Urzad_baner

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.(Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.), Prezes Urzędu udostępnia w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 696 z późn. zm.), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyki Produktów Leczniczych leków objętych tym obwieszczeniem.

Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r., poz. 68).

Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl


Wyszukaj:

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych


lp substancja czynna nazwa postać dawka zawartość opakowania EAN charakterystyka
1 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990001125
2 Alergeny pyłków roślin Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3) 5909990000722
3 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5 g 3 tabl. (blister) 5909990713608
4 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124
5 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431021
6 Benazeprilum Lisonid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990431076
7 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907
8 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 1 fiol.a 3ml 5909990456116
9 Gliclazidum Glazide, tabl. , 80 mg 60 tabl. 5909991036218
10 Insulinum lisprum Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657742
11 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657766
12 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.a 3ml 5909990657780
13 Letrozolum Mionic, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990708772
14 Lisinoprilum Diroton, tabl. , 10 mg 28 szt. (2 blistry x 14) 5909990466511
15 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670604
16 Montelukastum Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670666
17 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990670758
18 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990640249
19 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139
20 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634873
21 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) 5909990634903
22 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990206735
23 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759
24 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990695669
25 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990695690
26 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990695775
27 Topiramatum EPILANIA, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990696932
28 Torasemidum TRIFAS 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324
29 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990696857
30 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990698004
31 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist. x 10) 5909990698356
32 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 2, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990224586
33 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen 1, proszek do sporządzania roztworu, 425 g 5909990335046
34 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 590999065943
35 Losartanum kalicum Losargamma, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. Powl. 5909990858293
36 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 10mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073443
37 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 20mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073450
38 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom, tabl. powl., 40mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990073467
39 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063
40 Candesartanum Atacand, tabl., 16mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116
41 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 tabl. 5909991001537
42 Lamotriginum Trogine, tabl. 100mg 30 tabl. 5909990079438
43 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. 5909990779840
44 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492
45 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 25mg 30 tabl. 5909990896677
46 Levomepromazinum Lewomezin, tabl., 50mg 30 tabl. 5909990896691
47 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766673
48 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990766680
49 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487
50 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10mg 28 tabl. 5909990801442
51 Olanzapinum Olazax, tabl., 20mg 28 tabl. 5909990925179
52 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10mg 28 tabl. 5909990638482
53 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990638444
54 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5mg 28 tabl. 5909990767045
55 Ramiprilum Mitrip, tabl., 10mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397
56 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763542
57 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10mg 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) 5909990763559
58 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 56 kaps. 5909990795383
59 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 56 kaps. 5909990795574
60 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 56 kaps. 5909990795604
61 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 1,5mg 28 kaps. twardych 5909990795307
62 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 3mg 28 kaps. twardych 5909990795376
63 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 4,5mg 28 kaps. twardych 5909990795567
64 Rivastigminum Rivaxon, kaps., twarde, 6mg 28 kaps. twardych 5909990795598
65 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 98 tabl. 5909990794133
66 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990794102
67 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40mg 98 tabl. 5909990794096
68 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10mg 98 tabl. 5909990793860
69 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 tabl. 5909997200576
70 Azithromycinum Bactrazol, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml 20 ml 5909990073559
71 Dorzolamidum + Timololum Dotiteva, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990799343
72 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 kaps. 5909997069852
73 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181
74 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775
75 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990809790
76 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Sortabax HCT, tabl. powl., 0,05+0,0125 g 28 tabl. 5909990806195
77 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Sortabax HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990806201
78 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339
79 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990893188
80 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990893263
81 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990893294
82 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555
83 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793
84 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990867066
85 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601
86 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990796649
87 Simvastatinum Simvastatin 40 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990037575
88 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871
89 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895
90 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949
91 Dorzolamidum Dorzostill 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór, krople do oczu, 20mg/ml 5 ml 5909990795284
92 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 160mg 28 tabl. 5909990917365
93 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25mg 28 tabl. 5909990917082
94 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl. powl., 80mg 28 tabl. 5909990917266
95 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 250mg 50 tabl. 5909990945139
96 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 500mg 50 tabl. 5909990945221
97 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 750mg 50 tabl. 5909990945306
98 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl. powl., 1000mg 50 tabl. 5909990945405
99 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750mg 100 szt 5909990935208
100 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500mg 100 szt 5909990935178
101 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250mg 100 szt 5909990935147
102 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000mg 100 szt 5909990935246
103 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20mg 90 kaps. 5909997070348
104 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990959976
105 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990959952
106 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml butelka 30ml (1200mg) 5909990635344
107 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990957071
108 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990937080
109 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990937172
110 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990937264
111 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 8 mg 56 tabl. 5909990772179
112 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 16 mg 56 tabl. 5909990772209
113 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl. powl., 32 mg 28 tabl. 5909990772230
114 Irbesartanum Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg 28 szt. 5909990914050
115 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 20 mg 56 tabl. 5909990796359
116 Omeprazolum Ultop, kapsułki dojelitowe, 40 mg 28 tabl. 5909990796533
117 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990936670
118 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990936700
119 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909997077628
120 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909997077697
121 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990870561
122 Valsartanum Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990870905
123 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. 5909990912032
124 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. 5909990912070
125 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 3 poj. z kroplomierzem zawierające 2,5 ml roztw. 5909990969760
126 Latanoprostum Latano-POS, krople do oczu, 50 µg/ml 1 poj. z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztw. 5909990969753
127 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl.powl., 100+12,5 mg 28 szt. 5909990904365
128 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 5909990818365
129 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg 30 szt. 5909990952106
130 Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg 30 szt. 5909990952373
131 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990989058
132 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997222974
133 Nebivololum Emzok, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990743872
134 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Zentiva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 5909991041779
135 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 1 but.a 9,5 ml 5909990001132
136 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715
137 Alergeny pyłków roślin "Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739
138 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882113
139 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909991079314
140 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 60 daw. 5909990882014
141 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787319
142 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787210
143 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990787111
144 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990798964
145 Donepezilum Cognezil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990799053
146 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458
147 Acidum alendronicum Alendronat Aurobindo, tabl., 70 mg 4 tabl. 5909990951802
148 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909990887262
149 Desloratadinum Desloratadine Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990944651
150 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990068579
151 Dorzolamidum + Timololum Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. (5 ml) 5909990894383
152 Finasteridum Uronezyr, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909991088842
153 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator 5909991000882
154 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 90 tabl. 5909990078967
155 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990078998
156 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 90 tabl. 5909990079032
157 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 5909990933167
158 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 90 tabl. 5909990933174
159 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909991073541
160 Metoprololum Selmet, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991073640
161 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909991007263
162 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909991007270
163 Montelukastum Romilast, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991007300
164 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990920747
165 Paroxetinum Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990655724
166 Sertralinum Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990636129
167 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909991086626
168 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909991086633
169 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991095994
170 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 40+12,5 mg 56 tabl. 5909991096007
171 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909991096038
172 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909991096045
173 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 28 tabl. 5909991096069
174 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tezeo HCT, tabl., 80+25 mg 56 tabl. 5909991096076
175 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902020926016
176 Tramadolum + Paracetamolum ApoPatram, tabl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909991035662
177 Tramadolum + Paracetamolum ApoPatram, tabl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909991071288
178 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 tabl. 5909991143923
179 Tramadolum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 tabl. 5909991143930
180 Tramadolum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 tabl. 5909990806300
181 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 10 tabl. 5909990971602
182 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 tabl. 5909990971633
183 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990971640
184 Tramadolum + Paracetamolum Paratram, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990971671
185 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 tabl. 5909990840984
186 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990840991
187 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990841004
188 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 tabl. 5909990981472
189 Tramadolum + Paracetamolum Symtram, tabl., 75+650 mg 30 tabl. 5909991073220
190 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990959488
191 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo, tabl. powl., 160+25 mg 28 tabl. 5909991077495
192 Venlafaxinum Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991053475
193 Venlafaxinum Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991053482
194 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990737673
195 Acidum zoledronicum Acidum zoledronicum medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.a 5 ml 4037353013506
196 Acidum zoledronicum Acidum zoledronicum medac, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 but.a 100 ml 4037353014305
197 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 kaps. 5909990907731
198 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 kaps. 5909990907755
199 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 kaps. 5909990907762
200 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 kaps. 5909990907786
201 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990800469
202 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990800551
203 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg 20 tabl. 5909990778041
204 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909990810208
205 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909990826773
206 Clopidogrelum Cloropid, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990851300
207 Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990761647
208 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990877553
209 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990877669
210 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.a 5 ml 5909990942855
211 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 5909990866144
212 Doxazosinum Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 tabl. 5909990884582
213 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909990906154
214 Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl 5909990644933
215 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 50 mg 20 kaps. 5909990794522
216 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg 20 kaps. 5909990794553
217 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml 10 amp.a 2 ml 5909990794607
218 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 tabl. 5909990961092
219 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 poj. 5909991102883
220 Losartanum Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990760770
221 Metforminum Glucophage, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990789306
222 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 tabl. 5909990213436
223 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 tabl. 5909990624768
224 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 tabl. 5909990864461
225 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990871650
226 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990871766
227 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990871858
228 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990860685
229 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990860692
230 Omeprazolum Goprazol 20mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 14 kaps. 5909990077656
231 Omeprazolum Goprazol 20mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990077663
232 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990793907
233 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990794188
234 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990897780
235 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 5909990910762
236 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 5909990910779
237 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990953882
238 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990723591
239 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990723812
240 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990723829
241 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990724031
242 Telmisartanum Actelsar, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990891863
243 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990974863
244 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990974979
245 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 tabl. 5909990902002
246 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990902095
247 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909990831159
248 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 tabl. 5909990830176
249 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909990830244
250 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 tabl. 5909991089108
251 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 tabl. 5909991089153
252 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 tabl. 5909991089122
253 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 tabl. 5909991089139
254 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 tabl. 5909991089146
255 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 tabl. 5909997233642
256 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990623488
257 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990961474
258 Atorvastatinum Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990961573
259 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990899920
260 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909990900053
261 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990900275
262 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.a 3 ml 5909991097066
263 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.a 3 ml 5909991097073
264 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990874194
265 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 amp.a 2 ml 5909991107925
266 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 tabl. 5909990277919
267 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990739592
268 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990739653
269 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909990800360
270 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5902023770463
271 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5902023770579
272 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997232508
273 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 tabl. 5909990345618
274 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990946075
275 Clarithromycinum Lekoklar, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990946198
276 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909997013800
277 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp. 5909990774852
278 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 5909990774869
279 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 tabl. 5909997199627
280 Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 5909990795284
281 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955541
282 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5902023772061
283 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 5909990937981
284 Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990795093
285 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg 30 tabl. 5909991092566
286 Indapamidum + Amlodipinum Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg 30 tabl. 5909991092597
287 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 10 ml (200 daw.) 5909991185879
288 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 tabl. 5909991138349
289 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 tabl. 5909991138356
290 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 tabl. 5909991138363
291 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990879687
292 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990858651
293 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909990944361
294 Meloxicamum Lormed, tabl., 15 mg 20 tabl. 5909990573073
295 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 tabl. 5909990866625
296 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 tabl. 5909990283514
297 Methotrexatum Metotab, tabl., 2,5 mg 100 tabl. 5909991064228
298 Methotrexatum Metotab, tabl., 7,5 mg 100 tabl. 5909991064266
299 Methotrexatum Metotab, tabl., 10 mg 100 tabl. 5909991064303
300 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 tabl. 5909990948536
301 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 tabl. 5909990948543
302 Nebivololum Nedal, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990642809
303 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990865901
304 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990865956
305 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990866021
306 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990866045
307 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 tabl. 5909990849581
308 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990849635
309 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909991140779
310 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20 mg 28 kaps. 5909997014852
311 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909997013947
312 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909997065892
313 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg 30 tabl. 5909990741359
314 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg 30 tabl. 5909990741465
315 Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg 30 tabl. 5909990741861
316 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990892761
317 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990892853
318 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909991046897
319 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990817184
320 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990817320
321 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 5+5 mg 30 tabl. 5909991137212
322 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 5+10 mg 30 tabl. 5909991137472
323 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 10+5 mg 30 tabl. 5909991137526
324 Perindoprilum + Amlodipinum Indix Plus, tabl., 10+10 mg 30 tabl. 5909991137571
325 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909990965373
326 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909990965403
327 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 tabl. 5909990965441
328 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg 30 kapsułek 5909990936779
329 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg 30 kapsułek 5909990936809
330 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg 30 kapsułek 5909990936854
331 Ramiprilum + Amlodipinum Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg 30 kapsułek 5909990936885
332 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990983582
333 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990983803
334 Ropinirolum Repirol SR, tabl. doustne o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990983971
335 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909991106898
336 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991106904
337 Tamsulosinum Symlosin SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 kaps. 5909991136321
338 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg 28 tabl. 5909990840472
339 Telmisartanum Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990840557
340 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991079451
341 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909991079598
342 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Polsart Plus, tabl., 80+25 mg 28 tabl. 5909991079703
343 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, tabl., 40+12,5 mg 28 tabl. 5909991073732
344 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 14 tabl. 5909990645497
345 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 tabl. 5909990645503
346 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990875245
347 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 tabl. 5909990185214
348 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.a 10 ml 5909990969012
349 Tramadolum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.a 96 ml 5909990969029
350 Triptorelinum Decapeptyl Depot, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. (1 amp. strz. proszku + 1 amp. sztrz. rozpuszczalnika) 5909990366118
351 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 90 tabl. 5909990818990
