619580
489 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 0 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001323
490 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml; B- 10000 TU/ml 0 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001316
491 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 5909991103811
492 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 5909991103835
493 Cetirizinum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990851119
494 Cetirizinum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990569441
495 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990109418
496 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024
497 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990037933
498 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990047956
499 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990047895
500 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212064
501 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218530
502 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212057
503 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218523
504 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990744817
505 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990744916
506 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990745012
507 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990745111
508 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990410729
509 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990410736
510 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762965
511 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762996
512 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990763009
513 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991049010
514 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991048914
515 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909990043910
516 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642625
517 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642618
518 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048977
519 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048939
520 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990799817
521 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990799718
522 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990649747
523 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990646906
524 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 5909990894819
525 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 5909990894826
526 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 5909990894833
527 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990081912
528 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115
529 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728
530 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043520
531 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629
532 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 5909990794379
533 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517
534 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319
535 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571468
536 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571499
537 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl., 5+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573233
538 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573226
539 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990295111
540 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990294916
541 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990295012
542 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 5909991054991
543 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 5909991055066
544 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990615438
545 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990624515
546 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991065515
547 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990657476
548 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990657483
549 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055470
550 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621040
551 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621026
552 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990221073
553 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990067770
554 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 szt. 5909990067787
555 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 5909990617197
556 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565993
557 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991236687
558 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565986
559 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990787586
560 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990787609
561 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990787647
562 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990646616
563 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990938315
564 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990770045
565 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990770038
566 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990969517
567 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990969616
568 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990969715
569 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990909414
570 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990048670
571 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990941612
572 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 5909990941629
573 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990702886
574 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 5909990661404
575 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 5909990661435
576 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990661442
577 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653379
578 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653355
579 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653362
580 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618279
581 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618286
582 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618293
583 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990045006
584 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5909990900794
585 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 5909990977826
586 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 5909990977925
587 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991167011
588 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990756711
589 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991232832
590 Aripiprazolum Aripriprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991221546
591 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990047109
592 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991060718
593 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,25 mg 210 szt. 5909990731954
594 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. 5909990731985
595 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 1 mg 21 szt. 5909990732074
596 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 2 mg 21 szt. 5909990732227
597 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 5 mg 21 szt. 5909990732333
598 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083816
599 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 5909991084011
600 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083915
601 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909991084110
602 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990963317
603 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990963218
604 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422685
605 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422692
606 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 5909991106638
607 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430123
608 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990430017
609 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430024
610 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 5909990370610
611 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990011414
612 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 5909990620777
613 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990336647
614 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990991815
615 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5909990419173
616 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990991914
617 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990623464
618 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991200787
619 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990077847
620 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990077939
621 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078028
622 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573400
623 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573530
624 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573547
625 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 5909990744510
626 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078141
627 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078264
628 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078356
629 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570430
630 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570409
631 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570454
632 Atropinum Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 5909990243112
633 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990999019
634 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 5909990322114
635 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124618
636 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124717
637 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124816
638 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909991090029
639 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 5909990614288
640 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 5909990614318
641 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985
642 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419319
643 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419326
644 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419333
645 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120
646 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235
647 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521
648 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 5909990411320
649 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990411337
650 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 5909990094813
651 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 5909990419814
652 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765423
653 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765379
654 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765393
655 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090715
656 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090814
657 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090913
658 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991091019
659 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074099
660 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074129
661 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074051
662 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337989
663 Ramiprilum Axtil, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337958
664 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337972
665 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991230234
666 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909990830138
667 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991230333
668 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909990829941
669 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909990831081
670 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991230395
671 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660650
672 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660636
673 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660643
674 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 5909990232819
675 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 5909990232826
676 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991054816
677 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909991034412
678 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991035518
679 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738
680 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990573752
681 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 5909990635320
682 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 5909990635337
683 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991087319
684 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990869114
685 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909991098421
686 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991098520
687 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990312610
688 Tamsulosinum Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565894
689 Metildigoxinum Bemecor, tabl., 0,1 mg 30 szt. 5909990174614
690 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 5909990101917
691 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990376414
692 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751877
693 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751594
694 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990186518
695 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 5909990186525
696 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5 ml 60 ml (45 g) 5909990780211
697 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 5909990780310
698 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990780419
699 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 5909990780518
700 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 5909990059515
701 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 10 ml 5909990806812
702 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 5909990806911
703 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 5909990059416
704 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990880218
705 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990880225
706 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727
707 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734
708 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840
709 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857
710 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697
711 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703
712 Sotalolum Biosotal 40, tabl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990365715
713 Sotalolum Biosotal 80, tabl., 80 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990365616
714 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990372317
715 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990412112
716 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117529
717 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117611
718 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990117710
719 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990117819
720 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015114
721 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015015
722 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990029815
723 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990029822
724 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990719853
725 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990720163
726 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990719389
727 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990720309
728 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990173013
729 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990211913
730 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 5909991033224
731 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 5909991033248
732 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337354
733 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337323
734 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337286
735 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335169
736 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335176
737 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137458
738 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137465
739 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137625
740 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. 5909990351718
741 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. 5909990351817
742 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991106928
743 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991107826
744 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 ml 240 ml 5909990614608
745 Calcitoninum Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 amp.po 1 ml 5909990808410
746 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 5909990356713
747 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990760244
748 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907519
749 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907311
750 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907410
751 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 5909990431410
752 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 5909990431519
753 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727148
754 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727193
755 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727100
756 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338856
757 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338931
758 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338788
759 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991017019
760 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909991017118
761 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016814
762 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016913
763 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990957279
764 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990957194
765 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 5909990937196
766 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 5909990937103
767 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 5909990781676
768 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990678648
769 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990678655
770 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679
771 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 5909990676514
772 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 5909990676613
773 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 5909990676620
774 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 5909990676712
775 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137411
776 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137428
777 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137510
778 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137527
779 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990775910
780 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990775927
781 Cefalexinum Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (1 blist.po 16 szt.) 5909990657216
782 Valganciclovirum Ceglar, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991207229
783 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990707614
784 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 5909990980918
785 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 5909990707515
786 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009212
787 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009229
788 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009113
789 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009120
790 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991010614
791 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991010621
792 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991012519
793 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991012526
794 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211654
795 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211845
796 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g 20 g 5909990297610
797 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203017
798 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203116
799 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990783489
800 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990783571
801 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990783533
802 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066636
803 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066667
804 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066780
805 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066803
806 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990499113
807 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990066414
808 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990066216
809 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990308514
810 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964
811 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990308712
812 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012
