Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r., poz. 38).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 05909990713608
2 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 05909990000715
3 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990722198
4 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991036065
5 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990786497
6 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909991231705
7 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990240814
8 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990718566
9 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990719501
10 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990719570
11 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990719648
12 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990889600
13 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990891351
14 Latanoprostum Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 poj.po 2,5 ml 05909990859702
15 Levocetirizini dihydrochloridum Levocetirizine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991099862
16 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909990810758
17 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg 50 szt. 05909990453726
18 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg 100 szt. 05909990807703
19 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990807741
20 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990849741
21 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 05909990821006
22 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 05909990821228
23 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909990821280
24 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990722419
25 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 kaps. 05909991012465
26 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 kaps. 05909991012496
27 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 05909991012502
28 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909991242008
29 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909991247829
30 Dorzolamidum + Timololum Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 poj.po 5 ml 05909990864225
31 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997203416
32 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991251529
33 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990802050
34 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 28 szt. 05055565723616
35 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 56 szt. 05055565723623
36 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 28 szt. 05055565723630
37 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 56 szt. 05055565723647
38 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990848904
39 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990849086
40 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990849246
41 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909990740543
42 Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909991094041
43 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991260620
44 Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991020507
45 Indapamidum Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990586806
46 Losartanum Losartanum 123ratio, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990862238
47 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909990925964
48 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 05909990925971
49 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990793341
50 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990793365
51 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990793389
52 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 10 mg 28 szt. 05909990796205
53 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909991229016
54 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909991229160
55 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. 05909991144227
56 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. 05909991144234
57 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909990778898
58 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990886296
59 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990886302
60 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990886364
61 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990886401
62 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990886425
63 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 05909990706464
64 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 100 szt. 05909990706594
65 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 100 szt. 05909990706693
66 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 05909991232092
67 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. 05909991240523
68 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991235369
69 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991235376
70 Valsartanum Valsotens, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990693276
71 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990804542
72 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990804580
73 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990801961
74 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990802005
75 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 05909990813995
76 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991067540
77 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991067533
78 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990224883
79 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990610006
80 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909990503834
81 Acidum alendronicum Alendronic Acid Genoptim, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990675302
82 Cetirizinum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990910793
83 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991264529
84 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909991265717
85 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909991265694
86 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990955008
87 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990954254
88 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997218090
89 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997218113
90 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991247157
91 Aripiprazolum Aripriprazole +pharma, tabl., 15 mg 30 szt. 05901720140241
92 Aripiprazolum Aripriprazole Accord, tabl., 15 mg 14 szt. 05055565723906
93 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991259075
94 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991259143
95 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991259013
96 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991266202
97 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990881758
98 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990881772
99 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990938926
100 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990938995
101 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230740
102 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909997223537
103 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909997223551
104 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojelitowe twarde, 40 mg 56 szt. 05909991140809
105 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991255329
106 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909997203836
107 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml (63,47 g) 05909997207827
108 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg 10 szt. 05909990934058
109 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg 10 szt. 05909990934171
110 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991267131
111 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990740833
112 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 98 szt. 05909990740260
113 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 98 szt. 05909990740291
114 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 98 szt. 05909990740239
115 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 15 szt. 05907529110003
116 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 30 szt. 05907529110027
117 Mesalazinum Crohnax, czopki, 500 mg 30 szt. 05907529109809
118 Nebivololum Daneb, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990750290
119 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 05909991055271
120 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml (0,05%) 25 ml 05909997201375
121 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909990774746
122 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991266509
123 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 30 szt. 05909990851492
124 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990851478
125 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 05909991078386
126 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 05909991078454
127 Amlodipinum Finamlox, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909990794430
128 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990912896
129 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990912988
130 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990913466
131 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990912346
132 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990912360
133 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 120 szt. 05909991086602
134 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991272418
135 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991079802
136 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991080051
137 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991080174
138 Omeprazolum Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990921324
139 Valsartanum Ivisart, tabl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990686254
140 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 84 szt. 05909991136840
141 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 8+12,5 mg 84 szt. 05909991136833
142 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990617555
143 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) 05909990895717
144 Latanoprostum Latanoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990931873
145 Latanoprostum Latanoprost STADA, krople do oczu, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990853007
146 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990952229
147 Clarithromycinum Lekoklar mite, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990952205
148 Aripiprazolum Lemilvo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991236137
149 Levothyroxinum natricum Letrox 125 mikrogramów, tabl., 125 µg 50 szt. 05909991107307
150 Levothyroxinum natricum Letrox 75 mikrogramów, tabl., 75 µg 50 szt. 05909991107260
151 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfil) 05909990005741
152 Losartanum Loreblok, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990770601
153 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losacor HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990729685
154 Megestroli acetas Megastril, zawiesina doustna, 40 mg/ml 1 but.po 240 ml 05909990895977
155 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml 05909990812905
156 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.po 1ml 05909990812981
157 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 10 szt. 05909991023782
158 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 20 szt. 05909991023799
159 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 30 szt. 05909991023805
160 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 05909991023836
161 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990998302
162 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 1 fiol.po 4,5 ml (stęż. 3) 05909991047061
163 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 98 szt. 05909990795819
164 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 szt. 05909990996681
165 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg 56 szt. 05909991069681
166 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 50 sasz.po 2 g granulatu 05909990855315
167 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991263713
168 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 05909991263904
169 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991269784
170 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990801350
171 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990801367
172 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 szt. 05909991256210
173 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 szt. 05909991256197
174 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909997223414
175 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909990982981
176 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909990983162
177 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 05909990983179
178 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909990983308
179 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 05909990983322
180 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 05909990983506
181 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 05909990983544
182 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. 05909997197821
183 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 poj. 05909991102890
184 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05900411001298
185 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459513
186 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990793853
187 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 mg 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. 05909990236817
188 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. 05909990236718
189 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909997213538
190 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991244651
191 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909991244668
192 Terbinafinum Terbinafine Aurobindo, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990955268
193 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 28 tabl. 05909990818082
194 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909990818150
195 Telmisartanum Tolura 40 mg tabletki, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 05909997077604
196 Telmisartanum Tolura 80 mg tabletki, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 05909997077673
197 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 szt. 05909997228495
198 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 05909997229157
199 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 05909991191221
200 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909991261788
201 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 05909997226293
202 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991261801
203 Valsartanum Valsartan Aurobindo, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990986057
204 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909991045500
205 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 05909991046750
206 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991046767
207 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990877386
208 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990877201
209 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909991067557
210 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 05909991067564
211 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 05909991088118
212 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909991088101
213 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991264673
214 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909997211992
215 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997212296
216 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991265328
217 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997198606
218 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997198378
219 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 05906414000610
220 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 05906414000603
221 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 112 szt. 05906414000696
222 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 112 szt. 05906414000702
223 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 112 szt. 05906414000719
224 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 112 szt. 05906414000658
225 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990737673
226 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909990907731
227 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 szt. 05909990907755
228 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 szt. 05909990907762
229 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 szt. 05909990907786
230 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990800469
231 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990800551
232 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg 20 szt. 05909990778041
233 Aripiprazolum Aripiprazole STADA, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991251604
234 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990887262
235 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990810208
236 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991228057
237 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg 30 szt. 05909990068579
238 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909991024420
239 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990877553
240 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990877669
241 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990942855
242 Dorzolamidum + Timololum Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990894383
243 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 05909990866144
244 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 szt. 05909990884582
245 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990906154
246 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990855636
247 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990855681
248 Finasteridum Uronezyr, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991088842
249 Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990644933
250 Indapamidum Indapamide SR Mercapharm, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909991271671
251 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg 20 szt. 05909990794553
252 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml 10 amp.po 2 ml 05909990794607
253 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 szt. 05909990961092
254 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 poj. 05909991102883
255 Losartanum Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990760770
256 Losartanum Zeprez, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990887194
257 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909991228262
258 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 30 szt. 05909991228279
259 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990078967
260 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990078998
261 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990079032
262 Metforminum Glucophage, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909990789306
263 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990213436
264 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990624768
265 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909990864461
266 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909991252069
267 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909990933167
268 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 05909990933174
269 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 7,5 mg 4 amp.-strz. 05909991252700
270 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg 4 amp.-strz. 05909991252724
271 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 15 mg 4 amp.-strz. 05909991252762
272 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg 4 amp.-strz. 05909991252809
273 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg 4 amp.-strz. 05909991252847
274 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 30 mg 4 amp.-strz. 05909991252885
275 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991073541
276 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990871650
277 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990871766
278 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990871858
279 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990893188
280 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990893294
281 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909991007263
282 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909991007270
283 Montelukastum Romilast, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991007300
284 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990860685
285 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990860692
286 Omeprazolum Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990077663
287 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990920747
288 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991272739
289 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991272753
290 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990793907
291 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990794188
292 Paroxetinum Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990655724
293 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 30 szt. 05906414001839
294 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 60 szt. 05906414001846
295 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 30 szt. 05906414001860
296 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 60 szt. 05906414001877
297 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 30 szt. 05906414001891
298 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 60 szt. 05906414001907
299 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 30 szt. 05906414001921
300 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 60 szt. 05906414001938
301 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909990897780
302 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 05909990910762
303 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 05909990910779
304 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990953882
305 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990723591
306 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990723812
307 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990723829
308 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990724031
309 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990706549
310 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990706648
311 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 05909991265878
312 Telmisartanum Actelsar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990891863
313 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990974863
314 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990974979
315 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990902002
316 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990902095
317 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 szt. 05909991086626
318 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 szt. 05909991086633
319 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991095994
320 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991096007
321 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991096038
322 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991096045
323 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991096069
324 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991096076
325 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 28 szt. 05902020926016
326 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909990831159
327 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 05909990830176
328 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 05909990830244
329 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991077495
330 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990711949
331 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990711987
332 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05906414001501
333 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 05909990622726
334 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 250+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274931
335 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274955
336 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909997206714
337 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 szt. 05909990283514
338 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089146
339 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 szt. 05909991089122
340 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 szt. 05909991089139
341 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 szt. 05909991089108
342 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089153
343 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 szt. 05909990948536
344 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 05909990948543
345 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 60 szt. 05909991271367
346 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991106904
347 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991106898
348 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05906414001648
349 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 05906414001655
350 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05906414001662
351 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 05906414001679
352 Aripiprazolum Aribit ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991251475
353 Aripiprazolum Aribit, tabl., 10 mg 56 szt. 05907529463284
354 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 56 szt. 05907529463338
355 Aripiprazolum Aribit, tabl., 30 mg 56 szt. 05907529463383
356 Aripiprazolum Aricogan, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991265526
357 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991205423
358 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990623488
359 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990900053
360 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990899920
361 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990900275
362 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909991185879
363 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909991077341