352 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg 90 tabl. 5909990818860
353 Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990959976
354 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909991002794
355 Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909991003081
356 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713846
357 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713860
358 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5055565713853
359 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5055565713877
360 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+10 mg 90 tabl. 5909990908189
361 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 4+5 mg 90 tabl. 5909990908158
362 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+10 mg 90 tabl. 5909990908264
363 Perindoprilum + Amlodipinum Amlessa, tabl., 8+5 mg 90 tabl. 5909990908233
364 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg 30 tabl. 5909990936502
365 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 5909990936557
366 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991041298
367 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991197049
368 Bisoprololum Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991197056
369 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991197063
370 Bisoprololum Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991197070
371 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 tabl. 5909997231563
372 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909990813551
373 Bisoprololum Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990813483
374 Brimonidinum Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990974641
375 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909990800629
376 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909990957255
377 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909990957170
378 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991192600
379 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909990744848
380 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909990633869
381 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909990633807
382 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 tabl. 5909990740253
383 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 56 tabl. 5909990740284
384 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 tabl. 5909990740192
385 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 tabl. 5909990740208
386 Desloratadinum Delortan, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909990969371
387 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990975921
388 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 tabl. 5909990979981
389 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10) 5909990713974
390 Bimatoprostum Glabrilux, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991087869
391 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909991004002
392 Gliclazidum Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 90 tabl. 5909991004026
393 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 tabl. 5909990865185
394 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 tabl. 5909990865222
395 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 tabl. 5909990865260
396 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 tabl. 5909990865147
397 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990879342
398 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990879373
399 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990879076
400 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990879106
401 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990879168
402 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990879199
403 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990879250
404 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990879281
405 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 5909997204659
406 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. 5902020241133
407 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 tabl. 5902020241140
408 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan HCT Bluefish, tabl. powl., 100+25 mg 28 tabl. 5909990810796
409 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 tabl. 5909990933198
410 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909990644186
411 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 5909990854462
412 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 30 szt. 5909990854479
413 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 tabl. 5909990711161
414 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 5909990711277
415 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 tabl. 5909990711444
416 Olanzapinum Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 tabl. 5909990710454
417 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990781874
418 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 tabl. 5909990071029
419 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 5909990363223
420 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991186371
421 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991186418
422 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772368
423 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5902023772375
424 Perazinum Perazin 25mg, tabl., 25 mg 50 tabl. 5909990914838
425 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909991031992
426 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909991032043
427 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909991031497
428 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909991031602
429 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909991031640
430 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909991031886
431 Salmeterolum Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę 120 dawek 5909990867653
432 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 5909991184827
433 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 5909991184865
434 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 5909991184902
435 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 5909991184742
436 Oxycodonum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 5909991184940
437 Riluzolum Riluzol PMCS, tabl., 50 mg 56 tabl. 5909990928156
438 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078232
439 Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078263
440 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991085674
441 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909991085759
442 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909991085841
443 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909997012759
444 Tiotropii bromidum Spiriva Respimat, roztwór do inhalacji, 2,5 µg/dawkę odmierzoną 1 wkł.po 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat 5909990735839
445 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. 5909990045419
446 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 5909990045211
447 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. 5909990045310
448 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+10 mg 30 kaps. 5909990988334
449 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 10+5 mg 30 kaps. 5909990988297
450 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+10 mg 30 kaps. 5909990988273
451 Ramiprilum + Amlodipinum Sumilar, kaps. twarde, 5+5 mg 30 kaps. 5909990988259
452 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 5909991107871
453 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 kaps. 5909991135096
454 Letrozolum Symletrol, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990956395
455 Tetrabenazinum Tetmodis, tabl., 25 mg 112 tabl. 5909990805594
456 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990964000
457 Tramadolum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 tabl. 5909990964055
458 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 300 mg 50 tabl. 5909997223681
459 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990810178
460 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 tabl. 5909990810185
461 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909997217963
462 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990802753
463 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5901878600123
464 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5055565711958
465 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990752690
466 Amlodipinum Amlaxopin, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990752720
467 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 5909997231501
468 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 5909991012960
469 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5909990623471
470 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909991013806
471 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990900459
472 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 5909990073573
473 Brimonidinum Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990866106
474 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005733
475 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 5909991190699
476 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 28 szt. 5909990865130
477 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 tabl. 5909991139582
478 Clopidogrelum Clopidogrel Genoptim, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990762194
479 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 kaps. 5909990887453
480 Desloratadinum Desloratadine Actavis, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991006303
481 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990841332
482 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990841363
483 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 kaps. 5909990227310
484 Exemestanum Etadron, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990798094
485 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990273232
486 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990286232
487 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual N, aerozol inhalacyjny, roztwór, 50+21 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.a 200 dawek 5909990917815
488 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 5909991022549
489 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 5909991022556
490 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034870
491 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034887
492 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034894
493 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034900
494 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034924
495 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 5909991034931
496 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 kaps. 5909990938001
497 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 kaps. 5909990938025
498 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 120 tabl. 5909991200237
499 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 5909990799398
500 Konestat alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. 5909990796090
501 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 6 mg 28 tabl. 5909991105549
502 Lacidipinum Lacydyna, tabl. powl., 4 mg 28 tabl. 5909991105563
503 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. (18 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019709
504 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990946587
505 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5903060606630
506 Letrozolum Letrozole Apotex, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (blister) 5909990908608
507 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990928200
508 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990928224
509 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990928231
510 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990928248
511 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990900695
512 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 250 mg 100 tabl. 5909990900701
513 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990900725
514 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990900732
515 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990900749
516 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 750 mg 100 tabl. 5909990900756
517 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990900763
518 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990900770
519 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990973361
520 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990973446
521 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990973583
522 Levetiracetamum Symetra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990973682
523 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990925858
524 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990925872
525 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990925889
526 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990925926
527 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990925940
528 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990925957
529 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935956
530 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990936052
531 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990936151
532 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990936250
533 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 30 tabl. 5909991105655
534 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 60 tabl. 5909991105679
535 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+5 mg 90 tabl. 5909991105693
536 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 30 tabl. 5909991105723
537 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 60 tabl. 5909991105747
538 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 50+10 mg 90 tabl. 5909991105761
539 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+5 mg 30 tabl. 5909991105785
540 Losartanum + Amlodipinum Alortia, tabl. powl., 100+10 mg 30 tabl. 5909991105853
541 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909991120962
542 Montelukastum Montelukast Aurobindo, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991088255
543 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990653300
544 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990914630
545 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990914647
546 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990914654
547 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990914661
548 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909991046941
549 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909997225579
550 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990126217
551 Perazinum Perazin 200mg, tabl., 200 mg 30 szt. 5909991033453
552 Perazinum Perazin 50mg, tabl., 50 mg 30 szt. 5909991033422
553 Perindoprilum Erbugen, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990984954
554 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 5909990924608
555 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990924646
556 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990924653
557 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 5909991093280
558 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991093303
559 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991093334
560 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+5 mg 30 kaps. 5909991142520
561 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+5 mg 30 kaps. 5909991142636
562 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 5+10 mg 30 kaps. 5909991142681
563 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek, kaps., 10+10 mg 30 kaps. 5909991142759
564 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 14 szt. 5909990910601
565 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 15 mg 42 szt. 5909990910663
566 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. powl., 20 mg 14 szt. 5909990910700
567 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990990085
568 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990990092
569 Ropinirolum Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990990108
570 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 84 szt. 5909991033781
571 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 84 szt. 5909991033798
572 Ropinirolum Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 84 szt. 5909991033804
573 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991000103
574 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991000141
575 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991000158
576 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991000165
577 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 5909990895403
578 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 5909990895687
579 Salbutamolum Aspulmo, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg 1 poj.a 200 dawek 5909990848065
580 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990919888
581 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990919987
582 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. 5909990997152
583 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg 60 szt. 5909991008642
584 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 30 szt. 5909991008666
585 Tolterodinum Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 60 szt. 5909991008680
586 Tramadolum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 30 tabl. 5909991195076
587 Travoprostum Bondulc, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991144241
588 Travoprostum Lytrescio, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 5909991188559
589 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991202286
590 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 tabl. 5909991202330
591 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. 5909991197728
592 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991197735
593 Amlodipinum Agen 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909997232904
594 Amlodipinum Agen 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997232928
595 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 5909991067991
596 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 90 tabl. 5909991068035
597 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 5909991068097
598 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 90 tabl. 5909991068141
599 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909991205225
600 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 tabl. 5909991205256
601 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 tabl. 5909991205324
602 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 tabl. 5909991205355
603 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 tabl. 5909990885299
604 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5907695215137
605 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5907695215144
606 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 5907695215151
607 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990745340
608 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990745579
609 Atorvastatinum Pharmastatin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990745807
610 Azithromycinum azitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5902023772399
611 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5902023772306
612 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991199913
613 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909997076140
614 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 tabl. 5909991066529
615 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 tabl. 5909991066420
616 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 tabl. 5909990739707
617 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candesartan + HCT Genoptim, tabl., 8+12,5 mg 28 tabl. 5909991190552
618 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 5909991036546
619 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991029388
620 Dorzolamidum Dolopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990653331
621 Dorzolamidum + Timololum Dolopt Plus, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746545
622 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 5909991013820
623 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990926497
624 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990926534
625 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 20 mg 56 tabl. 5909991074975
626 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel., 40 mg 56 tabl. 5909991074999
627 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990876280
628 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990876778
629 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830527
630 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830626
631 Finasteridum Finpros, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991025595
632 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909997219868
633 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 tabl. 5909990017874
634 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 tabl. 5909990017881
635 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 tabl. 5909990780181
636 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511
637 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 tabl. 5909990859610
638 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 tabl. 5909990859672
639 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 tabl. 5909990859719
640 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 tabl. 5909991074258
641 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 tabl. 5909991074296
642 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 5909990706280
643 Irbesartanum Ifirmasta, tabl. powl., 300 mg 28 szt. 5909990706297
644 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990995479
645 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych) 5909991019693
646 Latanoprostum Polprost, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990873005
647 Latanoprostum + Timololum Latanoprost + Timolol STADA, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990872824
648 Latanoprostum + Timololum Polprost Plus, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990872879
649 Latanoprostum + Timololum Timlatan, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 5909990919505
650 Letrozolum Lortanda, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991039158
651 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990949281
652 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990949304
653 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990949359
654 Levetiracetamum Levetiracetam Apotex, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990949373
655 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990968725
656 Levetiracetamum Levetiracetam Zdrovit, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990968824
657 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701869
658 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701920
659 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702040
660 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1 ml 5909990735242
661 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735273
662 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735303
663 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990834464
664 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. 5909997213224
665 Nebivololum Nebilet, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990670185
666 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990896738
667 Olanzapinum Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990896745
668 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335350
669 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 tabl. (8 blist.po 7) 5909990335374
670 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 35 szt. 5909990069279
671 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 5909990069293
672 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 35 szt. 5909990069347
673 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 5909990069361
674 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 35 szt. 5909990069736
675 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 5909990069750
676 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 35 szt. 5909990069873
677 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 5909990069897
678 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 5909990069989
679 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 5909990070046
680 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990668779
681 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 tabl. 5902023772696
682 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 5909990845521
683 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 5909990845552
684 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 5909990943944
685 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 5909990944125
686 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 tabl. 5909990070923
687 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 tabl. 5909991103231
688 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 tabl. 5909991205591
689 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 tabl. 5909991205676
690 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 tabl. 5909991205737
691 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5901384806057
692 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990938544
693 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990938704
694 Quetiapinum Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990938766
695 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5902023772139
696 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990919659
697 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5907553016012
698 Simvastatinum Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5907553016029
699 Tamsulosinum Tanyz Eras, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 60 szt. 5909990847822
700 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 56 tabl. 5909990974887
701 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 56 tabl. 5909990974993
702 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990941841
703 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990941926
704 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 tabl. 5902023773020
705 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 tabl. 5902023773037
706 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 tabl. 5909990959457
707 Tramadolum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 tabl. 5909990959563
708 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 5909991103163
709 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909991069711
710 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991200732
711 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991209483
712 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990887279
713 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990887286
714 Brinzolamidum Brinzolamide Sandoz, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991189648
715 Cefuroximum Tacefur, tabl., 250 mg 10 szt. 5909990988891
716 Cefuroximum Tacefur, tabl., 500 mg 10 szt. 5909990988921
717 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. 5909991039486
718 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprodiol, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. 5909991039509
719 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991095109
