Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r., poz. 123).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990001125
2 Alergeny pyłków roślin Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990000722
3 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 5909990713608
4 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124
5 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431021
6 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431076
7 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907
8 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 1 fiol.a 3ml 5909990456116
9 Gliclazidum Glazide, tabl. , 80 mg 60 tabl. 5909991036218
10 Insulinum lisprum Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657742
11 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657766
12 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657780
13 Letrozolum Mionic, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990708772
14 Lisinoprilum Diroton, tabl. , 10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990466511
15 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670604
16 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670666
17 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990640249
18 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139
19 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634873
20 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) 5909990634903
21 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990206735
22 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759
23 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990695669
24 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990695690
25 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990695775
26 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990696932
27 Torasemidum TRIFAS 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324
28 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990696857
29 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990698004
30 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990698356
31 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 2, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990224586
32 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 1, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990335046
33 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 590999065943
34 Losartanum kalicum Losargamma, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. Powl. 5909990858293
35 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 10mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073443
36 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 20mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073450
37 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 40mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073467
38 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063
39 Candesartanum Atacand, tabl., 16mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116
40 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 tabl. 5909991001537
41 Lamotriginum Trogine, tabl. 100mg 30 tabl. 5909990079438
42 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. 5909990779840
43 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492
44 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 25mg 30 tabl. 5909990896677
45 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 50mg 30 tabl. 5909990896691
46 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766673
47 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766680
48 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487
49 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10mg 28 tabl. 5909990801442
50 Olanzapinum Olazax, tabl., 20mg 28 tabl. 5909990925179
51 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10mg 28 tabl. 5909990638482
52 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990638444
53 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990767045
54 Ramiprilum Mitrip, tabl., 10mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397
55 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763542
56 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763559
57 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 56 kaps. 5909990795383
58 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 56 kaps. 5909990795574
59 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 56 kaps. 5909990795604
60 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 1,5mg 28 kaps. twardych 5909990795307
61 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 28 kaps. twardych 5909990795376
62 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 28 kaps. twardych 5909990795567
63 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 28 kaps. twardych 5909990795598
64 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 98 tabl. 5909990794133
65 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990794102
66 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40mg 98 tabl. 5909990794096
67 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10mg 98 tabl. 5909990793860
68 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909997200576
69 Azithromycinum Bactrazol, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml 20 ml 5909990073559
70 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 kaps. 5909997069852
71 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775
72 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990809790
73 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339
74 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555
75 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793
76 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601
77 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990796649
78 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871
79 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895
80 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949
81 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 160mg 28 tabl. 5909990917365
82 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25mg 28 tabl. 5909990917082
83 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990917266
84 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 250mg 50 tabl. 5909990945139
85 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 500mg 50 tabl. 5909990945221
86 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 750mg 50 tabl. 5909990945306
87 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 1000mg 50 tabl. 5909990945405
88 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750mg 100 szt 5909990935208
89 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500mg 100 szt 5909990935178
90 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250mg 100 szt 5909990935147
91 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000mg 100 szt 5909990935246
92 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20mg 90 kaps. 5909997070348
93 Irbesartanum Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg 28 szt. 5909990914050
94 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. 5909990912032
95 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. 5909990912070
96 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 3 poj. z kroplomierzem zawierające 2,5 ml roztw. 5909990969760
97 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 1 poj. z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztw. 5909990969753
98 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl.powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990904365
99 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 5909990818365
100 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg 30 szt. 5909990952106
101 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg 30 szt. 5909990952373
102 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990989058
103 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997222974
104 Nebivololum Emzok, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990743872
105 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 1 but.a 9,5 ml 5909990001132
106 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715
107 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739
108 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882113
109 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909991079314
110 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882014
111 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990798964
112 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990799053
113 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458
114 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990961474
115 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990961573
116 Bimatoprostum Glabrilux, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991087869
117 Latanoprostum + Timololum Timlatan, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990919505
118 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991197605
119 Dinatrii pamidronas Pamisol 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224395
120 Dinatrii pamidronas Pamisol 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224371
121 Dinatrii pamidronas Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 9 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224364
122 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990800308
123 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990800353
124 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991225797
125 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991230456
126 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991231668
127 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991231378
128 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990082629
129 Tianeptinum Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990944590
130 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991225971
131 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991225988
132 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990500604
133 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990693726
134 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990880836
135 Alfuzosinum AlfuLEK 10, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990609246
136 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 szt. 5909990067787
137 Tamsulosinum Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565894
138 Metildigoxinum Bemecor, tabl., 0,1 mg 30 szt. 5909990174614
139 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990029815
140 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990029822
141 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. 5909990351718
142 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. 5909990351817
143 Calcitoninum Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 amp.po 1 ml 5909990808410
144 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990760244
145 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338856
146 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338931
147 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338788
148 Valganciclovirum Ceglar, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991207229
149 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991010614
150 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991010621
151 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991012519
152 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991012526
153 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g 20 g 5909990297610
154 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990783489
155 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990783571
156 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990783533
157 Clindamycinum Clindamycin-MIP 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ ml 5 fiol.po 4 ml 5909991003043
158 Clopidogrelum Clopidogrel Teva, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990718245
159 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990740857
160 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720
161 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061440
162 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061303
163 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990747610
164 Colecalciferolum (vit. D3) Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml 10 ml 5909990260218
165 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne, roztwór, 150 µg/ml 10 ml 5909990227211
166 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957811
167 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957828
168 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957712
169 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957729
170 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 100 µg 30 szt. 5909990012114
171 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 250 µg 30 szt. 5909990221516
172 Amoxicillinum Duomox, tabl., 1000 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063413
173 Amoxicillinum Duomox, tabl., 250 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215
174 Amoxicillinum Duomox, tabl., 375 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314
175 Amoxicillinum Duomox, tabl., 500 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314
176 Amoxicillinum Duomox, tabl., 750 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413
177 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990051113
178 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 20 szt. 5909990051120
179 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990050819
180 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990050826
181 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 5909990050918
182 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml 5909990050925
183 Cefadroxilum Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g 10 szt. 5909990764617
184 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605
185 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 100 µg 100 szt. 5909990001712
186 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 50 µg 100 szt. 5909990001613
187 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017676
188 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751
189 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017652
190 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017669
191 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24h + 4,8 mg; 250 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816514
192 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 µg/24h + 2,7 mg; 140 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816613
193 Theophyllinum Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665419
194 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990306916
195 Ezetimibum Ezetrol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990221066
196 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314
197 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990000036
198 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991069315
199 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087
200 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg 20 szt. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015
201 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114
202 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do sporządzania roztworu, 15 sasz.po 4,15 g 5909990012312
203 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909997205762
204 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 szt. 5909990044986
205 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 5909991029333
206 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+2,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991070915
207 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071011
208 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 2+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071110
209 Clonidinum Iporel, tabl., 75 µg 50 szt. 5909990282814
210 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990257515
211 Cefalexinum Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411
212 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213
213 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312
214 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990722198
215 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg 10 szt. 5909991045418
216 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.po 2 ml 5909990659524
217 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934
218 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965
219 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030
220 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061
221 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 600 mg/4 ml 5 fiol.po 4 ml 5909990405817
222 Estradiolum + Levonorgestrelum Klimonorm, tabl. drażowane, 2+0,15 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990059713
223 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990727025
224 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078530
225 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078790
226 Latanoprostum Latanoprost Arrow, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990713158
227 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol.po 50 ml 5909991117566
228 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158
229 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991100926
230 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 zest. 5909990418015
231 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. 5909990686117
232 Primidonum Mizodin, tabl., 250 mg 60 szt. 5909990274413
233 Acidum mycophenolicum Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219797
234 Acidum mycophenolicum Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219209
235 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991102838
236 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990726844
237 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990726776
238 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634354
239 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634378
240 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634392
241 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634231
242 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634255
243 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634279
244 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634293
245 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634316
246 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634330
247 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205
248 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230
249 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359
250 Diltiazemum Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 240 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416417
251 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990133215
252 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990133314
253 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990587841
254 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 20 ml 5909990587872
255 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 30 ml 5909990587902
256 Pantoprazolum Pantogen 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990780587
257 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820122
258 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820320
259 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820528
260 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820313
261 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820115
262 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820511
263 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991218690
264 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991218423
265 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 szt. (1 poj.po 7 szt.) 5909990772926
266 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724352
267 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990340439
268 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909990340477
269 Estradiolum Progynova-21, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304110
270 Pyrantelum Pyrantelum Polpharma, tabl., 250 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990206414
271 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717705
272 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. 5909991200152
273 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg 30 szt. 5909991200183
274 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047987
275 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047949
276 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047963
277 Losartanum Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990085644
278 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990088829
279 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374410
280 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374427
281 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374311
282 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374328
283 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146016
284 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146214
285 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990421879
286 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990953530
287 Risperidonum Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567836
288 Risperidonum Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567881
289 Risperidonum Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567980
290 Risperidonum Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568147
291 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873029
292 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662104
293 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939
294 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762
295 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892
296 Budesonidum Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 200 daw. 5909990849611
297 Tamsulosinum TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570386
298 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990224845
299 Latanoprostum + Timololum Timprost, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991004897
300 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990768981
301 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909990769025
302 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990821921
303 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 20 szt. 5909990273225
304 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 20 szt. 5909990286225
305 Tolterodinum Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648559
306 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990810697
307 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990810635
308 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909990500949
309 Voriconazolum Vfend, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909990991235
310 Aciclovirum Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g 4,5 g 5909990053049
311 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610525
312 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226862
313 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610433
314 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610488
315 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990971718
316 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059546
317 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059591
318 Azithromycinum Zetamax, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g 1 but.po 2 g 5909990707577
319 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 4 mg 10 szt. 5909990887910
320 Telmisartanum Actelsar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990891832
321 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226909
322 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991226916
323 Levocetirizini dihydrochloridum Ahist, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991036065
324 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991068073
325 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991067977
326 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047901
327 Amisulpridum Amisan , tabl., 50 mg 60 szt. (5 blist.po 12) 5909990762880
328 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997213699
329 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997213675
330 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991243319
331 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571475
332 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990571505
333 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990786497
334 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990806799
335 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990806843
336 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990806881
337 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990806751
338 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990992607
339 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990992683
340 Ropinirolum ApoRopin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990992775
341 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum ApoValsart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991028688
342 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990997527
343 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991201050
344 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997199702
345 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997198385
346 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990829989
347 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990830107
348 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990829927
349 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990831067
350 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990830961
351 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909997214023
352 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909997214030
353 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 20 ml 5909990073566
354 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990754496
355 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 but.po 5 ml 5906414000900
356 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990799923
357 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991231705
358 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990874255
359 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+10 mg 30 szt. 5909990761685
360 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990814138
361 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990814077
362 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909990790951
363 Dorzolamidum Dropzol, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but. 5909990838325
364 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990824106
365 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990824076
366 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990240814
367 Aripiprazolum Explemed Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991237141
368 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991236946
369 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 56 szt. 5909991236953
370 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990713127
371 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990713141
372 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 120 szt (2 but.po 60 szt.) 5909991218287
373 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 µg 180 szt (3 but.po 60 szt.) 5909991218294
374 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990653409
375 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990653539
376 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990718566
377 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990719501