364 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909991077372
365 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991242893
366 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 05909991242916
367 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 05909991077655
368 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 05909991077792
369 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991242787
370 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990635344
371 Azithromycinum Azytact, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991071752
372 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991097066
373 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991097073
374 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909991140779
375 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990874194
376 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991248185
377 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990800360
378 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990739653
379 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990739592
380 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991255145
381 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991255152
382 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991255183
383 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991255190
384 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909991282028
385 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909997013800
386 Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990795093
387 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. 05909997199627
388 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909997013947
389 Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 05909990795284
390 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991276492
391 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 05909991276508
392 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 05909997065892
393 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 05909990405312
394 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 05909990405411
395 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 05909990641185
396 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991282288
397 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 05909990774869
398 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp. 05909990774852
399 Pantoprazolum Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991245399
400 Pantoprazolum Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991245337
401 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990965373
402 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909990965403
403 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909990965441
404 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 szt. 05909990185214
405 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990879687
406 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990858651
407 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991282776
408 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 05909990946075
409 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 05909990946198
410 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990345618
411 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991272340
412 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991268404
413 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 05909991268411
414 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991268428
415 Methotrexatum Metotab, tabl., 10 mg 100 tabl. 05909991064303
416 Methotrexatum Metotab, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 05909991064228
417 Methotrexatum Metotab, tabl., 7,5 mg 100 tabl. 05909991064266
418 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990277919
419 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 szt. 05909991107925
420 Nebivololum Nedal, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990642809
421 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05906395161096
422 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05906395161010
423 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05906395161034
424 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05906395161058
425 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05906395161072
426 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990865956
427 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990866021
428 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990865901
429 Diclofenacum Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990457137
430 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990892761
431 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990892853
432 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991046897
433 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990817184
434 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990817320
435 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991256890
436 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990964673
437 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990964765
438 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955503
439 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955541
440 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 2 g 60 sasz. 05909990974184
441 Perindoprilum Perindanor, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990957606
442 Perindoprilum Perindanor, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990957774
443 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991079451
444 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991079598
445 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991079703
446 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969012
447 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 96 ml 05909990969029
448 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991239725
449 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991239831
450 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991239886
451 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991239671
452 Propranololum Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg 50 szt. 05909991033590
453 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990983582
454 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990983803
455 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990983971
456 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990706402
457 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991138363
458 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991138349
459 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991138356
460 Tamsulosinum Symlosin SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05909991136321
461 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990840472
462 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990840557
463 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991073732
464 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909990875245
465 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909990866625
466 Valganciclovirum Valganciclovir Teva, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991195151
467 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki, tabl. powl., 160 mg 90 szt. 05909990818990
468 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 90 szt. 05909990818860
469 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+10 mg 30 szt. 05909991137571
470 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+5 mg 30 szt. 05909991137526
471 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+10 mg 30 szt. 05909991137472
472 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+5 mg 30 szt. 05909991137212
473 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991283797
474 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909991003081
475 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991002794
476 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. 05909991220365
477 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. 05909991220396
478 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 05909990937981
479 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990802623
480 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909990802647
481 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 05909990802708
482 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 05909990802777
483 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990802562
484 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909990802586
485 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990645497
486 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990645503
487 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05903060609709
488 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 05903060609716
489 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 05909990849581
490 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05903060609723
491 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990849635
492 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05903060609693
493 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. - blister 05909991235635
494 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. - blister 05909991235642
495 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713846
496 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713860
497 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713853
498 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713877
499 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991276027
500 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991208349
501 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991208448
502 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991291242
503 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 56 szt. 05906414001730
504 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 84 szt. 05906414001747
505 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 56 szt. 05906414001754
506 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 84 szt. 05906414001761
507 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991229641
508 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990670758
509 Brinzolamidum Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991250386
510 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990800629
511 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990957255
512 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990957170
513 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991265984
514 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 90 szt. 05909991265991
515 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991290016
516 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991288457
517 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991297763
518 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991297480
519 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991297633
520 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991290887
521 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909991276621
522 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991262617
523 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991262679
524 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991262457
525 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991262488
526 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991264710
527 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991264734
528 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990865185
529 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909990865222
530 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 szt. 05909990865260
531 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990865147
532 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909991207489
533 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909991207649
534 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 05909990879342
535 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 05909990879373
536 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 05909990879076
537 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 05909990879106
538 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 05909990879168
539 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 05909990879199
540 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 05909990879250
541 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 05909990879281
542 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991281038
543 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991280918
544 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991271442
545 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990893263
546 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 IU 12 szt. 05909991260330
547 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 12 szt. 05909991260460
548 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 30 szt. 05909991260484
549 Ramiprilum Piramil, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991286132
550 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909991031992
551 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909991032043
552 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909991031497
553 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909991031602
554 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909991031640
555 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909991031886
556 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991085674
557 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991085759
558 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991085841
559 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991261184
560 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991261238
561 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991287733
562 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991275778
563 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991275747
564 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990956395
565 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 szt. 05909990805594
566 Insulinum glargine Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 05909991231538
567 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 05909991191214
568 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991199081
569 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 05907587609235
570 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 37,5 g (1 but.po 75 ml) 05909990453610
571 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 g (1 but.po 100 ml) 05909990453627
572 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990802753
573 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991260071
574 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991260095
575 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Claris, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 5 fiol.po 5 ml 05909991236533
576 Alfuzosinum Alfurion, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991291945
577 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml (65,3 g) 05909991298258
578 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991284237
579 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 90 szt. 05909991232887
580 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+12,5 mg 28 tabl. 05909991057596
581 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+25 mg 28 tabl. 05909991058609
582 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991271602
583 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991298319
584 Desloratadinum Teslor, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 05909991095932
585 Desloratadinum Teslor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991095987
586 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991298043
587 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 05909991298050
588 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 szt. 05909990227310
589 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990798094
590 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kapsułki twarde, 150 mg 1 kaps. 05909990869763
591 Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum Ultibro Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 85+43 µg 30 szt. + inhal. 05909991080921
592 Konestat alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. 05909990796090
593 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787111
594 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787210
595 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 05909990787319
596 Lamotriginum Verpin, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909990939640
597 Lamotriginum Verpin, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909990939930
598 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909990940370
599 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 60 tabl. w blistrze 05909990940530
600 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990908608
601 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990928200
602 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990928224
603 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990928231
604 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990928248
605 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990973361
606 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990973446
607 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990973583
608 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990973682
609 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990925858
610 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990925872
611 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990925889
612 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990925926
613 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990925940
614 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990925957
615 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990935956
616 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990936052
617 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990936151
618 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990936250
619 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730881
620 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730898
621 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730904
622 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730911
623 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730928
624 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730935
625 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,25 ml 05055565730959
626 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730966
627 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730973
628 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730980
629 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,35 ml 05055565731000
630 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731024
631 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731031
632 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731048
633 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,45 ml 05055565731062
634 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731079
635 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731086
636 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731093
637 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731116
638 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731123
639 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731130
640 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990653300
641 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909991250850
642 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909991250874
643 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990126217
644 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 13,3 mg/24 h 30 szt. 05909991239091
645 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991021184
646 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991021337
647 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991021375
648 Tamsulosinum Ranlosin, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909991092184
649 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991018429
650 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991268770
651 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991268787
652 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991268794
653 Tiotropii bromidum Braltus, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 10 µg/dawkę dostarczaną 30 kaps. 05909991299545
654 Umeclidinii bromidum + Vilanterolum Anoro, proszek do inhalacji, 55+22 µg 30 dawek 05909991108984
655 Valganciclovirum Valhit, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991284381
656 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909990688548
657 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909990688739
658 Valsartanum Ivisart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990685981
659 Voriconazolum Voriconazole Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 20 tabl. 05909991223489
660 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 05909990935253
661 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 180 mg 120 tabl. 05909991227272
662 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 360 mg 120 tabl. 05909991227319
663 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 28 szt. 05906414001068
664 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 28 szt. 05906414001075
665 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991285708
666 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster,35 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274092
667 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 52,5 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274191
668 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 70 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 05909991274290
669 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 20 tabl. 05909991263416
670 Desloratadinum Delorissa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 butelka 150 ml 05909990986842
671 Furaginum Furazek, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991304102
672 Gliclazidum Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909991267230
673 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991307349
674 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 tabl. 05909991307370
675 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909991039158
676 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990949281
677 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990949304
678 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990949359
679 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990949373
680 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990968725
681 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990968824
682 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,375 ml 05907626701869
683 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05907626701920
684 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,75 ml 05907626702040
685 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1 ml 05909990735242
686 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,25 ml 05909990735273
687 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,5 ml 05909990735303
688 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990793402
689 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 98 tabl. 05909991230609
690 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 98 tabl. 05909991230616
691 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991304140
692 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 szt. 05909990741359
693 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 szt. 05909990741465
694 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 30 szt. 05909990741861
695 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,18 mg 100 szt. 05909990804450
696 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909990916474
697 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909990916535
698 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909990916580
699 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 tabl. 05909991086107
700 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991307479
701 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 tabl. 05909991087005
702 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991087180
703 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991087258
704 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 05909991087302
705 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 1,5 mg 28 kaps. 05909991062170
706 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 3 mg 28 kaps. 05909991062385
707 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 4,5 mg 28 kaps. 05909991062590
708 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 6 mg 28 kaps. 05909991062781
709 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990959457
710 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 szt. 05909990959563
711 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 05909991103163
712 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909991069711
713 Allopurinolum Allupol, tabletki, 300 mg 30 tabl. 05909991316228
714 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991312374
715 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991312367
716 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05902020926788
717 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05902020926771
718 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 56 tabl. 05909991305611
719 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 05909991305673
720 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991305659
721 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 14 tabl. 05909991305642
722 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991305598
723 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991105594
724 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki 3 ml 05909991105600
725 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05907553017644
726 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991152017
727 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991151911
728 Brimonidinum Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991304751
729 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002515
730 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002522