813 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 5909990210817
814 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990891429
815 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990891528
816 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990048328
817 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990048427
818 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990774821
819 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990774920
820 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990775026
821 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990458318
822 Clindamycinum Clindamycin-MIP 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ ml 5 fiol.po 4 ml 5909991003043
823 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438
824 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 5909991001520
825 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544
826 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990067794
827 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135615
828 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135516
829 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990141012
830 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990625826
831 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990774401
832 Clopidogrelum Clopidogrel Teva, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990718245
833 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990189212
834 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990189229
835 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126729
836 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126828
837 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711
838 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990370214
839 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990740857
840 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990740864
841 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909991062927
842 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991024413
843 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991024314
844 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 5909990366514
845 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990570546
846 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655021
847 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655038
848 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990772452
849 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990772506
850 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990772292
851 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128814
852 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128418
853 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706
854 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720
855 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990478767
856 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478774
857 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990689842
858 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689859
859 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 5909990244317
860 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 5909990244416
861 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 5909990023813
862 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990023912
863 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990641086
864 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990746569
865 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
866 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
867 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
868 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633852
869 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633791
870 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061440
871 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908615
872 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061303
873 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908714
874 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 5909990170319
875 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 5909990216505
876 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990216567
877 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 5909990216604
878 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 5909990983315
879 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990442423
880 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740246
881 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740277
882 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073428
883 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990674411
884 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 5909991074012
885 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990187713
886 Fluticasonum Cutivate, krem, 0,5 mg/g 15 g 5909990365012
887 Fluticasonum Cutivate, maść, 0,05 mg/g 15 g 5909990365111
888 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304219
889 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071210
890 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435
891 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071111
892 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 5909990812714
893 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990837816
894 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990925339
895 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5+2,5 mg 28 szt. 5909990973118
896 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg 28 szt. 5909990973217
897 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 5909990694327
898 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 5909990694426
899 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991229610
900 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 5909990425693
901 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 5909990425754
902 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 5909990425709
903 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 5909990425730
904 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 5909990425747
905 Natrii valproas Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml 5909990307418
906 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990236312
907 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990154814
908 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 5909990236510
909 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990747610
910 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991120948
911 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909991121051
912 Clobetasolum Dermovate, krem, 0,5 mg/g 25 g 5909990004713
913 Clobetasolum Dermovate, maść, 0,5 mg/g 25 g 5909990004812
914 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 25 ml 5909990369911
915 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909990369928
916 Colecalciferolum (vit. D3) Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml 10 ml 5909990260218
917 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne, roztwór, 150 µg/ml 10 ml 5909990227211
918 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909990217045
919 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 5909990217069
920 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990359912
921 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990222216
922 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990222230
923 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909990443017
924 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566082
925 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566105
926 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566129
927 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566143
928 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990911127
929 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957811
930 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957828
931 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957712
932 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957729
933 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 5909990753017
934 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 5909990753024
935 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044
936 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990752010
937 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 5909990413829
938 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516
939 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 100 µg 30 szt. 5909990012114
940 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 250 µg 30 szt. 5909990221516
941 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990037711
942 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 5909990482917
943 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 5909990483310
944 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909990213214
945 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929214
946 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990929238
947 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929115
948 Triptorelinum Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990894413
949 Triptorelinum Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990486915
950 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990167111
951 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990121625
952 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990701803
953 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990163519
954 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990975815
955 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5 mg/0,5 g 28 szt. 5909990447619
956 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 5909990447718
957 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990661411
958 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724819
959 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725113
960 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724918
961 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725014
962 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873
963 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781
964 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991056018
965 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991055912
966 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990776900
967 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990776870
968 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657360
969 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657353
970 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990037957
971 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854318
972 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854417
973 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854516
974 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484911
975 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt.. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485017
976 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485116
977 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149611
978 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149710
979 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 5909990072316
980 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 5901720140005
981 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 5901720140012
982 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990783816
983 Amoxicillinum Duomox, tabl., 1000 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063413
984 Amoxicillinum Duomox, tabl., 250 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215
985 Amoxicillinum Duomox, tabl., 375 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314
986 Amoxicillinum Duomox, tabl., 500 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314
987 Amoxicillinum Duomox, tabl., 750 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413
988 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990586172
989 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990051113
990 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 20 szt. 5909990051120
991 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990050819
992 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990050826
993 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 5909990050918
994 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml 5909990050925
995 Cefadroxilum Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g 10 szt. 5909990764617
996 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990765713
997 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605
998 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990765416
999 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990765515
1000 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990765614
1001 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990494019
1002 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990493913
1003 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990715374
1004 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990715299
1005 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990715350
1006 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 5909990643035
1007 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 5909990643059
1008 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990082148
1009 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075751
1010 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 5909990634057
1011 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075768
1012 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 100 µg 100 szt. 5909990001712
1013 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 50 µg 100 szt. 5909990001613
1014 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 5909990007387
1015 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990015030
1016 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990015054
1017 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990020829
1018 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990020836
1019 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014934
1020 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014958
1021 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990170715
1022 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170616
1023 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 5909990430314
1024 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. 5909991192709
1025 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 5909991192730
1026 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 5909991192754
1027 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909991192761
1028 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017676
1029 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751
1030 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017652
1031 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017669
1032 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649594
1033 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649617
1034 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649556
1035 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649570
1036 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334766
1037 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334759
1038 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946624
1039 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990946426
1040 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946525
1041 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 5909990946716
1042 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990621057
1043 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990621064
1044 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 5909990211517
1045 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24h + 4,8 mg; 250 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816514
1046 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 µg/24h + 2,7 mg; 140 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816613
1047 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 5909990823215
1048 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 5909990330713
1049 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698141
1050 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698172
1051 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698257
1052 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698271
1053 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990806362
1054 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990806386
1055 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990806355
1056 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990061495
1057 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990061464
1058 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990061488
1059 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990061471
1060 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990710201
1061 Theophyllinum Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665419
1062 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450114
1063 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450213
1064 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051419
1065 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051426
1066 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719006
1067 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051518
1068 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051525
1069 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719037
1070 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051617
1071 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051624
1072 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051716
1073 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051815
1074 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051112
1075 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051129
1076 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051211
1077 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051228
1078 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051310
1079 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051327
1080 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990718986
1081 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990306916
1082 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990309313
1083 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 5909990036011
1084 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990035915
1085 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 13,3 mg/24h 30 sasz. 5909991032609
1086 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h 30 sasz. 5909990066704
1087 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h 30 sasz. 5909990066766
1088 Ezetimibum Ezetrol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990221066
1089 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014729
1090 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014736
1091 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014828
1092 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014835
1093 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 5909990570720
1094 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990721528
1095 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990721498
1096 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990721504
1097 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990691883
1098 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990691760
1099 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990691906
1100 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990413317
1101 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 5909990973316
1102 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314
1103 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611065
1104 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990000098
1105 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990000036
1106 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990000050
1107 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990000081
1108 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990347827
1109 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 5909990347728
1110 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990692781
1111 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990082391
1112 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991069315
1113 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991151218
1114 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055098
1115 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 5909991030315
1116 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991014216
1117 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 5909991014223
1118 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909991014117
1119 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990965977
1120 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990965854
1121 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt.. 5909990965861
1122 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990965878
1123 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 5909990965885
1124 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017973
1125 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990050895
1126 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 5909990933822
1127 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484621
1128 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484720
1129 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484522
1130 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484829
1131 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 5909990851416