378 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990719570
379 Glimepiridum Glimepiride Accord, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990719648
380 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085903
381 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085927
382 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085934
383 Glimepiridum Glitoprel, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990085941
384 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990889600
385 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990891351
386 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg 100 szt. (1 but.po 250 ml) 5909990836758
387 Ibuprofenum Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg 60 szt. 5909990853540
388 Insulinum humanum Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672448
389 Insulinum humanum Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672585
390 Insulinum humanum Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, roztwór do wstrzykiwąń we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990672363
391 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 5909990865178
392 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991255367
393 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 5906414000894
394 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990905508
395 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990905638
396 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990905782
397 Latanoprostum Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 poj.po 2,5 ml 5909990859702
398 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 4037353010604
399 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 4037353015388
400 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 4037353010628
401 Levocetirizini dihydrochloridum Levocetirizine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991099862
402 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. 5909990879465
403 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990686339
404 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990686360
405 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990649112
406 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 5909990649129
407 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990810758
408 Losartanum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990956654
409 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990431151
410 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990431168
411 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 16 mg 30 szt. 5909990835539
412 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990834501
413 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg 50 szt. 5909990453924
414 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg 50 szt. 5909990453726
415 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg 50 szt. 5909990453825
416 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909991064525
417 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990803743
418 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990803767
419 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg 100 szt. 5909990807703
420 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990807741
421 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991067267
422 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075041
423 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909990075126
424 Levocetirizini dihydrochloridum Nossin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991060589
425 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990849741
426 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990612406
427 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990612420
428 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991223571
429 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 5909990831258
430 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. 5909990831265
431 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. 5909990831272
432 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. 5909990831289
433 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. 5909990831296
434 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698974
435 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990699209
436 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991035631
437 Clopidogrelum Pegorel, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990793730
438 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990855766
439 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990855773
440 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990855780
441 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909991085698
442 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 5909991085773
443 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 5909991085865
444 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991085599
445 Rosuvastatin Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991085636
446 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990895250
447 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990895380
448 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990895533
449 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 30 mg 28 szt. 5909990895663
450 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990895786
451 Rosuvastatinum Roswera, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990895106
452 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 x 5 ml w butelce 5906414000955
453 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 x 5 ml 5906414000962
454 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991067632
455 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990736393
456 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990736461
457 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649532
458 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649655
459 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 4013054024331
460 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990457236
461 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 4013054024348
462 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990457335
463 Amisulpridum Solian, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990840816
464 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 5909997201450
465 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990791743
466 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990791873
467 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990821006
468 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990821228
469 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990821280
470 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990836857
471 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990836888
472 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990836949
473 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990722419
474 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10) 5909990565962
475 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 kaps. 5909991012465
476 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 kaps. 5909991012496
477 Tamsulosinum Tamsulosin Genoptim, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 5909991012502
478 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991082338
479 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991082529
480 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmizek HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991082598
481 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991035235
482 Tolterodinum Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991035549
483 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 28 szt. 5909991023485
484 Tolterodinum Tolzurin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991023522
485 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 10 szt. 5909990780303
486 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990780334
487 Tramadolum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. 5909990780341
488 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991242008
489 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991247829
490 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990715497
491 Dorzolamidum + Timololum Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 poj.po 5 ml 5909990864225
492 Tamsulosinum Urostad, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997216393
493 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 60 szt. 5909990818983
494 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg 60 szt. 5909990818853
495 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990857081
496 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990856954
497 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997203416
498 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990894543
499 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060601673
500 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997196350
501 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997196077
502 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991082932
503 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991082949
504 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 5906414000665
505 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 5906414000672
506 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 84 szt. 5906414000689
507 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 84 szt. 5906414000641
508 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990892129
509 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990892150
510 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990892303
511 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990892082
512 substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN
513 Acarbosum Adeksa, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990893386
514 Acarbosum Adeksa, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990893423
515 Aciclovirum Hascovir, tabl., 800 mg 30 szt. 5909990835782
516 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991210328
517 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990746576
518 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990842476
519 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990842698
520 Amlodipinum Finamlox, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990794461
521 Amoxicillinum Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 5909990788453
522 Amoxicillinum Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg 20 szt. 5909990788477
523 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991250324
524 Anastrozolum Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802432
525 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990082162
526 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909991251529
527 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990802050
528 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991232733
529 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 56 szt. (8 blist.po 7) 5909991232856
530 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 28 szt. 5055565723616
531 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 10 mg 56 szt. 5055565723623
532 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 28 szt. 5055565723630
533 Aripiprazolum Aripiprazole Accord, tabl., 15 mg 56 szt. 5055565723647
534 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990885282
535 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 5909990885336
536 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909990885374
537 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990848904
538 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990849086
539 Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990849246
540 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991042097
541 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991042103
542 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991042134
543 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991042141
544 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990810161
545 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 37,5 ml (1500 mg) 5907626702682
546 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990740543
547 Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991094041
548 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991260620
549 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991097400
550 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991097448
551 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991097523
552 Bisoprololum Sobycor, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 5909991097554
553 Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 16 mg 28 szt. 5909991020507
554 Cetirizinum Cetirizine Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990969739
555 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990787289
556 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990787357
557 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990787463
558 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991257316
559 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991260255
560 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991251949
561 Clopidogrelum Vixam, tabl., 75 mg 30 szt. 5909990866533
562 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990683581
563 Donepezilum Donectil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990683666
564 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 5909990825639
565 Donepezilum Donepezil Hydrochloride Accord, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 5909990825745
566 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990798933
567 Donepezilum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990798940
568 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990850075
569 Donepezilum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990850204
570 Dorzolamidum Dorzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991234904
571 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 5909991067274
572 Everolimusum Certican, tabl., 0,5 mg 60 szt. (6 blist. po 10 szt.) 5909990211357
573 Exemestanum Glandex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990812202
574 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909990754526
575 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990811045
576 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991207311
577 Fluconazolum Flumycon, syrop, 5 mg/ml 150 ml w butelce 5909990841707
578 Fluoxetinum Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990742509
579 Fluticasonum Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę poj. 10 ml (120 dawek) 5909990933839
580 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109523
581 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. 5909990849000
582 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 1 mg 30 szt. 5909991075378
583 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 2 mg 30 szt. 5909991075590
584 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 3 mg 30 szt. 5909991075798
585 Glimepiridum Glimepiride Genoptim, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991075996
586 Indapamidum Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586806
587 Indapamidum Ivipamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990834730
588 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990008483
589 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 5 wkł.po 3 ml OPTIPEN 5909990008575
590 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990747054
591 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990747085
592 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990747122
593 Latanoprostum Latalux, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990813582
594 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml 1 but.po 2,5 ml 5909990841448
595 Letrozolum Letrozole Bluefish, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990794683
596 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 3,6 mg 1 implant 5909990836246
597 Leuprorelinum Leuprostin, implant, 5 mg 1 implant 5909990836277
598 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990958726
599 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990958764
600 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990958856
601 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990958894
602 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990958986
603 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990959037
604 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990959129
605 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990959167
606 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990998135
607 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990998180
608 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990998258
609 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990656929
610 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990656943
611 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 5909990904099
612 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990904129
613 Levocetirizini dihydrochloridum Lecetax, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990997640
614 Levocetirizini dihydrochloridum Levocedo, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 5909991238995
615 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990765034
616 Losartanum Losartanum 123ratio, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990862238
617 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Loreblok HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990778843
618 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HL, tabl. powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990816484
619 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990925964
620 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 5909990925971
621 Lovastatinum Lovasterol, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990422159
622 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 60 szt. 5909990974375
623 Mesalazinum Salofalk 1 g, czopki, 1 g 30 szt. 5909990806430
624 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990765386
625 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990765409
626 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990765430
627 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,15 ml 5909990791286
628 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990791347
629 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990791392
630 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990791477
631 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990791521
632 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990928125
633 Montelukastum Astmodil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990881734
634 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 5907626703481
635 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990780266
636 Montelukastum Promonta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990671052
637 Montelukastum Promonta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990671076
638 Montelukastum Promonta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990671090
639 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990715268
640 Nebivololum Nebilenin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689774
641 Nebivololum Nebispes, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990673865
642 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909990827343
643 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991095666
644 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990793341
645 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990793365
646 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990793389
647 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 5909991230586
648 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 5909991230593
649 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990766895
650 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990766901
651 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990767052
652 Olanzapinum Olazax, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990782239
653 Olanzapinum Olazax, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990782246
654 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990782253
655 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990782260
656 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990925186
657 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909991094539
658 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 112 szt. 5909991231910
659 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 112 szt. 5909991231927
660 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 56 szt. 5909990420544
661 Omeprazolum Omeprazolum 123ratio, kaps. dojel. twarde, 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990659456
662 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 10 mg 28 szt. 5909990796205
663 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990796298
664 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991239503
665 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909991229016
666 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909991229160
667 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 20 mg 112 szt. (8 blist.po 14 szt.) 5909991246525
668 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 40 mg 112 szt. (8 blist.po 14 szt.) 5909991246532
669 Pantoprazolum Pantoprazol Vitama, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991202040
670 Pantoprazolum Pantoprazol Vitama, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991202101
671 Paroxetinum Paroxinor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990798346
672 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 30 szt. 5909990908134
673 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 30 szt. 5909990908165
674 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 30 szt. 5909990908196
675 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 30 szt. 5909990908240
676 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa, tabl., 8+2,5 mg 30 szt. 5909990850167
677 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991209728
678 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. 5909991209858
679 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. 5909991210021
680 Quetiapinum Etiagen XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991210199
681 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722327
682 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991219383
683 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 5909991219420
684 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219468
685 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219505
686 Quetiapinum Ketilept Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991219543
687 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990081196
688 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990081233
689 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990736492
690 Ramiprilum Ivipril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990961955
691 Ramiprilum Ivipril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990961986
692 Ramiprilum Ivipril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990962020
693 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. 5909991144227
694 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. 5909991144234
695 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990782048
696 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg 56 szt. 5909990782055
697 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990782079
698 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990782086
699 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990782147
700 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990782154
701 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990782178
702 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990782185
703 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990816255
704 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990816262
705 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990816279
706 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990816286
707 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990816293
708 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990778898
709 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990778935
710 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990778942
711 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990778966
712 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990778973
713 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990778997
714 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990779000
715 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990886296
716 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990886302
717 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990886364
718 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990886401
719 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990886425
720 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990803156
721 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990803545
722 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990803569
723 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990803781
724 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990803804
725 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990804085
726 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990804108
727 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990877683
728 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990878000
729 Ropinirolum Aparxon PR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990878086
730 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909991049294
731 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909991049355
732 Ropinirolum Ceurolex SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909991049393
733 Salbutamolum Sabumalin, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg/dawkę 1 poj.po 8,5 g (200 daw.) 5909990764150
734 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990804344
735 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990804368
736 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990794089
737 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990794140
738 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20 mg 98 szt. 5909990794157
739 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 5909990706464
740 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 100 szt. 5909990706594
741 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 100 szt. 5909990706693
742 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991232092
743 Tamsulosinum Bazetham Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990894598
744 Tamsulosinum Tanyz ERAS, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990847808
745 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 84 szt. 5909997077635
746 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 84 szt. 5909997077703
747 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991073848
748 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991073909
749 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 84 szt. 5909991045265
750 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 84 szt. 5909991045746
751 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 84 szt. 5909991045876
752 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. 5909991240523
753 Tizanidinum Tizanor, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990784486
754 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991235369
755 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991235376