731 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002539
732 Cefuroximum Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991272531
733 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 14 tabl. 05909991263355
734 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991263331
735 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 20 tabl. 05909991263362
736 Cetirizini dihydrochloridum Amertil, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05907695215250
737 Desloratadinum Delortan, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990969678
738 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05900257101015
739 Doxazosinum Adadox, tabletki, 2 mg 30 tabl. 05909990901890
740 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 90 tabl. 05909990902293
741 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 30 tabl. 05909990902255
742 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102531
743 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102500
744 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05909991102555
745 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05909991102548
746 Fluconazolum Flucofast, kapsułki twarde, 200 mg 7 kaps. 05909991283247
747 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034870
748 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034887
749 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inhalator 60 dawek 05909991034894
750 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534670
751 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534687
752 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220177
753 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220184
754 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 07640165220191
755 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038480
756 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038701
757 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990038565
758 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabletki powlekane, 5 mg 84 tabletki 05907695215267
759 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. 05909991253998
760 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. z inhalatorem 05909991254001
761 Valganciclovirum Sperart, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991257354
762 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991253912
763 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991253226
764 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991055929
765 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991055899
766 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991299590
767 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991299583
768 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991251857
769 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991254407
770 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991305949
771 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 14 tabl. 05909991305932
772 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 05909991136116
773 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 05909991136376
774 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 tabl. 05909991135850
775 Amlodipinum Agen 10, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991302184
776 Amlodipinum Agen 5, tabletki, 5 mg 30 tabl. 05909991295226
777 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 05907626702361
778 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991324315
779 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 05909990905539
780 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990905553
781 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990905652
782 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990905676
783 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990905805
784 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990905867
785 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991263386
786 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991263409
787 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991316761
788 Desloratadinum Dynid, tabletki, 5 mg 30 szt. 05909991326487
789 Doxazosinum Doxar, tabletki, 4 mg 28 tabl. 05909991325626
790 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991320737
791 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991320751
792 Enzyma pancreatis Lipancrea 16 000, kapsułki, 16000 j.Ph. Eur. Lipazy 60 szt. 05909990723164
793 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 120 tabl. 05909991284053
794 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909991289430
795 Fluconazolum Fluconazole Hasco, syrop, 5 mg 1 but. 150 ml 05909991273798
796 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991226299
797 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991226305
798 Indapamidum Indix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 90 tabl. 05908289660401
799 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909991201982
800 Irbesartanum Irprestan, tabletki powlekane, 300 mg 28 tabl. 05909991324575
801 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909990368624
802 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990452118
803 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 10 mg 30 szt. 05909991309138
804 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05909991309145
805 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990921751
806 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990921737
807 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990921492
808 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990921591
809 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990921577
810 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990921652
811 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 tabl. 05909991266608
812 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 100 mg 28 tabl. 05909991297060
813 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 50 mg 28 tabl. 05909991296940
814 Nimesulidum Minesulin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz. 05909990997220
815 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 szt. 05908289660425
816 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 szt. 05908289660432
817 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 szt. 05908289660449
818 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 60 szt. 05908289660418
819 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 tabl. 05909991327958
820 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 tabl. 05909991327989
821 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 tabl. 05909991328184
822 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 tabl. 05909991328214
823 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 30 tabl. 05909991328405
824 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 tabl. 05909991328436
825 Propranololum Propranolol Accord, tabletki powlekane, 10 mg 50 tabl. 05909991033507
826 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991308971
827 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 05909991142728
828 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 05909991142643
829 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 05909991142674
830 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 05909991142513
831 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991264918
832 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 05909991264925
833 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 28 tabl. 05909991264994
834 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 05909991265007
835 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 28 tabl. 05909991265076
836 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 05909991265083
837 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909991264840
838 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 30 tabl. 05909991264857
839 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909990895304
840 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909990895458
841 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990895588
842 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909990895724
843 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990895892
844 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909990895182
845 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 05909990792009
846 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane, 37,5 + 325 mg 90 tabl. 05909990964086
847 Valganciclovirum Valcyclox, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 05909991228620
848 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 05902768001082
849 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991266455
850 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 56 tabl. 05909991266479
851 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991325749
852 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 szt. 05909991325572
853 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991063177
854 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 05909991266387
855 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 90 szt. 05909991314675
856 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991295233
857 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 30 szt. 05055565738177
858 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 60 szt. 05055565738191
859 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 30 szt. 05055565738078
860 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 60 szt. 05055565738092
861 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 90 szt. 05055565738108
862 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991322939
863 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991232849
864 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 60 szt. 05909991232863
865 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306137
866 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306144
867 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306151
868 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991306991
869 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 8 mg 28 szt. 05909991306885
870 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991283575
871 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991318543
872 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020661474
873 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909991267155
874 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991267162
875 Glimepiridum Glimorion, tabl., 1 mg 30 szt. 05909991325282
876 Glimepiridum Glimorion, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991325305
877 Glimepiridum Glimorion, tabl., 3 mg 30 szt. 05909991325312
878 Glimepiridum Glimorion, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991325329
879 Insulinum lisprum Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml 10 szt. 05909991333553
880 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991298586
881 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991298654
882 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990883998
883 Quetiapinum Atrolak, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991086138
884 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991326319
885 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991326371
886 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991326432
887 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 28 szt. 05909991333959
888 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909991333973
889 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 28 szt. 05909991334062
890 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909991334086
891 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991279615
892 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 84 szt. 05909991279660
893 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991279516
894 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991279561
895 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991283032
896 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991283056
897 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991283148
898 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991283308
899 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991283322
900 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3.6 mg 1 amp.-strz. 05909990082315
901 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909991203924
902 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990990368
903 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990994540
904 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991218140
905 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 05909991213053
906 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990989805
907 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990989379
908 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 05909990935901
909 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 05909991057480
910 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 05909991057497
911 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991095840
912 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 05909991095741
913 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909991082192
914 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 05909990908189
915 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 05909990908158
916 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 05909990908264
917 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 05909990908233
918 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990936502
919 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 05909990936557
920 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 05909990870905
921 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 05909990870561
922 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991041298
923 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05907695215359
924 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05907695215366
925 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05907695215373
926 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg mg 28 szt. 05909991340131
927 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991340186
928 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991197049
929 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991197056
930 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991197070
931 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991197063
932 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991335663
933 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991335670
934 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909990813551
935 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909990813483
936 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990974641
937 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909991291778
938 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909991291846
939 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. 05909991291730
940 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 05909990937172
941 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990937264
942 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 05909990937080
943 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991312831
944 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 05909990928149
945 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991192600
946 Clopidogrelum Clopidogrel Bluefish, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990768141
947 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 05907695215380
948 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909990633869
949 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909990633807
950 Budesonidum CortimentMMX, tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 05909991205966
951 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 05909990740253
952 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 05909990740284
953 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 05909990740192
954 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 05909990740208
955 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg 1 inhalator (120 dawek) 05909991136932
956 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 320+9 µg 1 inhalator (60 dawek) 05909991136963
957 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990662456
958 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 05909990713974
959 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909991245696
960 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909991004002
961 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 05909991004026
962 Gliclazidum Gliclazide Zentiva, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991205867
963 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (14 g) 05909991233846
964 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991233525
965 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991233624
966 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991337568
967 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991337582
968 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991322779
969 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991322786
970 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 56 tabl. 05909990772209
971 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990772230
972 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 56 tabl. 05909990772179
973 Latanoprostum + Timololum Latanoprost Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but. po 2,5 ml 05909991306649
974 Insulinum lisprum Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990005536
975 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 05902020241133
976 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 05902020241140
977 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 05909991303082
978 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 05909991302931
979 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 05909990810796
980 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps.(1 blist.po 14 kaps.) 05909990009350
981 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009367
982 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 05909990009282
983 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 05909990009299
984 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 05909990933198
985 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 90 szt. 05909990935277
986 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909990644186
987 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 05909990854462
988 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 05909990854479
989 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. po 5 ml 05909991340674
990 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but. po 5 ml 05909991340681
991 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 05909990711161
992 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 05909990711277
993 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 05909990711444
994 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 05909990710454
995 Olanzapinum Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020926870
996 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990781874
997 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 05909990071029
998 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 05909990363223
999 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909991186371
1000 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 05909991186418
1001 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 4 g 30 sasz. 05909991273989
1002 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909990914838
1003 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990936670
1004 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990936700
1005 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991099688
1006 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 05909990867653
1007 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 05909991184827
1008 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 05909991184865
1009 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 05909991184902
1010 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 05909991184742
1011 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 05909991184940
1012 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 05909990928156
1013 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05903060611542
1014 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05903060611504
1015 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05903060611467
1016 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05903060611429
1017 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909991213060
1018 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909991213084
1019 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909991213107
1020 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24h 30 szt. 05909991078232
1021 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9.5 mg/24h 30 szt. 05909991078263
1022 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990919604
1023 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990919673
1024 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990919574
1025 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990921997
1026 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990922185
1027 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990922406
1028 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990921805
1029 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 05909990045419
1030 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 05909990045211
1031 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 05909990045310
1032 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991107871
1033 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 kaps. 05909991135096
1034 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739387
1035 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739448
1036 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909997077628
1037 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909997077697
1038 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990957071
1039 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 05909990925841
1040 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990810178
1041 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 05909990810185
1042 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 05909990796359
1043 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909990796533
1044 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 05909997217963
1045 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 90 szt. 05909991004392
1046 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 90 szt. 05909991004378
1047 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 90 szt. 05909991004385
1048 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05901878600123
1049 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687787
1050 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687763
1051 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687848
1052 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687800
1053 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991344368
1054 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 100 tabl. 05907626706529
1055 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 50 tabl. 05907626706505
1056 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 100 tabl. 05907626706628
1057 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 30 tabl. 05907626706604
1058 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 05909997231501
1059 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 tabl. 05909991337742
1060 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991337599
1061 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991012960
1062 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05909991013806
1063 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05909990623471
1064 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 05909990900459
1065 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 05909990073573
1066 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990866106
1067 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005733
1068 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990865130
1069 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 05909991139582
1070 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 05909990762194
1071 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 50 tabl. 05909991327705
1072 Clozapinum Clopizam, tabl., 25 mg 50 tabl. 05909991327606
1073 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 05909990641253
1074 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 05909990641260
1075 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. 05909990887453
1076 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 05909990641215
1077 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 05909990641222
1078 Desloratadinum Desloratadine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991010980
1079 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990981458
1080 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 05909990981359
1081 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990981373
1082 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991225735
1083 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 0,5 mg 20 tabl. 05909991353735
1084 Donepezilum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabletek 05909991328726
1085 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990825677
1086 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909990825561
1087 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 butelka 5 ml 05909991344306
1088 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki 5 ml 05909991344313
1089 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991310936
1090 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991310943
1091 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991311049
1092 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991311056
1093 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 1 mg 30 tabletek 05909991288679
1094 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 2 mg 30 tabletek 05909991288815
1095 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 4 mg 30 tabletek 05909991288945
1096 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 05909990273232
1097 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 05909990286232