720 Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246
721 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 tabl. 5908289660289
722 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 tabl. 5909991201173
723 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 tabl. 5909991212339
724 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 tabl. 5909991074593
725 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 tabl. 5909991074647
726 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 tabl. 5909991074685
727 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 tabl. 5909991074739
728 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 tabl. 5909991074777
729 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 tabl. 5909991074821
730 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102500
731 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102531
732 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 5909991102548
733 Filgrastimum Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 5909991102555
734 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220177
735 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 225 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220184
736 Follitropinum alfa Bemfola, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j.m. 1 wstrzykiwacz 7640165220191
737 Formoterolum Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 5909990337446
738 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909991183882
739 Itraconazolum Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991183899
740 Itraconazolum Itrokast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909991140533
741 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909991134907
742 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 28 szt. 5909991134938
743 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 28 szt. 5909991134969
744 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909997233451
745 Meloxicam Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 5907695215168
746 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 5909990922741
747 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 5909990922758
748 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 5909990922765
749 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 5909990922772
750 Nebivololum Ivineb, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990805495
751 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990685202
752 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 5903792743061
753 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 5903792743078
754 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991191177
755 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991191184
756 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991210861
757 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg 120 szt. (12 blist.po 10 szt. + inhalator) 5909991206390
758 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991197605
759 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990821792
760 Telmisartanum Telmisartanum 123ratio, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990821839
761 Ikatybant Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg 1 amp.-strz.po 3 ml 5909990740635
762 Azithromycinum Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909990969876
763 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997210605
764 Estradiolum Fem 7, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990774616
765 Estradiolum + Levonorgestrelum Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50 µg, faza II:50+10 µg/24h 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) 5909991054410
766 Fluconazolum Flumycon, kaps., 200 mg 7 kaps. 5909991034214
767 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991056100
768 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991056131
769 Gliclazidum Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 tabl. 5909990828340
770 Indapamidum Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990957125
771 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990935130
772 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990935161
773 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990935192
774 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990935239
775 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990956180
776 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990956197
777 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990956203
778 Levetiracetamum Levetiracetam Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990956258
779 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990656936
780 Levocetirizini dihydrochloridum Votrezin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990961269
781 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5907695215014
782 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Losartan Hydrochlorothiazyd KRKA, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990822980
783 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 tabl. 5909990457328
784 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 5907626701852
785 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5907626701913
786 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,75 ml 5907626702033
787 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990735235
788 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,25 ml 5909990735266
789 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 1,5 ml 5909990735297
790 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990750993
791 Mycophenolas mofetil Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990754472
792 Nebivololum Nebicard, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990685189
793 Nicotinamidum Vitaminum PP Omega Pharma, tabl., 200 mg 20 szt. 5909990150717
794 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 szt. 5909990411436
795 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7) 5909990763443
796 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763467
797 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990943890
798 Pantoprazolum Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990944095
799 Quinaprilum Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991165710
800 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 szt. 5909990998586
801 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990998982
802 Ropinirolum Aropilo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990999156
803 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990984299
804 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990984398
805 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990963874
806 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990964239
807 Ropinirolum Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990964321
808 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990706396
809 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990706532
810 Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990706631
811 Tamsulosinum TamisPras, tabl. o przedłużonym działaniu, 0,4 mg 30 szt. 5909990980451
812 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909991018436
813 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991045180
814 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 40+12,5 mg 56 szt. 5909991045203
815 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991045692
816 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909991045722
817 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991045807
818 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Tolucombi, tabl., 80+25 mg 56 szt. 5909991045852
819 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990847600
820 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990847655
821 Venlafaxinum Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. 5909990663507
822 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038480
823 Lamotriginum Lamilept, tabl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038565
824 Lamotriginum Lamilept, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990038701
825 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990762972
826 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909990744800
827 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 5909991042080
828 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991204372
829 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 5909991216405
830 Bisoprololum Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066512
831 Bisoprololum Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991066413
832 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991203986
833 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909991204082
834 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909991005696
835 Buprenorphinum Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990938056
836 Buprenorphinum Melodyn 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990938087
837 Buprenorphinum Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990938131
838 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 5909991063702
839 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 5909991064051
840 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. powlekane, 250 mg 10 szt. 5909991205997
841 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 5907626701760
842 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg 10 szt. 5909991217860
843 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991214975
844 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990879458
845 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 5909990643011
846 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990938797
847 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991096571
848 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991096601
849 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991025014
850 Insulinum glargine Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 5909991201982
851 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990921492
852 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990921577
853 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990921591
854 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990921652
855 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990921737
856 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990921751
857 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990966738
858 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990966899
859 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990966929
860 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990967063
861 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990967247
862 Levetiracetamum Levetiracetam PharmaSwiss, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990967261
863 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5906414000726
864 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 5906414000733
865 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 20+5 mg 30 szt. 5909990970520
866 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 5909990935253
867 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 5909990935260
868 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 5909990930142
869 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990640997
870 Nebivololum Nebivor, tabl., 5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990641000
871 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909991136451
872 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909991136475
873 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422241
874 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422258
875 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422265
876 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990422272
877 Omeprazolum Omeprazol Farmax, kaps. dojelitowe, 20 mg 28 szt. 5909991189020
878 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 5909991135133
879 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 5909991135171
880 Oxcarbazepinum Karbostad, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 5909991135324
881 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 100 szt. 5909990940233
882 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 5909990940769
883 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 5909990941247
884 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 5909990941407
885 Oxycodonum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 5909990941568
886 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909991216580
887 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909991217631
888 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990883806
889 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990884032
890 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990884360
891 Quetiapinum Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990884520
892 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg 60 szt. 5909991142513
893 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg 60 szt. 5909991142643
894 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg 60 szt. 5909991142674
895 Ramiprilum + Amlodipinum Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg 60 szt. 5909991142728
896 Rivastigminum Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24 h 30 szt. 5909991067595
897 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
898 Sertralinum Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990636136
899 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 5909991192341
900 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909997225937
901 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
902 Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
903 Tianeptinum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 5909991201821
904 Tolterodinum Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg 90 szt. 5909991139520
905 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 5902768001082
906 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991216306
907 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991063177
908 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 tabl. 5909990988204
909 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 tabl. 5909990988242
910 Ropinirolum Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg 28 tabl. 5909990988198
911
912 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Sandoz, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol. (5 ml) 5909991027766
913 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997213811
914 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909997077208
915 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909997231129
916 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 tabl. 5901878600147
917 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 5909990955503
918 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909991203924
919 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991230845
920 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991231811
921 Amlodipinum Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991225650
922 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997217345
923 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 5909997219684
924 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909997230542
925 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5906414001020
926 Aripiprazolum Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5906414001037
927 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 5907529463314
928 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 5907626705690
929 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 5907626705713
930 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 5907626705836
931 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 5907626705850
932 Aripiprazolum Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229634
933 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 5902020241447
934 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991229733
935 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 5909991011383
936 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909991231125
937 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991231149
938 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909991231194
939 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991231217
940 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909997200118
941 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909997201559
942 Desloratadinum Goldesin, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 5909990990368
943 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5902023774119
944 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909990994540
945 Dinatrii pamidronas Pamisol 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224395
946 Dinatrii pamidronas Pamisol 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224371
947 Dinatrii pamidronas Pamisol 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 9 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990224364
948 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990800308
949 Donepezilum Donestad, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990800353
950 Dorzolamidum Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990880591
951 Dorzolamidum + Timololum Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990898305
952 Esomeprazolum Texibax, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990926725
953 Esomeprazolum Texibax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990926886
954 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 10 szt. 5909991204853
955 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 10 szt. 5909991204822
956 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 10 szt. 5909991204839
957 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 10 szt. 5909991204846
958 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909991222673
959 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 7 szt. 5909991029951
960 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 5909991218140
961 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 5909991213053
962 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 5909990858255
963 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990858262
964 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990989379
965 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990989805
966 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 5909990935901
967 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991226671
968 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 5909990933181
969 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 5909990939220
970 Nebivololum Ebivol, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990662425
971 Nebivololum Nebinad, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648719
972 Nebivololum NebivoLEK, tabl., 5 mg 56 szt. 5907626703597
973 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763481
974 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990763498
975 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991225797
976 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991230456
977 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 5909990892105
978 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 5909990892143
979 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 5909990892174
980 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 5909990892341
981 Omeprazolum Omeprazol Aurobindo, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 5909990920983
982 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 5909991057480
983 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991057497
984 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl., 600 mg 50 szt. 5909991231668
985 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 5909990839469
986 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 5909990839643
987 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909990839780
988 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909990840038
989 Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 5909990840182
990 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909991231378
991 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909991139759
992 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 5909990641192
993 Quetiapinum Symquel XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909990925698
994 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990082629
995 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991048488
996 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909991048495
997 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 5909991060220
998 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 5909991060268
999 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991036768
1000 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991036867
1001 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991229801
1002 Tianeptinum Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 5909990944590
1003 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990915446
1004 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909990830985
1005 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991225971
1006 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991225988
1007 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909990830008
1008 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg 20 szt. 5909991095741
1009 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909991095840
1010 Voriconazolum Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909991082192
1011 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 5909990002306
1012 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042371
1013 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) 5909990042364
1014 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707010
1015 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990707119
1016 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 tabl.) 5909991080129
1017 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 tabl.) 5909990706914
1018 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 5909990055715
1019 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109319
1020 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990109210
1021 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990334971
1022 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990667116
1023 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991056247
1024 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Actelsar HCT, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991056773
1025 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 5909990451210
1026 Insulini injectio neutralis Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990237920
1027 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125516
1028 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125615
1029 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991125417
1030 Tramadolum Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936137
1031 Tramadolum Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936236
1032 Tramadolum Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936335
1033 Tramadolum Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990936038
1034 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642267
1035 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642311
1036 Adrenalinum Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990182510
1037 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt.. 5909990051052
1038 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt.. 5909990051076
1039 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt.. 5909990699957
1040 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt.. 5909990051137
1041 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 14 szt. 5909990068401
1042 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990068425
1043 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991099022
1044 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991098926
1045 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748
1046 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990193219
1047 Biperidenum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990500604
1048 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008734
1049 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991008635
1050 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990072156
1051 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990623112
1052 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl., 70 mg 4 szt. 5909990693726
1053 Acidum alendronicum Alendronatum 123ratio, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990036653
1054 Loratadinum Aleric Lora, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990880836
1055 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 0,25 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296828
1056 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 szt. (2 blist.po 50 szt.) 5909990296927
1057 Alfuzosinum AlfuLEK 10, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990609246
1058 Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990619580
1059 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie B - 10000 TU/ml 0 1 fiol.po 3 ml (stężenie B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001323
1060 Alergeny pyłków roślin Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: A - 1000 TU/ml; B- 10000 TU/ml 0 2 fiol.po 3 ml (stężenie A i B) + 10 strz. + 10 igieł 5909990001316
1061 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 10 ml w but. z kroplomierzem 5909991103811
1062 Cetirizinum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 20 ml w but. z kroplomierzem 5909991103835
1063 Cetirizinum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990851119
1064 Cetirizinum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990569441
1065 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990109418
1066 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024
1067 Alfuzosinum Alugen 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990037933
1068 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990047956
1069 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990047895
1070 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212064
1071 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218530
1072 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990212057
1073 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 60 daw. (1 poj.po 60 daw.) 5909990218523
1074 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990744817
1075 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990744916
1076 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 5909990745012
1077 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990745111
1078 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990410729
1079 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990410736
1080 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762965
1081 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990762996
1082 Amisulpridum Amisan, tabl., 400 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990763009
1083 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991049010
1084 Amitriptilinum Amitriptylinum VP, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909991048914
1085 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909990043910
1086 Amlodipinum Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642625
1087 Amlodipinum Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990642618