756 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991249038
757 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991249045
758 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990779925
759 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990779970
760 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990780068
761 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990780136
762 Travoprostum Travoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991197629
763 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 80 mg 28 szt.. (4 blist.po 7 szt.) 5909990773695
764 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 160 mg 28 szt.. (4 blist.po 7 szt.) 5909990773763
765 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909990779147
766 Valsartanum Valsotens, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990693276
767 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990804542
768 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990804580
769 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990827459
770 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990827480
771 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-valsacor, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 5909990847464
772 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-valsacor, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909990847501
773 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990801961
774 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990802005
775 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 5909990813995
776 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990862351
777 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990862375
778 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Vanatex HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990862399
779 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990795789
780 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 98 szt. 5909990795796
781 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990795802
782 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990795826
783 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 98 szt. 5909990795833
784 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991091996
785 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991092030
786 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909991067540
787 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909991067533
788 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990224883
789 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610006
790 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909990503834
791 Acidum alendronicum Alendronic Acid Genoptim, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990675302
792 Cetirizinum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990910793
793 Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909991264529
794 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991265717
795 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991265694
796 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990955008
797 Amlodipinum Amlodipine Aurobindo, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990954254
798 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997218090
799 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997218113
800 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991247157
801 Aripiprazolum Aripriprazole +pharma, tabl., 15 mg 30 szt. 5901720140241
802 Aripiprazolum Aripriprazole Accord, tabl., 15 mg 14 szt. 5055565723906
803 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991259075
804 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 15 mg 30 szt. 5909991259143
805 Aripiprazolum Aripsan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909991259013
806 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991266202
807 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990881758
808 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990881772
809 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990938926
810 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990938995
811 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230740
812 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909997223537
813 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909997223551
814 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojelitowe twarde, 40 mg 56 szt. 5909991140809
815 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991255329
816 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909997203836
817 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml (63,47 g) 5909997207827
818 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990934058
819 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990934171
820 Cefuroximum Cefuroximum 123ratio, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990785643
821 Cefuroximum Cefuroximum 123ratio, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990785674
822 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 5909991267131
823 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740833
824 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 98 szt. 5909990740260
825 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 98 szt. 5909990740291
826 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 98 szt. 5909990740239
827 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 15 szt. 5907529110003
828 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 30 szt. 5907529110027
829 Mesalazinum Crohnax, czopki, 500 mg 30 szt. 5907529109809
830 Nebivololum Daneb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990750290
831 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 28 szt. 5909991055271
832 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml (0,05%) 25 ml 5909997201375
833 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909990774746
834 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991266509
835 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 30 szt. 5909990851492
836 Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 5909990851478
837 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078386
838 Rivastigminum Evertas, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078454
839 Amlodipinum Finamlox, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990794430
840 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990912896
841 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990912988
842 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990913466
843 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990912346
844 Fluconazolum Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990912360
845 Formoterolum Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg/dawkę inhalacyjną 120 szt. 5909991086602
846 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 5909991272418
847 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991079802
848 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991080051
849 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991080174
850 Omeprazolum Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990921324
851 Valsartanum Ivisart, tabl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990686254
852 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 84 szt. 5909991136840
853 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 8+12,5 mg 84 szt. 5909991136833
854 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5909990617555
855 Insulinum glargine Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) 5909990895717
856 Latanoprostum Latanoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990931873
857 Latanoprostum Latanoprost STADA, krople do oczu, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990853007
858 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909990952229
859 Clarithromycinum Lekoklar mite, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990952205
860 Aripiprazolum Lemilvo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991236137
861 Levothyroxinum natricum Letrox 125 mikrogramów, tabl., 125 µg 50 szt. 5909991107307
862 Levothyroxinum natricum Letrox 75 mikrogramów, tabl., 75 µg 50 szt. 5909991107260
863 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfil) 5909990005741
864 Losartanum Loreblok, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990770601
865 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losacor HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729685
866 Megestroli acetas Megastril, zawiesina doustna, 40 mg/ml 1 but.po 240 ml 5909990895977
867 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml 5909990812905
868 Menotropinum Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.po 1ml 5909990812981
869 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 10 szt. 5909991023782
870 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 20 szt. 5909991023799
871 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 30 szt. 5909991023805
872 Naproxenum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 5909991023836
873 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990998302
874 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 1 fiol.po 4,5 ml (stęż. 3) 5909991047061
875 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 98 szt. 5909990795819
876 Formoterolum Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 szt. 5909990996681
877 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg 56 szt. 5909991069681
878 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 50 sasz.po 2 g granulatu 5909990855315
879 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991263713
880 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909991263904
881 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991269784
882 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990801350
883 Candesartanum cilexetilum Ranacand, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990801367
884 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 szt. 5909991256210
885 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 szt. 5909991256197
886 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909997223414
887 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990982981
888 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990983162
889 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990983179
890 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990983308
891 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990983322
892 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990983506
893 Rivastigminum Rivastigmin NeuroPharma, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990983544
894 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. 5909997197821
895 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 poj. 5909991102890
896 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5900411001298
897 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459513
898 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990793853
899 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 mg 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. 5909990236817
900 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. 5909990236718
901 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 5909997213538
902 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991244651
903 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 5909991244668
904 Terbinafinum Terbinafine Aurobindo, tabl., 250 mg 28 szt. 5909990955268
905 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 28 tabl. 5909990818082
906 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990818150
907 Telmisartanum Tolura 40 mg tabletki, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909997077604
908 Telmisartanum Tolura 80 mg tabletki, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909997077673
909 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 szt. 5909997228495
910 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909997229157
911 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909991191221
912 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909991261788
913 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997226293
914 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991261801
915 Valsartanum Valsartan Aurobindo, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990986057
916 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991045500
917 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 5909991046750
918 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991046767
919 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990877386
920 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990877201
921 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909991067557
922 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909991067564
923 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909991088118
924 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909991088101
925 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991264673
926 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997211992
927 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997212296
928 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991265328
929 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997198606
930 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997198378
931 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 5906414000610
932 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5906414000603
933 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 112 szt. 5906414000696
934 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 112 szt. 5906414000702
935 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 112 szt. 5906414000719
936 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 112 szt. 5906414000658
937 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990737673
938 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 5909990907731
939 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 szt. 5909990907755
940 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 szt. 5909990907762
941 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 szt. 5909990907786
942 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990800469
943 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990800551
944 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg 20 szt. 5909990778041
945 Aripiprazolum Aripiprazole STADA, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991251604
946 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990887262
947 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909990810208
948 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991228057
949 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg 30 szt. 5909990068579
950 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909991024420
951 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990877553
952 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990877669
953 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990942855
954 Dorzolamidum + Timololum Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990894383
955 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 5909990866144
956 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 szt. 5909990884582
957 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990906154
958 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990855636
959 Finasteridum Finahit, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990855681
960 Finasteridum Uronezyr, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991088842
961 Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990644933
962 Indapamidum Indapamide SR Mercapharm, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991271671
963 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg 20 szt. 5909990794553
964 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml 10 amp.po 2 ml 5909990794607
965 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 szt. 5909990961092
966 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 poj. 5909991102883
967 Losartanum Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990760770
968 Losartanum Zeprez, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990887194
969 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 5909991228262
970 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 30 szt. 5909991228279
971 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990078967
972 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990078998
973 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990079032
974 Metforminum Glucophage, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 5909990789306
975 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990213436
976 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990624768
977 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 5909990864461
978 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 5909991252069
979 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 5909990933167
980 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 5909990933174
981 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 7,5 mg 4 amp.-strz. 5909991252700
982 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg 4 amp.-strz. 5909991252724
983 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 15 mg 4 amp.-strz. 5909991252762
984 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg 4 amp.-strz. 5909991252809
985 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg 4 amp.-strz. 5909991252847
986 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 30 mg 4 amp.-strz. 5909991252885
987 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991073541
988 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990871650
989 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990871766
990 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990871858
991 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990893188
992 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990893294
993 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909991007263
994 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909991007270
995 Montelukastum Romilast, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991007300
996 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990860685
997 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990860692
998 Omeprazolum Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077663
999 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990920747
1000 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 5909991272739
1001 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 5909991272753
1002 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990793907
1003 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990794188
1004 Paroxetinum Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990655724
1005 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 30 szt. 5906414001839
1006 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg 60 szt. 5906414001846
1007 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 30 szt. 5906414001860
1008 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg 60 szt. 5906414001877
1009 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 30 szt. 5906414001891
1010 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg 60 szt. 5906414001907
1011 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 30 szt. 5906414001921
1012 Perindoprilum + Amlodipinum Prestozek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg 60 szt. 5906414001938
1013 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990897780
1014 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 5909990910762
1015 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 5909990910779
1016 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990953882
1017 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990723591
1018 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990723812
1019 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990723829
1020 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990724031
1021 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990706549
1022 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990706648
1023 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909991265878
1024 Telmisartanum Actelsar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990891863
1025 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990974863
1026 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990974979
1027 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990902002
1028 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990902095
1029 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 szt. 5909991086626
1030 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 szt. 5909991086633
1031 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991095994
1032 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991096007
1033 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991096038
1034 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991096045
1035 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991096069
1036 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991096076
1037 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 28 szt. 5902020926016
1038 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909990831159
1039 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 5909990830176
1040 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909990830244
1041 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991077495
1042 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990711949
1043 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990711987
1044 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5906414001501
1045 Tamsulosinum Adatam, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990622726
1046 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 250+50 µg 1 inh.po 60 daw. 5909991274931
1047 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inh.po 60 daw. 5909991274955
1048 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 60 szt. 5909990944361
1049 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909997206714
1050 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 szt. 5909990283514
1051 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 szt. 5909991089146
1052 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 szt. 5909991089122
1053 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 szt. 5909991089139
1054 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 szt. 5909991089108
1055 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 szt. 5909991089153
1056 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 szt. 5909990948536
1057 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 5909990948543
1058 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 60 szt. 5909991271367
1059 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909991106904
1060 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991106898
1061 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5906414001648
1062 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 5906414001655
1063 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5906414001662
1064 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 5906414001679
1065 Aripiprazolum Aribit ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909991251475
1066 Aripiprazolum Aribit, tabl., 10 mg 56 szt. 5907529463284
1067 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 56 szt. 5907529463338
1068 Aripiprazolum Aribit, tabl., 30 mg 56 szt. 5907529463383
1069 Aripiprazolum Aricogan, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991265526
1070 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 30 mg 28 szt. 5909991205423
1071 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990623488
1072 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990900053
1073 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990899920
1074 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990900275
1075 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909991185879
1076 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991077341
1077 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909991077372
1078 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991242893
1079 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909991242916
1080 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 5909991077655
1081 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909991077792
1082 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991242787
1083 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990635344
1084 Azithromycinum Azytact, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991071752
1085 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991097066
1086 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 5909991097073
1087 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909991140779
1088 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990874194
1089 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991248185
1090 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990800360
1091 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990739653
1092 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990739592
1093 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991255145
1094 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991255152
1095 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991255183
1096 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991255190
1097 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991282028
1098 Amlodipinum Damloc, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991261375
1099 Amlodipinum Damloc, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991261337
1100 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909997013800
1101 Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990795093
1102 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. 5909997199627
1103 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997013947
1104 Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 5909990795284
1105 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 5909991276492
1106 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 5909991276508
1107 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 5909997065892
1108 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 5909990405312
1109 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 5909990405411
1110 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990641185
1111 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991282288
1112 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 5909990774869
1113 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp. 5909990774852
1114 Pantoprazolum Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991245399
1115 Pantoprazolum Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991245337
1116 Desloratadinum Goldesin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990990375
1117 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909990965373
1118 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909990965403
1119 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909990965441
1120 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 szt. 5909990185214
1121 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990879687
1122 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990858651
1123 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991282776
1124 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 5909990946075
1125 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 68,3 g 5909990946198
1126 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 5909990345618
1127 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909991272340
1128 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909991268404
1129 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 5909991268411