1098 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 05909991022556
1099 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 05909991022549
1100 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034900
1101 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034924
1102 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034931
1103 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 05909990938001
1104 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 05909990938025
1105 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 150 j.m./0,25 ml 1 wstrzykiwacz po 0,25 ml 05997001308486
1106 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 225 j.m./0,375 ml 1 wstrzykiwacz po 0,375 ml 05997001308493
1107 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wstrzykiwacz po 0,5 ml 05997001308509
1108 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 100 kaps. 05909991320966
1109 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 50 kaps. 05909991320911
1110 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 100 kaps. 05909991321109
1111 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 50 kaps. 05909991321048
1112 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 100 kaps. 05909991321369
1113 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 50 kaps. 05909991321307
1114 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 05909991200237
1115 Goserelinum Xanderla, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335564
1116 Goserelinum Xanderla LA, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335595
1117 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 05909990799398
1118 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 05909990713639
1119 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991350741
1120 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991353957
1121 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019709
1122 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 05909990946587
1123 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05903060606630
1124 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 150 ml + strz.po 3 ml 05909990935895
1125 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219338
1126 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 05909991219307
1127 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 100 tabl. 05055565744369
1128 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 50 tabl. 05055565744352
1129 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 05055565744161
1130 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 50 tabl. 05055565744154
1131 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 05909991120962
1132 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990914647
1133 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990914654
1134 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990914661
1135 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990914630
1136 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991339357
1137 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991292980
1138 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991339364
1139 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 05909991292997
1140 Oxybutyninum Uralex, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991036034
1141 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 05909991046941
1142 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991033453
1143 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991033422
1144 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990984954
1145 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669400
1146 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669332
1147 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669387
1148 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 05909990669301
1149 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 05909990884339
1150 Ramiprilum Ampril 10 mg, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991340766
1151 Ramiprilum Ampril 10mg tabletki, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991347420
1152 Ramiprilum Piramil, tabletki, 10 mg 30 tabletek 05909991344603
1153 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990924653
1154 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 05909990924608
1155 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990924646
1156 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909991093334
1157 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 05909991093280
1158 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 05909991093303
1159 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg 28 kaps. 05909990973392
1160 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 05909990973545
1161 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg 28 kaps. 05909990973774
1162 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 05909990973880
1163 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990990085
1164 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990990092
1165 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990990108
1166 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 05909991033781
1167 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 05909991033798
1168 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 05909991033804
1169 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991000141
1170 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991000158
1171 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991000165
1172 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991000103
1173 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909990895403
1174 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909990895687
1175 Salbutamolum Aspulmo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 05909990848065
1176 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990919987
1177 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990919888
1178 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 20 tabl. 05909991277192
1179 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 05909991277208
1180 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 05909991277123
1181 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 20 tabl. 05909991277079
1182 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909991277086
1183 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 05909991277147
1184 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 05909990997152
1185 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 05909991008642
1186 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 05909991008666
1187 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 05909991008680
1188 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 05909991202330
1189 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991202286
1190 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991351090
1191 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 05909991343989
1192 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991197735
1193 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 05909991197728
1194 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 10 szt. 05909991095826
1195 Acidum tranexamicum Tranexamic acid Accord, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 05909991313692
1196 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991228392
1197 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990975730
1198 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 05909991068097
1199 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 05909991067991
1200 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991353940
1201 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 05909991205225
1202 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 05909991205256
1203 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 05909991205324
1204 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 05909991205355
1205 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 05909990885299
1206 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05907695215137
1207 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 05907695215144
1208 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 05907695215151
1209 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 05909991066529
1210 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 05909991066420
1211 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002140
1212 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414002089
1213 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414002119
1214 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002171
1215 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 30 kaps. 05906414001969
1216 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 30 kaps. 05906414002027
1217 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 90 kaps. 05906414001990
1218 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 90 kaps. 05906414002058
1219 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990739707
1220 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 05909991036546
1221 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 05909991327309
1222 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. 05909991327323
1223 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. 05909991327347
1224 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 05909991327217
1225 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. 05909991327224
1226 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. 05909991327248
1227 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 28 tabl. 05909991327262
1228 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 7 tabl. 05909991327200
1229 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991029388
1230 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991032838
1231 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991032852
1232 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990964574
1233 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990964611
1234 Desloratadinum Jovesto, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990994465
1235 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990994533
1236 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 05909991344481
1237 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 05909991013820
1238 Doxycyclinum Doxycyclinum Polfarmex, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909991330576
1239 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 60 szt. 05907594031500
1240 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 90 szt. 05907594031609
1241 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 60 szt. 05907594031708
1242 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 90 szt. 05907594031807
1243 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726068
1244 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726075
1245 Finasteridum Finiprost, tabletki powlekane, 5 mg 30 szt. 05909991317720
1246 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 05909990780181
1247 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 05909990859719
1248 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 05909990017874
1249 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 05909990017881
1250 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990859511
1251 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 05909990859610
1252 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 05909990859672
1253 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 05909991074258
1254 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 05909991074296
1255 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 poj. po 120 daw. 05908289660371
1256 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991257392
1257 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 300 ?g 30 szt. + inhalator 05909990738472
1258 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 05909991351274
1259 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 25 mg 30 tabl. 05909991311629
1260 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 50 mg 30 tabl. 05909991311698
1261 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990995479
1262 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 05909991019693
1263 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 05909990958672
1264 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 05909990790807
1265 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,55 ml 05055565736319
1266 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990834464
1267 Mometasoni furoas Momecutan, maść, 1 mg/g 100 g 05909991236199
1268 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 05909997213224
1269 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990670185
1270 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990896745
1271 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990896738
1272 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335374
1273 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 05909990335350
1274 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 05909990069347
1275 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 05909990069873
1276 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 05909990069897
1277 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 05909990069361
1278 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 05909990069989
1279 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 05909990070046
1280 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 05909990069736
1281 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 05909990069279
1282 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 05909990069293
1283 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 05909990069750
1284 Olanzapinum Zolafren-swift, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991347390
1285 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991274467
1286 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991274511
1287 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990668779
1288 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 05909990048809
1289 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909990048823
1290 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909990048854
1291 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 150 mg 50 tabl. 05909991303518
1292 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 300 mg 50 tabl. 05909991300661
1293 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 600 mg 50 tabl. 05909991300739
1294 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 05909990845521
1295 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 05909990845552
1296 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 05909990070923
1297 Posaconazolum Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05909990335244
1298 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 05909991103231
1299 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 05909991205591
1300 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 05909991205676
1301 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 05909991205737
1302 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990938544
1303 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990938704
1304 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05901384806057
1305 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990938766
1306 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990919659
1307 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990791606
1308 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 05909991347079
1309 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 05909991347109
1310 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05907553016012
1311 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05907553016029
1312 Tamsulosini hydrochloridum Bazetham Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 05909990894642
1313 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 05909990974887
1314 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 05909990974993
1315 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990806287
1316 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990806294
1317 Valsartanum Bespres, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991350680
1318 Valsartanum Valtap, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 05909991344375
1319 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+12,5 mg 28 szt. 05909991349721
1320 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 05909991349707
1321 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 150 µg 30 szt. + inhalator 05909990738397
1322 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990941841
1323 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990941926
1324 Acidum zoledronicum Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991009250
1325 Acidum zoledronicum Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991078577
1326 Acidum zoledronicum Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909991016197
1327 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 4 fiol. (5 ml) 05909990975747
1328 Acidum zoledronicum Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990948994
1329 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991361020
1330 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991361013
1331 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991200732
1332 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991209483
1333 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2.5 mg 20 tabl. 05909990861040
1334 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990887279
1335 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990887286
1336 Brimonidini tartras Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05907553017897
1337 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283629
1338 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283650
1339 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283698
1340 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223793
1341 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 05909991223809
1342 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. 05909990873074
1343 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997210605
1344 Cetrorelixum Cetrotide, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0.25 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. 05909990488926
1345 Clopidogrelum Zyllt, tabletki powlekane, 75 mg 28 szt. 05901878600475
1346 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 05909991039486
1347 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 05909991039509
1348 Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 05909991302108
1349 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991095246
1350 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 05908289660289
1351 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 05909990774616
1352 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 05909991054410
1353 Ezetimibum Ezetimibe Mylan, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991189822
1354 Ezetimibum Ezoleta, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991311407
1355 Ezetimibum Symezet, tabletki w blistrze, 10 mg 30 szt. 05909991347529
1356 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 05909991212339
1357 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 05909991201173
1358 Fentanylum Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990054695
1359 Fentanylum Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990054589
1360 Fentanylum Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990054626
1361 Fentanylum Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990054664
1362 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 05909991074647
1363 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 05909991074685
1364 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 05909991074739
1365 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 05909991074777
1366 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 05909991074593
1367 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 05909991074821
1368 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739394
1369 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 05909990739455
1370 Fluconazolum Candifluc, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991257804
1371 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007257
1372 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg) 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 05909990697304
1373 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) 1 wstrzykiwacz 05909990007240
1374 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wkład + 10 igieł iniekcyjnych 05909991088125
1375 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 900 j.m./1,5 ml 1 wkład + 20 igieł iniekcyjnych 05909991088149
1376 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m. 1 wkł. 05909990339754
1377 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m. 1 wkł. 05909990339761
1378 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 05909990337446
1379 Ganirelixum Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg 1 amp.-strz. 05909990880911
1380 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991056100
1381 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991056131
1382 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 05909990828340
1383 Haloperidolum Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990077311
1384 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909990740635
1385 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909990957125
1386 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991183899
1387 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909991183882
1388 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 28 szt. 05055565740507
1389 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 56 szt. 05055565740514
1390 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 28 szt. 05055565740538
1391 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 56 szt. 05055565740545
1392 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 112 szt. 05909991329822
1393 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 56 szt. 05909991329785
1394 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 112 szt. 05909991329891
1395 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 szt. 05909991329853
1396 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg 1 amp.-strz. 05909997077482
1397 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 150 µg 1 amp.-strz. 05909997077499
1398 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991134907
1399 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 05909991134938
1400 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 05909991134969
1401 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 3 but.po 2,5 ml 05909991189792
1402 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990656936
1403 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05907695215014
1404 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 05907695215168
1405 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 120 tabl. 05909991352417
1406 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 60 tabl. 05909991352400
1407 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 05909990457328
1408 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 05907626701852
1409 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 05909990922741
1410 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 05909990922758
1411 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 05909990922765
1412 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 05909990922772
1413 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 05909991031275
1414 Mycophenolas mofetil Mycofit, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990754472
1415 Mycophenolas mofetil Mycofit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990750993
1416 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990805495
1417 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990685189
1418 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. 05909990685202
1419 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 05909990411436
1420 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763467
1421 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 05909990763443
1422 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 05903792743061
1423 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 05903792743078
1424 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991191184
1425 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991191177
1426 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861194
1427 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861200
1428 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 05909990861187
1429 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990943890
1430 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990944095
1431 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991165710
1432 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990998586
1433 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990998982
1434 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990999156
1435 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 05909990963874
1436 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 05909990964239
1437 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 05909990964321
1438 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 05909991206390
1439 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990706396
1440 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990706532
1441 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990706631
1442 Solifenacinum Vesicare 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215584
1443 Solifenacinum Vesicare 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990215553
1444 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0.4 mg 30 szt. 05909990980451
1445 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 05909991018436
1446 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990821839
1447 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990821792
1448 Telmisartanum Telmizek, tabletki, 80 mg 28 szt. 05909991361969
1449 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 05909991045180
1450 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 05909991045203
1451 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 05909991045692
1452 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 05909991045722