1088 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048977
1089 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048939
1090 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990799817
1091 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990799718
1092 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990649747
1093 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. (7 blist.po 2 szt.) 5909990646906
1094 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 5909990894819
1095 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 5909990894826
1096 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 5909990894833
1097 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990081912
1098 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115
1099 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728
1100 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043520
1101 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629
1102 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml (39,2 g) 5909990794379
1103 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517
1104 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319
1105 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571468
1106 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571499
1107 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl., 5+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573233
1108 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573226
1109 Clomipraminum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990295111
1110 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990294916
1111 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990295012
1112 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 5909991054991
1113 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 5909991055066
1114 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990615438
1115 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990624515
1116 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991065515
1117 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990657476
1118 Cyproteronum Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990657483
1119 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055470
1120 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621040
1121 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621026
1122 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990221073
1123 Anastrozolum Ansyn, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635511
1124 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990067770
1125 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 szt. 5909990067787
1126 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz.po 3 ml 5909990617197
1127 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565993
1128 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991236687
1129 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565986
1130 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990787586
1131 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990787609
1132 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990787647
1133 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990646616
1134 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990938315
1135 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990770045
1136 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990770038
1137 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 5909990969517
1138 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990969616
1139 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990969715
1140 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 5909990909414
1141 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990048670
1142 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. (1 but.po 30 szt.) 5909990941612
1143 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. (1 but.po 90 szt.) 5909990941629
1144 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990702886
1145 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 5909990661404
1146 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 5909990661435
1147 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990661442
1148 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653379
1149 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653355
1150 Ramiprilum Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990653362
1151 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618279
1152 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618286
1153 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990618293
1154 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990045006
1155 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5909990900794
1156 Quinaprilum AprilGen 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014439
1157 Quinaprilum AprilGen 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990014460
1158 Quinaprilum AprilGen 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014507
1159 Quinaprilum AprilGen 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990014354
1160 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 5909990977826
1161 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 5909990977925
1162 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991167011
1163 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990756711
1164 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991232832
1165 Aripiprazolum Aripriprazole Zentiva, tabl., 15 mg 28 szt. 5909991221546
1166 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990047109
1167 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991060718
1168 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,25 mg 210 szt. 5909990731954
1169 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. 5909990731985
1170 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 1 mg 21 szt. 5909990732074
1171 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 2 mg 21 szt. 5909990732227
1172 Ropinirolum Aropilo, tabl. powl., 5 mg 21 szt. 5909990732333
1173 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083816
1174 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 5909991084011
1175 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. (5 op. fol.po 6 szt.) 5909991083915
1176 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909991084110
1177 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990963317
1178 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990963218
1179 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422685
1180 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990422692
1181 Mometasonum Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 poj.po 60 daw. 5909991106638
1182 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430123
1183 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990430017
1184 Candesartanum cilexetilum Atacand, tabl., 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990430024
1185 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg 60 szt. 5909990370610
1186 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990011414
1187 Formoterolum Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) 5909990620777
1188 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990336647
1189 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990991815
1190 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 5909990419173
1191 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990991914
1192 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990623464
1193 Atorvastatinum Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991200787
1194 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990077847
1195 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990077939
1196 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078028
1197 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573400
1198 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573530
1199 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573547
1200 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 5909990744510
1201 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078141
1202 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078264
1203 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078356
1204 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570430
1205 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570409
1206 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990570454
1207 Atropinum Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 5909990243112
1208 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990999019
1209 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 5909990322114
1210 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124618
1211 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124717
1212 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991124816
1213 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909991090029
1214 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 5909990614288
1215 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 100 ml 5909990614318
1216 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985
1217 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419319
1218 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419326
1219 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but. 5909990419333
1220 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120
1221 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235
1222 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521
1223 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 5909990411320
1224 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990411337
1225 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150 mg 30 szt. 5909990094813
1226 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300 mg 30 szt. 5909990419814
1227 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765423
1228 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765379
1229 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990765393
1230 Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090715
1231 Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090814
1232 Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090913
1233 Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991091019
1234 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074099
1235 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074129
1236 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074051
1237 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337989
1238 Ramiprilum Axtil, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337958
1239 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337972
1240 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991230234
1241 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909990830138
1242 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991230333
1243 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg 56 szt. 5909990829941
1244 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909990831081
1245 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991230395
1246 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660650
1247 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660636
1248 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990660643
1249 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. (1 słoik po 50 szt.) 5909990232819
1250 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. (1 słoik po 30 szt.) 5909990232826
1251 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991054816
1252 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 125 mg 6 szt. 5909991034313
1253 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 5909991034412
1254 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909991035518
1255 Azithromycinum Azithromycinum 123ratio, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990609925
1256 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909990635641
1257 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990635702
1258 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738
1259 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990573752
1260 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (400 mg) 5909990635320
1261 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml (800 mg) 5909990635337
1262 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991087319
1263 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990869114
1264 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. (2 blist.po 3 szt.) 5909991098421
1265 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909991098520
1266 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990312610
1267 Tamsulosinum Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565894
1268 Metildigoxinum Bemecor, tabl., 0,1 mg 30 szt. 5909990174614
1269 Fenoterolum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 5909990101917
1270 Fenoterolum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 5909990376414
1271 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751877
1272 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990751594
1273 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990186518
1274 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 5909990186525
1275 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5 ml 60 ml (45 g) 5909990780211
1276 Cefadroxilum Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 45 g (60 ml) 5909990780310
1277 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990780419
1278 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg 12 szt. 5909990780518
1279 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 5909990059515
1280 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 10 ml 5909990806812
1281 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 5909990806911
1282 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 5909990059416
1283 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990880218
1284 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990880225
1285 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727
1286 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734
1287 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840
1288 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857
1289 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697
1290 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703
1291 Sotalolum Biosotal 40, tabl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990365715
1292 Sotalolum Biosotal 80, tabl., 80 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990365616
1293 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990372317
1294 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990412112
1295 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117529
1296 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990117611
1297 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990117710
1298 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990117819
1299 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015114
1300 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991015015
1301 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990029815
1302 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990029822
1303 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990719853
1304 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990720163
1305 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990719389
1306 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990720309
1307 Bromocriptinum Bromergon, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990173013
1308 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909990211913
1309 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) + inhal. Novolizer 5909991033224
1310 Budesonidum Budelin Novolizer 200, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 2,18 g proszku (200 daw.) 5909991033248
1311 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337354
1312 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337323
1313 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 5909990337286
1314 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335169
1315 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335176
1316 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137458
1317 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137465
1318 Budesonidum + Formoterolum Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym 5909991137625
1319 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. 5909990351718
1320 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. 5909990351817
1321 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991106928
1322 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 5909991107826
1323 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina doustna, 40 ml 240 ml 5909990614608
1324 Calcitoninum Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 amp.po 1 ml 5909990808410
1325 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg 20 szt. 5909990356713
1326 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990760244
1327 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907519
1328 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907311
1329 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990907410
1330 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 5909990431410
1331 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 5909990431519
1332 Carvedilolum Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419654
1333 Carvedilolum Carvedigamma 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419609
1334 Carvedilolum Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419685
1335 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727148
1336 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727193
1337 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990727100
1338 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338856
1339 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338931
1340 Carvedilolum Carvedilolum 123ratio, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338788
1341 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991017019
1342 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909991017118
1343 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016814
1344 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991016913
1345 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 5909990957279
1346 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 5909990957194
1347 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 5909990937196
1348 Candesartanum cilexetilum Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 5909990937103
1349 Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg 28 szt. 5909990781676
1350 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990678648
1351 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 5909990678655
1352 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679
1353 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 5909990676514
1354 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 5909990676613
1355 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 5909990676620
1356 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 5909990676712
1357 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137411
1358 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137428
1359 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990137510
1360 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990137527
1361 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 5909990775910
1362 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 5909990775927
1363 Cefalexinum Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. (1 blist.po 16 szt.) 5909990657216
1364 Valganciclovirum Ceglar, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 5909991207229
1365 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990707614
1366 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 5909990980918
1367 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 5909990707515
1368 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009212
1369 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009229
1370 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 50 ml (46,2 g) (prosz.) 5909991009113
1371 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 88,2 g prosz. (1 but.po 100 ml) 5909991009120
1372 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991010614
1373 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991010621
1374 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991012519
1375 Cefuroximum Ceroxim, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991012526
1376 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211654
1377 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,75 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990211845
1378 Cetirizinum Cetigran, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990044559
1379 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik 5909990928149
1380 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g 20 g 5909990297610
1381 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203017
1382 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990203116
1383 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 5909990783489
1384 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 5909990783571
1385 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 5909990783533
1386 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066636
1387 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066667
1388 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066780
1389 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990066803
1390 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990499113
1391 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990066414
1392 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990066216
1393 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990308514
1394 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964
1395 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990308712
1396 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012
1397 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 5909990210817
1398 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990891429
1399 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990891528
1400 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990048328
1401 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990048427
1402 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990774821
1403 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990774920
1404 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990775026
1405 Estradiolum Climara-50, system transdermalny, 50 µg/24h 4 szt. 5909990458318
1406 Clindamycinum Clindamycin-MIP 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ ml 5 fiol.po 4 ml 5909991003043
1407 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438
1408 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. (2 blist.po 6 szt.) 5909991001520
1409 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544
1410 Estradiolum + Norethisteronum Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909990067794
1411 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135615
1412 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990135516
1413 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909990141012
1414 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990625826
1415 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990774401
1416 Clopidogrelum Clopidogrel Teva, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990718245
1417 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990189212
1418 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990189229
1419 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126729
1420 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990126828
1421 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711
1422 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990370214
1423 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990740857
1424 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990740864
1425 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909991062927
1426 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991024413
1427 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991024314
1428 Colistinum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 5909990366514
1429 Brimonidinum + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990570546
1430 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655021
1431 Methylphenidatum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 1 but.po 30 szt. 5909990655038
1432 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990772452
1433 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990772506
1434 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990772292
1435 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128814
1436 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909991128418
1437 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706
1438 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720
1439 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990478767
1440 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478774
1441 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990689842
1442 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990689859
1443 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 5909990244317
1444 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 5909990244416
1445 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 5909990023813
1446 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990023912
1447 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990641086
1448 Perindoprilum + Indapamidum Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990746569
1449 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669400
1450 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669332
1451 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669387
1452 Perindoprilum + Amlodipinum Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990669301
1453 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
1454 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
1455 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
1456 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633852
1457 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990633791
1458 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061440
1459 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908615
1460 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 200 daw. 5909990061303
1461 Beclometasonum Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 µg/dawkę inhalacyjną 1 op. 400 daw. (2 poj.po 200 daw.) 5909990908714
1462 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 5909990170319
1463 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 5909990216505
1464 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990216567
1465 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 5909990216604
1466 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 5909990983315
1467 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990442423
1468 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740246
1469 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990740277
1470 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073428
1471 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990674411
1472 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 5909991074012