1132 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 5909990851423
1133 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 5909990851515
1134 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 5909990851522
1135 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 5909990851317
1136 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956517
1137 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956616
1138 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990223343
1139 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990223350
1140 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990739233
1141 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 5909990739318
1142 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990127214
1143 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990662371
1144 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388
1145 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 5909990490615
1146 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990490516
1147 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990490523
1148 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991097219
1149 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990869732
1150 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990869756
1151 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990869770
1152 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990869688
1153 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990869695
1154 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990776955
1155 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770311
1156 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt.. (5 blist.po 20 szt.) 5909990139217
1157 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785858
1158 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785889
1159 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573585
1160 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990573592
1161 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990792924
1162 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990614400
1163 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087
1164 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg 20 szt. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015
1165 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114
1166 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078974
1167 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078981
1168 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078943
1169 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078950
1170 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990079001
1171 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990079025
1172 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909990054152
1173 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990958818
1174 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990949519
1175 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990949618
1176 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 5909990949717
1177 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776412
1178 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776511
1179 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990949410
1180 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990075621
1181 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990716821
1182 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990075720
1183 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990716920
1184 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990075829
1185 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990836932
1186 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990837038
1187 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990837137
1188 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990773626
1189 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010
1190 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990818013
1191 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990059522
1192 Furaginum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990357215
1193 Furaginum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990988235
1194 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990223794
1195 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 5909990135028
1196 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990714322
1197 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339495
1198 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339709
1199 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339600
1200 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338542
1201 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338658
1202 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 5909990058839
1203 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 5909990058846
1204 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990058822
1205 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990574315
1206 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990420537
1207 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do sporządzania roztworu, 15 sasz.po 4,15 g 5909990012312
1208 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990853014
1209 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853113
1210 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853311
1211 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853519
1212 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852314
1213 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852413
1214 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852017
1215 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852116
1216 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990095711
1217 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990095728
1218 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990092413
1219 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097615
1220 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097516
1221 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097417
1222 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097318
1223 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990647224
1224 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 5909990647231
1225 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430543
1226 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430567
1227 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337453
1228 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337521
1229 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338078
1230 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338146
1231 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338207
1232 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990791712
1233 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 5909990693313
1234 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285518
1235 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285419
1236 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990335541
1237 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990717248
1238 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990789276
1239 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990789290
1240 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990624751
1241 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990213429
1242 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990727667
1243 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 5909990492114
1244 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990109814
1245 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 5909990281312
1246 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412
1247 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 5909990969319
1248 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 5909990104017
1249 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990722617
1250 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991049515
1251 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991052218
1252 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 5909990420612
1253 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 5909990420629
1254 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 5909990422654
1255 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840014
1256 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840113
1257 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840229
1258 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 5909990066018
1259 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 5909990066117
1260 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990083619
1261 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455010
1262 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455614
1263 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990692422
1264 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246014
1265 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246717
1266 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990247011
1267 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 5909990950317
1268 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 5909990944927
1269 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017997
1270 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909997205762
1271 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048489
1272 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048496
1273 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048502
1274 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048540
1275 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048465
1276 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048472
1277 Terazosinum Hytrin, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990768011
1278 Terazosinum Hytrin, tabl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767816
1279 Terazosinum Hytrin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767915
1280 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990970513
1281 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990433612
1282 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990830732
1283 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990132928
1284 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 szt. 5909990044986
1285 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 5909991029333
1286 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990694846
1287 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990694853
1288 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909990277810
1289 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665907
1290 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 5909990863013
1291 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990223121
1292 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+2,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991070915
1293 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071011
1294 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 2+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071110
1295 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 5909991050290
1296 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 5909991050344
1297 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 5909990699735
1298 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 5909990699889
1299 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 5909990699643
1300 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348923
1301 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915019
1302 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915613
1303 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990914715
1304 Clonidinum Iporel, tabl., 75 µg 50 szt. 5909990282814
1305 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990085033
1306 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990082643
1307 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990012688
1308 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 5909990015412
1309 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990617463
1310 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 5909991047818
1311 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990257515
1312 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990257539
1313 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 5909990269310
1314 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990022571
1315 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491315
1316 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491414
1317 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990962945
1318 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990962839
1319 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990772193
1320 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990772162
1321 Cefalexinum Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411
1322 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213
1323 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312
1324 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722365
1325 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722426
1326 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990722198
1327 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 5909990006755
1328 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990901319
1329 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990901326
1330 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990901111
1331 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990901128
1332 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990901210
1333 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990901227
1334 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990006649
1335 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990006670
1336 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055562
1337 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055593
1338 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055531
1339 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055630
1340 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058778
1341 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058785
1342 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058754
1343 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058761
1344 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058808
1345 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990779062
1346 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg 10 szt. 5909991045418
1347 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990064694
1348 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990046485
1349 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.po 2 ml 5909990659524
1350 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430857
1351 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430888
1352 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990430840
1353 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620647
1354 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620654
1355 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620661
1356 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620678
1357 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990081165
1358 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532
1359 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990045549
1360 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934
1361 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965
1362 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030
1363 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061
1364 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 5909990331710
1365 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990331727
1366 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990780624
1367 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990780631
1368 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990331819
1369 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990331826
1370 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990719419
1371 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991030223
1372 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991030117
1373 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 5909990745814
1374 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 5909990067510
1375 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 600 mg/4 ml 5 fiol.po 4 ml 5909990405817
1376 Estradiolum + Levonorgestrelum Klimonorm, tabl. drażowane, 2+0,15 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990059713
1377 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 5909990329717
1378 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139521
1379 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139422
1380 Terazosinum Kornam, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484119
1381 Terazosinum Kornam, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484317
1382 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 5909990042579
1383 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219901
1384 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219963
1385 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991220020
1386 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991219758
1387 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990074143
1388 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990074235
1389 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990074068
1390 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990074280
1391 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990688234
1392 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 5909990688272
1393 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990688296
1394 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990688241
1395 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990688265
1396 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650521
1397 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650620
1398 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990625697
1399 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. 5909990673728
1400 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990673803
1401 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990673766
1402 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991108212
1403 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991061111
1404 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346318
1405 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990346325
1406 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990354818
1407 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346219
1408 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006617
1409 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006419
1410 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006518
1411 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990869817
1412 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990727018
1413 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990727025
1414 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727032
1415 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 5907695215205
1416 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 5907695215212
1417 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 5907695215229
1418 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078530
1419 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078707
1420 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078790
1421 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5906414000948
1422 Latanoprostum Latanoprost Arrow, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990713158
1423 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215
1424 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157716
1425 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157822
1426 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990869725
1427 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990168910
1428 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 5909990820610
1429 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990374014
1430 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol.po 50 ml 5909991117566
1431 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158
1432 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990092819
1433 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 5909990376612
1434 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990687947
1435 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 5909990492817
1436 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903917
1437 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990431342
1438 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990842315
1439 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013417
1440 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991235826
1441 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013516
1442 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909991235819
1443 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013318
1444 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939817
1445 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939916
1446 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939718
1447 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 5909990708352
1448 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 5909990708369
1449 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 30 szt. 5909991167714
1450 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990682447
1451 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990682461