1453 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 05909991045807
1454 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 05909991045852
1455 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990735167
1456 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909990936595
1457 Triptorelinum Gonapeptyl Daily, roztwór do wstrzykiwań, 0.1 mg/ml 7 amp.-strz.po 1 ml 05909990707553
1458 Umeclidinii bromidum Incruse, proszek do inhalacji, 55 ?g 30 daw. 05909991108953
1459 Urofollitropinum Fostimon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m./ml 1 fiol. z prosz.po 75 j.m. + 1 amp. z rozp.po 1 ml 05909991083212
1460 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 05909990847600
1461 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 05909990847655
1462 Ezetimibum Mizetib, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05903060613973
1463 Ezetimibum Ezehron, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991347161
1464 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990414741
1465 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990762972
1466 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991248949
1467 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991042080
1468 Aripiprazolum Abilify Maintena, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 1 fiol. 05702157142200
1469 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991216405
1470 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991204082
1471 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991203986
1472 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005696
1473 Buprenorphinum Melodyn 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 05909990938056
1474 Buprenorphinum Melodyn 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 05909990938087
1475 Buprenorphinum Melodyn 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 05909990938131
1476 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909991063702
1477 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 05909991064051
1478 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 05909991217860
1479 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 05907626701760
1480 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 30 kaps. 05909991328696
1481 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 90 kaps. 05909991328702
1482 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990879458
1483 Exemestanum Symex, tabletki drażowane, 25 mg 30 tabl. 05909991335489
1484 Ezetimibum Ezolip, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991304416
1485 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 tabl. 05909990643011
1486 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990938797
1487 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991096571
1488 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991096601
1489 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991256548
1490 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991263171
1491 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator 05909991000882
1492 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 05909991025014
1493 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991326470
1494 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 7.5 mg 56 tabl. 05909991326494
1495 Lakozamid Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 05909990935505
1496 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 05909990662593
1497 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 05909990662623
1498 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 05909990662661
1499 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 05909990662555
1500 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 250 mg 100 tabl. 05909990921522
1501 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 750 mg 100 tabl. 05909990921676
1502 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05906414000726
1503 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 05906414000733
1504 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 05909990970520
1505 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 05909990935260
1506 Mometasonum Metmin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991141004
1507 Mometasonum Momecutan, maść, 1 mg/g 50 g 05909991137441
1508 Mometasonum Momester, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 140 dawek 05909991195366
1509 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 05909990930142
1510 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990641000
1511 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990640997
1512 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991136475
1513 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909991136451
1514 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422241
1515 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422258
1516 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990422265
1517 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990422272
1518 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 05909990940769
1519 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 05909990941247
1520 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 05909990941407
1521 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 05909990940233
1522 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 05909990941568
1523 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 05907553017927
1524 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 40 mg 56 tabl. 05907553017934
1525 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 05909991216580
1526 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 05909991217631
1527 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.088 mg 30 szt. 05909990804405
1528 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.18 mg 30 szt. 05909990804443
1529 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 100 szt. 05909990804474
1530 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 30 szt. 05909990804467
1531 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 100 szt. 05909990804498
1532 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 30 szt. 05909990804481
1533 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 150 mg 56 kaps. 05901878600550
1534 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 75 mg 56 kaps. 05901878600543
1535 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990884032
1536 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990884360
1537 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990883806
1538 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990884520
1539 Ramiprilum Tritace 10, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991367084
1540 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 05909990658145
1541 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 05909990910601
1542 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 05909990910663
1543 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 05909990910700
1544 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24 h 30 szt. 05909991067595
1545 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 05909990988198
1546 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 05909990988204
1547 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 05909990988242
1548 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 56 tabl. 05997001369333
1549 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 56 tabl. 05997001369340
1550 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 100 mg 30 tabl. 05909991279622
1551 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 50 mg 30 tabl. 05909991279523
1552 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. 05909997225937
1553 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. 05909990865598
1554 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909990865635
1555 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990865666
1556 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 60 szt. 05909990865697
1557 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909990865567
1558 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990992058
1559 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990992065
1560 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 05909991139520
1561 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909991143923
1562 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991143930
1563 Tramadolum + Paracetamolum Exbol, tabl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990971763
1564 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990806300
1565 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 szt. 05909990840984
1566 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990840991
1567 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990841004
1568 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990981472
1569 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990959488
1570 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991216306
1571 Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909990761647
1572 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990802685
1573 Ezetimibum Ezen, tabletki, 10 mg 28 szt. 05909991096229
1574 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 05909991201821
1575 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 05909991189020
1576 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 05909991321949
1577 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 3 poj.a 2,5 ml 05909991321956
1578 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991310769
1579 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991310776
1580 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki, 15 mg 28 tabl. 05909991339951
1581 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. w blistrach perforowanych 05909991270223
1582 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991230845
1583 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991231811
1584 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991225650
1585 Amlodipinum Amlomyl, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991362195
1586 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 05909991371784
1587 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 05909991371708
1588 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabletki powlekane, 500 + 125 mg 14 tabl. 05909991284220
1589 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909997219684
1590 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997217345
1591 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230542
1592 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05906414001020
1593 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05906414001037
1594 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 05907529463314
1595 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 05907626705690
1596 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 05907626705713
1597 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 05907626705836
1598 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 05907626705850
1599 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229634
1600 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 05902020241447
1601 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229733
1602 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 05909990899951
1603 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909990899975
1604 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 05909990900305
1605 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 05909990900336
1606 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991011383
1607 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 100 ml 05909991254995
1608 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 50 ml 05909991254988
1609 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 05909991137403
1610 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991137397
1611 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991223588
1612 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05909990948376
1613 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909990948383
1614 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991231125
1615 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991231149
1616 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991231194
1617 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991231217
1618 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997201559
1619 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997200118
1620 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg mg 20 szt. 05909991297879
1621 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990880591
1622 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990898305
1623 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204853
1624 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204822
1625 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204839
1626 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny 10 szt. 05909991204846
1627 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955527
1628 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955558
1629 Finasteridum Finahit, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 05909990855605
1630 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991222673
1631 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 ?g 180 szt. 07613421020934
1632 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991373238
1633 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 szt. 05909991092566
1634 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 szt. 05909991092597
1635 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990858262
1636 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909990858255
1637 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 28 szt. 05906414000801
1638 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 4 szt. 05906414000795
1639 Ivabradinum Bixebra, tabl., 5 mg 56 szt. 05909991286613
1640 Ivabradinum Bixebra, tabl., 7.5 mg 56 szt. 05909991286927
1641 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991358358
1642 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991358365
1643 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991358372
1644 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991358341
1645 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 100 mg 30 tabl. 05909991311773
1646 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991365691
1647 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 05909991357337
1648 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 30 tabl. 05909991271756
1649 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 tabl. 05909991271763
1650 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 tabl. 05909991271695
1651 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 05909991271701
1652 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 tabl. 05909991271732
1653 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 tabl. 05909991271749
1654 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990933181
1655 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346805
1656 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 12.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346836
1657 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 15 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346867
1658 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 17.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346898
1659 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346928
1660 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 25 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346980
1661 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 30 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991347048
1662 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 7.5 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346775
1663 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 05909990939220
1664 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990662425
1665 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990648719
1666 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 05907626703597
1667 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763481
1668 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990763498
1669 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05909990892143
1670 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05909990892174
1671 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 05909990892341
1672 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 05909990892105
1673 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990920983
1674 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909990839643
1675 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909990839780
1676 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909990840038
1677 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 05909990839469
1678 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 05909990840182
1679 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991139759
1680 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,26+0,52+1,05 mg 21 szt. 05909991238773
1681 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.05 mg 30 szt. 05909991238582
1682 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.57 mg 30 szt. 05909991238629
1683 Pramipexolum Oprymea tabl. o przedł. uwalnianiu, 2.1 mg 30 szt. 05909991238667
1684 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 05909990641192
1685 Propafenoni hydrochloridum Tonicard, tabl. powl., 150 mg 60 tabl. 05909991341558
1686 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 05909990936885
1687 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 05909990936854
1688 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 05909990936809
1689 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 05909990936779
1690 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991048488
1691 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991048495
1692 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991060220
1693 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991060268
1694 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991036768
1695 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991036867
1696 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991229801
1697 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 20 szt. 05909991283735
1698 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 05909991283742
1699 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909991283759
1700 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991283766
1701 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990915446
1702 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909990830985
1703 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 05909990830008
1704 Voriconazolum Voriconazole Actavis, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991248437
1705 Voriconazolum Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991191917
1706 Prednisolonum Predasol, tabletki, 20 mg 20 tabl. 05909991356712
1707 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991267193
1708 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991267186
1709 Azithromycinum Macromax, tabletki powlekane, 500 mg 3 tabl. 05909990713608
1710 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991376895
1711 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991376949
1712 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991376970
1713 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991377007
1714 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05902020241584
1715 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05902020241591
1716 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05902020241607
1717 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05902020241614
1718 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743331
1719 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743348
1720 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743355
1721 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. w blistrze 05055565743324
1722 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991377038
1723 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991377045
1724 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991377052
1725 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991377083
1726 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 05909991363963
1727 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 05909991364083
1728 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 05909991364038
1729 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 05909991364137
1730 8-Methoxypsoralenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244713
1731 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285518
1732 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990285419
1733 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990335541
1734 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990109920
1735 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990110018
1736 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 05909990055715
1737 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991049515
1738 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991052218
1739 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840014
1740 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840113
1741 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990840229
1742 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990072156
1743 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990623112
1744 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991081713
1745 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991087418
1746 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909991087425
1747 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991032517
1748 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109319
1749 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990109210
1750 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 05909990036011
1751 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990035915
1752 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 05909990023813
1753 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 05909990244317
1754 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 05909990244416
1755 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 05909990694327
1756 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991229610
1757 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 05909990694426
1758 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 05909990425693
1759 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 05909990425754
1760 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 05909990425709
1761 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 05909990425730
1762 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 05909990425747
1763 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619658
1764 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619672
1765 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 05055565711958
1766 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 05909990697021
1767 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 05909990696925
1768 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990182510
1769 Agomelatinum Valdoxan, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 05909990686568
1770 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 05909990001118
1771 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001323
1772 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml ; B- 10000 TU/ml 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 05909990001316
1773 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975310
1774 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975419
1775 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0.25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296828
1776 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 05909990296927
1777 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990619580
1778 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990037933
1779 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 05909990812714
1780 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990837816
1781 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990109418
1782 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 05909990163212
1783 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 05909990414819
1784 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990320912
1785 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 05909990030927
1786 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 05909990206025
1787 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 05909990373819
1788 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990086818
1789 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762965
1790 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990762996
1791 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990763009
1792 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 05909990840915
1793 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990841011
1794 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991049010
1795 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909991048914
1796 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642267
1797 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642311
1798 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991099022
1799 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 05909991098926
1800 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008734
1801 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008635
1802 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642625
1803 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990642618
1804 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048977
1805 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048939
1806 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990799817
1807 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990799718
1808 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991236687
1809 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565993
1810 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990565986
1811 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907519
1812 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907311
1813 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990907410