1473 Natrii cromoglicas Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0,01 g/ml 50 poj.po 2 ml 5909990375318
1474 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990187713
1475 Fluticasonum Cutivate, krem, 0,5 mg/g 15 g 5909990365012
1476 Fluticasonum Cutivate, maść, 0,05 mg/g 15 g 5909990365111
1477 Estradiolum + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304219
1478 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990613311
1479 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Cyprest, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990613328
1480 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071210
1481 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435
1482 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) 5909990071111
1483 Alfuzosinum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 5909990812714
1484 Alfuzosinum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909990837816
1485 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990925339
1486 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5+2,5 mg 28 szt. 5909990973118
1487 Ramiprilum + Felodipinum Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg 28 szt. 5909990973217
1488 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 5909990694327
1489 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 5909990694426
1490 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 5909991229610
1491 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 5909990425693
1492 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 5909990425754
1493 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 5909990425709
1494 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 5909990425730
1495 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 5909990425747
1496 Natrii valproas Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml 5909990307418
1497 Methylprednisolonum + Lidocainum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990236312
1498 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 5909990154814
1499 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.po 3,3 ml 5909990236510
1500 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990747610
1501 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991120948
1502 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909991121051
1503 Clobetasolum Dermovate, krem, 0,5 mg/g 25 g 5909990004713
1504 Clobetasolum Dermovate, maść, 0,5 mg/g 25 g 5909990004812
1505 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 25 ml 5909990369911
1506 Clobetasolum Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 5909990369928
1507 Colecalciferolum (vit. D3) Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml 10 ml 5909990260218
1508 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne, roztwór, 150 µg/ml 10 ml 5909990227211
1509 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909990217045
1510 Dihydrocodeinum DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 5909990217069
1511 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990359912
1512 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990222216
1513 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990222230
1514 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (2 blist.po 30 szt.) 5909990443017
1515 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566082
1516 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566105
1517 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566129
1518 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566143
1519 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990911127
1520 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957811
1521 Diclofenacum Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957828
1522 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990957712
1523 Diclofenacum Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990957729
1524 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 5909990753017
1525 Diclofenacum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 5909990753024
1526 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044
1527 Diclofenacum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990752010
1528 Diclofenacum + Lidocainum Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75+20) mg/2 ml 3 szt. 5909990413829
1529 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516
1530 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 100 µg 30 szt. 5909990012114
1531 Digoxinum Digoxin Teva, tabl., 250 µg 30 szt. 5909990221516
1532 Digoxinum Digoxin WZF, tabl., 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990037711
1533 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717613
1534 Carvedilolum Dilatrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716111
1535 Diltiazemum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 tabl. 5909990482917
1536 Diltiazemum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 tabl. 5909990483310
1537 Diltiazemum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 tabl. 5909990213214
1538 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929214
1539 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990929238
1540 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990929115
1541 Triptorelinum Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990894413
1542 Triptorelinum Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 fiol. + 1 amp.po 2 ml + 1 strz. + 2 igły 5909990486915
1543 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200 mg 40 szt. (2 blist.po 20 szt.) 5909990167111
1544 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990121625
1545 Lisinoprilum + Amlodipinum Dironorm, tabl., 10+5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990701803
1546 Oxybutyninum Ditropan, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990163519
1547 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990975815
1548 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5 mg/0,5 g 28 szt. 5909990447619
1549 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 5909990447718
1550 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990661411
1551 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724819
1552 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725113
1553 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990724918
1554 Morphinum Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990725014
1555 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873
1556 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781
1557 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991056018
1558 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991055912
1559 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990776900
1560 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990776870
1561 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657360
1562 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990657353
1563 Dorzolamidum Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990695744
1564 Doxazosinum Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990037957
1565 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854318
1566 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854417
1567 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990854516
1568 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484911
1569 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt.. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485017
1570 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990485116
1571 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149611
1572 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991149710
1573 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. (2 szt.po 5 szt.) 5909990072316
1574 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 tabl. 5901720140005
1575 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 tabl. 5901720140012
1576 Oxybutyninum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990783816
1577 Amoxicillinum Duomox, tabl., 1000 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063413
1578 Amoxicillinum Duomox, tabl., 250 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215
1579 Amoxicillinum Duomox, tabl., 375 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314
1580 Amoxicillinum Duomox, tabl., 500 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314
1581 Amoxicillinum Duomox, tabl., 750 mg 20 szt. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413
1582 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990586172
1583 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 12 szt. 5909990051113
1584 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 mg 20 szt. 5909990051120
1585 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990050819
1586 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990050826
1587 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 5909990050918
1588 Cefadroxilum Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 100 ml 5909990050925
1589 Cefadroxilum Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g 10 szt. 5909990764617
1590 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990765713
1591 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605
1592 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990765416
1593 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990765515
1594 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990765614
1595 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990494019
1596 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990493913
1597 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990715374
1598 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990715299
1599 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990715350
1600 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 4 szt. 5909990643004
1601 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 4 szt. 5909990643028
1602 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 tabl. 5909990643035
1603 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 tabl. 5909990643059
1604 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 600 µg 28 szt. 5909990643073
1605 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 800 µg 28 szt. 5909990643097
1606 Isosorbidi mononitras Effox 10, tabl., 10 mg 60 szt. 5909990368334
1607 Isosorbidi mononitras Effox 20, tabl., 20 mg 50 szt. 5909990368426
1608 Isosorbidi mononitras Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909990368624
1609 Isosorbidi mononitras Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990452118
1610 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990082148
1611 Leuprorelinum Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075751
1612 Leuprorelinum Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg 1 zest. (2 strz.napeł.) 5909990634057
1613 Leuprorelinum Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 mg 1 zest. (tacki) 5909990075768
1614 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 100 µg 100 szt. 5909990001712
1615 Levothyroxinum natricum Eltroxin, tabl., 50 µg 100 szt. 5909990001613
1616 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 5909990007387
1617 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990015030
1618 Enalaprilum Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990015054
1619 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990020829
1620 Enalaprilum Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990020836
1621 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014934
1622 Enalaprilum Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014958
1623 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990170715
1624 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170616
1625 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 5909990405329
1626 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 5909990405428
1627 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 5909990297016
1628 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 5909990430314
1629 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. 5909991192709
1630 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 5909991192730
1631 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 5909991192754
1632 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909991192761
1633 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017676
1634 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751
1635 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017652
1636 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017669
1637 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649594
1638 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649617
1639 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649556
1640 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990649570
1641 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334766
1642 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990334759
1643 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946624
1644 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990946426
1645 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. (5 blist.po 10 kaps.) 5909990946525
1646 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 5909990946716
1647 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990621057
1648 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990621064
1649 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 5909990211517
1650 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24h + 4,8 mg; 250 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816514
1651 Estradiolum + Norethisteronum Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 µg/24h + 2,7 mg; 140 µg/24h 0 8 systemów transdermalnych 5909990816613
1652 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 5909990823215
1653 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 5909990330713
1654 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698141
1655 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698172
1656 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990698257
1657 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990698271
1658 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990806362
1659 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990806386
1660 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990806355
1661 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990061495
1662 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 5909990061464
1663 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 5909990061488
1664 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990061471
1665 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990710201
1666 Theophyllinum Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665419
1667 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450114
1668 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990450213
1669 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051419
1670 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051426
1671 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719006
1672 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051518
1673 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051525
1674 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990719037
1675 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051617
1676 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051624
1677 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051716
1678 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051815
1679 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051112
1680 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051129
1681 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051211
1682 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051228
1683 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909991051310
1684 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909991051327
1685 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990718986
1686 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990306916
1687 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.po 5 ml 5909990309313
1688 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10 ml 5 amp.po 10 ml 5909990036011
1689 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990035915
1690 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 13,3 mg/24h 30 sasz. 5909991032609
1691 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h 30 sasz. 5909990066704
1692 Rivastigminum Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h 30 sasz. 5909990066766
1693 Ezetimibum Ezetrol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990221066
1694 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014729
1695 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014736
1696 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990014828
1697 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990014835
1698 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 szt. (1 but.po 120 daw.) 5909990570720
1699 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990721528
1700 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990721498
1701 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990721504
1702 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990691883
1703 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 5909990691760
1704 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990691906
1705 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990413317
1706 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 5909990973316
1707 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314
1708 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611065
1709 Fentanylum Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990000098
1710 Fentanylum Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990000036
1711 Fentanylum Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990000050
1712 Fentanylum Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990000081
1713 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990347827
1714 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 5909990347728
1715 Finasteridum FinaGen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990692781
1716 Finasteridum Finanorm, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990670130
1717 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990082391
1718 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991069315
1719 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991151218
1720 Finasteridum Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055098
1721 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 5909991030315
1722 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 5909991014216
1723 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 5909991014223
1724 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 5909991014117
1725 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990965977
1726 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 5909990965854
1727 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt.. 5909990965861
1728 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990965878
1729 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 5909990965885
1730 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017973
1731 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990050895
1732 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. (4 sasz.po 7 poj.) 5909990933822
1733 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484621
1734 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484720
1735 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484522
1736 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 5909990484829
1737 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 5909990851416
1738 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 5909990851423
1739 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 5909990851515
1740 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 5909990851522
1741 Fluticasonum Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg 120 daw. 5909990851317
1742 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956517
1743 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 2 mg/2 ml 10 poj. (2 sasz.po 5 poj.) 5909990956616
1744 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990223343
1745 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990223350
1746 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990739233
1747 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 5909990739318
1748 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 5909990127214
1749 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990662371
1750 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388
1751 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 5909990490615
1752 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990490516
1753 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990490523
1754 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 5909991097219
1755 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 5909990869732
1756 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990869756
1757 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 5909990869770
1758 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 5909990869688
1759 Fluconazolum Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 5909990869695
1760 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 7 szt. 5909990356119
1761 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990356126
1762 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 1 szt. 5909991034115
1763 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990356010
1764 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 7 szt. 5909990652273
1765 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 5909990776955
1766 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770311
1767 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt.. (5 blist.po 20 szt.) 5909990139217
1768 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785858
1769 Fluticasonum Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 5909990785889
1770 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573585
1771 Tamsulosinum Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990573592
1772 Formoterolum Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990792924
1773 Formoterolum Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990614400
1774 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087
1775 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg 20 szt. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015
1776 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114
1777 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078974
1778 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078981
1779 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078943
1780 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990078950
1781 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990079001
1782 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990079025
1783 Beclometasonum + Formoterolum Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 5909990054152
1784 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml 5 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990958818
1785 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990949519
1786 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/0,6 ml 5 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990949618
1787 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa)/0,72 ml 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml 5909990949717
1788 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776412
1789 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa)/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990776511
1790 Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa)/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990949410
1791 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 5909990075621
1792 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 5909990716821
1793 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990075720
1794 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990716920
1795 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990075829
1796 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 5909990836932
1797 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 5909990837038
1798 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 5909990837137
1799 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990773626
1800 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010
1801 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990818013
1802 Clarithromycinum Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (25 g) 5909990059522
1803 Furaginum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990357215
1804 Furaginum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990988235
1805 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990223794
1806 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 5909990135028
1807 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990714322
1808 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339495
1809 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339709
1810 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990339600
1811 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338542
1812 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990338658
1813 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 5909990058839
1814 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 5909990058846
1815 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990058822
1816 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990574315
1817 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 5909990420537
1818 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do sporządzania roztworu, 15 sasz.po 4,15 g 5909990012312
1819 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990853014
1820 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853113
1821 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853311
1822 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990853519
1823 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852314
1824 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852413
1825 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.po 10 ml 5909990852017
1826 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990852116
1827 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990095711
1828 Gentamicinum Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990095728
1829 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990092413
1830 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097615
1831 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097516
1832 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097417
1833 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991097318
1834 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990647224
1835 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 5909990647231
1836 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430543
1837 Glimepiridum Glidiamid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430567
1838 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337453
1839 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990337521
1840 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338078
1841 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338146
1842 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338207
1843 Glimepiridum Glipid, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420179
1844 Glimepiridum Glipid, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420186