1130 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 5909991268428
1131 Methotrexatum Metotab, tabl., 10 mg 100 tabl. 5909991064303
1132 Methotrexatum Metotab, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 5909991064228
1133 Methotrexatum Metotab, tabl., 7,5 mg 100 tabl. 5909991064266
1134 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 5909990277919
1135 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 szt. 5909991107925
1136 Nebivololum Nedal, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990642809
1137 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5906395161096
1138 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5906395161010
1139 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5906395161034
1140 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5906395161058
1141 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5906395161072
1142 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990865956
1143 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990866021
1144 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990865901
1145 Diclofenacum Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990457137
1146 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990892761
1147 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990892853
1148 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991046897
1149 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990817184
1150 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990817320
1151 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991256890
1152 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990964673
1153 Pantoprazolum Pantoprazole Mercapharm, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990964765
1154 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955503
1155 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955541
1156 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 2 g 60 sasz. 5909990974184
1157 Perindoprilum Perindanor, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990957606
1158 Perindoprilum Perindanor, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990957774
1159 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991079451
1160 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991079598
1161 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991079703
1162 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 10 ml 5909990969012
1163 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 96 ml 5909990969029
1164 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991239725
1165 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991239831
1166 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 30 mg 28 szt. 5909991239886
1167 Aripiprazolum Preheftari, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991239671
1168 Propranololum Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg 50 szt. 5909991033590
1169 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990983582
1170 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990983803
1171 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990983971
1172 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990706402
1173 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 szt. 5909991138363
1174 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 szt. 5909991138349
1175 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 szt. 5909991138356
1176 Tamsulosinum Symlosin SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5909991136321
1177 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990840472
1178 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990840557
1179 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991073732
1180 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990875245
1181 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 5909990866625
1182 Valganciclovirum Valganciclovir Teva, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991195151
1183 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki, tabl. powl., 160 mg 90 szt. 5909990818990
1184 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 90 szt. 5909990818860
1185 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+10 mg 30 szt. 5909991137571
1186 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 10+5 mg 30 szt. 5909991137526
1187 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+10 mg 30 szt. 5909991137472
1188 Perindoprilum + Amlodipinum Vilpin Combi, tabl., 5+5 mg 30 szt. 5909991137212
1189 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991283797
1190 Voriconazolum Voriconazole Stada, tabl. powl., 200 mg 14 szt. 5909991190156
1191 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991003081
1192 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991002794
1193 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. 5909991220365
1194 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. 5909991220396
1195 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 5909990937981
1196 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990802623
1197 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909990802647
1198 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 5909990802708
1199 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 5909990802777
1200 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990802562
1201 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990802586
1202 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990645497
1203 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 szt. 5909990645503
1204 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5903060609709
1205 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 5903060609716
1206 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 5909990849581
1207 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5903060609723
1208 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990849635
1209 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5903060609693
1210 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. - blister 5909991235635
1211 Buprenorphinum Bunondol, tabletki podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. - blister 5909991235642
1212 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713846
1213 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713860
1214 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713853
1215 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713877
1216 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991276027
1217 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991208349
1218 Amisulpridum Amsulgen, tabl., 400 mg 30 szt. 5909991208448
1219 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909991291242
1220 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 56 szt. 5906414001730
1221 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 84 szt. 5906414001747
1222 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 56 szt. 5906414001754
1223 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 84 szt. 5906414001761
1224 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 56 szt. 5909991229641
1225 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670758
1226 Ezetimibum + Atorvastatinum Atozet, tabl. powl., 10+40 mg 30 szt. 5909991226633
1227 Ezetimibum + Atorvastatinum Atozet, tabl. powl., 10+80 mg 30 szt. 5909991226725
1228 Brinzolamidum Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909991250386
1229 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 5909990800629
1230 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 5909990957255
1231 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990957170
1232 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 5909991265984
1233 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 90 szt. 5909991265991
1234 Tianeptinum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 5909991290016
1235 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909991288457
1236 Desloratadinum Delortan, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990969371
1237 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg 20 szt. 5909991297763
1238 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg 20 szt. 5909991297480
1239 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg 20 szt. 5909991297633
1240 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991290887
1241 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909991276621
1242 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909991262617
1243 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991262679
1244 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909991262457
1245 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909991262488
1246 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991264710
1247 Ivabradinum Ivabradine Anpharm, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909991264734
1248 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990865185
1249 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909990865222
1250 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 szt. 5909990865260
1251 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990865147
1252 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 5909991207489
1253 Lansoprazolum Lansoprazole Genoptim, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 5909991207649
1254 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990879342
1255 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990879373
1256 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990879076
1257 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990879106
1258 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990879168
1259 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990879199
1260 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990879250
1261 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990879281
1262 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991281038
1263 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991280918
1264 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 5909991271442
1265 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990893263
1266 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 IU 12 szt. 5909991260330
1267 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 12 szt. 5909991260460
1268 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU 30 szt. 5909991260484
1269 Ramiprilum Piramil, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991286132
1270 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909991031992
1271 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909991032043
1272 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909991031497
1273 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909991031602
1274 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909991031640
1275 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909991031886
1276 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991085674
1277 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991085759
1278 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991085841
1279 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991061139
1280 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991261184
1281 Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991261238
1282 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991287733
1283 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991275778
1284 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991275747
1285 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990956395
1286 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 szt. 5909990805594
1287 Insulinum glargine Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 5909991231538
1288 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 5909991191214
1289 Tamsulosinum Uprox XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 5909991199081
1290 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5907587609235
1291 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 37,5 g (1 but.po 75 ml) 5909990453610
1292 Cefaclorum Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 g (1 but.po 100 ml) 5909990453627
1293 Voriconazolum Voriconazole Genoptim, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991278977
1294 Voriconazolum Voriconazole Teva, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991094355
1295 Voriconazolum Voriconazole Teva, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 5909991094126
1296 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990802753
1297 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991260071
1298 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991260095
1299 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Claris, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 5 fiol.po 5 ml 5909991236533
1300 Alfuzosinum Alfurion, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909991291945
1301 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml (65,3 g) 5909991298258
1302 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991284237
1303 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 90 szt. 5909991232887
1304 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+12,5 mg 28 tabl. 5909991057596
1305 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+25 mg 28 tabl. 5909991058609
1306 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991271602
1307 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991298319
1308 Desloratadinum Teslor, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909991095932
1309 Desloratadinum Teslor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991095987
1310 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 5909991298043
1311 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 5909991298050
1312 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990841332
1313 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990841363
1314 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 szt. 5909990227310
1315 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990798094
1316 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual N, aerozol inhalacyjny, roztwór, 50+21 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 dawek 5909990917815
1317 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kapsułki twarde, 150 mg 1 kaps. 5909990869763
1318 Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum Ultibro Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 85+43 µg 30 szt. + inhal. 5909991080921
1319 Konestat alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. 5909990796090
1320 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 5 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 5909990787111
1321 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 5909990787210
1322 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 szt. (3 blist. po 10 szt.) 5909990787319
1323 Lamotriginum Verpin, tabletki, 25 mg 30 tabl. 5909990939640
1324 Lamotriginum Verpin, tabletki, 50 mg 30 tabl. 5909990939930
1325 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 30 tabl. 5909990940370
1326 Lamotriginum Verpin, tabletki, 100 mg 60 tabl. w blistrze 5909990940530
1327 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990908608
1328 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990928200
1329 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990928224
1330 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990928231
1331 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990928248
1332 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990973361
1333 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990973446
1334 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990973583
1335 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990973682
1336 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990925858
1337 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990925872
1338 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990925889
1339 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990925926
1340 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990925940
1341 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990925957
1342 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935956
1343 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990936052
1344 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990936151
1345 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990936250
1346 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 30 szt. 5909991105655
1347 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 60 szt. 5909991105679
1348 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 90 szt. 5909991105693
1349 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 30 szt. 5909991105723
1350 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 60 szt. 5909991105747
1351 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 90 szt. 5909991105761
1352 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+5 mg 30 szt. 5909991105785
1353 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+10 mg 30 szt. 5909991105853
1354 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,15 ml 5055565730881
1355 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,15 ml 5055565730898
1356 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,15 ml 5055565730904
1357 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,2 ml 5055565730911
1358 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,2 ml 5055565730928
1359 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,2 ml 5055565730935
1360 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,25 ml 5055565730959
1361 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,3 ml 5055565730966
1362 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,3 ml 5055565730973
1363 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,3 ml 5055565730980
1364 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,35 ml 5055565731000
1365 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,4 ml 5055565731024
1366 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,4 ml 5055565731031
1367 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,4 ml 5055565731048
1368 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,45 ml 5055565731062
1369 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5055565731079
1370 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 5055565731086
1371 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,5 ml 5055565731093
1372 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml 5055565731116
1373 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,6 ml 5055565731123
1374 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,6 ml 5055565731130
1375 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990653300
1376 Olodaterolum + Tiotropii bromidum Spiolto Respimat, roztwór do inhalacji, 2,5+2,5 µg 1 wkład + 1 inh. 5909991257439
1377 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909991250850
1378 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909991250874
1379 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990126217
1380 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps., 5+5 mg 30 szt. 5909991142520
1381 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps., 10+5 mg 30 szt. 5909991142636
1382 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps., 5+10 mg 30 szt. 5909991142681
1383 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps., 10+10 mg 30 szt. 5909991142759
1384 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 13,3 mg/24 h 30 szt. 5909991239091
1385 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991021184
1386 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991021337
1387 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991021375
1388 Tamsulosinum Ranlosin, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 5909991092184
1389 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991018429
1390 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991268770
1391 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991268787
1392 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991268794
1393 Tiotropii bromidum Braltus, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 10 µg/dawkę dostarczaną 30 kaps. 5909991299545
1394 Tramadolum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 5909991195076
1395 Umeclidinii bromidum + Vilanterolum Anoro, proszek do inhalacji, 55+22 µg 30 dawek 5909991108984
1396 Valganciclovirum Valhit, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991284381
1397 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 5909990688548
1398 Valsartanum Awalone, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909990688739
1399 Valsartanum Ivisart, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990685981
1400 Voriconazolum Voriconazole Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 20 tabl. 5909991223489
1401 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 5909990935253
1402 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 180 mg 120 tabl. 5909991227272
1403 Acidum mycophenolicum Marelim, tabletki dojelitowe, 360 mg 120 tabl. 5909991227319
1404 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 28 szt. 5906414001068
1405 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 28 szt. 5906414001075
1406 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991285708
1407 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster,35 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 5909991274092
1408 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 52,5 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 5909991274191
1409 Buprenorphinum Buprenorfina Teva, system transdermalny, plaster, 70 µg/godzinę 5 systemów transdermalnych 5909991274290
1410 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 20 tabl. 5909991263416
1411 Desloratadinum Delorissa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 butelka 150 ml 5909990986842
1412 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990926497
1413 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990926534
1414 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 kaps. 5909991074975
1415 Esomeprazolum Emanera, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 56 kaps. 5909991074999
1416 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990876280
1417 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990876778
1418 Furaginum Furazek, tabletki, 100 mg 30 tabl. 5909991304102
1419 Gliclazidum Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909991267230
1420 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 5909991307349
1421 Ivabradinum Raenom, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 tabl. 5909991307370
1422 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991039158
1423 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990949281
1424 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990949304
1425 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990949359
1426 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990949373
1427 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990968725
1428 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990968824
1429 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,375 ml 5907626701869
1430 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 5907626701920
1431 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,75 ml 5907626702040
1432 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1 ml 5909990735242
1433 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,25 ml 5909990735273
1434 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,5 ml 5909990735303
1435 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 5909991309206
1436 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990793402
1437 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 98 tabl. 5909991230609
1438 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 98 tabl. 5909991230616
1439 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991304140
1440 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 szt. 5909990741359
1441 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 szt. 5909990741366
1442 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 szt. 5909990741465
1443 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 szt. 5909990741472
1444 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 szt. 5909990741595
1445 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 30 szt. 5909990741861
1446 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 60 szt. 5909990741878
1447 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,18 mg 100 szt. 5909990804450
1448 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909990916474
1449 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909990916535
1450 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 5909990916580
1451 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 tabl. 5909991086107
1452 Quetiapinum Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991307479
1453 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 tabl. 5909991087005
1454 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991087180
1455 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991087258
1456 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 5909991087302
1457 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909991062170
1458 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 3 mg 28 kaps. 5909991062385
1459 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909991062590
1460 Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 6 mg 28 kaps. 5909991062781
1461 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 5909990959457
1462 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 szt. 5909990959563
1463 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 5909991103163
1464 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909991069711
1465 Allopurinolum Allupol, tabletki, 300 mg 30 tabl. 5909991316228
1466 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5909991312374
1467 Amlodipinum Vilpin, tabletki, 5 mg 28 tabl. 5909991312367
1468 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 5902020926788
1469 Aripiprazolum Aripiprazole Mylan Pharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 5902020926771
1470 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 56 tabl. 5909991305611
1471 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 56 tabl. 5909991305673
1472 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 28 tabl. 5909991305659
1473 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 15 mg 14 tabl. 5909991305642
1474 Aripiprazolum Aripiprazole NeuroPharma, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5909991305598
1475 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 5909991105594
1476 Bimatoprostum Bimaroz, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki 3 ml 5909991105600
1477 Bimatoprostum Bimatoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 5907553017644
1478 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 10 mg 30 tabl. 5909991152017
1479 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabletki, 5 mg 30 tabl. 5909991151911
1480 Brimonidinum Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991304751
1481 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 5906414002515
1482 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 5906414002522
1483 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 5906414002539
1484 Cefuroximum Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 5909991272531
1485 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 14 tabl. 5909991263355
1486 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 5909991263331
1487 Cefuroximum axetilum Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg 20 tabl. 5909991263362
1488 Cetirizini dihydrochloridum Amertil, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 5907695215250
1489 Desloratadinum Delortan, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 5909990969678
1490 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 5900257101015