1452 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990682409
1453 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990148714
1454 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990038220
1455 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990670253
1456 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990670260
1457 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990795420
1458 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990909049
1459 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 5909990839018
1460 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990337392
1461 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645565
1462 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659
1463 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914
1464 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991055110
1465 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990639885
1466 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621439
1467 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991100926
1468 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118915
1469 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990119011
1470 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118816
1471 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990756629
1472 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990573905
1473 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611980
1474 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 zest. 5909990418015
1475 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. 5909990686117
1476 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990008469
1477 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990812615
1478 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 5909990260614
1479 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 5909990267422
1480 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 5909991076207
1481 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 5909990569380
1482 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733
1483 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990095018
1484 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 5909990748723
1485 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 5909990095117
1486 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 5909990094912
1487 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 5909990748624
1488 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990377510
1489 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 5909990095216
1490 Diclofenacum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 5909990033614
1491 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043330
1492 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043163
1493 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043279
1494 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043385
1495 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043224
1496 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652198
1497 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652204
1498 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652181
1499 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 5909990652235
1500 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 5909990652242
1501 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 5909990652259
1502 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 5909990652266
1503 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990683215
1504 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990683123
1505 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990437627
1506 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909991054519
1507 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990186112
1508 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 5909991014421
1509 Metforminum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990654598
1510 Metforminum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991032913
1511 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990053056
1512 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 5909990450718
1513 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 5909990652112
1514 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990705894
1515 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990705474
1516 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990705726
1517 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990462018
1518 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990928019
1519 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 5909990718917
1520 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 5909990719013
1521 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 5909990792016
1522 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990495115
1523 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034529
1524 Metoprololum Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034420
1525 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt.. 5909990316618
1526 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990316519
1527 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909991124311
1528 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990796618
1529 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 5909990796625
1530 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990883813
1531 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909990883820
1532 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990764242
1533 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 5909990883929
1534 Telmisartanum Micardis, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990440726
1535 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 szt. 5909990440818
1536 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990440825
1537 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991020026
1538 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 14 szt. 5909990653010
1539 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990653027
1540 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990060016
1541 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990060023
1542 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926213
1543 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926312
1544 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668144
1545 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668120
1546 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668137
1547 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 5909990163212
1548 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 5909990414819
1549 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 5909990068548
1550 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 5909990068494
1551 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990238323
1552 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990347124
1553 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348121
1554 Primidonum Mizodin, tabl., 250 mg 60 szt. 5909990274413
1555 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990966813
1556 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990953714
1557 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990662685
1558 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990662647
1559 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990671243
1560 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990669011
1561 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990669028
1562 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010516
1563 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011727
1564 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010622
1565 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010714
1566 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011529
1567 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990404919
1568 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990405015
1569 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990464418
1570 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990464425
1571 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476237
1572 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476534
1573 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476633
1574 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476336
1575 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476435
1576 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211
1577 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990419036
1578 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990419050
1579 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990718375
1580 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990718405
1581 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 5909990129812
1582 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990642533
1583 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990980611
1584 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909991118914
1585 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990980512
1586 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990638185
1587 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990638208
1588 Acidum mycophenolicum Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219797
1589 Acidum mycophenolicum Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219209
1590 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 5909990030927
1591 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990962419
1592 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990962426
1593 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317
1594 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990487714
1595 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 5909990241910
1596 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175314
1597 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175215
1598 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 5909991040529
1599 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 5909991040536
1600 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 5909990644179
1601 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 5909990914319
1602 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 5909990914418
1603 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990466726
1604 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990466818
1605 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 5909990697021
1606 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 5909990696925
1607 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651535
1608 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651566
1609 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651603
1610 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769216
1611 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769315
1612 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769414
1613 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017422
1614 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017521
1615 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244515
1616 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244614
1617 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 5909991040338
1618 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990700646
1619 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990700684
1620 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990700707
1621 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990700738
1622 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990700752
1623 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990700790
1624 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990700844
1625 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg 28 szt. 5909990700660
1626 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 28 szt. 5909990700691
1627 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 56 szt. 5909990700721
1628 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 28 szt. 5909990700745
1629 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 56 szt. 5909990700769
1630 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 28 szt. 5909990700806
1631 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 56 szt. 5909990700851
1632 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694778
1633 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694785
1634 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694754
1635 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694761
1636 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 5909990156825
1637 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/ml 11 g (200 daw.) 5909991223649
1638 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640
1639 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732
1640 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571086
1641 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571338
1642 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570812
1643 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 5909991108830
1644 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 5909990085323
1645 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990707782
1646 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055029
1647 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075003
1648 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075089
1649 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990127412
1650 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990993116
1651 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990993017
1652 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991102838
1653 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990726844
1654 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990726776
1655 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 0 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 5909990001118
1656 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990879915
1657 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 5909990614981
1658 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990451814
1659 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990046171
1660 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990046188
1661 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 5909990761517
1662 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 5909990761616
1663 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990073610
1664 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 5909990073719
1665 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990697649
1666 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990697526
1667 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218
1668 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126
1669 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990974122
1670 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990161119
1671 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990457113
1672 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990457120
1673 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990781805
1674 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781782
1675 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367
1676 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991066000
1677 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343
1678 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991065942
1679 Tamsulosinum Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716418
1680 Tamsulosinum Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990219070
1681 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586196
1682 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 5909990777044
1683 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 5909990777150
1684 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990086818
1685 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770182
1686 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513
1687 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634354
1688 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634378
1689 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634392
1690 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634231
1691 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634255
1692 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634279
1693 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634293
1694 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634316
1695 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634330
1696 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715169
1697 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715084
1698 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715145
1699 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990690138
1700 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205
1701 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230
1702 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359
1703 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990004317
1704 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990004331
1705 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 5909990293322
1706 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990293124
1707 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 5909990293223
1708 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909990070916
1709 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909990071012
1710 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 5909990363216
1711 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991081713
1712 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991087418
1713 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909991087425
1714 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991032517
1715 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445219
1716 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445318
1717 Methoxsalenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244713
1718 Oxybutyninum Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991035983
1719 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990112616
1720 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416318
1721 Diltiazemum Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 240 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416417
1722 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990121120
1723 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643943
1724 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644001
1725 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644025
1726 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643905
1727 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644049
1728 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170517
1729 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 5909990170418
1730 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990133215
1731 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990133314
1732 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990587841
1733 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 20 ml 5909990587872
1734 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 30 ml 5909990587902
1735 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 5909990661671
1736 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661688
1737 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661695
1738 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726936
1739 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726929
1740 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990698981
1741 Pantoprazolum Pantogen 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990780587
1742 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652334
1743 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652372
1744 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990425877
1745 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990425884
1746 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010189
1747 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010202
1748 Glimepiridum Pemidal, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570577
1749 Glimepiridum Pemidal, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570591
1750 Glimepiridum Pemidal, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570614
1751 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990077267
1752 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990077274
1753 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990656813
1754 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990656820
1755 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990662111
1756 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 5909990818815
1757 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990858514
1758 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990858415
1759 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990199518
1760 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990202614
1761 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990244911
1762 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990093519
1763 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820122
1764 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820320
1765 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820528
1766 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820313
1767 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820115
1768 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820511
1769 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990237524
1770 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990788590