1845 Glimepiridum Glipid, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420193
1846 Glimepiridum Glipid, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990420209
1847 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990791712
1848 Glucagonum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 5909990693313
1849 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285518
1850 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990285419
1851 Acarbosum Glucobay 50, tabl., 50 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990335541
1852 Metforminum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990717248
1853 Metforminum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990789276
1854 Metforminum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990789290
1855 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990624751
1856 Metforminum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990213429
1857 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990727667
1858 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 5909990492114
1859 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990109814
1860 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg 15 szt. 5909990281312
1861 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412
1862 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 5909990969319
1863 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 5909990104017
1864 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 5909990722617
1865 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991049515
1866 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991052218
1867 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 5909990420612
1868 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. (but. 40 ml) 5909990420629
1869 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. (but. 70 ml) 5909990422654
1870 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840014
1871 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840113
1872 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990840229
1873 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg 16 szt. 5909990066018
1874 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 5909990066117
1875 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990083619
1876 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455010
1877 Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990455614
1878 Insulinum lisprum, injectio neutralis Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990692422
1879 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246014
1880 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990246717
1881 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990247011
1882 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 5909990950317
1883 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 5909990944927
1884 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990017997
1885 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 5909997205762
1886 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048489
1887 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048496
1888 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048502
1889 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048540
1890 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990048465
1891 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990048472
1892 Terazosinum Hytrin, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990768011
1893 Terazosinum Hytrin, tabl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767816
1894 Terazosinum Hytrin, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990767915
1895 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990970513
1896 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990433612
1897 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990830732
1898 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990132928
1899 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 szt. 5909990044986
1900 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 5909991029333
1901 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990694846
1902 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990694853
1903 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. (4 blist.po 25 szt.) 5909990277810
1904 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990665907
1905 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 5909990863013
1906 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909990223121
1907 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+2,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991070915
1908 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 1+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071011
1909 Estradiolum + Medroxyprogesteronum Indivina, tabl., 2+5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 5909991071110
1910 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg 30 szt. 5909991050290
1911 Perindoprilum + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. 5909991050344
1912 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 5909990699735
1913 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 5909990699889
1914 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 5909990699643
1915 Insulinum isophanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348923
1916 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915019
1917 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990915613
1918 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990914715
1919 Clonidinum Iporel, tabl., 75 µg 50 szt. 5909990282814
1920 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 5909990085033
1921 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990082643
1922 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990012688
1923 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 5909990015412
1924 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 5909990617463
1925 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 5909991047818
1926 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990257515
1927 Kalii chloridum Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) 5909990257539
1928 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 5909990269310
1929 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990022571
1930 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491315
1931 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990491414
1932 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990962945
1933 Candesartanum cilexetilum Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990962839
1934 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909990772193
1935 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909990772162
1936 Cefalexinum Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411
1937 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213
1938 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312
1939 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722365
1940 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990722426
1941 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990722198
1942 Levetiracetamum Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml 300 ml 5909990006755
1943 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 5909990901319
1944 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 5909990901326
1945 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 5909990901111
1946 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 250 mg 100 szt. 5909990901128
1947 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990901210
1948 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990901227
1949 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 5909990006649
1950 Levetiracetamum Keppra, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 5909990006670
1951 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055562
1952 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055593
1953 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990055531
1954 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990055630
1955 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058778
1956 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058785
1957 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990058754
1958 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058761
1959 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990058808
1960 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990779062
1961 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg 10 szt. 5909991045418
1962 Ketoprofenum Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990064694
1963 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990046485
1964 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.po 2 ml 5909990659524
1965 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430857
1966 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990430888
1967 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990430840
1968 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620647
1969 Clarithromycinum Klabax 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620654
1970 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 5909990620661
1971 Clarithromycinum Klabax 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990620678
1972 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990081165
1973 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532
1974 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990045549
1975 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934
1976 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965
1977 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030
1978 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061
1979 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 5909990331710
1980 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 5909990331727
1981 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 60 ml 5909990780624
1982 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 5909990780631
1983 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990331819
1984 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990331826
1985 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990719419
1986 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991030223
1987 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991030117
1988 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 5909990745814
1989 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 5909990067510
1990 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 600 mg/4 ml 5 fiol.po 4 ml 5909990405817
1991 Estradiolum + Levonorgestrelum Klimonorm, tabl. drażowane, 2+0,15 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990059713
1992 Estradiolum + Norethisteronum Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 5909990329717
1993 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139521
1994 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25 szt.) 5909990139422
1995 Terazosinum Kornam, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484119
1996 Terazosinum Kornam, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990484317
1997 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. (1 but.po 50 szt.) 5909990042579
1998 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991219901
1999 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 5909991219963
2000 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 5909991220020
2001 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 5909991219758
2002 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990074143
2003 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990074235
2004 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990074068
2005 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990074280
2006 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990688234
2007 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 5909990688272
2008 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990688296
2009 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990688241
2010 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990688265
2011 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650521
2012 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650620
2013 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990625697
2014 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. 5909990673728
2015 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990673803
2016 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990673766
2017 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991108212
2018 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 5909991061111
2019 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346318
2020 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990346325
2021 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990354818
2022 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990346219
2023 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006617
2024 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006419
2025 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991006518
2026 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990869817
2027 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990727018
2028 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990727025
2029 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727032
2030 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 2 mg 56 szt. 5907695215205
2031 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 4 mg 56 szt. 5907695215212
2032 Lacidipinum Lapixen, tabl. powl., 6 mg 56 szt. 5907695215229
2033 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078530
2034 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078707
2035 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990078790
2036 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 5906414000948
2037 Latanoprostum Latanoprost Arrow, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990713158
2038 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215
2039 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157716
2040 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990157822
2041 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 5909990869725
2042 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990168910
2043 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 5909990820610
2044 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990374014
2045 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol.po 50 ml 5909991117566
2046 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158
2047 Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20+0,025) mg/ml 10 amp.po 2 ml 5909990092819
2048 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) 5909990376612
2049 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990687947
2050 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 5909990492817
2051 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990903917
2052 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990431342
2053 Lovastatinum Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990842315
2054 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013417
2055 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991235826
2056 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013516
2057 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 5909991235819
2058 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991013318
2059 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939817
2060 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939916
2061 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990939718
2062 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg 30 szt. 5909990708352
2063 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg 30 szt. 5909990708369
2064 Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg 30 szt. 5909991167714
2065 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990682447
2066 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990682461
2067 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990682409
2068 Lithium Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990148714
2069 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 5909990038220
2070 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990670253
2071 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990670260
2072 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990795420
2073 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990909049
2074 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 5909990839018
2075 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990337392
2076 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645565
2077 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659
2078 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914
2079 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991055110
2080 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990639885
2081 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990621439
2082 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991100926
2083 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118915
2084 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990119011
2085 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990118816
2086 Lovastatinum Lovastin, tabl., 20 mg 28 szt. 5909990756629
2087 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990573905
2088 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990611980
2089 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg 1 zest. 5909990418015
2090 Leuprorelinum Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg 1 zest. 5909990686117
2091 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909990008469
2092 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990812615
2093 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 5909990260614
2094 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 5909990267422
2095 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 5909991076207
2096 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 5909990569380
2097 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733
2098 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009350
2099 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009367
2100 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.) 5909990009282
2101 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.) 5909990009299
2102 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990095018
2103 Levodopum + Benserazidum Madopar 125 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg 100 szt. 5909990748723
2104 Levodopum + Benserazidum Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg 100 szt. 5909990095117
2105 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, kaps., 50+12,5 mg 100 szt. 5909990094912
2106 Levodopum + Benserazidum Madopar 62,5 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50+12,5 mg 100 szt. 5909990748624
2107 Levodopum + Benserazidum Madopar HBS, kaps., 100+25 mg 100 szt. 5909990377510
2108 Levodopum + Benserazidum Madopar, kaps., 200+50 mg 100 szt. 5909990095216
2109 Diclofenacum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 5909990033614
2110 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043330
2111 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043163
2112 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043279
2113 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043385
2114 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990043224
2115 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652198
2116 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652204
2117 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990652181
2118 Methylphenidatum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 5909990652235
2119 Methylphenidatum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 5909990652242
2120 Methylphenidatum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 5909990652259
2121 Methylphenidatum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 5909990652266
2122 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990683215
2123 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990683123
2124 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990437627
2125 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909991054519
2126 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 5909990186112
2127 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. (1 but.po 150 szt.) 5909991014421
2128 Metforminum Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990654598
2129 Metforminum Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991032913
2130 Metforminum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990053056
2131 Metforminum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 5909990126316
2132 Metforminum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 5909990450718
2133 Metforminum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 5909990652112
2134 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 5909990705894
2135 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 5909990705474
2136 Metforminum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 5909990705726
2137 Metforminum Metformin Galena, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990462018
2138 Metforminum Metformin Galena, tabl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990928019
2139 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 20 ml 5909990718917
2140 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 10 ml 5909990719013
2141 Methadonum Methadone hydrochloride Molteni, syrop, 1 mg/ml 100 ml 5909990792016
2142 Metforminum Metifor, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990495115
2143 Metoprololum Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034529
2144 Metoprololum Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990034420
2145 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt.. 5909990316618
2146 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990316519
2147 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. (1 blist.po 20 szt.) 5909991124311
2148 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990796618
2149 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (3 blist.po 30 szt.) 5909990796625
2150 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990883813
2151 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909990883820
2152 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 5909990764242
2153 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 5909990883929
2154 Telmisartanum Micardis, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990440726
2155 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 14 szt. 5909990440818
2156 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990440825
2157 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991020026
2158 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 14 szt. 5909990653010
2159 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum MicardisPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990653027
2160 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990060016
2161 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21, tabl. powl., 30+150 µg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990060023
2162 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926213
2163 Budesonidum Miflonide, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990926312
2164 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668144
2165 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668120
2166 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668137
2167 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. (1 opak.po 50 szt.) 5909990163212
2168 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. (1 opak.po 30 szt.) 5909990414819
2169 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 5909990068548
2170 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 5909990068494
2171 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990238323
2172 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990347124
2173 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909990348121
2174 Primidonum Mizodin, tabl., 250 mg 60 szt. 5909990274413
2175 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990966813
2176 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990953714
2177 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 5909990662685
2178 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 5909990662647
2179 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990671243
2180 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990669011
2181 Isosorbidi mononitras Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990669028
2182 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010516
2183 Isosorbidi mononitras Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011727
2184 Isosorbidi mononitras Mononit 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990010622
2185 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010714
2186 Isosorbidi mononitras Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991011529
2187 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990404919
2188 Morphinum Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990405015
2189 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990464418
2190 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990464425
2191 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476237
2192 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476534
2193 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476633
2194 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476336
2195 Morphinum MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990476435
2196 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211
2197 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990419036
2198 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990419050
2199 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990718375
2200 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990718405
2201 Miconazolum + Mazipredonum Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 5909990129812
2202 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990642533
2203 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990980611
2204 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909991118914
2205 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990980512
2206 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 5909990638185
2207 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990638208
2208 Acidum mycophenolicum Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219797
2209 Acidum mycophenolicum Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990219209
2210 Ambenonium Mytelase, tabl., 10 mg 50 szt 5909990030927
2211 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990962419
2212 Nabumetonum Nabuton VP, tabl., 0,5 g 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990962426
2213 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317
2214 Diclofenacum Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 5909990487714
2215 Diclofenacum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 5909990241910
2216 Levodopum + Carbidopum Nakom Mite, tabl., 100+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175314
2217 Levodopum + Carbidopum Nakom, tabl., 250+25 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990175215
2218 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 5909991040529
2219 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 5909991040536
2220 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 5909990644179