1814 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990993116
1815 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990993017
1816 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963119
1817 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990963010
1818 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990421824
1819 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991042912
1820 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990621217
1821 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691319
1822 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909990691517
1823 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 05909990794379
1824 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043728
1825 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043520
1826 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991043629
1827 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 05909990066018
1828 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990083619
1829 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990066117
1830 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 05909990293322
1831 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990293124
1832 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 05909990293223
1833 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 05909990894833
1834 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 05909990894819
1835 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 05909990894826
1836 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990081912
1837 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990411115
1838 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990649747
1839 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 05909990646906
1840 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990064120
1841 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419326
1842 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419333
1843 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 05909990419319
1844 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990368235
1845 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990717521
1846 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 05909990614318
1847 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 05909990614288
1848 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990041985
1849 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991042073
1850 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 05909990793587
1851 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 05909990793594
1852 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 05909990793600
1853 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990430628
1854 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 05909990430611
1855 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909991087715
1856 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990756711
1857 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909991090029
1858 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909990082148
1859 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909990007387
1860 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991232832
1861 Aripiprazolum Aripiprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991221546
1862 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 05909990370610
1863 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990011414
1864 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568574
1865 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568550
1866 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568642
1867 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568628
1868 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568680
1869 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568666
1870 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990568727
1871 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990568703
1872 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990787586
1873 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990787609
1874 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990787647
1875 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990991815
1876 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990336647
1877 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990991914
1878 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990419173
1879 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990623464
1880 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 05909991382896
1881 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 05909991382902
1882 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 05909991382926
1883 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991200787
1884 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990077847
1885 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990077939
1886 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990078028
1887 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573400
1888 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573530
1889 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573547
1890 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078141
1891 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078264
1892 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078356
1893 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124618
1894 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124717
1895 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991124816
1896 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991150914
1897 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151010
1898 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991151119
1899 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078707
1900 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338290
1901 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338368
1902 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338436
1903 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990338443
1904 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053179
1905 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053230
1906 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990053278
1907 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998814
1908 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998821
1909 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998838
1910 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990998913
1911 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990998920
1912 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990998937
1913 Atropini sulfas Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 05909990243112
1914 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 05909990232826
1915 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 05909990232819
1916 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909990277810
1917 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991054816
1918 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991034412
1919 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991035518
1920 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 05909990635320
1921 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 05909990635337
1922 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990573738
1923 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909990573752
1924 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991087319
1925 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 05909991098421
1926 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 05909991098520
1927 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 05909991108830
1928 Azithromycinum Sumamed, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742110
1929 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990846214
1930 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990742318
1931 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 05909990742424
1932 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990742417
1933 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742219
1934 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990742226
1935 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909990054152
1936 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118915
1937 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990119011
1938 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990118816
1939 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990121625
1940 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 10 ml 05909990186525
1941 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 5 ml 05909990186518
1942 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 05909990925513
1943 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0.3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990008469
1944 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990574315
1945 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990193219
1946 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015114
1947 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991015015
1948 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633852
1949 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990633791
1950 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990865024
1951 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990677733
1952 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990570546
1953 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990869114
1954 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990173013
1955 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2.5 mg 30 szt. 05909990211913
1956 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 05909991033248
1957 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 05909991033224
1958 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337354
1959 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337323
1960 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337286
1961 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335169
1962 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335176
1963 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 05909990430314
1964 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926213
1965 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990926312
1966 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445615
1967 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445714
1968 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991233099
1969 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445813
1970 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990677313
1971 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 05909990677412
1972 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335183
1973 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335190
1974 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137458
1975 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137465
1976 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 05909991137625
1977 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990873241
1978 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990872886
1979 Buprenorphinum Transtec 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966127
1980 Buprenorphinum Transtec 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966226
1981 Buprenorphinum Transtec 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966325
1982 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073603
1983 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990073597
1984 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 05909990356713
1985 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430123
1986 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990430017
1987 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990430024
1988 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909990937196
1989 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 05909990937103
1990 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990962945
1991 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990962839
1992 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990772193
1993 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990772162
1994 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 16+12,5 mg 28 tabl. 05909991245610
1995 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 8+12,5 mg 28 tabl. 05909991245528
1996 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990957279
1997 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990957194
1998 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909990043910
1999 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991014117
2000 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909991030315
2001 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909991014216
2002 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 05909991014223
2003 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244515
2004 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990244614
2005 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 05909990341917
2006 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 05909990341924
2007 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990120215
2008 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990120116
2009 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 05909990032211
2010 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12.5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570430
2011 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570409
2012 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6.25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990570454
2013 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074099
2014 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074129
2015 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074051
2016 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727148
2017 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727193
2018 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990727100
2019 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909991017019
2020 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991017118
2021 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909991016814
2022 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909991016913
2023 Carvedilolum Coryol, tabl., 6.25 mg 30 szt. 05909990983315
2024 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg 30 szt. 05909990216505
2025 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990216567
2026 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg 30 szt. 05909990216604
2027 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048496
2028 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048489
2029 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048540
2030 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048502
2031 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990048472
2032 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990048465
2033 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074754
2034 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074662
2035 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990074792
2036 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687909
2037 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687930
2038 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687862
2039 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687879
2040 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687886
2041 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687893
2042 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137411
2043 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137428
2044 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137510
2045 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137527
2046 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990775910
2047 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990775927
2048 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 05909990676514
2049 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 05909990676613
2050 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 05909990676620
2051 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 05909990676712
2052 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0.25 g/5 ml 60 ml (45 g) 05909990780211
2053 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 05909990780518
2054 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 05909990780419
2055 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 05909990780310
2056 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 05909990059515
2057 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 17 ml 05909990806812
2058 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 05909990806911
2059 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 05909990059416
2060 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063727
2061 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063734
2062 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063840
2063 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063857
2064 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990063697
2065 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990063703
2066 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 05909991312671
2067 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009212
2068 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009229
2069 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 05909991009113
2070 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 05909991009120
2071 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224951
2072 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05907626701753
2073 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990224456
2074 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990216383
2075 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991067946
2076 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990216390
2077 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991067953
2078 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 05909990069927
2079 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 05909990069828
2080 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 05909990083213
2081 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990051335
2082 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 05909990051342
2083 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990083312
2084 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 05909990468812
2085 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990083411
2086 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990083435
2087 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990569441
2088 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990851119
2089 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 05909991103811
2090 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 05909991103835
2091 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990410729
2092 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990410736
2093 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990869725
2094 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 05909990781515
2095 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990184637
2096 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 05909990184736
2097 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203017
2098 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990203116
2099 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212064
2100 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218530
2101 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990212057
2102 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 05909990218523
2103 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946624
2104 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990946716
2105 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990946426
2106 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 05909990946525
2107 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 05909990406111
2108 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990336814
2109 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 05909990336913
2110 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990336616
2111 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990336715
2112 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990678648
2113 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2.5 mg 28 szt. 05909990678655
2114 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990678679
2115 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066636
2116 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066667
2117 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066780
2118 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990066803
2119 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 05909990781676
2120 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 05909990376612
2121 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990499113
2122 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990066414
2123 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990066216
2124 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990308514
2125 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 05909990334964
2126 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990308712
2127 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990729012
2128 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033514
2129 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909991033613
2130 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990818013
2131 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 05909990059522
2132 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990773626
2133 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990781010
2134 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990081165
2135 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990045532
2136 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990045549
2137 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620654
2138 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620647
2139 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990620678
2140 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909990620661
2141 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 05909990331727
2142 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 05909990331710
2143 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990331819
2144 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990331826
2145 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909990780631
2146 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 05909990780624
2147 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990719419
2148 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991030223
2149 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991030117
2150 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991023416
2151 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 05909991001438
2152 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 05909991001520
2153 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991001544
2154 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071210
2155 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 05909990306435
2156 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 05909990071111
2157 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 05909990745814
2158 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 05909990067510
2159 Clobetasoli propionas Dermovate, krem, 0.5 mg/g 25 g 05909990004713
2160 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 50 ml 05909990369928
2161 Clobetasolum Dermovate, maść, 0.5 mg/g 25 g 05909990004812
2162 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 25 ml 05909990369911
2163 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990294916
2164 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990295012
2165 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990295111
2166 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135615
2167 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990135516
2168 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909990141012
2169 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990754748
2170 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991167011
2171 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990625826
2172 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990774401
2173 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990727667
2174 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990762729
2175 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991109219
2176 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 05909990363711
2177 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990295715
2178 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139521
2179 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 05909990139422
2180 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 05909991047818
2181 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 05909990366514
2182 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1.2 j./g 20 g 05909990015412
2183 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990244010
2184 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990657476
2185 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990657483
2186 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990222216
2187 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990222230
2188 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990046171
2189 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990046188
2190 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990037773
2191 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990086788
2192 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990958818
2193 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990949519
2194 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990949618
2195 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 05909990949717
2196 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776412
2197 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990776511
2198 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990949410
2199 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 05909990925339