1771 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990788651
1772 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990788583
1773 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990788675
1774 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991218690
1775 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991218423
1776 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756
1777 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212170
1778 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212248
1779 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990762729
1780 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 5909990344918
1781 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 5909990344819
1782 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 5909990034123
1783 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022921
1784 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023027
1785 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023126
1786 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023324
1787 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022525
1788 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022822
1789 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731
1790 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667
1791 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694655
1792 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694631
1793 Tramadolum Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990968916
1794 Tramadolum Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990968817
1795 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967612
1796 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967629
1797 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967636
1798 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967711
1799 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967728
1800 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967735
1801 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967810
1802 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967827
1803 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967834
1804 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990968718
1805 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990772919
1806 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 szt. (1 poj.po 7 szt.) 5909990772926
1807 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990772933
1808 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727520
1809 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727490
1810 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727506
1811 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990569311
1812 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990662494
1813 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721894
1814 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721641
1815 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724352
1816 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724345
1817 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990336081
1818 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990337774
1819 Telmisartanum Pritor, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990463428
1820 Telmisartanum Pritor, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990463527
1821 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991068325
1822 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991068424
1823 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990644834
1824 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990340439
1825 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909990340477
1826 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990098514
1827 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990790418
1828 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990760718
1829 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990635450
1830 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991148713
1831 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447213
1832 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447312
1833 Estradiolum Progynova-21, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304110
1834 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990846320
1835 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112111
1836 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112210
1837 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990362110
1838 Tamsulosinum Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573257
1839 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990155514
1840 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990236411
1841 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033514
1842 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033613
1843 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990677313
1844 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 5909990677412
1845 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445615
1846 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445714
1847 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445813
1848 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991233099
1849 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109424
1850 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator 5909991109431
1851 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813
1852 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975310
1853 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975419
1854 Pyrantelum Pyrantelum Polpharma, tabl., 250 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990206414
1855 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 5909990263516
1856 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717705
1857 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991070540
1858 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991070441
1859 Ramiprilum Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017461
1860 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017447
1861 Ramiprilum Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017454
1862 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. 5909991200152
1863 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg 30 szt. 5909991200183
1864 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991042073
1865 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047987
1866 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047949
1867 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047963
1868 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990206728
1869 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100
1870 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179
1871 Tamsulosinum Ranlosin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990048007
1872 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990640287
1873 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133122
1874 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133023
1875 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991132927
1876 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075157
1877 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075164
1878 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075171
1879 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075188
1880 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645
1881 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt.. 5909990985210
1882 Losartanum Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990085644
1883 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990424801
1884 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990424849
1885 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990675593
1886 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 5909990264018
1887 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518
1888 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617
1889 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013685
1890 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013890
1891 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013586
1892 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013968
1893 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644728
1894 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644612
1895 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644636
1896 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991006310
1897 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335183
1898 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335190
1899 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 5909990086115
1900 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 5909990086214
1901 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 5909990085019
1902 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 5909990084913
1903 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990873319
1904 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990082599
1905 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044481
1906 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044344
1907 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044252
1908 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044146
1909 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336524
1910 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336548
1911 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336487
1912 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336500
1913 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336555
1914 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336579
1915 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336586
1916 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336609
1917 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058227
1918 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058128
1919 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058029
1920 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990423828
1921 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670413
1922 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670512
1923 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670611
1924 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670710
1925 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 5909990847914
1926 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 5909990848010
1927 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 50 mg 10 szt. 5909990847815
1928 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990098613
1929 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990692118
1930 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746705
1931 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990643929
1932 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990785919
1933 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990085910
1934 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 5909990721399
1935 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990721405
1936 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567683
1937 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567737
1938 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567935
1939 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568031
1940 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 5909990832712
1941 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990312818
1942 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (1 poj.po 10 szt.) 5909990864416
1943 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990864423
1944 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990317516
1945 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990088829
1946 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990422227
1947 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990400119
1948 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 5909990970117
1949 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 5909990406111
1950 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990336814
1951 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990336616
1952 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990336715
1953 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 5909990336913
1954 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459711
1955 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459612
1956 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042913
1957 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042715
1958 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909990109920
1959 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990110018
1960 Selegilinum Segan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990746026
1961 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990404315
1962 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 12 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089313
1963 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089412
1964 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991089214
1965 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907014
1966 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907113
1967 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990906918
1968 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832422
1969 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832521
1970 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832620
1971 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990437825
1972 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 5909990623099
1973 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374410
1974 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374427
1975 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374311
1976 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374328
1977 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990046621
1978 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990046690
1979 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990663163
1980 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990663040
1981 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571963
1982 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571925
1983 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990994717
1984 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336425
1985 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019723
1986 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019822
1987 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019945
1988 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940110
1989 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940219
1990 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940318
1991 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941025
1992 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941124
1993 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941223
1994 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336623
1995 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336630
1996 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146016
1997 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146115
1998 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146214
1999 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743650
2000 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743667
2001 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623273
2002 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623297
2003 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623334
2004 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927616
2005 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927715
2006 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838
2007 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990421879
2008 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990953530
2009 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 5909990020416
2010 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990220984
2011 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990220991
2012 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990221004
2013 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990221028
2014 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457212
2015 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990457229
2016 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457311
2017 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671410
2018 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990841011
2019 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909990840915
2020 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094614
2021 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094515
2022 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309115
2023 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl., 40 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991014711
2024 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309016
2025 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073603
2026 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073597
2027 Risperidonum Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567836
2028 Risperidonum Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567881
2029 Risperidonum Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567980
2030 Risperidonum Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568147
2031 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990985111
2032 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler) 5909990985128
2033 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 5909990673124
2034 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990110216
2035 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 5909990110223
2036 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 5909990072514
2037 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990994816
2038 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568550
2039 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568574
2040 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568628
2041 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568642
2042 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568666
2043 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568680
2044 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568703
2045 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568727
2046 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 5909990283316
2047 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909990283323
2048 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990283217
2049 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159314
2050 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159512
2051 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 12 szt. (1 blist.po 12 szt.) 5909990159413
2052 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990159437
2053 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742219
2054 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990742226
2055 Azithromycinum Sumamed, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742110
2056 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 5909990742318
2057 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990846214
2058 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990742417
2059 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 5909990742424
2060 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990183036
2061 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990734993
2062 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990074105
2063 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873029
2064 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873241
2065 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990872886
2066 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662104
2067 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570348
2068 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570355
2069 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570362
2070 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573196
2071 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570379
2072 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685554
2073 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685561
2074 Tamsulosinum Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990044382
2075 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939
2076 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762
2077 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892
2078 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074754
2079 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074662
2080 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074792
2081 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990037773
2082 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990086788
2083 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990295715
2084 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990704866
2085 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990704750
2086 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg 6 szt. 5909990169214
2087 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 5909990444717
2088 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 5909990444816
2089 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991023416
2090 Budesonidum Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 200 daw. 5909990849611
2091 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990331017
2092 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990775316
2093 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565948