2221 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 5909990914319
2222 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 5909990914418
2223 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990466726
2224 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990466818
2225 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 5909990697021
2226 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 5909990696925
2227 Pegfilgrastimum Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml (z zab.igły) 5909990007523
2228 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg/ml 5 fiol.po 1 ml 5909990312214
2229 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830510
2230 Filgrastimum Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 µg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990830619
2231 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651535
2232 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651566
2233 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg 1 but.po 100 szt. 5909990651603
2234 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769216
2235 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769315
2236 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990769414
2237 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017422
2238 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909991017521
2239 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244515
2240 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244614
2241 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 5909991040338
2242 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990700646
2243 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990700684
2244 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990700707
2245 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990700738
2246 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg 56 szt. 5909990700752
2247 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990700790
2248 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990700844
2249 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg 28 szt. 5909990700660
2250 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 28 szt. 5909990700691
2251 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 56 szt. 5909990700721
2252 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 28 szt. 5909990700745
2253 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg 56 szt. 5909990700769
2254 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 28 szt. 5909990700806
2255 Rivastigminum Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg 56 szt. 5909990700851
2256 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694778
2257 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694785
2258 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990694754
2259 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990694761
2260 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 5909990156825
2261 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/ml 11 g (200 daw.) 5909991223649
2262 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml 5909990904747
2263 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904778
2264 Filgrastimum Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990904808
2265 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640
2266 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732
2267 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571086
2268 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571338
2269 Tramadolum Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570812
2270 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (1 blist.po 2 szt.) 5909991108830
2271 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 szt. 5909990085323
2272 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990707782
2273 Perindoprilum + Indapamidum Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055029
2274 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075003
2275 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990075089
2276 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990127412
2277 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 5909990993116
2278 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 5909990993017
2279 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991102838
2280 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990726844
2281 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990726776
2282 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 0 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 5909990001118
2283 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990879915
2284 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 5909990614981
2285 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 5909990451814
2286 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990046171
2287 Cyproteronum + Ethinylestradiolum OC-35, tabl. powl., 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990046188
2288 Estradiolum Oesclim 25, system transdermalny, 25 µg/24h 6 szt. 5909990761517
2289 Estradiolum Oesclim 50, system transdermalny, 50 µg/24h 6 szt. 5909990761616
2290 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990073610
2291 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 5909990073719
2292 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990697649
2293 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990697526
2294 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218
2295 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126
2296 Diclofenacum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990974122
2297 Diclofenacum + Lidocainum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990161119
2298 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990457113
2299 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990457120
2300 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990781805
2301 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990781782
2302 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367
2303 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 5909991066000
2304 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 5909991144265
2305 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343
2306 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 5909991065942
2307 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 5909991144258
2308 Tamsulosinum Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990716418
2309 Tamsulosinum Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990219070
2310 Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586196
2311 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 5909990777044
2312 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 5909990777150
2313 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990086818
2314 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990770182
2315 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513
2316 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634354
2317 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634378
2318 Tramadolum Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634392
2319 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634231
2320 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634255
2321 Tramadolum Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634279
2322 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990634293
2323 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990634316
2324 Tramadolum Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990634330
2325 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715169
2326 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715084
2327 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990715145
2328 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990690138
2329 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205
2330 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230
2331 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359
2332 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990004317
2333 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) 5909990004331
2334 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 5909990293322
2335 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990293124
2336 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 5909990293223
2337 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 5909990070916
2338 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 5909990071012
2339 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 5909990363216
2340 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991081713
2341 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991087418
2342 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909991087425
2343 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991032517
2344 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445219
2345 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 5909990445318
2346 Methoxsalenum Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990244713
2347 Oxybutyninum Oxybutynin hydrochloride Accord, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991035983
2348 Diltiazemum Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990112616
2349 Diltiazemum Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416318
2350 Diltiazemum Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 240 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990416417
2351 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990121120
2352 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643943
2353 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644001
2354 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644025
2355 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990643905
2356 Oxycodonum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990644049
2357 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 5909990170517
2358 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 5909990170418
2359 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990133215
2360 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl., 500 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990133314
2361 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 10 ml 5909990587841
2362 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 20 ml 5909990587872
2363 Dinatrii pamidronas Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml 1 fiol.po 30 ml 5909990587902
2364 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 5909990661671
2365 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661688
2366 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 5909990661695
2367 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726936
2368 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990726929
2369 Dinatrii pamidronas Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml 1 amp.po 6 ml 5909991012687
2370 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. (8 blist.po 7 szt.) 5909990698981
2371 Pantoprazolum Pantogen 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 5909990780587
2372 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652334
2373 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990652372
2374 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990425877
2375 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (1 poj.po 60 szt.) 5909990425884
2376 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010189
2377 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990010202
2378 Glimepiridum Pemidal, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570577
2379 Glimepiridum Pemidal, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570591
2380 Glimepiridum Pemidal, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570614
2381 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990077267
2382 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990077274
2383 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990656813
2384 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990656820
2385 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990662111
2386 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.po 100 ml 5909990818815
2387 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990858514
2388 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990858415
2389 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 5909990199518
2390 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990202614
2391 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990244911
2392 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990093519
2393 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820122
2394 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820320
2395 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml 0 1 fiol.po 5 ml 5909990820528
2396 Alergeny kurzu domowego Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820313
2397 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820115
2398 Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml 0 4 fiol.po 5 ml 5909990820511
2399 Pilocarpinum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990237524
2400 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 5909990788590
2401 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 5909990788651
2402 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 5909990788583
2403 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 5909990788675
2404 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 5909991218690
2405 Quetiapinum Pinexet SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 5909991218423
2406 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756
2407 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212170
2408 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990212248
2409 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990762729
2410 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 5909990344918
2411 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 5909990344819
2412 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 5909990034123
2413 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022921
2414 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023027
2415 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023126
2416 Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991023324
2417 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022525
2418 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991022822
2419 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731
2420 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667
2421 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694655
2422 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990694631
2423 Tramadolum Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990968916
2424 Tramadolum Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990968817
2425 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967612
2426 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967629
2427 Tramadolum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967636
2428 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967711
2429 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967728
2430 Tramadolum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967735
2431 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990967810
2432 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990967827
2433 Tramadolum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990967834
2434 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990968718
2435 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 5909990641253
2436 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 5909990641260
2437 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 10 szt. 5909990641215
2438 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 5909990641222
2439 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 szt. (1 poj.po 14 szt.) 5909990772919
2440 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 szt. (1 poj.po 7 szt.) 5909990772926
2441 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. (1 poj.po 28 szt.) 5909990772933
2442 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727520
2443 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727490
2444 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727506
2445 Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909990713530
2446 Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990569311
2447 Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990662494
2448 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721894
2449 Losartanum + Hydrochlorothiazidum Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990721641
2450 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724352
2451 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990724345
2452 Perindoprilum Prestarium 10 mg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990336081
2453 Perindoprilum Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990337774
2454 Telmisartanum Pritor, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990463428
2455 Telmisartanum Pritor, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990463527
2456 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991068325
2457 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991068424
2458 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909990644834
2459 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990340439
2460 Ivabradinum Procoralan, tabl. powl., 7,5 mg 56 szt. 5909990340477
2461 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990098514
2462 Ketoprofenum Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990790418
2463 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990760718
2464 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 5909990635450
2465 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991148713
2466 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447213
2467 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990447312
2468 Estradiolum Progynova-21, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990304110
2469 Piribedilum Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990846320
2470 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112111
2471 Propranololum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. (2 blist.po 25 szt.) 5909990112210
2472 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990362110
2473 Tamsulosinum Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573257
2474 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990155514
2475 Medroxyprogesteronum Provera, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990236411
2476 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033514
2477 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909991033613
2478 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990677313
2479 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 5909990677412
2480 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445615
2481 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445714
2482 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909990445813
2483 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 5909991233099
2484 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh. 5909991109424
2485 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator 5909991109431
2486 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813
2487 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975310
2488 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 5909990975419
2489 Pyrantelum Pyrantelum Medana, zawiesina doustna, 250 mg/5 ml 15 ml 5909990276417
2490 Pyrantelum Pyrantelum Polpharma, tabl., 250 mg 3 szt. (1 blist.po 3 szt.) 5909990206414
2491 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 5909990263516
2492 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718009
2493 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990717903
2494 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990717705
2495 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 300 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990718108
2496 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991070540
2497 Ramiprilum Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991070441
2498 Ramiprilum Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017461
2499 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017447
2500 Ramiprilum Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990017454
2501 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg 30 szt. 5909991200152
2502 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg 30 szt. 5909991200183
2503 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 5909991042073
2504 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047987
2505 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047949
2506 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990047963
2507 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990206728
2508 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100
2509 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179
2510 Tamsulosinum Ranlosin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909990048007
2511 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990640287
2512 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133122
2513 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991133023
2514 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991132927
2515 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075157
2516 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075164
2517 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075171
2518 Risperidonum Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990075188
2519 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645
2520 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt.. 5909990985210
2521 Ropinirolum Raponer, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990984268
2522 Losartanum Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990085644
2523 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990424801
2524 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990424849
2525 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990675593
2526 Diazepamum Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5 ml 100 g 5909990264018
2527 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518
2528 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617
2529 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0,5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013685
2530 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013890
2531 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013586
2532 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990013968
2533 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644728
2534 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644612
2535 Ropinirolum Requip-Modutab, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990644636
2536 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909991006310
2537 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 5909990335183
2538 Budesonidum Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 5909990335190
2539 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 5909990086115
2540 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 5909990086214
2541 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 5909990085019
2542 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 5909990084913
2543 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg 21 szt. 5909990873319
2544 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl., 35 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990082599
2545 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044481
2546 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044344
2547 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044252
2548 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990044146
2549 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336524
2550 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336548
2551 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336487
2552 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336500
2553 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336555
2554 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336579
2555 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990336586
2556 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336609
2557 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058227
2558 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058128
2559 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 5909991058029
2560 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 5909990423828
2561 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670413
2562 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670512
2563 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670611
2564 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990670710
2565 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 5909990847914
2566 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 5909990848010
2567 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 50 mg 10 szt. 5909990847815
2568 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. (2 blist.po 8 szt.) 5909990098613
2569 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) 5909990692118
2570 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990746705
2571 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990643929
2572 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990785919
2573 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990085910
2574 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 5909990721399
2575 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 5909990721405
2576 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567683
2577 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567737
2578 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567935
2579 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568031
2580 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 5909990832712
2581 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 5909990312818
2582 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (1 poj.po 10 szt.) 5909990864416
2583 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt.) 5909990864423
2584 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 5909990317516
2585 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990088829
2586 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. (6 blist.po 5 szt.) 5909990422227
2587 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990400119
2588 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 5909990970117
2589 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 5909990406111
2590 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 5909990336814
2591 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 5909990336616
2592 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 5909990336715
2593 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml but. 50 ml 5909990336913
2594 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459711
2595 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 5909990459612
2596 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042913
2597 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 5909990042715
2598 Losartanum Sarve 50 mg, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990045594
2599 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909990109920
2600 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990110018