1491 Doxazosinum Adadox, tabletki, 2 mg 30 tabl. 5909990901890
1492 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 90 tabl. 5909990902293
1493 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 30 tabl. 5909990902255
1494 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102531
1495 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102500
1496 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102555
1497 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102548
1498 Fluconazolum Flucofast, kapsułki twarde, 200 mg 7 kaps. 5909991283247
1499 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 5909991034870
1500 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 5909991034887
1501 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inhalator 60 dawek 5909991034894
1502 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 5906720534670
1503 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 5906720534687
1504 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220177
1505 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220184
1506 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220191
1507 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038480
1508 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038701
1509 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038565
1510 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabletki powlekane, 5 mg 84 tabletki 5907695215267
1511 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. 5909991253998
1512 Tiotropium Srivasso, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 kaps. z inhalatorem 5909991254001
1513 Valganciclovirum Sperart, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 5909991257354
1514 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909991253912
1515 Valsartanum Axudan, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 5909991253226
1516 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909991055929
1517 Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 5909991055899
1518 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909991299590
1519 Valsartanum Valorion, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 5909991299583
1520 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 5909991251857
1521 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 5909991254407
1522 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 5909991305949
1523 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 14 tabl. 5909991305932
1524 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+12,5 mg 28 tabl. 5909991136116
1525 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 tabl. 5909991136376
1526 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + HCT Genoptim, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 tabl. 5909991135850
1527 Amlodipinum Agen 10, tabletki, 10 mg 30 tabl. 5909991302184
1528 Amlodipinum Agen 5, tabletki, 5 mg 30 tabl. 5909991295226
1529 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 5907626702361
1530 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909991324315
1531 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 60 tabl. 5909990905539
1532 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 5909990905553
1533 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 5909990905652
1534 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 5909990905676
1535 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 5909990905805
1536 Atorvastatinum Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 5909990905867
1537 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 5909991263386
1538 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 5909991263409
1539 Clarithromycinum Lekoklar forte, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 5909991316761
1540 Desloratadinum Dynid, tabletki, 5 mg 30 szt. 5909991326487
1541 Doxazosinum Doxar, tabletki, 4 mg 28 tabl. 5909991325626
1542 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 2 mg 30 szt. 5909991320737
1543 Doxazosinum Doxorion, tabletki, 4 mg 30 szt. 5909991320751
1544 Enzyma pancreatis Lipancrea 16 000, kapsułki, 16000 j.Ph. Eur. Lipazy 60 szt. 5909990723164
1545 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 120 tabl. 5909991284053
1546 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 5909991289430
1547 Fluconazolum Fluconazole Hasco, syrop, 5 mg 1 but. 150 ml 5909991273798
1548 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 5909991226299
1549 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 5909991226305
1550 Indapamidum Indix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 90 tabl. 5908289660401
1551 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 5909991201982
1552 Irbesartanum Irprestan, tabletki powlekane, 300 mg 28 tabl. 5909991324575
1553 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990368624
1554 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990452118
1555 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 10 mg 30 szt. 5909991309138
1556 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 5909991309145
1557 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990921751
1558 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990921737
1559 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990921492
1560 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990921591
1561 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990921577
1562 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990921652
1563 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 tabl. 5909991266608
1564 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 100 mg 28 tabl. 5909991297060
1565 Losartanum Losartan Genoptim, tabletki powlekane, 50 mg 28 tabl. 5909991296940
1566 Nimesulidum Minesulin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz. 5909990997220
1567 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 szt. 5908289660425
1568 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 szt. 5908289660432
1569 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 szt. 5908289660449
1570 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 60 szt. 5908289660418
1571 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 tabl. 5909991327958
1572 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 60 tabl. 5909991327989
1573 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 tabl. 5909991328184
1574 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 60 tabl. 5909991328214
1575 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 30 tabl. 5909991328405
1576 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg 60 tabl. 5909991328436
1577 Propranololum Propranolol Accord, tabletki powlekane, 10 mg 50 tabl. 5909991033507
1578 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991308971
1579 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 5909991142728
1580 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 5909991142643
1581 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 5909991142674
1582 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 5909991142513
1583 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 5909991264918
1584 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 5909991264925
1585 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 28 tabl. 5909991264994
1586 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 5909991265007
1587 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 28 tabl. 5909991265076
1588 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 5909991265083
1589 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 5909991264840
1590 Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 30 tabl. 5909991264857
1591 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 5909990895304
1592 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 5909990895458
1593 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 5909990895588
1594 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 5909990895724
1595 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 5909990895892
1596 Rosuvastatinum Roswera, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 5909990895182
1597 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 5909990792009
1598 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane, 37,5 + 325 mg 90 tabl. 5909990964086
1599 Valganciclovirum Valcyclox, tabletki powlekane, 450 mg 60 tabl. 5909991228620
1600 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 5902768001082
1601 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909991266455
1602 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 160 mg 56 tabl. 5909991266479
1603 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 5909991325749
1604 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 80+12,5 mg 28 szt. 5909991325572
1605 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991063177
1606 Valsartanum Valsartan Genoptim, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 5909991266387
1607 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 90 szt. 5909991314675
1608 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 5909991295233
1609 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 30 szt. 5055565738177
1610 Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 60 szt. 5055565738191
1611 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 30 szt. 5055565738078
1612 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 60 szt. 5055565738092
1613 Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 90 szt. 5055565738108
1614 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991322939
1615 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 30 szt. 5909991232849
1616 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 60 szt. 5909991232863
1617 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991306137
1618 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991306144
1619 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991306151
1620 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 16 mg 28 szt. 5909991306991
1621 Candesartanum cilexetilum Candesartan Genoptim, tabl., 8 mg 28 szt. 5909991306885
1622 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991283575
1623 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991318543
1624 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 5902020661474
1625 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909991267155
1626 Gliclazidum Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991267162
1627 Glimepiridum Glimorion, tabl., 1 mg 30 szt. 5909991325282
1628 Glimepiridum Glimorion, tabl., 2 mg 30 szt. 5909991325305
1629 Glimepiridum Glimorion, tabl., 3 mg 30 szt. 5909991325312
1630 Glimepiridum Glimorion, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991325329
1631 Insulinum lisprum Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml 10 szt. 5909991333553
1632 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991298586
1633 Ivabradinum Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909991298654
1634 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990883998
1635 Quetiapinum Atrolak, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991086138
1636 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991326319
1637 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991326371
1638 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991326432
1639 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 28 szt. 5909991333959
1640 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 5909991333973
1641 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 28 szt. 5909991334062
1642 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 5909991334086
1643 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909991279615
1644 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 84 szt. 5909991279660
1645 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909991279516
1646 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 5909991279561
1647 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991283032
1648 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991283056
1649 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991283148
1650 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991283308
1651 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmidon, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991283322
1652 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3.6 mg 1 amp.-strz. 5909990082315
1653 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909991203924
1654 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 5909990990368
1655 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990994540
1656 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991218140
1657 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 5909991213053
1658 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990989805
1659 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990989379
1660 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 5909990935901
1661 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 5909991057480
1662 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991057497
1663 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991095840
1664 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 5909991095741
1665 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909991082192
1666 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 5909990908189
1667 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 5909990908158
1668 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 5909990908264
1669 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 5909990908233
1670 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 5909990936502
1671 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 5909990936557
1672 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990870905
1673 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990870561
1674 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991041298
1675 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5907695215359
1676 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5907695215366
1677 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 5907695215373
1678 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+12,5 mg mg 28 szt. 5909991340131
1679 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 5909991340186
1680 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991197049
1681 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991197056
1682 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991197070
1683 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991197063
1684 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991335663
1685 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 5909991335670
1686 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990813551
1687 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990813483
1688 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990974641
1689 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909991291778
1690 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909991291846
1691 Carvedilolum Carvedilol Genoptim, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. 5909991291730
1692 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990937172
1693 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990937264
1694 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990937080
1695 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991312831
1696 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 5909990928149
1697 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991192600
1698 Clopidogrelum Clopidogrel Bluefish, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990768141
1699 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 5907695215380
1700 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909990633869
1701 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909990633807
1702 Budesonidum CortimentMMX, tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 5909991205966
1703 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 5909990740253
1704 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 5909990740284
1705 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909990740192
1706 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909990740208
1707 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg 1 inhalator (120 dawek) 5909991136932
1708 Budesonidum + Formoterolum DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 320+9 µg 1 inhalator (60 dawek) 5909991136963
1709 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990662456
1710 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 5909990713974
1711 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909991245696
1712 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909991004002
1713 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 5909991004026
1714 Gliclazidum Gliclazide Zentiva, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991205867
1715 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (14 g) 5909991233846
1716 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909991233525
1717 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991233624
1718 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991337568
1719 Ivabradinum Inevica, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909991337582
1720 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991322779
1721 Ivabradinum Ivabradine Mylan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909991322786
1722 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 56 tabl. 5909990772209
1723 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990772230
1724 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 56 tabl. 5909990772179
1725 Latanoprostum + Timololum Latanoprost Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but. po 2,5 ml 5909991306649
1726 Insulinum lisprum Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 5909990005536
1727 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 5902020241133
1728 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 5902020241140
1729 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 5909991303082
1730 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan + HCT Genoptim, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909991302931
1731 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990810796
1732 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps.(1 blist.po 14 kaps.) 5909990009350
1733 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009367
1734 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009282
1735 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009299
1736 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990933198
1737 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 90 szt. 5909990935277
1738 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909990644186
1739 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 5909990854462
1740 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 5909990854479
1741 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. po 5 ml 5909991340674
1742 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but. po 5 ml 5909991340681
1743 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990711161
1744 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909990711277
1745 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990711444
1746 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990710454
1747 Olanzapinum Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 5902020926870
1748 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990781874
1749 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 5909990071029
1750 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 5909990363223
1751 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991186371
1752 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991186418
1753 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 4 g 30 sasz. 5909991273989
1754 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 5909990914838
1755 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990936670
1756 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990936700
1757 Mometasonum Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 5909991099688
1758 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 5909990867653
1759 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 5909991184827
1760 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 5909991184865
1761 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 5909991184902
1762 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 5909991184742
1763 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 5909991184940
1764 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 5909990928156
1765 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 5903060611542
1766 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 5903060611504
1767 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 5903060611467
1768 Ramiprilum + Amlodipinum Rimal, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 5903060611429
1769 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 5909991213060
1770 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 5909991213084
1771 Risperidonum Risperidone Farmax, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 5909991213107
1772 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24h 30 szt. 5909991078232
1773 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9.5 mg/24h 30 szt. 5909991078263
1774 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990919604
1775 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990919673
1776 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990919574
1777 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990921997
1778 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990922185
1779 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990922406
1780 Rosuvastatinum Rosugen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990921805
1781 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 5909990045419
1782 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 5909990045211
1783 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 5909990045310
1784 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991107871
1785 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37.5 mg 28 kaps. 5909991135096
1786 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739387
1787 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739448
1788 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909997077628
1789 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909997077697
1790 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990957071
1791 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 5909990925841
1792 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990810178
1793 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990810185
1794 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909990796359
1795 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990796533
1796 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909997217963
1797 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 90 szt. 5909991004392
1798 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 90 szt. 5909991004378
1799 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 90 szt. 5909991004385
1800 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5901878600123
1801 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687787
1802 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687763
1803 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687848
1804 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687800
1805 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909991344368
1806 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 100 tabl. 5907626706529
1807 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 50 tabl. 5907626706505
1808 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 100 tabl. 5907626706628
1809 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 30 tabl. 5907626706604
1810 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997231501
1811 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909991337742
1812 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991337599
1813 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 5909991012960
1814 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909991013806
1815 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990623471
1816 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990900459
1817 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 5909990073573
1818 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990866106
1819 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005733
1820 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990865130
1821 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 5909991139582
1822 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990762194
1823 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 50 tabl. 5909991327705
1824 Clozapinum Clopizam, tabl., 25 mg 50 tabl. 5909991327606
1825 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 5909990641253
1826 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 5909990641260
1827 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. 5909990887453
1828 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 5909990641215
1829 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 5909990641222
1830 Desloratadinum Desloratadine Genoptim, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991010980
1831 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990981458
1832 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 5909990981359
1833 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 5909990981373
1834 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991225735
1835 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 0,5 mg 20 tabl. 5909991353735
1836 Donepezilum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabletek 5909991328726
1837 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990825677
1838 Donepezilum Donepestan, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990825561
1839 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 butelka 5 ml 5909991344306
1840 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki 5 ml 5909991344313
1841 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991310936
1842 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 5909991310943
1843 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991311049
1844 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml 3 butelki po 5 ml 5909991311056
1845 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 1 mg 30 tabletek 5909991288679
1846 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 2 mg 30 tabletek 5909991288815
1847 Doxazosinum Doxazosin Genoptim, tabletki, 4 mg 30 tabletek 5909991288945
1848 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990273232
1849 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990286232
1850 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 5909991022556
1851 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 5909991022549
1852 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034900
1853 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034924
1854 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034931
1855 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 5909990938001
1856 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 5909990938025
1857 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 150 j.m./0,25 ml 1 wstrzykiwacz po 0,25 ml 5997001308486
1858 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 225 j.m./0,375 ml 1 wstrzykiwacz po 0,375 ml 5997001308493
1859 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wstrzykiwacz po 0,5 ml 5997001308509
1860 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 100 kaps. 5909991320966
1861 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 100 mg 50 kaps. 5909991320911