2094 Tamsulosinum Tamsugen 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990570690
2095 Tamsulosinum TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570386
2096 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069919
2097 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991070014
2098 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069810
2099 Tamsulosinum Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430895
2100 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990111213
2101 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 5909990793587
2102 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 5909990793594
2103 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 5909990793600
2104 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990430611
2105 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990430628
2106 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715
2107 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990120215
2108 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990120116
2109 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917
2110 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924
2111 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963119
2112 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990421824
2113 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963010
2114 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704132
2115 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704262
2116 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065
2117 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877
2118 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990224845
2119 Terbinafinum Terbisil, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990950515
2120 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990715206
2121 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055678
2122 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990738212
2123 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990868414
2124 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990261215
2125 Theophyllinum Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990803910
2126 Theophyllinum Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990149926
2127 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 5909990373819
2128 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 5909990206025
2129 Latanoprostum + Timololum Timprost, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991004897
2130 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990183418
2131 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 5909990193912
2132 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990768981
2133 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909990769025
2134 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759019
2135 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759118
2136 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758814
2137 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758913
2138 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671496
2139 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671502
2140 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671472
2141 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671489
2142 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 szt. 5909990242610
2143 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 szt. 5909990242511
2144 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034932
2145 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680849
2146 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034994
2147 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680863
2148 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338290
2149 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338368
2150 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338436
2151 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990338443
2152 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053179
2153 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053230
2154 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053278
2155 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990294619
2156 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml 10 ml (1 but.po 10 ml) 5909990294718
2157 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786213
2158 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786220
2159 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786237
2160 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786312
2161 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786329
2162 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786336
2163 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786411
2164 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786428
2165 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786435
2166 Tramadolum Tramal, czopki, 100 mg 5 szt. 5909990253715
2167 Tramadolum Tramal, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990253616
2168 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 10 ml 5909990253913
2169 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 96 ml 5909990253920
2170 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 1 ml 5909990253814
2171 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 2 ml 5909990253821
2172 Tramadolum Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990947416
2173 Buprenorphinum Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966127
2174 Buprenorphinum Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966226
2175 Buprenorphinum Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966325
2176 Travoprostum Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990942619
2177 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990730346
2178 Methotrexatum Trexan, tabl., 2,5 mg 100 szt. (but.) 5909990111619
2179 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825615
2180 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825714
2181 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 5909990747115
2182 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991053819
2183 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991053826
2184 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990916016
2185 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885312
2186 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478217
2187 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 5 Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885411
2188 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478316
2189 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990918720
2190 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990918621
2191 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990821921
2192 Tropicamidum Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125524
2193 Tropicamidum Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125623
2194 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990661329
2195 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998814
2196 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998821
2197 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998838
2198 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998913
2199 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998920
2200 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998937
2201 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 20 szt. 5909990273225
2202 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 20 szt. 5909990286225
2203 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml 250 ml (1 but.po 250 ml) 5909990164615
2204 Sultamicillinum Unasyn, tabl. powl., 375 mg 12 szt. 5909990065110
2205 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566068
2206 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990566075
2207 Tolterodinum Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648559
2208 Tolterodinum Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648641
2209 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566280
2210 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074969
2211 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074945
2212 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990810697
2213 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990810635
2214 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990914012
2215 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990914111
2216 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990982714
2217 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073114
2218 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073213
2219 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093815
2220 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093822
2221 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093914
2222 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093921
2223 Venlafaxinum Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056293
2224 Venlafaxinum Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055982
2225 Venlafaxinum Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056279
2226 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743827
2227 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744121
2228 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744220
2229 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743926
2230 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744022
2231 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990767625
2232 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990767601
2233 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990424672
2234 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040971
2235 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040995
2236 Sucralfatum Venter, tabl., 1 g 50 szt. 5909990242818
2237 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990442010
2238 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454013
2239 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454112
2240 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909990500949
2241 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909990250615
2242 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 5909990488513
2243 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 5909990488414
2244 Spironolactonum Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990117215
2245 Voriconazolum Vfend, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909990991235
2246 Perindoprilum Vidotin, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653614
2247 Perindoprilum Vidotin, tabl., 8 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653621
2248 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991042912
2249 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990621217
2250 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990320912
2251 Aciclovirum Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g 4,5 g 5909990053049
2252 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 5909990776962
2253 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990772810
2254 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990244010
2255 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610525
2256 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610532
2257 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226862
2258 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610433
2259 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610440
2260 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610488
2261 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610495
2262 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687909
2263 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687930
2264 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687862
2265 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687879
2266 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687886
2267 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687893
2268 Warfarinum Warfin, tabl., 3 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622368
2269 Warfarinum Warfin, tabl., 5 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622382
2270 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909991057213
2271 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 5909990411818
2272 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990741311
2273 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 5909990658145
2274 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990481118
2275 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570515
2276 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935116
2277 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055722
2278 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935215
2279 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935314
2280 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990971718
2281 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5907626701753
2282 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224951
2283 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224456
2284 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059546
2285 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059591
2286 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 5909990619627
2287 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990918041
2288 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990918072
2289 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990993314
2290 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990993215
2291 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 5909990975914
2292 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 5909990064045
2293 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 5909990064076
2294 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991081911
2295 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991081812
2296 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990069866
2297 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990069958
2298 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990070008
2299 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990069705
2300 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990216383
2301 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991067946
2302 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990216390
2303 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991067953
2304 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991226381
2305 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991226398
2306 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991226404
2307 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777785
2308 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777839
2309 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991053710
2310 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781720
2311 Azithromycinum Zetamax, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g 1 but.po 2 g 5909990707577
2312 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 5909990069927
2313 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 5909990069828
2314 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990051335
2315 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 5909990051342
2316 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990468812
2317 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 5909990083213
2318 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990083312
2319 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990083411
2320 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909990083435
2321 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990365913
2322 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990366026
2323 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990769124
2324 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 4 mg 10 szt. 5909990887910
2325 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 5909990888016
2326 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 szt. 5909990810529
2327 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5 ml 50 ml 5909990810611
2328 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001811
2329 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990001910
2330 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg 1 amp.-strz. 5909990783212
2331 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 5909991064716
2332 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909991064518
2333 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg 30 szt. 5909991064617
2334 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990917013
2335 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990916917
2336 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990775682
2337 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990775712
2338 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990775729
2339 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990775675
2340 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991097011
2341 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991096816
2342 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753215
2343 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990753116
2344 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990569472
2345 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990013982
2346 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990903320
2347 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903429
2348 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990080267
2349 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903511
2350 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991109219
2351 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686803
2352 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 1 fiol.pr.po 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 5909990686827
2353 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 5909990686834
2354 Ziprasidonum Zypsila, kaps. twarde, 80 mg 56 szt. 5909990681228
2355 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 5909990184736
2356 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 5909990781515
2357 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990184637
2358 Telmisartanum Actelsar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990891832
2359 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226909
2360 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991226916
2361 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991036065
2362 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991068073
2363 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991067977
2364 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047901
2365 Amisulpridum Amisan , tabl., 50 mg 60 szt. (5 blist.po 12) 5909990762880
2366 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997213699
2367 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997213675
2368 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991243319
2369 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571475
2370 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571505
2371 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990786497
2372 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990806799
2373 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990806843
2374 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990806881
2375 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990806751
2376 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990992607
2377 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990992683
2378 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990992775
2379 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum ApoValsart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991028688
2380 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990997527
2381 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991201050
2382 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997199702
2383 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997198385
2384 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990829989
2385 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990830107
2386 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990829927
2387 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990831067
2388 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990830961
2389 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909997214023
2390 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909997214030
2391 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 20 ml 5909990073566
2392 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990754496
2393 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 but.po 5 ml 5906414000900
2394 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990799923
2395 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991231705
2396 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990874255
2397 Perindoprilum + Indapamidum Co-Indipam, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990733668
2398 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+10 mg 30 szt. 5909990761685
2399 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990814138
2400 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990814077
2401 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909990790951
2402 Dorzolamidum Dropzol, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but. 5909990838325
2403 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990662401
2404 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990824106
2405 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990824076
2406 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990240814
2407 Aripiprazolum Explemed Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991237141