2601 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909990039692
2602 Acidum alendronicum Sedron 70 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 70 mg 12 szt. (3 blist.po 4 szt.) 5909990039708
2603 Selegilinum Segan, tabl., 5 mg 60 szt. 5909990746026
2604 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 5909990404315
2605 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 12 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089313
2606 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991089412
2607 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991089214
2608 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907014
2609 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990907113
2610 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) 5909990906918
2611 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832422
2612 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832521
2613 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990832620
2614 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 5909990437825
2615 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 5909990623099
2616 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374410
2617 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374427
2618 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990374311
2619 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990374328
2620 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909990046621
2621 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990046690
2622 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 5909990663163
2623 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990663040
2624 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571963
2625 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990571925
2626 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990994717
2627 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990336425
2628 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860210
2629 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860319
2630 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990860418
2631 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019723
2632 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019822
2633 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991019945
2634 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940110
2635 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940219
2636 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990940318
2637 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941025
2638 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941124
2639 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990941223
2640 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336623
2641 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990336630
2642 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146016
2643 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146115
2644 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991146214
2645 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743650
2646 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990743667
2647 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623273
2648 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623297
2649 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990623334
2650 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990436316
2651 Simvastatinum Simvastatin Krka, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990436415
2652 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927616
2653 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990927715
2654 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838
2655 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990421879
2656 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde, 400 mg 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 5909990953530
2657 Levodopum + Carbidopum Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg 100 szt. 5909990020416
2658 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990220984
2659 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 5909990220991
2660 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. (6 blist.po 15 szt.) 5909990221004
2661 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) 5909990221028
2662 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457212
2663 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990457229
2664 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990457311
2665 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671410
2666 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909990841011
2667 Amisulpridum Solian, tabl., 200 mg 30 szt. 5909990840915
2668 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094614
2669 Lanreotidum Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła 5909991094515
2670 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309115
2671 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl., 40 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909991014711
2672 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990309016
2673 Buspironum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073603
2674 Buspironum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990073597
2675 Risperidonum Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567836
2676 Risperidonum Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567881
2677 Risperidonum Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990567980
2678 Risperidonum Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990568147
2679 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990985111
2680 Tiotropii bromidum Spiriva, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 18 µg/dawkę inhalacyjną 30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler) 5909990985128
2681 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 5909990673124
2682 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990110216
2683 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 5909990110223
2684 Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Stediril 30, tabl. drażowane, 0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) 5909990072514
2685 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990994816
2686 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568550
2687 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568574
2688 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568628
2689 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568642
2690 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568666
2691 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568680
2692 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990568703
2693 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990568727
2694 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 5909990283316
2695 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 5909990283323
2696 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 5909990283217
2697 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159314
2698 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. (2 blist.po 12 szt.) 5909990159512
2699 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 12 szt. (1 blist.po 12 szt.) 5909990159413
2700 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990159437
2701 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742219
2702 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 5909990742226
2703 Azithromycinum Sumamed, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 5909990742110
2704 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 5909990742318
2705 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. (1 blist.po 6 szt.) 5909990846214
2706 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 5909990742417
2707 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 2 szt. 5909990742424
2708 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990183036
2709 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990734993
2710 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990074105
2711 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873029
2712 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990873241
2713 Budesonidum + Formoterolum Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 5909990872886
2714 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662203
2715 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990662104
2716 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570348
2717 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570355
2718 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570362
2719 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990573196
2720 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570379
2721 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685554
2722 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 5909990685561
2723 Tamsulosinum Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990044382
2724 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939
2725 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762
2726 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892
2727 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074754
2728 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074662
2729 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990074792
2730 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 21 szt. (1 blist.po 21 szt.) 5909990037773
2731 Cyproteronum + Ethinylestradiolum Syndi-35, tabl. drażowane, 2+0,035 mg 63 szt. (3 blist.po 21 szt.) 5909990086788
2732 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 5909990295715
2733 Olanzapinum Synza 10 mg tabletka, tabl., 10 mg 28 szt. 5909990704866
2734 Olanzapinum Synza 5 mg tabletka, tabl., 5 mg 28 szt. 5909990704750
2735 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg 6 szt. 5909990169214
2736 Estradiolum + Norethisteronum Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 5909990444717
2737 Estradiolum + Norethisteronum Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 5909990444816
2738 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909990898114
2739 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991023416
2740 Budesonidum Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 200 daw. 5909990849611
2741 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990331017
2742 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg 30 szt. 5909990775316
2743 Tamsulosinum Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990565948
2744 Tamsulosinum Tamsugen 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990570690
2745 Tamsulosinum TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570386
2746 Imidaprilum Tanatril, tabl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069919
2747 Imidaprilum Tanatril, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991070014
2748 Imidaprilum Tanatril, tabl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909991069810
2749 Tamsulosinum Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990430895
2750 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990111213
2751 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 140 ml (25,2 g) 5909990793587
2752 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml (6,3 g) 5909990793594
2753 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 70 ml (12,6 g) 5909990793600
2754 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 21 szt. (3 blist.po 7 szt.) 5909990430611
2755 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909990430628
2756 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875 + 125 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715
2757 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990120215
2758 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990120116
2759 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917
2760 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924
2761 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 30 szt. 5909991085209
2762 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 40+12,5 mg 60 szt. 5909991085247
2763 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 30 szt. 5909991085339
2764 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+12,5 mg 60 szt. 5909991085353
2765 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 30 szt. 5909991085469
2766 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev, tabl., 80+25 mg 60 szt. 5909991085483
2767 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963119
2768 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990421824
2769 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990963010
2770 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704132
2771 Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990704262
2772 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065
2773 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877
2774 Terbinafinum Terbigen, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990224845
2775 Terbinafinum Terbisil, tabl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990950515
2776 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990715206
2777 Perindoprilum + Indapamidum Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) 5909990055678
2778 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 5909990738212
2779 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739387
2780 Filgrastimum Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę 5909990739448
2781 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 5909990868414
2782 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990261215
2783 Theophyllinum Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990803910
2784 Theophyllinum Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990149926
2785 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 5909990373819
2786 Amiloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 5909990206025
2787 Latanoprostum + Timololum Timprost, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991004897
2788 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.po 1 ml 5909990183418
2789 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 5909990193912
2790 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 5909990768981
2791 Tolterodinum Tolterodine Accord, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 5909990769025
2792 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759019
2793 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 5909990759118
2794 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758814
2795 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 5909990758913
2796 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671496
2797 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671502
2798 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671472
2799 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990671489
2800 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 szt. 5909990242610
2801 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 szt. 5909990242511
2802 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034932
2803 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680849
2804 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990034994
2805 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990680863
2806 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338290
2807 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338368
2808 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990338436
2809 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990338443
2810 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053179
2811 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053230
2812 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990053278
2813 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990294619
2814 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml 10 ml (1 but.po 10 ml) 5909990294718
2815 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786213
2816 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786220
2817 Tramadolum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786237
2818 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786312
2819 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786329
2820 Tramadolum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786336
2821 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990786411
2822 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990786428
2823 Tramadolum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990786435
2824 Tramadolum Tramal, czopki, 100 mg 5 szt. 5909990253715
2825 Tramadolum Tramal, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990253616
2826 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 10 ml 5909990253913
2827 Tramadolum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 96 ml 5909990253920
2828 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 1 ml 5909990253814
2829 Tramadolum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 szt.po 2 ml 5909990253821
2830 Tramadolum Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990947416
2831 Buprenorphinum Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966127
2832 Buprenorphinum Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966226
2833 Buprenorphinum Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 5909990966325
2834 Travoprostum Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909990942619
2835 Methotrexatum Trexan, tabl., 10 mg 100 szt. (1 poj.po 100 szt) 5909990730346
2836 Methotrexatum Trexan, tabl., 2,5 mg 100 szt. (but.) 5909990111619
2837 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825615
2838 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 5909990825714
2839 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 5909990747115
2840 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 5909991053819
2841 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909991053826
2842 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990916016
2843 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885312
2844 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478217
2845 Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Tritace 5 Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990885411
2846 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990478316
2847 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 5909990918720
2848 Trazodonum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909990918621
2849 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909990821921
2850 Tropicamidum Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125524
2851 Tropicamidum Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 5909990125623
2852 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 5909990925841
2853 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990661329
2854 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998814
2855 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998821
2856 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998838
2857 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990998913
2858 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990998920
2859 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 5909990998937
2860 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 20 szt. 5909990273225
2861 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 20 szt. 5909990286225
2862 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml 250 ml (1 but.po 250 ml) 5909990164615
2863 Sultamicillinum Unasyn, tabl. powl., 375 mg 12 szt. 5909990065110
2864 Testosteronum Undestor Testocaps, kaps., 40 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990665082
2865 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566068
2866 Tamsulosinum Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990566075
2867 Tolterodinum Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648559
2868 Tolterodinum Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990648641
2869 Tamsulosinum Urostad 0,4 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990566280
2870 Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 5909990727407
2871 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074969
2872 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074945
2873 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 160 mg 28 szt. 5909990810697
2874 Valsartanum Valsartan 123ratio, kaps. twarde, 80 mg 28 szt. 5909990810635
2875 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990914012
2876 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990914111
2877 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909990982714
2878 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073114
2879 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991073213
2880 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626724
2881 Venlafaxinum Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990626670
2882 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093815
2883 Venlafaxinum Velafax, tabl., 37,5 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093822
2884 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909991093914
2885 Venlafaxinum Velafax, tabl., 75 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 5909991093921
2886 Venlafaxinum Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056293
2887 Venlafaxinum Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055982
2888 Venlafaxinum Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990056279
2889 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743827
2890 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744121
2891 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744220
2892 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990743926
2893 Morphinum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990744022
2894 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909990767625
2895 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909990767601
2896 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990424672
2897 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040971
2898 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040995
2899 Sucralfatum Venter, tabl., 1 g 50 szt. 5909990242818
2900 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 5909990442010
2901 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454013
2902 Salbutamolum Ventolin, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml 20 amp.po 2,5 ml 5909990454112
2903 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 tabl. 5909990500949
2904 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 5909990250615
2905 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 5909990488513
2906 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 5909990488414
2907 Spironolactonum Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 5909990117215
2908 Voriconazolum Vfend, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 5909990991235
2909 Perindoprilum Vidotin, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653614
2910 Perindoprilum Vidotin, tabl., 8 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990653621
2911 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991042912
2912 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990621217
2913 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 5909990320912
2914 Aciclovirum Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g 4,5 g 5909990053049
2915 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 5909990776962
2916 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990772810
2917 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 5909990244010
2918 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610525
2919 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610532
2920 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991226862
2921 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610433
2922 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610440
2923 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990610488
2924 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990610495
2925 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687909
2926 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687930
2927 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687862
2928 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687879
2929 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990687886
2930 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 5909990687893
2931 Warfarinum Warfin, tabl., 3 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622368
2932 Warfarinum Warfin, tabl., 5 mg 100 szt. (1 słoik po 100 szt.) 5909990622382
2933 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909991057213
2934 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 5909990411818
2935 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990741311
2936 Rivaroxabanum Xarelto, tabl., 10 mg 10 szt. 5909990658145
2937 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990481118
2938 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990570515
2939 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935116
2940 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990055722
2941 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935215
2942 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990935314
2943 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 150 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990971718
2944 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) 5907626701753
2945 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224951
2946 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) 5909990224456
2947 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059546
2948 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 5909990059591
2949 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 szt. (1 but.po 200 ml) 5909990619627
2950 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) 5909990918041
2951 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990918072
2952 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990993314
2953 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990993215
2954 Formoterolum Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. (6 blist.po 10 kaps.) 5909990975914
2955 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 5909990064045
2956 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 14 szt. 5909990064069
2957 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 5909990064076
2958 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991081911
2959 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909991081812
2960 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 5909990069866
2961 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 5909990069958
2962 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 5909990070008
2963 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 5909990069705
2964 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 5909990216383
2965 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 5909991067946
2966 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 5909990216390
2967 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 5909991067953
2968 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991226381
2969 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991226398
2970 Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Zanacodar Combi, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991226404
2971 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777785
2972 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990777839
2973 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 5909990687787
2974 Filgrastimum Zarzi