1862 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 100 kaps. 5909991321109
1863 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 300 mg 50 kaps. 5909991321048
1864 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 100 kaps. 5909991321369
1865 Gabapentinum Gabacol, kaps. twarde, 400 mg 50 kaps. 5909991321307
1866 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 5909991200237
1867 Goserelinum Xanderla, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 amp.-strzyk. 5909991335564
1868 Goserelinum Xanderla LA, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 amp.-strzyk. 5909991335595
1869 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 5909990799398
1870 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 5909990713639
1871 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909991350741
1872 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909991353957
1873 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019709
1874 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990946587
1875 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060606630
1876 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 150 ml + strz.po 3 ml 5909990935895
1877 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 5909991219338
1878 Menotropinum Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 amp-strz.z rozpuszczalnikiem 5909991219307
1879 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 100 tabl. 5055565744369
1880 Methotrexatum Methofill, tabl., 10 mg 50 tabl. 5055565744352
1881 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 5055565744161
1882 Methotrexatum Methofill, tabl., 2,5 mg 50 tabl. 5055565744154
1883 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991120962
1884 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990914647
1885 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990914654
1886 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990914661
1887 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990914630
1888 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 5909991339357
1889 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 5909991292980
1890 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 5909991339364
1891 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 56 szt. 5909991292997
1892 Oxybutyninum Uralex, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991036034
1893 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909991046941
1894 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991033453
1895 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 5909991033422
1896 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990984954
1897 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669400
1898 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669332
1899 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669387
1900 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669301
1901 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 5909990884339
1902 Ramiprilum Ampril 10 mg, tabletki, 10 mg 30 tabletek 5909991340766
1903 Ramiprilum Ampril 10mg tabletki, tabletki, 10 mg 30 szt. 5909991347420
1904 Ramiprilum Piramil, tabletki, 10 mg 30 tabletek 5909991344603
1905 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990924653
1906 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990924608
1907 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990924646
1908 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991093334
1909 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 5909991093280
1910 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991093303
1911 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990973392
1912 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990973545
1913 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990973774
1914 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990973880
1915 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990990085
1916 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990990092
1917 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990990108
1918 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 5909991033781
1919 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 5909991033798
1920 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 5909991033804
1921 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991000141
1922 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991000158
1923 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991000165
1924 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991000103
1925 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 5909990895403
1926 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 5909990895687
1927 Salbutamolum Aspulmo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 5909990848065
1928 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990919987
1929 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990919888
1930 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 20 tabl. 5909991277192
1931 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991277208
1932 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 5909991277123
1933 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 20 tabl. 5909991277079
1934 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909991277086
1935 Spironolactonum Ismian, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909991277147
1936 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990997152
1937 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 5909991008642
1938 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991008666
1939 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991008680
1940 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 5909991202330
1941 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991202286
1942 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 5909991351090
1943 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabletki powlekane, 160+25 mg 28 szt. 5909991343989
1944 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991197735
1945 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 5909991197728
1946 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 10 szt. 5909991095826
1947 Acidum tranexamicum Tranexamic acid Accord, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909991313692
1948 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 5909991228392
1949 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909990975730
1950 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991068097
1951 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067991
1952 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991353940
1953 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 15 mg 56 tabl. 5909990002337
1954 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 30 mg 56 tabl. 5909990002382
1955 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991205225
1956 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 5909991205256
1957 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 5909991205324
1958 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 5909991205355
1959 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 5909990885299
1960 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5907695215137
1961 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5907695215144
1962 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5907695215151
1963 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991066529
1964 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991066420
1965 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 30 kaps. 5906414002140
1966 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 30 kaps. 5906414002089
1967 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 5 mg 90 kaps. 5906414002119
1968 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 16 mg + 10 mg 90 kaps. 5906414002171
1969 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 30 kaps. 5906414001969
1970 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 30 kaps. 5906414002027
1971 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 5 mg 90 kaps. 5906414001990
1972 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kapsułki twarde, 8 mg + 10 mg 90 kaps. 5906414002058
1973 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990739707
1974 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 5909991036546
1975 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909991327309
1976 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. 5909991327323
1977 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. 5909991327347
1978 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909991327217
1979 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. 5909991327224
1980 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. 5909991327248
1981 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 28 tabl. 5909991327262
1982 Clarithromycinum Klabiotic, tabl. powl., 500 mg 7 tabl. 5909991327200
1983 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991029388
1984 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991032838
1985 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991032852
1986 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990964574
1987 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990964611
1988 Desloratadinum Jovesto, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990994465
1989 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909990994533
1990 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabletki powlekane, 10 mg 28 tabl. 5909991344481
1991 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 5909991013820
1992 Doxycyclinum Doxycyclinum Polfarmex, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 5909991330576
1993 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 60 szt. 5907594031500
1994 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 160 mg 90 szt. 5907594031609
1995 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 60 szt. 5907594031708
1996 Fenofibratum Grofibrat S, tabletki powlekane, 215 mg 90 szt. 5907594031807
1997 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 5055565726068
1998 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 5055565726075
1999 Finasteridum Finiprost, tabletki powlekane, 5 mg 30 szt. 5909991317720
2000 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 5909990780181
2001 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 5909990859719
2002 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 5909990017874
2003 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 5909990017881
2004 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511
2005 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 5909990859610
2006 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 5909990859672
2007 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 5909991074258
2008 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 5909991074296
2009 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 poj. po 120 daw. 5908289660371
2010 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 5909991257392
2011 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 300 ?g 30 szt. + inhalator 5909990738472
2012 Ivabradinum Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909991351274
2013 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 25 mg 30 tabl. 5909991311629
2014 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 50 mg 30 tabl. 5909991311698
2015 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990995479
2016 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019693
2017 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 5909990958672
2018 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabletki powlekane, 5 mg 28 tabl. 5909990790807
2019 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,55 ml 5055565736319
2020 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990834464
2021 Mometasoni furoas Momecutan, maść, 1 mg/g 100 g 5909991236199
2022 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909997213224
2023 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990670185
2024 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990896745
2025 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990896738
2026 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335374
2027 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335350
2028 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 5909990069347
2029 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 5909990069873
2030 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 5909990069897
2031 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 5909990069361
2032 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 5909990069989
2033 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 5909990070046
2034 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 5909990069736
2035 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 5909990069279
2036 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 5909990069293
2037 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 5909990069750
2038 Olanzapinum Zolafren-swift, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991347390
2039 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 5909991274467
2040 Omeprazolum Heligen Neo, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 5909991274511
2041 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990668779
2042 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909990048809
2043 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909990048823
2044 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909990048854
2045 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 150 mg 50 tabl. 5909991303518
2046 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 300 mg 50 tabl. 5909991300661
2047 Oxcarbazepinum Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane, 600 mg 50 tabl. 5909991300739
2048 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 5909990845521
2049 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 5909990845552
2050 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 5909990070923
2051 Posaconazolum Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 5909990335244
2052 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 5909991103231
2053 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991205591
2054 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991205676
2055 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991205737
2056 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990938544
2057 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990938704
2058 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5901384806057
2059 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990938766
2060 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990919659
2061 Rosuvastatinum Suvardio, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 5909990791606
2062 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 90 tabl. 5909991347079
2063 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 90 tabl. 5909991347109
2064 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5907553016012
2065 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5907553016029
2066 Tamsulosini hydrochloridum Bazetham Retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg 90 szt. 5909990894642
2067 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909990974887
2068 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909990974993
2069 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 5909990806287
2070 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 5909990806294
2071 Valsartanum Bespres, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909991350680
2072 Valsartanum Valtap, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909991344375
2073 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+12,5 mg 28 szt. 5909991349721
2074 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabletki powlekane, 320+25 mg 28 szt. 5909991349707
2075 Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 150 µg 30 szt. + inhalator 5909990738397
2076 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990941841
2077 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990941926
2078 Acidum zoledronicum Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909991009250
2079 Acidum zoledronicum Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 5909991078577
2080 Acidum zoledronicum Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909991016197
2081 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 4 fiol. (5 ml) 5909990975747
2082 Acidum zoledronicum Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 5909990948994
2083 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5909991361020
2084 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 5909991361013
2085 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991200732
2086 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991209483
2087 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2.5 mg 20 tabl. 5909990861040
2088 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990887279
2089 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990887286
2090 Brimonidini tartras Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 5907553017897
2091 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991283629
2092 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991283650
2093 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991283698
2094 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 5909991223793
2095 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 ?g/dawkę inhalacyjną 120 kaps. 5909991223809
2096 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. 5909990873074
2097 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997210605
2098 Cetrorelixum Cetrotide, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0.25 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. 5909990488926
2099 Clopidogrelum Zyllt, tabletki powlekane, 75 mg 28 szt. 5901878600475
2100 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 5909991039486
2101 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 5909991039509
2102 Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 5909991302108
2103 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246
2104 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 5908289660289
2105 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990774616
2106 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 5909991054410
2107 Ezetimibum Ezetimibe Mylan, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991189822
2108 Ezetimibum Ezoleta, tabletki, 10 mg 30 szt. 5909991311407
2109 Ezetimibum Symezet, tabletki w blistrze, 10 mg 30 szt. 5909991347529
2110 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 5909991212339
2111 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 5909991201173
2112 Fentanylum Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990054695
2113 Fentanylum Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990054589
2114 Fentanylum Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990054626
2115 Fentanylum Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990054664
2116 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 5909991074647
2117 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 5909991074685
2118 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 5909991074739
2119 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 5909991074777
2120 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 5909991074593
2121 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 5909991074821
2122 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739394
2123 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739455
2124 Fluconazolum Candifluc, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 5909991257804
2125 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) 1 wstrzykiwacz 5909990007257
2126 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg) 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 5909990697304
2127 Follitropinum alfa Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) 1 wstrzykiwacz 5909990007240
2128 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m./0,5 ml 1 wkład + 10 igieł iniekcyjnych 5909991088125
2129 Follitropinum alfa Ovaleap, roztwór do wstrzykiwań, 900 j.m./1,5 ml 1 wkład + 20 igieł iniekcyjnych 5909991088149
2130 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m. 1 wkł. 5909990339754
2131 Follitropinum beta Puregon, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m. 1 wkł. 5909990339761
2132 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 5909990337446
2133 Ganirelixum Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg 1 amp.-strz. 5909990880911
2134 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991056100
2135 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991056131
2136 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990828340
2137 Haloperidolum Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990077311
2138 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 5909990740635
2139 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 5909990957125
2140 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991183899
2141 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909991183882
2142 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 28 szt. 5055565740507
2143 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 5 mg 56 szt. 5055565740514
2144 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 28 szt. 5055565740538
2145 Ivabradini hydrochloridum Ivabradine Accord, tabletka powlekana, 7,5 mg 56 szt. 5055565740545
2146 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 112 szt. 5909991329822
2147 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg 56 szt. 5909991329785
2148 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 112 szt. 5909991329891
2149 Ivabradinum Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg 56 szt. 5909991329853
2150 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg 1 amp.-strz. 5909997077482
2151 Koryfolitropina alfa Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 150 µg 1 amp.-strz. 5909997077499
2152 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909991134907
2153 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 5909991134938
2154 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 5909991134969
2155 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 3 but.po 2,5 ml 5909991189792
2156 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990656936
2157 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5907695215014
2158 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 5907695215168
2159 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 120 tabl. 5909991352417
2160 Metformini hydrochloridum Etform, tabletki powlekane, 1000 mg 60 tabl. 5909991352400
2161 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990457328
2162 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701852
2163 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 5909990922741
2164 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 5909990922758
2165 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 5909990922765
2166 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 5909990922772
2167 Mometasonum Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 5909991031275
2168 Mycophenolas mofetil Mycofit, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990754472
2169 Mycophenolas mofetil Mycofit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990750993
2170 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990805495
2171 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990685189
2172 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. 5909990685202
2173 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 5909990411436
2174 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763467
2175 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 5909990763443
2176 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 5903792743061
2177 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 5903792743078
2178 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991191184
2179 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991191177
2180 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 5909990861194
2181 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 5909990861200
2182 Paliperidonum Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 1 amp.-strz. + 2 igły 5909990861187
2183 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990943890
2184 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990944095
2185 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991165710
2186 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990998586
2187 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990998982
2188 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990999156
2189 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990963874
2190 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990964239
2191 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990964321
2192 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 5909991206390
2193 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990706396
2194 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990706532
2195 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990706631
2196 Solifenacinum Vesicare 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990215584
2197 Solifenacinum Vesicare 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990215553
2198 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0.4 mg 30 szt. 5909990980451
2199 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991018436
2200 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990821839
2201 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990821792
2202 Telmisartanum Telmizek, tabletki, 80 mg 28 szt. 5909991361969
2203 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991045180
2204 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991045203
2205 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991045692
2206 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991045722
2207 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991045807
2208 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991045852
2209 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 5909990735167
2210 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 5909990936595
2211 Triptorelinum Gonapeptyl Daily, roztwór do wstrzykiwań, 0.1 mg/ml 7 amp.-strz.po 1 ml 5909990707553
2212 Umeclidinii bromidum Incruse, proszek do inhalacji, 55 ?g 30 daw. 5909991108953
2213 Urofollitropinum Fostimon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m./ml 1 fiol. z prosz.po 75 j.m. + 1 amp. z rozp.po 1 ml 5909991083212
2214 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990847600
2215 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990847655
2216 Ezetimibum Mizetib, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5903060613973
2217 Ezetimibum Ezehron, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5909991347161
2218 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 100 szt. 5909990414741
2219 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990762972
2220 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991248949
2221 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 5909991042080
2222 Aripiprazolum Abilify Maintena, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 1 fiol. 5702157142200
2223 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991216405
2224 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991204082
2225 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991203986
2226 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005696
2227 Buprenorphinum Melodyn 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990938056
2228 Buprenorphinum Melodyn 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990938087