2408 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991236946
2409 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 56 szt. 5909991236953
2410 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990713127
2411 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990713141
2412 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 120 szt (2 but.po 60 szt.) 5909991218287
2413 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 180 szt (3 but.po 60 szt.) 5909991218294
2414 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990653409
2415 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990653539
2416 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990718566
2417 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990719501
2418 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990719570
2419 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990719648
2420 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085903
2421 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085927
2422 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085934
2423 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085941
2424 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990889600
2425 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990891351
2426 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg 100 szt. (1 but.po 250 ml) 5909990836758
2427 Ibuprofenum Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg 60 szt. 5909990853540
2428 Insulinum humanum Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672448
2429 Insulinum humanum Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672585
2430 Insulinum humanum Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, roztwór do wstrzykiwąń we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672363
2431 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 5909990865178
2432 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991255367
2433 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 5906414000894
2434 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990905508
2435 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990905638
2436 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990905782
2437 Latanoprostum Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 poj.po 2,5 ml 5909990859702
2438 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 4037353010604
2439 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 4037353015388
2440 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 4037353010628
2441 Levocetirizini dihydrochloridum Levocetirizine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991099862
2442 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. 5909990879465
2443 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990686339
2444 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990686360
2445 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990649112
2446 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990649129
2447 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990810758
2448 Losartanum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990956647
2449 Losartanum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990956654
2450 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990431151
2451 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990431168
2452 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 16 mg 30 szt. 5909990835539
2453 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990834501
2454 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg 50 szt. 5909990453924
2455 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg 50 szt. 5909990453726
2456 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg 50 szt. 5909990453825
2457 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909991064525
2458 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990803743
2459 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990803767
2460 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg 100 szt. 5909990807703
2461 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990807741
2462 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991067267
2463 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075041
2464 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075126
2465 Levocetirizini dihydrochloridum Nossin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991060589
2466 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990849741
2467 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990612406
2468 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990612420
2469 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991223571
2470 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 5909990831258
2471 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. 5909990831265
2472 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. 5909990831272
2473 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. 5909990831289
2474 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. 5909990831296
2475 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698974
2476 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990699209
2477 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991035631
2478 Clopidogrelum Pegorel, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990793730
2479 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990855766
2480 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990855773
2481 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990855780
2482 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909991085698
2483 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 5909991085773
2484 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 5909991085865
2485 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991085599
2486 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991085636
2487 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990895250
2488 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990895380
2489 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990895533
2490 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 30 mg 28 szt. 5909990895663
2491 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990895786
2492 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990895106
2493 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 x 5 ml w butelce 5906414000955
2494 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 x 5 ml 5906414000962
2495 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991067632
2496 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990736393
2497 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990736461
2498 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649532
2499 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649655
2500 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 4013054024331
2501 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990457236
2502 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 4013054024348
2503 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990457335
2504 Amisulpridum Solian, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990840816
2505 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 5909997201450
2506 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990791743
2507 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990791873
2508 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990821006
2509 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990821228
2510 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990821280
2511 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990836857
2512 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990836888
2513 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990836949
2514 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990722419
2515 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10) 5909990565962
2516 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 kaps. 5909991012465
2517 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 kaps. 5909991012496
2518 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 5909991012502
2519 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991082338
2520 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991082529
2521 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991082598
2522 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991035235
2523 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991035549
2524 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991023485
2525 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991023522
2526 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 10 szt. 5909990780303
2527 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990780334
2528 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. 5909990780341
2529 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991242008
2530 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991247829
2531 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990715497
2532 Dorzolamidum + Timololum Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 poj.po 5 ml 5909990864225
2533 Tamsulosinum Urostad, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997216393
2534 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200+87 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619658
2535 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 333+145 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619672
2536 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 60 szt. 5909990818983
2537 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg 60 szt. 5909990818853
2538 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990857081
2539 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990856954
2540 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997203416
2541 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990894543
2542 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060601673
2543 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997196350
2544 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997196077
2545 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991082932
2546 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991082949
2547 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 5906414000665
2548 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 5906414000672
2549 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 84 szt. 5906414000689
2550 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 84 szt. 5906414000641
2551 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990892129
2552 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990892150
2553 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990892303
2554 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990892082
2555 substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN
2556 Acarbosum Adeksa, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990893386
2557 Acarbosum Adeksa, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990893423
2558 Aciclovirum Hascovir, tabl., 800 mg 30 szt. 5909990835782
2559 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991210328
2560 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 5909991228392
2561 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909990975730
2562 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990746576
2563 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990842476
2564 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990842698
2565 Amlodipinum Finamlox, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990794461
2566 Amoxicillinum Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 5909990788453
2567 Amoxicillinum Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg 20 szt. 5909990788477
2568 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991250324
2569 Anastrozolum Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802432
2570 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990082162
2571 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909991251529
2572 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802050
2573 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991232733
2574 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 56 szt. (8 blist.po 7) 5909991232856
2575 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 28 szt. 5055565723616
2576 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 56 szt. 5055565723623
2577 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 28 szt. 5055565723630
2578 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 56 szt. 5055565723647
2579 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990885282
2580 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909990885336
2581 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909990885374
2582 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990848904
2583 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990849086
2584 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990849246
2585 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991042097
2586 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991042103
2587 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991042134
2588 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991042141
2589 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990810161
2590 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 37,5 ml (1500 mg) 5907626702682
2591 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990740543
2592 Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991094041
2593 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991260620
2594 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991097400
2595 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991097448
2596 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991097523
2597 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 5909991097554
2598 Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 16 mg 28 szt. 5909991020507
2599 Cetirizinum Cetirizine Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990969739
2600 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990787289
2601 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990787357
2602 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990787463
2603 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991257316
2604 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991260255
2605 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991251949
2606 Clopidogrelum Vixam, tabl., 75 mg 30 szt. 5909990866533
2607 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991032838
2608 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991032852
2609 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990964574
2610 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990964611
2611 Desloratadinum Jovesto, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990994465
2612 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909990994533
2613 Desloratadinum Suprodeslon, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990980642
2614 Desloratadinum Suprodeslon, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990981106
2615 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990683581
2616 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990683666
2617 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 5909990825639
2618 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 5909990825745
2619 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990798933
2620 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990798940
2621 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990850075
2622 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990850204
2623 Dorzolamidum Dorzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991234904
2624 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 5909991067274
2625 Everolimusum Certican, tabl., 0,5 mg 60 szt. (6 blist. po 10 szt.) 5909990211357
2626 Exemestanum Glandex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990812202
2627 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909990754526
2628 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 5055565726068
2629 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 5055565726075
2630 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990811045
2631 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991207311
2632 Fluconazolum Flumycon, syrop, 5 mg/ml 150 ml w butelce 5909990841707
2633 Fluoxetinum Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990742509
2634 Fluticasonum Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę poj. 10 ml (120 dawek) 5909990933839
2635 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109523
2636 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. 5909990849000
2637 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 1 mg 30 szt. 5909991075378
2638 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 2 mg 30 szt. 5909991075590
2639 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 3 mg 30 szt. 5909991075798
2640 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991075996
2641 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 150 µg 30 szt. + inhalator 5909990738397
2642 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 300 µg 30 szt. + inhalator 5909990738472
2643 Indapamidum Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586806
2644 Indapamidum Ivipamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990834730
2645 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990008483
2646 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 5 wkł.po 3 ml OPTIPEN 5909990008575
2647 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990747054
2648 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990747085
2649 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990747122
2650 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 5909990662555
2651 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 5909990662593
2652 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 5909990662623
2653 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 5909990662661
2654 Lakozamid Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 5909990935505
2655 Latanoprostum Latalux, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990813582
2656 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml 1 but.po 2,5 ml 5909990841448
2657 Letrozolum Letrozole Bluefish, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990794683
2658 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 3,6 mg 1 implant 5909990836246
2659 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 5 mg 1 implant 5909990836277
2660 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 5909990958672
2661 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990958726
2662 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990958764
2663 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990958856
2664 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990958894
2665 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990958986
2666 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990959037
2667 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990959129
2668 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990959167
2669 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990998135
2670 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990998180
2671 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990998258
2672 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990656929
2673 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990656943
2674 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 5909990904099
2675 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990904129
2676 Levocetirizini dihydrochloridum Lecetax, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990997640
2677 Levocetirizini dihydrochloridum Levocedo, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 5909991238995
2678 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990765034
2679 Losartanum Losartanum 123ratio, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990862238
2680 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Loreblok HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990778843
2681 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HL, tabl. powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990816484
2682 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990925964
2683 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 5909990925971
2684 Lovastatinum Lovasterol, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990422159
2685 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 60 szt. 5909990974375
2686 Mesalazinum Salofalk 1 g, czopki, 1 g 30 szt. 5909990806430
2687 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990765386
2688 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990765409
2689 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990765430
2690 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,15 ml 5909990791286
2691 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990791347
2692 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990791392
2693 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990791477
2694 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990791521
2695 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990928125
2696 Montelukastum Astmodil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990881734
2697 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 5907626703481
2698 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990780266
2699 Montelukastum Promonta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990671052
2700 Montelukastum Promonta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990671076
2701 Montelukastum Promonta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990671090