2200 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990969654
2201 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 05909990975921
2202 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990979981
2203 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 05909990068548
2204 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 05909990068494
2205 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 05909990170517
2206 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 05909990170418
2207 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 05909990264018
2208 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751518
2209 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 05909990751617
2210 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 05909990753024
2211 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 05909990753017
2212 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 05909990074044
2213 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990752010
2214 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909991026516
2215 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909990145317
2216 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 05909990241910
2217 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990487714
2218 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990974122
2219 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990457113
2220 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990457120
2221 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 05909990413829
2222 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990161119
2223 Diclofenacum natricum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 05909990033614
2224 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 05909990776962
2225 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990037711
2226 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909990217045
2227 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 05909990217069
2228 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 05909990482917
2229 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 05909990483310
2230 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 05909990213214
2231 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990112616
2232 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990416318
2233 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990121120
2234 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 05909990661671
2235 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661688
2236 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661695
2237 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990770045
2238 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990770038
2239 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991024413
2240 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991024314
2241 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990689873
2242 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990689781
2243 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991056018
2244 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991055912
2245 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 05909990776900
2246 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990776870
2247 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657360
2248 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990657353
2249 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726936
2250 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990726929
2251 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990993314
2252 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990993215
2253 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 05909990375813
2254 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990643929
2255 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990661329
2256 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990442423
2257 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990746705
2258 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909991305291
2259 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909991305420
2260 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990969517
2261 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990969616
2262 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990969715
2263 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 05909990431410
2264 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 05909990431519
2265 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990037957
2266 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854318
2267 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854417
2268 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990854516
2269 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990484911
2270 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485017
2271 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990485116
2272 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149611
2273 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991149710
2274 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 05901720140005
2275 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 05901720140012
2276 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491315
2277 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990491414
2278 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990022571
2279 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990903320
2280 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903429
2281 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903511
2282 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990080267
2283 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 05909990072316
2284 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990015030
2285 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990015054
2286 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990020836
2287 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990020829
2288 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014934
2289 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014958
2290 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990048328
2291 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990048427
2292 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990774821
2293 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990775026
2294 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990774920
2295 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990891429
2296 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990891528
2297 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05909991379001
2298 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz. 05909991378783
2299 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz. 05909991379186
2300 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz. 05909991379100
2301 Enoxaparinum natricum Losmina, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05909991378943
2302 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05906395161126
2303 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05906395161164
2304 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 05909990042579
2305 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990868414
2306 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 05909990211517
2307 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 05909991268275
2308 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991268282
2309 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 05909990458318
2310 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0.5 mg/0,5 g 28 szt. 05909990447619
2311 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 05909990447718
2312 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 05909990330713
2313 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 05909990823215
2314 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 05909990761517
2315 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 05909990761616
2316 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3.2 mg 6 szt. 05909990169214
2317 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990221073
2318 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 05909990973316
2319 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990661411
2320 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 05909990451210
2321 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 05909990067794
2322 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 05909990329717
2323 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 05909990444717
2324 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 05909990444816
2325 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990304219
2326 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 05909990060016
2327 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 ?g 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 05909990060023
2328 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 05909990873319
2329 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 05909990072514
2330 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990244911
2331 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211654
2332 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0.75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990211845
2333 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014736
2334 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014729
2335 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990014835
2336 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990014828
2337 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 05909990344918
2338 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 05909990344819
2339 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 05909990909414
2340 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611065
2341 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990109814
2342 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 05909990492114
2343 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990687947
2344 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 05909990492817
2345 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990903917
2346 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990431342
2347 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990376414
2348 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 05909990101917
2349 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990765713
2350 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990765416
2351 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990765515
2352 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990765614
2353 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 05909990643035
2354 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 05909990643059
2355 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 5 szt. 05909990000098
2356 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 5 szt. 05909990000050
2357 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 5 szt. 05909990000081
2358 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 05909990699735
2359 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 05909990699889
2360 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 05909990699643
2361 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043330
2362 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043163
2363 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043279
2364 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043385
2365 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990043224
2366 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990904747
2367 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904778
2368 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990904808
2369 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990055470
2370 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 05909990067770
2371 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990048670
2372 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990692781
2373 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990082391
2374 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991151218
2375 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990055098
2376 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017973
2377 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990050895
2378 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990017997
2379 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990077267
2380 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990077274
2381 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990362110
2382 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990074105
2383 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991053710
2384 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990662388
2385 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990662371
2386 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 05909990490615
2387 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. 05909990490523
2388 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990490516
2389 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909991097219
2390 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990869756
2391 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990869732
2392 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990869770
2393 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990869695
2394 Fluconazolum Flukonazol Actavis/Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990869688
2395 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990980611
2396 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990642533
2397 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909991118914
2398 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990980512
2399 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 05909990170319
2400 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991065515
2401 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990372317
2402 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990776955
2403 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770311
2404 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990127214
2405 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 05909990941612
2406 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 05909990941629
2407 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt. (5 blist.po 20 szt.) 05909990139217
2408 Fluticasoni propionas Cutivate, maść, 0.05 mg/g 15 g 05909990365111
2409 Fluticasoni propionas Cutivate, krem, 0.5 mg/g 15 g 05909990365012
2410 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907014
2411 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990907113
2412 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 05909990906918
2413 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832422
2414 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832521
2415 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832620
2416 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991078980
2417 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek + inhalator Elpenhaler 05909991079055
2418 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 05909990570720
2419 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 05909990933822
2420 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956517
2421 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 05909990851423
2422 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 05909990851416
2423 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 05909990956616
2424 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 05909990851522
2425 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 05909990851515
2426 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 05909990851317
2427 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484621
2428 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484720
2429 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484522
2430 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484829
2431 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785858
2432 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909990785889
2433 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990347827
2434 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909990347728
2435 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 05909990620777
2436 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990792924
2437 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 05909990614400
2438 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4.5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445219
2439 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445318
2440 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 05909990975914
2441 Furaginum/Furazidinum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990357215
2442 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990988235
2443 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990223794
2444 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 05909990135028
2445 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990714322
2446 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339495
2447 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339709
2448 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990339600
2449 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338542
2450 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990338658
2451 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651535
2452 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651566
2453 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 05909990651603
2454 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769216
2455 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769315
2456 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990769414
2457 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017422
2458 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909991017521
2459 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685554
2460 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990685561
2461 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990095711
2462 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990095728
2463 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990092413
2464 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990359912
2465 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 05909990443017
2466 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990911127
2467 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990647224
2468 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 05909990647231
2469 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990744817
2470 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990744916
2471 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990745012
2472 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990745111
2473 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090715
2474 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090814
2475 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991090913
2476 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991091019
2477 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566082
2478 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566105
2479 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566129
2480 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990566143
2481 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097615
2482 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097516
2483 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097417
2484 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991097318
2485 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430543
2486 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990430567
2487 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337453
2488 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337521
2489 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338078
2490 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338146
2491 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338207
2492 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570348
2493 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570355
2494 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570362
2495 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990573196
2496 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990570379
2497 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990791712
2498 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 05909990693313
2499 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909990156825
2500 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0.4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909991223649
2501 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990183036
2502 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10.8 mg 1 amp.-strz. 05909990783212
2503 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 05909990239412
2504 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 05909990104017
2505 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 05909990722617
2506 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969319
2507 Hydrocortisoni butyras Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 05909990229215
2508 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 05909990950317
2509 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 05909990944927
2510 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990830732
2511 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990132928
2512 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069919
2513 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991070014
2514 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 05909991069810
2515 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990975815
2516 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2.5 mg 20 szt. 05909990863013
2517 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 05909990665907
2518 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909990223121
2519 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990012688
2520 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990770182
2521 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990424801
2522 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990424849
2523 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990734993
2524 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990738212
2525 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915613
2526 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990238323
2527 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990347124
2528 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348121
2529 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022921
2530 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023027
2531 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023126
2532 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023324
2533 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990237920
2534 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990914715
2535 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990879915
2536 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 05909990614981
2537 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990451814
2538 Insulinum glargine Semglee, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 05901797710040
2539 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 05909990617197
2540 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990853014
2541 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853113
2542 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853311
2543 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853519
2544 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852314
2545 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852413
2546 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990852017
2547 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852116
2548 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246014
2549 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246717
2550 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990247011
2551 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022525
2552 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022822
2553 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348923
2554 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990915019
2555 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455010
2556 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455614
2557 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990692422
2558 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 05909990322114
2559 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990999019
2560 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990669011
2561 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990669028
2562 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010516
2563 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011727
2564 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990010622
2565 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990010714
2566 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991011529
2567 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990617463
2568 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 05909990004331
2569 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990004317
2570 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909991053826
2571 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991053819
2572 Ivabradinum Ivabradine Aurovitas, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 05909991348762
2573 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 05909990257539
2574 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 05909990269310
2575 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 05909990210817
2576 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990412112
2577 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990413317
2578 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990064694
2579 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990046485
2580 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990098514
2581 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990760718
2582 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990790418