2229 Buprenorphinum Melodyn 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990938131
2230 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909991063702
2231 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 5909991064051
2232 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 5909991217860
2233 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 5907626701760
2234 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 30 kaps. 5909991328696
2235 Dutasterydum Adadut, kapsułki miękkie, 0.5 mg 90 kaps. 5909991328702
2236 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990879458
2237 Exemestanum Symex, tabletki drażowane, 25 mg 30 tabl. 5909991335489
2238 Ezetimibum Ezolip, tabletki, 10 mg 30 tabl. 5909991304416
2239 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 tabl. 5909990643011
2240 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990938797
2241 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991096571
2242 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991096601
2243 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991256548
2244 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991263171
2245 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator 5909991000882
2246 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.5 mg 30 szt. 5909991025014
2247 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 5 mg 56 tabl. 5909991326470
2248 Ivabradinum Ivabradine Genoptim , tabletki powlekane, 7.5 mg 56 tabl. 5909991326494
2249 Lakozamid Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 5909990935505
2250 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 5909990662593
2251 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 5909990662623
2252 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 5909990662661
2253 Lakozamid Vimpat, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 5909990662555
2254 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 250 mg 100 tabl. 5909990921522
2255 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 750 mg 100 tabl. 5909990921676
2256 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5906414000726
2257 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5906414000733
2258 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 5909990970520
2259 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 5909990935260
2260 Mometasonum Metmin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 5909991141004
2261 Mometasonum Momecutan, maść, 1 mg/g 50 g 5909991137441
2262 Mometasonum Momester, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 140 dawek 5909991195366
2263 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 5909990930142
2264 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990641000
2265 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990640997
2266 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991136475
2267 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909991136451
2268 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422241
2269 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422258
2270 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422265
2271 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422272
2272 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 5909990940769
2273 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 5909990941247
2274 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 5909990941407
2275 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 5909990940233
2276 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 5909990941568
2277 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 5907553017927
2278 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabletki dojelitowe, 40 mg 56 tabl. 5907553017934
2279 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909991216580
2280 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909991217631
2281 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.088 mg 30 szt. 5909990804405
2282 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.18 mg 30 szt. 5909990804443
2283 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 100 szt. 5909990804474
2284 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.35 mg 30 szt. 5909990804467
2285 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 100 szt. 5909990804498
2286 Pramipexolum Hitoff, tabl., 0.7 mg 30 szt. 5909990804481
2287 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 150 mg 56 kaps. 5901878600550
2288 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 75 mg 56 kaps. 5901878600543
2289 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990884032
2290 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990884360
2291 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990883806
2292 Quetiapinum Alcreno, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990884520
2293 Ramiprilum Tritace 10, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5909991367084
2294 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 5909990658145
2295 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 5909990910601
2296 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 5909990910663
2297 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 5909990910700
2298 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24 h 30 szt. 5909991067595
2299 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990988198
2300 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990988204
2301 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990988242
2302 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 56 tabl. 5997001369333
2303 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 56 tabl. 5997001369340
2304 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 100 mg 30 tabl. 5909991279622
2305 Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 50 mg 30 tabl. 5909991279523
2306 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg 30 szt. 5909997225937
2307 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. 5909990865598
2308 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 5909990865635
2309 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909990865666
2310 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 60 szt. 5909990865697
2311 Tapentadolum Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909990865567
2312 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
2313 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
2314 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 5909991139520
2315 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 5909991143923
2316 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 5909991143930
2317 Tramadolum + Paracetamolum Exbol, tabl., 37,5+325 mg 30 szt. 5909990971763
2318 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 5909990806300
2319 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 szt. 5909990840984
2320 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 5909990840991
2321 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 5909990841004
2322 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 5909990981472
2323 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 5909990959488
2324 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991216306
2325 Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909990761647
2326 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
2327 Ezetimibum Ezen, tabletki, 10 mg 28 szt. 5909991096229
2328 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 5909991201821
2329 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 5909991189020
2330 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 5909991321949
2331 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 3 poj.a 2,5 ml 5909991321956
2332 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 5909991310769
2333 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 5909991310776
2334 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki, 15 mg 28 tabl. 5909991339951
2335 Aripiprazolum Aripiprazole Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. w blistrach perforowanych 5909991270223
2336 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991230845
2337 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991231811
2338 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991225650
2339 Amlodipinum Amlomyl, tabletki, 10 mg 30 tabl. 5909991362195
2340 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5909991371784
2341 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabletki, 5 mg 28 tabl. 5909991371708
2342 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabletki powlekane, 500 + 125 mg 14 tabl. 5909991284220
2343 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997219684
2344 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997217345
2345 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230542
2346 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5906414001020
2347 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5906414001037
2348 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 5907529463314
2349 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 5907626705690
2350 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 5907626705713
2351 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 5907626705836
2352 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 5907626705850
2353 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229634
2354 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 5902020241447
2355 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229733
2356 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 60 tabl. 5909990899951
2357 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 5909990899975
2358 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 60 tabl. 5909990900305
2359 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 5909990900336
2360 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991011383
2361 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 100 ml 5909991254995
2362 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 50 ml 5909991254988
2363 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka 3 ml 5909991137403
2364 Bimatoprostum Bimakolan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 5909991137397
2365 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 3 butelki po 5 ml 5909991223588
2366 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 5909990948376
2367 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet , żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 5909990948383
2368 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991231125
2369 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991231149
2370 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991231194
2371 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991231217
2372 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997201559
2373 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997200118
2374 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg mg 20 szt. 5909991297879
2375 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990880591
2376 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990898305
2377 Febuxostat Adenuric, tabl. powl., 120 mg 28 tabl. 5909990761562
2378 Febuxostat Adenuric, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990761548
2379 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny 10 szt. 5909991204853
2380 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny 10 szt. 5909991204822
2381 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny 10 szt. 5909991204839
2382 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny 10 szt. 5909991204846
2383 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 5909990955527
2384 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 5909990955558
2385 Finasteridum Finahit, tabletki powlekane, 5 mg 28 szt. 5909990855605
2386 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991222673
2387 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 ?g 180 szt. 7613421020934
2388 Furaginum/Furazidinum Furaginum Teva, tabletki, 100 mg 30 tabl. 5909991373238
2389 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 szt. 5909991092566
2390 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 szt. 5909991092597
2391 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990858262
2392 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909990858255
2393 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 28 szt. 5906414000801
2394 Itraconazolum Itromyx, kapsułki twarde, 100 mg 4 szt. 5906414000795
2395 Ivabradinum Bixebra, tabl., 5 mg 56 szt. 5909991286613
2396 Ivabradinum Bixebra, tabl., 7.5 mg 56 szt. 5909991286927
2397 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 5909991358358
2398 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 5909991358365
2399 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 5909991358372
2400 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 5909991358341
2401 Lamotriginum Lamotrigine Farmax, tabletki, 100 mg 30 tabl. 5909991311773
2402 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 5909991365691
2403 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg 30 tabl. 5909991357337
2404 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 30 tabl. 5909991271756
2405 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 tabl. 5909991271763
2406 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 tabl. 5909991271695
2407 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 5909991271701
2408 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 tabl. 5909991271732
2409 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 tabl. 5909991271749
2410 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 5909990933181
2411 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991346805
2412 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 12.5 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991346836
2413 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 15 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991346867
2414 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 17.5 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991346898
2415 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991346928
2416 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 25 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991346980
2417 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 30 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991347048
2418 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 7.5 mg 8 wstrzykiwaczy 5909991346775
2419 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 5909990939220
2420 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990662425
2421 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648719
2422 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 5907626703597
2423 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763481
2424 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763498
2425 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5909990892143
2426 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5909990892174
2427 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 5909990892341
2428 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 5909990892105
2429 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990920983
2430 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909990839643
2431 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909990839780
2432 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909990840038
2433 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 5909990839469
2434 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 5909990840182
2435 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991139759
2436 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,26+0,52+1,05 mg 21 szt. 5909991238773
2437 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.05 mg 30 szt. 5909991238582
2438 Pramipexolum Oprymea, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.57 mg 30 szt. 5909991238629
2439 Pramipexolum Oprymea tabl. o przedł. uwalnianiu, 2.1 mg 30 szt. 5909991238667
2440 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 5909990641192
2441 Propafenoni hydrochloridum Tonicard, tabl. powl., 150 mg 60 tabl. 5909991341558
2442 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 szt. 5909990936885
2443 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 szt. 5909990936854
2444 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 szt. 5909990936809
2445 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 szt. 5909990936779
2446 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991048488
2447 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991048495
2448 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991060220
2449 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 5909991060268
2450 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991036768
2451 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991036867
2452 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991229801
2453 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 20 szt. 5909991283735
2454 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 5909991283742
2455 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 5909991283759
2456 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 5909991283766
2457 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990915446
2458 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909990830985
2459 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909990830008
2460 Voriconazolum Voriconazole Actavis, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991248437
2461 Voriconazolum Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991191917
2462 Prednisolonum Predasol, tabletki, 20 mg 20 tabl. 5909991356712
2463 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 5909991267193
2464 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 5909991267186
2465 Azithromycinum Macromax, tabletki powlekane, 500 mg 3 tabl. 5909990713608
2466 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 5909991376895
2467 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 5909991376949
2468 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 5909991376970
2469 Lacosamidum Lacosamide Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 5909991377007
2470 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 5902020241584
2471 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 5902020241591
2472 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 5902020241607
2473 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 5902020241614
2474 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. w blistrze 5055565743331
2475 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. w blistrze 5055565743348
2476 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. w blistrze 5055565743355
2477 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. w blistrze 5055565743324
2478 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 5909991377038
2479 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 5909991377045
2480 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 5909991377052
2481 Lacosamidum Epilac, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 5909991377083
2482 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 50 mg 14 tabl. 5909991363963
2483 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 150 mg 56 tabl. 5909991364083
2484 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 100 mg 56 tabl. 5909991364038
2485 Lacosamidum Lackepila, tabletki powlekane, 200 mg 56 tabl. 5909991364137
2486 8-Methoxypsoralenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244713
2487 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285518
2488 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285419
2489 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990335541
2490 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909990109920
2491 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990110018
2492 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 5909990055715
2493 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991049515
2494 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991052218
2495 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840014
2496 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840113
2497 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840229
2498 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990072156
2499 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990623112
2500 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991081713
2501 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991087418
2502 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909991087425
2503 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991032517
2504 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109319
2505 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109210
2506 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 5909990036011
2507 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990035915
2508 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 5909990023813
2509 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 5909990244317
2510 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 5909990244416
2511 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 5909990694327
2512 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991229610
2513 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 5909990694426
2514 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 5909990425693
2515 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 5909990425754
2516 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 5909990425709
2517 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 5909990425730
2518 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 5909990425747
2519 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619658
2520 Acidum valproicum + Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619672
2521 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5055565711958
2522 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 5909990697021
2523 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 5909990696925
2524 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990182510
2525 Agomelatinum Valdoxan, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990686568
2526 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 5909990001118
2527 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001323
2528 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml ; B- 10000 TU/ml 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001316
2529 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975310
2530 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975419
2531 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0.25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296828
2532 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296927
2533 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619580
2534 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990037933
2535 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 5909990812714
2536 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990837816
2537 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990109418
2538 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 5909990163212
2539 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 5909990414819
2540 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990320912
2541 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 5909990030927
2542 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 5909990206025
2543 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 5909990373819
2544 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990086818
2545 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762965
2546 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762996
2547 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990763009
2548 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909990840915
2549 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990841011
2550 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991049010
2551 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991048914
2552 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642267
2553 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642311
2554 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 5909991099022
2555 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) 5909991098926
2556 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008734
2557 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008635
2558 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642625
2559 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642618
2560 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048977
2561 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048939
2562 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990799817
2563 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990799718
2564 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991236687
2565 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565993
2566 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565986
2567 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907519
2568 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907311
2569 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907410
2570 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990993116
2571 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990993017
2572 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963119
2573 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963010
2574 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990421824
2575 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991042912
2576 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990621217
2577 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319
2578 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517
2579 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 5909990794379
2580 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728
2581 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043520
2582 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629
2583 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 5909990066018
2584 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990083619
2585 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 5909990066117
2586 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 5909990293322
2587 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990293124
2588 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 5909990293223
2589 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 5909990894833
2590 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 5909990894819
2591 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 5909990894826
2592 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990081912
2593 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115
2594 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990649747
2595 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990646906
2596 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120
2597 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419326
2598 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419333
2599 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419319
2600 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235
2601 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521
2602 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 5909990614318
2603 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 5909990614288
2604 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985
2605 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991042073
2606 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 5909990793587
2607 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 5909990793594