2702 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990715268
2703 Nebivololum Nebilenin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689774
2704 Nebivololum Nebispes, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990673865
2705 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909990827343
2706 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991095666
2707 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990793341
2708 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990793365
2709 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990793389
2710 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 5909991230586
2711 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 5909991230593
2712 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990766895
2713 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990766901
2714 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990767052
2715 Olanzapinum Olazax, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990782239
2716 Olanzapinum Olazax, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990782246
2717 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990782253
2718 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990782260
2719 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990925186
2720 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909991094539
2721 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 112 szt. 5909991231910
2722 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 112 szt. 5909991231927
2723 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 56 szt. 5909990420544
2724 Omeprazolum Omeprazolum 123ratio, kaps. dojel. twarde, 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990659456
2725 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 10 mg 28 szt. 5909990796205
2726 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990796298
2727 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909990048809
2728 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909990048823
2729 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909990048854
2730 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991239503
2731 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909991229016
2732 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909991229160
2733 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 20 mg 112 szt. (8 blist.po 14 szt.) 5909991246525
2734 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 40 mg 112 szt. (8 blist.po 14 szt.) 5909991246532
2735 Pantoprazolum Pantoprazol Vitama, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991202040
2736 Pantoprazolum Pantoprazol Vitama, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991202101
2737 Paricalcitolum Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg 30 szt. 5909991144609
2738 Paricalcitolum Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg 30 szt. 5909991144692
2739 Paroxetinum Paroxinor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990798346
2740 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 30 szt. 5909990908134
2741 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 30 szt. 5909990908165
2742 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 30 szt. 5909990908196
2743 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 30 szt. 5909990908240
2744 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa, tabl., 8+2,5 mg 30 szt. 5909990850167
2745 Posaconazolum Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 5909990335244
2746 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991209728
2747 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. 5909991209858
2748 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. 5909991210021
2749 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991210199
2750 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722327
2751 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991219383
2752 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 5909991219420
2753 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219468
2754 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219505
2755 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991219543
2756 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990081196
2757 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990081233
2758 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990736492
2759 Ramiprilum Ivipril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990961955
2760 Ramiprilum Ivipril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990961986
2761 Ramiprilum Ivipril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990962020
2762 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. 5909991144227
2763 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. 5909991144234
2764 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990782048
2765 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg 56 szt. 5909990782055
2766 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990782079
2767 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990782086
2768 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990782147
2769 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990782154
2770 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990782178
2771 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990782185
2772 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990816255
2773 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990816262
2774 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990816279
2775 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990816286
2776 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990816293
2777 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990778898
2778 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990778935
2779 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990778942
2780 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990778966
2781 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990778973
2782 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990778997
2783 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990779000
2784 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990886258
2785 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990886296
2786 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990886302
2787 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990886364
2788 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990886371
2789 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990886401
2790 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990886425
2791 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990803156
2792 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990803545
2793 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990803569
2794 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990803781
2795 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990803804
2796 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990804085
2797 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990804108
2798 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990877683
2799 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990878000
2800 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990878086
2801 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909991049294
2802 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909991049355
2803 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909991049393
2804 Salbutamolum Sabumalin, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg/dawkę 1 poj.po 8,5 g (200 daw.) 5909990764150
2805 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990804344
2806 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990804368
2807 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990794089
2808 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990794140
2809 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20 mg 98 szt. 5909990794157
2810 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 5909990706464
2811 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 100 szt. 5909990706594
2812 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 100 szt. 5909990706693
2813 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991232092
2814 Tamsulosinum Bazetham Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990894598
2815 Tamsulosinum Tanyz ERAS, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990847808
2816 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 84 szt. 5909997077635
2817 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 84 szt. 5909997077703
2818 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991073848
2819 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991073909
2820 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 84 szt. 5909991045265
2821 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 84 szt. 5909991045746
2822 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 84 szt. 5909991045876
2823 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. 5909991240523
2824 Tizanidinum Tizanor, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990784486
2825 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991235369
2826 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991235376
2827 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991249038
2828 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991249045
2829 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990779925
2830 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990779970
2831 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990780068
2832 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990780136
2833 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 5909990806287
2834 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 5909990806294
2835 Travoprostum Travoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991197629
2836 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 80 mg 28 szt.. (4 blist.po 7 szt.) 5909990773695
2837 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 160 mg 28 szt.. (4 blist.po 7 szt.) 5909990773763
2838 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909990779147
2839 Valsartanum Valsotens, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990693276
2840 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990804542
2841 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990804580
2842 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990827459
2843 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990827480
2844 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-valsacor, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 5909990847464
2845 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-valsacor, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909990847501
2846 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990801961
2847 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990802005
2848 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 5909990813995
2849 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990862351
2850 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990862375
2851 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990862399
2852 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990795789
2853 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 98 szt. 5909990795796
2854 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990795802
2855 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990795826
2856 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 98 szt. 5909990795833
2857 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991091996
2858 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991092030
2859 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909991067540
2860 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909991067533
2861 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990224883
2862 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610006
2863 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909990503834
2864 Acidum alendronicum Alendronic Acid Genoptim, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990675302
2865 Cetirizinum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990910793
2866 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909991264529
2867 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991265717
2868 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991265694
2869 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990955008
2870 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990954254
2871 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997218090
2872 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997218113
2873 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991247157
2874 Aripiprazolum Aripriprazole +pharma, tabl., 15 mg 30 szt. 5901720140241
2875 Aripiprazolum Aripriprazole Accord, tabl., 15 mg 14 szt. 5055565723906
2876 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991259075
2877 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 15 mg 30 szt. 5909991259143
2878 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909991259013
2879 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991266202
2880 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990881758
2881 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990881772
2882 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990938926
2883 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990938995
2884 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230740
2885 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909997223537
2886 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909997223551
2887 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojelitowe twarde, 40 mg 56 szt. 5909991140809
2888 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991255329
2889 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909997203836
2890 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml (63,47 g) 5909997207827
2891 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990934058
2892 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990934171
2893 Cefuroximum Cefuroximum 123ratio, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990785643
2894 Cefuroximum Cefuroximum 123ratio, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990785674
2895 Cetrorelixum Cetrotide, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0,25 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. 5909990488926
2896 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 5909991267131
2897 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740833
2898 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 98 szt. 5909990740260
2899 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 98 szt. 5909990740291
2900 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 98 szt. 5909990740239
2901 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 15 szt. 5907529110003
2902 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 30 szt. 5907529110027
2903 Mesalazinum Crohnax, czopki, 500 mg 30 szt. 5907529109809
2904 Nebivololum Daneb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990750290
2905 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991055271
2906 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml (0,05%) 25 ml 5909997201375
2907 Acidum zoledronicum Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909991009250
2908 Desloratadinum Desloratadyna Apotex, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991053598
2909 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909990774746
2910 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991266509
2911 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 30 szt. 5909990851492
2912 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 5909990851478
2913 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 5909990825738
2914 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5909990825622
2915 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 5909990735167
2916 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 5909990936595
2917 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2,5 mg 20 tabl. 5909990861040
2918 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg 1 amp.-strz. 5909997077482
2919 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 150 µg 1 amp.-strz. 5909997077499
2920 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078386
2921 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078454
2922 Acidum zoledronicum Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909991016197
2923 Acidum zoledronicum Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 5909991078577
2924 Amlodipinum Finamlox, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990794430
2925 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990912896
2926 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990912988
2927 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990913466
2928 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990912346
2929 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990912360
2930 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 120 szt. 5909991086602
2931 Urofollitropinum Fostimon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m./ml 1 fiol. z prosz.po 75 j.m. + 1 amp. z rozp.po 1 ml 5909991083212
2932 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 5909991272418
2933 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991079802
2934 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991080051
2935 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991080174
2936 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg) 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 5909990697304
2937 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) 1 wstrzykiwacz 5909990007257
2938 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) 1 wstrzykiwacz 5909990007240
2939 Triptorelinum Gonapeptyl Daily, roztwór do wstrzykiwań, 0,1 mg/ml 7 amp.-strz.po 1 ml 5909990707553
2940 Omeprazolum Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990921324
2941 Umeclidinii bromidum Incruse, proszek do inhalacji, 55 µg 30 daw. 5909991108953
2942 Valsartanum Ivisart, tabl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990686254
2943 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 84 szt. 5909991136840
2944 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 8+12,5 mg 84 szt. 5909991136833
2945 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990617555
2946 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) 5909990895717
2947 Latanoprostum Latanoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990931873
2948 Latanoprostum Latanoprost STADA, krople do oczu, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990853007
2949 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909990952229
2950 Clarithromycinum Lekoklar mite, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990952205
2951 Aripiprazolum Lemilvo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991236137
2952 Levothyroxinum natricum Letrox 125 mikrogramów, tabl., 125 µg 50 szt. 5909991107307
2953 Levothyroxinum natricum Letrox 75 mikrogramów, tabl., 75 µg 50 szt. 5909991107260
2954 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfil) 5909990005741
2955 Losartanum Loreblok, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990770601
2956 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losacor HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729685
2957 Megestroli acetas Megastril, zawiesina doustna, 40 mg/ml 1 but.po 240 ml 5909990895977
2958 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml 5909990812905
2959 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.po 1ml 5909990812981
2960 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 10 szt. 5909991023782
2961 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 20 szt. 5909991023799
2962 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 30 szt. 5909991023805
2963 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 5909991023836
2964 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 5909991031275
2965 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990998302
2966 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 1 fiol.po 4,5 ml (stęż. 3) 5909991047061
2967 Ganirelixum Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0,25 mg 1 amp.-strz. 5909990880911
2968 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 98 szt. 5909990795819
2969 Acidum zoledronicum Osporil, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909991028145
2970 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wkład + 10 igieł iniekcyjnych 5909991088125
2971 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 900 j.m./1,5 ml 1 wkład + 20 igieł iniekcyjnych 5909991088149
2972 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 szt. 5909990996681
2973 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg 56 szt. 5909991069681
2974 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 50 sasz.po 2 g granulatu 5909990855315
2975 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991263713
2976 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909991263904
2977 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991269784
2978 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m. 1 wkł. 5909990339754
2979 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m. 1 wkł. 5909990339761
2980 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990801350
2981 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990801367
2982 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 szt. 5909991256210
2983 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 szt. 5909991256197
2984 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909997223414
2985 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990982981
2986 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990983162