2583 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990675593
2584 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650521
2585 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990650620
2586 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990625697
2587 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 05907695215205
2588 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 05907695215212
2589 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 05907695215229
2590 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334766
2591 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990334759
2592 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346318
2593 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990346325
2594 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990354818
2595 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990346219
2596 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006617
2597 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006419
2598 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991006518
2599 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094614
2600 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 05909991094515
2601 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990727032
2602 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990869817
2603 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909990064045
2604 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909990064076
2605 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 05909990411818
2606 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0.05 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909990741311
2607 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05906414000948
2608 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909991057213
2609 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 05909990977826
2610 Leflunomidum Arava, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05901878600482
2611 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 05909990977925
2612 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991060718
2613 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990710201
2614 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. 05909991061111
2615 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075751
2616 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 05909990634057
2617 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7.5 mg 1 zest. (tacki) 05909990075768
2618 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 05909990006755
2619 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990901326
2620 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990901319
2621 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 05909990901128
2622 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990901111
2623 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990901227
2624 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990901210
2625 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 05909990006670
2626 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990006649
2627 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990918072
2628 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 05909990918041
2629 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909991376550
2630 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 05909990619627
2631 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781720
2632 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 05909990095216
2633 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990095018
2634 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 05909990748723
2635 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 05909990095117
2636 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 05909990094912
2637 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 05909990748624
2638 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 05909990377510
2639 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175215
2640 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990175314
2641 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 05909990020416
2642 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 05909990193912
2643 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990183418
2644 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051426
2645 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051419
2646 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719006
2647 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051525
2648 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051518
2649 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990719037
2650 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051624
2651 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051617
2652 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051716
2653 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051815
2654 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051129
2655 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051112
2656 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051228
2657 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051211
2658 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 05909991051327
2659 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909991051310
2660 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990718986
2661 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990168910
2662 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 05909990820610
2663 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 05909990374014
2664 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 05909990092819
2665 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991235826
2666 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013417
2667 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991235819
2668 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013516
2669 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991013318
2670 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939817
2671 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939916
2672 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990939718
2673 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990682447
2674 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990682461
2675 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990682409
2676 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133122
2677 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133023
2678 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991132927
2679 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990701803
2680 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 05909990708352
2681 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 05909990708369
2682 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 28 szt. 05909991167714
2683 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 05909990148714
2684 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990038220
2685 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 05909990739318
2686 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990739233
2687 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990223343
2688 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990223350
2689 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990795420
2690 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990670253
2691 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990670260
2692 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990909049
2693 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 05909990839018
2694 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990702886
2695 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990674411
2696 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991108212
2697 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990638659
2698 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990818914
2699 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991055110
2700 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990639885
2701 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621439
2702 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990573905
2703 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990724345
2704 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990481118
2705 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990433612
2706 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990337392
2707 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645565
2708 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990611980
2709 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721894
2710 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990721641
2711 Losartanum kalicum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991073428
2712 Losartanum kalicum+ Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990970513
2713 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990842315
2714 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990756629
2715 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 05909990167111
2716 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 05909990250615
2717 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 05909990236510
2718 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990155514
2719 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990236411
2720 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990614608
2721 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909990437627
2722 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 05909991054519
2723 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990464425
2724 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990464418
2725 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990186112
2726 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 05909991084011
2727 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083816
2728 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909991084110
2729 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 05909991083915
2730 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 05909991074012
2731 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 05909990656820
2732 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990656813
2733 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 05909990818815
2734 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990662111
2735 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 05909990970117
2736 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 05909990422227
2737 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990400119
2738 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 05903792661600
2739 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 05903792661563
2740 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 850 mg 90 tabl. 05903792661587
2741 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698141
2742 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698172
2743 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698257
2744 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698271
2745 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078974
2746 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990078981
2747 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990078943
2748 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990078950
2749 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990079001
2750 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990079025
2751 Metformini hydrochloridum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990654598
2752 Metformini hydrochloridum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991032913
2753 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990053056
2754 Metformini hydrochloridum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990126316
2755 Metformini hydrochloridum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 05909990450718
2756 Metformini hydrochloridum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909990652112
2757 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765423
2758 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765379
2759 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990765393
2760 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990717248
2761 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990789276
2762 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990789290
2763 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990624751
2764 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990213429
2765 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990705894
2766 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990705474
2767 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990705726
2768 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990462018
2769 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990928019
2770 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990495115
2771 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 05909990221028
2772 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990220984
2773 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990220991
2774 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 05909990221004
2775 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990457212
2776 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990457229
2777 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990457311
2778 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 05909990719013
2779 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 05909990792016
2780 Methadoni hydrochloridum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 05909990718917
2781 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 05909990730346
2782 Methotrexatum Trexan, tabl., 2.5 mg 100 szt. (but.) 05909990111619
2783 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 05909990655021
2784 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 05909990655038
2785 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652198
2786 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652204
2787 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990652181
2788 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 05909990652235
2789 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 05909990652242
2790 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 05909990652259
2791 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 05909990652266
2792 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990154814
2793 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990683215
2794 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990683123
2795 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt. 05909990316618
2796 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990316519
2797 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990236312
2798 Metoprololi tartras Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990034420
2799 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990034529
2800 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991120948
2801 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991121051
2802 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157716
2803 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157822
2804 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990796618
2805 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 05909990796625
2806 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 05909991124311
2807 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990883813
2808 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990883820
2809 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 05909990883929
2810 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909990764242
2811 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 05909990281312
2812 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 05909990129812
2813 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 05909990094813
2814 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 05909990419814
2815 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990966813
2816 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990953714
2817 Mometasoni furoas Momecutan Fettcreme, krem, 1 mg/g 50 g 05909991097059
2818 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 05909991106638
2819 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991367428
2820 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 but.po 140 daw. 05909991099695
2821 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668137
2822 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668144
2823 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990668120
2824 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990671243
2825 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990662685
2826 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990662647
2827 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990724819
2828 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990725113
2829 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990724918
2830 Morphini sulfas Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990725014
2831 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990404919
2832 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990405015
2833 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476237
2834 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476534
2835 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476633
2836 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476336
2837 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990476435
2838 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990336425
2839 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990743827
2840 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744121
2841 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744220
2842 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990743926
2843 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990744022
2844 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 05909990980918
2845 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990707614
2846 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 05909990707515
2847 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 05909990718375
2848 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990718405
2849 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 kaps. 05909990638185
2850 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 05909990638208
2851 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0.5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990962419
2852 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0.5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990962426
2853 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990075621
2854 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990716821
2855 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990075720
2856 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990716920
2857 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990075829
2858 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990836932
2859 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990837038
2860 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990837137
2861 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990615438
2862 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990624515
2863 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 05909991054991
2864 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 05909991055066
2865 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 05909990661404
2866 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 05909990661435
2867 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990661442
2868 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 05909991040529
2869 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 05909991040536
2870 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 05909990644179
2871 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 05909990914319
2872 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 05909990914418
2873 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990466726
2874 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990466818
2875 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 05909990042371
2876 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 05909990042364
2877 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 05909990023912
2878 Natrii valproas Depakine, syrop, 288.2 mg/5 ml 150 ml 05909990307418
2879 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 05909990411320
2880 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990411337
2881 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 05909991040338
2882 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990694778
2883 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990694785
2884 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990694761
2885 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990694754
2886 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 05909990085323
2887 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042913
2888 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042715
2889 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459711
2890 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459612
2891 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990111213
2892 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990697649
2893 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990697526
2894 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990637218
2895 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990637126
2896 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990781805
2897 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781782
2898 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990335367
2899 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991066000
2900 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990335343
2901 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991065942
2902 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990640287
2903 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990704866
2904 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990704750
2905 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990069866
2906 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991081911
2907 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990069958
2908 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990070008
2909 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990069705
2910 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991081812
2911 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990917013
2912 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909991064716
2913 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990916917
2914 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909991064518
2915 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7.5 mg 30 szt. 05909991064617
2916 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990775682
2917 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990775712
2918 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990775729
2919 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990775675
2920 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991097011
2921 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 05909991096816
2922 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 05909990686803
2923 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 1 fiol.pr.po 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 05909990686827
2924 Olanzapinum ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 05909990686834
2925 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990068425
2926 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909990880218
2927 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909990880225
2928 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990420537
2929 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 05909990420612
2930 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 05909990420629
2931 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 05909990422654
2932 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990772667
2933 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990077731
2934 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909990772919
2935 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 05909990772933
2936 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 05909990635450
2937 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 05909990744510
2938 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 05909990777044
2939 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 05909990777150
2940 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 05909990994717
2941 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 szt. 05909990810529
2942 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990001811
2943 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5 ml 50 ml 05909990810611
2944 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 05909990001910
2945 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 05909990888016
2946 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990825615
2947 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 05909990747115
2948 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990825714
2949 Oxybutynini hydrochloridum Uralex/Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991035983
2950 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990163519
2951 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990783816
2952 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990643943
2953 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644001
2954 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644025
2955 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990643905
2956 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990644049
2957 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621026
2958 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990621040
2959 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909991128814
2960 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 05909991128418
2961 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990736706
2962 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990478767