2608 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 5909990793600
2609 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990430628
2610 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990430611
2611 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715
2612 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990756711
2613 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909991090029
2614 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990082148
2615 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 5909990007387
2616 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990002306
2617 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991232832
2618 Aripiprazolum Aripiprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991221546
2619 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 5909990370610
2620 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990011414
2621 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568574
2622 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568550
2623 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568642
2624 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568628
2625 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568680
2626 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568666
2627 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568727
2628 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568703
2629 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990787586
2630 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990787609
2631 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990787647
2632 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990991815
2633 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990336647
2634 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990991914
2635 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5909990419173
2636 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990623464
2637 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 5909991382896
2638 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 5909991382902
2639 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 5909991382926
2640 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991200787
2641 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990077847
2642 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990077939
2643 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990078028
2644 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573400
2645 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573530
2646 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573547
2647 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078141
2648 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078264
2649 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078356
2650 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124618
2651 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124717
2652 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124816
2653 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
2654 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
2655 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
2656 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078707
2657 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338290
2658 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338368
2659 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338436
2660 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990338443
2661 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053179
2662 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053230
2663 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053278
2664 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998814
2665 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998821
2666 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998838
2667 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998913
2668 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998920
2669 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998937
2670 Atropini sulfas Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 5909990243112
2671 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 5909990232826
2672 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 5909990232819
2673 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909990277810
2674 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991054816
2675 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909991034412
2676 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991035518
2677 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 5909990635320
2678 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 5909990635337
2679 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738
2680 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990573752
2681 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991087319
2682 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909991098421
2683 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991098520
2684 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 5909991108830
2685 Azithromycinum Sumamed, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742110
2686 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990846214
2687 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990742318
2688 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 5909990742424
2689 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990742417
2690 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742219
2691 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990742226
2692 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909990054152
2693 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118915
2694 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990119011
2695 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118816
2696 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990121625
2697 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 10 ml 5909990186525
2698 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml 5 ml 5909990186518
2699 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513
2700 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0.3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990008469
2701 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990574315
2702 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990193219
2703 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015114
2704 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015015
2705 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633852
2706 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633791
2707 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024
2708 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733
2709 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990570546
2710 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990869114
2711 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2.5 mg 30 szt. 5909990173013
2712 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2.5 mg 30 szt. 5909990211913
2713 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 5909991033248
2714 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 5909991033224
2715 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337354
2716 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337323
2717 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337286
2718 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335169
2719 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335176
2720 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 5909990430314
2721 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926213
2722 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926312
2723 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445615
2724 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445714
2725 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991233099
2726 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445813
2727 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990677313
2728 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 5909990677412
2729 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335183
2730 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335190
2731 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137458
2732 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137465
2733 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137625
2734 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873241
2735 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990872886
2736 Buprenorphinum Transtec 35 ?g/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966127
2737 Buprenorphinum Transtec 52,5 ?g/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966226
2738 Buprenorphinum Transtec 70 ?g/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966325
2739 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073603
2740 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073597
2741 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 5909990356713
2742 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430123
2743 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990430017
2744 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430024
2745 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 5909990937196
2746 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 5909990937103
2747 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990962945
2748 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990962839
2749 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990772193
2750 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990772162
2751 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 16+12,5 mg 28 tabl. 5909991245610
2752 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki, 8+12,5 mg 28 tabl. 5909991245528
2753 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990957279
2754 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990957194
2755 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909990043910
2756 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909991014117
2757 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 5909991030315
2758 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991014216
2759 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 5909991014223
2760 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244515
2761 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244614
2762 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917
2763 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924
2764 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990120215
2765 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990120116
2766 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211
2767 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12.5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570430
2768 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570409
2769 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6.25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570454
2770 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074099
2771 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074129
2772 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074051
2773 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727148
2774 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727193
2775 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727100
2776 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12.5 mg 30 szt. 5909991017019
2777 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. 5909991017118
2778 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3.125 mg 30 szt. 5909991016814
2779 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6.25 mg 30 szt. 5909991016913
2780 Carvedilolum Coryol, tabl., 6.25 mg 30 szt. 5909990983315
2781 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg 30 szt. 5909990216505
2782 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990216567
2783 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg 30 szt. 5909990216604
2784 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048496
2785 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048489
2786 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048540
2787 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048502
2788 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048472
2789 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048465
2790 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074754
2791 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074662
2792 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074792
2793 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687909
2794 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12.5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687930
2795 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687862
2796 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687879
2797 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687886
2798 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6.25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687893
2799 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137411
2800 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137428
2801 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137510
2802 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137527
2803 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990775910
2804 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990775927
2805 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 5909990676514
2806 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 5909990676613
2807 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 5909990676620
2808 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 5909990676712
2809 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0.25 g/5 ml 60 ml (45 g) 5909990780211
2810 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 5909990780518
2811 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990780419
2812 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 5909990780310
2813 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 5909990059515
2814 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 17 ml 5909990806812
2815 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 5909990806911
2816 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 5909990059416
2817 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727
2818 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734
2819 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840
2820 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857
2821 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697
2822 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703
2823 Cefuroximum Cefuroxime Aurobindo, tabletki powlekane, 250 mg 10 tabl. 5909991312671
2824 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009212
2825 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009229
2826 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009113
2827 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009120
2828 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224951
2829 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5907626701753
2830 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224456
2831 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990216383
2832 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991067946
2833 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990216390
2834 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991067953
2835 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg 10 fiol. 5909990069927
2836 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg 10 fiol. 5909990069828
2837 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 5909990083213
2838 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 42,20 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990051335
2839 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 84,40 g granulatu (1 but.po 100 ml) 5909990051342
2840 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990083312
2841 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 39,98 g granulatu (1 but.po 50 ml) 5909990468812
2842 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990083411
2843 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909990083435
2844 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990569441
2845 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990851119
2846 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 5909991103811
2847 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 5909991103835
2848 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990410729
2849 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990410736
2850 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990869725
2851 Cetirizinum Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml 75 ml 5909990781515
2852 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990184637
2853 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 5909990184736
2854 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203017
2855 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203116
2856 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212064
2857 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218530
2858 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212057
2859 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218523
2860 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946624
2861 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 5909990946716
2862 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990946426
2863 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946525
2864 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 5909990406111
2865 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990336814
2866 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 5909990336913
2867 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990336616
2868 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990336715
2869 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990678648
2870 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2.5 mg 28 szt. 5909990678655
2871 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679
2872 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066636
2873 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066667
2874 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066780
2875 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066803
2876 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 5909990781676
2877 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 5909990376612
2878 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990499113
2879 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990066414
2880 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990066216
2881 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990308514
2882 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964
2883 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990308712
2884 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012
2885 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033514
2886 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033613
2887 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990818013
2888 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990059522
2889 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990773626
2890 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010
2891 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990081165
2892 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532
2893 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990045549
2894 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620654
2895 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620647
2896 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620678
2897 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620661
2898 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990331727
2899 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 5909990331710
2900 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990331819
2901 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990331826
2902 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990780631
2903 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990780624
2904 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990719419
2905 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991030223
2906 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991030117
2907 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991023416
2908 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438
2909 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 5909991001520
2910 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544
2911 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071210
2912 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435
2913 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071111
2914 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 5909990745814
2915 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 5909990067510
2916 Clobetasoli propionas Dermovate, krem, 0.5 mg/g 25 g 5909990004713
2917 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 50 ml 5909990369928
2918 Clobetasolum Dermovate, maść, 0.5 mg/g 25 g 5909990004812
2919 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml 25 ml 5909990369911
2920 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990294916
2921 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990295012
2922 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990295111
2923 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0.5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135615
2924 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135516
2925 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990141012
2926 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748
2927 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991167011
2928 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990625826
2929 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990774401
2930 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990727667
2931 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990762729
2932 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991109219
2933 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711
2934 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990295715
2935 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139521
2936 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139422
2937 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 5909991047818
2938 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 5909990366514
2939 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1.2 j./g 20 g 5909990015412
2940 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990244010
2941 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990657476
2942 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990657483
2943 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990222216
2944 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990222230
2945 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990046171
2946 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990046188
2947 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990037773
2948 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990086788
2949 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990958818
2950 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990949519
2951 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990949618
2952 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 5909990949717
2953 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776412
2954 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776511
2955 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990949410
2956 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990925339
2957 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909990969654
2958 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0.5 mg/ml 150 ml 5909990975921
2959 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990979981
2960 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 5909990068548
2961 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 5909990068494
2962 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170517
2963 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 5909990170418
2964 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 5909990264018
2965 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518
2966 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617
2967 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 5909990753024
2968 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 5909990753017
2969 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044
2970 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990752010
2971 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516
2972 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317
2973 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 5909990241910
2974 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990487714
2975 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990974122
2976 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990457113
2977 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990457120
2978 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 5909990413829
2979 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990161119
2980 Diclofenacum natricum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 5909990033614
2981 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 5909990776962
2982 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990037711
2983 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909990217045
2984 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 5909990217069
2985 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 5909990482917
2986 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 5909990483310
2987 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909990213214
2988 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990112616
2989 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416318
2990 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990121120
2991 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 5909990661671
2992 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661688
2993 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661695
2994 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990770045
2995 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990770038
2996 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991024413
2997 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991024314
2998 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990689873
2999 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990689781
3000 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991056018
3001 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991055912
3002 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990776900
3003 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990776870
3004 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657360
3005 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657353
3006 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726936
3007 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726929
3008 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990993314
3009 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990993215
3010 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813
3011 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990643929
3012 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990661329